Skip to main content

Full text of "Linguae syriacae grammatica et chrestomathia : cum glossario scholis accommodata"

See other formats


LINGIJAE SYRIACAE GRAMMATICA ET CHRESTOMATHIA CUM GLOSSARIO SCHOLIS ACCOMMODATA Auctore Henrico Gismondi S. J. Editio altera BERYTHI PHGENICIORUM 

TYPOGRAPHIA PP. SOC. JESU 
1900 
GRAMMATICA AUCTOR LEGENTIBUS SALUTEM. 

In hac opella condenda id mihi propositum fuit facilem 
addiscendi viam syriacse linguae studiosis sternere. Penitio- 
rem hujus idiomatis doctrinam post cognitam propriam ipsi- 
us structurae rationem esse quserendam ratus, brevi ac sim- 
plici methodo summa capita quibus illa continetur exponen- 
da suscepi, expertus hujus disciplinse tyrones in iis quae pro- 
stant amplioribus grammaticis non levi difficultate praepediri, 
nisi prius planiori methodo in iis quae preecipua sunt erudian- 
tur. Hoc pacto syriaci idiomatis studiosis aliquid commodi 
ac emolumenti contulisse confido. Roma; kal. aug. anno MCM. H. G. S. J. 

ALPHABETUM SYRIACUM 


LITTERARUM 


nouiu 


NOMEN 


POTESTAS 


o 
C/J 


_o 
"3 

V. 

c 

1/5 
UJ 

1* 


c 
« 

O 

1/3 
O 

Z. 


O' 

B 

09 


o 
o 

"ca 

_o 

o 

I 


o 
o 
.5 

< 


o 
o 

o 
E 

3 

2 


■ 

1 


1 


: 


.,oN | Alaf 


a 


• 


l 


^> 


O. 


a 


3 


K.O Beth 


b, bh 


2 


o 


2 


^ 


^ 


^. 


V 


^i^acu^ G&mal 


e «m 


3 


£ 


3 


? 


» 


Tl 


9 


JfcC^, Dalath 


d, dh 


1 


^ 


4 


©« 


ov 


en 


«7 


lo, He 


h 


n 


* 


5 


o 


a 


o 


o 


oto Uau 


u 


i 


j 


6 


1 


1 


1 


♦ 


^»1 Zain 


z 


i 


j 


7 


M» 


-— 


JU 


— 


Jfcs— . Heth 


h 


n 


C 


8 


4 


*• 


V 


V 


K-^ Teth 


t 


u 


J. 


9 


M 


w> 


> 


41 


jo- I6dh 


i 


1 


tf 


IO 


r 


T 


"\ 


9* 


^A Kaf 


k,kh 


D 


i) 


20 


^ 


^ 


A 


1 


♦ Vt\. Lamadh 


i 
i 


s 


J 


jo 


P 


J* 


7 1 


pso 


JQ-nSo Mim 


m 


*-> 


f 


40 


V 


*L 


- 


V 1 


yOJ Nun 


n 


3 


6 


5 ° 


UCD 


axx 


CD 


j& 


K. ^v>>v> Semkath 


s 


□ 


Lf 


60 


\>w 


■^ 


^. 


i. 


U 'E 


soons 

gutturalia 


' ; 


L 


70 


& 


>&. 


A 


i 


i& Pe 


P. f- 


£ 
Oo 


J 


J 


4" 


s 


Ijj Sadhe 


S 


*i 


u* 


90 


"• 


JO. 


- 


u 


■2>&£> Q6f 


q 


P 


J 


100 


' 


i- 


< 


3 


»*.i Res 


r 


"1 


j 


200 


^ 


* 


j- 


X 


^**- Sin 


S 


V 


j- 


300 


1 


K 


X, 


^ 


oi Tau 


t. th 


n 


o 


400 PRAENOTANDA LITTERARUM QUOAD SCRIPTIONIS FIGURAM COMPARATIO 1. Quaedam littera? figura satis simili scriptse probe sunt distin- 
guendae. 

Itaque / dlaph supra eminet, i zain infra protenditur ^ u> , ddlath i 
per punctum infernum distinguitur a y res quod superno insignitur. 

Item ^ \ Idmadh longitudine superat \x *• c ain. 

L3 beth magnitudine suae partis curvse superat & kdf, o uau a <s> 
qdf distinguitur defectu tractus quo u» sequenti colligatur. 

^. sin magnitudine prsestat litterse <.* judh. 

Nota : \ conjunctum sequenti | inclinationem amittit U . PRONUNCIATIO 

2. Alaf l quod vocabulum inchoat profertur quodam abrupto 
gutturis ictu, qualis deprehenditur pronunciando amare, opponere in 
primo a et o, non vero in secundo. (Hunc sonum arabes hamza vocant et 
signo c- notant). Eodem modo primitus proferebatur in medio et fine 
vocabulorum si radicalis erat, at postea sonus ille gutturalis, ut plurimum, 
elisus est praesertim in medio vocabulorum, nisi a flexione illud dlaf 
vocali donetur immediate post aliam vocalem ; quo in casu satis viguit 
mos illud pronunciandi ut i* , y>\s> — qdiem. Haec de dlaf consonante, at 
saepe d/a/adjicitur ut signum quarumdam vocalium, de quo inferius. 6 

Littera <* pronnntiatur aspirata ex imo pectore, sed sine ulla aeris 
perfricatione in gutture, ideoquc sine ulla asperitate. 

Littera u. effertur perallisionem aeris ad laryngem, ita ut ejus sonus 
sil fere sibilus gutturalis sed sine asperitate, 

Littera 4, effertur emphatice jironuntiando t, oris internum aptando 
in concavam formam. 

Littera 1 esi s cum eadem emphasi prolata. 

Littera >x pronuntiatur sono gutturali, superiorem laryngis partem 
comprimendo. 

Littera u> pronuntiatur partem linguse posteriorem contra palatum 
extremum premendo. 

Littera 1* profertur ut italicum sc ante e, i, ut germanicum sch, ut 
anglum sh. 

3. Reliquae litterse eodem modo ac apud nos proferuntur, at sex 
litterae «^ i^ * o i3 L memoriali vocabulo bghadhkfdth indicatae in- 
terdum attenuari debent ita ut o mollius ad v accedens, ^ cum aspe- 
ritate ( ut 9 arabicum), y et L blesa pronuntientur (BQ, 26), 
o cum asperitate ( f ), et iS ut f, 9. Regulse ad eas pronuntiandas, 
quando oporteat, attenuatas vel secus, inferius tradentur. 

4. Consonantes juxta organa vocis quibus pronunciantur sic dispes- 
cuntur : 

Gutturales | » u * 
Labiales o o yo & Palatalcs ^ 7 : Dentales 1 \ <*> * * L 

Linguales i^ c ^ ^ j 
Gutturales et ♦ quando syllabarn clausam terminant, prsesertim in 
fine eocabulorum, amant prsecedi vocali y ox.gr. ^J=>\ « dabhah » mac- 
tans, etsi i~o» «dj^heh» deberet dici propter formam participii. DE REDUPLICATIONK KT ASSIMILATIONE CONSONANTIUM. 

5. Multae litterse consonantes ssepe ita intendi in prolatione debent 
ut tanquam duse eaedem nomine litterae ^ o , \ \ pronuntientur. Et 
interdum quidem quia aliqua geminatur a riexione, alias autem quia 
duse litterse identicae, vel affines ( scilicet eodem vel vicino vocis 
organo prolatae ), si vocalis aliqua non cogit ad singulas proferendum 
in sua specifica ratione distinctas, facilius una homogenea articulatione 
intensiore proferuntur. Primum illud vocatur reduplicatio, alterum 
assimilatio consonantium. — Litterse 01 >x y reduplicationem admittere 
dubium est. 

Signum ad reduplicationem notandam ( dages, tasdid ) non adhibuerunt 

sjri : apud sjros occidentales reduplicatio in desuetudinem abiit. Arabi- 
cum signum ( * ) pro opportunitate in hoc libro adhibebimus. 

Locum habet in sjriaca lingua, ut in ceteris semiticis, metathesis 
inter quasdam consonantes, at de hoc inferius ubi de verborum formis 
erit sermo. 

SIGNA VOCALIUM 

6. Ad vocales exprimendas usurpatas sunt apud sjros occidentales, 
jam a saeculo VIII, litterae grsecae quinque a, s, Y), o, u in forma unciali 
subversae et inclinatae : apud orientales vero adhibita sunt puncta vario 
modo disposita, secundum tabulam sequentem : Pethdhd a Zeqdfd d (p) 
Rewdsd c 
Hewdsd l 
l Esdsd 6 et u — ante uau ab orientalibus scribitur -i ex. 
gr. |ia/ — (moI ; interdum autem adhibe- 
tur ante i* pro — ncmpe ul — i*i 

~(e),-(e). 8 

Seriore tempore in usu fuit, apud sjros occidentales, etiam methodus 
indicandi vocales indiscriminatim tum punctis tum graecis litteris- 

7. Ad sonum semivocalem ( scheva mobile) indicandum syri 
signum Qon instituerunt, ;it sonus ille utique viguit apud eos aliquid 
vocalis modo a, modo -", modu // exhibens. Ceterum locum habet in 
prima littera syllabae incipientis a consonante vocali destituta, ut 
^^> « getaln interfecit ,' in littera vocali destituta quae aliam pariter 

vocali destitutam sequitur, ut in ^ vocabuli v ^\\a4 « mamlekhin" 
imperantes, nec non in littera duplicata si vocali non instruitur, ut in ^ 
vocabuli |ts j desiderium, in quo i^ duplex est reggethd : item, ut 
plurimum, in littera a qua vocalis >' exciderit ut in j vocabuli M»*^ 
lepra ex ^;^ • 

]>K MODO VOCALES INDICANDI 

8. Antiquiori syriacae linguse tempore ad quasdam vocalos indican- 
das adhibebantur littera? /, o, >- . 

Ad indicandum in fme vocabulorum d obtusum ( ? ) ( idest aliquantu- 

lum ad sonum o accedens; apud syros occidentales cum o prorsus confun- 

ditur), item et c pariter in fine vocabnlorum adhibita est littera, l \* \» 

< malkd < rex et ^_ikl» umalke » reges. Utrumque constanter servatur. 

In medio autem voeaulorum apparet utique / ubi a vel d locum habet 

ut IHs ( |L| — s ) pili ( supra labium ), \\m ( \\m ) centum, | sj» ( \s\* ) 

kumilis, at potius vera consonans ( 2§) quarn signum vocalis illud 
dlaf es etymologia vel forma grammaticali docetur esse. 

Item interdum / in medio vocabulorum vocalem e indicat ut fcc*J» ( ts*>\* ) 
" "t ■ l>k^ ( l»k^) sagitta, i|u;iiu\'is Syri occidentales in pronunciatione, 
plerumque, talem scriptionem in vocalem «convertunt, imo et «-.adduntin 
3criptione \s>\$ « kefd » petra \sl*\s « kifou. 

Vocalis i longa per >- indicatur. [nterdum littera t* etiam vocalem e 
indicat ut k.^=» « beth domus, ^.<» « hdlen » isti vel illce. 9 

Voeales o et u semper per o indicantur. At seriori linguse tempore 
pro ^_s nmnis scriptum est ^j> , et pro ^a£.*o propter ^£_> . 

T)iphtongi ai di per _ indicantur, au per o, et eu iu per __. . 

9. Ad ineompletam hanc vocales indicandi methodum supplendam, 
progressu temporis ( a TY jam sseculo ), punctum adhihitum est, quod 
superne positum vocales a d o et diphtongos ai di au indicaret, infer- 
ne autem vocales e i u. [taque scriptum est ^» pro ^* qxdd et pro ^-_o 
quis; et . ^ pro ^o ex. Sic J_-__o « malkd, » rex et }._\>o « melkd » con- 
silium, »n \-. « jalodh » pater et »a_v. ajalludh» filius, o©> «hau» ille, 
001 » hu i) ipse, _oi i! ///■//» zY/er, _oi « An> ipsa. 

In quihusdam vocahulis punctum infernum omittebatur, at cum super- 
num in iisdem constanter adhiberetur quando debita pronunciatio per 
illud erat. indicanda, ipsa puncti absentia pronunciationem juxta voca- 
lem propriam puncti inferioris esse efferendam indicabat : sic noscitur 
o>_ _ esse legendum « beh », in ipso, quia « bdh », in ipsa, non nisi cum 
puncto scribitur o\* . 

M<>\ punctum juxta pronunciationem vocabuli in forma radicali ser- 
vatum fuit in ejusforma derivata, etsi vocalis huic dehita per illud no- 
tari nequiret : sic ex. gr. pro o % servus scriptum est *=-_ , et ejus deri- 
vatum |C_-- servat punctum infernum |vr__ quod vocali ^ non convenit. 

Denique si diversa vocalis eidem vocahulo pro duplici significatione 
conveniens eodem puncto notanda contingeret, ut y et 9 puncto superno, 
fortior vocalis proprio puncto notata est, alio altera : cic jj__ scelestus 
scriptum est |Ja_» , et |Ja_. crimen Ua_. . 

Etiam ad personas formasque verbonim distinguendas puncta adhibita 
unt apud syros occidentales, at suo loco de his erit sermo. 10 RELIQTA SIGNA. 10. \d pluralia a singularibus distinguenda duo puncta superpo. 
nuntur. Sic f^v* noscitur legendum « malke » reges a « malkd » rex. Vo- 
cantur a syris sejdfflS ( apud nos etiam hebraica denominatione ribbui 
nuncupata fuerunt ). — Si vocabulo inest j cum ejus puncto compenetran- 
tur 5 • Ea nomina collectiva qua? pluralem non formant in singulari 
illa habent, ex. gr. £LL grex. 

11. I ii vocabulis ubi duse consonantes concurrunt vocali destitutse, 
ut ii! | nv>**. , interdum prima earum vocali ^ donatur, ut plurimum 
in poesi, |nv>*-- : si vocalis non scribitur, littera illa lineola subdu- 

citur, quse vocatur mehaggiand idest prmuntiare jubens, |c>-_i_^. 
<( hekhemthd. » 

12. E contra ad monendum ne indebita vocalis adjiciatur lineola 
superponitur quse niarhctdnd appellatur, idest currere faciens. 

13. lnterdum consonantes qusedam scribuntur at jam pronuntiari 
non debent, cx. gr. Lj_ « bat nfilia, v_ov « iabh n dedit : ad hoc indicandum, 
adhibita invenitur lineola occultans litterse superposita ujj , l£_=> , t._ow ; 
eam syri occidentales recentiores infra ponere consueverunt _j| L;_ , 
_>»J . Probe apud alterutros erit distinguenda a marhetdnd ve l me- 

haggidnd. 

RUKKAKHA QUSSAYA. 

14. Attenuatio litterarum bghddhkfdth ( § 3 ) per punctum infer- 
num notatur quod vocatur rukkdkhd ( L___o> emollitio), et durior 

earum pronunciatio per punctum supernum quod vocatur qussdyd (!___» 
induratio ). 

01 rite adhibeatur attenuatio, quando per punctum non indicatur, hae 
regula? tradi hoc loco possunt. 11 

15. Purescunt litterae bghddhkfdth si sunt reduplicatae, si aliam 
litteram assimilatam continent, ex. gr. litw « settdrd » tegmen, 

\'Lj1 «sattd» annus. Item durescunt si diphtongum sequuntur | aoL 

«taubd» ficus, sed ^} sicut. quia pronunciatio diphtongum non expri- 
mit, akh. 

16. Si reduplicatio vel assimilatio in iis locum non habent, emolliun- 
tur post vocalem et post scheva ( § 7 ) : i-afa « kdthebh » scribens: 
^k^a» « manilekhin » propter scheva litterae ^ attenuatur sequens 

cs ; item | =>oi* aurum attenuatur i^ propter scheva litterse oi pro- 

cedens a primitivo r \— aoi» . Item Ifioaal « fyekhmetha » e ^ Icooa- 

( hekhemethd ) quia auxiliaris illa vocalis mehaggidni nil mutat 
in sequentibus svllabis. 

17. Initio vocabuli attenuantur bghddhkfdth si prsecedens vocabu- 
lum exit in vocalem, et pausa non intreponitur, secus si fit pausa vel 
vocalis non prascedit. 

18. Item attenuantur initio vocabuli si ei prsefigitur una vel plures 
ex particulis o > o ^ , quse, si vocabulum per litteram vocali destitu- 
tam iucipit, assumunt r , secus scheva gerunt ; si vero vocabulum per 
\ incipit, hujus vocalem ad se attrahunt, et illud | sono gutturali desti- 
tuitur, sic : loV-^l* «alldhdn Deus , |o>j£L.:» aballdhdn in Deo, |n -f n- 
« lebhaitd » domui, L=>&>fo «bakkthdbkdn in libm, |^.a..aj— ^o «ual- 
dhabhfaghrd » et ei qui in corpore, a |£^i corpus. 

Plures inveniuntur extra has leges anomalise, at nimis operosum 
tibi esset eas hic loci addiscere, ex lexicis usu eas accipies. Quae autem 
ex flexione verborum his regulis addenda sunt, suo loco doceberis. ( § § 
50, 51 a , 59, 80.) 12 SPECIMEN LECTIONIS ( Per e redditur in transcriptione schcva semivocale : attenuatio littera- 
rum o > >yi L per additum h parvum ). 

PS. 129 wasmat 

> r 
J^ S VIJLQ et audisti h h 

mfiryd qeritfik 


Domine invocavi te umqfi, 
9 4 Men profundo De leqfilfi m vocem sfiitfin 
o 9 

v*-j 

intendentes ednaik nehwifin beqfil(y) y T* aures tuae 9 .. 1N : J^cs Sint ( in ) vocem meam manu mfirya att nfijar hetfihe en dekussfif(y) 4 y 9 9 r9 T> .. 9 »' r .yy 'i ry . 'P » y :■ - -•- 

quisnam Domine tu observans peccata Si deprecationis meae h h 

lewfitfiki) 9 apud te est demen mettul * 

" < lameqfim meskah 
9 >■ 

Quia ad standum ? y t» potens h h * Apud sjros orientales ^^^o qeretfik : et inferius /w£//o/, 
ennon, kolleh. 13 nafs(y) wesakkeyat bemdryd sabberet subqdnd 
aiiima mea expectavit m Domino Speravi remissio desafrd mattartd men lemdryd sakktt lemelleteh 

.? y .? - ' r ^ .t> p .* r ^ « ^ 

Jva, * liv^Jwio ^*> jL; v>\, J&s.*^» ♦ ch^^iX 

matutini custodia a Dominum Expectavi verbum ejus isrdyel nesakke 
Israel Expectet desafrd 
matutini lemattartd wdedamd custodiam et usque ad wesaggt rahme* ennun* lewdteh demen mettul* lemdryd 
OS^OO ! JLbO**? yClJi o»LclX ^* ^x^-* 9 l*t^ 

et multa misericordise ( sunt ) apud eum ex quia Dominum men hsrdyel nefreqtu(hi) wehfX purqdnd lewdteh 
^o ^»IVc£l»|J ^ofCuJSV^LJ ooto • JLlojclS o»LclX ex Israel redimet ( eum ) Et ipse redemptio apud eum auleh kutleh * iniquitate ejus omni 14 CAPUT PRIMUM. 

DE PRONOMINIBUS 19. Pronomina personalia. 


Sing. 


Plur. 
I a Persona communis generis p/ ego 


^U. .1». )/ 


nos 
1 


masc. fcj/ 


V »M 
II a Persona 


tu 
vos 
\ 


fem. JtsjJ ( att ) 


K U\ 
II l a Persona 


I 


masc. 0») ille 
fem. >-oi illa 


v o-joi 

**-JOl 


illi 
illce Haec pronomina in casu recto adhibentur : quando pronomina persona- 
lia, aliaque objectiva, in casibus obliquis me, tibi etc. ponenda sunt, 
exprimuntur per peculiaria suftixa, qua? verbis, nominibus, et prajpositio- 
nibus adnectuntur. De his inferius erit sermo ( § 59 ). 

20. Pronomina demonstrativa. 

Sing. 

( masc. v o\ , |_jo) hic 
[ fem. joi , |»oi hcec Plur. 

^.Aoi hi, hce masc. 
fem. 001 

L*Ol ille 

iUa illi 
illce masc. 
fem. Plur. 

^L./ qvi ? quce ? 21. Pronomina interrogativa. 

Sing. 

[u\ qui ? 

\Ui quce ? 

^o quit ? quce ? — }_m , ^» V <L» , [1* quid ? : composita cum ooi , 
coi : cJr* quis ( est ) ? , i-oi ^» quce {est ) ? , al» quid est ? . 

22. Pronomen relativum per * procliticum exprimitur com- 
munifi generis, ex gr. * ooi ilh qui. 15 
23. Pronomen possessivum. 

Ex pronomine relativo 9 in sua antiquiori form u) addita particula 
dativi ^ et suffixo pronominali ( cf § 80 ), formatur possessivum : meus 
seu qui mihi ; luus, qui tibi etc. hoc modo : Sing. 
Plur. 


jro l a pers. 


comm. generis 


>.N«» meus, mea 


& 


noster, nostra 


» 2 a » 


( masc. 
( fem. 


9 * 
yXtf tuus, tua 

>..\«y )) » 


"v * 

v a&^9 


vester, vestra 

» » 


» 3 a » 


( masc. 
| fem. 


oA-«» suus, sua 

ov^-t )) » 


v oov^f 

r °>^*? 


suus, sua 

» » CAPUT SECUNDUM. DE VERKIS. 24. Verbum syriacum habet et tempus prseteriti perfecti, et, ad 
actionem enuntiandam nondum perfectam ( sive in prsesenti, sive in prse- 
terito, sive in futuro ), secundum tempus habet, quod imperfectum vocabi- 
mus vel futurum. 

Imperativus secundam tantum habet personam : pro tertia adhibetur 
imperfectuni. 

Habet praeterea verbum syriacum intinitivum per praefixum » for- 
matum, item participium activum et passivum. Per participium, sub- 
junctu ei pronomine personali, alter modus formatur exprimendi ternpus 
prsesens. 

Verbum syriacum in firmum et infirmum distinguemus secundum quod 
vel radicalibus constituitur quse firmse manent, vel quae per assimilatio- 
nem ( § 5 ) disparent, aut quae vario modo mutantur. 16 FLEXIO VERBI KIRMI. 25. Oti apparet ex sequenti paradigmate, personse et earum genus 
distiuguuntur in praeterito per suffixa qusedam, in imperfecto per prsefixa, 
t-t aliquse etiam per peculiarem terminationem. 

[mperativus imperfecto similis est, at personalia prsefixa non 
habet. 

26. Typum fiexionis quoad vocales prseteriti et imperfecti characte- 
risticas hic subjicimus . Theoretice quidem loquendo vocalis ^ in prsete- 
rito e1 t- in imperf. propria dici deberet verbi transitivi, et propria ver- 
bi intransitivi * in prseterito, et r in imperf. At ssepissime minime ser- 
vata invenitur hsec distinctio. 

[nterdum utique non nisi apparens est hsec ab illa lege deflexio, ex. 
gr. splendescere neutrum nobis est, et loja quod splendescere significat 
vocalem verbi transitivi habet, at nil mirum si in mente semitse valeat 
radios splendentes emittere : pariter nostro portare activo verbum ^ \ j, 
respondet, quod semitse esse onustum valet, et sic vocaiis * verbi intran- 
sitivi bene congruit illius significationi. Prseterea litterse oiw*j in fi- 
ne vocabuli vocali destitutse postulant y in prsecedente consonante, et 
sic explicatur r in pluribus verbis neutris quse unam ex illis habent pro 
tertia radicali. At non pauca extant verba quse reduci ad illam legem per 
has rationes non possunt. Nec desunt verba quse in fut. habent ^ ex. gr. 
^i , ^av , ^\aj : imo et intransitiva quse in fut. habent o ex. gr. u>k_ *. 
tacere fut. uioL' . Prsestat igitur ex usu et lexicis addiscere qua 
vocali insigniuntur verba, potius quam regulam adhibere quse ssepe 
falleret. 

26. Nota : scriptio cum »-. finali in 'i pers. pl. f. Perf. ( adjectis 
.".. .. — ^Jm» , et in .*'. pers. fem. sg. Put. wika^oL , non viguit apud 
syro orienl iles ( * ), iuvaluit vero seriori tempore apud syros occiden- 
tales. 17 

FLEXIO 


VERBORUM 
Praet. 3 m. 
Fal 


e» 
^4o i 


_., 


3 f. 


e_£o 
t_-i 


__,<i 


2 m. 


c_£o 
&_.( 


__.<) 


2 f . 


t_.£s_(^o 
etc. 


^C\J^^.« 


1 c. 


t_£o 


__.«) 


pl. 3 m. 


v _ o„£o 


.o- a__«> 


3 f. 
1 . .N..«» \v-»' 
( f— " V "? 


2 m. 


v o_\£o 


^O £>_-<) 


2 f . 


v> »e_£o 


«,«__.<) 


1 c. 


v- ^&° 


*- ^-? 


Fut. 3 m. 


* * 
"^a£_i 
^P 


CJ 


3 f . 


( ^a£oL* 


i 


^ 


( ^L* 
\ _o^joL 


( 


_a)L 


/ _~ «>L 


2 m. 


^a^oL 
r-' L 


_.«>L 


2 f. 


( — ) ^£-L 
^_s|L 


^_,,L 


1 c. 


^a£o/ 
e>/ 


_.,{ 


pl. 3 m. 


v a_£_J 
v o_^j 


^_.»j 


3 f . 


r i£_oj' 
^— 1_ J 


...» 


o m. 


v a_£oL 
V 013|L 


v o_-,L 


2 f . 


^4_>L 
^_>)L 


v-^-**? L - 


1 c. 


^OJ^OJ 
^M 


_.<p 


Imp. 2 m. 


^a^o 
e< 


_.«> 


2 f . 


iAi^o 
l_3| 


!_*», 


pl. 2 iii. 


A _ 4 

v — a_a£>o 


* 


o_i 


O- n\..4 


2 f . 


*— i_a£_a 


r- 


<_3 | 
Infinitiv. 


^4—o 


m. £'\ 


f. L_( 


_•►» 


Part. act. 


m. ^o f. &£o 


m. "_>J f. LU, 


| Part. pass. 


m. _^o f. il-^o 


tn. ^_i 


f. L_>, 


m. "*-_«) f. (U— > 18 

Litterse finales o et <-. non pronuntiantur in verbis quje tertiam 
radicalem firmam habent. 

Vocalis characteristica futurinon est intensa in verbis secundam radi- 
calem firmam habentibus, ^a^aj - ^«^ — neqtol. Ea excidit quando 
in flexione, superveniente vocale tertise radicali, secunda constitueret 
sjllabam apertam ; itaque ^Xg^L , ^n^aj etc. Pariter et vocalis ^ vel 
* in iisdem conditionibus excidit, ^.^w-^L , v «-^-»<p etc. ^.i ->)L , v ajap 

In personis fem. plur. apponuntur sejdme exceptis, in prasteri- 
to, persona secunda, et persona tertia in forma breviori "\& ( cf. ta- 
men§ 51 a ). 

28. Tempus praesens et futurum per participium 
expressum. Pro prima et secunda persona pronomen postponitur 
participio activoet passivo, et in prima persona amittit in pronunciatione 
consonantem initialern quae in scriptione linea occultante notatur. Pro 
tertia persona solum participium sine pronomine adhibetur. Prima perso- 
na masc, et secunda masc. et fem. etiam formam contractam admittunt 
ut in sequenti paradigmate : 

Activum Sing. masc. 
^4a fem. 

S-*tSlJ \l_SO JtsS^O Plur. v oCo/ ^-^a ^oNA^o 


19 Pass 


vum 
Sing. 
masc. 
fem. 


jj/ ^* 
|I/ U_4* 


fco/ ^4* 'tJL&o 
u.&o/ U4 


^4* 
u_4* 


Plur. 
^u. ^.\.^o ^1.\>^Q 
^u. ^4-* 


^obSl y\.g^O ^ok— ~4© 
^Co/ ^4lo 


v^4° 
x _4~ <-.£s\.fia> .'*cL£* 29. In verbo, si vocales non notantur, puncta vario modo posita 
adhibentur ad personas distinguendas. 
>*4-o = ^o , ^£_a , \^o . 
N^4° = V^^° 5 ^G^ > '^-^ i f°^° 5 & >^&* • 

&— 4& — c— *&o _ Fem. puncto caret _^_4*> = -^— »§~ • 

_— g_ — £— vg>. — O , ^ O , &__§tX> . 

Participium ^*^ = '^g—.J» , ^4° = ^-fr? 

Infinitivus "4o_o — ^gto.» 

In prima et tertia persona plurali punctum ponitur sub una ex tribus 
radicalibus, secunda persona puncto caret. 

In futuro prima persona ^a£_©/ , secunda pers. fem. sing. 
et plur. puncto caret, in relirmis punctum ponitur sub una ex tribus 
radicalibus. 

Item in imperativo punctum infernum ponitur. 

DE VERIil FORMIS AUCTIS. 30. Ex forma radicali ^4° ^res formae derivantur : ^^o cum 
secunda radicali geminata qattel, ^°/ et ^4-* . 20 

Has usitatia vocabulis nominabimus pa'el, afel; safel ex vetusto 
grammaticorum paradigmate p-al. 

Y.\ guatuor his alise quatuor formai refiexivae construuntur prseposito 
praefixo L/ scilicet ex p'al ethp c el, ex pa'el ethpolral, ex afel ettafal, 
ex safel estafal. Hae formse, ut plurimum, ad passivum exprimendum 
inserviunt. 

Si prima radicalis est ex sibilantibus l£» «^ litera L praefixi L/ post- 
ponitur sibilanti, sic ex «.a^» ^a^L»/ ; si est \ illud L convertitur 
in * et postponitur : sic ex u^i" ^>>«/ ; pariter si est « convertitur L 
in ^, et postponitur : sic ex laSL. ^Hjf • Forma ettafal has metathe- 
ses et mutationes non patitur. 

31. Forma pa^el proprie intendit significationeru formae radicalis, 
indicando frequentiam, repetitionem vel multiplicationem actionis : <aj3 
separare ■ «>»* discerpere ; interdum sensum causativum effert : ^.au 
vincere ■-^ victorem reddere. Item sensum intransitivum in activum 
convertit : u£> ardere <^L\ incendere. Interdum tamen idem fere valet 
ac forma radicalis. 

32. Forma afel habet proprie sensum causativum : sic ^a-s. tran- 
sire '*k±l transire fecit, transvexit. Interdum sensum habet inchoativum, 
ut latina verbo in esco, ex. gr. albesco significatur per jL./ ex »L. al- 
bus fuit. Ex usu alios sensus varios addisces quos saepe exprimit haec 
forma. 

33. Forma safel sensum causativum exprimit, sic ^L^. operari 
o \l servum facere quasi labori addicere. Hanc formam quaedam tantum 
verba admittunt, imo et aliae formae auctae non omnes semper in omnibus 
verbis locum habent. 

34. Etiam formae auctae participium cum pronomine admit- 
tunt ad tempus praesens exprimendum, eodem modo ac forma sim- 
plex. 21 
Notanda in flexione formarum auctarum. 

35. In imperativo formse ethp^el secunda radicalis interdum 
marhetdnd (§12) notata invenitur : masculinum autem sing. vocalem 
habet in prima radicali ^oL/ , non ^oL/ ut exspectares (§ 25 ) ob 
fut. ^o^* . 

36. In forma pa-el videntur syri reduplicasse in 1. pers. sing. im- 
perfecti etiam primam radicalem post prsefixum personale f , ex. gr. 
i_.'e_J>/ , itaque ekkattebh non ekhattebh ( § § 15, 16 ). 

Si aliqua ex litteris ©i , _. , * , ♦ adest pro tertia radicali, vocalis * 
secundae geminatse in * mutatur ( § 4 ), ex. gr. i_— u 

In ethpa^al svri occidentales consueverunt, seriori tempore, imperati- 
vum fiectere ut in ethp'el, notabant tamen mehaggidnd secundam 
radicalem, et tertiam attenuabant si ea erat ex bghddhkfdth ex. gr t 
o^iL/ . 

37. Prsefixum / characteristicum formae afel in passivo converti- 
tur in L , itaque '^oLL/ ; et in personis quae per pryeformativum L 
incipiunt, duo illa LL propria formse hujus passiv* in unum con- 
trahuntur, quod ut duplex in pronunciatione intenditur, sic _>6_LL 
scriptus es, loco _>£._.aLLL , quamvis interdum etiam tria L scripta 
inveniuntur. 

Formee safel e t estafal flectuntur ut af-el et ettafal. 

38. In formis auctis puncta etiam adhibita sunt vocalium vicaria 
( § 9 ) ad personas distingnendas, sic ^.£0 == ^-~ , vel ^£—o , 
scilicet indicata per punctum supernum vocali v in prima radicali a ^.^o 
distinguitur : pariter ^uo — ^.'o» , ^_» = ^£_-_j . 

In formis passivis punctum eumdem locum servat ac in activis : 
^4°L/ — ^oL/ , >_£oL/ = ^-oL/ . 


VERBOROl IN K0RM1S A.UCTIS 

Ethp'el 


Pa c el 


Ethpa'al 


Afel 


. :; iii. 


*4»L/ 


^ 


^4-L/ 


^4°/ 


3 f. 


£s__£oL/ 


£^_> 


-_4_L/ 


c^o/ 


2 ni. 


-__4*L/ 


&__§_> 


___4_L/ 


-a4_>/ 


2 l' 


c-£s__4*L/ 


— -__£-> 


____>>- L/ 


.__o_4_>/ 


1 c. 


£s_-£_L/ 


-__£-> 


t_._>_L/ 


__._&o/ 


pl. :; iii. 


v al a_-g_>L/ 


v al o__g_> 


v _l a__&oL/ 


v __ a_v>o/ 


3 f . 


j ^- --&->LJ 


( ^_- __,£___> 


j ^l ^&oL/ • 
j ^l i__£___L/ 


[ x :__ ^4or 
j r _ -____>_--/ 


2 in. 


s oL_v>oL/ 


v o £>__£_> 


v o-__4_-L/ 


^o-U-^o? 


2 f . 


^lL-v&oL/ 


^- .__£__ 


r _-__4_L/ 


r -__£o/ 


1 c. 


^^&oL/ 


^-^4» 


^ v4_L/ 


i- ^M 


Fut. 3 m. 


V^Oto 


>*4__ 


>_£_>£- 


^v 


:'» f. 


1 ^&OLL- 

'( -_£oLL 


j ^4*L 


j „_4_LL 


\ ^4*l* 

i A^oL 


2 m. 


^&oLL 


^4oL 


^fc^-LL 


^L 


2 f . 


X^>LL 


^L 


r _6__LL 


r^-L 


1 c. 


^4oL/ 


*6»i 


^>L/ 


^4o/ 


pl. 3 iii. 


v o_l^o£\I 


^__£__ 


v a_v£_>„> 


v -__-£-_. 


:; f. 


^_f}Io£M 


x -_^___j 


^.-£\._o -J 


v^&-^ 


2 m. 


v a<*&_LL 


V ^>L 


V ___£-LL 


v a._£oL 


2 f . 


r _&___>LL 


t _-£-__>L 


^^-oLL 


v _g_-_oL 


1 c. 


^O^j' 


^__ 


'«^o^ 


^4_. 


Imp. 2 m. 


^L/ 


^4° 


(^-L/^ ^4_L/ 


^-»/ 


2 f. 


__£_L/ 


,__£_> 


__4_L/ 


-__4_-/ 


pl. 2 m. 


v _! o__»>_l/ 


v -- a__>° 


v a_ a-_-g-__. 


v a- a___&o/ 


2 f. 


^: ,__i>_oLf 


v^ ^_>—^> 


^I ._*_&___» L/ 


^- __^_-lo/ 


Iiitinim . 


^4oe_j 
a__. §--£-- 


n\^>o_ 


Part. act. 


111. ^£\M 


m. "_£__- f« &£-_-» 


m. ^§_>-_9 


m. ^__o 
f. U£oe_o 
f. &£_>__. 


f. U&o-o 


Pari . pass. 
m.^__of. j_§__* 
m. '"_£__:- 

f. &&--> 23 FLEXIO VERBORUM P-NUN Ettafal 


Fal 


Af c el • 


Ettafal 


;*4oLL/ 


r ~ r 
'^J-J <._-__, ri_J 


LO-3/ 


_a__>LL/ 


e-_-£__LL/ 


£SO__j' 


r • r 

-NO-9/ 


_-__9LL/ 


-v-_&oLL/ 


C\0__! 


-No-i/ 


t\o_9LL/ 


_.____£oLL/ 


r 


•r r 

( _C__-9/ 


_._\o_9LL/ 


_0_£oLL/ 


-NOi-J 


_vj__9/ 


_\o-9LL/ 


v a_ o__,£oLL/ 


_,_ a_-J 


v __. ao_9/ 


.a_ ao-9LL/ 


/ - * •* r 
( ^L. ^&oLL/* 


[ >-.- <_v — * 


| ^,-. u_3/* 


,_-_ -0.9LL/* 


( ^- __v£_oLL/ 


/ <•-- ___J_._.J 


j v __ __:o_9/ 


( r _ ___o-9LL/ 
x r 


v o-\_-_g-oLL/ 


^OkO-ij 


v o_\o_9/ 


v o^o_9LL/ 


^Lx&oLLl 


^. --_.__] 


» » r 

^.-no_9/ 


^_-__9LL/ 
r r 


^ ^&oLL/ 


*±_ ^o£_j 


v- ^-- s ' 


^. ^o_9LL/ 


r P- » 


.»» r » • <<» 


• >r 


• r r » 


^£oL_nj 


^-.S-l l__U__) -_il 


LJt_j9_J 


-0-9L-NJ 


f r * 


• << » 


*?> p 


,r r » 


^£oLL» 


l <_oa_9L* 


f <o-9L* 
1 --_-_9L 


( io_9LL* 
( i_o__)[L 


j -A^oLL 


1 i_oa_9L 


^&oLL 


coa-3L 


<o_9L 


_o-9LL 


■*• * •» 


* • » 


#• * P- 


<f . r » 


^oLL 


^-.--iL 


r o_3L 


^_o_9LL 


^&oLL/ 


-Oa_9/ 


_____/ 


.o_9LL/ 
«- • » 


<<• r 


« • r » 


^a^gwoLto 


v -_.2o 


v a_-,__j 


v ao_9L-M 


^__£_oL-sj 


^-0-_.) 


w.O--_J 


^-o-^L-nj 


v dl^LL 


V ____9L 


v ao_3L 


v o___9LL 


V^oLL 


^_-_5L 


^o-SL 


^o_9LL 


r r > 


• 4» 


• »r 
N^oLfio 


_oa__.) 


i.O__-) 


_o_9L_\) 


(§36) ^&o.L/ 


1 \^_5 _-___ U)_- 


.___-/ 


_o_9LL/ 


r f > 
..A^oLL/ 


__oa9 


..o°>/ 


__o-9LL/ 


/ .xr 
v a. aA^oLL/ 


• a_ ao a9 


v a_ ao-9/ 


v a_ ao.9LL/ 


^_- <.A£._oLL/ 


w_- u_3_5 


^- ___o-9/ 


^_- I--0-9LL/ 


_ r r „ 


•r * 


. • » r 


. •# r * 


a..\£_L-xiO 


<-__.___) 

1 


___.__» 


ao-9LC--o 


m. ^4 x>L -°* 


», 

Loi-J 


_____» 
f. U£oL_n_. 


* 

<rv.-\ ! 


• r r 

lo-S-w 


-o-9L-oo 24 DE VEKIIIS INFIRMIS 39. Verba infirma ea vocamus quorum aliqua ex tribus radicalibus 
■ -• littcra debilis / vel o vel _ : item ea quse habent secundam et 
tt-rtiam radicalem contractam in unam, et ea quse j habent pro prima 
radicali. 

VERBA INFIRMA IN PRIMA RADICALI 

40. Sunt verba prima? radicalis dlaf, primae iudh, primse nun, 
idest P-alef, P-iudh, P-nun, radicalibus scilicet ex ordine nominatis a 
litteris componentibus vetustum paradigma P c al. 

41 . Verba P-alef . Hsec verba gerunt vocalem * in prima radi- 
cali, in secunda omnia habent y . In imperfecto qusedam in secunda radi- 
cali a_ recipiunt, ut plurimum activa ; qusedam, ut plurimum neutra, 
recipiunt r . Illa habent ^ in prseformativa imperfecti ac infinitivi, et 
r in prima radicali imperativi, ista habent * , — in prseformativa im- 
perf. et infinit. et * in imperat. itaque ^i/ comedit, ^a.sp comedet, 
^<_s/ comede, ^\Jo comedere ; -J*\ dixit, ;_»jJ *-~Lj dicet, *-»/ 
dic, ;-»L_> ;__J_o dicere. 

42. Participium pass. habet r in prima radicali ^_>/ , ;_»/ . 

43. In formis ethp l el&c ethpctal vocalis primse radicalis servatur et 
transit ad L prsefixi L/ : ^s|L/ , f. fc„_|L/ : V-jt? . Item ad prsefi- 
xum transit in infinit. et fut. formse pdcl ^J,\J etc. ; in prima autem 
persona sing. futuri hujus formse" excidit ipsum | radicale : ^_s/ non 

%-3l ■ 

44. In formis ethp el, cthpa^al prima radicalis / in aliquibus ver- 
bis mutatur in L ut »__/ sumere *-J.LL/ , ex __J/ inusitato u_Jll/ 
ingemuit, loco j-L|L/ i_j|L/ ; duo illa LL interdum assimilantur in unum 
cum quiidyd pronunciatum +1\\ , ;-_.L/ ligatus est. 

ln formis af-el et iafel cum suis passivis, / mutatur in o quod 25 

diphtongum format cum prsecedente y ,^io/ , ^ial ( verbum |L/ venire 
in af-el format _■&_/ adducere ). 

45. Verba P-iudh. His accensentur etiam ea quse in aliis semiti- 
cis linguis habent o pro prima radicali, in quibus syriaca mutavit o in 
_ , excepto v-_o adunare, et participio Uo conveniens ex inusitatis 
♦-vo , )Jo . 

In perfecto p'al verba P-iudh omnia habent ^ in secunda radicali 
( nisi tertia sit ex litteris 01 _. ~ j quae ^ in prsecedenti postulant : ex- 
cipe etiam verba lamadh-alef ) et in imperf. imperat. et infin. habent r 
( excepto ofc_t _»<Lj ). Prima autem radicalis _■ in perf. recipit * ( ex- 
cepta prima persona et tertia fem. in quibus flexio ponit * in prima 
radicali ), item ^ in imperat. et participio pass. Itaque ♦_*_ , lJ__. : >-»_t , 
e_vv_ : »-j- , ♦-__ . 

In futuro autem et infinit. <_ in / mutatur et praefixum assumit 
( __ apud syros orientales ) : itaque ♦_*(_? , *-*(j : «---J—xt , v-_*L_jo . 

45 a . Excipiuntur verba *.|_- scivit et _»e_J sedit quse ipsum / 
amittunt in fut. ( *11 etiam in infin. ), at secundam verbi radicalem re- 
duplicant post prsefixum, et in hoc assumunt * : in imperat. autem pri- 
mam radicalem _• prorsus amittunt, itaque fut. ^;j _s'-_t , infinit. 
*;__o , imperat. *.« , _»L , adde _s©i da ex _»o»_- quod futurum non 
format. 

Formse pa'el et ethpa l al flectuntur ut verba firma. Forma? afel et 
safel cum suis passivis primam radicalem _• mutant in o : tamen _u_ 
sugere habet __./ ( et uwo/ ), item ^__/ ejulavit ex "^s. inusitato. 

46. Verba P-nun. Haec verba a verbis firmis non differunt nisi 
in eo quod in futuro, imperat. infinit. pal et in tota forma afel ac ettaf- 
l al, necnon safel ac estafal, prima radicalis > excidit, at compensatur 
post praefixa reduplicando secundam radicalem. '( cf. paradigma p. 23 ). 

Verba cum oi pro secunda radicali, et alia qusedem, nun servant in 
fut. : sic »ovu mucjiet, ( similiter ___j/ discalceare, ), etc. Prsesertim 
vero in imperat. nun retinent verba sat multa. ( cf. etiam § 53 a ). 2 FLEXIO VEHBO- 

Fal 
Ethp<el 
%A*t 
jlLL*/ *-!-/ 


3 f. 


____»/ 
-_£_jl/ 


2 iii. 


__*_./ 
____|L/ 


2 f. 


_»_J__tf 
_.____|L/ 


1 c. 


_____/ 
-__Uit. 


pl. 3 iii. 


v al o___>/ 
v a_ c____|L/ 


:; f. 


( r- -*3/ 
i ^ ^i_r 
j x __ _____iL/ 
v o -__-•/ 
v o-__--|-/ 


2 f. 


r ^f 
r 6---i|Lf 


1 c. 


^ r^ 
i- ^Slt. 


Fut. :; iu. 


^a»l_I 


£H* 


AJ 


v_.L_-j "\_ie_ 


3 f . 


i >~<_-|i> 
( -__a_|L 


} 
( >_i|Lt> 
( i---|LL 


2 iii. 


>_a_|_ 
e ,L 


^ILL 


2 f. 


^>|L 
rt _>|L 


^-ILL 


1 c. 


>„a_/ 
pf 


%5|-J 


pl. 3 m. 


v ____.p" 
v o^|_j 


v a-___|So 


3 f. 


v^lJ 
\r- sL -' 


r_---)|-xl 


2 iii. 


V *---|L 
* * 

v°e ,L 


v a__t_|LL 


2 f. 

1 c. 


^IL 
>_a_|J 
v ilL 


X-^-ILL 
^_»|fi_ 


Imp. 2 m. 


^asj 
e< 


r LL/ ^_|L/ 


2 f. 


u\ai/ 


-_-3|L? 


pl. 2 in. 


v a_ a__a_/ 


\ 


1- Oj_»f 


-_-_l_. 


2 f. 


^I -______/ 


r- 


_r J 


-___>|L/ 


hifiiiim . 


"_-)—_. ^u» 
o«--L-_o a__v_|__o 


Part. act. 


^i/ 
^i 
Part. 


*4i 


*_L__0 "-.l-OO 27 RUM P-ALAF Pa c el 


Ethpa c al 


Afel 


Ettafal 


\>.-/ 


___[-/ \_-|[/ ! 


^__-o/ 


_o[L/ 


.____/ 


£>___|[/ 


^.__)o/ 


t-__o[L/ 


isj_-_/ 


c_>__|[/ 


Cs-->_o/ 


-__o[l/ 


_______/ 


l-C-__-|L/ 


____oo/ 


_.-_v_o[l/ 


->., -,■'*/ 


______ |L/ 


_\-__-o/ 


fi_,__oLL/ 


v __ ____»/ 


v _: ____.|[f 


v __ a-_->o/ 


v -_ o___oLL/ 


j ^_i v_r 


( ^_ -____- |L/ 


( v i: ^.o/* 

| v - v____o/ 


( ^__ ^-oL/* 
' ^ i_*__o[l/ 


v o -_-_._/ 


v o-__-_|L/ 


v o--_io/ 


v o£_.3o[L/ 


^. -__:_/ 


^.-n-vI-IL/ 


^.fc—v-o/ 


^fcAsoLL/ 


*- r^ 


^ ^IL? 


v - ^---o/ 


v x v ___oLL/ 


^:.^ 


__j[-__j ^_->)_nj 


______ 


\.J>oL-J 


( ~-|L* 


( ^.__|LL* 


( \_-_o[* 


( \__o[[' 


( i__-|L 


( ,-___jLL 


( „___oL 


j -___o[[ 


V»|L 


Ns___|[[ 


^-ioL 


\_J>o[[ 


♦ • - 
^--s|L 


r-^ILL 

^_-|[/ 


^-.-oL 
^—o/ 


^oU 


v -____-|- 


v e_____» | £nj 


v ___aj 


v _-___oL_\j 


v o___|[ 


v _j__-|dJ 

v ____-|[[ 


»- r 
^— — «» 

v __-oL 


^.-IsoLCo 
v _-_-.o[[ 


^--£-|L 


v "^VjL_ 


_._L-eL 


r __-o[[ 


~-£ 


\___|_J 


\__.o_. 


\_o[_j 
( __-|L/ ) *__|L/ 
etc. 


\_io/ 


>_o[l/ 


___..{ 


i_-_-_IL/ 


__50/ 


___o[l/ 


v -_ a__-_/ 


v __ a-__-|L/ 


v __ ___oj 


v __ oA-oLL/ 


^ -__!_:;/ 


v _: __-__j_il/ 


*-- — ——•o/ 


j> _r r » 
^ u._,__oLL/ 


0_v_^_ 


__vj|LL\_ao -___.|__c 


____a_o 


a__oLC-o 


•_-L__ 


1 


_-_-—_> 
\_-|_-o 


___[-__» "_.-|-_o 


r r 
_._» 


\__oLC__o 28 FLEXIO VERBO- Praet 


3 iii. 
3 f . 
2 m. 
2 f. 
1 c. 


pl. 


3 m. 
3 f . 
2 m. 
2 f. 
1 c. P f al Pa c el Ethp c el -__: 

L 'r-- 

v _. o»_. .oL ^ : . _, 


r # 

-__i._ 


r- 


NXy_ 
r-s 


r- 


— _*_> 


v° 


* r* 
£\___ 


r 


____ 
r* 


\- 


^r Li____L? 
LJ-__t/ 

_l ♦___./ 
l£___l/ 

: o r __-L/ 

: 3-t> 

* «• •* » N pL r __-L. 
r L J___.L/ Fut. 


3 m.j 
3f. 
2 m. 
2 f. 
1 c. 


pl. 


3 m. 
3 f . 
2 m. 
2 f. 
1 c. j_-fi 

-»v_-_a I 

v-~w|L 

r ^-|L 

v o»__^ 
V ^-L_j 

v o»__|L _-£_- ^? L * 

-*__*L 

p- > 
>xjL 

t-? L 

v ___p 

V _-_»L 
r~-? L tfc 

»__-LL* 

_*__-LL 

♦__-LL 

♦ *» 

r! _\-LL 

» * » 

L/ 

_. 
vr ____J 

v o^__LL 
v f-_-LL Imp. 


2 m. 
2 f. 


pl. 


2 m. 
3 f. 0,__ _>L v\ «L/ 
-j--_? 

• o,_-L/ 
- m \ 'L/ Infinitiv. ,_\^_ __£ t_ft _ vx; „ ( \.ft_Q Part. act. 
Part, pass. ^ 29 RUM P-IUDH 
Afel 


Ettafal 


S'afel 


Es'tafal 


*-^ol 


v-i-o-L/ 


» * 


V-.0-»-/ 


Lv-_->o/ 


LJj_-_-LL/ 


1 % -- *r x 


L»_o-_/ 


Lv-\o/ 


L^oLL/ 


L»_.a__> 


L»_,o-_ / 


_.L;_>o/ 


_,L__oLL/ 


_>L »_ a __ 


— L«__o_->/ 


lC_o/ 


lC_-oLL/ 


L v— a _ 


Lv_>0-\_>/ 


o^_o/ 


Ov---oLL/ 


» r 
»_.___ 


0»_>0-v_/ 
( -.__ v__oLL/* 
1 ^_ _«__oLL/ 


/ •* * *' *"* 

1 » Ml. ■ »____.— 


i v-—- v—O-v— /' 
( »-- _>»->0-->/ 


vpL^—o/ 


v o_v-__oLL/ 


.oLv-a-- 


^oLv-o-— / 


^L^-o/ 


^.Lv-i-oLL/ 


»* » r 

v_-Lv — a* 


,_-Lv-o-_/ 


i vU°? 


$ vr _-oLL/ 
r *r r J 
^L v v-0---/ 


> P* 


v £o[eJ 

j ».__oLL* 


»_.■_,■■> 1 

1 ji_.iL* 


»_,0-___J 

[ »_>o_->L' 


1 * r 


\ -., _oL 


j _v— __oLL 


» * 

' _. v_ _—_L 


1 _.»_ois_L 


_-_oL 


j' r " 
, \oLL 


v_-a__.L 


V-O-N-L 


f t~ oL 


J. r » 
^r No-L 


r ** - 
»_ »_ . _____ 


■r r » 

»- v_.U-_L 


♦— o/ 


'v_-oLL/ 


v-a__/ 


' r r * 

V-0-_/ 


v 0v— a_J 


<< »■ » 
yO«— — oL__ 


v Ov_.a__j 


O v--0-___J 


v ^_a_i 


v C___oL__' 


v *—a-_ — 1 


. v->0-—j 


^Ov—oL 


*x r » 

v Ov__oLL 


'•* "1 
.Oy-.ii ■■-- 


.Ov-o_-L 


V ^_S[ 


v L-_o_l 


v v_>a__L 


*. - r » 

v v->o__-L 


t-_-__cu 


v__-oL__ 


v—_— _, _ 


V—O ____._) 


v— o/ 


? ___oLL/ 


v»a__ 


v_>0-_w/ 


> *" 

_v-_-o/ 


-.v-ioLL/ 


» " 
_. »_a__ 


_>v-0--> / 


v a. Ov->o/ 


- r " » 

v a. o«_-oLL/ 


<t » ~ 
.a- Of-&_ 


<( *r r » 

v a. Ov->o_->v/ 


^__ ._v-_v.o/ 


» *>-••"» 

m- _>v-__oLL/ 


*»- rj. 


V^- _v->0-_/ 


_ ^ r 
Ov-— &~ 


Ov_-oL-\_o 


*■ * r 


* t r » 
Ov__0-v.__M 


» Ni*l_. 


| 


» r 
»_._-_ ~ 


V _oL-_ 


( ..« - _> 


r r » 

v__o--_-~ 

30 

VERBA INFIRMA IN SECUNDA RADICAI.I 

47. Verba Ain-alef. Vocalis secundse radicalis propria in his 
verbis est ^ in perfecto, et r in futuro, at transit in primam radicalem 
quoties ha?c vocali caret, sic LkL» u>£> pro u\* {Ves) t^L^j [nebh- 
^s ) : illud * futuri attenuatur in * ubi svllabam apertam constituit : 
^IL-sL etc, at in imperat. v a*L_a etc. Radicalis dlaf non pronuntiatur 
nisi in partic. act. formae p L al et in forma pa^el et ethpaf-al quando in istis 
a flexione ei servatur sua vocalis ( § 2 ). In participio passivo pHl scribi- 
tur «-. v*J» , alias servatur / et additur l. "^4* • 

In futuro formse p l al invenitur interdum secunda radicalis / transla- 
ta ante primam, sic ex v Lx> ^s/L molesta erit pro V L»L , uo|j pro t*Laj • 
item et uJ>|L/ pro i*LJ>L/ . 

48. Verba Ain-uau. Verba quae habent o pro secunda radica- 
li, si illud cum sua vocali servarunt ut »oL stupuit, y»y exultavit etc, 
flectuntur ut verba firma. Quae autem secundam radicalem o amiserunt, 
illud compensaverunt longa vocali assumpta in prima radicali ex. gr. >*© 
surrexit, et peculiarem habent flexionem quam exhibet sequens paradig- 
ma. Notanda primse radicalis vocalis quse, varia quidem in diversis formis 
et temporibus, semper in prima fixa retinetur : unde et prsefixa persona- 
lia quse illam immediate prsecedunt ( excepto | ) vocalem non accipiunt 
et unam cum illa sjllabam constituunt, sic >oaaj , *aoL , etc. ; at >oao/ , 
mox >i^oL&J etc 

Excepto x«> posuit in fut. y**au , hsec verba in futuro habent voca- 
lem o_, in qua illud o radicale partim adhuc viget, utique confusum in 
illa, est enim hoc L- u intensum ( § 9 ) >oaa» ( et etiam bJi* mortuus 
est fut. La*u ) , dum in aliis verbis est leve us&coj ( § 27 ), unde non 
excidit, sic r »aoL non r *u>L ut ^l&oL ex ^a^oj* , etc 

ln participio activo formae pal y*\o , dlof primitus pro sono gut- 
fcurali (§2 . positum esi ad sustentandam vocalem * propriam for- 
m® participii, in pronunciatione postea per <-. redditum, etiam c scrip- 31 

tum est quando, accedente terminatione, vocali destituitur L^Lo , ^>La etc. 

Usus invaluit addendi L post prsefixum forma? etkp l el, unde illa non 
amplius distinguitur a forma ettafal quae in his verbis non habet voca- 
lem in secundo L praefixi. 

Nota : ex i\ venatus est habetur ethpel «-mLL/ absque metathesi et 
permutatione (§ 30 ) ; mox vero nm.^^L/ , plerumque pro ^JiLL/ , ex 
ffsfcca, adhibito i^ pro L ob illius % duritiem. 

49. Verba Ain-geminatae. Quse verba eamdem litteram ha- 
bent in secunda et tertia radicali flectuntur in formis ethp l el, pa'el, 
ethpa l al ut verba firma. 

In p'al, apel ac ettafal contrahunt duas ultimas radicales in unam 
quse ut simplex pronunciatur, preeter quam in tertia fem. et prima perso- 
na praeteriti pal ^— ^» , &>— ^j : ubi autem accedunt prsefixa vocali 
instructa reduplicant primam radicalem, ( nempe in fut. et infinit. pal, 
et in universa forma af^el ac ettafal ). In his casibus eumdem tjpum ha- 
bent ac verba P-nun, cujus rei ratio habenda est ut rite propria utrius- 
que classis radix distinguatur. Nota "V> format ^ Ni> , V_£scL/ ut 
verba firma. 

In participio act. formae p'al simplex manet secunda radicalis, 
et / adhibetur ad vocalem * sustentandam \\-L prcedans, at acce- 
dente terminatione, reduplicatur secunda radicalis et excluditur / v— ^> 
cupientcs : { si quando etiam in hoc casu / scriptum invenitur, in pro- 
nunciatione negligitur. ) 32 FLEXIO VERBO 1 


Fal 


Ethp c el 


Praet. 3 m. 


-£ 


( ui|L/ ) ^£l/ 


3 f . 


ixlL=> 


ftiLaL/ * c^Lkf 


2 m. 


k*p 


^Lk/ 


2 f. 


i*k*p 


u.kj.L=>L/ 


1 c. 


fcip 


rs*fI»L/* e^Lk/ 


pl. 3 m. 


v a_ o*.^ 


v aJ! a*.LaL/ 


3 f. 


( ^L» "■M>" 


i ^- t-_*.^L/ 


2 m' 


v oIS-j.L_ s 


v oN*.LaL/ 


2 f . 


^.kj.La 


V^»hL/ 


1 c. 


^ ^£ 


^ ^L^L/ 


Fut. 3 m. 
UbLafia 


3 f. 


1 ^£l 


\ u_*pLL 


2 m. 


^tU 


cj.pLL 


2 f . 


V-^L 


^lLaLL * ^lLaLL 


1 c. 


"£/ 


^LaL/ 


pl. 3 m. 


V <^L=J 


v oj.pCo * ^oj.pfco | 


3 f . 
2 m. 


v^LaL 


^j.pfio * ^.*.p£o 
v a*.l^LL * ^aj.pLL 


2 f . 


r^hL 


^LsLL * ^lpLL 


1 c. 


lApJ 


UbLaki 


[mp. 2 m. 


-u 


-l*L/ 


2f. 


u^La 


u_j.pL/ 


pl. 2 m. 


tOJwp OJ.p 


v a! a-4_>L/ 


2 f . 


.. >p c^-j.p 


^- u-*.pL/ 


Inlinit. 


VApji 


a_,p-\_» 


Part. act. 


T p 

^La 
Part. pass. 
_*.p&O0 33 RUM AIN-ALKF Pa c el 


Ethpaal 


Afel 


Ettafal 


__4 _.l_ 


c__.£L/ _-V_»l/ 


._.*_./ 


w»L_LL/ 


c__4 -_>L- 
-_4_/ 


_I£ll/ 


*—?\ _x_-l_> 
ts_L_/ 


__.L_LL/ 


etc. 
._.__. L_a/ 


u__.L_-L/ 


£S_U: 


Cx_.L-.LL/ 


v o_ a_L_/ 


v a- a_L-LL/ 


j ^ _-«• 


| ^__ -.^LL?" 


. ^ r*?! 


[ r : u__.£ll. 


v o-_L_/ 


v o__.L->LL/ 


r __.L_/ 


r __.l_.LL/ 


^ X--W 


v x -l-LL/ 


___£- U-L__ 


r> » ~~ » 
>__-^-- u-L->_- 


k _L__J 


-_L__L-n; 


| _-L-- ¥ 

l _-_L_L 


( _.£-L* 
* _--_L_LL 


L_L_L 


--(J-LL 


*_-£_ 


r -_L_-LL 


•-l.-./ 


■-L-LL/ 


v »-L_j 


^a-L-L-o 


^-L_- 


X _-.L_.[-J 


v a__L-L 


V--L--LL 


^L-L 


V»l "^LL 


~-| __t 


__L_,L._ 


_H, ^l-^ 


__4l/ _4-Lf 


u.|_.J 


._L_LL/ 


.-jwL-/ 


___.L_-.LL/ 


v a_ a_.£/ 


v a_ a_^_-LL/ 


^__ ___ L_/ 


r - u__.J__.LL/ 


a___ §__ > __.___• 


*'- » «c'l- » 
a_v_^___ j a_.L_>_-_o 


_.«.L__ __ 


a«4_>L__so 


-_-£—> k_L-_» 
_.L.____ 
_— -^OO — !.___» 


-~ » ~ r » 
i ___^-_ to i_-L_>__io 


_. (-_-- 


.j.L__L^__ 34 FLEXIO VERBO- P'al 


Ethp c el 


Pa c el 


Ethpa'al 


t. 3 iii. 


*_> 


>o__LL/ 


xu_> 


>o_oL/ 


3 f. 


~ P 

fc_._0 


_____-LL/ 


:__.._> 


- - » 
___a_j_L ' 
:__._ 


_____oLL/ 


__.__._o 


t-_____oL,' 


2 f. 


cfr— — tO 


■______oLL/ 


ufis -___> 


uN____oL/ 


1 c. 


__■ — o 


fioo-oLL/ 


_____ 


_\____oL/ 


pl. 3 iii. 


^ol _._-._> 


v _. o_ vuoLL' 


. a_. a_-0O-_ O 


v a. o_____oL/ 


3 f. 

2 ni. 


[ ^L__ *_>* 

| ^_ >_-_!_ 
^O -__-__ 


[ ^1_- >o_.oLL/* 

/ ~_- __.__oLL/ 

v o__-__oLL/ 


[ w— >-__-' 
/ w_ ___._> 

^O -—.__> 


( ^_-_-^c_-aL/'' 

( x __ i.vt.oL/ 

v o______oL/ 


2 f . 
1 c. 


w.-__£ 


7. ^- * 

^______oLL/ 

^4. ,______--. 
^ _-____> L/ 
~ ~- > 
~j ^._a__oL/ 


,- ^.Vl.O 


Put. 3 m. 


- 


>a_oLf>_ 


>C_OJ 


~~ - 

V3_O^J 


3 f. 


j *_a___L* 
f oL 


( >a_.oLL* 
f __j_oLL 


| >o_oL* 
/ l_____oL 


j >o___Ll> 
| u Vi.oLL 


2 m. 


?o_— oL 


>o___oLL 


>o_oL 


xloLL 


2 f. 


^___oo — oL 


^. ______ LL 


^_____.oL 


~_____oLL 


1 c. 


>oo__>/ 


>o___LL/ 


>o__o/ 


>o__oL/ 


pl. 3 m. 


. _______.. 


_ # - 
v _. >o__oLfrj 


_ ~ 

n Na-c-i 


, ___-.Q--J 


3 f. 
2 m. 


,-___- 
v -._o_oL 


^ -**.oL_- 
v o _____LL 


_-_ _->__- 

. o- vi-oL 


,.___^.' 

._____._> LL 


2 f. 

1 c. 


------ X.L 

»0 — _,_. 


■ -T-oLL 
>c_oL-nj' 


v ._o__oL 

>- 
>o_oj 


-Ivi.oLL 

>0___Cu 


Imp. 2 m. 


>--___ 


>o__>LL/ 


>0__o 


*__oL/ 


2 f . 


___._.___ 


'-.__-oLL/ 


--_-.-_> 


i. vi.oL/ 


pl. 2 iii. 


^O- ______ c 


y a. a___oLL/ 


. o_ a.vi.o 


o_ a.vuoL/ 


2 f. 


»__ ■______ e 


*_- ._-__-_oLL/ 


.__ u.VUO 


^__ u-vi .oL/ 


[nfinit. 


Xl_L-9 


a.____L_-_„ 


c ___i._ 


Part. act. 


^I-o 
~ ~ i 
>0_J__M 
. pass. 


* 

>o___ 


-_Lfr-_ 


<-_.-_ 


~~ * 

_X.fr -0 35 RUM 'AIN-UAU 


•_•--■ 


Afel 


Ettafal 


Palpel § 55 


Ethpalpal 


>0_o/ 


XL-_LL/ 


»i-»\ 


>o^__o»L/ 


~ <y r 
_•____>/ 


„* _?^e/ 


r v 

-__; _ot 


r r. J 
-_30^_0»_/ 


-_.30_o/ 
___•; _t j 


£S-3c; 30-L/ 


* • 
_& \c.o/ 
_>__3o; ao j 


<_-\_M; M»L/ 


C— __o_o/ 
v __ a_s_o/ 

^-__ >o_o/* 

i " *» 
r ~__ ■____->/ 

<c <<> ; 
v o-v-_a-o/ 

_.- -__3G._o ,' 

v _ t -a-o/ 
» •■ 
c_ »; — _o» 

. o_ a-_o; 30f 

[ ^_-_ >o;__oj* 

f .— __3e ;__«•» 

v O->_-oi: My 

^-tS__>; 30» 

^ s-so;-»? 


-—30 ; — M»L/ 

v o_ a_M;_M»L/ 
[ ^Z-- >o;mjL/* 

| ^- <.__m;_m<*L/ 

* T "' 1 f 
^oN—io^-SO^L/ 

^___40^___0»L/ 
^L ^_*£._MJL/ 


>a_co 


>0_oL-_J 


>o;_m;_> 


>o; sojfro 


( >a_oL* 
{ >©£--»>L* 


j >oi__3o^LL* 


/ >_.\n.oL 
| __4o; — m»L 


/ __3o; — 3o»LL 


>o_oL 
JoS-mjL 


>oi__o>LL 


^__\_oL 
>o_o/ 
^_m*_m»L 

v a.__^30^J 


^. 30 ^30 » L L 

>o£__o»L/ 

,0 30;_30»&0 


^. ____&.- 
^ao^-so^j 


.__:*, -33 ***>-J 


v a _L_>L 
v o_m;__ojL 


a__o; — 30*»LL 


yvT.oL 
^-M^-MjL 


^_s*'«_ m<*LL 


>a__j 
>0 ^-40^-1 


>0^_-0»C- 


*\ 
>o_o/ 


><__>LL/ 


>©£_M<| 


»;_m»L/ 


(____,/ 
. *; 

o_ a___— o/ 

- *; 
^__ _____o/ 
t___s; 30» 

.a- a_30 ;__m i 

!.-_ .__30^_0» 


l_.30 ;_3o <]» L / 
v a_ a_3o;__o»L/ 

^_ i_so;__o5L/ 


a _a_o_— — « 


o__ooL-\_3o 


O_30 ;.30 ;_M 


O_30; 30* __30 


* 

M-9M 
>o;__o;-_m 
>0 O— 30 


>C_oL-v _s 


*■ •- 

>o;_3o^__o 


>o;__oj_\__> 


FLEXIO VERBORUM 

Fal 


Ethp c el 


Pa-el 


Ethpa c al 


Praet. 3 m. s^> ,_> 


»L- aL/ 


!>__> 


.Ut? 


:: f. 


^-4.» Lr_* 


L|V_L* 


Ut >_£_ 


ut *4_l/ 


2 m 


Lu_> 


Ul—*l\ 


2 f. 


uL| 3 


-LiJLaL/ 


1 c. 
pl. 3 iii 
L|V-L? 
v o_ oiu->L/ 
- * 

/ ^». -.| 3 


( xr 1 i^tf* 

| ^w. «-.1,1 — _>L/ 


2 m. 


v oL>— 3 


^i\i—al\ 


2 f . 


^Lt_o 


^Ul—^ii 


1 c. 


^v^ 


* v'^> L ' 


Fut. 3 m. ^£— ' |& -•*-» 


l' =6o* 


»►— ^J 


ii__>-\j 


3 f. 


( l*-^L' 

f l_i_-_>L 


j \l _-LL* 

j -I* =>LL 


2 m. 


)___>L 


l»__->LL 


2 f. 


-t_ 


^(l__>LL 


1 c. 


|a._>/ 


, '•— ^ L ' 


pl. 3 lii. 


v°/-^j 


^CH-a-o v o||_>C\j 


3 f. 


\^7"f 


v IU_L_>tsj 


2 m. 


v oi — ->L 


v piV__<LL 


2 f. 


J-iE 


v (»~— —LL 


1 c. 


•"-' 


H -fiJ 


Imp. 2 m. 


S^j »« =» 


H—zLl 


> r 


i5-Stf 


2 f . 


l_|0 _> 


-li -L? 


pl. 2 m. 


^o- o | a__> 


v a_ o||__>L; 


2 f . 


^- _|a_> 


^- c_|V-___>L/ 


Infinitivus. 


r > •- > 
l^^-SO |_>_0 


O||——-~)0 


0|r— -_* 


40 r > 
0|| — _>-\__ 


Part. 


Ksjj »L-_- 
II _-_ 
Part. pass. 


^£>^> »->— * 


H — _>tV__0 


tt ~> *> 


11 _>-\_0 37 AIN GEMINATAE Afel Ettaf <al Palpel§ 55. S'af c el § 55 t-*l .oL» v*v>- Ll r- .- r » 

_LL/ >LL/ 
Lj _El/ 

-L| _LL/ 

l___ll/ 

oi =>LL/ 

"[Lr 
-ty 

_LL/ 

- r * 

»U/ 
_LL/ .oLj *v- J~=>J— _ 

Lj. r>j, -> L 
uL Lj__u-> ^-_. j__j__* 

_ _J_=>1 — a 

v oLi _j__ 

^.Lj__i => 

v j_=>U-_ 
i _L_ 

I _Lt> 

_i _LL 

U—-LL __.il 

... r > 

_LL/ 
_L_ 
_[_ 

__LL _LL >L_ J__ j-__ 

( j_»j=>L* 

| _j_j_L 

i — _»__L 

^.u— 'j-L 

j__j_-/ 

v ot_-j-_> 

v j__j__j 

v oj _j_=>L 

v u-_l -L 

> p- 
t— =>t — — _ U- J-=>_ 

( ____LL* 

i r i f 

f — V— !— > LL 

u--J__LL 

^•i — _u_>LL 

i__u_>L/ 

vOJ _l — -_ 

V U— _U-__ 
yOJ =>j__LL 

vf— — i -LL 

r >_ 


>LL/ 
»LL/ 
»LL/ 

»LL/ j— -j — - 
_t__»u_ 

0U-U- 

-i — =>J-_ l -J-_/ 

_u-i — _L/ 

v __ OJ-J-L/ 

— . _ j__ j__L/ >L-__ oj— — j— — _a oj_ _J— _>__ l — ____ 

I _ 30 >L_— _ j__j___o 
l_-> (___-_- >„_ 38 I)E VERBIS LAMADH-ALAF 

50. Aliquot verba quae habent l pro tertia radicali illud immuta- 
tum servaverunt in flexione : inveniuntur adhibita in partic. p c al et in 
forma ptfel ac ethpaal : vocalis * propria formse^e/in r convertitur, 
etsi sonus gutturalis illius dlaf exciderit, unde fit etiam ut hujus vocalis, 
quando ei ex flexione obtingeret, ( ex. gr. in 1. pers. praet. ), transfera- 
tur in litteram prsecedentern si haec vocali caret. Hujus classis verba haec 
fere sunt : L_=> consolari, \\—^ vel J-I^ lcetari, \}\ vel \1\ foeda- 

re, ) v i \ polluere, l*L erudire, ( |L_£> decorare ex _| a pulcrum 

esse ). 

Ti t rr .•"■ ". I r r '• l rr .<* r • rr 1 rr . * rr '?• rr 

Praet. L-^» LL__ _ LL__ _LL__ _ LL__ : oL__ , |__> _L___ _ v oL(__> 
^» LL__ _ v u=> . 

Fut. L__ U=>L _ L__L ^U_L _ U_/ : v o|-__ v U_-_. _ v oL._k 
v L-_-L _ v |___ . 

Imperat. (__ _(__ : oJ_l_ ^__.|J_, . 

Infin. oi___ — Part. act. et pass. L__*> , pl. ^>-~— « . 

Interdum supervacaneum / additum invenitur ex. gr. |^__ pro 
L__». 

50 a . Nota : L terminationis in secundis personis praeteriti non at- 
tenuatur quamvis in his verbis vocalis ei praecedat. 

Usu non infrequens est assimilare in pluribus haec verba iis sequentis 
classis tertioe-iudh, ita ut pronuntientur finales o et _ in diphtongum 
cuin praecedente vocali oL__ bayyau, _£_ bayyai tertiae personae plu- 
rales : imo etiam in imperat. fem. sing. pro _^-_L/ ponatur _.(____Lf ut, 
i-is^L/ quod est ex verbis tertim-iudh. 39 

DE VERBIS LAMADH IUDH 

51. Ad verba tertice-iudh pertinent etiam ea qua primitus o habe- 
bant pro tertia radicali, illud enim in «- mutarunt. 

Hsec verborum classis exhibet in praeterito }fal duplicem typum quoad 
vocalem characteristicam, quae ut plurimum est 9 , in intransitivis au- 
tem non paucis est * ; ex his tamen pleraque utroque modo vocali aftee- 
ta reperiuntur — Vocalis 9 in 3. pers. sing. integra viget, in reliquis 
personis attenuatur ; vocalis * perstat in omnibus personis. 

In formis auctis vocalis prseteriti constanter est * , illa futuri in om- 
nibus formis, etiam p c al, est ^ , quam tamen terminationes qusedam 
immutant, ut videre est in sequente paradigmate. 

Idem advertendum est de vocale 9 propria imperativi in formis auc- 
tis, excepto eth\fel : in hac Jbrma imperativum flectunt syri orientales 
( nonnunquam et occidentales ) ut in verbis firmis cum vocale in prima 
radicali ; orientales aliud ^ in fine addunt : «^A^L/ . 

51 a . Nota : littera L terminationis in secundis personis praeteriti 
dura manet etiam post vocalem. 

Litterae o et l* finales pronuntiantur in his verbis quando cum prae- 
cedente vocale formare possunt diphtongos au iu ai ai. 

Tertia persona plur. fem. in his verbis seyame notatur. 

52. Participium cum pronomine adhibitum ad exprimendum tempus 
praesens contrahi potest sequenti modo. 

Activum Passivum 

1 p. c. U^-X^. 

2 p. m. 'k— £>4, f. .ALv^, 
Pl. 1 p.C. ^.A^ 

2 m. ^"^.A^f. ^'frClj^ m. ^A^ f. ^cJjs.^ c. v^< m. ^o^-A^ f. \" Pro tertia persona, si adhibetur pronomen cum participio, vel praeponitur 
vel postponitur sejunctum. 

Kodem modo fit contractio in formis auctis : Ux^» . ^A^» etc. 40 FLEXIO VERBORUM P'al Ethp c el Praet. 3 m. 
3 f. 
2 m. 

2 f. 

1 c. 
pl. 3 m. 

3 f . 

2 m. 
2 f . 
1 c. U— ^ _____ 

Cv_^ I ______ 

rs_^_x^ :.____ 

___Xv _»____. 

C-X^* --X^ fc_____ 

V*^. vPU-^ , a-^ v *- , a____ 

^-____^ , ' - N ^ ^_- . L___-_ 

^O -_-S^ . O £S ____ 

_ J" *" ^ 

< * _ 
11. 


3 m. 
3 f . 
2 m. 
2 f. 
1 c. 


pl. 


3 m. 
3 f . 
2 m. 
2 f . 
1 c. 
u-^ U^_*- 

U ^LL 

U ^LL 

-_-_-__ LL IL— <_/ 

V _-__^LL 
IU__---- Imp. 


2 m. 
2 f . 


pl. 


2 m. 
2 f . _____ s°--^ , v °LUs*_ , --Xss,, ,-----_- ___X^L/ * ____^L/ 
u-^L? 
_-_-^L/ 

r-.^L/ Infiiiit. U-^-, _-X„----o Part. act. Part. pass. 


pl. [smg. .J f pl. 

41 I.AMADII-IUDH 
Pa ( el 


Ethpa c al 


Afel 


Ettafal 


^ 


^L/ 


^l 


_X^LL/ 


^Xi, 


*_X^L/ 


fc-XjM 


__V^llJ 
fcl^L? 


__£J 


C-X^LL/ 


u/*__4 


_____sJJ.f 


i_*___^j 


-^J-^LL/ 


„_^ 


N_J_4L/ 


^J 


^__s^LL/ 


4. J- r 

v _. a__4 
^_* __ — ^ 


^: ___4l/ 


v _! o-X^/ 

V-- l -- k ->5s_/ 


r .: -___^LL? 


^o^-s^ 


ypL-jL^Ll 


v 6_L_-,vJ 


v oN__s^LL/ 


r „__4 


V „___4L/ 


-•'--sj 


^.fcsl^LL? 


r*4 


r*4 L ' 


*-"W. 


^LL/ 


(U^j 


fi^-J 


M-^ 


U-*>-- 


IL-^L 


&4ji 


u— s^l 


UsJ- 


U-^_L 


"4 LL 


M 


^LL 


r^_ L 


,-_4LL 


r=k L 


V __^LL 


&-4J 


Q^L? 


kJ 


(k LL [ 


v& 7 ^ 


£-<* 


< r 

^a-V^ 


v _._ N v_[-J 


r-f^i 


v :__^^ 


~'v " 


^lX^LCo 


s^-X^L 


V __1^LL 


v*--V L 


V -_^LL 


r^ L 


r^ LL 


r--^-*- 1 


r^ [L 


"i 


B^c- 


&* 


tfsvjfc- 


&-4 


kj-i 


W 


IL^LL/ 


-^4 


&*j.i 


^. 


i_vj_. 


"f^ 


_J_4L? 


-i*J 


o__ss,LL/ 


V ' >^ 


r^tf 


r-W 


t-^XjW 


ft_-_S^iO 


*v' r * 
___sv_fc_8 


>^>o 


___<v L_m 


jm. „4-~° 
1 f. L__^o 
Im. kL^ 


( m. ll^LNso 
jf. k_^> 


j f. lLx^lcoo 


(f. ^^sj-* 
jm. ^A^ 


j m. ^-v^Lc-» 

\ f. v l_svJ-_ 


(m. __s^-_> 

1 f. U-^4^o 


[ m. IL^k-i 
( f. jlx^fs-o 


rm. — v^9 

lf. L__^o 


| m. —-^Ltoo 
\ f. L__^L£S_ 


( m. v \^w 


(m. ^Av^c-- 


(m. ^_s-» 


\ m. ^-s^LCv- 


(f. x^X^-» 


( f. ^--^" 


(f. ^V^ 


! f. ^l\^Le_ >a__. - 9 VERBA DUPLICITER INFIRMA 

53. Verba quae duas radicales infirmas habent, generatim, 
servant pro unaquaque regulas cuique ex iis proprias quse praeposit* 
sunt. 

Sic et verbis P-dlaf qua? simul habent tertiam _ habetur ex Laf L___ 
coquet, imperat. <_-/ , etc. 

Ex verbis P-iudh qua? etiam in tertia _ habent, habetur ex L,v_ ger- 
minavit fut. L__L_ , afel __o/ . 

53'. Ex.verbis P-nun quae in.tertia _ habent, habetur ex | — __ 
raocuz. fut. £) . fl/"'^ _--/ , sed in imperativo p'al hsec verba servant 
^ _^_ . — Qua? autem in secunda radicali habent o ubique servant ^) . 
pariter ^) ubique servant si sunt ex verbis secundce geminatce, sie >oe 
fut. ex >*> dormire, >._ .">/ requiem dedit afel ex _*J , _JiJ et <_>< 
fut. ex _J infirmusfuit. 

Ex verbis _in-„„„ qu« liabent _> pro tertia radicali servant sonum 
consonantis in littera o et flectuntur ut verba tertice-iudh : sic ex |o©> 
/m?< Looi , __ooi etc. |oo>) |oo»L etc. ( habet tamen hoc verbum |o©i in 
futuro etiam formam apocopatam |o\j , |©iL etc. ). 

Etiam verba '■ain-dlaf si pro tertia radicali habent _» flectuntur ut 
verba tertice-iudh, at vocalem secundse radicalis retrahunt in primam, 

|L_3 increpavit LL_ , oL_ etc. _L_ , _.^__. : _( _L/ : _|J defati- 

gatus est, __jj . e_,jj; _,jj , _jj et v ^jJ ; fut. luJ etc, ^-J-iLJ rfe/aft- 
gabuntur ( fem. . 

DE VERBIS PLURILITTERIS 

54. I ii syriaca lingua, ut in ceteris semiticis linguis, pauca sunt 
verba qua? radicem quadrilitteram habent ut _-)V_ nutrire vel guberna- 

re, at non pauca verba constant plus quam tribus litteris, quia scilicet 
aliquas ex tribus radicalibus litteris reduplicant, vel quia radicalibus 

;i li.j.s littiM-.LS nlsciscunt. 4:J 

Flectuntur haec verba plurilittera in activo ut forma ptfel, in passivo 
ut ethp&al : quae autem addunt i_ in fine fiectuntur juxta flexionem for- 
mae pa c el ac ethpa'al propriam verbis tertice-iudh. 

VERBA RADICEM REDUPEICANTIA. 

55. Ex istis pleraque sunt ex verbis 'ain-uau, et ex verbis c ain-ge- 
minatce, sic ex primis »;*> j exalta?;e ex yo'f altum esse, _>L4 eoncutere 
ex *f moveri etc, ex alteris >_>u» diripere ex ^ , *^_»>^ raptare ex 
^ trahere, etc. 

At etiam ex aliis verborum classibus radicalium reduplicatio flt ut ex 
|*~ videre _>(oi_.L/ se spectandum offere, ?o\mi\- integrare ex x__ v __ 
integrum esse : item ultima tantum radicali reduplicata ut >£__-- servum 
facere ex |C___ servws rad. »____ . 

VERBA QUAE RADICEM GERUNT VARUS 
LITTERIS COMMIXTAM 

56. Quaedam verba «._, praeponunt loco __ formae iafel ac 
estafal ex. gr. \____> obviam ire vel oppugnare ex ^__» o/wu« 

Qusedam per _» additum tertiae radicali exhibent formam pafali quae 
vim habet formse pa'el, ex. gr. u__>L nutrire, ._&__ domesticum faeere 
ex |___ domus, -Ll subjicere ex particula __.[ s?«o\ 

Pauca verba interponunt post primam radicalem o vel _» (formae^aw- 
<el pafel) ex. gv. ♦_*__» ( et etiam *♦_>__») pertulit, *_»-__ connexit. 

Quaedam addunt j post primam radicalem ( forma par^el ) ex gr. 
^t*;__ implicuit ex ^.C_I wm'i\ "fc__^;__ circumegit ex V^ vo/y# 
rad. "--^. 

Ex nominali terminatione (__. ut. ex __j eajow^ Lu_> principalis, 
antistes, procedit forma pa^alen ^-.j principem effecit, ^____ toleravit 
ex (I__o__ patientia rad. inus. 44 

Denique ex variis nominibus et adverbiis non pauca verba plurilittera 
efforrnantur, ut ex lC-^AL discipulus ^ioAL discipidos habuit, »vi NLL/ 
discipulus factus est, ex uj',J> komo ( filius hominis ) «.jj^l/ komofactus 
est, ex »o~\i tantummodo «.Ln^L/ solitarius factus est, etc. 

De verbis defectivis et anomalis. 

57. Verbum i»<nl derftV occultat * in perfecto, ( syri occidentales 
illud proferunt in eoov et ^aov* ) : in imperat. amittit ».« <ooi ; habet 
participia vaoJ et t.a*©vt , et caret futuro pro quo suppletur a fut. verbi 
^L inusitati prseter quam in fut. ^.^j et in infinit. "^Cc* . 

Tria participia in sensu praesentis temporis adhibentur |Jo decet, 
\\1 pulcrum est, ua>» justum est, pra?ter quam in his partici- 
piis verba ista in usu non sunt, at ex 1091 formse auctae adhibentur 

58. Sequentium verborum qusedam anomaliae sunt notandee. 

|L/ venire, imperat. |L t*L , oL ^Il , afel ^L,} , cttafal u.k.LL/ . 

lL- viverc in fut. et infinit. assimilatur verbis l ain-geminatce L^j . . . . 
^i-L pro \l J> .... v a!L.L ; \Lm pro lL^» : afel etiam praet. i*-l/ pro 
>.,? ../ , ettafal 1— IL/ . inveniuntur etiam formae fut. \J> , \L\*> , inf. 
lL» , Lltao , perinde si esset ex verbis P-alef. 

Verbum |o©i esse habet in futuro praeter fonnam regularem loov IoojL 
etc. formam apocopatem |ov> I01L etc. 

I11 jtrasterito littera 01 non pronuntiatur quando hoc verbum est au- 
xiliare alteri verbo ad efformandum tempus secundarium, ex. gr. ' , ^x> 
I001 interfecerat , vel quando ponitur post attributum vel in medio ipsius 
attributi ex. gr. i*_»a* |L>» I001 «_a__- >ooi;_/ Abraham cupiens erat 
videre diem meum ( Joan. VIII, 56. ). |e_ &~* ^qB-qqi |> "•*» v ♦_ quando 
servi eratis peccati ( Rom. VII, 20. ). 

Verbi «^oij currere in imperat. transponitur et occultatur j i^ioi . 

^J7* j're in imperat. ^i* : in personis ubi littera 1 vocali a flexione 45 

non instruitur, retrahitur super illud vocalis sequentis ^ quod tunc non 
pronuntiatur, itaque : illa ivit ftJ^i/ «ezathu, ivi e^fr «.ezeth», ibunt 
v aAf(J o nizun » etc. 

■ ^\~> ascendere imperat. <aL . In flextione hujus verbi ubicumque 
praefixum accedit excidit littera ^ et intenditur littera ^» , pra^ter- 
quam in forma pd-el ac ethpdal, itaque > o » i , la «> * > apel u*_ao/ , 
etc. 

FLEXTIO VERBORUM CUM SUFPIXIS PRONuMINALIBUS 
FUNGENTIBUS MUNERE ACCUSATIYI. 

59. Pronomina quae a verbis reguntur ut occidi eum etc. exprimun- 
tur in syriaca lingua per suffixa quse ipsi verbo junguntur, exceptis iis 
tertise personae plur. qua? separatim a verbo adhibentur, et sunt pro masc. 
v _i7 , et pro fem. ^-j/ . Suffixa pronominalia in syriaca lingua 
non adhibentur in sensu reflexivo ut amo me, amas te etc. ( Cf. 
§92 . 

Ex adjunctione suffixorum nova syllabarum partitio postulatur, proin- 
de in fiexione vocales in ipsis radicalibus vel mutantur vel transferuntur 
ut videre est in paradigmate : at L terminationis in -vJ-£-> ante suffi- 
xum attenuatum manet ( § 7 ), dum e contra L terminationis in 
C-\£-> recedente vocale * propter suffixum, iterum durescit ante 
istud. 

Haec sunt suffixa pronominalia quae verbis conjunguntur : me te 
m. _>[f. _-> nos vos 

m. v _3 I f. ^i eum eam 

<H <* 

59 a . Ex his suffixum <-j propriam vocalem perpetuo amittit, et 
syllabam apertam constituit cum terminatione verbi : [ — suffixa v a| 
^.a , vi duplicis consonantis, suam immutatam retinent, et y attenuatum 
servant etiam post consonantem. 

Reliqua suffixa verbo adjunguntur variis vocalibus qua3 etiani varianl 
pro diversis temporibus et personis ut in paradigmate. Cujus rei ratio, 46 

fere adaequata, reddi posse videtur duo haec animadvertendo : 1. 

ilem suftixo propriam ante ipsius consonantem praegressam fuisse, 

puta ex Z JL , ex ii ^l_ etc. 2. Antiquiorem verbi flexionem ha- 

buisse finalem vocale affectam, ita ut heec vocalis concurrens cum 
irressa vocale suffixi vel illam eliserit 1 ) , vel cum illa diph- 

tongum constituerit (2) , vel ab ea ita fuerit affecta ut in aliam fuerit 

mutata qua? utriusque locum teneat (3) . 

io inspectis suffixis prouti nunc verbo adjecta inveniuntur, ea de- 

prehenduntur sic primitus 

vocali fuisse instructa... <—i <-a <— a «*©i ooi o, ^ v *a ^s 

arabicis suffixis similia 

quae vocalem proprio 

loco servaverunt . . . . J^ 

onde, prasacta vocale, usi- 
forma extat . . . . wal 
Jam notandum est primigenio pronomini oot ita prsevaluisse euphoni- 

cum uoi ut — 1° pronomen oo« non retineatur nisi ubi reviviscens pri- 
mitiva verbi terminatio sonum * restituat quocum u pronominis diphton- 
gum componit, unde habetur secunda persona fem. in praet. et imperat. 
u.o,a*CvX£js , «-.oia^o^o , ac in altera forma tertiae et secundse personge 
fut., ubi alia redit vetusta terminatio per i, ^&cJL^su , u.o,ais.^oL : — 
2° ut pronominis »-.oi graphica forma servetur per c additum in fine, 
non tantum quum respectiva vocalis * praegressa scriptionem ov» addu- 
xciit ex. gr. in secunda pers. masc. cov*cJs^o | , sed eiiampost ipsum 
|ti-onomen ooi , averse scriptum oio , ut in ^oio^CxA^o e ^ ceteris ut 
Bupra in L° compara et «-.oiaicCo §.80). i_a 


u-3 


* * 

i»Ot OOI 


Ol 


\ 


v^ 


3 


6 


o e 


u 


ii 


f 
*r- 


OV-,OlO 


o>- 


\r 


iv« -<x ( i ) qaialii-khd 
qatalu-dkh 
qatlu-kh (2) qatalu-hi 
qatalu-ih 
qatlu-(h)i 

v.OioJS.§OD (3) qatala-kha 
qatala-akh 

qatld-kh 

7 i^o 47 

60. Adnotanda. In imperativo sing. masculino firma manet voca- 
lis in secunda radicali non solum in forma pal ut .-.i A o^o , sed etiam 
in [Kiel et afel : >.i.\ao recipe me non i.i.^a a , item ___•__./ vesti 
me ; in his tamen excidit plerumque in plurali si adhibentur forrnae bre- 
vioris terminationis, ujn^ia recipite me, secus __o____> . 

In imperat. plur. item masc. formse pal vocalis __ secunda? radicalis 
transit ad primam sed cum terminatione v __ manere potest in secunda 
_ij<__a|_ • A.t interdum apparet __ post primam radicalem ut _o_«_ 
audite rae, moioC-<_- facite illud, quamvis illud __ non inveniatur in 
forma ______ audite, oJa_ facite : illud __ videtur repetendum ab 

indole secundae radicalis, cum hoc locum habeat si secunda est ex labia- 
libus, vel ex emphaticis -j, ». _o , quse, prsesertim vero labiales, ad 
sonum obscuriorem convertere solent prsecedentem vocalem. 

61. In futuro forma illa secundse pers. masc. cum vocali in se- 
cunda radicali, more imperativi, adhibetur prsesertim post jj in sensu 
imperativi prohibitivi, ex. gr. __oa__vl jj ne me derelinquas, __L<»_L U 
ne confundas me. — Secunda persona fem. sing. futuri ssepe. ante suffixa 
explet per _ terminationem, ex gr. ____£_! etc. 

62. Participia adnectunt suffixa more nominum. Pariter infini- 
tiva formarum auctarum more nominum quse habent in statu cons- 
fcructo terminationem L__ . 

63. Verba quse vocalem * gerunt ut >_.» amare, "fc — -<> 
timere, in flexione cum suffixis illam servant, ex. gr. _j- — __» ama- 
vit (/. ) me, oi__._> timui eum. 

64. Ex _./ est ( __./ , emphat. J__.f existentia ) aucto suffixis 
more nominuni pluralium, habetur _oio- — ./ ille est, ©> — __./ illa 
est, «--__. { , i'. «.___._./ tu es, _.__>/ ego sum, v oo> — ._./ illi - 
^.ov>-_! illce sunt, v a____/ , f. ^__e_/ vos estis, ^-_»1 nos sumus. Pa- 

ix -s*7 habetur c_- non est, quod eodem modo sufifixa recipit. 48 KLEXIO VERBI FIR- 

Pal 


Sing. 1 p. 


2 p. m. 


2 p. f. 


Praet. 3 p. m. 


^4* 


..< ^Q- 


c r __&_ 


___£_ 


3 


> f . 


___>.£_ 


!_)-__£_ 


^e-v^o 


<__-—_.§_ 


2 


ni. 


C_\£o 


_--__£_ 


— 


— 


2 


) f. 


i_£s_\£o 


l_u -_-.£_ 


— 


— 


1 


> 


-_\&o 


— 


i f t__4o 


u._> \£_ 


pl. 3 
3 
2 


> m. 

> f. 

> m. 


( v a_ ) a_\r>o 
v oL__£_ 


( _ua) ___g- ( uj- ) ^n.N^o 

! i.ii.N ) i.t\fj> o ( u___ ) u\£_o 

«uo_— __g_ 


( u_ia) ____£_ 

( i_U* i.*i\fc,0 


2 


» f. 


^ ____§- 


i_ij_ ____£_ 


— 


— 


1 


> 


r-^4* 


— 


^IAj^o 


i.M \gj_ 


Fut. 3 p. m. 


~_4_J 


7- > 


y~^£-J 


u_\£_J 


2 » m. 


^ai^oL 


! ___g_L 
1 ___a§_L 


— 


— 


2 » f. 


_j ^-^oL 


i,____g_L 
pl. 3 » m. 

* 


v a__£_J" 


' <? * 
_.ja__g__j 


l-j a -_£>-_ 


_ _ja__g_j 


3 » f. 


V _£__J 


—___.§_—_> 


'; L -^--- a ' 


i.MN^ — OJ 


Imp. 2 p. m. 


^_§_ 


____ -_§_ 


— 


— 


2 » f. 


i___.£_ 


<._____£_ 


— 


— 


pl. 2 » m. 


v <_ , a.\a£_ 


j" _j__^ao 
f _ij r> \^ ao 


— 


— 


2 » f. 


^— . - — \-£"_ 


/ i__.\ag__ 

J p > * •. 
| i_u__a£__ 


— 


— 


Inf. p a 


/ 


^£_-_ 


i.lS^O.M 

i_ La \fr,__>o 


u-^o-oi 
i r La__4__8 i 


____£.__- 

t__La__§.__o 49 MI CUM SUFIXIS 


3 p. m. 


3 p. f. 


Plur. 1. p. 


2 p. m. 


2 p. f. 


OV-\£_» 


Ol _*£-> 


,-^> 


v aa__4_. 


r L__4o 


0)N_\£.o 


©)&< — Xg-j 


v L-4o 


v ^3fc___g_> 


^-_C__£_> 


_, CW» --\£.0 


O)-. — \£o 


vJ^O 


— 


— 


!-•;>-__£__ ^o 


(H--___^0 


^_-__4x> 


— 


— 


oi^A^o 


6)-S — \£o 


— 


v a3__\^_> 


r --\ — \£.o 


( u(h.m ) i_0)O__§-> 


( o>Ja ) oia-\£_> 


( V a ) V»^> 


( ^aija ) s a„a.\£_> 


(V^ a ) ^-?<^>o 


-.muA uotA^wO 


( oviA ) ov-\£-_> 


(£_,) ££__> 


v a___\ v a___£._. 


(^_M__)^_*__k_0 


uouiotv. \-^o 


OVJO ->-_» £_> 


*J0&> — \£-> 


— 
uOi^l.CA^O 


ov->-< — -\^>o 


^_ ____.£_> 


— 


— 


uOVO_ \£_1 


ov-___£o 


— 


v _a_.\£o 


^_ij..\^_> 


( .-0)a_-^--J 
( 0> \-gs->J 


01_--g__J 


- 

x \£o.j 


.a___agv__ 


^--uJaj 


i _>o-a__£. , ovV^oL 
{ _©v__a4oL 


j ov--£_>L 
1 ov---£->L 


( t ^!^ 1 


— 


— 


• ^__.a£_>L 


1 ->Oy.l.\A-)L 
* V* - ." 


{ » v , > 

t oyi.\^_>L 


(Hl__^J-L 


^i-x&oL 


. ' _> oui a_\I\cu 
ovj a — -\-£.<-j 


o>Ja \£>oj 


^.JO__£__) 


v a_.Ja__g>oj 


.» < _^.j___g__j 


| v.Oy-1 \^_-QJ 

( og — _».£__oj 


ovi — --£__- 


^J-\^-o.j 


V a__._£-__J 


^___.\g__j 


i-Oi_-a^.o 


ov-\a£_) 


r _.a|_> 


— 


— 


.-OIO--.-Q.O 


oy_-ag.o 


t __ a &° 


— 


— 


| _»0)_ _4> a ° 

» « _ 

( ._OV-)a.\^aO 


j oia — \£ao 
l o>Ja \^ao 


i v a.\^ao 

' «.j a__£ ao 


— 


— 


/ _>ov_-a^_o 
| uov__-.ag._o 


(■ ov-\a§_o 
( ov_\a^-o 


( ^iAals-i 


— 


— 


Ov\£~~~ 


OV__§sO_> 


«£■&-_> 


v a__-£>_.-> 


v -___£.__) 


otLa-S^o-. 


Q)La \^_-> 


v J.a.\g___) 


. a_L__\£._-, 


^_->L -__§>-_. 50 
cf. § 67, pag. 5 l. FLEXIO VERBORUM P '■') Sing. 1 p. 2. p. m. 2. p. f. 


I 'raet. 3 p. m. 

» » f. 
2 » m. 

» )> f. 

1 !) C. 

pl. 3 » m. 

)) - I'. 

2 » m. 
1 » c. 


rk 


* v r 

ua.ȣvA s . 

ujoii^^ujoll^ 

v^UOCuX^ 


•r-N* 

yotfc^ 


u^ 

uvSolL^ 


Fut. 3 p. m. 
2 )> f. 

pl. 3 » m. 

» » f. 


rk 1 - 
r^ 


uii.N^L 
uu.ja_\^j 
u^jl^J 


[mp. 2 p. m. 

2 » f. 

pl. 2 » m. 
» » f. 
u.ii^ 

uU0U-^,uJ0U.^ 
UvLU^—vv. 


— 


— 


1 Infinitivus 


U^O 


u, . -yOO 


^L^v^) 


i.^.X^VjV» 51 LAMADH-LAAF CUM SUFIXIS 3 p. m. 3 p. f. Pl. 1 p. 2 p. m. f. 


0,6, — ^ 
^o\*b> — ^. 
uOia-.fc\ »\, 

OllKOksj^ 

«-.oioLLsj. 
iO>«l . \ ^>-.o>— .a^V^ 
l.O>*JOk.^5sjj. OlfrvJiksJj^ 

Ol&v^sjj^ 

* sf 

OV.fr-Xj^ 

OlCuX^ 

oioll^ 
o>u , ov^-vjj^ 

©VOtuXjj^ 

oyui^ r* i V~^"^ ^ ? fr^ ^oUl^ ^ajuA-^ uwaA,v <-. ov.i^sjs L 

u»UICu\o 

o>— ja-Ji^ 
uo> i . \sO Ol^j^ o>uV^L o>ia_Xj^ o>u-\s>.J r^i r? ' v*^^ r^ L V aJ ^si r 1 ^ Ja-i^ 4**^i u.oiaAsjj^ 

i_.oia*lLsj J>> o>A^ 

ovU-sj^ 


.owolL^ uoiolLsjj^ ovolLsjj^ , oiolLsjj^ ^oU-sjj^ , ^pll.^ ov-X^» <nA^> r? ' \4^^f 52 

cf. § 67, pag. 54. PLEXIO VERRoRUM LAMADR-ALAF IVel Sing. 1 p. 2 p. m. 2 p. f. Praet. 3 p. m, 

» » f. 

2 » m. 

» » f. 

1 » c. 
pl. 3 )> m. 

» » f. 

2 » m. 
1 » c. ^4 *- ^ ^4 UjCwX^ 

'* <? r iJS^ *— ^4, »'e^4 Y 1 ^ 

y^4 v^4 
7*4 uilX^ uJtNA. 


^ajAs^ mp 


2p. 


m. 
» » 


f. 


pl. 


» )> 


iii. 
» » 


f. ^ 

Inlinitivus < jLa^ -v^. I V r 

^La—X^o L.iLa- -^i* 53 IN FORMIS AUCTIS CUM SUFFIXIS 3 p. m. 3 p. f. Pl. 1 p. 2 p. m. f. 


oy_*_^ 
Oil~__^ 

' " < r 

j-Oytfcii «\>^ 
i_oja»&___>X 

OlC--^ 

d s. r 
UO|_— «^ 

' k' < r 
UO)«IAv 


o^l-s^ 

Olfc-X^ 

OlC_-~V^ 

OV»& — -s^ 

oie__^ 

©ia__V^ 

oClx^ 

o»soC— __v^ 

"< r 


" \ r 

*" < r 

^6_-_V^ 

£>* 

' t' < ' 


f • r^ • v-4^4 

v _fc__v^ 

v a»a__4_ 
v af__s^ 


_>o«-_X 

[ _>oioa__s^ 
1 uowoa—V^ 

* * p r 


OV-X^, 

[ oioa-X^ 

1 o>Joa_v4 k 

©v— -~X^ 
' *< , 


— 


OiLa— X^a 


C*Ln. NySO 

1 
v La__^o 


I. ^-^aSLa—X^ 54 VERRA I.AMADH-H I)It CUM SUFFEXIS 65. Verba tertiae-iudh suffixa adnectunt eodem modo ac cetera 
verba in vocibus ubi terminatio aliqua consonantem suffixis praemit- 
tit. — Porro in terminatione secundse personse praeteriti L durum 
servatur; illud primae personae sg. attenuatur, in formis tamen auc- 
tis solent durum illud reddere syrii orientales. 

In vocibus autein terminatione carentibus quse exeunt in vocalem, 
rocalis 9 immutata manet ante suffixa in prset. fl-aU et imperat. 
formarum auctarum. 

Pariter immutata manet ^ in futuris, et * in imperativo flal. 

Mutatur ^ in infinit. flal in quo tertia radicalis _ reviviscit et eum 
prseg-ressa vocale suffixis componitur ; manet vero ^ ante v -s , ^ . 

Eodem modo mutatur * in prseterito formarum auctarum, et 
manet ante v _a ^s . 

66. Kx diphtongis autem finalibus contrahitur ante suffixa iu in 
tertia pers. plur. prseteriti formarum auctarum, sic ex o-v^ habetur 
cwalA^ etc. ; solvuntur vero hu, di, alaf interposito vel omisso, nem- 
pe habetur o/_L vel oo_L vel oo|_l in fl-al prset. plur. masc. ac 
imperat. plur. : _>f_L vel _L__ in imperat. sing'. fem. -«■- M*»»cGa> i • .)!> CAPDT TERTIUM DB NOMINE 67. In lingua syriaca nomina admittunt singularem et pluralem; 
dualis vix vestigium aliquod invenitur. Sunt autem vel masculina vel 
feminina, prseter aliqua quse communis sunt generis. Triplex distinguitur 
nominum status: emphaticus, constructus, et absolutus seu indeterminatus. 

Status emphaticus adiectam gerit specialem terminationem quse pro- 
prie idem praestat nomini quod in nostris linguis articulus deterrnim- 
tivus, at in usu fere evanuit sensus determinationis in statu empha- 
tico. — In statu constructo nomen prsenotat sensum genitivi in alio 
nomine cui prsemittitur. 

Proprias statuum terminationes, pro diverso nominum genere et 
numero, sequens exhibet paradigma : in quo animadvertas eamdem 
esse in sing. terminationem masc. emphat. et fem. abs. ; masculinum au- 
fcem sing. in statu constr. et abs. terminatione carere. ( cf. § 79 ). bing. Plur, 

St. empb. 


st. 


constr. 


St. 


absol 


masc. 


[L^ bonus 
*4 
*4 


fem. 


1^4 
*■ p 

***> 
£i> 


masc. 


iH 
^i 


fem. 


\*H 
*H 
*4 Status emph. longo frequentior in usu est ac absoiutus, imo 
iste in pluribus nominibus obsolevit ; propterea in exponendis variis 
nominum formis eorum statum emphaticum exhibebimus, mutationes vo- 
calium, et in radicalibus infirmis etiam terminationum, quas subeunt 
varia nomina, seorsim inferius tractaturi. 56 NOMINUM FORM.E. 68. Ad quatuor classes reduci possunt diversae nominum forma?. 
I Quae radicales simpliciter retinet. II Quse aliquam ex radicalibus re- 
duplicat. III Quae varia praefixa adnectit. IV quae suffixa addit. — Plu- 
ra etiam sunt nomina quae prpefixurn simul et suffixum assumunt. 

69. I. Formae nominum quae constituuntur simplici- 
bus radicalibus. Assumimus pro typo radicem ^%^o ex qua varias 
formas adumbramus. \ B h» 


l£--o 


sepulcrum 


u^ 


IviN» 


somnium 


h** 


M>»<_- 


desertnm 


U£° 


\kk£> 


liber 


&4* 


<• * 


semita 


JJa&O 


|j<-=__v 


frumentum 


h&> 


)-__*! 


mundus 


iii&o 


Ij^ 


genitor 


U~l*a 1 


U-io_- 


hinnulus 


L&o * 


| v> S> > 


juvenis. Ad typum A sunt revocanda nomina ex radicalibus secundce dlaf, 
uau, iudh, ut \L\ ( \L\\ ) caput, fto vox, \Lo\ ventus, item ex ain-ge- 

> r .P * •<• 

minatce l--i~* populus, [._-_- cor, M»<v4 fovea. 

70. II. Formae quae aliquam ex radicalibus reduplicant. 

a ) Ex reduplicatione secundae radicalis hse formae extant. 

ji^o \J\°> arator 

kL§_» li_L» cithara 

ij-4-o _4oi malogranatum 

U.&o |-__.*-L sapiens 

U<_^o l»a-^ />?<e?* 

M-_^x» lf<--5>» tfMpfit 57 
i \l§o lj*l digitus minimus 

[ ii^ao l^sox» sGra. 

Forma (L^o probe distinguenda est a participio pass. verborum 
P-dlaf ut ^o/ , in quo vocalis r ponitur ut pronuntiari possit sonus 
gutturalis primse radicalis, at nulla ibi est reduplicatio "fcuJ>/ . 

Reduplicatio in nominibus formse fi^Jo et U^oo apparet ex forma 
quam habent ea nomina in cognatis linguis : plerumque ex quadrilitteris 
sunt, et ssepe reduplicatio debetur litterae nun assimillatse : in Syria- 
co testis reduplicationis adest qussdyd in secunda radicali quando ea 
est ex bghddhkafath. 

b ) Ex repetitione tertise radicalis : 

iL^o \UW\ splendor 

jjflJ^o l^a^a^ collectio 

U ,\{,ao U_^»oo facies 

i Ex repetitione duarum radicalium : 

In radicibus firmis duaa postremae repetuntur, ex. gr. |>o N *> "v» 
perfectus, U^nA.. alga. 

In radicibus l ain geminatce et 'ain-uau radicis fit geminatio : 
U.---I tempestas, iJ °-\ \n -> confusio, \)a.-L\JL manna, \Jai..iao\ 
exaltatio, \yV±-+±- festum. 

g ) His accedunt nomina plurilittera, sive ea constent ex quadrilittera 
radice ut J_uj/ lepus, (-»_-- scorpio, |; Aon \ mus : sive ea constent 
ex trilittera radice quae vel oc ) retineat prsefixum formse verbalis, vel (3 ) 
admixtam gerat aliam aliquam litteram (.§ 56 ). 

I j©vaa_ ostentatio, jo^_I gloriari ( 'j& splenduit ). 
ji__.<__ infortunium, j 

U_a__> adversarius, ] ^ko obstitit, aduersatus est, accusavit. 
U_<___ occursus, 5S 

l!J;_d faber ferrarius, ^~'Jo ignitum reddere. 

jj{;__. perqula ) , T . . 

t . ,. . } ^i*— »> complcxit, ^v_- nevit. 
|Jijo__ imphcatio J 

I ^___joL nutrimentum, _~»jL nutrire. 

71. 111. Formae quse praefixa assumunt. 

a ) Per praefixum » prseter participia formarum auctarum et infiui- 
tivos, formantur nomina loci, temporis, instrumenti, aliaque. U£-~ \ }__♦_:>© altare ( locus immolntionis ). 
\ t^a,\^ forceps £l£__ !--;--*> occidens, et occasus ( solis . 

Uo^— —• l*o.-i-~ psahnus. 

Ad hos typos facile reduces formas nominum ex radicibus infirmis. 

l->L_o ex P-dlaf j px P-iudh L_**_ 

U-_a_ 
Iv^a-so cibn? 

oratio 

mens 

sarcina 

nativitas ex P-nun ex ^ain-uav }o___ egressus 
IV—_j serra 
|_____ scatebra 
L__v„ /OWS 
p__„ consessus. t 4t p 

Aliquoties prodit prsefixum >» cum vocali ^ ut Lioj.» cibama : 
alias cum ^ , etiam ante primam radicalem quse non sit dlaf. ut !;-»_• 
conclave. 

b ) Ex praefixo L 

masculiim 
\\§s>i LsLoL incola ( — >kl ) 
U_£_L l*_— L cruciatus 
(jo^iiL L9n\..[ commutatio, vicarius. 

Has formas Lmitantur feminina ex tertia iudh ut |-\_-»L educatio, 
\i . ?.l narratio, |L«__.»L satisfactio. 

V.\ aliis radicibus feminina has formas exhibent : |____voiL irrisio, 
|e____L vestitus, |-___.L ministerium, lc-oo^L sceletus, |Lj<__>L 59 
miracvlum, in hac forma __ leve est, et excidit accedente terminatione 

pluralis : |L;__ojL . 

c ) Ad nomina animalium formanda apparet non raro adhibitum 
praefixum - ex. gv. L__a_^_ mus jaculus •-_> recubuit ), |j_-____ 

bubalus { ; __. rubrum esse ), |joi____ rana ( arab. 'J> rana ) ; at 

ad alia etiam nomina efformanda adhiMtum invenitur : U--*—— rheum 
(planta), |»____I fumus densus, L_.oiL__. mandragora. 

72. IV. Formae quae suffixa adjungunt. 
a ) Ex suffixo __ ha3 formse extant : 

| I—_vgJ- )__C____ incendivm 

|___^__s )_»C_-.3 mandatum 

)_!__£_> |__L__£o otium : hsec forma cum ^ in prima radi- 
cali fere propria est nominum tertice ivdh, ut )__*« voluntas, ) i .1 v 
colloqium, L.___I tentatio, ac interdum suffixum inflexum invenitur in 
v _-_ , apud syr. orient. v __ dn, ut |_j___u tentatio. 

Participiis formarum auctarum addi potest hoc suffixum ad formanda 
nomina agentis vel adjectiva, ex. gr. )______« scriba, Li;_____> patiens ; 

non nullis etiam substantivis prsefixo yo instructis adjectum invenitur, 
ex. gr. h Sn-,» discessio, ^____» ( u__u ), ascensio, etc. 

Pluriraa adjectiva prodeunt ex suhstantivis, hoc suffixo addito ut 
^____ coelestis, \lltf terrestris, etc. Etiam adjectum invenitur, in 
quibusdam nominibus, ipsi torminationi femininae ad adjectiva formanda, 
ex. gv. |___J_ ira, Lj_o__ iracundus : hoc compositum suffixum LjL 
plura etiam nomina adsciscunt seorsim a terminatione feminini, ex. gv. 
)j_____ potens ( fj. » robvr ) L)___o^_ ( L_.o«_- ) sapiens. etc. 

I) ) Suffixa v __. _____ ad diminitiva formanda Lnserviunt, ex. gv. 
)j_— «>L , L_>__jL ostiohnn ; In femininis suffixum _____ prsecedit .termi- 
uationem L , sic ex |-__^ puella !&__<___£ puellula : at suffixum ___ 
interserit _> ( | __,__ ) ex.gr. |-___i_j costula, quam terminationem ad- 60 

dit etiam nominibus quse jam terminationem femininam habent, ex. gr. 

|___o_-_/ muliefcula, ex |L_o/ , |___o___^ puellula. 

c ) Suffixum __ adhibetur ad formanda adjectiva, prsesertim 
nuncupativa, plerumque ex substantivis, interdum ex prsepositionibus 
et adverbiis, ut l_-___ domesticus ( |___. domus ) \1L.I inferior ( __.L 
sub . |->a--- unicus *a»__ tontummodo ). Accessione hujus suffixi 
vocales nominis interdum mutantur et leves excidunt, ex. gr. ex __-♦_» 
Hadiabene t_r_^-- hadiabenensis, ex ^.;__./ Tsrael !__;__/ israelita, 
ex ^_a Babylon |1___ babylonius. Terminationes additae radici 
nominum quibus hoc suffixum adjieitur plerumque excidunt, ex. gr. ex 
1-vuC-— civitas jlu£_o civis, ex |-__*so medium ^1_»_ medius, ex 
^•j»~ Aegyptus Ujoo cegyptiacus, ex IL-X4, captivitas Ll_-v^ m 
captivitatem adducens, ex |-_o» angulus L___of angularis : interdum 

terminationes servantur, ex. gr. ex I& vetida }_-____ anilis, ex 

y->.»j Nisibis }__-*> ( at etiam |l__o ) nisibenus, etc. 

Suffixum __ adjungitur interdum nominibus jam suffixo _ auctis, 
ex. gr. UJi^ corporeus, l_llo> spiritualis, et ipsi suffixo V L ex. gr. 
L_e__£ benignus etc : s«pe inflectitur in __[_ ad formanda adverbia, 
ex.gr. -_}-___. sapienter etc. 

(I Suffixum ___; adjicitur ad abstracta formanda nominibus 
etiam alio jam sufflxo auctis, ex. gr. |L_.___ stultitia. |L____.___> 
obedientia, |La)__o£ beatitudo, |La.___L Trinitas. In radicibus tertiai 
infirmcc interdum tertia radicalis excidit ante hoc suffixum, ex. gr. 
|La__4_ vaptivitas etc, at plerumque _. subsistit, ex. gr. |L___I cequa- 
litas, |La«oj ebrietas, |L__o;._> creatio, etc. 

72\ e ) Plura nomina _ suffixum gerunt, ut J_._a^* (umidtus, 
l___.__> congregatio, ccetus. |__a_^ plasmaiio. Quaedam autem, ut |_»j_- 
.syyA'>. |1_____ equus, L__>V4,_ boreas in st. constr. exeunt in _1 , __.jo_> 
-■i. . ;cf. § 74a ). 61 DE TERMINATIONE FEMTNINORl M 73. Generatim loquendo feminina in statu emph. et constr. 
singularis et pluralis, distinguuntur a masculinis per litteram L in 
terminatione vario modo vocali sociatam pro diverso statu est numero, 
ut apparet in prsecedente paradigmate frequentioris formse quam nomina 
servant in variis statibus ; at non pauca feminina illo L distinctivo ca- 
rent vel in sing. ut J___j anima, plur. (__.__„, velinplur. ut |__>? pa- 
ries, plur. £_»/ . vel in utroque ut U^4_ rota, plur. i-^s^. • E- 
lectione librorum et lexicis hsec erunt addiscenda. 

Prsetera aliqua nomina quse L habent in terminatione, quamvis 
illud raclicale sit, femininum genus obtinent ex. gr. |__/ profundum, 
fundus, etc. Alia autem qua3 L habent ex addita feminina termina- 
tione, illud L tractant perinde si radicale esset : sunt autem hsec no- 
mina fere ex radicibus infirmis, ubi disparet una vel duae radicales 
et per illud L forma trilittera quodammodo sarcitur ex. gr. |__o 
arcus, |~ — _> patria, pagns, |__/ febris, plur. |__l_ , |L5__o , |Lo__-/ : 
ii<-rum alia ut \i — _^ \sensatio, |£ — L^ vociferatio, etc. pluralem 
more masculinorum efformant l&---s4_ , I* — ^^ , scilicet habito L ut 
tertia radicali, eorum enim radices sunt ( ^3" . _a_o ( |___ _ |__so ) , 
|_? ( |£_? _ |___/ ) .4 , U^ . 

74. Plura nomina feminina ante terminationem adsciscunt _ , 
ea scilicet quse exhibent formam jja^-— ut |__*a____o , et quse ge- 
runt suffixa Lu . LjL , p<_ quse proinde in variis statibus exeunt in 
|___- , c__ , \li. : pl. |____ , ___ , ^_. , ut |___>a£ beata ( excipe |_u__| 
cognata ex |__| ) , |___LLo©l_ verecunda, |___oL;_> filiola : ita etiam 
quae gerunt suffixum L_,a_ , at tantum in plurali, | _____> a____ 
catelke. — Nota et Ma__i , __»a__i , at |L»o__i parva, mox |__»o__i 
etc. 

Rariora sunt in aliis formis feminina quae _. accipiunt, pertinenl 
fere ad formas : (Lg__ , ji£_ , Ua^- , ex. gr. | -_.__.__ coena, |__C___. 62 

nsAa^Jj mortifera : in hac forma |Jag>o sat frequentia sunt 

<|ii;p •- accipiunt in plurali, ex. gr, |i\Ija:LI r& tmnsitorice, |&^>aa_». 
etc, mox et alia qusedam ut l&Jao) locus pl. l&IUsoJ , LuLaa 
tunica pl. |NlJl.Las etc. 

74. a Feminina qusedam statu emph. et abs. carentia videntur 
vetustam exhibere femininam terminationem in <-!. , ut uo\n cotur- 
"' ■ u *4k Q >^ aranea, t-euL contractus, etc. 

DE VOCAl.IIiTS IX VARIIS NOMINUM STATIBUS". 

75. In statu constr. sing. qusedam nominum formse vocales reti- 
nent eodem modo ac in statu emphatico : qusedam ad secundam radi- 
calem vocalem transferunt, interdum etiam eam mutando : qusedam 
aliam vocalem addunt. — De formis ex radicibus tertice iudh seorsim 
inferius erit sermo. 

I. Yocales immutatse manent in nominibus quse in secunda radicali 
vocalem gravem habent La£a \U&o jJa^o , st. constr. <-=>&>a ^4° ^ a 4° : 
item formse ex secunda infirma ut (Lo vox, |><J ignis, |;*j jugum^ 
st. const. ^o »a> ^o , et quae levem vocalem in prima radicali firmiter 
retinent propter reduplicatipnem secundse, ut : L-saJ. populus, LlL\ cor, 
L-aa^ fovea, st. const. >xl , >,^\ , «.^a^ . 

II. Vocalem transferunt in secundam radicalem formse U-&-J» , 
il£o , (4,00 , ex. gr. (Ul ager, Lq<x* justitia, L<l>ao sanctitas, st. const. 
^W- , oo<») , u.ojo . M forma |J£o plerumque vocalem mutat in ^ , 
L-^J^ panis xl_\ , etc. In forma autem (4,00 si ultima radicalis est 
gutturalis, vocalis non transfertur [l^al gloria <-^a* , etc. 

Nomina quae pro prima vel secunda radicali habent litteram mfirmam 
hoc habent speciale ut aomina primce dlaf retineanl vocalem in prima et 

eratim assumunt •• in secunda : \\l\ locus, >W luctus, U»©.' 
occursus, st. const. <JL/ \*} *\oj : quse autem u. hahent pr.o prima 
radicali, illud cum ■- componunt, ul \l±l filius SL , nisi u illud 
vocali L instructum sit, quae servatur : \i-oal pondus -Joal . — No- 63 

mina autem secundse infirme, qusedam nullam mutationem subeunt 
ut ^o , »oj , *J etc : qusedam gerunt in st. emph. diphtongum, quam 
corripiunt in st. constr. \*o\ jejunium, \enJo lignum, st. const. *o« , 
\saJ> etc : scd |nJ» domus, st. const. e^ , abs. «-*» . — Nota v o©» , 
v a^ apud syros occid. ex \loo\ mens, (Ja^ color ; regulariter apud 
orient. v 6oi , ^o^ . 

III. Vocales servant in st. const. eodem modo ac in emph. : at ad- 
jugunt ^ in secunda radicali participia masc. activa ^^^o ( ^4. ) ^M" > 
^g^ , ^olio , et passivum primae formse ^£odoo : assumunt y par- 
ticipia passiva, excepto ^^° ( I )> "^fr*» > V^ots» > "^4**» etc. ; item 
substantiva instructa pra^fixo >o ad instar IL^oao ex. gr. Lo ^» locus 
refuijii, |£o.\>a forceps, ( \lts*x> potus ), io£*.»» , >£.oA» ( c&^ao ) ; mox 
t~J»a<» etc. ( § 72. a ), et aliquot alia ex. gr. \*±±jL mundus, &**©» tem- 
plum, y^S^L , ^..oi . 

76. De femininis hsec prseterea notanda. Nomina quse sunt ex 
formis O^o , £Lgi> , li^ao , in st. emph. sing. plura vocale affectam ha- 
benl primam radicalem ex. gr. I^a-A*» regina, \L-^a^ lachryma |fcojoz> 
benedictio ; pleraque vocalem in secunda radicale ponunt, ut IL^au. socia, 
I^X^ juvenca, ILjab&^ pruna ( %'J»4 ) > a ^ non nisi in st. emph. sing. 
unde in reliquis Ljkl |;^1 |L;nL etc, L;.»a^ Ij-soa^ etc. 

Ex radicalibus '■ain-uaw feminina quse diphtongum formant illam 
ultique servant, ex. gr. |&aoao statura rs^ooo , L4ai» , |kI»oo etc. — No- 
ta |LjoL vacca, mox LjoL , IjoL , ILjfoL , etc. 

77. In nominibus tertice infirmce terminatio variis statibus propria 
modificatur juxta sequentes formas : 

Masculina. 

Sing. Plur. 

St. emph. constr. abs. emph. constr. abs. 

I revelans lLa^ (u^ U^ ^-^4 v^4 

I < durus Ll*o L.*x» I .»o i. .»o ^ao 

[ revelatus lLa^ >-^s^* ^*--^^ i. rH - V ^a v^^° "{ 64 

cupreolus L--£ P^i «-^» ^N> 

scissio J-j« Wi\ 

Scilicet I. Participia et adjectiva. — Ex his, a tjpo flexionis 
proprise liuic nominum classi, solum deflectunt per >._1 in slatu constr. 
et abs. sing. participia formarum auctarum. 

II. Substantiva. — In plurali, deflectunt a proprio tjpo nomina con- 
creta in statu constr. et abs. per u_, ^_ ; abstracta vero in statu empb. 
per lL_ _ In singulari autem, praeterquam in statu emph., vix adhibita 
inveniuntur, ( ___ ^» extemplo, ex |1 \» quies ). Feminina. 
Sing. 


Plur. 


emph. 


constr. 


abs. 


empli. 


constr. 


abs. 


revelans 

iter 


1^4 


_L_4 

* r 


-jv-so 


|~-l_->4 


-_1__4 


^-^ 

**?•-* 


portio 


|e_» 


|L__e 


i - r 
L__o 


.__— 


precatio 

petitio 

animal 


|Lo_^ 
|L___ 

ILa__ 


La 4j 

La __ 

i " " 


o __• 


|LS-_j 

|La___ 
|_£-_ 


Lo___> 
L-ll 

[I Scilicet I. Ex femininis quae servant _ tertiam radicalem, subs- 
tantiva terminant per illud in sing. statum absol. ; adjectiva et partici- 
pia regulariter procedunt. 

II Qua3 autem loco tertise radicalis exhibent o , generatim illud 
componunt in sing. per modum vocalis cum secunda radicali, et per 
illud terminant in sing. statum abs. — ( hanc formam servant etiam 
nomina ex radicibus firmis aucta suffixo L_. , |L___-_j Lo___» ____* } : 
— nonnulla autem ut |L__- ( sed et |L_._L ) animal, ILo^L ( et |Lo*_ 
ketitia, servant in statu constr. et abs. articulationem illius o . L___ 
|__ , Lov- |o»_ . Aildi' in statu abs. tantum !___ ictus ex |L__oo 

L___o . 65 PECULIARES PLURALIUM FORM.E. 79. Plura nomina peculiares in plurali terminationes habent : 
harum formas sequentia exhibent exempla. 

ex |C__/ manns pl. ^«__/ 
lou. visio » (ioi- 

L_oo_. CqilltS » |L__a_« 

|___o/ mater » |LoV_/ 

Terminatio £ communis in chaldaico etiam nominibus ultimam 
radicalem firmam habentibus &t*a*a i in syriaco servata est, supra for- 
mas in § 77 recensas, quibusdam tantum substantivis : L__L___ filii, 
I* v< " > <-oe//, | 1 1 _-» a/im",, J___o aquce, aqua, £Z\ modi, t__-»L 
ubera, etc : (cf. §85). In statu abs. terminatio est ~1 , in constr. 
— . . 

Terminationem J-l ( St. abs. ^jlI , constr. __ ) hsec nomina 
assumunt : ^>joj multus J__=»jo> optimates, L.__. medicina |i____» , 
^l—t Ofifor, L___ unctio, !;.__ vinum, \— _»> magister : sequentia 
autem ^__-/ fructus, L,____» aroma, lv__- caro, Lia^ eo/or, L__ ^ 
genus, }§«__ dominator, utramque formam habent £_-/ |-__ »/ , 

| — i VI wi l-. V i " -. ?> , ^__ja_^ Lia^ , etc. 

Quae terminationem ILal assumunt, pleraque sunt ex tertia radi- 
cali _ , et ex iis quae suffixum _ in st. constr. flectunt in _1 
(§ 72 a ), ex. gr. }___> pastor )£.___.§ , )__-.-_ serpens |LoL_ , etc. ; £_.jas 
seefes |L-_>5<__ , etc : sed et ex aliis formis, ex. gr. L___ cor |L____ , 

U__ y„, |L______ exercitus, \\l\ locus |Lo»L/ , |>©v_ flumen |Lo»ov , 

etc. In quibusdam feminini generis vocalis r hujus terminationis exci- 
dit, ex. gr. \yas irpiis |Lo$a> , |L/ signum |L5L/ , etc. adde L._a. masc. 

d&* |-_>a_ 

Terminationem |L©\_ sequentia nomina habent : |Lov_— >/ /)„/m 
( et |d\_/ ; |LoC_/ matres ( et |o\___/ ) , item |Lo\-_o/ nationes ( ex 

5 66 

|k-*»o/ *-s\ ) i ILw-I»/ ancillce ( ex |kao/ \_X\ ), ILov*!* nomina ( et 

!©vxi_* ) ex !_»* . 

SUFFIXA PRONOMINALIA POSSESSIVA. 80. Pronomina possessiva meus, tuus etc. per sequentia suffixa 
nominibus adnexa significantur. 

pro 1. pers. utriusque generis sing. u^ , pl. ^l 

pro 2 m. » i&l , f. uil pl. v oa , ^s 
pro 3 m. » ©v- , f. <h- pl. v ooi , ^.oi 
Nomina pluralia terminationem masculinorum habentia eam 
convertunt in «-1 ante suffixa ut apparet ex sequenti paradig- 
mate. 1 p. 

2 p. 

3 p. Sing. 
masc. fem. 

Sing. i^atks Uber meus Plur. 1 p. Pl. 

2 p. » 

3 p. 


.OiLSCO ~0^>£0 >SO ,_.(*.=> CO masc. 0_»3^J5 fem. OVOk--3 CO ^n •> .->fco &9 

. Ot_^CO ^as ^ etiam post conso- 
praeterea u> suffixum pri- )) ^ooyato 

Notandum attenuari u, suffixorum 
nantes, non autem post diphtongos 
mse personse in sing. non pronuntiari, et in plur. confundi cum «- 
terminationis. 

81. Accedentibus suffixis, vocales nominis in masculinis immu- 
tatse manent ut in statu emph. si secunda radicalis vocali caret 
vel longa vocali sit instructa, ut u>a&o , u^*aj anima mea. ^~^y» 
rex noster, v ooUa» consilium eorum, ovljoo sanctitas ejus v o_aJl.t©va» 
testes vestri, etc. 

Nomina quse, recedente terminatione status emphatici, adjun- 67 
gunt in st. abs. vocalem in secunda radicali (§75 III. ) hanc voca- 
lem retinent cum iis suffixis quae propriam vocalem ultimse radi- 
cali non cedunt ( § 59. ), scilicet _ , v a» ^.s , v oo> , ^.<n , sic ex. 
gr. ex Lfrc— 4 ^aN» habetur ».§>„Vw v aa^_ _ _a etc. e contra 
^fcoN» , ov§— — ~ etc. sic ex | ■*>..? dmicus ( amans ) ___ j , v o;^..j 
etc. at ^~~» , y~~j etc. >..fro_ etc. t\^ax etc. 

Mox pariter v oov— -»— » — om»^ , v __n*~ _ ow~_o et similia ; 
in quibus animadvertas * suffixi 1. pers. confundi cum illo 
voci proprio, vel adscito ( § 72 a ), -__<♦ potus meus __♦_» thro- 
nus meus. 

82. Accedentibus suffixis - , v _> ^.a , v ooi ^.oi , terminationi 
femininse, nomina quae in penultima radicali vocali carent, ante L 
vocalem y assumunt, sic |&__» regina -e___j , v _»&___> etc. : se- 
cus vero cum aliis suffixis : v ___> , oi__— o etc. Hsec tamen regula 
interdum deficit, prsesertim in nominibus ex radicibus '■ain-geminatce, 
sic ex. gr. _&__. ira mea : similiter -«— ^ vitis mea ( ex l^— ^ 
ubi tertia radicalis ^» assimilata est in L , plur. Lt_So^ ) , etc. — 
Quse autem vocalem in penultima radicali habent, omnia suffixa 
sine illo ^ in terminatione accipiunt, ex. gr. _L^__ socia mea, 
»-L»__I (jenitrix tua, S ooit___-L gloria eorum, etc. Non raro ta- 
men quse secundam radicalem infirmam cum vocale primje radica- 
lis compositam gerunt, inveniuntur adhibita cum illo y ex. gr. _fc— _> 
hora rnea. 

83. Etiam nomina ex radicibus tertice infirmce si secundam 
radicalem vocale instructam habent omnia suffixa accipiunt sine 
ulla mutatione, ex. gr. ex l!o;_ , — _q£_ creator meus, yio£_ etc. 
Si vero secunda radicalis vocale caret, ut ^—4, hinnulus L_j cogitatio, 
regulariter formant, «^J__^ , y_j , ov-j , at cum suffixis quse voca- 
lem non cedunt, addunt * in secunda radicali __oj , s oo>_> etc : 
sed etiam more syrorum orientalium, dici potest cum suffixo 1 pers. 
__jj , — __£ • Ln plurali autem substantiva regulariter procedunl 68 

■"--*(, . hinnuli mei, y-^i , uoia^£ etc. ; adjectiva autem post u 

radicale servare possunt u terminationis vel omittere, sic ■ "'^l 

vel Ca^ juvenes mei y.^N^ vel <;~^j , uoiaH^ , vel (-.oiai^ 

etc. 

84. Feminina cum terminatione \il . |Lal quse hujus vocalem 

in st. constr. mutant in &>I , La , huic adjungunt suffixa u , v o.s , 

etc. ukL^- . v aseu_\£ puella mea, vestra etc. -.Lo»-. , ^a-LovL gau- 
dium meum, vestrum, etc. cum aliis suffixis y^*H > » ,L °«-» otc. 
Quse autem vocalem terminationis non mutant, omnia suffixa eodem 
modo accipiunt : uk.joL wiL>oL confessio mea, tua, etc. -.Lo__« . i-La-_. 
oratio mea, tua, etc : idem servatur in pluralibus in |fcl . 

NOMIXA HETEROCLITA. 

85. Quaedam anomaliae in sequentibus nominibus notandse sunt. 
La/ pater, ua| pater meus, deinceps ^a-./ , uiaal • t_oia_>/ etc. 

plur. |o\_->/ , |LoC=>/ . 

\Lo\ cequalis pl. Lllo/ , ^Lo/ , pl. f. |-\_o/ . 

Lu£_./ ^t-l a/ius, f. lL^./ ( vel L-i£-/ ) -s-jU/ . Il£-/ , pl. 
^j^./ , -j^/ . jj^./ : ^j^-/ • &>»j?-/ , I&uj*-/ • 

L_/ frater, •___./ frater meus, mox ua_./ , <.__.a_,/ , _.oia_l/ etc. 

_a__>/ , |_2uSi . mille pl. L__a__^ , LJlli^Sx , v ".f ^ . 

\Jo\ mater, pl. ILoCso/ et lov__s/ . 

I^soo/ «aftO pl. |La-so/ , s ___*/ , et |Lax>o/ , yOaoo/ . 

( L_„| L__!_/ et Lls/ , J_.3/ , ^Js/ /"rtc^s ; ^lJs/ etc. 

_u/ et u» , quidam, plur. ^-1j/ , ♦-_!* ." at |__/ homo ( collective 
L-*j/ /i<niiini;.< pluralem non habet nisi cum suffix. et in statu constr. 
>--__/ ■. M;a homo { filius hominis ) pl. Lw/ ______ . 

ILeo/ mulier, st. constr. Lto/ ; u>Le_/ etc. pl. L_»j , Z*.V> , i-I-i . 

Uj/ leo, fem. |Lo_i/ , pl. m. ILal;/ . s al$/ , f. |La_>/ . 

|-_J> domus, st. abs. ii , constr. ->__- , cum suffixis 6u_> : pl. 
I--L- ^.t-o ; _--o , v o___l\_. etc. 69 

|;_> filius, st. constr. ;_» , pl. J___ , ^-s , ilo : cum suffixis 
_;_ , v _a;_. etc. at y;_ , __;_» , ©i;_> , v ;_» , etc. \ f . i-> etc. 

|L^ filia, st. constr. L;_» , absoluto caret ; ^L^» , oiL;_> etc. fi- 
lia mea — L;_> : plur. |i___> , __1> , ^±-l_ . 

!__«>• sanguis, st. abs. *• ; -_>• , ov»« etc. 

Li» modus, abs. v f vel ^j , pl. L_l_i , ^1_| , «__i . 

\1JL pectus, pl. 1—1« «1 , !_»__• , !Lo»___ . 

|L*1 novus, st. ab. L^- , fem. |L»I st. constr. L L*_ , pl, |L L*_- _ . 

Lv. SOCe?% St. abs. >— 1 , pl. |o\_-_> , _»- , mox ya__ , __a_u. etc. 

|£w so)*or, : st. abs. et constr. caret, pl. |Lo__4 . 

L_l_4 juvenis, adjective, st. constr. \LL, fem. 1_x__-_t, §77). Subs- 
tantive pl. jl__L, , v . ?*<(, , f. I -___!, . 

( I*» ) 1*4 manus, st. constr. ♦_/ , et ».-; y£-J , oi^? etc. pl. L,, — .} 
et l*__-7 , et |Loi"_-_| , »**--»/ , ^ooU^-l»/ etc. 

Ll___ nox, { L___ , L__^ ) st. abs. U-v , constr. caret pl. |.__-1_ , 
v _____ . 

| ** lv> , nqua, dquce, ^_o , _-» , cum suff. y-4 vel < /* . * *> , _oio_> 
vel — oiooo etc. 

Ll;__ Dominus. |;__> dominus, st. constr. |£__> , fem. |L;_> , L;_» , pl. 
|_^-_> et |£._ et |Lo^-_> , ^._> , _-;._ , v oij__> ; fem. |Lv_» ; _;_« , y»--> , 
©i;_-> , ^oou»— etc. 

|___» labium, st. ab. Lsu» , constr. ___» pl. |Lo___ ;] _e__» , yi\a_» , 
etc. 

|L_4<» cucumis pl. Ug— - ( et etiam |L_§J» ) _-§_ . 

|iL;o civitas, pagus st. abs. |£o , constr. -_;© et kljao : cum suff. 
u^._ , y_.;.o etc. pl. |^*»-o et |-_**oo , st. abs. caret, constr ._-*■_© ; 
>.. .*"— o et v*-""— o etc. 

(_> magnus, dominus, i_j , f. I__> , fcoj etc. , pl. L_*j.o*> optimates, 
^__«o« , _-«o« . et Lo«o« , __-«o« , «-.-s«o> . 

|___ nomen , >*_ ; __&_ , v a___ etc. ____ , o>__ etc. pl. |o>_— *. , 

|Lo___ . 70 

) - <■«» eoelum , ^a*. , <-__». ; ^..vi» etc. 

livi* annus , st. abs. |1_ , constr. 6*1* . pl. i___. , ^—l». , -1-». . 

|«L uber , pl. L___*L , u»>- ; oi«L . v cnl.«L etc. 

NOMTNA NUMERALIA. 

86. Noraina numeros exprimentia a 8 ad 1 formam femininam 
accipiunt quae substantivis masculinis junguntur, et masculinam cpuae fe- 
mininis. 

Cardinalia. 
fem. masc. fem. masc. 

1 — - 

2 •> 

3 |fi__L 

4 U-tf 

5 }__- 

6 l-__ , |e__/ U-L 9 
10 __l;l 

C__L 
r '"t __L masc. 
11 

12 *_-_H 

1 3 ;__-L_L 

14 *__.__•/ r r r 

r r > p' r 
»--.-\__t- J 

p- p- J» 

;— i.i.L£N_ j 

0o_i.LLN* I 15 10 17 r r , » *r° r 

|;ca^.L«L 
_L -__L 19 L__v_oL i 

t---CM_>L ' 

' r r 1 v 
;_- C\__ L I 

;«■■ vtx-L J SlYi % »Vu. |»rn sLt— | 

|.____L->_ j |^____ » * r j> 
|y__-JL_0L 20 v ;__ . 30 r fi__L , 40 ^Jlati , 50 v ».v._ , 00 *-e_. , 70 , v >%_ 
80 ^---L . 90 v %»L , 100 |L__. vel ||__4 , 200 r _LL__a vel ^U — _ , 

:*00 || _s-___L vel |L5| _>____L etc. 1000 __-__/ , L______ pl. ^ — __-_ 

|_______, , 2000 ^-A-n V H , 3000 v ^i< |-__,L 10,000 ___■> , |L___J 

pL v a_» , |L__>5f . 

Extant etiam fornise \lfl , |e___L , !______»/ , |_______ , |L__/ , |_____ , 71 
liLisoL , |iL_ilL , |L;_ea-a. , ad dies mensi indicandos, sic lL»_> |fi_— >»/ 
quarta mensis, etc. 

Numeri compositi ut 32, 44, etc. per copulam o formantur 
^.jLo ^.C\_\L , |_— »9/0 ^xs^i' etc. 

Numeralia accipere possunt suffixa more pluralium, ex. gr. ^.>L 
nos duo, ^.ovL$L ipsce duce : deinceps genus in solo suffixo distin- 
guitur et numerus assumit formam pluralem femininorum, ex. gr. 
v ooUc_a<i/ ipsi quator, etc. Ordinalia. 1 us 

9US 
qUS 

4" s 
5 us masc. 
Ls©«,o . l~o,.o 

i__n 

Ll__L 

L__3«. fem. 

!__,£ 

i&%_U 

IC^.Cn_,L 

. ' ' * . 
|C\ ...*._■«) masc. , 6 US 

i-US 9 us 

10 us L.f_C_ 

U-— — »• 
|..i.*»L 
|.-v..j.L fem. 

|<Lcn,£Xj. 

|Cw^.ioL 

|lL__L 

. ' ' * 
\tss 11 u Ll;.w \U vel Ll;„.vj_ , 1 2 us Ll;.m \<>L vel L,;_^.iL etc. 
20 us lL_;__ f. iL_;__ 3 us ll_e_,L f. |iL_„_l etc. 

1/2 k^_» , 1/3 l&AoL , 1/4 |-_>o£ vel |__o> , l/5 J_oo_ vel 
l_oo_ etc. 

Ex ordinalibus non invenitur in svriaco centesimus, millesimns. Fre- 
quentius adhibetur numerus cardinalis praeposito • ad ordinalia indi- 
canda, ex. gr. ^\l\ L_>oI dies secundus, ^h-i undeciinus, etc. 

Adverbia ex ordinalibus formantur : e_U_,_ , fc_|__L etc. primo, 
tertio, etc. CAPUT QCARTUM De adverbiis et particulis 87. Plura adverbia ex nominibus formantur : qusedam ex adhibi- 
tonomineinst.abs.ex.gr. "___ parum, ;,*_ minus, -^» multum, 
;_&_ amplius, l_£ bene, ;__! pulchre, etc. 72 

Qusedam addito L feminini : &L-L vitaliter, fcoj multum, £sli*o 
primo, &^i~'l ultimo, t^-l-^—L nude, etc. Frequentibus addita termi- 
natioue tl\l ( fi\H ) cs!|;.^I , &ILj*vj» etc. aliquando etiam terminatio- 
nem La assumunt LoliL^L tertio etc. 

Ex nominibus cum particulis adverbia et locutiones adverbiales 
formantur, ex. gr. L_ii hora £w nunc, U<^\ L_*>^ et contracte 
__>*__ usque nunc, item *Je*a(_-. *» antiquitus ( ex prioribus ) 
yk* «L\ j wre ( ex |i>_a_ veritas quod plurali caret ), ^.Lo;_« recen- 
ter ( _;._• incepit ), La»v_ «^ instar, \l\&£s,y y./ distincte ( s/c-ttf 
c«m distinctione ). 

Alia adverbia propriam sua? radicis significationem habent, at 
pleraque alias particulas sibi associant : ex. gr. L_s hic, J_$oi kic, 
L__, , t_jo>_v rtt<c, illuc, J__» , Lsjoi ^ hinc, l_-/ i/fo' ? &/wo ? i___/ 
wn<fe ? c_>L ^o subtus, ____>. uad»infra, ^-x>L tit, ^_.___ z7/mc, 
^sL ^o tndk, ^j autern, quidem, ^C-oi tunc, "*___» w/w. "«*__>-_ 
wsywe nunc, ^-soi igitur, etc. 

DE PARTICULIS. 
CONJUNCTIONES ET PR.EPOSITIONES. 

88. Plures particulae conjunctionum et praepositionum, munere 
funguntur. Procliticse ^o^s , _> in, » ( pronomen relativum ) quod, 
ut, quoniam, genitivo etiam indicando inservit, o et, ^ ad, 
dativi et accusativi sensum affert : o/ vel, etiam comparativo 
inservit, _j/ etiam, J st, non, ^ — ft/ ( J ->/ ) etet, jLft/ ( IJ _>/ ) 
negue, U J , £l/ st non, nisi, sed, quin, prceterquam, ♦ — _ usque, 
(Jv-L nondum, antequam, ^/ ( L_a/ ) sicut, L_ao> #a, secttf, ^o ex, *_ 
cwnt, jL/ ( |)L/ locus ) apud, »__ post, *\ apud, L___ apurf, versus, 
»___» posf, Ln^ \ juxta, *o&_> unquam, ^.\~ pro, "-4-° propter, 
;*C_ prce, coram, ;©Ua-__ ante, ^__>a__ coram, ob, c__ inter, ___.L 
( La_L ) sub, > %.\,-v absque, etc. 73 
Qusedam etiam nomina ad munus prsepositionum assumuntur, ex. 
o-r. 'jl^ ( $£_, circvmdare ) circum, fcooj f |-_o* locus ) loco, L^i ( |L^.o 
finis ) ut, aliaque. 

Plures prgepositiones suffixis pronominalibus annectuntur : se, 
quentes more nominum masculinorum * — £ , ^- , La__ , L__a — _ - 

L_ _£, , iL-i} , _. , ^. ( in __ , >-- pronuntiatur _ ) «„____ , }o — - 

/ _j____ , _}&_ — , s ___i&__» etc. at yj&— , ^jc——» etc. ) _— oa — _ 
( —__>o_- etc. at i^_sa___ etc. ). 

Sequentes pra?positiones adnectunt suffixa more pluralium : 
>»C-o , *m , jv- , "~* 5 *-*--* ' La_L ' ^ ^ ' ac ^ e adverbium >____- , 
ex. gr. ^Co , _oia__ , etc. Prsepositio ^4°* cum suffixis plura- 
lem femininum fingit _-__4_ , etc. Item c__ suffixa non recipit, 
at alteri formse ^—> junguntur, ___> , y_._ etc. vel _-__> , i r -__ 
etc. Pro >o[__o_-_- cum suffixis adhibetur forma __>__ , y__»__o , 
N o»__»_o etc. 

CAPUT QUINTUM 

NOTANDA QU.EDAM DE SYNTAXI. 

Prtecipua tantum sjriacse linguae idiomata, ut hujus opella? ratio 
fert, heic exponenda veniunt : pleraque porro facilius librorum lec- 
tione discuntur quam praeceptis ; non nulla tamen enucleatius expli- 
canda sunt ut librorum intellectus juvetur. — Sat multa ad parti- 
culas spectant, quse diverse adhibitse variam induunt significandi vim : 
ea in lexico chrestomathiae adiecto declarata reperiuntur. 

89. Circa pronomina hsec notanda veniunt. 

Pronomina personalia ssepe vicem gerunt verbi substantivi, Ul L>/ 
ego sum etc. — In L>/ , hoc sensu usurpato, occultatur /; et occulta- 
tur 01 in _oi , oot : hsec duo propriam vocalem cedunt ultirnre Litte- 74 

rse vocabuli praecedentis si vocali caret, o©i i>__ « laitu » non est, 
oo, <...;__a <( bes-riu » coro mea est ; si ultima illa vocalem habet, diph- 
thongus formatur, '•.©, l>o\ « hddhdi » foec <?*t ; ante oo> tamen, si 
vocalis ultimae illius est ^ , mutatur in ^ . 001 £<* « hdnau » /n'c 
<?$£, etc. 

Pronomen oot , v <u7 valet etiam pro verbo substantivo in prima 
et secunda persona, ex. gr. I <»--*/* oi£_ ^Jx» 001 60/ , ta es ergo Fi- 
lius Dei ? Luc. 22, 70 ; -jb. __-»-■ »_L___v v oLiN3) v -»/ v ot\ij , vos estis 
qui permansistis mecnm in tentationibus rneis, ibid. 28. 

Interdum 001 , __»©) praeponitur nominibus ad instar articuli : 
|C__v_> 00» |ooi -oiofc-/ |©>---/o |©>__\ Lo__> |ooi «-oioiL/ |C__vx> ooio , et Ver- 
huni erat apud Deum, et Deus erat Verbum, Io. 1, l.;sic ~__. 001, 
^lol ooi ( passim in evangeliis ) : prseponitur etiam pronomini demon- 
strativo, \>& 001 iste, |<>©i <_©i ista, ^©1 v <uoi res illce, etc. 

Ssepe 001 encliticum vocabulis ad majorem determinationem sub- 
nectitur : |_j;_ v L__1_ L«^_o__ 001 "j-.©!.- >©po ^fci-sj ^«3 ;_&_* quod mul- 
to plus quam per rem quamcumque per hcec prcecepla potens est homo, 
Bardes. cf. chrestom. p. 27, lin. 9 ; ♦ _____=> 1;.^-» 001 Li"rx___L_j ^L/ 
oiC-_-----_v. y r.^>4 . qualia non nisi validi corpore possunt perficere, 
ibid. 1. 12. 

90. Pronomina suffixa nominibus adiecta interdum sensum ha- 
bent non obiectivum sed subiectivum : o»__- ^- I001L v a_e_.oio v a_£___._j 
|£_ _•>> |L___. timor vester et tremor vester sit super omne animal ter- 
rce, Gen. V», 2. ; ^ooUoyoi _n\ L>a_> ♦_-»<> y_/ jl_>ja_> 0^0 et offer mu- 
nus sicut prcecepit Moyses in testimonium illis, Mt. 8, 4. — Praesertim 
id locum habet in infinitivis : oiL<___L___ <____/ )Jo et non potuerunt 
curare eum, Mt. 17, 16: oi_a_U__j___ *_.-*>/ \i ^- U___ quare nos non 
potuimus ejicere eum >. Mr. '.», 28. 

Pronomina suflivca ssepe pleonastice adhibentur : |o\___/<> oi^_>/ |o> , 
ecce at/nus Dei ; ).'... vi\ _.©>______/, invenimus Messiam. Interdum per 75 
hoc emphasis exprimitur : __.___-/ ^o Lj/ ©viso , ex Epheso sum ego, 
Iac. Sarug. chr. 51, 6. — Saepe etiam adhibentur adiecta particulis, 
his iteratis : |Lo-__o__ ©v__ _.£_L/ _>©io t ".miM o >xa__. ooi _-/o , vocatus 

p * * r 

est autem et Jesus et discipuli ejus ad nuptias, Io. 2, 2 ; |©>_oL ©i» — -/ 
|*©s___ o i -\> __;3j |-.\™n. , occupavit stupor regem Persice hac de re, 
Iac. Sar. chr. 85, 15. 

91. Pronomen suffixum adiectum substantivo quandoque sensum 

p r p r r * > * r M r » r* tt * %* 

denominativum format : L.m/» L__,jjo ©v_-*>^j> *— >*ih° Ik-» 3 » IL<-*>* y/© 
ad instar volucrum et quadrupedum et reptilium terrce, Philox. chr. 
131, 15; o_Uo ___-aoo _»_____> ♦_• : _.©iojp-j o©v__ _.©io/i-_/o Mrc. 5, 15, 
et viderunt demoniacum, vestitum et modeste se habentem, ac sedentem. 
( Comp. chr. 4 5, 15 ). 

92. Pronomen suffixum sape usurpatur cum particula _ post 
verba ad exhibendum fere sensum refiexivum, quin tamen plerumque 
ad hunc attendatur : v a_.L<L_/ L=>£ -£ Ul l°*> ero similis vobis mcndax, 
Io. 8, 55; L_o:___ Ul/ !;__-_-* *-4_ v oc*-_- o;___. ©ij-o ^oov--- __-t/ 

iverunt post eam, cogitaverunt enim quod ad sepidcrum iret ad ploran- 
dum, lo. 11, 31. 

Ceterum sensus reflexivus interdum exprimitur per formas ethp^el 
etc : ssepius vero per nomina J__u vel L__oai_ pronomine suffixo dona- 
ta : ^__u L_>/ ^1_>/ medice cura teipsum, Luc. 4, 23 ; v oov— -_-/ ^--o 
____J Li/ l_C__o Li/ et ego pro eis sanctifico meipsum, Io. 17, 1 ( .> ; 
v __cC__vj .____/ *__ ^wL/ __oo_o __/o , 2. Cor. 12, 15 et etiam meipsum 
dabo pro animabus vestris. 

93. Notandum nomen __/ quod saepe adhibetur pro aliquis : 
*__sLt uJ/ ;__» jj/ W /cirte ^?/?> dicat, Bardes. chr. 29, 7 ; »-_j/ oo©i ♦-;-»/ 
|____a c__ »*_ *_> ^_,a_> , Luc. 9, 8, dicebant quidam, quia loannes 
surrexit d mortuis. — Item _J/ |J vol i) __/ nemo. — Aliquis, aliquid 
etc. sensu partitivo, exprimitur per »*> cum suffixo : * — __-_ v oov_---o 

li_-__ v OOV-__- • l»--_ ^OOvli--- U** v oov_-_-o . |*_-_-*_o v oov--__o . | i\- 76 

|X"~.Js s ooU^o et ex eis aliquos fecit reges, alios subditos ; et ali- 

quos dominos, alios servos ; aliquos divites, alios pauperes, Io. Dar. 
chr. 4, 14. 

94. Quoad verba haec notanda sunt. 

Prffiteritum interdum futuri perfecti vim habet : fc^o-jLL/» \» Wo 
,.t » \ .^\* ^/ \A',i ^ Io. 12, 32, et ego cum exaltatus fuero a 
terra attraham omaem hominem ad meipsum : . . .|ki* u<* <3\ ovaja:»* 
o\Jua3L J- | y>\ \i yjo : 15)3 Lpv s /o Luc. 13, 9, dimitte illam et hoc 
anno . . . et si quidem fecerit fructus ; si autem forte non viguerit ( non 
viva ), succides eam ; &4 V L^» jaS oit\-t. jj/ nisi eum videro, effugium 
non est, Iac. Sar. chr. 82, 27. 

Item plusquam perfecti : o>\ ^j **» \L^^o o> ^i loo, i^iio ^/o 
>xall Luc. 8, 39, et abiit et prcedicabat per universam civitatem quod 
fecerat ei Jesus ; |*o>_\ o»__ oo©i ^*«-»9 |___>ol§ojj ^4 ' v oou-\ |oai |^*j 
L £_.&_»/ ■"> »■ -\ «- ■ -> **-|' s t fl longo quidem tempore expectabant antio- 
cheni rem hanc qttce per Julianum effecta fuerat, Iul. chr. 141, 5. 

In verbis quse qualitatem vel statum rei exprimunt adhibetur per- 
fectum etiam pro prresente : t_|;__s |1__ ;_^ k*» — ooi |o&>_> |_ool Mt. 
16, 3, hodie tempestas erit, rubet enim ccelum triste. 

Ssepe prseteritum vel imperfectum post aliud verbum stant pro 
infinitivo vel supino : x_A c__* ^oo*--» L___,^ ^4» >^° > ^t. 2, 10, 
et misit occidere infantes omnes qui erant in Bethlehem ; _©ia__g__ |LLto 
^oov— «--/ ^-> et veniat ad eripiendum ipsum e manibus eorum. Iac. Sar. 
chr. 51, 10. 

95. Pra^teritum verbi |oo> additum participio asquivalet imper- 
fecto : c-ooi ^» custodtebam, looi <y\o\» ibat ; item si adiicitur imper- 
fecto : ^i>L__k } „ _ \ oooi v o_i>i U» L__/ ita ut non possent panem man- 
ducare, Mrc. 3, 20 : additum prseterito perfecto plusquam perfectum 
format, looi "~£_> oeciderat ; saspe tamen invenitur sic adhibitum ex- 
pletive tantum : _©i__>/ _.l_/o oyA\ |ooi _C- p___i ^»*-* t >tnc rex eorde 77 
gdvisus est, et vultum exhilaravit ; ;-_»/o \\(y ">■♦—» f_-___- *_. L___ |o©i |1_ 
|* \™\ respondit senex quidam sapiens qui noscebat arcana, dixitque 
regi, Iac. Sar. chr. 83, 3, 5. 

Praeteritum |ooi in secunda persona praepositum participio, quan- 
doque et adjectivo, lmperativum expnmit : yi_> "*_-__» :><---. lofcoo e^oot 
esto consentiens adversario tuo, Mt. 5, 25 ; *___. -~ooi L_>©i -o/ _a/ 
ef *m /mc similiter, Luc. 10, 37; ♦_! L___v ♦— - ^ — ______» v ofc_-_ooio 

r _t___t_o estole autem ad invicem benigni et misericordes, Ephes. 4, 
32. 

Post u , pr^eteritum |o©» stat subinde pro praesente :_><>_____> t-ooi Uo 

ooi ____ ) _7* etf non sum solus quia Pater mecum est, Io. 16, 32; 

f"~.\*\ |__^jo |_-L_> f_L__ i.___J, |j_i_ ;_^ Looi U Mrc. 7, 27, non est 
enim bonum qu.od sumamus panem filiorum et proiiciamus canibus. 

96. Imperativus vetans redditur per imperfectum : s ___- V _____»L P 

(__iL_ | ________ nolite thesaurizare vobis thesauros in terra,Mi. 6, 19. 

Item per imperfectum exprimitur imperativus in tertia persona, et in 
prima plurali : fJo ^.f ^/ v __c___9 looiL sit sermo vester sic sic, et non 
non, Mt. 5, 37 ; L__» ^\]j --><-_ surgite, eamus hinc, Io. 14, 31. 

97. Participium interdum stat pro futuro : __•<__!' *\ja resurget 
frater tuus,'Io. 11, 23; \>o\ U__oi &!;_ ego dissolvam templum hoc; 
Lj/ __;*__» )io \>l L__> jjo \>l ^£_> W> • l -? i°?~> ♦--» coi n " . ».= > f-i-o f?cf 
vitam suam juravit, per prcecones : quod non occidam, non captivos fa- 
ciam, non vastabo, Iac. Sar. chr. 82, 12. 

Post queedam verba infinitivum exprimit : "_.i/ <_o___wo _>©io/;_ sol- 
vite eum et sinite abire, lo. 11, 4 4 ; ^.;»/o ^____L-_o __»__ ^.» v _j©i 

01 \ at illi C03perunt contristari et dicere ei . . Mrc. 14, 19; 
ov_v ____L _.;______> _J/ jjo nec quispiam audet eum coercere, Efr. chr. 

41, 4. 

98. Participium PHl non semper sensum passivum retinet, sed 
interdum rem significat jam perfectam, vel perdurantem, ex. gr : LL_o 78 

moriens sed _—* mortuus, ;-.»> memor, L__ j stratus { degens in lecto, 
infirmus ) : |__/ oV_ lC*-^/o l_* j» *____ lUo , Mt. 8, 1 4, et vidit socrum 
ejus jacentem et febricitantem ( et obtinente ipsam febri ). 

Interdum sensum activum format adhibitum cum _ adnexo prono- 
mini subjectum logicum designanti : | — ***-** I— -°> * — »< «J ^ 3 / 
~__ v. .*» t sed neque si Spiritus Sanctus est audivimus, Act. 19, 2; 
__ !_u. IJ *o-\__9 |-____? quoniam thesaurum nunquam vidi, Iac. Sar. 
chr. 50, 20. 

99. Infinitivus absolutus ad ornatum dictionis adjicitur verbo, 
participio, adjectivo verbali : subinde vim addit, aut efficacius rem affir- 
mat : i*-»»- y-o»» *- -J/o et etiam cum dormit, Aphraat. chr. 33, 5; 

r r * r ' r * r * . * «» . » r t * * r * * * r , 

■ -.- -- Ni L-y.\ v x_- U« ^-99-00 o_m£— v i— — ^—» ^»* ^i__jL-oo ,._> aum 
judicamur autem a Domino, corripimur ut non cum hoc mundo damne- 

mur, ICof. 11, 32;cf. chr. 7, 16-18. 10, 8. 

Infinitivus a verbo, vel a nomine aut participio, regitur per parti- 
culam \ : -o-yiS» ^i-jo ^l___ ti_i tempus nascendi, et ternpus morien- 
di, Eccle. 11, 2. — Quando infinitivus connectitur cum ^o , parti- 
culse\ praefigitur 9 : |____ ^o oj(*jv___t ^ ;«._ : |__4 ♦_,_-___ ooi ^___« 
facilius est operari bonum quarn cavere a malo, Bardes. ehr. 28, 10; 

■ n^»vi\» ^o uLa\aw uoi \k\ Gen. 4, 13, rnajus est delictum meum 
quam ut dimittatur ; |_.;_ >>^_\» ^o _•_> cessavewmt aidificare civi- 
tatem, ibid. 11,8. 

100. Verba haud pauca impersonaliter usurpata inveniuntnr, in 
alterutro quidem genere, s«pius vero in feminmo : _.o*____ oy\ ^^—.L/o 
et curam ejus egit, Luc. 10, 34; _-£ o>\ ua(L/o ©v_- __-__o et acerbe 
tulit ct indignatus est vehementer, Iul. chr. 14 3, 12 ; _»a_/ -j-n^» u^>o 
_oi |>;__ v / ovȣ-/ admodum cupivi egrcdi ad id videndum si verum est, 
[ac. Sar. chr. 83, 7 ; |La__\ J_^_ i»<* "__ <*__-_ ov- Loo» -_;s contris- 
tatus est ea de re usgue ad mortem, ibid. 1. 29. — Idem frequentatur 
in participio : _.ow ___£_> Lj v a__»___> L_g_o u : ooi |ov— / ^o ^.j v /o Act. 5, 79 
39, si vero ex Deo est, non poteritis ( non veniens in manus vestras ) abo- 
lere illud : ^-^-»1» */--*• "*-&» U y?) Mrc. 4, 38, magister, non curce tibi 
est quod perimus ? 

101. Notandum quaedam verba usurpari passim sensu adver- 
biali adiecta alio verbo aut participio, copula interposita vel omis- 
sa ; hsec fere sunt qua? frequentius ita adhibentur : -s^-J multipli- 
cavit pro multum, ^oij cucurrit vel ooi^_» festinavit pro celeriter, 
__<_oj' addidit pro amplius, iterum, >oj_o vel *^_q prcevenit pro 
antea, jam, ^B^ rediit pro rursus ; junguntur autem vel infinitivo 
vel verbo finito, cum vel sine copula : v __-__ l£*>/ c_9»_> |w ecce prcedixi 
vobis, Mt. 24, 25; ^oso» £ v _>7 ____/ ooL |L/ yJoio Mrc. 14, 4 0, 
et reversus, iterum invenit eos dormientes; __£;__»/ &_^_/j quod ma- 

gnopere contristasti me, Efr. chr. 96, 5; ^ lk^__> «_S__ ^L__> _>£ _o 

^eyvi \i et ccepit interrogare ac discere plurimum de omni re, Iac. Sar. 
chr. 84, 22. 

102. Ssepe duo verba, ad immediatam actionum successionem 
significandam, absque copula adhibentur : |L__> ^_o ow-jL >__ |lo x__* l_> 
Lv_-_ o__£_. "_._* |_» . ovoL- lv__ quando jam finis ad januam adfuit , 
et ingressa mors constitit in ejus habitaculo, quando intravit rapuil- 
que eum interitus, Efr. chr. 41, 15. J — 4* •>*_ ***> \» ^*-N> ' 0<>1 ^t 01 * 
|-sj->v----v descendit adolescens e vertice montis pervenitque in urbem, Iac. 
Sar. chr. 4 9, 13. 

Quoad nomina haec notanda : 

103. Interdum nomina geminantur ad sensum distiibutivum si- 
gnificandum : ;_.* ;Lj __u__ Mt. 20, 10, acceperunt singidi denarium; 
|e___L o\ ^-o$ ^l ^fl V C_~/» capientes singulce mctretas binas vel ter- 
nas, Io. 2, 6 ; k^LL/ *_. «■- "-- L_o ^iJj m£ sciV-tf quantum quisque 
negotiatus esset, Luc. 19, 15. — Idipsum frequentatur in adverbiis 
et locutionibus adverbialibus : "____> ^J__> paulatim, »-o jeo successive, 
jL/ HL- yve/' /oca, etc. 80 

104. Gradus comparativus forruam nominis non mutat, sed per 

particulam ^* signiiieatur ; item per o/ ex % at fere in Bibliis ex graeco 
versis : uuo oo> >-> >— -/* quia Pater major me est, Io. 14, 28 ; oooi ^»Li *■> 
*£__ ^o .-—-• U*h dum altercarentur uter potentior alio esset, Efr. chr. 

93, 16 ; ILrn V*i\ ^a_« |£*__ o/ Lg_J>o» l>o£_- ^_i__ U»^. o ?/'*--• 
I <*__./> Mt. 19, 24. facilius est camelo intrare per foramen acus quam 
divitem ingredi in regnum Dei. — Item per »*> exprimitur comparatio 
si ad verbum refertur : ooi ^o L.jL___v« ov-— -« ou \ r » *.. * > __«. _>!— - 
t_ y >.- > ) pejor mihi fuit procella ipsius portus quam illa maris, Efr. chr. 
96, 13. 

Etiam per negationem secundi membri exprimitur comparatio, 
praemisso o particuhe U : _./ .- |Jo : f.T.N ^a^L Ll_. |C__« ^- oo* *._£ 
\\o—U Ltov^ "^L ^__ ^.LjL «^- bonum tibi est cum uno oculo in vitam 
intrare, quam duos oculos kabentem mitti in gehennam ignis, Mt. 

I 8. 9 ; -£>;__-. uio>__ _>/« po : La — „/ t\_ __ s« ; »_ ^ <__. ._ 

bonum est enim mihi magis mori quam ut gloriam meam quis evacuet, 

1. Cor. 9, 15. 

105. Superlativus absolutus exprimitur interdum per adverbia 
_^> , i+bS , etc. — In ipsis adverbiis subinde per geminationem 
ex. gr. —^ —4, plurimum, optime. — Quaedam adjectiva per se il- 
lum reddunt : ____ ^ |. „„v « U_. virtus Altissimi obumbrabit tibi, 
Luc. 1, 35; >— -.;_ lov—W* v _/ _oio^___ L_o/ ^_o\ isti homines servi 
Dei excelsi su nt , Aet. 16, 17. 

Superlativus autem relativus signifieatur per pluralem nominis ro- 
late ad quod extat excessus, prsefixa ei plerumque particula >_> vel 

« : item per »*> .si ^a exprimitur : | _____> <s ootjo_-i \>\ \>\ ego sum 

minimus apostolorum l.Cor. 15, 9 ; loo>> \>o\ v ____- j_-i» ^^ Lu/ 
_»j nam qui minor est inter vos omnes, hic major est, Luc. 9, 48 ; ^.» P* 
L>ao^ N oov__> ^o _•> t-i £>oj« cum autem creverit ( granum sinapis ) ma- 
Cus est omnibus oleribus, Mt. 13, ;'>"2. 81 

106. Genus neutrum, pra?ter pronomen L_» v o_ |*> ^n , in syria- 
ca lingua non extat ; suppletur in adiectivis et pronominibus per femi- 
ninum absolute positum, ( comp. § 100): |fc-_£ *^-— -»- ooi ^_-_j 
\+i&) _©i ©*■— _..> *-^ |fc_.|, . |fc>*._» ^so o>oijk._-_j yio »_fc_ multo facilius 
est operari bonum quam cavere a malo, bonum quippe lumrini propriwn 
est, Bardes. chr. 28, 10 ; (u__ |oo- jJo L_;_j ^j/ Lu_j fc__L ^.©>_— * |o>y 
^Aoi ylooi 1;^* ecce enim ista omnia substant voluntati hominis, et ne- 
qvaquam per robitr corporis ea fivnt, ibid. 1. 17. In singulari etiam 
masculinum usurpatur : J— §_o o©/>o__. v /o . ~^_> ^* ^___ *_-_> JJ*jjo 
«•___i o£_ fc_/j >opo .„ ^fcJ> ■_»/ _©io^_J_ et quocl adprecetur bomtm omni 
qvem noscit y et, si bene valet ac in sva est potestate, etiam qvod det ex eo 
qvod habct, potest, ibid. 27, 3. 

107. Notandse denique sunt qusedam diversitates generis vel 
numeri inter subjectum et prsedicatum vel pronomen relatum ad illud, 
ac inter subjectum et verbum. Numeri porro cardinales a 3 ad 1 
femininam formam gerunt cum substantivis masculinis, et masculinam 
cum femininis ( § 86 ). — Prseterea nomina collectiva ut exercitus, 
mvltitvdo etc. vel quse adhibentur in sensu collectivo, ut civitas pro 
civivm mvltitvdine etc. saepe recipiunt verbum, participium, prono- 
men, in alio genere et numero, scilicet accommodato ipsi rei signifi- 
catae per nomen : 0010L0 _>©-o/i_ L__ ov_- oifc__ ;_o , Mrc. 9, 16, et 
statim omnis mullitvdo vidit eum et obstvpuit ; U> ) — *-> |fc_£___ ojo_ 

v <ij/ |__>jfc>_ P_oj _ >f v o__a_/o |J «o|_» ^_v__. jjo ^**t— - Uo ^_j{ Mt. 6, 26-, 

respicite volatilia ( volatile ) cceli, quoniam non serunt, neque 
metunt, neqve congregant in horrea, et pater vester ccelestis pascit 
illa ( illos ). 82 

INDEX Alphabetum Syriacum 4 

PR^ENOTANDA. 

Litterarum quoad scriptionis figuram comparatio 5 

Pronunciatio 5 

De reduplicatione et assimilatione consonantium 7 

Signa Tocalium 7 

De modo vocales indicandi 8 

Reliqua signa 10 

Rukkakha, quschschaja 10 

Cf. etiam§§ 50 a . 51 a . 59 a . 80. 

Specimen lectionis 12 

CAPUT I. 

De proxominibus 14 

CAPUT II. 

De verbis 15 

Flexio verbi firmi 1 *3 

De verbi formis auctis 19 

DE VERBIS INFIRMIS 24 

Verba infirma in prima radicali 24 

Verba infirma in secunda radicali 30 

Verba infirma in tertia radicali : ^< s 

Verba dupliciter infirma 42 

Verba plurilittera 4 2 

Verba radicem reduplicantia ! ;! 

Verba quae radicem gerunt variis litteris commixtam 43 

Verba dofectiva et anomala 4 4 

Flexio verborum cum suffixis pronominalibus fungen- 

tibus munere accusativi 45 

Merba Idmadh-iudh cum suffixis 54 

CAPUT ill. 

1)1. NOMINE 55 

Nominum formae 58 83 

De terminatione femininorum 61 

De vocalibus in variis nominum statibus 62 

Peculiares pluralium formse 6 5 

Suffixa pronominalia possessiva. ... 6(5 

Nomina heteroclita 68 

Nomina numeralia 70 

CAPUT IV. 

De adverbiis eT particulis 71 

Adverbia 7 2 

Conjunctiones et prsepositiones 72 

CAPUT V. 

De syntaxi • 73 

Notanda qusedam 73 EMENDANDA et ADDENDA 

Gramm. pag. 15 lin. 8 rescribe : f. u*£.j — 20,20 verba. — 
22,13 ,1—25,14 assumit * — 40,20 f. Lb^ — 41,13 U^LfiJ — 
42,5 Sic ex. — 46,1 5 ( u*C ) — 49,0 s <^m» — 54,1 1 et cum — 
68,3 vel ^Ia^ — 69,20 -.& — 70,5 a 3 ad 1 — 72,2 Frequentius— 

Chrestom. 5,14 creantur — 7,3 ^oL — 9,18 \k\l*o — 14,17 

tZ 18,11,13 L^C — 19,7 ^UH — 26,3 f 222. — 27,0 

^; ^ — 28,19 u. ? o-mJ — 29,4 v "^ — 36,14 r ;\ — 44,1 
>.\>.4 — 55,14,16 (jaa^, — 57,16,17 r ifo ^* [ uL| ?] — 63,4 
|^\< , 14 ^& — 64,4 * e*o jj — 68,3 (Gloss. 15) ^* — 75,1 
£l4, , 3 [L.lk± — 80,14 uo^ — 81,1 it*uL~ — 94,3 tJ^> , 24 
y!-li — 95, l 4 »J/ o,j — 97,2 |Cs^.iba\ , 6 arafe L~a<u. flfifcfe / Ls^ ^o 
Lu\l|, , 9 o^a^ia^ , 22 0; — 98,1 |»Jj , 23 o^o , 24 17I-I0 

— 100,3 ujf ^a\ — 101,2 ^U , 12 i*o» I9019 , 26 ante |o,o at&fe: 
o,Lo\ Lum — 103,22 LJlo^ — 107,21 o^/jo — 108,1 uJ*4? » 2 
|fi»o£ — 110,20,21 ^w, — 111,0 ^oo , 17 L.^«j — 112,16 
|Lo\oCo — 115, 6 ^1&*> , 16 L^vi^ — 116,0 y^L» — 117,4 a*o, 

— 120,10 ga^i , 13 jl* , 22 uo-pjL? — 121,18 I90I9 — 124,4 
l^ — 125,12 ^ — 129,0 &o^| , 16 lUocCwo — 130,13 ^ooiLoa/ 

— 135,24 v mso — 137,14 t^Ut^l — 138,13 ^o^e^/ — 139,7 
ovso^j — 141,3,4 Uj etc. sine u. — 18 IjL^m — 143,3 ^—J-sajj — 
147,1 1 019L — 148,3 pag. 155 lin. 3 - 6) — 149,1 r * — 161,2 I 
pag. 149 lin. 5. 

Vocales, seyame aliaque puncta, vi preli pluribi disjecta, solers 
lector facile restituet. 

Addenda in Glossario : »-£/ Amida. — L=>a^ fovea. — £U>\ 
agrestis, sylvestris. — [o*(pluvia ingens, turbo. — IjLoJi prajparatio; — 
apparatus. — ^ai» ^o ex adverso, procul. CHRESTOMATHIA PSALMUS 104 ( ex Vers. Peschitto. ) 
Dei operum et providentiae elogium. Versio litteralis. 

1 . Benedic anima mea 
Domino. Dominus Deus meus 
magnificatus est vehementer ; 
splendorem atque decus induit: 

2. Texitque se luce tan- 
quam vestimento ; extendit coe- 
lum quasi tentorium : 

3. Fecit in aquis man- 
siones suas, etcollocavit super 
nubescurrumsuum,graditurque 
super alas venti. • JLv*aX ujlS> \ ^n^ 1 

f t> * 9 y .9 9 

TN . 9 T\ ( 9 * 

• A^X /5*0*0 Jo-J 9 r o JL ^cla. w^J^^o : Jl^a^V-^o 


JL 


.^Sw 10 ,Th£" rp~ tn Jlii- V . "^&w lacoo : **o<o*»i^o T\ ^ ^V wi^opOO ♦ o»J&*^0%ao 7> ,, Ti . JLo** Jl2ij-o .. y y 4. Fecit angelos suos spi- ^o»Q-OM. io ♦ ^V . 4 

ritum, et ministros suos lgnem Jjqlj ^< 
ardentem. 
5. Firmavit terram super ^— ^ \ — vW^M 5 

r9 o* ^ . T*. •• f 

firmamentis ejus, ne moveatur %£^X u ^ ) \, JJ^ ; ©^ldJ^o 

in sseculum sseculorum. •* x^aL^v 6. Abyssum veluti pallio 
contexisti (eam); et super mon- 
tes steterunt aquae : 

7. Ab increpatione tua fu- 
giunt, a voce tonitruum tuorum 
deterrentur. 

8. Ascenderunt montes, et 
descenderunt planities in locum 
quem statuisti ipsis. 

9. Terminum posuisti eis 
ne transgrediantur : et operiant 
(eam) terram. 

10. Immisisti fontes in val- 
les, interque montes incedunt, 

1 1 . Potant omne animal 
deserti, et saturantur onagri si- 
tientes ; 

12. Volatile cceli desuper 
ipsos considet, de medio mon- 
tium dant vocem. 

1 3 . Rigat montes ex habi- 4. l^a^lio ^J JUooo»! 6 
JVo~6 ^Vo ♦ -c*»J^*ca.D . 9 .. v 9 

♦ jL-^O C&3J3 ! ^*Q» V. 
* y i\ : r te 


oA— Jo )?o-£ cuoXco 8 

*\ t 9 \\ r \ 9 9 " r 

A — ioL* liLJLs )J^ vog» 

4 

. »OChJV 

yOOv^ J&ooco )boa**L 9 

.9 4 r r 4 * Jj 

opo.ca.ojo : %o* au^j Ui 10 

.JLvUI 

i UL.JO L^a^io L ***. 1 o •*? ox ov^o M ^K 9 y 

1*^5 JLa.*** ot>»o ^■yjQjQp 1 I tn y .7*9 * 9 .9y >? ^ x >-? ) — **ajc} )A — **;a 12 

.^ t. 1 9 4- y 

J^-Li^ ^o : JLiojc yOOV^-^ * * jll-o ^=>o>* (Va^ 

13 ^> MQ — ^ J — O-A^o taculis suis, et de fructibus 
operum tuorum satiatur terra. 

14. Germinare facit foenum 
jumentis, atque herbam servi- 
tuti hominis, ad eliciendum pa- 
nem e terra. ..►•p 4> T> 9 TN . p **\ .♦ 

p P' 9* T» 

. JL^jt ^^.aol 

r;«^v. ) ;»wv JL^a*» 1 4 

TN 9 i .9 T» 

^aa^. JL-^rn V o C* — i 99 r 9 y 4- 9 y 
JL^*X an2L^\ : JLajW^9 9 K "* ♦ JLv.it ^> t\ tn .t\ y .9 y 
of-^.^ J*~.*o )v^a^* 1 5 1 5 . Vinum ketificat cor 
hominis, et exhilarat faciem I ^^_q) ^^o : JLjuV^? 
suam oleo, et panis fulcit cor 
hominis. t> 9 y y 
,J y 99 y 9 TN T- > L^-Xo : JL****a~3 . 99 y ^ tn 9..: k*ofO>i2s*i ya-^^L^aj 16 16. Saturabuntur arbores 
Domini, et cedri Libani quas 
plantavit. 

17. Ibi nidificarunt aves, ! j )'; 3« ^wJ-ot ^sl 17 10 y y 9 tn ( tn . 1 ^ ^ 

>_j> ^j._^j )) Vf o : JL*V*o* ,TN TN ..*£ P et ciconia, nidus suus (^) in 
cupressis. 

18. Montes sublimes ibici- 
bus, et rupes protectio cunicu- 
lis. 

19. Fecitlunamintempora, 
et sol novit tempus occasuum 
suorum. ( t\ y y . 9t\ . 9 4 
♦ JLuo**^ oU-o L3^a**o 9 TN * y t L„ r X JL_V )?o^ 18 

~ TN P .. ^ f P T> TN .. 

. JLoo^-JSt. !«K_* JL^j2.jlo 

,tn ..^ J> y y 

: JL±_C^bc»fi3 +—*. l 9 15 j U» >X, * JL. JSO.JLO y 9 y 20. Fecit tenebras et fuit 
nox, et in ipsa meant omnes 
bestiae sylvse. 

2 1 . Leones rugiunt ad prae- 
dandum et ad petendum a Deo 
escam suam. 

22. Ad ortum solis se re- 
cipiunt, et in habitaculis suis 
cubant. 

23. Egreditur homo ad 
opus suum et ad negotium suum 
usque ad vesperam. 

24. Quam multa (sunt) 
opera tua, Domine ! omniaque 
cum sapientia fecisti (ea), et 
impleta est terra opibus tuis. 

2 5 . Hoc mare magnum ac 
amplitudo manuum, in quo(sunt) 
reptilia absque numero, anima- 
lia magna cum pusillis, 

26. ubi gradiuntur naves ; . 9 f . 9 4 T\ 

Jooto JLs< 

T\ ■^v 20 T< 4 ? 9 T\ . 9 * 

* ;l< 9 9 * 9 • JL t\ . 9 t* y r <n 

^5 \ ^^0 : ^J&oo-X 

4 4 . n\ . 9 ? r 

. 9 t\ .,r9 y 

JL ttt&A. s*~J* V>^ 22 4 r y i> * f 
t\9 p* . 99 y T-9 

: ot ^^ Iju ;j^ ~a2u 23 10 

«JLa^oV^ JL^o*V JLi*-Xcl&.^o 
^♦-^.V ^JL-n^» JL*© 2 4 

I % * 4 4 . 9 9 

)ks$a.3^2> yoo^-So : JL*;*o 
JL_vj( J^.^00 : ycu( L*^v 

9 9 T\ 
, 9 y . 9r 9 9 

JL — ^* JL-io,-. Jbot 25 

T> . 9^ .. <? .9 r ^ 
©+— j>* : jL*— (* JJ&^_~oio 


p t\ fi 9 . y * 

^ . £ 9 . Jj&OD^.Of toJ^ Jj&C_>Vo* 
9 „ r 4 t\ 

^opo OOt ©+->0 26 20 et Leviathan iste quem creasti 
ad ludendum super illud. 

27. Omnia te expectant ut 
des ipsis cibum in tempore suo. 

28. Das illis et vescuntur, 
aperis manum tuam et saturan- 
tur ; 

29. avertis faciem tuam et 
conturbantur, tollis spiritum 
eorumetmoriuntur ac inpulve- 
rem suum revcrtuntur ; 

30. mittis spiritum tuum et 
creabuntur, ac renovas faciem 
terrae. 

31. Sit gloria Domini in 
sseculum, lastetur Dominus in 
operibus suis. 

32. Qui respicit terram et 
(illa) contremit, qui increpat 
montes et fumant. Jj©t J&s-oXo l \ UglXD 

y y t\ y y 

4 9 44 

OOt *»^» yOOf- ^^ 2 7 

4 ff t» y 

»oov-^ ^LL* •-• — ^ nr>v» 

4 y .9 4 . ti 

. yOO+JOjO J^XoajLiO TN 9 .004—^ &j! oov-* 2 >r y 9 >jiA^ * 9 9 * 

.v:xcdo y>*~»i .. rK 


^r»sj ^ot ^0+-^ 2 9 

y t\ 9 # y t> •*>^*AiOO yOOf- 4. 
~0* * 9 4 j» 

♦ ^ASot yOOtW^^O 

j> ^ r j»' y 

**oi Aji i> *vj 3° M t t> j" y 

M^OO 


Ti T( 

00+ — > 3 1 

j 9 9 .T> TN f^ . £ 9 

1 »;v> )+~j . ^vX JL'009 
ijb^fo l-wiJLd jJL~* 3 2 17 Glorificabo Dominum 
yy* X 33 9 X y . i\ .. r y in vita mea, et canam Deo me° 
quamdiu superstes ego (ero ). 

34. Grata sit ei laudatio 
mea,etegolaetaborinDomino. J * ^ $* , ^ .^q^A 5 
.9 9 i\ ., 9 y * y 35. Deficiant peccatores , JL — ^~ %QSajEa-Jo 3 5 .9 f 9 „ y 

e terra, et scelesti non rehn- JJ [J a ^ Q , I 

quantur in ea. Benedic anima I * r 
mea, Domino 9 y * .9 9 
* JLV^.^< uA^J 10 Quae subsequuntur fabellae desumptae sunt ex Cod. syr. H. V. 5. Musaei 
Borgiani. Codex inter alia, continet fabellas 64, quae textum fere eumdem 
exhibent ac quem ex codd. Berolinensibus ( MS. Sachau 72, 336) edidit 
S. Hochfeld ( Halle 1893). Fabellae 34-38, cod.Borgiani, in codd. Berolin. 
desiderantur, extant vero in textu chaldaico edito a J. Landesberger 
(Posen, 1859). Has hic iis adjeci quas ineditionea. i89oprimo vulgaveram. FABELLAE QCAEDAM . -»a _u__a-j JJiS. — _o ^ ___5 JL_i_-lS__- __ol 

: , *>r . r > * j^ * , * 

)JN_*«ia«\ _©»a____>* ^—--tl, w.otol V—O _OQ_ucoa~\ 

oooi ^J-SiJo ©♦La_V. ol ( w;~»t JL_ca*._Vo ♦-o»oV-— -io 5 

~ * r ' - v* v '- "i V" y T i ' f V.^ 

♦ »©c* — ~i*.-** o+- — - a___*_»iN*v(9 o©» **-( JL — _»o* ©v_. 

T\ TN \ ^ ^ ^ f S*' T Tl X ^» « ^ 

c*i_3 _-©L ooo» ^*_->o ♦ o «__--_? ^©1— _o "^s-w a*oLuo 

♦ ypoi—V V-o(o ♦ )l(5 tow-x _^oXS-_(o ♦ yoo»la__, Jlju* 

- 9 y t\ 4 1\ • * *\ T u i^i ^ ^ ,t\ 

JL — _.___o ^o* ^»^- *-~» ^a__>«___LL JJ Jb»_V—_.a_o »(* 

^»V-»( ♦ Ma__» _ma* <___»{ 9 J_.Of.Jot » — «- '^ 2 -^ J^___i_> 10 
4 r . 1* | 9 tn .9 r £ t> 9 r 9 t\ 

♦ »oo*.-V v — -~(o ♦ I o ©>_--_. JL___o V ho» ♦-o»a_i_»V c*-~ 

'n I "^ f * ^ *^'*. ■*,**. 99. *r J !> 

^.^-O ♦ JL-__£ yOOCV? ^-~-U-_3 Jl_v_*_> JLaJ_a.1_> JU_>(0 

4. 4 * 7N T\ Tn 

* yO©»La»__> ^ ^_»}Jb©} 
II 

. ^..r r -^ 4 * r 4 £ . 99 r 

JL— ._J._-i_>9 J;.__oa-_~} ^*-____o _»ai_5a_?o JL_ajv_> 15 

: i» — -_.__» JL____o „_--J&v_o} JL_o ;_^ JLaj;_> ♦ U-o )Kj_--w 
)o — _-o «V-oJ V-*oJ~»o W — -3 ♦ — - -5(o ^-? __»ai_>a_5 
)t_oa-.? N©» ^.5 JL__.^a_3 ♦ J>^_-__ ^ )©f^io a-^^io5 

tn 9 9 9 9 .. y y 

♦:♦ DL_3 )J^-__w JL-ia_i_5^ III 

y $ y 9 /fl +. * 4 9 9 y 9 

U-^ol i-o \v — S| ^coarL^a^ JULo >oa*, ); j aa». 

.99 t\ .9 T y y °. T\ 9 9 1» T\ y 

JLiic^ . ©+JV )oot ^JLa^oo . ^-^ ©tiJaof ^.o Of^ Uxjo^o 

4 . T\ 9 ^ ^ ^T\ p p * r y r) r* 

-iOvo_ol^ . I;s, o^ ;.soi ♦ ^O ;*Sji ^°ch? AvJVSi 

.*>'*'.** ^ * .9 9 K. 9 ' -T. * f * 

5 Laoo< JL^2> o ^*j J; — *a~ ♦ iiio JUL_ ,.£ ©*-»^i v^*} 

y 9 t\ 4 y . 9 fy n y 9 $ r 

^_ooJV taoo c*~-aS *._& i JL_*j__o JL*_*_ Uo oc^ 

\\ (* 9 * \ 9 r * * y y . 9y p T 

JJ* )}©♦ ^o JL_V*a_- . A *-o ©+l__-V5 Jl — _•*_*. U_£ 

t\9 t\ y y T\ t\ . T\y t\ . 99 >~ T.9 

.> ©y__> ^ »^,Xf ^o*_i_ JL-oj&j* Laj;^.X Jjo 

IV 

y y \ r \ ^" r \\ ^ t 9 *~ y . 9 y 

10 ^SJ^jti ^o^JL— _0? U_oio Joot ^-»_£ <_> Jv_^ 

9 y .9 y 9 y t\ 9 y .9 y t t\ . 9 9 

~©t-~_*o ♦ )la_o oi ;_-io . Ilo vi \> J;oo ©*i_* ©*_t._ 

\9 r T\ y+ 9 * n /j t\ y - <tn 9 y 

J;_.^ ©*___. ♦_>» ♦ ^jJ^-Vjs JLi__v ♦ ©}-> V— ^oio )laio 

* 9 .t\ 9 t\ . 9 y .T\ 9 .? y y & y y 

,^_-_j* )}ot ^*? JL___o . Jjot JUL_o_> vi__ )&*$**? ♦oo< 
t\ * * * \9 .? y *n ? ■ t.. y . 9 9 .. y 

ch — ^ *-*_**_< ,__ Sio Jia-o ^ o^ Ji — __ L*i*-i.2> 

I 9 9 

15 ♦ |____ 

V 
y t\ t\ 9 ^ y .9 i 9 .9 * 4 

. ooo» ,-»;._JLV_o J; — Sa_ "^Vw JuoWoo JJLS-.Jai_< 

4 9 * t\ * t\ 4.9*4 y .9 4 9 y9. 

oot ^ m»i ^> u^N.i w_V->a_ • iJ^^oaimN, JboV-O V^ci 

y JT j 9 9 A . 9 4 y 4 9 ^ ** w* 

^V^S : ^^o( JL-j^a.^o U JLjl^oo ^^.ooJV lojmao IJLs 

,t\ 9 t\ 9 y T ? , 9 4 y * /^ 

20 )io» ^.^ JL a^io . ^oJL-o JL »00-0 \^ra\ ; ^^ > 4 t> . *• , 9 t 9 i *r 

I*— -3oj_ ^o _>©• Ji — _-.£ JL___j_o^j JLoV—Vj-*. VI 9 r \ * ** . 99 y J 4 9 _ *"* i^ * ° 

l IS — -_--__( o \ _i-J-> jLoi____v ZS-__v_ JlKj_a_--._> 

. 9 9^ y t» . 9 .9 y y £ y . 9 * 4 

o+iaX +—z>o • ©+X Loo» JL_-___\_oo ♦ JJjV— 3* JLi_3oj_ 

^►* »_©♦ : Joo* JL( ot — i-o ^*^f° JL___ojo looi __t-_-L>k._o 5 

,| ? 1? ^ ^ * . ^ , * 9 4 * . 9 .9 9 

L1.__.C-j- JJj;3 oet ^? Loo* !;_—___»* ^.^_o . Loo* JL_*__ 

t\ 9 r , 9 & 4 . 9 9^ * y y 9 r 9 

Noi ♦ oo» JL__i_3aA_- o*— lA eiL^a^J JL_-_o».J-_» Looi 

4 .* tn t\ 4 - 9 9 f> 4 9 ^ K > y ^ 

•^yoev^ Wj ja*^_i_>___ |i__~_s ^* _____?• ^__-( ^o_.oa__v. 

VII 

y y * y t\ . y y y /j P ± . * 

och • ooo* ^jvJ^Dj^io j.__ ja__- _*_ ♦.-- U_^jVL ^Vl 10 

y . 9 * .9 .9-6 * r **1 y * * .^ 

oo» • Jjfc^i^ J»— _» J_S.Dot..-> ev— *--J ^_-£ ^. H ___•)(• 

. iov---J^----3 JL--3 ♦___ JL_ci „__. IV^JJ ._____, JL___M «-»* 

,1* /> l\ . .0 ** f> .f 9 y 9 t\ P y 

Not ^*9 JL — __!.___© . ov2l^-**o »ov>**^oo I; — _u _c**l~*o 

* ?\ t\ * 4- 9 y r ^ y r 9 .. ^ \\ ^ \\ 

__,__S.._> loo+J ©>Lo*_^-4^-__»o o+-_*-____>* __jJJ ot-V vo v? 

* $C»-SJ^-Jk*30 15 

VIII 

. JL_*._ JLa.^^o JLu^J^_o Looi JL»on ♦. — ^ '♦.** Juo* 
K**;2> JL^i JL— >**^o • IJ^roJl^ I v — -> 5 JL-**m JLi^J U~o 

A 9 y y t\ y 9 y y y .* . ? . ^ 

|J^a_ j.So • J^_\— ajo oo» JL__v._^> J^£__5^jw(o LL(o 

.9 9^ y y .° 9 ~ r , .. 9 y y ,? . , 9 9 * y y * 

jLoVo*l->0 l>^.J______ JL— >_o ♦-__>} • Juj JL_o? ^^fO • ^+Sol ^ 10 Iou<^j l$+_>-o ^^05 )?of ^o JL_*.___o . i^o^li JJ Ji*-* 

./> 4 r tn . 9 4 

♦ Jicu_>oi;.v. v> ^o JL_»oj IX 

,'*? 9 i\ . 9 1.9 r r * ."9 9 * i ^ \ 9 r y I * I* I ^ • 

♦ JL_±_v. ^ )v — -oi Joo» ^-^*** /Ui-V JjL- JL_-io_w 

^ X j 9 n\ 9 y . $ r tn . tn «►" tn . 5 t 

5 ja — J- ! v- )*♦__• ^i J*-* ^O • CH _»JL_0*A_* I001 JL-_>^ o 

c*_>i*i ©♦©»;.----> ->©»o'<iL--£ ^-»o*-V (§ 44) **♦■** li(o»w>o»c_-_w 

<* 9 t> X r 4.-^9 t\ r 9 r .9 9 

^~M ? ^-*-~»f ^-^ *30__. J*CM ♦ C*-^*^-30 ->C*----00 JL-V.* 

4 9 t\ 4 r .2 4 tn . tn ^ 4 y tn 

--Amv •a~___-> )J ♦ ypg.> t-o Jl — -_o*__ »a_o*A»j* 

* 9 t? y ? u'> * ^ * 

♦ ^^-o Jia____v -2>(o JJ ( ^-_-,^-o_-o 

10 X 

,. 9 ^ . TN TN /" ^ J>- ^ £ ^ ^ jJ *• 

. JL___o JA-vi- )iJL__X iJ^-*j ♦ ioo» JL_©»< ♦_> JL__ji( 

. ^ ^ U / \ y ' * .» 9 r r * * r r 

\ ~_a-2 JJ l§ 58 J ^_mvi\ ! JL___o -s*J^_k( v-^ao 1-00 

V_cJo ©w — -jU U-__A )Uo . J^.__-_AU u^fioo . io©» 

r r t\7 * \ * t\ p y k 1 1 * 9 

---_»( ^___J*i* -____. Joo» JJo ♦ w.ZS--__>J^-»i -_.£ ♦ ot— -v 

* 9 tn r r 4 .tn j) -^tntn/J ^j? 

i& ^*V--V-o a ^__( ^^---jcv-V )*o« ♦ ^_J^-_i --»i-»o(0 » ~XS.o N ._o 

9 t> ^ /> 9 .. tn 
♦ JL_i___-_- JJ* Jia_>. XII x ^^ t> r ^t 1? 9 r " t 9 y i° y 

J__-Vw ^j_toJ^-_o , — s ^_Vi )ioo-__ )jL- ,--> )^*^ 

9 4 .9 y . f 11 J .^ 9 r S*9» 

)jL-> yoov^ )oo» *JJL_-o JLa_»o9 ^o )oot Joj— o ^-o » )*♦.--* 

* u ^^ ^^^ r • n 1 ^ r r \\i 9 \ 9 * J l^ ^v 

20 _->__• )Jo-__x ♦ ; -0(0 ♦ Lyaji J J--°--J* Jm* Ju;~»_( JL_a-*-_v 11 

. 9 ■ y tv * 4 y \\ > 9 * »\ * S 9 \ 9 

L2l^20. ©i-X ^*^»^ yOOv^-V JUlSio *o©vVL ^Juot /OOt 

4- 9 4 ° X * I *»* 4 , 9 .. 9 . /* 9 tv 

♦ ^ 21 -; \Oo»Lo.3i mO \*+z> oot J—— *U J^o» ^»? 

XIV 

, t T ...9 9 v r ( * .4 9 y 9 9 

: ©<•, *d . JJ^.ojV_a*» JLo*~ ^»i loo» LV-Sio JJl — *^f° 5 

tv y^ ti y * ^ y . t< *• y y y y 

c*^ V — aoi ♦ of^ oooi ^jVa.i._o JL^.2sd «oio-^-Vw 9« — JV 

*v 9 y 9 4 y X .9 9 .. y * Z .9 9 

'^sJ^.JD ^Of ■©? ^lACV O.A.J * IIqa^OaO Oi » JL^j 

.-* 9 t\ £ ^ 9 y r ^ U \ ^" r 9 r 

J*©» ^? JL-_ ;a_ . ja.a.__v ;V*~_jti JJ JL*~._a P+-B) 

sy 'k 4 o . 4 9 4 

* to*.a.~ ofLoiicoJLi usk-C^jD} 
XV io 

»*.•»' ^ \ 9 9 \\ * ^ I ^ ^ ^ "V ^ \ 9 1 

yjl lj— JO )ov~vJJ vXiO • \ — — V~w ^oi *~ JLv.$ 

T . Tv Ti r \ \ 9 9 \\ y T^ . 9 n\ * <* 

©v— ~mo ^? ^J i • J©*~vJJ —.=>*-> JLsv~w : M oicu M nAJ 
JL— »V-~w ♦ ;ioi JL*v.i oot U~ 1.^0 ♦ );^>^ JL$i os^>-2>\ ^D 

. 9X .9 9 ti £ t,* t,..j>- ^ \ 9 9 \\ r % \ 9 * 1 

♦ \- *1( JUof ^ Ju^ $~~> JL-~ — yj J©^JJ w-_*( JLl^f 

T .0 . -^ ^ TV .<* T\ t\ 4 .T\ 9 TN ( ? J»' 

OOI — * JL&J^X 04— X A-i} )0„_^.£>5 )^0» ^-.5 JL^^OiO 15 

.9 r i\ . ti r t 
♦ JLoio ^o )._.S^oi 

XVII ,..9 y .* t , 9 y tv .j? ,t ^ ^ if -^ - r 1 1 ^ 1 tv ( ^ T ^ r u r 

♦ Jl-*io )J^aj? Jl — U*X J^_i )oo» J011 O ♦»*• U-i 

w/ ^, n /r\ 

1—0 ^o»o_,^ji )Lo-u^jo ^^ : U— o ct^p oiiV~--V^ JjL* ^ 12 

y y . 9 y y y .i\.»9y t» t\ 

)Jfcs vo °i->} JL--_-o • -oiaN-v. an\-> !♦— >< __.,_. ^o 

^oCv _,__LL( ♦ JL__-_>_\. ^-° ^f? r 3 * '°°^ L^' '°°* '?' 

. M ota^£o )*— »i ^osQ-S^io ♦ JL___w* JLl_v»JL_> <yki+0 

* * r \ 9 >s' h \ 99 *'* 9 ^^ \\ ^ ^ 

£s~»oot iri*\v>; i~i*\ ^9 L_-__-» _?__o ♦ *_o( LJL— *> • so 

5 ^j JLa-_v_o ♦ L«— _>{ J^oot "^-sL* ^~.-( ^o ♦ J^~~_.~--* 

.f r .99 6 y r .^ * * ^ °> \\ \* 9 

Ji»__v__o JL_^_3a___-* oo*-V JJ( )o>„-N ______» u_j( JJ* N©. 

1\ X TN 

♦ C^-X U_>^_. 

XVIII 

+ r 4 .9 ^ 9 tn 9 . 9 . 99 y r < * r 

*.-_o} 001 Joo» -_-£> ©»V--c? j_a_t Jl >i »0» <_-. |_t-v_« 

^ *- ^i^ ^ 9 9 * 9 T* 9 y .9 

10 ^ss^^ oot Joo» -_»;> o J90K21-V «V— -3 i->o : )oo» 

^— __0( ©fV-O )jL_ «_2o ♦ Jjo>^-_V. — 5^_J3o ♦ lo©» ^a_.LJ^__> 

1/ ^ <r H ' I*' ' ^ * * I 

I^_._h(? JUl— -» JL-iO ^^-3 ♦ i- 

* x { * y . .. ~~ * -• * # .2 . * jY . * , 9 * 

A.|UL_^„5 JL— -*- "^sxi-vo ♦ ^ ;,_*_© JJ JL_wiJJ ov_v JLW-o* 

,r 4 9 y * .* 9 j" 9 r % y 9 

*-_•(? ya >ot \iraX )*©» ♦ J-JL 00 ki\ ia—A. 

•^-^TVjjj * 9 4 y 4 4- 9 4- r 

15 ^.^K^o) JLboo ♦ ^»_-_1a.9 90__\_> 001 yoo4.ji*a___i ♦ ^_.__ )J XIX ^ k k t isfiy M * y py 9 r .? f 

. Il;v__i_» U». — -V w_____» ♦_> JL^jJ )JL_> ^m. U— ->L 

\ 9 \\ r \ ^ * K, y i" . 9 .* y y * * y 

Joo» V ♦ OO» I ►$( OV-v i--3i ♦ ©*-• )oOf JL._-_30 Of^ --^J-O ^ ^ 50 ^»9 JL_t-V-> • k_x *-^1 JLa_-> i___> I J) j __. ^ij l_~___o 13 

9 * .9 r y\ i '* * t\ , tn *" , „99. f\ y y t n 9 Ia+J* JU^M -Jfcool )>*f-*d ^o JLsVoi jLiuJ ^^p^o^ )*o» 


XXI 

i^ ,,,i> ' -r? ^ if ^^^^^^ ^if^ 

Jicu~ -Li *-oo • I i; vv> a ^Suo oiV^ii »*• U-( 

• • 

o+-^v Joo» A-(i JLjio o»N*> \ uoot ^^( *«o»aJo; \<rn? 

T> t^ T\ 9 ^ 1 "l T> ^ -£ T\ ^ ^0 

ot — i^o ^o : toJ9o la\*»i( ©v»o»ioo ^ > — s>o ♦ «©t©V«-* 

JL£i^oo.ao JJL-*^xo JL»V(* Jlo» ^.O JL^ioao . J^.— ^io 

9 r 4* 

* )J^^? yCUl! 

XXII 

j^ ^ ^ I ? ** \ 9 t * 9 K |^T 

Joo» Ol*V^2> » Do • Mo^J-2> J©o» A—.CD » — -m> Jl >^>-A 

x • V 

Jijb* J ~jo( «~^*w •— ~ J;^.<^v J;.o : o-Qi-J^^a^ 

\\ y ^ > •" T* . 9 . ^ 9 ^ .9 y * y 

V *3? ♦ ;-^o(o ©+—\ Joo» A *.* ^»? ^^"^ * ©*-Q-°aJO 

I^^.t^i^^ ^ Ti - P /n y y 9 

♦ Iioa\ iJ^.**-j JL_ i^o ^-^io : JL~rav>X i^-oot >v* * 

* y r 7» 9 y y yyr y 9 y ^ ^t> 

♦ **=> ^♦.vij HvAo u-uVt** • oo» J — •^^ ©i\ ;— *o( 

. 9 .? 9 y t\* t\ y 9 y ~ p ^ $ ^ 

oo»J liojc^ »-o( ^.oti^J^ "jj >?o»*-*J Jl a^o ♦ JbXoJd 

XXIII 
I ^ « t\ ? t\ ^- p' ^ | 9 y .9 .99y 

\ .^O Ol^ ^O ++^U *.a* JL— ^.\^\ h— ** J«..»j 

. k^-_^D oo» \^oi «oa loo» Uj^ Jua-X A-JL-2JL^io ♦ IV^f^ 

y v * y t> 4 .9 >' .9 9 t> 9 tv .9 y 

*-^i — ^o ^»^» opa** I^^Jbo» • w.i^o ^ ^) . I;^.^- 14 p * 9 t\ y t .y ( t\ 9 n\ . 9 y * 

; ^i\ ^OomO ^s^OOl-O* \^»l ? )?©» ^; — »? JLa._-_o . J_> 

* K i? 9 .0*9* 

XXV 
yo.jf .__,^_»o • U -vl la— v JLasLc-v »-^.v J;*.j 

5 fl * — SO ♦ yOJi ^OJO ♦ OfJ^^ ^ U-VL* -.QjOl^V )^LjU 

y 9 t- 9 n 4» t\ ^ ^ if "^t ^ ? 

-o»a_lw Joot ^__o : ^>i — -o o*V » *v»j? U_vL -»_-*»{ 

li — aj JJLa* : ^oocu ^io +«*->? ^*} c*-V mv*^» )©>_v)J 

^ ^ \° \\ 9 r ^ 99. y * y ? t\ 

__,^_*o • J*-~» J>L>._V_-v ^V jL_*.Ji_ ooot ~**.oa-o} ,U-m_> 

y 4 y 4? t» . y *"> y . 9 t\ .0 t> 
M OtO^O»S-_V. yO_Ji ^^OoiO w-L$ t»S IjM^X )\ JvJ 

1^-^ * n\ £ t\ .^ .n\ 9 t\ . 9 y ■? 

io Jl — U* ^» .. *\ m v> JJ* ^o-»i* )?o» ^»; JL_w*a_o ♦ ok ooo 

4 * i 9 4 \ * tt 4..y * 4 r 4 r 

♦>yOOVl*? *£-V. OOtO ♦ )o>Vj/ yOOt»-!*? yQ-Ct-AJ ! ypo; -*i-lX 

XXVII 

, 9 4 9 t\ .9 * y 9 y o n\ ,.9 r 
V>— — =-->0_-w )Uo ♦ Jl»-.----* | »j? OV J, *j 

y j i> ^ * . t\ 9 *^ * r V5 .. y 4* y y 

OOt Jl *V\ .-jJ^-M© ♦ ->Ot )L^-__05 U--~*~Ox yCLJi v____t_3o 

- o t\ \{0 \\ ^ ^ \\ \° ^ 9 \ f y f y y 

15 *J--a-_--_V JJo V )Of -o V9 * )oo» l-oi o>a2ii_Vo ♦ -O^-wO 

)^ — -^aV 4-^i ^_o JL^i -»J^ij Jui^ : Jw_v_o -io___i-x oi 

l^> t.j^^ ° ^^ n\ 9 * . 9 y * 

^Oj JL----A-3 Jlj-OxOi ^JL^? )?0< -*? J_W}CL-© ♦ J^-*_*_ 

•^ T\ J ( T\ + . ..99. y ..* T\ . ^ . ^ !•♦ ^^. 

♦:♦ ya->j )'A* 7 -^ Jl — •■•><_ -w* ( ^o JL — __»^oV JL-AJi ? 

XXIX 

t\ 9 .? y 9 y .9 9y 20 o>*-V^jaJ9 )oo< JL__>_>o Us^** ?i ♦ *> )♦■ — *j 15 

M " r I "* "^ * K "V ^ 9 )* "* t ^ \ 9 \ ^ 

U,^*» Jl *_-*_> o-v Aj( d-_-*w »(} ©f__V Loo* JL>*oJ^«fc_0 

o©i )*.>i >&>__ ^Xd ♦ — _>o ♦ *.-V JA-io ^*jU JJL*_^ao 

9. i\ y .i\ i\ .i\ 9 i\ . 9 r 9 y ry ? 

uuj u-»~>;._o Joo*J} J}©< ^»? JL ____© ♦ ©t._-.£.oo J^_*-_»L( 

9 * i\ r y n\ r i\ 

••• I^ju^ ©.;^._,_v *.^__vi ^o 

XXX 5 

* \\ 4 9 \ * I ° t y \ p r 

^Oo ♦ JJ&_.a^_J*L ©*--V Joo» h*\ ,—-. )V— -v^ 

i\ r \\ r * 9 i 9 9 i 9 r \\ * * 

©*__-- __--o V ^->o ♦ o*-> Loo»JL*-oj JL^oi}} JJ^v~_>^a- 

9 \° * 9 T\ • 9 y C 9 K r \ 9 \ * . 9 9 

**©♦ |^\a^jil ©+__ -_-x .' Jl— 39 oo< JujLa. ©♦*_ *-__. 
t p r f J * .9 y 9 6 * . 9 y 

♦ ©»a^p A.( JJ^.__-_o* Joot V— _*.-o? ^£>~ • ©v^^o 

♦ Joo» V _( ©►jJ2t±_Vo ♦ ©*-> _-_wv( JJ Jo* — _o : o»ii ^o io 

Aj? ^o, — _o oo) £>Jo J^^j^j^ IJU^o JujLa»-_K ♦— -^? 

/>. . i\ 9 r .i\ .i\ 9 1\ . 9 r .* *) >? \ * 

j-j( Jl _>* -.Jfc_o(5 J?o» *~»9 JLj^^a^o . U* — ool uX Joo» 

. • * * ^. • • • — 

i\ i\ *" i\ . 9 .*■ t\t\ r .9 i\ r T ' 

.>o^ ^a^o ot^ Joo» hJ>) ^o«.io oo» &lo * ©^coV-S o^ajj 

XXXII 

9 * r r * 9 99 * 9 4 9 9 

Ia*VSo . ooot ^«*Jv2 J^o »,><\> JL *£oa£0o J;^a*. 15 

.9 f 9 ~* .P 4 y i\ y 4 'R ^ ' P 

Joo< )ol-^> ^*9 JLfooco . *** ^o ^_ ** .owJ^a^jlL Loot 

4 4 .9 9^ y r .9 r r i\ r \ ^ »\' ^ 

^oa^Jv^ JLoVo».J.3o ♦ Joot J^3-_^o oiV- , -coo Jl-o^LJ^-oo 

* , 9 r .9 .\\ . 9~ r ^ i\ .9 9 .9 . i\ 9 

^i JL — l_=5 | . Joo» J JJ JL_i-^-> ^-? Jv— *a~ : Jo<> Jl— -ro 

9 4 i\ 9 i\ y 9 9 i\ r y ■ y * 

JL-oaoa-V oiV-o o>-^io * JL— _>;j3 -^»9 ^>*>^ ! -5 -\ **J^jw( 

i\ r . 9 * .9 9 y r & y P? 

of*.--iX JL_>o-^ : J;_^i^ >&_ajw ^_>o ■ J&v~-oo >^_» -^oLo 20 16 

. * 4 1 9 y * y .t\ 9 tn , 9 y .9 t9 

jia^, Jj* Vio «s^ol )}©t ^** J — aJ^io . Joot ^3©+* 

9 4 . 7>*« 4 y 99 y 9. .T\t\ 9 x.~* t\ y 

liia.j^i JLo..»o >3 o Xo . M^a^ vaj{ Jl«*j Jionmv>^>j 

9 4 4 y 

XXXIII 

*- X .9 9 **' .9 .90 T\ ' r r, t ^ * r .7 V * . S .9 '/ 

o «. m~V>Q • Joot i°>»V> Us^OO* J+VuX, JjL* NV-"^ 

;aav. Na^d ^oo^jdo . JW J?JU. V^ Jui* . V^oio • ©v^ Joot 

9 y 9 r 9 y # 9 \ *• 4 y 9 ^ 9 ° 

JJio U w-v. JJ> ~A-Jo ♦ «a JJ* JLca^-A. \s\ JL_vio \i\ 

y y y t\ y y 9 4 4 ^ s r t? u 

• &ff f^^-jK^OO W ^^S fcQ *\3 ^-— } &£iO • J LOV 

1» 1* t< * \^i \ 9 * y \ 99 \ 9 *"? * 9 y 

♦ J\*. ^ ©*-X w»JL*ii JLji : JiV— V. Joot V— *oi ^^©t ^o 

.9 t\ y t\ 9 4 t\ ^ni^^t-"^ 
10« Joof oy— 'xx±- ©T*— ao* "M^o ^^o JJ I; ia** iaJXo 

c»— X — ..o,sVro JJo • ©tV-sio **©w*io J^JL^LkaS Ii^-J^o 

^" ^ .2 , ? ^ ^ . ^ •• ^ ^ ,t\ j? t\ . ^ y .99^ 
. ^»o.JV. JJ J*^.V.i JU\JU-U©> Jiot ^O J — V.joJso * Ju.*-&io 

II 1 9 t l *\ y * r * * 9 £ .9 9 'J * 

JJ L »i K>.**Lo • ^•V^.^oa^o oi • ~*~JV3 fJ JLi**JVaSo 

y t\ y y 4 9 4 t\ t\ 9 

<♦ ;._>iJ&s.ao ^^^ yO^^^ : yOO©*J* »-»^1 

15 XXXIV 

ovaS^ „i> ioot JL_vj.^d ^JUL^^ Jo^oa^ J*~ JiL 

( ^? 7n ^- 9 *y y t\ .° y y f 9 

. Jo» j. — oa«*.io Joot Ou»V>c? ♦■ — ** ^*? 1^*1 • ooot ^ — *i^J 
^ w^oi . \j{_ )oi ^l^a^o JoJ^oa^o JL^-^^ • ; — ioio 

r? "t 9 y 9 x. ^ 9 s- 9^9yf9T\^ 9 y 

^>o! ^XotOo . Jio-Jls JJ?o J^, JJ?o ^jyi^wvl^ia.^ 

T\ y . 9 f y 9 r tn * ? , 9 9 x 9 t 9 y . 9 

20 • s»^ js.2lj^ Jla^U* JLd^so » otia^o} Jo^.^^ JjU* -' )K+) loot 17 

t\ r 4 t ? r r \ r * * t? \ * r r * * 

^*+l yO-Jot IA.J »mI ♦ lf of ^*? )LL : ©V*--w ~ofa_v**v ^oo 

* 9 ? r r f r + .? 4. r K .?. 4 y 

* ^^-a fio-Q \o ^»to»_*J^--_> JLo-JL^p oi J*Lq_o* 

XXXV 

;_»io • JjQ-O*-» J — i__ >o ♦_> JL_i.^__V Jj_* i-- JV^^ 

^ >* r . 9 9 4 r . 9 9 4 t\ r 9 r t\ 

U-^J h *W JLojo- oo» JL — L_o ^^-» • oof lv_v^©*_- 

. Jl __-» J^.L._>ofV__._o '^ 1 ^? ^ * * — -^ 3 " «-*• U-**vO 

* ^ \ 9 . r \ 9 r \ 9 9 . ^ y r .99 r * ;>"* 
« t*Ot ot-Of J_-~i( ll-Oj* JLoj-_ OOf ♦ OOf JLu.^ ©*.._*. ;_>oi 

* + r * 9 * . 9 4 *TikT|„ ^ l" ' 

«_Ot t^A) Nof ^»3 J-__,}0._0 . -OfO_>i Li^li JJ&U.^* AJOfO 

t\ K t\ -£. ? T tn t\ r T\ , t\ i?...^ . ? * ,>__( ^o »oofioi.ioi ^ ^*diJ^^o9 J___~-£* _.©♦ JJ&s__~jL 

K ?K . y K t\ t\r t\ 

♦:♦ JL_>/ L^Ji ^o ^*__j J&~_m io XXXVI 

^9 9 \ r .9 * r .99 r "9 9 \ r t 9 r .99 r . 9 r 

OfV _o _©>.!_♦ \-3 . );_.:_-> ^aj JLj_U^9 JL_____- 

4 9 r ^ t\ r r v t\ t\ . ? r t\ 9 t\ 

<__.__^_oi ©*V> ;____o ,__>♦.._> Jfcoo ^** JL______ . otiJ^_> K—> 

, 99 r ^ t\ ? ^ <* r t\ r ■* r r 

JL_ii^ ^_oio ♦ _-^ of-V avJL-_>o ©fJ&^-Uo of-X >-_-£--> 

r y r y 9 9 ^ ^ ^^ *y t\ ^ 

>__v^__o AjJ ♦._> JL___o ^i._) . w.i_v^^ ;„__uv . ©*_._____, i 

^^ r 4 t n\ 9 * . t> 9 9 ) r \ 9n > 9 r \ r 
J^Sld ^__o<_V )fof ♦ A«oof Jl ._-> ^.-i-ooif Jui s*.*__j ZSJi 

P * ^ 
* )la_-*^ XXXVII . P * 9 * \\ \ P . t, r 9K 

♦ Jl — __.__X )oof __-_w-o Uo )oof _-JL_o ^_» JL-_9i 

tn^ K .^ . <** .? 4 9 .4 .9 . ti 9 t \ * .**. r 
Of*__J Of^OiO ♦ JL-.J JL___ool->} loof JL->1 ot.-°-J JL-0W?O 80 18 y y 
O 

7i f> * \ 9 \ 9 \> 9 \\ ** ^ \{ ^ ^ ^ ^ 

©»;voa*aJv Loo» JLi(i Jlow»~ "^Oo • IL^io °^? ^SlJ 

^^ioi ^*} U— ^i ♦ ovX Joot ^o(o ov-X Joot ^O^ 

r * i^ t* 9 \\ i^r r * T 4 9 f .9 ^9 
^ia\ Joot JL^i JJo J^il ^V ja-o i oiLaJ-iooi Joot v>m-* 

* .9 \ Y * \ * \ * r * 9 <Jl 

. ©v-^ Joot ^JL-AiOO . JL^^L ^io V^X ©*-^ jus JJ ( 

* * .^ . ;> j> 4 * .9 r * r \ * *\ * r -T 

5 O}— O JJ JLLiO ^-^o. JLi( ©£*. v-^oi *J^J» *»o_v ^suij 

♦ il*a ^; • )i; n^x jm ^u. ju, »u>k jm 

9 9 X 9*~y.9 j> ..* * .* 9 .\ *? * P p 

^-^ JU^» jj^o.^^ ^oo» JJL^j JJa2^( ^oot ^JL-V. 

Jp- * * , , .■.*<**'% 9 9»y ) 9 \ p \\ 9 9 r 

Jio V»} ^O II a^-O Uai^o &(q • )*— ~ Mo ^o°i I jO 

p 4 4 f* y * 9 

.*, ■xoajo^.ja.o ^*JL*9 ,_*oV-V. io XXXVIII 

T\ P" I 9 X ' y w-* I ; l\ I 9 ? I ^ ^ 

Joot ^Jj^A*J^»ioo JL^KJ^ Joot *&<, Jl — -*> \o 
o\ N°.i* ^,^09 Joot ; ., - aL«»3 u.ojcuLv^jj J iaSJ S c ■ "> 
J^N^V ^oto JL^ij *-•} *3otUo. JLs(^ ot-1^0 Joo» wo; 

^tn^ '>*' \\\ \ 9 9 9 ^ ih|\ ^ 9 * *r 

^** J^o» . ^ — .viv JL( |o»5 y.\z* ^ }}( JLjJVa*^ ^.i^o aV 

15 ♦:♦ h+~U U—o ^©^>[s**-i^ Aj D JJo D^ ) q)\x> 
.v .vs^OJOc OgK'- - SELECTA EX SACRIS BIBLIIS 
Oratio Dominica ( Matt. VI. 10-13. ) 

loovJ ♦y.ia^ Nv> )Ul . s*^a.jv vjv^IS^j JL»v>j»^i yO^( 19 
. p y v y , 9 , y \ , 9 y y .9 y K 9 9 * 

JbaJ^ ^ 0« • JLvjJLo 3>\ \ »xi*^ JLuW f 1 ^ 

*" > 9 1 9 y! > y.. y r 4 y t? 9 y y 1 4 

, i-> £>n JUL£L»{ ^OftM ,->X JPO^ » O . JTtViO. K L^JG.£Di 

* 9 y 1 n 1' * * x ^ u ^•♦*\ ^ 

^ ^».3 JJ{ . ba*^iN ^-^wL JJo . ^>. M J1 ,_£^.jw 

\{ 4 \ \\ y d *v >- *v' * ^ »*^ I > * 

)J^-**a^jcLo lU~ o JLo^ Nv> *>©♦ *p^> ^tS*-* 3 * * — *-"^ Christi parabola de Samarltano ( Luc. X. 30-37 ) 
9 * if * * f * 1 * . *i> 

m^^»)J t&^NA^ol ^ Jooi iS-**j 

^^ , y y 4- y t 1 ^ 9* y y i 9 & ., t» - : ^ , 9 %. np r .9 r 
o_S»°±jo . JL-^uU id^JMOt ^o Joo» JS.«*j »** '*^-^ 

^ ^ f y y 4 y t^ 9» ^ y 

fOtaXia >o -^c*] fiV> Q ^o+o,..Nf». o | » ,\ m N ^©♦a2v_Vw 

**» JUof3 » JC *^p . d^hO . 3La2U ov^ J bfiLiJP ^J^iO «.o 

^ 1 9^9 32 r ^ 9 r 9 * 9 t 4 . 9 . * 9 

di Jl i£>c»o . ;^.vo «ov*i**o : **o> JL**}oJL.3 Joo» Jn,**j 10 

^ r > ^ 9 ^ \ | .' i^ I V 

. uivo **ov~JL~o . JJ^i>05 -ot-^x I — ^^o JL{ : A » N 

I ^ K 1*1 9 r \{^ \ 9 \*i y \ 99 9 * 9 ) 33 

Joo» ^ojoJ^i^ Ji — a^,{ JL{ Joo» Jj* <s> JUv^ajv ^.j **J[ 
otla^o^o ol.oL{o ^ota-S-Vw ta^Lto ^oi-^JL^o 
otqo.... ^.Vw QjVi mo * JL^iivto );ba** ^ov^v N^, r „ — j Q 

^ •^ ^ 35 ** ^v^^^l^t ^v ^l^ 

o»;3-^o . ^ads_v o^v. "^^^L{o JLoLo-Pi_^ ot-J^.-{o 15 
. ov^v. *t.io{ o JLAjoLa2L>x oc^ ^^*? ^iL wQ-S» JL^ca-i 

^cv JLj{_ *+&ot9 Jbo : wQ.2>L V^J^~» )o*^o »{0 o>-N>*s 5 r * 

i^ . * i9 . tn j> * * ;> * ^ 3G ^^ 1^1 

JJU»>^^o )k 2^kL ^J^o» ^ ^„k3o* o — lio .^ K*{_ 

* 4 1 T. 9 y y>., * y y y v , 9 *y , 9 y ^9 

^ oot . JLm »^ ^%^JL^> ^Slj^ oov-^ Jbi.*Vo Jo»^ ^._>x 20 

K \ * 4- t t* yl y yr. *t y y? 

f ^ ^ • 9 y 9 
.♦♦ «.C-V AwOO JL LDot Primum Christi miraculum in Cana Galilaese ( Jo. 11. 1-1 1. ). 

\l * I* 4 9 \\ \ * \ 9 \\ ^K^ I 9 ^ ^ 

JJ^.i-<__« JL_ T ^.___ JLo,LS«__o Loot : J,Lv__li JL_aa___>o 

4^ 4 .9 2 * 9 9 f 4* ^jTn A * y 

5 >xa .__ oot 3>)o . Loot ^L >xcu-.o ov-sjo . JUl__^i 

.9 " r 3 .P £ * . 9 * . T y~ -* f 

Jocm V_r___0 . JLoJLS-A*--- ©*_. -i-OLi _©>o*____v.Lo 

* . y .0 r 4* ** * .9 ,9 x o r 

. yoov^ J^ — _*. J;_a_> . >_.aA,~_v o*_o( ©£-> /^oto ;;v>^ 

v * y \\ l(\ r * * I 9 4 '* 9 y \ 4 

^A3t.v JJ : JLJLS»Ji _,__v__>o J^x ho . ^aa- ©£- ;__•( 

* y.9 ** t *p »y >■ ^?,? 9 s 5 4 *9 . f? 

ya__v V^oN ^Ot— > . Jlxav>a v> x ©*_( Ji-»( * _,In_-v LLi 

9 '* * i * \ ° \* I " 9 y > 9 \ r * ♦• r n ? * * 

io ^_-___09 Xs~a. JLsJLo^ JLi^i ^oL ^*j -oo» JLS_*i . oav. 

9 9 k K * * f\ *. 0« .!> ,*9» * * .2 * £ 

. JJLS*_-»L o( ^ ->s->V ^mL ^?*- \r-N ♦ JL-jooM? JJLS-_-iJLS~_> 

d___o . JU^JJ JL__o ^. *.Ji ci_>o . >xc__* .oov-V ;_©( 7 

^a-v-s a__.0L__v) . yoov^- ^ioi ♦ ^s-X JL_oWV ^— -oi JL___i.-o -_»9 ocn ys±-L +3o .a*JS-*io.JL__-__3_«^_voJLS_*!o 

.9 , 9 ^ K ^ .9 y9 \\ \9 r r y *9 t»y 

15 .' Joot \ __-.-( ^ Joo> >_.♦_> JJo ! J^o.-» oootj ^ajot JL___> 

J^_> : JL_j-_-_. .aj( d_._3 «aJo>9 ooo> ^-w«.« ^-i |i_t_c_«_o 

y 4 y 4 * y.* io { 9. ^ v , 9 o * 

to^od-v wm i_\_) . o^-> V--0I0 . J-iJn«_-V JL___l_o -_*) 

^»^ * ^ 1 ^ T ^^ * y \ 9 iT ^i^^i^ ^ 
^.j JLS-Ji . U-^j JLi-i ^-*--ot 0.-0^ Jboo . IZs--— i—-^ JW—~ 

lC? i^ 11 1 ^^ I ^ i^ ; , |J \ { f 

JL( _o> J^o> . JL__jcov^ JL_oW-w JL_.^ |^sa**_V _o»-»LV^J 21 

tn 4 y .y £ * y .* o 4 * y y .* 9 y 

y..<? *y t\ ^ y 

.;. ^otOt^VtX j c^"=> oJ.*a..»o«o 

De resurrectione mortuorum ( /. Thess. IV. 13-18. Vulg. 12-17. ) 

* * S,v ^ " y9 \ * \ * I * « I * * 1 3 

^i^o^ ,J^»> ^^} ! «>*•< %aV}L} ^o \.j{_ JLs, 

4 y t 9 y i PP* I P y K 4 , p 9 .* T i\ 

. yoc^. J^-i^ ;VA>£09 JufcJij JLa+*»u*t yQ^^v JL-V^ JoaL JJ 

2 , prp 9 * ■ * ^ y * y ^ T 14 

&>\ Jl LDof : ta^so iS.A^o ^aju^ ^i»ro«o»ao i-*^. \i 

^»9 No* • o£&-^ JK-oo >xoaa3 a.3-SM* ^S-.U Jc^M 

tn -£'.?' ;>*• -^ ^ '» "* ^ y * Z 
^. >\«( ^■4**«* . »^2o<5 otiV^a.^ .a^i^v ,.. l-iioi ^. *^.»JJ w»j*J V •' jUm») v^ ? otJS^Ljba^ ^Jm*;a*J^^a^o9 

^ \\ 9 y t 99 4 rp 4 4* \% * y 

vA^V UjD.^o Jl i*£>o£l^ » *so 0019 NsAio . o "ivm 10 

i^ .. ^ , ^ ^ * 1*9 t9 py , ^ y j* , ««f ^ 
l^ico . JL ^^ajk. ^ k*^+j Jo£$M JLjui^o : Jl — dUL^o .A^»i ^J.** ^*^oto . ^o^cdisK .a^cajaJ L — «**.*^a^9 

t\ £ .. -^ , ^ £" •£ *" tn ^ y * y y * y tn ■n y « ' ,^ -v v r- 'n r -y r r • r t 

Jl llv^> !«.**^i «oo^av. ^2iA**^j ^j.**^ ^jL.;**^.Aio* 

. Jo©M y.20 JS.V ^JU^a^ JL L3010 . $(JL=> y^O^ ©♦■v^oU 

* 9 n ~ y y t* y ^ <^ 9 y 18 
t f ^2^of ULio^> ♦#■»%. +j+ ^*JLot^o ^-.^ch 0004 i r - Jubetur Abraam filium Isaac in sacrificium offerre. 
[Gen. XXII. 1-14.) 

* y * p pK * 9 ,t>.. 9 . * y * .9 y \ 

xqj lov-^( . ^J^.01 Jba^J^-3 ^^ ^ |o«o 22 

\9\ .9 r*<* ? p r 9 9 K tn x.tn 99 (. 

• JLjI jot : ; Wo . )och^2>i joo»;.— •» . o^ ;^oio jdc*;.2>!J 

H* i *) * 9 9 * * 9 ^ V T\ .f.TN 9 

• ja ..m.)J j\j ( )a-*j* r *-*~ ^ ^»—^ V-^9 . o^ ^oio 

w r fft ' v- 1 " '♦/' 9 * > r \* 9 *•/ I * \\ 9 ^ * 

^v. );>_*_£v «^L ^©^ja-oo(o . JLVoaoi* JL_.jJJ s2_* ^io 

^ ^ .o v 9 9 K *v 3 9 v \* .^ 4 « * -^ 

**__>«) t o . J ;_>-_> )oo>;._W jo»J3o * ^ ;_»(• l?Q-6 ^? ?■*• 

t, ^ ""V.. v v ^ ^ -^^ t> ^ j^ 

5 o*. w ^otov-N s*S. _>VA>»"~ ♦ ^«o . ©»i_-o-* ^v. 

-. r? 9 t{ p v % * *• v v y tn 9 ..* 

^ l( tajao . iJ^N. \\ \ m >o _*v.,o . »;--> .o..m.>JJo 

* y 1 \ 9 i v*1 I p ^ ^4 \9 9? * ^i* \ 9 \{\ 

ja*jt JLJfc-~_vL \ _=o-__>.o * Jo£M ©*_> ^0)5 JjLJJ 

v^ 5 1 * * * * t 9 K t\ t r y »r v 9 K 

;_»to * JL0.JM.09 «^o oot JjLJJ _o>*IL*o «aai*v Joo»;_-i 

\ 9 ^^ \ ^ \ 9 9 \ 9 \9 9 * rr-v 

JL__^o JLj(o . f ;vi ^> Ld_» JL_«jot yo-u-* a-wa_> . -.o+nvt *N \ N. 

'.^ ^tn 4^.90 . 9 v >*^ y \* 

10 * ya_<La__» -aSovJO ^a^m 1 . JL-tot--*» JLio«_v ^v jjb 

9 * y 9 .9 9 v ,* -r 9 9 K v * 6 

-_**.__-,( ^w p._oo . JiN^_.__. JLjoa^o too»;_>i CS BQ \o 

4 v. V.t* 1 9 s y 9 4. i\ . * y y t\ 

»o©>*VL a\lio . ] \±j±£qo )«)aJ ot^JL^ nmJo . ot^ 

• 9K V**> 4-r r>? V 9 * y T> 7 9 K 

' JL^i ^sio.^oia^i )oo»^V js... 00 >i V^oio * j«^oi 

y v. . i>h)" , *,? t» j^.tn * \ 9 T \? y ')* 

ai-i . JLm *pq J^aJ )o» .o^^io . ^W^ Jui Jot «^o»o 

,? ^ r ^ i ^ ^ ^^ ^ x r § ,f v ^ ^^ \9 t 

15 J^ot Jjl^ Jd^i . )oo»V^i ^sJo * Jj&0,_i^ Jvioi 

V .* 9 V v* 9 9 y i. y y n, ^ y 9 y 

^JOij J^LJJ oLiO * ly+^l yOO^VL OV)(0 . ^^ Ji VV V N 

, tn.. v y y . 9 y 9 9 K 9 *V t 9 V .9 9*s * 

• ) m ,, o v£0 O • \ i*-->«>ao )oot'«_>i «^L JLi_*o • JoNi o^ 

T\ t* , 9 y y t» 9 t> 9 \\' ^ ^ 

•^o ^sv\ l-^«.>o ^v. o^vifno : o*;^ n .. m .U o*«_aSo 

T>- T\ ijJ^^ J"^ Ci>^ ^^.^«-^IO I ^••■ !> ' 

o» m ^vi\ JL-L» a co » a m >o ^oo>^( o>«-*( y-^oi o * J m»f> 

V.* . 9 * * . 9 9 f n\ .f y tv .9 V 1 1 * v*' 

20 . ^o(o ♦ JL*^a-»v _va Jov^mj ©*-oU«io o^ J^joo * o«;_X 23 
£ i_oL V • ©*-» t-iofo * JL-i Ip» • *-»io .jo ©»♦__•( joo»;-_>i 

JL*w©»« "^_^-_0 . J3*__ ©£-» J_-_-*i )Jo . JL»__-£ ^,_w j.j_.{ 

pa * * p r y \\ \° p f » ^ * * 4 ^ *) 

r ♦______* *.;___* J5v____-__ JJ^ : /©£_-(• J^Ji ©*-—** J^_-io< 
f ...... 

^•^ r j? -r,? \° y y " y ° 9 y > *♦,*' 13 * 

<_-_( ^ J;_3« Jo»o . JjL-o aOtaiA. joo»;-_>i n-^to * »iv 

. J; Di-~x ©O mjo jo©»;-_»i ^Jio . o»J&v,/;_a__ iKao mr> $ 

\U) y \ 9 99 K .9 y 14 * 9 A 9 r * **r 

J«Lt« L_a__ jo ©»;__.( j^oo * ©»;__ _____ |£C__.„_. ©«.---oio 

,* * , 9 9 i ^ / 4 , ^ j? ^ ^n ^ i^ i^ ^ K 
* JjL_j L_;_3 Ljo» Iia^._ L---a_ ;_>eJLi« . ;JL__>> L_;_© . o©» Samson sodalibus psrabolam proponit. 

(ludic. XIV. 1-20 ) 

r y .? K .9 r y y 4 .* * r \ 

J&v-_i_oJ&v__- JiJfcs-Ji JjL-o : J^i_oJ^-_v yaA_i_. J^___»o io 

r \\ * iT * r \? y 2 i*i" \? *."* * 

• C+-OJJo _C*0_>)J _a__0 w_-t._00 * JLJ^-. _____ A\___ ^-O 

. JL &--_-_> J^sJ__ ^ J&v,i_©J&v,_> £v,-JL_> JiJ&vJi . yO©£_. *__3lO 
* .* -^ * ^.^3 if . K ** ♦ * ^ l * * 

. ov-oio _»©»a._>i o-r-. o^_c(o * JLJ,vjt JX ©»a__.j__ JLj_ot 

^l^ \l i Y ^ -^ ^ ^ ^ ^^ ^ | 9 9 y 

^rl« : JiJ&oi ^____ cv-i^o ^.o__i J^--___> JLo^o» J^J-x 

4 * r.t 2 ^ .^^ .. ^ ^ ic' . -T ^v t "> 

yOj__a_w ;_ciO • JJVav JLJ^. _N°> ^_o JiJ^i >^ mvvv ^i 15 4 i* * _a>._,3 L^_^__ -ot^ ^^A-o . J_v a__xo _>_>^_. « _otQ->L' 
\s__J^.Ji : _o> jL-V-o ^-o* ooot ^.Vt- JJ of-oio -o»a_>iQ 

* * y I * _ •• v 7 * ^ |' ^ ^ | ^ _ ♦♦ ^ ^ | »f ^ 

^_^-__.«_ JLJ^.-___i_ oo» JLl_>JL->o ♦ JL>^-._-__) ^_o Ji^--. 
opoio k *o»a__io yaj-_-__ J^_>jo r- ^_>J ; nrt > i ^s__ ooo* 24 

o y f , tn y . 9 y * y lc*0 • J^ _©Ll j_o7 ^ \ Lo^ 0*^^00 . £vlie£0^ 

t»oo_~s. J&s-J_.»o * ot~*_aj_x )ocs_> L^l* Lia^. 

O . L»»c__^ ^_*_2_09 ***{ cs.-*aSo . JL_oi c*~oi 
ch v*yo *«oic_>y loo) w.a~ Uo . c-<.-.l.2> )©♦.-» loo» Jfcs—i 

5 L; _jwo . JLAoi ia_ c&_*:o o£s_.jo * ov 5 )o*_« 

J& ^ocu «K^> ^o s^. 3c*o * » gji V> a 9 w»otot »V.^> ^ i j? 1^1-^ ^^x Jo»o : JL^. 9)9 JJS_oo;^L JJL___>. JL^roo qq m^aA 

^ | 9 * .9 .tp y 1 9 f ^ 4 iK 9 9 4* 

^s— JU_>* Joo» J-$o . 00» JL»v* o*ia~a^_ J^_.»«a_-j 

S \? y * y \ \ ^ V 9 v * y r X * 

: ©♦_ ~»i LdVo «ofa^i LaV \^)(o * A^o w»oto»_»i 

10 JLjJ* cHiaA.a^ .-_} »aji -a_ JJo . dvoio »0©+^. — >c*.*o 

K r r \{ K f \> " v ** \ * y 10 | > * i>. 

^L i_l~o JLJjs-Ji La — X -CHO^t £s— .jo * JL__9 J^ 

^.^.v Lj_3c*« ^A^o ^. »ica- JLv__ JLoJ&o_o .a__jL 

^.JCCvL oli . ^otoJA** f2o * JLoJN_Aio Jjo,— ^ ooa 

4 v\ 4 ^«^12 .t* # .* y ^ y y * y 

.ajticx .00^ V^cio * JLL»Aj^ajc cn^ oocho ^-V^- 

15 u^ccu» Jl ^.^.jc u\»joUSL yi . J L^a*o i .a^-X JLj^ «.-*>. 

: ^00'^aSi ^»J^XL yoiiN ^Li \ ovjo^^Lo JLoJ^jjiio »J^.-^ljvJ ]j ylo * Jl XOi\l K^ S ^P , t-»^^^< 

.* 9 . * 4 K * 9 * 


.L^oi ^cu»i ch^ ^»;^o( . Jl_jca^-Xj t^^? ' ^.-^—Lo 

^ II f y \\ S * * ■ ''i 14 • * ■ * 

20 ^oo . U^oi ja _j JUL_>i ^ . .oov^ ;^3i * cH^^aAJo 4 « ^ i 9 .9 9*.? i »9 * ^ X ,| I J> ^ ^ i? * ^ 

lA^L Jl«^*o( ousi^iA o^nni Vo . U^~ jiSj Ju;*o * ^ T* |T "* ) | £ £ ** I X . ' r 

. vQjlv-ijm otL^v t-»;*of ♦ JLv.*oj JLico-^o 
r n\ *n II t », V v 

•^dV *^^*jDaj U < : ctL***ot ^cu^ o^E v , v ^ v t»oia.*v*ji 

j r 16 +P * ,r.s .9 4 4K * r 

JS a^o * os-jL^cu. LiJLjo . Uai^ ^r>a^( Jn^^lJ^o 

I! 1 y K V * y <? \ P )' ^ * \ K ^ - 

|Jo . <aJJL> +±£D ^IwVjw . C*V. JViOiO . .GUftVlJC^ 0«LJlSj( 5 

. ©>l;:scI U J>v u<_-*aav. v-Ji^JS, l^N (l^oN ♦ ojJtv___»j 

Loo>o "*;_©? -_—-_v : L;_oJ )J ->oljo *__>!) . ©£_. ;_o!o 

■ 9 r | p r r J * i -*• •♦ ^ i J»' •*•? • ^ 9 

JL_-y* ? JL_ca___.o . JLo^a^oj ^ioa- JL__>^jl .aj©> JL*_i._» 

__i._X |L^o( chJS_v^o . ©*_. J^_i__J} ^^.io : ©£_. ;_3( 

II ^ I ^ ^ I 9 ^ U * r : P 1 ^ \ 9 18 * ^^ 

U-v. ♦ L___jc<- JL_oa__- IJS~_;~5 uj_.j( ^_;_ojo * ©*___. io 

* *\ r p r .?iiftrr9 i 9 9 f ^. ** 

^ __» >joL} ojl_o o( . JLjr^^ «^ U-*j ai_o . JLxooL ^O-VJ 

U v ^ * * ^ ^ll v*? * * * *1 I 9 y 

V : JMX^v. voJ»N_vi.j- )Ja_.( . vojivaj^ .oc*~- ;ac( . JL^( 

j?^.^ t\ 4 y r »-^19 \ r l \ r ^r * r ^v^i ^ ^ -^^ v^ ^ iT i ^ ^ 

^Ajoo . ^'^.^ ^J^XL voo^l^c t^(o .o>>j2.jl)J ^-jo .' .0' ^* x o" y r o .. v- o- - ^- « « 

.o?L»a»o( o"-jw£)<» .aJov^ *^c*.»o ♦ tOo^jLa^. > ^ m jo .aj( ir> 

1 9 y 20 ^T \ V n^ y T t » ^ K \ r 
L0040 * ^cna^* LaS. J^ IVjsoo . otJL^p^ Jn^mL(o 

* * r .9 J> 19 4 i \ %. y 

/. c* 1»-^ jcajiX .ov^ joo» ^a**^* .a-*^ -^^ chLKj* 26 

SELECTA EX SCRIPTORIBUS SYRIS 

Quod potest homo legem Dei observare 

( ex « Libro De leglbus Regionum » Bardesanis astrologi \ 150, 
ex ed. F. Nau. Paris. 1899. pp. 6-8.) . 9 ■'• , 9 *r \ . J".* ^ 9 .9 * r t» >'? 

5 |ot JJ» . y »°> » c^..£ LVici? ,J^.ot . | M av. ©>V. \*a\ 

* ^ \\ \ 99 y » y * K")* \^9 " ^ 

^m.^IV JJO . I * I » 1 •>> 2^. CL-^^U; h+-£CL3 

4? y * 

$ yCtJi QVVlX 

^ 9 \\ \ 9 \ y \ y 9 . i^ \9 o y? 9 y y II I 7 1*1 7 " 

JL_^| 1)5 JLi-i-. oo» Jba^JLvs Jjo» . ; *oi o--^ 

> ^ T y . t y *.o * y *y y ^ 

» — z^vJLnjm v>ioJLs»*M} o©»j JLs*);-JLv*o . '+*&.*. q\vi\ 

^ Ih ^ ^v "7 ^" ^1 r ^ II * 9 * y 

10 OOt JJi »^.W> N. JkjlsjJJZ Q+£l£1\ ^s^ V . Q>^D>AA^> 

S9 •• 4 t 4? f*. y y t> * t» t t> 

^aJ «JDaS V-*^ yOJi ^■•V-'» ' »"^ V*-S^ ^...n lVl| tof^o 

. ^js^io ^.-1—» )Lo>jJL»*-V ©>2^ »->N*i : k_*^o»jo . »vj ,*£q 

^.T>Tn Tv^^jJ ^- T> T> -£ T\ ^.f TN ^ 

. ^ )oo>Jf c^ ^j.*j_coo jud^ )o,viNo ^O JS^^J) **» 

i) y T>£ ^j^^^ ^^ t> t\ ^ t> y 

3i} ^1.^90 . ©>-^->. ^J »Vl..50 ;*^A9 )0*^0 t.2i^J9 fA*0 

l^ TN^^.^^^-^-j) ^.0' . T> T> . <7 y 

15 JJ* ^o ^*ioj JL*j^-> Vaa o l*s . Jo©>j Laoo» ^ 

T> K jT\ T\ ^ T> ,.^ T> -^ ^ ^ ^ \\ ^ V ^ ^ 

^o oi . ajJLjo ja^ % ^ oi . "^s^wj JJj ^o oi ♦ ^ai^j 

. 99 y *? \ ? 9 ^ ^. -t 4 .9 y y y . * t< 

JLaj^» ^Ji JLi^V) ]>*a~L ^o>^ )ot9 . ;qhq i — looj^ . Jia°i > 5 JLl*-3-3 JJ i . ,-^ot ^oot /k^^J JUL->— . ^ Joo» Uo 

+ y s*' * y * tn ^..T\T t\ ^ 

— »«-coo juajdo ov ► ^>o . ,0^ ortv> «AJi Joo>J *-^^, ^* 27 

T^ T TN 2 y ^ 7v -£ T\ J? .. y 9 V 

. ^*j( ^x_^.j (Jj ...^ a.v> ^>o» N~> ^J^oi : **c»a-S0}o*-3 
y t - 9 y 9 ^ * \\ y t ^ 9 \9 y \ y 

ig,.«;vi*v. jl loot . ».a. . v > U 9 ...tv» ^^ch^ JLLaJo 

^aX **&a.? JJ.jjo . j&s-Jl*;-** »*o] vi \ o aa;^v> ^o 
J * 

t\ t» i\ "i y "\ * \ ^ 9 4 * .t y 9 y 

^o ^J&sjj ^i **oto^JLs JL^co 00» ja..^*» Jo . >x^*> ^o 

J* y ** y 4 t\ \ y i\ i\ .* ^ t> 

J>' T\ IT\ .0 •? "*" 1 ^ ■* -^ -^ 

/. .»n 1V> )lOt 3t . ^a^Lo CH-i-^5> > VlN. 

y <e J y * \\ ^ .v ^^ y 9 

^ota^-V. ^aJmZ^ ...^ > v JbS 001 ^t^sot a l*o 

.9. y 9 * , *? ,9. y 9 £ .P 4 9 y y 4 *y 

. Jb[ ;r»xp v_*^Ju( . JU^>x>_* JJ )iai. v> »o» ^ t »m». 

•^ t\ .f . t\? .. ^ 4 t 9 t t 4 y * y 

.^O^** Lj»jsa3 oot ^J^c^ Jo*. >o ^ni ^»9 v— »J&*-* 

.9 ' T, i( 7 ^« v^ * *^ \? * \ 90 y 

JLhiuoo* ka^, ^ \o : ^*^ \0- J o ^JSJ^m . \ j u> \ ^ 10 

.t * y .t .. * 4 t yy. * t f 4? 4py r 

);^^- ^ 1 -^^ ^ojojxj* **aSm ^^ P • V aJ ' ^} **^ 

. t\ i) ,.r t\ y * \ ^^ K t T\..y y \^ \ .? 

oot JLi^JSua^) ^v-\ : ^*^*_i_ 'p+xs^ o( JLm»P9 o( : L£>JL6'i 

, t\ ^ , t\ t\ .2 .^ t\ * t\ * K j-' 7 J»' 

JL_^"3 JLl^-J^ )Jo . OtOVVlN. ^..lA^ |Oi,\3 '^^? 

. M.nas^ ^a M ^o oof ] "\ \\^ )«>»( : ^J^x»^ c^iN^^o 

|Cu\^ oo< JL^Sv>9 )**( Ji 2tJ^» Vdt-*9 vo . Of»^> Vfl \. 15 

.9 K t y y . 9 y 4 t £ 4 9^ y * 9 

Ut : s^^Pjjo Jl .Vf( v+qlj&uj )Jo . o^t^aV y,»vi ^ .. 

,^.. C f * ,^ \\ P ) * * * 9 ^v ^ .*..*£ 

: jLal^oot ^o J v ** M£>> . ov^ ^v.*»» *,a.>\3 oot JLa*q m\i) 

t t ** . 9 y t y *. s^ 9. o y * K 

. ^CH-L^O ^AJ^^ JLo^jlo i ^*ot-»J^( ^J^i laV^ ^fc-t 

9 .{ i^« ? ,; j^,/ 1 ^ ^^ ^ y * \"> \C* 
.tuscw LS Jb»iDa2> Jot^N jiovi^m^ ^( ^s. oo^Li JJ ( 

4? ^ t y t t * . 9 y , 99* y .j. 4 * y 

yQ.J( «..^.J} i^TlV) OV-=> J^wt ll°ll| JL»Ji ^ ^A^ ^J^*( 20 28 

°. *y t 9 . 9 .r 9 A . 99 y r y .<* 9 y 

JJo . »*&A9 »^tv* JLiO Ji— , JJ? JLAJ^ ;.*^JbJSt. J^ . +3 

t y J> 9.. y tn ^- k . >' 1» y yy ' tn .2 

^ ^^-co . JJ&^jlj» ^s Uo»h JLM ov — *°H~> jajact.=>J&s.io JJ* 
. ^voJ^-^o JLiJLfo ! cw^Lf JA — a— ^ JjoA. Joo» JJ* ycuot 
l)^ L*t jta^^^sV u*j(J Lj».;.j< Jj-2 ^o^ ^s^ loot )J 

. 9 TN ^ T» Quod facilius est bonum operari quam malum 
( Ex eodem. Ibld. pp. 8-9. ) 

y •* .? 9" r t> 9. y t y .9 * y y ^ 

. ^/^ftV iJS-^i.o <£o <aj{ ^omLj* V^-3 . J*-»o.V ;j»t 

y t\ . 99 y ^ 1 -^ Y 1 » •• 1 ^^ "* 

10 ^ ;.*&... ! )J^-^"5 ♦.^aa_X oo» ^i^j . V^oi ^»™»^^ 

. 99 y * T. * ^ 1 « ^ll» <#• Ti -A ^ T ^ 

. JLaj^i »*» ©***»* ^^ '^-^-6 ♦ t^^*"^ ^p ojot;i- v i X » 

^ )j^JO.r> . (K^S.^ «— ^M -J^o! L~ I ->©♦ '^^OO 

00* u^k^a, o Juo» ^A^oo . JLx^*-^^ ->©♦ jLaJOV v» 

,« l ^- y t <* 9 *9 r t a * 11 1 o 9 r 
. JJ&s—J.OCt-V ^ov^. «^l^ . o+i*-3"^ Jiv> ^ ..* Uo Jl t%J^ 

-#- t 9 <r\ y y 9. yy y f\ t\ y 

15 "^.A^ Of— ^CLa*V^ u^JO JkJ( w-.-2j.AJm ; -^ *^^5s. ^? 
s 9 u t ? r y . *y y .<* y p. * ? J 

Loo» V : Ji — i£o^ *?°--^ ^ — ^r-* )^^ , ™. ^*? "? • J 1 ' - 3 ? 
saJ\__ 1 ^^^ w»Jfcs^o(o . Joofl^ Jl..^av» ,-*^ ysT^ . U— ^wV^ 

^ . 1 , >- \ t\* \? f *? * * * r * y 

^a* JLj^(o . otL^Jl JLldLo ovi-^5 oo» to.»ro^ . ^a.j*>^ 

t y t« 9. yl ^ D .y * * )*» 

^^ nr>v> ^ .i (AJ19 w>J^-io( . oit^x^ w,of--l— * ^*j( 29 ? 9 \ 99 " \9 9 r \9 r r. 9 ^ * T» 

. }o]L_C JL_J_.V.9 l->Oy^> ^o . l;^L3o JLa_ll_ j_._J>S___>o 

* l^ ' ^* ^ A V I * X ^) vv ^v l] 

. ^c*-> )+~) ^ooto . o^JL_J»n___x Jl :_.*( ju(_ ^^ X JJ 

* 9" * 1 * 1 9 \ 9 \ 9 ) \\ . * \\ * \ ) 9 

^ ^ v>»X^ . ^_©t*J^-_ JLL( JJ^j^a_>o JJ^__o__jv.L <_>(* 

♦> JL-oa^ fJ^^aV 

4- r * *. * *.* r 9 .? K,<f- 9* r tft 

^.__.^ ,._ ^.*_~o JQoo JL^jk. s>\) . ;_©JL» uLJi^ ;:__■ JJ( 

^ ii ^ v * * y \\ m u 9 "i \{ 9 - * 

l^ * ^ H I *'l \° r ^v ^ H * "T * 

)Lav>»rr>_> M ot Lo J J _..£ !;_-_* ^v. >Jo . ^__>J^_k_3 

I*' I 9P * * * 1 4 \> v \\ r 

)om Ji »«» » ^svs. 001 ^MUiOotLaA JjJn _._3 10 

1 99 * * y" \ 9 1 \ 9 r w r if *<* ^ 

Jl -—o oot ^*;.._(o . JL_..£ ); _-co ^.v. JLo_a_v_-_ 

t> * + » | 9 * t9 r ^ r t* 9 t{ * & y 

j. »^ -©» ^.*;.j-( . JLa._— » );.—__> ^sV Jo©»9 )Loc+-»^5 

* > r 1? '* / * ' * 1 ' * * )^ . A -T 

^■; ~(o . JLa__-j ^****! * J^ -** ^•♦— **l° ' '^*^f 

9 i* v ^» V r * 9 « ^l ^ * X l^ * ^ 

01 s)h a-ysJ^.mv>v ^ !«.•>«>»* J^JLa^A^o . )Lo^.^ 

J^I )J^--^*wf JL*^j v^J? ~ & * JL^J^jo '^-^i (Jfc^cw^ 15 

?;> r j? ^^ y .9 * * - 9 * y * r . 9 fi .9 

CH «x»» M t*CM . ) 9^9 I^Oa.*-.^ .OO jLQ.A M <i «^v^30 V( : C»^> 

.;. J$J&s«jo© )Jo . ^s^-^J^^o )J j£yiN, 30 

Epistola Mar Papas ( 7 326 ), patriarchae OrienJis, 

ad Helenam imperatricem. 

( Ex Cod. K. VI. 4. Musai Borgiant. pp. 231. 232. 219 ) 

lcuS. ( J^J^U ) JLa.s> JLL^o ^o ? ( JU^J ) 

5 JJRs. ">NV> U_^c* 

, fy .* ^ * .9. y y .9 r 9 * \ 9 \\ 

L_a.£ : JLjlXc* J^iai..©po JA. tNv» IK^-^ JL20JJ 

9 i\ * y . 99 y y .9 £ 9 4t\ t\ 

.> K\N* : ov^j — *Vj? JuiJD »Vjo Jia^s^DO w.cla-« ©i.-^.V. 

* * H ^* 1 ^ 1 K I » v ^ \ ' v* T 

v >n°>fr> U : ^ -K.\^U JJRs.tNvj -li„>o *_-S.*i 

4 tn t\ 4 7 9 7» .9 f * y <t.*y 

^s^io . u»:aX o>oJ^s_ajo : ) jj V* J«-»f *•$♦—-** ^Vol 

10 . ^»ie»^<-*-*> llo 1 a nr>v>^» : % ^„^j.Sd JL La^co'3^ 

: Ua_^f JL*^coo . imK usaLvi JLj_2^oJLso rVacoJL^o 

y ** 4 * y y * .2 4 1» 4 * 

>_^J^(j ^^>>o a\o . ^V»s JlaX . Jfts. k2> N oo« —oi 

n. ** i^ ^ * * 1 n r*^ * ^ 1 * ♦• ^ ^ ,../>j> r 

n^o— vj JJj "^t^o JJ( . Li^x^ ^ JL_v£-_a-oo \ n^i~ 

y r ^ , * k . .. t\ ^ tn f , 7.. ^ , 99 y 

j_-_>;>__oo : Jl _*Voi Ji i>n »0 JL°>i«>f JLj_a m » --.N_v 

y .* 4 r 9 * <c .? 49 * y .0 9 y4 

9 L*.£>o«V' «cpcii ><»ja---— > JloJ »JLco;_o», J^i*a_^ol 

. .. . o .. •*• * ^ ,tn 
15 »-_>?-- ->-_i-o 


y *s/ y s. y \ . y > * li f >> 

>_ L r Ai : ^X l^iN »1 iO^iv?; JJ^AiaA.L 3(o 

f # 9 • 9 T\ r r . 9 T\ . # y y ,9 4 y 

♦ >-JLo*»9 ovJ=> ^Qlajo U^^^lV oy>.Q >- mo . CHl^ a^ i.^> 

tn ^ ^ .5 ,^ y* . 9 y. * .9. 9^ -* 1 9^ * 

^ 5a..N,^> Joo* JJo . ,-i-io JL^cajvX^ /^.^,>v, \^> JLio.-^^ 

1« 1 * * .. " I -^ * * > II, ^ \ 9 , ^« r 
20 ^^ . J| JO-ODt-X>0 JL^iOOf* ^ »S> JJ( •' ,-J^^J.D Ji S-U* 31 ' yOU-PUOTNSO} JL-Jj-L-vOn*..-» * 0__-J *_> O JL_> O ..°>Olil 

JLJLl» »oj_j<_oo_5 p^o ^s omo : ac^x Nc« JJ^j.cix 

# y y 4 y y y y / y y 

. ,»r> o;^o . ->) \a3o • ^ aixoo [ . . . ] JJEOv v>av» 

J^^> Jb^JLJj_o ^ ^.oao : JJ\-__.^* JJfts N %._, ^-_-, * y y 4 ^ fo y ^ 9 * ? y 

» Vv vm ojo _soJ^~_-ji »La\^ ^oi \ooi ^JL~> 

t P y , 9 \* \\ *' * * \* C y y \ 9 * T 

M -»<>, JLioo . JL»_oJJ cs-*c«ia_o ov-rJL-* Jclm-o? /ov-U> *.-( 

^ tn ^ ^ * , * k y i*) T) \ * * y | ^ \ 

©£w o -03 >~.*_ oot : J;~_-_o _c*____> iM yi Jk__~_w JLv_ol 

y>9 „* * ?..* yo 4 * y y ,*P .P 4 9 

J^» 1 °> 3 ^a_co jA\aii iN. *~»L^ ^-Vot . JLc____o( 

, ^ 4 ? 4 y ^ y y J 9 » * 9 

tA^c^LO . u_> Lo___-__-v ^J( ^cljl^ JJ^. n » nr>°> •% 10 

* s 9 \ 9 * y .? 4 9 J 49 y , 9 9 y .9 _ * 

. »a_>La__* JL.__,.a_o} J La_»Jo JLo ;_i.i^p J-wjjo JA*____-o 

, p * * * ^ x; y -9 4 * ** 1 T 

. LiJ\._Va.j__> »a_,<)Lo . *a_»J^-_w*__> »o;_*_>L<j J3;J \oZJ_( 

K 49 y 4 fj 9 * * x * 9 .9 <y 
$ » La.~L_a_.JJ yO^oL J^t-w* v°^* ^*^**? '+— '° 

•^ ^ ^y 4\ 4 y . 9 ^ .99 * t ^ 

^_.( . ^i____o ya^La_0-_o^ Jl __£ JLu_> r _V _L;_o 

^y.a__) v-_l_> _5io . jL^.v.9 ch~<^-^ ^ JL_>^ JiN->o;a-o 15 

\ 9 * >* .9 y y y .0 <* y y . 9 * t9 9 t 9 9& 

JL_>a^_>o JJ^xi_»J^_>o JJ^_5._l_)J^_>o. JL_*.a_o jL^-o J©f--HjJ 

•/ 4 . 9 9 y 9» + 1 ^ ^ i ? ^ ^Y ^ li ^ r 

JLa-., Jov — 2-n^ ofL*_»_> JL— _v__s^ JU_oaj( ^o JJ^J_>-»^_>o 

JL__JJ__ )UL___3 JL21S Ju( : zmuJ^o . ^-__»; — -> »a_i____v 

• •» 'n ^ , jj ^ ^ ..r ^- •>- ^ 4 . 9 4 y 

l ^iC-> . JL__A_39 o.OtO».«.V> N.L .05v_0«t J^a "-,10 

* * 4. * * \?i yy . * .9 9» * 

^o_a__ij ootj .' _; _a_v ot--5- Ju_ ___l_>A__> JJn^^___* 20 32 

\ __»__> _.»cl_>JUL__._V s ___._* jo . »a._w_-__.v e* _-_--» 

I 9 ^ . ^ 4 o ^ 4 4 4 ^ 

\ *»--} v^-*o . .ao^**Voi ^■•ov — -__x_> »a^.Jo;_^>-ij? 

: o»JtS_3JtS_o ^> — v. _»»a_>;__,_vo _.©>o*;_oJJ ^— ___l_o* 
i_ 9 "i r ^ r n p * • ••* v^ *i * r i ?x ^ 

|JS_aJ^.D ^.V JL^ V5 Ot»--_-V yO-M yCL Nfl tk i J-LOOt 

^,*- K !) .^9 <f> X 9 9 * 

5 ♦> ^,-_>L _,';__._w M^^^CO';-» [ . . . ] JUL£___vCL«M 

Lj* j_ i — £-3 __>_> )♦—-( >tN-_>>lN._-._> ma-. ^.iooV-^9 _»♦--_"-_<.• . )>*%.__-_» c*_o yaDJa^ Nvt v 

r * r 4. 4 r r r /* y *. * * 

» £_1J OO» $ yCLOiCL_V___>0 >(S__o;._ojiJo ,[\._-.-jii( ©♦■_>* 

.;. ^__o( . JL_*_a_v >L>___» i 9 li*v otXal_x 

"/ 

10 De tremenda secundae mortis exspectatione 

( ex homilia de resurrectione mortuorum Aphraatis sapientis — 350, 
ex ed. R. Graffin. Parisiis, 1894, p. 396 sg. ) 

JJL _o^ oo» . ^,_»t.____. ^_. JJo JLj._jL ^_«J )iCL_0 ^ 

, 9 4 * r 9 r .*- 4 ,«_->,.? ,*« 9 4 .9 * 

bai._._ ;_._^ ocm. JLjoo^o JiS_«_jJ io JLi_v _oja>_,o JL*__._> 

jj , *..*.»' r ,^ £ >- * 4 ..f f . 9 9 r 

15 _»_*__> JL__.»*JL.__.o . JL____.o»_Q.--. ^*5 yoot.-_>a^ . jL_;_2> 

4 ^ 9 ..4 4 r r 4 * ^ ^ y r x 9 9 

«oov-J-----va-o «a__.____jo yo't-~vli\j9 ^_vmv>^ 1 >ts.vt >r> 
^ %oo»._-. _>oo» ) >lS.--._j_.-> ^-.±___o»_o V? JJa__wO . JL__^ 

* 9 £ 4 * * .9 9 r 4 * r * * 

___-_o )J a2_\ »oof-V )oo» _-__3 . »oov-V U*^J< ^o».-o 

*- ^ ^ ^ ^ f ^ 

.% ^IVl .C>f-3^ )Ot-_> m_»( ooot 33 
* 4 , y .* « ' ^ i\ 9 ^ .9 y 4^ . ©£_. ___-^_o Jjacoio 'f-^J °*^ ^Pf '?--' v *? ^^° 

*wi* f y ' r 9 i 9 ^ 9 +\C \* 9 \\ *° \ 9 

\ -vLL(o )'+2>\ |oo»9 JL-o? ^>-? •_*vLz\>? JL_>, jJ^o^ JL-o 

JL — LA.99 JLj— i !-__£ /^vo . ©£v ;._o(o ©»;._-o c*_v r^i^ 3 

T^x^.^^^-n y .f\ . '* y * i * * y T 

\-^_jo Ji— Sj Jo©M _»Jk_-o(j i_-.ca-o o»V__o o^ _>ioJtS-»v( 

- o i* ^ n ^ i\ r j 1\ /> f* g^ /> j>* 

i vi,N<->-> . ^.-ot.J t*._o«.-o «-O 3(o . ©»;_o ^ JJiS__>©»a_o 5 

. ©£_. -»9o^-A-n Jot—_o oot ©£-. ooh ©»*___o«. oc» ^-( JjL_» 

I ^ * u * ^ 1? ^ K + ' r- *9 n\ n\ t\ p 

Jl Vim^ JJ o>J&s.i£v Va-VO . «-*.So fojo c*--^-**--* J*~~»o 

t\ ?\ ^ + y $ y f\ * y . 9 •/*? ^ 

. o>_a_V___> os>.__._V ^*.-^Lo . )V— S^ ©£-«. «^•A'-- 5 J©*? i-*^ ©£-* Vtvi.Jua »oo>-^ JL__£a_> *©o»JIS__*v© -._-__©j JL_..»-io I "\ 9 ^ * ' 1? ' r iV"'^ I ? vs? ^ 

Ji — V*_ )♦.__» ^*~»(o ^aa^ \i +*<^J} JL*_?_v ©*Voo JL___V_>o 10 

^ ^l t ^ I ^ K lC r r ^9 4 »r y * 

^;*^U\io J;.-2m )Lv-^-x_> ^..*-.©» . y o5»-i#--> a.A M 

^^ * j*' i- !,x -£.>"* n ♦• ^ * 9 

^— .A-090 tO$tJ_A i____oj »oo»Jks.x-v JJa_vo : .*i-*«o 

t\ f\ 9 ^y 9 y 9 <>.f\.^y.oy 

*j._-3o»JtS*_oo IW^VO J&.-M )J^— _-v|-> JL-35J J*__^_2v 

^ / p i\ 4 . 9 n\ * y . o y . 9 ^ y 

©£-» U^-J^ ov-.a_i JL~-T_*bv __u_o)^o . JL-U-Vo JL___V ofc.£o^_>-> 

f\ t\ 1\ y i) y T\ /j, p ps 

o»'^_o o*V cla m _)4 J^-bi ^) "^s-k^o _»o»aS.„V 15 

IL^—**»^ JLi.v^aS^ JLjo» JLm»P> o__.^___* ...9 \^__a_v 

^ i\ ^. jy n\ . s . j^ ■ *p y ^ . p 9 r </> 

^OO c* U.-2L- ^ 4a->_5(0 Ol^i^ av*_S t-*"^ I^V^ . I0O1 

lT f * " ' I " | l^ ^ f w ^ I ^ ^ ^ 9 * 

L*o( ^-t--o»o iji ---^? |La_i_s^ ^,__jd^ JL_Of_v o$_oa_o 

. a__.~_»LL(o JL__o_-V } 1.99 JL.ot.-Vo . )La_____o yaj( 

jT> y " \ y y ^i^l^^-ftv 4P ^y y ^ £ 

)♦— -V^-( O^-Av? ^a_.(0 . Lj_v^J.£wJ^._V »0 M 9f_-w ».-«-»0» 2 34 

. ? y i J> * y 1^'i^^n r* + -t f y * 9 

JL_*_, : JLa__o ^._>_k JLjo» Joc+j U* : o;_mo \~\ Nv jJn_ 

4, y 1\ f\ 9 n\ I) 9 <$. y f\p 

, ^ij^i *..**_©♦ o : ** £>oo jLa^ \>o •_. — _uj 

v v . / 

y p y 9 ..tn 

?( >*o<ol_>_3 w> o< o__ 1. ,\vr> Exhortatio ad taumilltatem 
5 (Ejusdem, ex homilia de Ascetis. lbld. pp. 440. sq ) 

^ .. . 9 * 9 ,99 ti ? t* ? * y x 

>*__• 2y-2> ^.*;_i_* JLl*D . JJLS__ N©« u._^_*» 10_«j 

j £.0 * r * ^ 9* v .19 .? 4. * .9 * 

JL___ . ch__j v^u _j(_ <_. a m©< **©* JLcuJLo . J; vnrs 

.99 * J* 9 i* 9 i 9 K ™ r .9 9 r 9s 9 

ju«_oa_ e*V *_» chV-^oo . JL__j( ^05 oa JLj;.__ Jojfj 

Jl _j JLL__k <__>L(? jo*_> ; ,$_> JL_> . ; — £u* 

.9 4 9 T\ y n\ \ $ r ^ y ^ 2 * r 

10 jLa_} ©V— V ^SO »V> \. i^)? ^O ♦ 0»«>-_» ^OfCU^flU 

.90 4 .9 9 r ,99 r f 9 * f i"9 * \\ 

. JL_oo_} JL*_*_ JLl*__K ©♦;__ ©+— -o»f e*!*^ ^o V* 

•y y f\ *. f\ 4 y . ^ y 4 9 f\ .1* 9 y 

. ^ i v>Aj io_jilSj9 "^o* : V_fo ^jdo;_ je*— > 1}« ^vo 

y s yy.*i> 9 . *\ \^ * f\ y y i* 4 

»-.__©»o t*__Uo jo}( *„«jLi( . icujlAj ^__JLSu} ^>oo 

\9,r \ 9 9 y 4 9 *'*'%)'* \9 9 r 1*9 y ,9 y 
JLJL^o JLio^ ^o^S ^_.ioL(o . JL^io^r» c^i^=~X |^__ 

t\ y .y. *i\ . 9 9 r y 1*9 ^ * y. i* *. . . tn 

15 e»».^ — • i»oii(o JL^o«.a oo» ovl^— V J^. n wiio lcu^LLiO 

T\y v y <r\ y ■<■ 9 ■<. t\ y y )^ \ ? ^ 

*%>zus ^malU ^oot-9 ♦ ^o.r> e^ ^_v.jVj^(o JL__*cu_ 

09 4 i y f\\** 9sO ,o 1* ,y^ i y t 9 4 
JL_aa_ ^_iO to-^^LLi^ j09(o . |J^_£ooL ^._jso JL**— ojv 

I 9 9 4 y .9 t\ .y .o \*. ** _ " y 

♦> JLo.ao._ ^,_ J^_xooi Jjfcs«^a_v ^_iOo 

, f9 y 19 ,f 9 , 9^9 * r , 9 9 * * 

JLaj^__*. _i)o JJL_ JL i^o» u,_*_^. JL_jcx ^s^io 35 
oo y .* r y .? 4 # r 7 y .*> p X * > 

>, L*rL3 !a QJO Jin *\ *.^v> ^.**Ji lov^w lo **ii 

jo*—o ^N v ©v>VJLso JL^iJLa o*.-.j ot^civ^ Jia.a^.a.ic} .? * * y * * r . t>, ^ j/^ * *• r .? 4^ .7 <> 
llamxio^o ^^^Ji ©♦— »?JLs? IlaA-^i^o : Jla^} J^_^o 

r **>*•?$ , ^ *•* r ,^y * .? * r 

^> ♦ . . . ^**£>Ka^o o»ia^s. jba^m^ JLl*^V° Jio°> ^ >o 

©♦ a9> i\ ov^aJ : *»o*oVJ^ »~^om jj~s.»( JLjo» )&-*M9 5 

♦;« Ji t » ^ao JL^aJ.3 i^,i oot ©*.3 ^a.^o JL*.».io 1-»«.jm 

o 

EX OPERTBUS S. EPHREM ■{■ 373 

De Hunnorum ferocia 
( e:r Serm. de fine extremo. Metro heptasyllabo. 

Ex edit. Th.J. Lamy. Mechltniae 10 

1889. T. III p. 197 seqq.) 

I > t i v ^ I " *v K l^*'* * ' * \ ° 

.♦♦ JLjwoJ^150*.o JLsvj3_^ : JLooo» ^ » o©> j«j v*^ a*>i 

. ^*ovL^o "W^ JjaJ ^aoo : JJLS-i-^.^ JL_aj ^o-^^s. 

i\ ..y r n\ r * 9 ^ r * r y * ? 

,;.^$t<^ ^oias^^;^ J^A^oi^*9iA^X ^a^m^oo ^*^*JDo 

7 ^ -"' 7 # 9 y t*»* v 4> # r * r 

. »»ov»a^ ^ »J^.q.a* «..o : ^ot-^av. ^xi^o r ^s.jCj.3L^o i~> 

.J,yOOfi^O^^ JL.OO»-*aojo : JLo*_vs yOO^ ^a*J20^^S^J3 

l^^^^l**^ ' "^ -^^^^^ * 

. Jiajk,;^ Jl— K>a^ yoot.^ : yOo*.-V.^^ ^oi ^ — -jlVSo 

4 ,.y >' ^ -^. ■" .. 7 -s< ». ^ x .? 7 <s> ? 

t f » oov*.s JLaJ te.v. »ootils.A.^o : .oq^.^ ajco |«.^.^o ^J^,j2.jlo 

. yoov>jji>n\.o . oovVas^^ ! ^^o» ^^aj> . oof^ ^v^^o 

■^^7 ... ?y 7j? ti ^ ;> '»' 7N l"i ^ ^"^ 

t f yo©v*«^*m JL--.io ^vo) : ofS. ^^'♦JDjLS.io^ bJL^o ^o 20 
36 

. ^___M JJ^_v JLo__j: yo ©*__-. J^-t* *--»( Ja-»J&oo 

r i r i * \ 9 \ 9 9 y * * *" \* <*^ * 9 1 

♦j. *_J^__-J^,_o} Ji _o JL_>;____> ! yOov-J^o ♦.** ool ^SU »( 

<> * ^X.^^-V * *) %. * r \ ^V^* 

. J, ,.v> __.2i_o JLj____o : oi^i <X_vaj^ / __( ^o 

*__>ol ^-JN«-~ JU-__s JL-ojo 

5 . , «•v-oi J*_____..v.o JL_»oyo : 

• l « * r * v * * 

,♦. J>^_u»_---v ^--oyJ_ ^» ;__._> : $ -_,_j- JL — l>__ *a3po 

. JLi___oL JLj.-___. ^_._a^©io : ^-o*-7___ JL^jJL_» ^M^oo 
^ 9 y p y * 9 \\ " * r * T^ 

*J;__j.^ J^-^ ^t^o •' )*■ — : --— ° ^.-;~-~3 ^^©^ 

*\ 9 y | 9 * * 9 1 / r **y ^9 

. tX- w\vo JL_»o j ^ c_^ : JL-^otV ^ ^^d ^__-o©<o 

.+!..* \.* 4 * \9,y 4 , ^, y )* \ o 

10 ,;, JLooo»»oUu>? yp q9> ^ : JLv^JL-» »o©4__JL,£ vs_oJ^_s_(5 JL_c© 

^T i T\ -^ 5>" -v ^ ^ \\ * > 9 4 .9 * 9 

.yOLJ( jL__#V^*_2 ^^^ 3 ! J>^-**-^ _*■----■-->» 04-. ^*_-.->-> 

, 9 4 , 4 y 4 . 9 y 9 9 \ 9 f\ t y . ^ 
*JL__oj La_o*_> tOo»J^___>*_o : ^*-i-2> JL__.}jLJ JL»_a__ J^*__o 

^ 11 •• * 1 ^ r T 4 .. y y y 4 .. ^ y 

. »aj ( 11™*,-- 9 JL — _>__- *.-( : yo _**-> IU- *-,__ ^ o_>*-_.^_oo 

I ^ r Xt. 9\ r ^, y 4 ,-y .* t* 9 .t* 4 y 

♦> JL — *._>> J^s-_^Lo ^-?lo ! *o ©*->♦■— -JL-> ^-^-.v JboV-So 
15 . JLaj (_ ^*>^-j_o ^a-C--.-. ^» : yOoM-o «.»-* c*--"--^ V->^ 

ir-^v^ I ^ ^ 1 ^^ ^9 ^ *. 9 * k9 

.;. VL_v__-_^o JL-.09 La_o«._> : _>ota_o«..oo otfJsS— __ ^\Ko 

lC^ k./.J 1) >/ ^t>>- 7» ti^ /> 

. JLa_-___V(^ U___> ^.__( : toovi-o ^-»9 ©fJLS_>-__( ^a-o 

* JL_^( ov^ ^Vw _>©< U__t>9 : JL00019 ; -^ ;Jn.__,_*^ 

i y..yy...9^ K 9 * \ * u ' 9 * * 

. __aj _._oa__>« JL-a-o s^-i : ot_-k_) JL-w^JJ <>(.-_, ^»m^v> 

4*9 \ > i*\\\ \l * r ' - * ^ ^ '1 

20 * yos*_.-c«-3 joJL_o^ XN.( Vo : JJ^-V^9 oi-va.__) ^;_a_-^o 37 De gemina Christi nativitate 
( ibid. T. I. pag. 145. sj. ) 

r 9 y .9 . * tn K 9 tn * ° 

»;_© ^v* );__>JL_» j-_V->( -^J ov^-? --ol 

** y tn tn* .. r . -*.. 4 r * ^ * ^ 

»aJ( U *-Vo * JLi£>><^> Jb©a__--v. J^--*;.o JLa__*..£ 

9 {. * „ 4 4 4 ^ .0 9 ^ 4 tn , tn .. .? ^ . tn £ -* 

:JL__.a_- ^_oa__ ^s.aX^o JU©> ^^_o ♦ JLl____a_o )Vi-> 

£ -^ y \ * 4 Ts 

L^ ;._o|_0 yO 

Jiju* •' yOV >yO( ^J )V j_o ^J-J-? ^_ JL__sa_~ ^ 

9 * * 9 tn X .09 * * tn -£ .? jiJ^Y^ ^ 

)ioJ^_J La-__. ^o ^__j_ JL»_... ,m * . c»-*o_^ja__v |jo i y*---- 

. ^ .^ * • .9 y .9 9 y y \. t y \ p y 

JL__ __i JL«.____» : !o<^j lAo-oj.l^Ao^-S JV— _-o . £ ? 4 y \ * 4 t* .? ^ r 

♦> JLS^a^. ;._o|_o v oc*i_o U_M oc*_V 9 4 y .9 y 4 tn r k . i> ^ < i ^ •• * y 

♦ Jio_a______> J;__-o ^a*__ ^> ^__j_o ♦ Joo*J JJL_^£_* io 

9 4 y 4 r * 4 * i ■". i f * 

)ia____*__V ♦ "^- J^,____-£ ^o-j- ^ Jl — ~jo( Aoi^Ji r 9 t.. 4 9 .9 4 y tn jj 4 y 9 tn tnx 

♦ Jia_-_.__. Jua ._>©»} ©t_o-»ajL__. »;_e V*^ ©+-_*©+_ 

9 4 £. .* .. * r y y 4 tn 4^ . ^ r r 

. ^_v«<_S- JJ- )t.___l__w Jfcsl___.C__0 ^a_J- ^3 yOJi Jl lAJ} 

.« ^? » J,___ij_iaS___ Jl i_oA_o? JfcO____o Jla___Ni\ 15 

.9 y y 9 ^ \ • ? y ^).^!^ y .9 y y 

L_c__-_o» _©+-V »<_V)Jj ♦ ©,a^p.__J( ^Of JV*^P JLa»-»* 

tn^ ■£ y tn r y 9 . 9 y 9. 4 ft .. y 

♦ v__^__oo ^a___K J^__j^ aJo» • oio^p v_j[ ^o^ JJL__-_w 

tn 9 y 9 r y . .. t> P y y y y 9 tn 

^O JLc,l__09 ^OV--V ^JkJ * CH----ioi J^_V_)._.-09 -O' ^09 

..Tn ^ X . TN^,. TN TN , TNiJ^ 4 TN . 1*9^ . .. Tn ° 

l_____i©i JLi_i_o ^o^ omV-9 >\aJo» ♦ ©v»';_*--v ov— *-— a^ 38 9 .y i tn y t> v 9. y * 4 9 . .. tn y 
^L ,OChA o£v^,0 CL ^..O . ^JM MCl^J^ j »A3o y!> y .9 y y 9 y y? y tn tn.9 tn ^^ .£*• J^^O^O *^*L( ♦ O+J-*-^ »**i JoO» iJ^*5 OOf J*- 

^ y . 9 y f 9 y y* y v* ^9 tn y 9 .9* . 
^i^? J«-X. j,L\-^j ^Ju*j( >x*_j} ©+-*._ ^ 1--.-W9 JLlU»? 

n\ y y9 tn y 9 .9* . .9 9 y y . tn tn 

5 i-*^ ooi • ~i*.D ^ ^---^5 JLjV~ \ J*-Va_o ^, ooi JL__*JLV*-o 

A ,^ * .9 9 y .9 y 9 y .9 't> - £ >y . 9 9 f 

)J Joo+_J} Ju^^p J*<^? l f ^A Jlf? JL_Oi~_>. JL__i_»o9 

.9* .9 y * y t> 9* ^9 y ? . 9y 9 -r . T 

♦ Jbw-**j )«---> ^»»-_>-^_o JJ ( Ju^-S _bt JL — lsoio - *-_©Li 

X^ ^ .2 ^ ^ . ? *- "^M 4 ^ ~.^ 9 ^ 

______»JLV*_© JJ* OO» ^? J^ ♦ ^_**_U__3 )J yOOOt-M JLu*oV 

y.* y y y tn .9* . . o 9 y tn ^ tn y 
__.__.JLj «.<__» 9 Ol___.J&s__>5 Ju; **j lAax^ *___L ( * ot»--* 

l H ^ii- 5 " ^^ t 9* . y * 4 y . 9 9 A y 

io _.c* JL-.jk.coo |)?9 >mo>LV__j Ju;__J__o ♦ o»La__9 _■©» j-__o JJ*9 

Tv^y . 9 9 4 a r^r ^ i -^ r r^T 

ci*.-_.a_o} . Ji _»_--_e JJ* cmLq-2>$ *-^ _Ot JL_>j ♦ ©fLa_i-_£ 

t- 9 * * . tn ^ ^ * * ^ , ^ P ^ 

*— »? _>c* JLv_____ * ;._jLJLS-_o U ^__i*__? ^o *____ JL_©«__ 

^* ioaS "^o ^ JL^Ui^ oit.^aio9 ♦ JL — ^.oo )J^ o<La^-^ 

TN TN ^ 

♦ ♦♦.<• IVU>tS-io )o« 15 Quod omnis caro tonum, et omnis gloria ejus quasi flos agri. 

( ex scrm. de Admonitione. Metro heptasyllabo. ltod. T. II. p. 317 sqq.) 

* y 9 9 y tn * y \\ r r \ >* t^ * y * 

;*2ur- ♦ JL^2>ot ^3 UJ^-« M ! ^^LiO Jw^-^X ^JL* 

j?7N TNTN^ Tn^Tn^ TNTN.jTN^jTN 

Ji jjV>.j> ♦ ov^ JL^cw ov^ \X ^o 5 o»oJL^ )\ — So )JL^ 

y 9 .9 9 .tn * y . tn ^ i» r ...7> ^ ^ . t\ ^ 

iJLVo JLjoij ♦ J*^JLVj^X JLco^2Lbo JLo^oo i JL^oovX JLicu*^© 39 

t\ 4 ti 4 tn y^ t\ y i\ y t\ 

ch — - 2> ?a- • otVSo-c ^._o \_X J^.aoo ocmO I o+^«— . *o »^o 

* y ^ ^ r . ; 9 4 y 9 y .9 * y 

«-oto-JLwO * ot9ia-_>o JLsa_^.-.-_> oot ♦--* : ^ca* J;~J&^__o T> *y •> c*»&-2l*~ ©tiLav. ^__js __o : JLi_>) 9'J^_- _-ol T ^^fif^ y \ *\ y * . 9 9 £ 

. otia_J-_-99 J990V-V0 -' otLa*JLs **JL_ JL*v©t »->o;»o I. v « ©+__> __.9Jbo? It. d-io : oN ^V-oA^a-o? Jl m , a.^.--. o 

x^ * f /> *? tv * 9 * y P 4 y y 9 . ° 9 

^_oJ^___o . Ilaiot oN i^V-^o : Jia*©tf _o»a_o*.£> JL^©»9 

-^^ * Z' .944-9 t\ .9 9 .9 i y y 

^_**VS ©►— V9^*-V ♦ Jio?aj_B o*._V JL~iwo : Jia_s9 ^sv. 

.t\..P y * 9 .. J f * * * * 9 . n\ .. 9 .* 9 * 

{ JL^ av>o Uj__v ^*. Joii « ©)J^.£a._.eoi _* -2*.*+ JLj-sc 9 o f J*J-*i 

f 9 . 9 9.9* 4 .9 9 ^ y 4 tn .9 .y 

{ ©»ia__. JL __«u? JL_o9 ^o . JL_o«. jo \c^-j Li*i? 

* * .9 i 9 * 9 T* 9 T\9.y.9 9.-*y 

.oo>-^-a.^> f Jua___o ^Ji_w __w_o ♦ ©+joJL-> JLt-tv. J««_._o 10 

o».i09a£5 JJ? f ©tA*Sa___oS a_i? uiJt_ " • _.o»o't-*«^ol JL_w9L 

y t\ 9 t\ ^ -^ u i ^ -" i ^ > ^ * ,x f y 

;.__-»_* J£0___-_> : ^^io )J JLi*-99 JU*»o ♦ -oto«.-i ^v. 

4 t» 7 
♦ oot 3--* 

t> ^ .*- . 9 9 /*l 9. 4 t> t\ * y y "** 

X *-oJu JL_o9 JL>9 : *AJi ^>o ©+ i*> a^A^i t.i> f *. 9 **.* y .. yy .^ * i\ . 9 * y 9 t\ y 

XJL^. ^***pB| ^»a_Si )jL*J : o*-V JL**^i-o5 )J^_V-i->5 15 

: o+i*v»99 )ia__i*_iaV9 ♦ ^^J^-^jo^jD |'3an : )9t.-X ^J^-o 

y i\ ^ . 9 9 t> t\ 9 4 y y t» 9 4 t\ 

OOV^ : op9i L»_Vi9 Ol~v ^*A>~» • yOO^->'tA. ^Lu yOOO>J 

4 y y 4 .. y 4 9 4 t\ 9 9 4 * y .? y 

.cx_-V_iJ9 i yoov^ioaB urrajL »J^_-so * )iaj_.«V-o9 jUL-V-i-o 

* \\ y \ 9 y y . p y t» 9 tn 9 y t 

o+ — X OOt Vl? : )J^.---A-09 )J^a_* _^A~» »^_»9? *--i o^ 40 tv *• 9 , P 4P i ,? ..9 y .° y y . t\ 

_v ^.AvS .' Jlaj;3ajc? U-___>o • J iV_> ^a !______. 

t>* . „ v _* y^rr^^^y t*t\ ^ ^ l ^. 

I ^Xo : jJ^-oo o*;^m\ JL_>lol ♦ ot-—>9t? JLviAv_v T\ fl ja__v o©»} : a^\ ^j__^___o J;__^ . c^o) ; — 3 

. 9 * y r 1* 

♦ J;-K> ;a-~» 

£ y tv 9 t\ ^^- . ..^ •?■?' • ^ ••i* t 9 

5 . jJaJ^ t__»;_V ov-* ,--__*i^o : JL_t*._ JL___j. ^oi^ 

;Pj> .*> y * y .. t\ <* x t\^ ..y ? 9 .. 4 y 

Jj; — j~ . Ju©*^ __.._> o+_V ^;a*^o : H* — -»* JJ^_._-o--->o 

i ? * if 3 i' ^u/ * ^ r Vii ^ 

JJ&s.._-_o U_5(.JL__., )J JJ&s.j-a___V e*J?(? i^jL JJ -»aa_o*o 

T\ * J>' . * TN K ' T, * \ t\ *\* 

c*__v ^S_»___._o ♦ ofX -_._»_o JJ*e£-v ^-;~-oi : JlajJLo* 

^ ■#-•*- tn?t^ -^tn.^x ^ r » ^ 

01—--. ^~-*.>i_o .c*-*_-i »©-___j JL_a__s} : o». ' »v * la_-_~v 

10 J;_- -Zl* JJ^__-a__o JJ^__,_-a_o _©*__. : JL — _a-^._o U_.C___ 

.99 y .9 * y J * tv,t\ »9 i\ o . .. t> ti 

JL-.ca__'0 • J;_J&ow} JJ^.-__-v* c*JH_s : ©j__» ^»*-- JL_— —>_©} 

t»/^ y y y y , 94 * 9 4.. y ? t* 

©X JK- --© *-_ . otJ^rsaAio o*-.-> ^*.--j- : ♦ ocv^.^J^.S* 

•*- y ° *s ^ ^" i^ ^ i^* i i * -^ ♦. ^ 

•^■o? oo* J^*f ♦©*— __v ;___._o JJfcO_._a__. kv— __j : JLi._>>a.o 

t\ * 9 .i\ ,. y t\ y9 .. y 9 y .* , t\ ^ -^ 

^o ^a>i3 Ji____-_ • ©+---. ;£___ _.©^o__*___-} iS.-io ' J *__■-» 

4 y 9 . * . n-..9y 9 .y tn <#• ^.t\ *— . 9 ^ 9 

»och*V—j^.*1^ JLi_.*a» ♦ ^o*» ^o ^•♦, s ^m J*><^J •' I— ^iot 

.^ ..4 9 tn •#- X -^.. X^-^.tv ..-#• T\ 

b^J^o— .JV c^_v ^__ca^o * «oo+*.ax_.a~Q_ L_^.jaaio 15 y 9 y * 9 * 9 t> * y .t\° .. 4 y 

-.o»a-o*-5o oiJ^--> ^-^oti ♦ ©v^ ^;_a-o AJ^jwa^A.o 

^-. 9 * . t> # y 4 

♦ ^JL-_*oti JLa-<3o-r- 

i? 4.y * y y * . ^ 9 * t .t* ..4 y * 
. JLa-jl_t) -2l^J-_oo ^.a**? : I fcj_»9 JLjta_i_-_b ^*9oi 

( * f t^k * y v 9 y y y t\ y .^ y 

20 JL__^oii ♦d.SoiV^ ___.ao u__v' : a_Ji__oo o»*^p ^<^° 41 

yy *. 9 *y * 9 t> *,% * t t\ ^_____o ♦ J^..L__*;_-> ©t-a^Jj_>o : ^-.JUi—^L ©»£__© 

y ° ? 9 y .* . 9 4 t9 £ * y 

0^2» • OOt ^oJLo V — -oju* JliO ^3o ! ©t-J^OS ^s_»}o 
9 9 9.. i\ *y 9 7v t y y 9 4 9*' tn 4 

|J^_*nS©^ . _._;.o JJ ©*--v -c___o}o : JLa__^i ©*_ca£> 
n\ 9 * tn t 9 y y 9. P. yy tn 

©i— -V ^*^A» ©t-X <-C_»->L uuk^ — ._a_0 sAJ\_ Uo ! -**,•..-> J^s.-© 

\ *? u y i\ y 9 £ ^ ^^ J 9- 9y 

^cmJ >Ja_ ___> ♦ J^sX_^_o Jj^.*>a.©} ©*_X ^»9f>o :)JsO_^j 5 

^ ^ i -^ ^ . i r^ x -^ ^ *y tn 9 tv 

©iJ&s,-_o L_-*_i ♦ oot MVjwj ^»o — S-.-^.-» ~.#._a_o : ©*_-__>. 

l? ^ 9 * ... * * y .t . 9 y y .9 4 y 

U__ -V_.-o ^SJJ ♦ ^*JL-a^^d |i_j____oo J );_.oaj- ^_ 

.t 9 . 9 4 i\ y .. y 4 9 tn ■? * y ^ 9 „ t> 

)oc* l_aS opoi) ♦ _©«ava_jL. ©*_* ^..3o : ©»La_5_o* 

* y 4 T\ Tn •£ T> ^ ^ T\ 9 T\ TN 

V — •»?©♦} ^.^.-oo ♦ o»jLa_-w "^Sio ©t 1a\o : ©*_v 

\ ^\ y t ^ ^ .? tn * *y 9 . y 4 y 

©»La_-L3 )©» ♦ ^©»a__^J^v3 ^ A _«w c_-^ : _.©tOjLa_*_s_> io 

, 9 K 4 t .9 * y .* 4 . ? y .p * y 

i — a-( ^o ^_oj ♦ ©♦_* __-©*-© Mav,f JLi.-»? : k-JS—v* 

Tn T< TN ^ 9 T\ £~ TN ^ T\ 

* a+_ Jj_-L 1_-_V5 ©»*3a_ ♦ ©*-> * A} 
♦ J;-J<N_v_v JLl_>j ^Xs_=!> : ^JL»vo;_- ->©ia-JL->o ^aSot II. 

* 9. y .9 ..9 y - y t y y 9 tn jJ 9 

. c*Jo/_* J;j- JLa_o "^Volov-VjL ^>V L_j_ ta_3} JL__9 15 

. T\9 T\ TN ^^TN.^P ^ T> *"V ^ j) 

JL-O» CHl_ii3 ^20 _-_,^._(o ! Jb^ov. ©vaA-* ^s_v} Jl_iO 
I 9 | 9 *y y . 9 y tn ^ tn.tn^tn 

L_oo • J _*~^ o«^_\__. )o©»o : cwV-aaV ^io );_ijJk^o? 

I 9 .. ^9 tn tn 9 * 9 >~9 tn tn y y 

\ -oo • _©>ai_._> o»^_> ^*a*°:o :_©o'4-*.-o -_o ___jj 

. j> jTn.. ^ y 9 + <) $ j, y y y f\ 

L_o .)^_jl_w? )J^__»o,^ Jl_»5oJl_ :©J^-.n_o J^ ^jk&Ui 

. 9 jTn .. 4 9 y y 4 y 9).. 4 9 tn p y 

L_o . Jua__^ a__£iJo -©a_-^--o : Juaja*. o»^_i c^-nw? 42 

- 9 t* i- 9 * y .t y t* y * 9 y y 

\ v> • »joviv _c,»^ »o L -»o : ot«^ot? joJL_c » .x^-oj 

T\ TN y 9 T~9 T> T> TN .0 -^ ^ "£ 

*Ot-~-> OlOAio )J c*i-l-3o : ©vV wOU—2; )J ojlLo-v.} 

* _*" ^ U ~y y t> * 9 y * .y . 9 

^--*>J^._--0 V _»OtO*.2_Vo ! ©£-» ^-^.~-- -c»©t-v^J} JL-o 

.. y 4 9 y y t* 9 *. 9 * tn t> ^ . £ t> 

* ->oto9a^co ooo»9 ^Vch ; J£s_» JL__ » --» ©£-. t- J M >-~° * ©^ 

I ^ r , ^ .r t^ 9 t p„ y * y y . 9 

5 jl -O ♦ [ ♦ . ♦ J OLx^COn e»\» ! ©♦J^-tCO ,~^._^--X_0? JL-O 

i 9 t*9 tn ^ * y ' ** y * y t* 4-9 

JL-O «^IaI-W ^.»_._. 2 _>_*C__0__.}0 ? ->OlO.__^__--. O^ ^~*"~*^v? 

J;j_^ JL_o ♦ ->oto?ti ^-o e»---_- ->-_-} : JLcuoi |__.--_S>LS--oi ^s^o? JL_o ♦ )j*jl_w? JbJL_a.-X JL-^s-oo : JLa_o? LLJL__~2> 

* 9 . 9 *. 9 * 4 y . 9 y ? 9 T * 

^j-^,* JL_o ♦ -S.JL__aSo 1 ^oajc^ JL-_)Xs^ : ^JL-wo ©*->-* 10 ^*-..? i — -o . |__.oa2_2_v ^*_vJL-_ ^__.3©4 ! JLpaft,.»-> ©£-v 

y o .9 9 t y .99 y r .f tn y * y 9 * y . 9 * y . 9 

♦ _____________ Lio o»«-^£ _>V-»o : L*A-.-__ JL_*** o©*.** JL-o 

« i? \T y y ^ y y ^ y .v . 9 o » y . 9 

• )och JJL^ao? cVf^S o©*.--* : ^i-JLS--v(o JLo_._o ^s-Vj JL_o 

. 9 y . 9 .9 y y y .9 y y . 9 9 y K y y . 9 

JLj__.a_2 JL-o . )oo» _a_i__._o? )v^3 ooi : JL__3c» ^-( iJLS-J* JL^o 

yy. .t 9 99 -^t* 9 y y 9 4 -o- y 

15 j&a&LN JL_o ♦ )L?oj U— _o l-a._-vj ocm : |-3o-w La— _o« 9 y.T\^0 * t> y .00 y U-c_v -_( ;__._> ^^o^ )} ♦ JL_,jh5 l^#_---. ot.-^-.Jt^o : hV---> ■^ -^ «^ ^ t* 4- . 9 

U__*_ i JL-.0-- oiLa_Lo * _vo<oiS-( 43 De Christi re surrectione 

( Ex serm. ad nocturn. Dominicce Reswr. Metro heptasyllabo. 

Ibid. I. p. 523 sqq. ) 

y? . 9 y y , 9 .9 y . 9 y . 9 y y 

&k^ JL_.a._> *_» ot->? i looi ;-____w JJ&s._>.J-'f JU-oi ^ 

. 9 * y .9 * 4t * y .9 .9 .9 y y .9 

: jLN.--~»o J ;__>.o ^oa* i^A^«.^ Joot Ju^ J;^£i^>o : Joot 

I* * r t?. *' r \ * . *' 9 \ 9 ' ~~ r f * * r \ 9 r 

)V->t-~ i JVa_^i.._>© JUoJ^~-._> J JoC* >*0»oJ^-i 0t-O«A-> J;2S.£>0 
t y 9 y 4 y * .1*9 4- t . t9 .. i- T 

Jb-_o* );._>__.__. . a_>a^__^3? J;ja^.ca.Do : JLoa— J^.*_M . t„ y * 9 y y * 9 yy t > * ?•• * 

JL_3C_> <^_____*. ♦»*. : OOOH ^*^ J J-*»J^J Wi ♦ J J&w.__ ___-» 

t r t y y 9 y y t ^yy* * y .9 y 9 9 

ov^*L • «a^pi Jj^ J^_~_-._> i ;__-U ;-J&s.* l^_-5 . JJ&O-l 

. 9 . 9 y y . ^ •• T t Z ^ 9 f * | * yy^ .9 y 

loi !;___-._-.} ♦ Jl — ^-r^o JVa^Jo JL£jLa_> : *__>?)( i^___0 9 10 

y * * 

ff ooot ^*-_»;_) 

. 9 t y t t t y £ 4 t t . 9 * y 

«JLft-O*. **.-( 0>l-0 -3;_V_o9 VOV-^ ©*■-> JoOt *-■»-» Cl<^-- 

t t y . & ' y . 9 t f \\ \ 9 r ^. f * 

♦ ©*-> _o;_x-o JL__»9 l a-_-wo : J^_i V Ja_>o ©t~oL ;--_co m__»J&s_mo .' ©■►--^■■fc ^__-©t_>oo »---to ♦ o;-otl-> >-__>..£'} J ;_>._> 
t t\ y . t 9.* y y . 9 y t y t t . 9 y 

c+_> -=0,^0 ♦ Jl ____*.? JL_*oi J^»-._> :a^2_x ^o^ Joo»} 15 

I ^ 9 | 9 . \ r I 9 r r9 \" ^ \i r »i r | * ** I -* "* 

loo» JL-wiJLs JL__»w^ ^otoV*-- JL-oJUL*-» ^iLo ♦ l'iL--v? l^-v. 

.9 y y * t * 9"y y y . 9 y t .9 

)u-_x_.> c_v \*_aoo • jLa____» *_>;__v !;_>._> .'ov-. loo» 

♦ r^-_-} JLso| J^-~_> Vi ! ^ota-;j_j 

-^ Tl T* 4 T .9 y .9 9 T & T 9 "* 

: jdo___i oooa^^ JuJ^_>9 : Jb«->. J^_->o^-. Joo» -s;-> 44 

9 r t. t .t...^ 9 * * .t 9 .9 y . 9 *y 

Jv 3~s ♦ ^sA-Lio JL_~i JA^jwj : JLjlo Jv~wd Joo» ->V*-o 

o; -> Jluv*9 JL-*-> . ^j^T&oo J;~_»© v*-o( ->£«- JLi_~--v 

.9 * 9 .9 t l^-^l^ i( ^ | ^ ^j^Xj^ 

: looj jd^v JL*_v_V5 JL__no * Joo» U-^o JL-oa-v Jv^jo : loot 

r r * * * y 9 9 9 \\ \ p * 9 / y \ p y 

%j_V-vjJ&ooo : JUuiJjd )Jo JL^V-jc JJ ♦ Joo» uaX? V->^- Jv^-o 

T. r ■' 9 \ t 9 9 9 *9 .2 9 y 9 y 

5 otak^p \ aSMo : *^JL_w? U-M j_-_j9 JJ ♦ Jio»JL_> J*»v.o 

i 9 * * i 9 9 %*"* \\ 9 t *) 9 i\ \\ * \ 

J*a^ov-> JL __-jdo : -*J^} U-W *-»(} JJ ♦ J^wa^jJ, 

x *9 4 9 y 1\ y y y 9 9 yQ 9 T 4, 

♦ JL±-»oV} J«»©»J JUL_3o : VJ^v_oj Us>( V^a-5 JJ ♦ J'^Wf 

T>y T\ 9 y # y y rf. 4 . y } y y 

♦ JotfJL^o Jv-«o -i.*-o : *^____V _.Vjv Jl — ^i **» 
^ t „t 9 t * 9 * y y t\ y n\ 9 r 

U^j . JL__-*N,v. ~-*V-9 -»V**o : jV«x_v_oo uV---- JA ^.j- 

.9 9* * i y T f 4l\ . 9 * y y y * 

10 JLp»v, 0^0 ♦ joo-qj? <a ~>j ^a*» J©io : *£_.©»i* k-A~i : JLu--v.< Juvw JLjJ^o ♦ ^mU^o JL^_-~» ->vj_o : J©*^jo* 

t y 9. t 99i\ t\4 9 4 v y t .9 * *y 

c+— j~2lJ JJi : Ju*v. o*v--> J^ax ♦ ^3©»J>v_o Jv*--0 -Vj^o 

t ^ * \\i 9 C 9 \ 9 y \ 9 y Z y ° 

©**X vj-»va oo»o : JUo m Jv — Sj Jot ♦ Met^i "^v. J-Oo 

4 T\ y 4 9 4 9 * . 9 t, y 9 9 4 

»oot.X ^js^^o 0010 : Ji©»aiX JUo JLa.*~ V^-l ♦ Ji?ara\ 

9 t y ..y y . 9 9 * * y .n\9 ..t 

15 XX£> A^\o ! ^OfoJ^«*J Joot jOfOO ♦ ♦ • ^*3~»VD? ♦ JbJ^.^*X 

r r *' * \ u* 49 y t y . 9 4 

ja,a.j tooo» ^— ^J^l JVa ^J 00 ♦ ©vAa,j5 JL — ^j^qa^ 

T <hK £ f , 9 T , 

* 04^ oj%^( JJo ( JL*iajw 1 J JLaajc 

/J x ^t ^^ .. y 9 y ... t\ 9 r * .9 *r 

U — >o ♦ yaj( ^o ^oja^o^^ ! JL-^o^o» la*W JLu.^.© 

y r r y9 t^ y 9 9 » ^ y i\ y 9 T 

^V^^o ^*( ♦ oo» JliV^^p t-o JLu*oi •' Jv^5l-V otOV. yOw 

.9 * 9 y y y . 9 r tx r . 9 y .0 ^ 

20 Joo» *^JLv f A ♦ j2.2ijo JLov~ o*j^J ^v : JL lvi i;^oi 45 

tn * 9 y ^ * 9 n\ y * y 9 y y 

©^ ^**-^© *a • ^otoV o ^> n V ofV^S o._2lV. : y<s±& °»^^ 

n* 4 y y n\ .9 y J 4 y n\ . y n\ 

^ ^ .9 y . 9 y y , ..^ ,•£" y 
♦ ©*-. a_o>fcs-~ I ;__© JL-jxz» ,___> : JL.D Jl_o 

t\ ^ .k r .. n\ * 49 . n\„ syft .9 y y 

^o • yoa+*i*v, >»"i*»» JVa^.J? •' JL_.a 1 »*_v ) Jl_o lv^-c ~3 

od^aq ♦ yoo»^^o) ^o a_i_iJo o-o;.-.: J'tU_w* JL^o^ IvoJ 

^ \ ^ i * \ 9 * .9 y * . n\ y .9 y y 

^OO ! JLSJLO j. V> .J^__ Jv__0 ^^-fc • ©*V_v^_* J;_-0 OOOt 
t y .n\ * 9 * y.n\ y y y .9 y .1 * 

JJ ^OO * li+^) Ji-~V- ^) lo J2.aj ♦ .fl°HY>V> J;.__0 Ji.*--© 

9 9 n\ y 9 n\ . 9 9 n\ JL___. t_-_~ ^o; : JL_w. ;._> J_v JL__>a^ « 1*1^ ^o J;__o 

^ y 

^ *JM 

o- JL^L 10 & C_»fO A _£_fiCO ♦ J^J&wUM$ JJ&^joL *♦-«-. ♦ J^Ji JACOBI SARUGENSIS de septem Dormientibus oratio 
( il/e^'0 dodecasyll. Ex Cod. syr. 115 Bibl. Vat. edidit I. Guidi. Romcc 1S85. y n\ * a_>a_aaN JLJ^ ^-~ o+v»? ooL 

-* y n\ .n\ 9 y ^.f * y . 9 9 y y 

_V o-J^2>.o+-V I^JS^X Of-^jL __*A*3* Jot-~*\ ♦-* 15 

y n\ ,^f, 9 . t 9 4 ..y y .9 4 y * 9 r 

o^ ^o* Jb_£ J — _v.j ,' MotaJ va_i_m J;3ajc ;_ ._o)i ^iL 

t. ^ . 9 y .9 y 4? ti^ t. , .? i^'? * 9 

c»— ^avi JLooM l^t^ yaJi *aJ-Do . o+^ JLx^Tt-boi ovi^ 

4? y y n\ . 9 . n\„ n\ .n\ 9 .** n\ , 9 9K * 4 n\ 

yO,Ji >x^o • ot^ A^^i^-** »l+) ^? 1+si y+'*2> : yOOOp 46 

* 9 ^ " y .'**' 4 y v .? 4 r t\ .T>„y 9 . T\ 

J _j-»V m-o^ J?o-S_* ^v. : jLa__-V_o J&^-->} JL__» ;_ijv,JL-> 

. k„ 4 9 9 4 9 r y <* t \ 9 \ * ^^ * 

: L^ a-a*w jo*-5 aV-\ v»Q.--v Jj-v A-( l;-oJL_o ♦ w_3aca3( ^* 
.9 4 y „ y o 4 y y ft „ 9 * 4 

* Juai^j ^otai-> JL*->oj~ oV-olo H--S -X oloj 

* ^ l^ ) IM^ M^ ^ * \ 9 * 9 * 

*aS>caJi ♦ luv^i )v,Ll c*il( ^ wO--J JL_»_-._o -coc->-5} 

-* . ^ 9^11 y ^9 6 y 9 9~* y .* y 

5 uioiio wcoamsjj ^rw l ovL^Xa*^ JJ&sO-^-oo JLoV.— -> 

2 P . ^ £t\ \ 9 \ * y y \ ° ^ \ 9^.9.9 

&] ya_\S(o a->oJL-V NJL-w Q.Vo . JL_>i Jl — Xol ch-3 Joq« 
-tvj) 4- y .9 9y 9 .9 y y y * i.ti 

. c*— i c V.\aoi Jlo*—V_-V J ;.-__» -z>J^r>o 5 -_--V-.£i)Jo 

.* 9 L y . ^ *'9 y 9 . i\ .. f* * y \\ \* 9 ^ 

JLl_-.Vu.l_) ! )o»..^S> ^Oi-O )L V> m~> ja*_-tJo jLju afcl_-_3} 

-t\ .. t\ y 9 .*„ 4 y 9 t\ y . ..t* 9 

JL_-a_c-t-> ooot o vicoo • J?a_V_- <2>\ )'» i«.o L — :xco 

, 9y „* 9 . 'n\ y , t> y„ 

10 *JL„.-( ^___-v JLjw'^-> JL_aX.__-v 

ajwjw? ♦ JLia.9 o>_L-> JL__a_*.* JL__ >».£ ^L Joo» JJmo 

* ^* y 4 y y y y y * £ .9 9 4 
a-A^U cl\-wO : yoot**-v~> ^-( o«.:>— vJ&w.jU vo h* — .caS 

ii^Ti^t ^ y ^ \\ i 9 f y * 4t ^ y 

JJL-~£ JL-_»j voc+3 u-.c-~-J )J* ♦ JjL^o* oo) ^ >xa-_»} ©>;.**-> 

a^^o JL_t_V_o )o«-3o yocw^-~> oJL* : 1-^1^ |_-__aa_>} 

15 ^._-a«w : ^j^iDaS ^s.v oH-?5 A>^--^ JLo^o» £m )ot? ■ yQ.J( 

^j y y y t\,. ** y o $ 7> y . 9 y .9 

\ -v_V_o *.__3o ♦ JLvi^-ol ^V. )A^p^ «Aa\o JL_i_V_o loot 

J*;_o( a_-^-*o JL-->(^ oooi o^ot? : iaj( )jL-Jo JL^^ yo^J? 

-£? T\y .9 r y 4 9 9 1 i y .„9 9 r t> 

: .aj( a_W( JL___v_» J^-_oio-D JL_>o»^ax-t_^o ♦ JL_i-^ a^^o 

9 o 4 y y * *^ 4 y„ 4 y . 9 y . 9 .9 

V^a_A->o ♦ ooo» ^->^*o» l^ »oo».*.ioaij-__v JL____._o Jooj U-» 

-^t» | ..t>^^ ^ * t 9 y9 ty 4 y TN >' 

20 \j_o i-^-^ ^ oW-o( : )ooi ;— ._o( i_o yoot-ax ^-Vio 47 

i .* 9 * i\ « yr V 4 9 4 * y . 9 9 

» c,.___ L__-V ->s o o___9 oL a-^oU: . y*_3a_> yoL*.___ JLl-o 

9 * 9 

♦ \){ ,____, 

t^ ^j?^!?^-^ T> TN -£ 4 y 

♦ _©»oV.-_-_> JL-_c.jwo JL_V— >ooi? ©»;.._•• c* -3 a_> oo» _*>&><.._> 
JL;_o ^ kJ> i JL-,_i <-_--» JLjwV_» JL_i_-v-___. -x»*^£o JJ 

t\ y * 9 i\ ^-^/ ^ w -£ j £ j" y y 

o>-__o *— i_«^-_r_ c>>__o • ^ 9* — _-3 ooto JL__ijw? OO* 5 

9i\ . 9 y t 9 y i\ 4 y y * y 

__of i _._^_o Jm J^ : -cs.__ La „_■$ ^ ^*_>;j__o 

.9 r \ * r \ 9 y t r * \* y 9 9 .y 

);— ^O JL_W jL_-____) W ^O» __»-_i.£9i JQ_- yC-~_fO 

. yOJi ow^J L_:a_t.__-o JL_t_-_o Jocm ♦_-_» : JLj.?a.o? JL~*o9o 

c5o,;_mio : Jui JLi ♦__ v a_i a._a_ij-.9 w_»oL Joo» ♦ i£o 

4t\ 4 i\ .^ 9 ** * y , t> y 4 -n tn . ^ 

*^a_j ^.aSovJo ♦ J^i--t__o Jl — _♦'«_- 9a_-.__aj? V*^ loot 10 

i\ . 9 y .9 y . 99 1 9 9^^ y 

^O Jl — -vJN-O Jo©» ___IJ i Ji 1~_.9 »©?._» __0._-_t>l 0<^-_. 

JL_ _a__»9 JL--_-£ ooo» a_>ju_Lio * o^^CL£}^X^a£a3i 

. i\ 9 .. * .1\ . 9 y 9 i\ -£ t> -£ tn 4 ^ 9.. y 

♦ JL *._a_.».£ (9 JL_;_> yot <^o jsoV-j J2a_*i-J : .^oot-^J. -*-> 

^ -^n^ , 9 * . 9 r \\ \* \\ *" 

* -jojo JL^JJ-x JL____o ILJLj JJ^ 

a-A*.Uo • /ia^9 ch-«-»V3JL__sJL_59 )i^--o ^i Joo» b~i 15 

.oc^av ooot dVoj. i »a*^^j e*->? JL— _a*_»9 JL__-^ ooo» 
\ 99 . 4 y 4 .i\i\ 4 4 .. y 9 .y . 9 * y i\ 

JL^-^aj_.-Vo »ow-v JooiJ oo»9 . yoo*--CH-->i9 JL_5l____> oot ^o .T 9 * £ .9 .. y * .. y 4 y y * * 9 4 

• JL-.A-V )Jo JL- — _i^)>^-*j yooV-~w oS.j_*v )J : )9o+->aj-_V 

i 9 T y * i * * f r ** K ^ y \ 9 y > y r i\ 9 
\ ^*-_-^ ooi ^o : JLci^ J>^.--j _*__\* JLi_i wi^fi^ v^ 

t< t>^ .9 .y 4 y y y . t,. y . i\ .. y 
^O *%J-JL9 JL-i9 . »o©>-__. ooot a_i_J- JL _t_l_» JL___V__o9 20 48 

cl_Vo ooo» q-__.cd lia^ : o+v oa JL^.-£q-o JL-_"_c_-£ oo» 

<) * j> ? i ^ ^ r ^ *T r 9 .9 y y 

JL,^i_- U __-_» JL^-S. oV— £o ♦ ^ci ooo» oJ^-— >o ji;._a__w 

y i\ ( £ r \ 9 \ \° * ; ' * * 9 y* y 9 

. moiso'^ J-^-^J ^i ^*^ T 1 " 3 ^*^ - 3 ! c, «-* ot ^-o»o 

fy t 9y.9.4 v tv V ■* r "T 

* ^.o^ Jo» tf jL-">i? ooi ^o ^.Jfcs__.;._o W-fc 

Jito • JL— ._-*-»* J*»-_i? Jiai___e*--> JL-_»*-_ Joo» Jj-* 

*_ * -«_. r * * '~ 4 | » i |> "T %_1* 

yO©lJ&-~0* ^ — _-_ : ^c**--_-*q — £? JL_-.£ Ji^j ^A"-»* 

V-^J JOO+J* J«-V-V ©*— -_--**0 ♦ JL_Uk_. "^V^ ^_«( wQ-COiO 

t»^ r j> <** t y t 9 y . 9 y i .. y9 y 

^Ju_oo -coq-c___*>JJ ^ssV»o )a\v loo» ^So» : ^oot— »-o}©» 

y . 9 9 ♦ y y y . t.. 9 . 4* . 9 ) r \° 

oi-_- : Jl j<joa£> > * 5r *&_- ol^ JL__*,__*_,£ yQ.J( JL — __*(* ♦ Joo» yy 
10 Q«.. i(0 ♦ Ji;.V___S ^--^ J^Q — ■£ _--*---> Jo»} c*_-V ^M-CiO 

T % 9 y y 4* * • p \ 9 r i* i \ " r i 9 

w--oi Joo» ♦.— -_-o : ycu( K__aj ©*-*>? JuLo ^JL_Jv_o Joo» 

, P 4 9 . 4 ... 1» , * r >- 4. r P , " /> i , * .. * . r. ^ 

jLai_ooJL_ JLsJL_ ai_>-.^o ♦ yoo»lLaiJ-_ooJJ JLi__oo( oMo 

o__>JL^.x_.-_Ja_> ^*?i^ol looi^i ! opoa£> n~vO.-_o 

y y ^ n\y , 9 P * y y yy .n\ . -r 9 

[ol ♦.__-© : yOJ( V-— -1J JL^-C t_-S-w9 OOO» Q-_— ~»ilo • M-_ V 

.och^ooo» a — _A*_o ♦ .oo»._»5i| o—_o J^-»i ^ JL— a_V 

i\ •• -^?' y 9 9 i t* .9 4 r.. f 4 y .. ^ x 

J^a-V- o>_w J i_o "^.^o : JiaaJ _i__-^ yoo^-ov- 4 ---^ 

.9 y 4 y 9 7n 9 y .9 . y \{ r r r 1 

JL_._V-a a_>a*->5 ^o^_5 ^j_5 JLi_-J JLl*JL_^o» Jivv-a_i a— a^ 

k f*' 

♦ OOO» Q-D*t_v 

9 y 4 ..y 9 6 t*..>' n ..z , ? ^. ^ ^ eo o y 4 ..y 9 ■$ , tv..^ , t\ .. y t 9 y^9 

JL__ jo • »oo>-i^--vo_-o JL_-i_-9 JL___v_3^ JLjl_) Joo» ; 

9 * y y 9 \ i° t t 9 4 ..y y 4* *y? 9 

fl *>^_W i_- ^i JoO» ^-i ! J^O»OJ -__\ yCUi ^_vJ9 JL*^-o 9 f t\ * t>9 .• . 9 y .T\ i\ . 9 y 9t"* y 49 

( y 'n *r l n •/ •• . y ' . " » . y ■>- y " i ^ 

: J}cl£} o» jiiV.?> oa_X ';-} JLj-^->5 JL_>jo ♦ s£oaxa9( a <^p 

, t> ... x 9 y 9^ *9 .. \ 99 \ \ 9 y I * 1" * ^^ 

JL_£>JL_> Jjl_o ♦ ^>L ©* — l___v lu^ JL__o JL_ sJL__> __i_»o 

4T * y 9 4 .9 y tnT f r ,.r 9 *•• y 

*o.Ji ;.*_wio Ho»clj jooi '^-w : ^Ji i>5s-coo <_OOl ^_1___,^J 

9 * ? r y * * £ i\ ^ 9 9 4 ..y y 

Mofl !-__$( ^.^ 0_*A_.0 yOOlA-i_v ^O O^O ♦ MCXCU _____ 

£ r ">9y.T>*^. * ?••* ^ yy.7: r \ * 

. »o©**>^— i-_> JL__a_»? JL *^ ooo» a_____Li : ;__oL_~.-_. 5 

.99 .-* t\ y .* | £ ^ i? s* 4 ^ .t\ t\ ♦^ -£ ^ 

JLi_o JjL_J ___xtao : JL — ___v_o \\s\ oopi U*-J La«.J ai_o* 

* r \\ \* r \ U)* r \ * 1 ^ 9 4t\ .9 y 

: ^_a._j JLJLj ^__>L )Jio ^-sL^ o^Ji ♦ yJfcO_^_o loot +-£& 

a ?"* 1 9 . 9 * r n\ t\ 4 t\ y 9^ .9 t 

Jo©l ;~> JUOf • JL-V-___- Ot*-^*, ^»? yOOfri-O ♦■_> ^oL JoOI k») 

* \ 9 \ ^ i 9 I 9 * * r t 9 \ * P 1%^ i 9 \ *' t 9 ^ 

J^ JLW ^JL-v. JL_i:__a_o y( : JLi»_ _2_-_* Jbio JLi j J^-j JLj ( 

y 9 4 T\ | 9 y . 9 9 .T\ 9 T\9 * 9 9 y 

{ » &^.^o loo» j«flS JL_-1_0 JjL_ __,__*© ♦ ^_^_-_£> cl^-x 10 

.9 y t\ . 9 . 9 y 9 . y .0 '9 t i- y t\ * .9 y 
JLa^o^ ^o )o»J • JL^a^V l^io JLi&9av i^os o>V ^-^ioio cav. 

♦ * r r \\ i 9 r t 9 • * 

* ^xzq.a**\ }Jo ha^. loot ^avl 

9 y 9 * y 9 9 ^ * i\ 9 ^ 9 i\ 

l^iDO ♦ )Jiv.l*W*lX JL^^o )io-^ vA*9 ^O JLj^)oOt ^Oti 

* 9 l % 9 9 9 1\ tn^ x^ ^- j> \ 9 * \\ 9 i 9 9 

JL^.^ JL^? ^i^o ^d : v^oi ^oio a<5£*~ M^-i> JL-;^a^ 

^X|^x.?.^^t\- : ' ^ y ^ * ^tn i ^ ^ 

«^o^Joh? Jo(9 ooi ^o^^;^o ^a^ ♦ **o»a-^-^>» ^^J l5 

Oi.*-»i ^piio • JL-^?L ^o^is^^ JL_^.X, JjL*o ot^*-~» )JLo 

^^ ^ .in ^ 9 * y *. 9 4 9 r 4 7» y 

i*ov-J--? oo4.J(f iJLa* u>v*-o : JS-JL-ca-^i **o»a_o9OJ0 «.^£00 

.T\ 9 .99 i\9 * y y .* * y , t.. y i\ 9. 

: l^ot ~o» JLi-o^ ou__w9 o^p ;_sJL)9 **;*. o ♦ JLa_i_» ^_o _*j»_ 

JL_i_3a. loio ♦ ILa_li_» ^_o JL__._^_v , __,A_o JLa._oi ^io loil 

I 9 T I 9 r \ 9 >\ ^ * yy \ 9 ^ 

\ — *__^ looi *-£©♦ : JLv^L ^_o ^___. ^jdJ^-o JL__A__^p 20 50 

9 * 9 y *9 .\. y .9* i *'M r iw 4 * w *V 
JL__X, JjL_»o c»U~» VLo* JLj;~W Jb~*JM->J \w<aj ^j Jbj 

vX [J^-_j_wJ JLloo; ;.___© JLn I-vJao : JL--JL -*> '^--V 

^f . 9 A * 9** <* .i\ 9 y y t | 9 9 

-_v ;_o( ♦ ©*-.JLko t->;_9o a.^ JL-coa-* Jv_\^JjL-»© : JLm 

.1\ 9 J * .9 y ?"* . * t .9 K .i\ 9 * * .9 y 

5 Mot JJ^-u*-_o )^2t^ V*o( : oM^*( J**( )jo» JJb-u»-o J*^^ 

t\ y . 9 9 ^9 t\ y . 9 yr. . t> 9^^ . 9 

♦ c**»«h^ JLi_o5 oM-VJ a <5f* 'oa iJto} Mo ♦ a»a_a_M ©£_t*v 

* 9 9 .9 yy. * £ .i\"4 9y.9 y . 9 .i\ t 

^»,^_-_i_v JL^_o ♦ *o?L( JJo JLoa*. J^_~-> JL---.£ )oot *£©•* 

9 y . $ 4 > 4 * .y . 9 ^ .9 y 

loot -»2u JL_.oa.»_X : -©»a_o*a.o * — ***(} JL_-.iJ^»-V J*~»o 

j> 9 4 t\ yy t» » y t> ^ ^t» . £ ^ >' t\ 

JL i£>9a-w^> oomo u3._>(o • ©v*iv_ <_©a-i JL vi . X ^->JLj* 

•^ y .i\ i\y y y .9 y ny i\ * .9 .*■ 

io u-_->Mo ^->A-oj oot K — _u^^*_~o : ©*._-.-__> )oo» A-»( * 

t» ^ tn t> ^ -£ . ti y i\ y i\ 

JLo.._»J&>o loo)-^-~jJ oo» «5(5 ©»*_*__*> ©*->©t-o • ©*-> 

. ^j_2^ ©*_>o A — -3}a_v «V ~v. JL-~a~» -**JL-» : ©♦■-> 

Jl^--^ JjL-»0 ! OlJ&S--V^-0 yOW*^-i~5 ^A--\_0 L O-VJLO J 

* 9 "i 9 y * y y .i\ .9 y y * ^ y 

-x^c+* yi l-a-X -_v a_^o» ♦ V-0(O JL--WO OOO» ^--*A<---99 

9 i\y y .9 y .9 1\ * yf K ° 4 

15 Jooj t^Jl^ iO^ '^ 21 ^. '°? ^* -° { **-- ^^M 0( yO-N~»( 

i P -i^ t, ^ \ P ^ * ,9 ^ * y. .9 >- ^v^ 

„o» )i-»(o Aj( JL-w»( ^> JL*^6 -^ ^°* ♦ JL*_>~^--. ov-v-o-o 

9 - 9 y .* * y ^ 9 * 9 K 

ov— _> L -.J-iL-.J JoovJ J^-_ajc(5 )h — .-x-coo : ^_-w^( 

r 9 r i -, 9. i\ y * y r £ ,, i\ . * P " y 

o^X t -V [i]j|_ ja-i-*_o J-x J&Oi^JJJ yJfo.JlsW 

9 ^ y 9 i\ 9 9 9 9 ^ y^ 9 s ^ 

♦ [ Jw» ] jl Po J joi [ Jooi ] A [V ] Jl^--^ ^of : JL.1-.5 J^*-> 

. 9 t 9 * .\ * .9 y .\ \ * S * 

20 * C4^> JuJ -*»^j "o *X JLjL** JJ ^oJ^-i-O J^-i*_0? 51 
y y .-* Ptss* .9 4 t> 4 , 9 9 .9 r 

idv «.L~?J ♦ \ ^oj* JLoojk. ov-^^-^ U.© Joo» ^a.j 

i p * y * * ^ i^ r ^ i li * x ? l's. T 

I^Cs^o J^S,J^: ^aa^ J*~booJ IJ^ia^fio «•*.&*.{ JLO*-£ 

4..y * t\ t\ y y y . 9 s^ t\ . 9 4 y* 

.OOV**» ^OfSlA** i*~*-0 ♦ JL°1 Jaoa*S ( ,-j JLjw*0-0 Lw*-^ 

*>©, )w(o Aj( A— a-( ^o I— *-^£ J^. vao( : ©+-^ ^JU^oo 

s" T * .9 9 * 9 .r 9 | r .»- 9K 

! J^-**rLA.( ^vaoii JJ&oo-a*» ^o» Jux^io ^.ioo»cu^ ai*(o • *.V*( 5 

£ f j^ T» y 9^ t\ |^T . 9 t» . £ ^" ?"* 

wca3o*l JLii ot* -^o ♦ woaoaSi ^ Aj i ©vtio \. — *^-fc V^oi 

T\ 4 9 * y 4 T' 9 * y . T\ 9 * T\ .9 y 

ov^va^ LaiVja* oo» *JL- o* w*Ijwo ! oo» JLx**7 ^o* Ju^.^ 

t\ i^Y -n t\ t\ jJ . .t\ tn 4 .TN s/ ^ 

! ©v2»©»a^ ^ o( ©*cai.^,^ »ajJ JjL-J' ooMi? ♦ wcoa-^oi 

y..49 T\ y *<y T\ f 9 T\ y 

• ^ota-VOf* ^oloJ -cmo :a*'*o ^oo *»©»a»a [..»*•] ^o oi 

.9 -? ^ ^..f * * ^ itv ^iTr ^ 

JA*» JJloJ : too**<-»i ^ ^ota*°i^*-.J JLJbo w>©»a_^y Ji»<-J> 10 

• 1>» ii »>' y t\ 4 i\ £ t\ <tn t> £ v 
JL-v--o? -oo» ~*«^* • ©po©»a.£ ^ JJo ©voai^^o J) Joot 

. T TN *y ^..99 T\ 

♦ JL_.__j* **^jk.o ©»&_-_> ^o 

t\ y .9 4 y* .9 * 4 r * \ \ 9 * f 
ot^-^Vo • Ljw^ojd La^ JLAraSaco ^** ^soL Joot J^*i 

r .9 r * r* *. 9 4o t\ ?y y .9 ^ 

^oi L Jl^^ ] ^ ^i : AJLjloVS oiX ^.JL^oo JL2^X 

JJo ^J( JL_^( ^io J^k J2.A3 ^ 5 ^' ^* ''J 1 -^ (O» JL 

.9y * .9 9 *y T\y^ .9^ . 9 ^ y? * \* \\ 

Ja**o ^v^* JL;*^ ^a**( JL)( Jl ^^ V^o( •' ^J-^o V-^L *y ^ j»' tn /, i\ ,; *.9 *y *£oaA.o* o+.X V— ^oio JLu.v : AJ^Vj^ ^ ^— ioi* ^o ^ 

^.v ^ JLf ?_ H^Jij! ^i *o»o • w>o»oA.t A ^*i l^ao 

. v^oiLio ^x£ Jl**Ja^oii.**(o JL^caSax» v^aj^ '< L»;vao 

* 9" r\ y J } 9„*y .9 t\ y y .9 4 r y 

©tJ&v*-»i, \2in : Jj%.jo*.^ov Joo, Ja — ^o^ J*a_^-* oot-— ^ 20 52 

y y .? y 9 y . 9 y . o & ty^ t\ y ^T y ; 

JLaio o.*~o JL*±*.o 1-$*+**' o»W ^^oo ^Ji ^a9o 

♦ I; oaxLVL JU-ijc -^ *-i *-^ JLW Ijl» s £o( )*-^r^ ^> 

JL±*±iO ^OO ! Jl-i J*m^OJO OV^ k^S JLi-^J LV^5(5 ^ iOO 

^LVLo ^2LAO JJLioJ^s-XL ♦ JLoO* k.*^) JLL^.JkCU» ^CO 

9* H H TN T\ j j? ^ y ^ i ? ^ 1» f i»^ 

5 Jut J&ud*Aw©>— tao JL*X2 ^aoi ! JLa.2 k **i2 k x ©».X Jm JL-*ljV 

i»' >* . j> y ,9^ y t\ .9 ' * 9 y y 

♦ J+2l+* JL_**xCXJLO Ju i ^J-^^o? "°"b A**^ )o*o * -*cx**o 

4 r i\ .♦ 4y \ \Z>\ * t '•* 9 I ^ 9 ^ ^ 

»a iacaj* ♦ JiaJ*x» &\ )VjL~o j *> mo Jl — J-a*V oaxd 

x { ° .9 y 6 ** y \ f^ i^"^ \ P * * * 

]L-£> |oOI ^2LJ ! yOOvX >^-^X^Li9 JL-~* )J^OSO^£D ypJL*J 

y 9 * t\ 9 r y y *" . i\ 9 ..t* ,t\ .9 4 i\ 4 

^x* )j&s*aa.*£o No» oJU*o ^X oL* .JL*.ca-3(f JjaJi ©►Xaj> 

io . o**A*co»o a*-xJo )L*^.^a.^ A.(* J?aX» av.**a.jw : J^-^v^L( 

4* t\ y 4^ y i\ y y . 9 v y * 9 y 

»aJ J «JariL^O ! yOjf «. DJ 9**. JL^.^.^9 OOO» ^*V2i.£0 ^O 

a*.^o a^.Ci.^Li a^caiD • V — ^oi ^Ooto JLd^oo)9 o»*-3 

x ^ x -^ . j? ^* j^ y y * *. y .9 4 9 y .9 y 

. ^v it -V-^o oo»? )o»-^v ^*^^ ^jJS.a£)Lo .' jLairaa*©»? JLui 

t\ y 4 y 1*9 i\ y y yy y t\ y 

«^•^i^SO OO» ♦— Oo ! OfJ^^I ^t ^V PfiOO ^ ^AA^iOO 
\ * 9 * .9.99 * .t\ 4 ..*-. 1> ^ | ^ [ i^ .^ 

15 JLix-»? 3(o Ji°> n<v»°)(o . yoot-~»?i i jajDo JL-a2v^ Joo» ^*^ 

^ • p ' -^iJ^.Tv^.. k^ y y i\ y 

^^.X OCO» ^*>J^* +3 JLa^^^Tx oJL** ! OOOj CwViw 0V-*20*W 

.99 * 9 y 4„ v f> y \^ \ * ?\ ^ 

Jba.-^*. yoov^w ^VDoi t-o y00^ v>N <i^ aXjt*. .JL^ii ^o 

& 9 4 * 9 y .9 y y y .9 n i y 

.rrucaiaA J ^ Nvi \ )vi5o ooo» ojdJ^^ It^oo : »QJ*i^aV 

^ r y \ \* x"'* 9 ' \ * * y 9 .? 

* ^v J^^j^ij JL*~} )J^ia^i» -JL-^o -^o )Li 

t 4* .9 y ^ y . 9 y .9 yf T 

20 ^JL*. . yOJi )\ **o J^Jo JLaJsio )oo» Oo»iJ^^coi 53 

t\ y 4 y . 9 9 . 9 y? y 4 9 r 

M ^n*, ! ^o^av. JL ia^x loa \.sa\ * — d ioo tV > N ^ j > 

y .9 9 4 * .tntn -^^ . ? jj.t^ x , 9 y 

6^_^ JLi^o ^.^io . J;«q.j* -»;a.o ); — •=>(? oot J **(iO^ 

.oj( ^m«9( Jl ^.^Sio LtfioJ a.ca*9L. ! JlV^Q^ qa^ ha-N* 

y . * i\ .? y y 9*^ y * y ' n\ 

^V. Jl ±r*j U^l*oo kfiOQjoaS? Q »^^ * ©+_J-a.v. »oJ^**J? 

I ^ r.-i ^ r -i I ^ ^ I * . * ^ * . 9 ^ 4 y r 

JLsL^J oiL 9 J JowJ \ — .si©»? ©v-^ ^«--»io ai-V. 5 ^oov»»%^£ 
, '■ J^-Jj V Jw-io JjL»i* ♦ y^O |***J..SO y «V ? ♦ . ♦ j ft J&0^-» x ( * * y <t \ 1 I* ^ »'^l 9 * y \ p 9 * 

L (,-n^iXa • j ♦ ♦] »i._^ )oo» s-^jc : AJ «.->;*-- |-_ ^q^qj 

9 tn -tn ^ 4? ^ y 4^ * y .9 yy y 

j£viA.2> a^iAo yQJi -C--i.jwo *yQJ< u.m2o )oof ujsaA^c^ 

£ r. 9 _ ^ 4 * . _ 9 9 Q^ ^5 l'*-»JJ J--X^J Jl — *-K1 [ OoJ <**\^> < JU~*j] } -©» 
♦ JL-OO* ia.-X-_^.iOO Ji^l^O JUQI^ »QJ( LiolO ♦ ©t — 1-^ 10 De inundatione urbis Edessae, A. GrEecor. 8 30. 
ex Historia loannts Episcopi Asice f c. 580, P. II. in ckronico Ps-Dionysti 
Telmahrensis excepta. Cod. syr. 162 Bibl. Vat. f. 9 76-9 8 a '• l°l I "^ y y ^ *9y.. 9*9. y 

♦ -o^ol' JL-a^o a-*V ♦ J^a-o ^J^^lo JJtaai--ci J^.1jw 

.9 i 4 * . 9 * . n r.j y y y .* . 9 9 

JL*ja^ "^^:to JLcJ^.a.^ J-2i,_.j JJ* ,X J^_>JL-.U JLo.M 

*9 9 * 9 t ° .° * t y y 9.. y y.9r.9 9y 

wmX^o;^*^o wotJoJL 1 Jo©_©+-3Jj( y-S.-*- a*--> * JL_>j JV-=>io 

* * 9 y . 9* 9 y y * y 9 . y* 9 .9 

♦ J^jlo ^.J^Xio JJbai^oi Kija^ ^*9 QJ© ♦ JLuiHj 15 54 

y v y . 9 y . y * y "^V. J^^io JL*a.»;io IjLJLV. v^^J^.^5 ^J, ^.^H^o *a 

9 y y A 9 .. 4 ... 9 y .99 K t * y ...*** y 

k^J^ -.-( ♦ J>Ln.^OO*.2> JL^^O^ MSCL^ joot t^ ! JJL-*^£0 

.. .. ^ * y y t» |i«« ^ * y y .9 t> * 9 

JJL «s^O : OOO» O^^ O l JJL_a,^£0 t-O i JL!SSt9 ^*** 

. 9 * 9 y s*9 . * y y v t 9 9*94 

J j\j>Q. ft.^.Z» AJ*-*t( ^^:D Y V.O ' OOOt ^- — a.**£0 iftAfflOiCOO 

9 y .* y * . * ••* f . * ..* . 9 t* t> x 4 y * 

5 ^**} MC*1^©*^ JLSUJOI, JLvSl*, JL^Sjw ^O ! OOOj yOOy*^.»! 

9 y .9 9 4 9 y 9 . 9 * y J* y y y 

Mop Jj©> oo» loqj ^V 1^1*^05 (J&S.V— aa.2>} ♦♦♦♦♦♦♦ ooot 

W^.£00 ! ^vX ^IO JjoJk. V^jLLl jLoOA~.2> JL^kJw ^SO ! ^*** 

*. 9 y y y . ..9 y .?$ y * 9 y y 

♦ J^*Jl*^io v^jco . JL *io9 ) jJL^o ooi ©»JjV*2l.^. uao^io 

J* # y t ?„9 t> ■£ . t.. 4 4 4 y t\ y 

♦ |J^.i*^05 JLV* ^.O+XSO ♦ JLiSOJw yOOf.^.^ ^V. J^£3 

io ^^o < ^L*L ^ o( JL_va. )*—.3o ♦ liot-jj -ojO^ \*~<-*»? 

t» . ..0 y 4 t\ . 9 t\ t> x^ y K y * X"^ y \°*. * 

^O JL-*iO yO^VJ JLxJS.A. ^io} JLl2v,»( ♦ J^«2l^o JL=a^O I^i*^o 

4 4 . 9 y 4 y t\ 9*94. t* 44 

ODOv^-3 OfOs^p *O.Q I »» J^JQ ♦ yQ»fr> V>Q99 ©v»V.VL .oo^^ 

^ I i> h r 4 .y y t? y K * 9 y ^ * K 

yaxiPaj? JLvVJ&O*. yo)U* *-o> Ju-aL*( ♦ ©t«2> o^^jnjm* ^v»( 

I t\ y y t\ y y i* ^ i ^ ^ V y 'i 4 * 

JL_2u*^00 ♦ JLvVL ^V. ^.JLV llSO^ *+£>k**A ! yODV^O 

^ y \^ t? y I ♦• ^ y y i^ 4 ■f 

15 a-QJ.~Li |^ s^.(0 * JL_*J^*^Ji CU^DJLS^k(9 yOOV^l^ 

X. TV 

• o*3(6 

^( a^oiio •' »A^i(o s~sJLV*Jt( ^O y( )J^-*i^s^ ^*>o 

•^ v 9 9 ^ 4\ y i- t\ 4 t> y 

O^^l^o ♦ JL 12 a^ yOJ( ^ojo .' yao^,Jo %oJ^wJ5 ^o 

J* * y * * , y * 9 y .° . * yy. . t 

)J^1jc=> ooot ^Va^^o ^n^ o ^ ^9 ooL >Ls«(o * ori i^Lto 

9 ) r y y * y I? i \ ** * 'w 1 ) y * * \\ 
20 2>i o^-*jo ! ooo» ^*i;A^o JJ 5 JJL^.2> to*^LL( : ooot ^**^ "o 55 

9 9 y 9 y * K 4 y . 9 9 y * ^ « 

)©v_Sfcv JL__. =>** ,J^-( *a~.--_*o ♦ JL_i£a^._> ©+_> o___.£ 

9 y y i\ 4 .. y 9 y y y ? .. 4 y y .9 9 y 

JJo oJiJ^»**? yoo^^ +^> ♦ o->JoJ^.jm yoot--__- |i___»;._o 

r t\ .9 * y t * i ..* y t\ y ^ x^x \^ y 

• ooo» ^~_-> JL__\'V->o JLs>JL — a_>} ^M ^*} -S.J;.-ZS- ♦ a_2u 

y ~ y y i y .9 ** ,\K * 4 

♦~_ * Mop ^_v.oa_. A _»JfcO_. Joo» ^-»*? ''*•»' ©*_--_♦ 

jf | .. k * ^ *.. * ♦• 9+ * K A o ..4 

Jja ,J __Xa2i___ ^*_~_ao >«oot ^___oj* ^"*_( JJS~~_o5 5 

t\ t\ .9 y y "* 

♦ ^JCM -Mo CiJoJ^JM 

r y .t\ r 9 y * r t 9 . 4 ^.\\\ \° y \ r ^ r 

J^c__-A»_o(o JL__o o____jo Jiaj- >-.*ii( JLi_--(9 ^sVw 

. 9 4 y y t 9 ..9 * y , o * 

oS^ *-_-_$ JJ^_____ Vo )XS».»v> 

p # .i >9 .9 y 

~0)io(90 y__>$ JJ^___._* 

\ JJ&sJ._,._o J^___£o JJL ^l___*; -._( Joo» J^io ^_* +s 10 

•• 9 y y.y y \\ \* ^ 9 t 9 9 .. 4 t y 

JL oo a____Lo . o;__>)L(9 ^J_-o» JJ^_.->o} ^o ;._-^_-> 

9 4 t\ 9 9 y y o * 9 y 4 t > 9 

Ha__ r .-*— ch ! J& — _a_ **.*( JJ&-— ±++*° ~oc*o ♦ »oo*iJ^_---. 

9 y y t\ ^ /J r ^ t\ <T\ 9 * * 

JJ +a ♦ Jfcv__JfcO_. ^oo >-.iLL( ^1-odV ^__>_. ^_o JJ^.l_-,__-$ 

, ? ;> i* i »' ' i i ' * * ^, m u * ^ n K r *" 

• JJfcv._-VoL JJ&s--vL JL__^__ ^_o >_.iLL( ♦ JJa___o9 U*__ ;.__-__> 

^ao a____J&~_»(o ♦ JL ____>Va£> o-__J^-juo ooot QiSoiUo 15 

*-9 .t\ y ~ y y y y . 9 .. y £ 4-9 t\9 ° 

^Sj.^9 ^i-^jc^XIjco ^^^^^D. )■> >Q9 )JoV>V»19 ov^^oi 

* 9 9 . t\ .. 9 y £* 4 y .t\ 9 y .994 K 

^.^.,X9>o )J^-s *2>V^o )J( : 9a**2S^ )9o» oXo ♦ JLso-o ^.*( 

4 9 i\ * 9 .♦ 4 4 t 9 9 ,.t\ t 9 y 9*94 

• oovi-J-o? ^.2i^**ajc ^oj )ia^>^ Ji — s+s^o yC urr t v^ ojo 

.° 9.. * y 9 9 . t\..y . 9 r y , 99..y y 

*t )^^C5 Ji'^-.X»9 JLaiAXiX JL^O^O JL»l1a1^9 56 

y y Z y . 9 * t\ yy \* y %. y s 

dV ;_i-V 3( *-> ♦ }k.±+^o ^O ;_*_V* Jl-_VJ( A-^O 

^o Joo^ oc* ^--o ;oo»5 Ju<«->(o \ — i**ia.a> ;*---> ^^jf° 

9 y .9 y . 9 y y 9 v . 9 y p . 9 y y y 

^** Jjo*j loot V-*-w ♦-> : l;-*.--. JL-2*-v &h JL-aM ♦ a.>r-V 

\% y .. . 9 9 y t\ t\ 4- y ♦' * t ^ ** s \\ 9 y y 

J „._-*- JL-Sa.£} ev2>~ --.-»£<Jo -*o;^J ♦ JA*-j;-»(_ j LoVovi-^ 

^^^ ^^ x .9 y y .? 9..y 9 9 .. t> «'*'■*' ^ . 99.*y y 
JotJ_V--j}( *_>} JLlo-i ♦ Jla*~.o }La->)0 J'^-_.2>5o JL*.u.L2>} 

? k . 9 S * y y T ^^"T j? ^ «♦U 3>\o> )j&s4-*_o ;V«aaJ&s.__J ♦ JL-iSa^ u-Jo «aoi-*»? 
&ri*£ a--*i -.-V»( ♦ IJL-^ro JJ"N._ca-__» JL-ov-w •* o^i^o ;a\j lx p 9 .. i\ . 9 y .T» y .. -y y t» x -#• .? x 

: JLa-so JL_<;*co ! J<_^a- _^ri°>v»o ^\ooo ^;_5_» i»3 

,**,*•*■ ^ I « ^ 9 y . 9 y 10 De horrida morte Euphrasii Patriarchae Antiocheni. 

( ibid. fol. 99 a. ) 

9 s^ \^ ^ \ y y 

u->o*-&o(} J;~.a.j- ©*lo_o ***^_w 
.y *9 * .y . 9 y* y 

JLa.~^jJ} JLo;.^3 

9 t\ y y t\ y y t\ y t\ y t\ y f 

,' li^pi ^o a_>JoJ^J_(o a--*} ^--( **^ ^JL_-__o ♦._> 

15 ©+-. a-_i_>M* : y*-t«»9 l>^ i*«.-o ^oo : Jb^--(_ JLojm ^oo 

9 * y .t\ y .. y * y .° * . y *9 * X 
y*&l£l J *-*-*► OOO» ^*J-X_t-0 ! JJ^.l-*-0 JL A-i^JjJ 

9 * 9 y p ^ i\ y y y ^ 9 i 
iJfj^sM JL_o»j-.-> a_>o;So(? d*-*-*» J^__**->J^.*w( : IjU^pV--» 
y t> * 9 * 9 <^T t\ y i- y * .. t> 9 y 
«^O • OV-*? ^*._i-i._-lS( J^.a~»1 OOO» yO©*.»J^*(? •' Jl J2.-5) * 

y y .9 9 y y * 9*9 *T} t\ y y * .? 

*^__jo • JL)» ^-\j?J^_o( : . a-a_ixnS( J^*-> ^2ijo ^.SoiM 57 <t\ t> . 9 y v> £ t\4 y . y . 9 r t\ 

j&kJ^jMo ♦ JL£Oi.xi^ c»— a-Q^ ©*—> ^^-«fco JL_*ja._ ©*— 

p y * tn ^ -^^ X T ^^ .9 '. n\ ... P 

ArD+ei &k&£o ^v. :_,.~v. _.dJ&s.jw( ©+jwio )J^3Jl3 ©<_< 
^ ♦ a«oot) ovSoiVS ^io ^»»M JL U3oto ♦ V^^ ^o 

'♦' I^Sf ^O ^aJ&X«w Q^dJ^jM ^OtO^O^y^ Epistola Henanjesu I Patr. Nestor. 7 701. 
( e.r Cod. Syr. K. VI. 4. Mus. Borg. p, 725. sq. ) JL_ja.Xo>tS-© J©*X(} Jla_^.s* JLimot ^claaII^ 

, 99y , 9 *y .^*9 . 9 9K y 9 * y? y 

. J_>9o JL jwaa-o ^Lj* )©*._.( u_.*»'<;._. : coc»^^*^S 

^9 ^ t> ^.^x^.^x, 9 *y 

©V—^A. ^A^fi) ***>._ J *>_.*■— O JL*_.^ JL _*_«*0 

y 9 
* y._* 10 

4 .y 4 .. y . * t> 9 .9 9 . 9 y 

oot^ *.M? ,aA ^_>LS.3 woto^JL^ ^-Xo»? JL>o» JL__V. 

9 9 4 9 y 4 t> y 4 * y * y? 

\ l^gj^ ♦ ^ImO* ov—jwo yco Jioi.» *,_■ ;_> ^oioJ^M <V_I 

# y y * y * »? * y * y y K y9 t> 

<_0-VJ *3 u>;^0 ^ ); — *^__ ^*- 25 ?? y*_-3i ^>^O«.i0 tJ>^JO 

y y y 9 y ? y .* 4 -*• y , 9 *y 

^a sa*( «oio*_> "_♦ Joot -»©»oJ^M? ♦ y<_> >&_»*_ ;_ JL*__ 

. o y . 9 *y * y t> 9 ^ ? ° , .- * .t. f 9 t\ 

JL_o_2»]L_._c ocov.j ©»;._' ^_ ILoiJL- —. ^oA-.jm} iJ^.— ^OJ 15 

t\ .9 4 y # t> # y t\ . 9 9 t\ 9 t*9 4 

w*} )lo*.^V^ «.CMOaJ^JI w»V^O Ol**^> JljCOf uOO^OOl ♦ o*.J*Jo*20 

^ ^ t^ ^ - t> g/ fi ■#• j ^ 9 ^ ^ -^ ^ 4 * y 

^so o^v »— e**Uj JioiJL~ 5 JL — _»J^._ £>l ^l^Q* 001 ^ao%^ 

? .. * y . 9 y yy . t\ t\ j? ^ x , 9 *y <r ^ 

^*JL_>^n> |— ,*a.3} .VioiUo ♦ o«;~ J001? JLA^jiio u£oVJ 58 

i y .* 9 . 9y S % \\ 9 " y *i * ■■ * 

.a-^-aj Nov^ Ji _o,__ 3>\ yi • JUa-_w yQ-oJ^ — i_*_--> 

* 9 4- y ? 4 4 t> + y * y 

♦ JioQ'-, 5 J *<-__» iQJ>iJ )?;.--____>* 
• * V ♦ * 

* y r .9 9 y° y 4 ? * 9 . 9 
-^.-V Q Vi ! JllOf ^_>J^.___. ypV-C*-} ^a^OI J--> 

.' _.OtO_-i ^-3* JioJjl -v__» *♦»•->* ->©»Oi UiO ♦ yCL^iOtJ^ 

* \l * 9 f * * * 9 y 4 y y * 
5 ^j )iai_vlJL\ _w_oo ^f a._>o-lS_- ♦ ^i_»a-.__> Jts«_> ©♦.-!{ 

t 9 * £ ,99 i J .y y r y A y * .9 9 | 
JJtv_*__* JJo JLu-XaSo JU1--5 -__•*;.-__. }J +z> ©*->* >*z^t> 

11 * >* * r * x H * * l'T l(* J 

JJ? oo*J(o ♦ 01 nw V^-^J^-^o • fotf J>*i Ji; — ~i_ 

.f-^ . tn t> ( ? .? ^ 4 .i\y .? 4 9 * . t* 

teu^J&oo J00P > h& ^J^aa\ J-_-._o Jicu fr>»°».^JEv-_o 

. ? 9 *y 4 t ? 4 ? y \{ * y \ yy * 

oti*---. ^ .3-_>} Jia3ia_-o J -♦_-_-,* J>tV-_-_>-o ^_ 

.9 9 y y y t 9 y K ^ ^ t 9 y y 9 r t\ 

JL»;._oo • ^--S} JL LO-i »2-_J9 JL-s*-*- • y--o} o» JtV--*-~> 

y y 4 ,* y y $ 9 %, y 4 tn.? t\ ^ t» £ tn s^ 

00010 ya__*--*-9 J^ioa* ^s^ ovi*^i ♦.____a_V ya_-__*-»j 


Epistola Jesu bar Nun Patr. Nestor. 7 827 
{ihid. p. 809 5$.) 

15 otio-V yOJ *._> ^a*>j ( Ji;^J ) o^">* O o*^*? Ooi 

\V) " * t 99 4 * . yy y 9 * y y 
JUia-*.? Jloa£> ov^ i++- *-S ^ao*"»-Q^o? . to^io ^^™s )o»-^i 1&.~$ J^ — k^oi v£oo)o»ia^_*a_^ 9 9K ^. •*" -T 

>v_Vi J-~i J^_*_ioi 
,^^^ x, ^^ ^ 9*yy y^ . 9 4 To^ll^l 1 

JLi3ot? JL_i-c__*._o __-_v-i-^o ^-_>i : JLiSo^o __--^^i5 vo]__ 

4 * ° 9 ..y .9 .. 9 y *£ •*- -T ^ .^ ^ 

^aA- : ) _S_-,__»^ )J^.-_w»_ to-»i iS--.__oi ♦ M2oa__-J^-_a_^ 59 

.9 t\ . 9 99. . 9 t> .9?. £ . 99~y y . 9 t\ 4 y 

J -«,»>__» •' Jl _j_j i JLnii^. i JuJJclcdo JL__U-1__9 J *.___._> ^-co • y _j_j i JL___l^9 JUvacoo JL_u_-l__9 /♦.___.-» %aj;__ 

Jia___K< ^JL__o Jla__-.£ U_o *j_oai____K JJtsi_v__* __;___o 

' ' * 9 r 9 4 y 
* JJts_i^;_o ^ia_o»M * 9 r 9 < y 

*JJ*v_ 

4- 9 y y\%* ^ uJ^__om JJa____._:o . *_\ta_i )L;_cJb_i__v _>____ _3 

J" f 4 * r t\ y *y ■ 1> 9 9 

^_w^ w.la-^*_____. JtS ______o ♦ Jts._____ii c_^ __*.£ 5 

9 9 ..y 9 t, 4 t\ 9 1 * y r- y 9 9.. 9 9* 

IZS-W*.- ^_1_3 ^-^_o9 ^la__-.-___v J^___.___3o^ JJtS_C»_-v{ 

^ t> tvjj ^^ 1 ^ ^ -^ * » y t 9 9 ..y 
**.__._--_• c_ov_9 »*..-__.-___ j ___- A-dV Xs-9oio ♦ JA» a_>9 

g^? j^ - ..T\y 9 y t\ 9 .y y . 9 9 4- 

liU-O Jl -___ ^_____oj •' ^Vot »*_f* ^_-5 Jl — ^2a« 

♦ liaj-Soa^o 

)J,a__ : JLov-Vt Jb__a.c_ _*__ wj.___x\a_v _iao ^_| l;_vi 10 

* y .9 9 * * 4 y 4 t 9 9 4 .9 9 y 

*_»o} JL__a.£« _>©,oVa_cJL_o9 ypcn-Uo JLio ^-^_o ! JL_o*_o 

.99 . 9 9 n\ y y 4 t> . t.. y * y t\ 

• JL;__ « JL__^A.s *w_, ♦_->__ yoc+i-oo •' JL^oJL__ ^1__ 

.y ^ 4 y Ty 9 9,.* t\ *y . 9 9 * 

«._io • _>otoVa_oJL_a_X -___>$ )>^i_____ ;_^ t-_o? JL_i__a^ 

t\.y.?y.9 . t 9 4 .9 yy . ^9 y 

^_-io ♦ JL__V. Joo* Jl — LVwO ♦ yp©4-_V )oo» V— _oJl_o Jl-W?_-0 

4 y * . 9 y . 9y 9 y * y . 9 9 t> y y y 
♦ yOO<J^l---.-_v C>V_i->^ jLl-SCH : ^-L-t--3)-0 JL__^J^S) f__ f**_-? 15 

4 y 9 4 *y 9* 9 * « *\ y ' * *r 

yG__,9_u9 1 )ia__i_-__<_9 )i^-i_ )XsiA_i.__ : ^_Vi ^»Vi? ^J__io 

4 y TN . 11« •#- T> ^" .^^ 4 | 99 .. T\ T\ .9 9 T\ 

»a_v__J£v_.J? Jl — _-_-_>__ ax____^ •' Ju*^_-_i JLiuJJ jo^ JLjch ^_? 

4 . 49 y ...t\99 y 4 i9 9 y .t.,9 9 y .t- .,* 

:iOotl__Jt-o ]—__»♦__> o ♦ yoo»ia_i»^oA_5 JL._i^o) ♦ /i*--> 

. 9 ..y y \ts 9..** 9 yy^ i\ y 9 ;>„+ ^\9 

JL — ♦._-_> JL_v Vi : ^-f* JJo o;-o?H ^-o».--9 )J^J_>jd ^2>i 

4 t\ 4 49 y y 
.♦.♦* »av_j yootlajV_oA-o9 20 60 Quod potest Deus mortuos suscitare quorum corpora 
a belluis devorata sunt 

( ex tractalu « de Resurrectione » Joannis Darensis [ fl. sac. VIII] l. I cp. 7. 

ex Cod. syr. 100 Bibl. Vat. fol. 10/) sq. ) 

y y .9 y ^ \ ^ y y y o y ^ * \ 

5 ^__j po • )io4^ o( JLj__»_> > ^s__j *__* ^ 3 ? ^? ^»*»- 5 * 

* 9 r y* .^,. $ n\ y 4 t» •* # y .^.. 4 4 y 
♦ C4^o?ot ^->( Juaj ^ t-.~-V.oo IJl *-*^^° Jjcl» -«aV-i- 

9 9* . y .. * * ~ y .* .,? y ^ * . T .*- 4 n\ 4 9 

JLoVLJL_> JJL___ < ^-__0 J„_-, ^.O 0^|U( JLjOJ ^_? yCLJ©» 

y . 9y * 1 y 4 *> ,^.. i t> *y . t\ »y 

Oi I .*__!.*.-__> ^-^*^ *-3 \CLJCM JU OJ W-^s. O^lfc • JL____»>_A_0 

<7\ t\ X -T^ g ^^ - P ^> T\ y .9 9 & 9 .9 

^o ^*} oot • "^s-ilU Jliot ^-o ^_o JLj©»o ♦ ^*;.___~o liovL- 

( 1\,« 4 t\ y? jT\.. 4 y £ 9 .* y t\ y y .9* . 

io Juoj ^_o . c___>( JuaiJ-.} yOJoi )♦ — __^^_o ;____o . Jbw**j 

)La*__ ^_o -*} yootii-o * a j_J__L)? *---> c___>JL* Ju_**t 

.9yy*4*y9 9 9 4 ^4 .9 9 y y 9 9 . 

JLi--»( • JLol____-o Joot Jj?a_- ©>-■» Juo» jo-v t_oo • )XS_>J^( 

. 99 y 4* 9 * 

♦ JL_-j;„_> OO» JoJL-O o>oL 

1 ^-^ T •? t\ 9 —Z * y .^ y * Z 4 . 9 y 

Jb____- ^sU • ^-.o* o( v_V oV-o(9 ♦ ^_-t__>( yootLa---.^ 

.*.. 4 4 9 £ T it^ u i^" * ^ 1 ^ x ^ <v y \l 

15 JbaJ yOJot Vo ♦ ^->JL( V JuaJ ^_oo JL*j;.._> q& ^2lj JJ 

* tn . 99 y y rr t') u? 1 9P»*y y . . y 4 t\ 
*_*__>LL(o JLaj;_> 001 ^.1a_L( V\ ♦ JLAi fc .i_i^ LJL^aco ,^0 

9 y y * y.A 9 * 9 » ^J^J ^ p ^ x 

JL_l-i-( ♦ ^OV^M IK_oi )Jo JL_._voL Vo • JL_a___o^_^p 

4 y t\ . 9 * y . 9 . 9 y . y f .n\ y 4 

. ya___>}JtS.J JL__*_^o JL__-^_> JLi--*(o ♦ _.iZ^j-h oof pa__J 
**0» UX^ -.0, »S( ♦ JL J___iV _.Of vo ♦ *-o< JL- T ^o )'o< \(o 

^ . 9 * y 
20 ♦ |______»o 61 

.? 9 t> ,t* * r . ..tn^ •£ ,° ^ y 4 Z — 

J1^l~ ^o JV*&*. Ji >.. ^^>9 v^ol ^*} ^l*V^oi • ^ 

,-? , 9 y n< .- t^ r - i» 9**f . t* . ^. ^ .» T tn £ 

)J • JLvi) ^O JLv/jJo JL±X»! yiO • JLaJ^ >-J..2> yi ♦ ^OO» 

* T i T " x , t> ;>...#• t> .? t* t* .? ^ | ^ y , i? ^ 

i-St^O |^O£0 JLi^.*(o IVAV. ^O ♦ J;.CUiO IaJVO JbQ.A£Q.iO 

♦ iJ^Si^p JLL JLoo> JLv^JLs.J^^aiiJ^xDh Jmvs ^o |?JLSo 

r ^t \ y i\ P * ^ r y \l ***. 9 C 9 i ^ ** y 

^ra^lio JljVS -oi J^-^2s.~L(1 }J^ Ijao ♦ JLv>Jo 

9 9 y t> p ^ x t> j? ♦ fa.-j.io Jl i^.^**J^^5 );^a\o ^v^o ♦ J^.*^jc!o 

.9 9 . 49 y t> 4 y y ^ y ^y y . »t* , o 4 y 

.JLw^c lajL»_ioJ^.io ^^cs oof.^J-^o j^M? JUa*ia^2^o 

y t> J ^9.. r i 9 y .f y 4 4 * y y * 

«-^.Aio )J^.ioaiD.^ I J^.- — sa*.Oo jLa^o toa^.35 ^*? ^^L( 

y y y "* ^ 4 y ^ ^ 4 y /t\ y y y 

oc^3 ^}U ♦ Jia^.*ro 1U Jla*^^ ♦•*^'^ — * J * JC * ^» T> . ^ TN P ^ J;^ . Aa^s^ ^vj* «--oJ^jU V o>A^i-^ oort • ^JLco* io 

^tn y *s \\ f* y y 9 T> y ^ ^ u « ^ -^ 

^^.J^O} w»Ajk.( )J O^A^-^1 uOtO • ^.OiO O+l^O Jl^ u.^fiD«1 

? -£ <? t> r ,2? 4 * 4 y y y .^9 r t> 9 

♦ Na^v* ot-**~9 V( -*o» o^*} dV ...3 ♦ Ooj>* JbV~JJ hot 

^ , ^ t> t \\ 9 " y \ 9 y . ..^ 9 y . 9 y * 9 

+31 . IjL*^X ^-( lla^A* Lcu^o J — J™^>*( LaX^ Mo» 

,t>^ g t> ,. 4 .^ . 9 4 4 y T> T> 7> 

JuV**(_ • A ^ai£}() JL^a^^ ^.^.^J^ioo ^.raicj^io 

X^Ttn • ^* / ^1\ 1\TI 4 9 4 9 

ajaoU ^9 ooL*yOJot »-^ \OJo» ovJ-^o ^£\coo ^*- a*. 15 

y K jT> y t> ^y y , t> , ^ <^^ x x , 9 9 

a^^p o! )}"^£>? o*~++*i ViQ.^^ Jt— ***-w»5 ^«^p? l- k< =i*>-? 

TN-^^ -^^^Tn-^^ 44 9 y T> 9 T* „4 

♦ Qfr*o;^ N.. oo) «a^V^o otia^V^ vy*^ ^soL V*-^ >S\ . Aja-> 

, 9 . y . y 4 9 y y .994 ? 44 £ y 

JL-viJL=>5 JL^a£>! ♦ .ojo>>^-> iJ^^-^o JL^Jaioo ILa^^i^ JJ?o 

y9 y 7n ^ .9 y 4 y 44 A 9 4 9 ^ . 9 

Jli^^J^io V*^ k— ^S ♦ «J»*>VSo ^*j- V ^*? ^ «^(o 

y09 y . ^.. 4 T tn tn y 4 ^9 K 

oot J *jy+£ Jlaa-3aA.co( ^o ^»1 « M ^.r> * ovi*-3 ^! oo» 20 62 

"*" * t K I S \ . y ; r . y y y <yr . y y i" • "» f *' 

^►**_*J* JL__a_>i JLaj^? )^a^ J,_*_->i JL*__.jo . ©♦lo&«JL-> 

y * | 9 y y t\ * 9 . 9 y y <* .9..y 

->;___Xo ♦ L_u_v _~* ^-ov-x ,-->__v.o l~_-_o w>^y.°> \, JLoo 

( t\.^t\ y 4 "> 9 . y"T\ .9 t\ * 9 .0 y 

. JLsiJ&o JL*X oot) ^>**&* /J^ Ij— ^ovlx ^,.:___.o ka.v 

i^^^i^c t\ *- t\ t\ x r-^ t\ . , y y 

L_0>_5 L>Ct-__5 ^ ^*^5 cN wQ._lJ ♦ V^J^AJ )♦■--*> OOtO 

5 -oi? yjo ♦ JL->-__ )oot Lu-£ ^-»* ooi ♦ JL_a-_V. looi JL_~-V o»o 

g T\ T\ .. T\ £ ** ^^ .^P / . ? / T> * y T> ^ 

l**S ^.^-joio ♦ ^*->W__ oo» LjjVS JL_*_a_5 ^ V-Zs. ©£_, -Vj( 

9 y 9 9 v y 9 y 9 t\ 

♦ JL»-_o )J k---w ol ♦ JLaa-o ^*o©+J* 

... ■* 4 K y K .? 9 y *" * v* t\ t\ y * j> . t\ 

L_jaj o( ^i*-oi Jl *.__*____> )o__o ^_ot-L_o ^u_*.oaj »(o 

*) \ p .f C ^ * y i 9 9 • f * * ^ u if ^* ,K T 
o( JL__ii* JS.S ^* *♦*( L-»iol ^-©♦•l-o -_-_--J JJ • jLa*_* o( 

io a_>i ^Si ♦ ^__.__j ^_c^-K*(^ JL-Q-Oi ^___J>&s__o ,__)j JJi ♦ j((* 

, ^ * ^ ^ T\ J? X .9^9 V |^T\T\.. ^^ T\ .. * y 

Mai__^ ^«^o l**^ Ju-soto ♦ ^___JJ^j JJL*^p ^» ^*..L__f 

. i> ( / K .^ .; c t \ 9 y * * ^ > y ^ \ ^ y 
JL_oi^_o JJ L-oJol* JLlJL__ -__oaj^._o ^3( ♦ ;_^s_j_( JL*--J? 

\ 9 £ *? \ s* y in ^ * ^ >" i ^ ^ 

^JL___ )Jo -a__,j ->o»o^(^ »<-»( )J( ♦ ot.i-o ^,_>(^ JL_o OCH--V 

^^l^^l ?^Tt^ ^ 41 . 9 T\A T\ T\ 

. __i-*_i_._o JLflo JL— -a*_xco( ^Si ♦ oN-~o( l-_--v ^Oi.-o ofi^o 

f T\ y * * 9 9 9 .. r y :* t\ -^ ^"^ t\^ t\ ^ 

15 )'; — -^ ^.V^_Aj J>^__^3 w>j_-Sjo JLjoj a-___,_i( ^Si ^>«__o 

t\^- 9 9 y . 9 y y 4 4 *.i9 y *. 9 f 

j__-i_o )ls_o.^9 Ua*\o ♦ ^o_-^>--__ A-Ju?>So ^L__._il 

y .i\9 .. y * i\ t\ y y v . 9 9 9K 4 

♦____ )^_* to.__ atia-o t.-_--_oo V-»iO )oi--V( yOOV--v 

|L^J^_s_o Jjfcs — .'-iA-J %oovX _»ot No»o ♦ Jl •.__,J5 otla_v--5 

**.__.3( Jl — J_v J^_vO ^_o5 LW^o ^k^ ;__©( ♦ Jl K_>J^,ca_oo 

. 9y y ..4 t\ ^ . ^ 

20 '•' JL_a_9 -a___)av ^ «f.---Wo * * .y . 9 y . 99 y .9 y .9*K 63 De seternitate futurae retributionis 
( ex eodem opere l. IV. cp. 20. Ibid. fol. G8b. sq. ) 

\ 9 r * \\ \ t? * y . 9 9 4 y 

Juof^X w &>l JLa_.--x*aL_v JLsi__vajL. J^Jv* y n\ 1\ t\ 4 .9% 4 f | tn 9 ii .M 

V*J^o=a-*2? ^ow*a_~--v JL-iojc A«( JL-i-S-, ;..s^JLic*_> 

9 9 9 .. 4 y 9 ..y tn 4 n\ . 9 9 4 . * n\ 

l^-^aao _j»J^._<J&s->o* ^s^^o JLsa^va*. A*(o ♦ ©0 5 

^ ^..^ ;> ,.y r .? 49y .? 4-9.9 9 .^9.. y 

)La„J-o -*1-jooo • JLa.— .*~,o JLa--) JL-ooto ♦ J**_- lov. 

. 9 9 , 9 9 4 .* 9 .n\9.. y tn * . 99 4 t\ 

Jba.-j>.V_> ♦ JL^iXaju )oo»o M* ~ f 3 ^-? ^OV-V*? J-X-O? ^ 

9 . 9 9 \° 9 .. 4 9 * r y y * " y y t> 

JJ ♦ JL_»;jo '<--*>? JLa>*_>a-u_ KX^ ♦ v&.V} ooi -** 
x (9~y y .99 4 *9 9 9 o 4 ;, ; r, 9 9 49 y 
JLa— t\r>j JLoajw ^.♦.-3 JUL-mo ♦ JLa— ») }1 £>{ JLoot JLa_^*» 

9 4 y 9 4 y 9 9 9 H ~ 9 „ ^ 99 4 ^ s 

)La*a«.o Jla^iaJ^A. J*a* JL*oot JJi ♦ '*%*• $oi JL^,^o^i c*v** io 

. ♦ . ^_ ♦ ♦ ♦ 

9 4 y 9 4 9 } 9 49 y 9 99.9 y 

JJ ycu^^o : JLasj JJo JLa:x*~. JJo • JL__>;»o o+_> I^*V* 

f\ 9 .99 y 9 9 9 . 9 .n\9 « t\ ,?9..y 9 9 

^**~o ' JL;jc J^JJv ^*-'^ V} J-*°o ♦ J?i-» ^ ILa— iio ^,»yp> 

.99 .904 t> y . tn .9 y y . 9 9 4 .? 9 

♦ JL*;*. J___>o;.._v ©v-. J^-V yio ♦ JLa_> oi JL-i_Va*. JULsi 

.9 y 9 4 y 9 yl 9 y * tn 9 »9 tn X » 9 

J*~->(* JLa__v_oo Jbl _;._ol Jbc^^^o^ ^-^? ^-V JLL-^i 
9 * 9 4 9 t\9 f y ^9 f y 4 y t> 

«Si • ooj ^Vaju JJj ©+^.^0^ ^o • c*-^>oi lav -^^ ;-s^ 

9 4 9 ^ 9 
* 1Q-Vajc JJi ^Jo» 15 

I r?*.P , * 9.. 4 y 9 .. 9 9 9 y 4, X. n\ 

\ — *9o)Lo JL_*_coa_>jo JJ^_-^j JJ^ — .^^-5 oofJi 

\ t * \ 1* 9 . t\9 ..y .. 4 9 1 y t 9 9 .y 

o».*A«( *oot->^-(? ~©*~> ♦ \ — *-*£>\ JLa-ov-20 Jof-vJLs >? I 9 *y n\ y * y 4 n\ 9 \ 9 9 <? il y 

♦ JL-.-fJL._v. -»©vA**( ^_»JL_v_._> ^Xoio ♦ J©v_vt} JLa-._i.-3 64 9y 9 . ** * 9 4 9 9 y y y y 9 4 y 

JL_jlo©io ♦ c*-J^*t jaXa-- JJj ♦ JL— *__-_} JW Jia 'Y ^ iOo 

t\ t> 9 4 * y ^ 9 .° y* £ . ^ ^ .9 y * 9 

.^.©>.l_i09 JioA~-V^O ^CH^ JJ^*- V ©t-J^-i} Jj©K^-M 

t* 4> 9 4 9 

* c»-J^->, JxXai. JJi 

tn y 9 r 9 y 9 f" , 9 y .9 9 \ * \\ 

^ V^-CO ♦ JLl_-w ^Si vj.-.( ^sl JL_j2ij JLooi JooJ^oo JJ 

4 y * .^9 4 y * y* \ y **\\ I 99 4 

.o©t_J^-iS . JL>;_-va__s__>} J^Jw,.*} JLioiioJL -_j-a-_ 

ii p r ^v t ^ i * ( ^ * * , * • * * \ 9 * . t 

JJ ♦ ^ioi J&s-_iV-J^* JL-__._t ♦ JLi--©.} oc*J>o ♦ ©+V*? JL_co5ol 
rr t* 'J r .;> f 9.9* .y* 4.* . 9 

^_>K_3 J^^S *3(} JL___i_» ©£>•*? JL*JoiJ&s^ JL__*. OO) 

♦ ^i} JL* joiJ^-> -*_______ Jfcs^o J^_* ^(o • ©f__w 

9 ?..x . *■- .r, ■*• . ^ j? .^ ^. * 9 .?* 

Jia_i-© -.-io oot JL»JL___> J©t-_Vi* • ^-«^-i_ ^**-of jJi 

! p^ ;> t\ ;> . t\ . 99 4 .9 y ^ y 9. y y y 

JL i._-ot No» yjo • JL__.ja_v} JLi_^A-_w ja**J^_o ♦ ^ji ^ju^-**} 

. 9 9 .y * 4.* * . 9 . 9 * . 9 9 4 * 

)©>_Xi* ©.iajJLo? ^*;_oio * JL_*„__v JL_-._Xaj- J^*( . ->©» 

n i> ; if.^ ^ y y .9 * y y * ^9 ^ 

^ (}©» )jiJfcs-__oo ->©.dv_w} J* — *-^*55 0X0 * -»©» ©>— ->— 1* 

- ^ ~* _ _ _ s_/ >• 11 \ 9 y w i ~ ? 1 "T * 1 ?~. 

JJ* • JL*** JJj JLl__»o? yOJi 1.-^ ^ J©v-_.i ^.^)V-> . ^-i^L 

^___, yOoi--__J-.o ♦ JbK._vOf*o JJu._v_o ^*^ JL_-i*.i--_v . )La_o 

4 t* ov 9 4 ^ y x Ty ..y 4 tn r - ^ .. / 

15 iOovi-^-v . JL.*_o »o©v---.-^o )t.-__A_o yooj-t-a-Vo • i---V-o 

T\ ^- „ T\ 4 ^ t T\ ^ y 4 T\ jTi..^ 

♦ JL J._i_a:so ,ow1_-nO J^^-w . o ©v— .i-_i_v . J*---- 

r ^r * 1 9 y \ ys > \\ *•' * y \\\ 9 y ^i/^"\ r 
©♦iajJL..) JL— ^.*i JW • JJtO_-^_o JJJL_>;.4B-} ^o )ia-*-J-o 

1 9 11 1 ^^ 1 ^ 9 4 .9 9 y * . * * . 9 9.y 

Joo» JJ * JL-^i JL 2_.>A-->aji- JUo» J^o^-j . ot>»J^->i Ic>v--vi5 

* *s 9 y \ 9 \ 9 ^ Z ^\* * ^^ ^ 9 * 
^*V_oi? v-_»i . io» JL-_____-a.^> o»iajJL_> ;*^o>_.i . ov---->i 

9 y * .? 9..* . 99 >- y y * .9 tvP * y 

20 y^_vV^--o5 ♦ Jia*«-_>_- JL*.JW-> ♦.-.J-wJ^jfc^ )oo» JOJI v°^Ji 65 

4 t\ - 9y 9 t t 9.. 9 . 9 k t * 4 y T\ 

yOOOV» JL»*_iOO ♦ Oi-liO ^.*J 9 JLiO sj~»i ^ + c+lSG >X©J-JO ♦ O^ 

y * 9 . 9 9 r r \\ x* ** *" . 9r 9 .t\ „ y t\ .. y 

^UVm JovSfcv *^jw JJ bo» ^o • JL*'^o l^^^o ♦ J» ^v 
o»*- ^-V- *.**J v x? JLoj^o ***i ♦ o»LqjJLo ©**£*■■»* ~o» ©^u^j* 

: jJ?..^ y t\ t\ .9 4. * * 9 .1* ft yy 

\ aIaJ^o ♦ o>i^o -o» JLajJL^o ♦ ^A-A' Aj;a*J)o ;. — .a-oo 

4 t y t -£■ T\ y i ^ ? y y 4 .t 9 . 

*^b^*o a\o • ©»9Lav ^*io JL=*m} ^a^ *~J\a s)+~l_ 5 

4T9 t . 9 9 y 9 4 ^ T\ 9 t\ *\ \ 9 * \\ ^ y \\ 

o*1a^} Je*-S^? JLojJLd ^r-^° * ©* aft ^6 ^^J) ^f^ "? 

9 9 .9 9 y t\ . T\ 9 t\ 9 t\9 t\ . y 

Jl vt , s y _y Juov^? *"*^ ^i * *^-^- OV— J-*^i <**io ♦ mO 
l^ovo ♦ ^JuJLo »o-m »o«.«J )Jo ♦ ^^*il ^~i "^r^ te~**J 

» *" ^ 9 * 9 .t9 y .9 49 y 9 y 4 

Jj9 yOOVOV-^*» ^A*2> Ju';_~i_0 ♦ JLa_-*J^._ x x )?Li yOOj-"V 
9 9 9 4 y * , 9 9 9 y 4 4.994 

* JK*-o JJ yoo^-VoLo JLa_v9 JJ *£-v %oo»iaJ ♦ JL-oXaj- 10 

?. 9 .. y , Ti .. *■>' •*• .f 7\ ^ 1 TNT>j> 

JLIq ^o JLa-*i) ^^ v&J&oo * • ^V-oi ^»? Ju*; — ~i 

* y . 9 9 .* T\ T\ T\ ..^ .T\ ,.y .T\ 9^ 4 

**J^-v9 Jba^j^ J9 J&va-o ^o ♦ JL*v-»£v_o Jul_>JL_> ♦ JLij^VoS 
^oioiS-i? ^i • p*—*o J*X ^^2>Li? JL^aJ^ii p++.o ♦ ov-^^ 

^ . 9 4 4.99y.T\0.T\T\ 9 .9 

^***— ^<o • ♦ ^n^ ^>o )of-^ )oo»o )oo».J9 ^i — .o )oo» 

^^^ x.^-^x^ r\ f y.T t 9 y 

o»La^.^Xo )& — .^5 o»^cs£LaL«*X ♦ yoLw— aoi? ^^OV^? 15 
.99 .y t ^ t * y * y t- 4 * y 

JLjs** ^(9 ^ o»^*2Q-a.**X ♦ yoW ^.^^.^o o»LaJ^.^^o 

K * \9 9 7\ * 9 y p /> ^/j> 

♦ yo^i ^*V^o(9 ^os^ o»La2i.A.JVo ♦lisaJW.J*x ^o>**t.^ fi+so 

9 yy t\ .9 9 .. y t\ T t t\ 9 '* f *\ * 9 

S>\ ♦ ^^jfcoo JLl^)J^io ^iJi ♦ JL— l^J^fcoo ^«^? 

t 4 * y t\ 9 . 9 t 4 9 n ^ \ ° \ 9 ^ \\ r 

otLaPi^p^ ^o ^>io Lar>o» ♦ o»La^.^ ^ 00» ^JL-S JLl^^JLio 

, 9 y *ry 4 y y . t\ v t 9 y K T 4 * y 

JL— J-a-io . aiiaXo w3|^^o ^^ JL— JL-^-i • o»LaJ*^.2>o 20 • > ^> *JL.JLa U JL JJO^JLo %<0 ♦ ^J^^O \ l"l.»iO ^r-— 

ti t\ .? * 9 .* 9 **. y t« .2 \ ^ \ 

* ;ooo JULX ^o;*. JLjjx^JJ&oo )Jo ♦ ©iLojo^ 
ojV L^. A *S . JL_so,..o lm.3CLA.coio !JLS»jlOijo JLoJLLio 

y * ^ . 9 y y yy ? t\ 9 y t* i\ y 

OOlO NJ^U^O JLjJX*( . CiJDV^O )J* ^*<J*0 OO» . %CUi JLcx3*ao 

T> T\ j> * 9 * * \\ \ * 

* ;o„io Jl-V ^.U. MJ^Aio JJ* JLao De Melchisedecti typo Christi 

( ex tractatu de Sacerdotio l. II cp. 1 7 Joannis Darensis. 

Ibid. fol. 125 b.sq.) 

y 9 T 4 ^ * y y ? t> - y 

y.^o9 oilcLio^ js?U.£lJV^o -froi-i ^.Jv.Lj>« 

t\£ -£ ^i^ ^ ^ i ^ 9 .» y ^ n\ 9 9 y 

io . Jkj*;j^a£OJ>o )>LS-do^o )o»-v>jj^ ♦ jo^ )JtS~-ikJ^J> 

^^ t\ ^ £ *y . 9 y r * y » . 9 

♦ a^ASj^o Jia.a.o)? Jl — ajV^o jD?JUn.^,io? *"*^ J — ^ 1 *" 

,/* 4 *r .9 t> ./> 4 *y . ? t\ . 9 * y t\ 4 

llcuQ^^h I- «^ojo Jiaja*}h JL^bajwi JL.**.*o? c*-caSa^.s 

9 * * 9 . 9 y * T * r^ 7» . 7\ ^ .. J^ 

JLjba* ^ : taJ^jo JL.oj^o -;.oii ooio . c**oJ^j>-< JL^._u> 

9 9 y . 9 ^ y y^ t\ f 49 r y .9 y ^ * y 
. )Lv>\jw} JL-iJ-x-o wCijl3JLSj*5 oflcuiV^ioi JLjfo . oi-N->;-3* 

71 t\ ; i\ y y v 9 y . t* .. f 4 4 y 

15 : <* >e%^i JL_>;.o c*J-_M?o -»©ia-o*-3} JL--._V,_o »oc*J--3 «-^? 

9 9 y .? * y ^.9 r r | 9 9 y ^ 4 y 4 

♦ U^jw? JL^-J^jw^ oil)i ;^i JL^a^A^ otla^ ^vv » V oo» 

f> 9.. tn T\ . f ,.P . 9K tv ? 9 y J* J»' 

JL^J^ JS-^>o ! JL^a^X JLsi J^a^> JLjaa^*. ^J^f ooi 

jj x Ti . -n .. y . 9 y t\ . t> ? ..^ 

JL jl°u JL^-.^o : JL^aiaJsX JL-Jtt^ J^.-J5o : UJ^^X 

, 9 y 
♦ )^21JV 67 

9 y .9 y t * 9 t» y * \* * 

JL *\ \v> Joo» -o»oJ^-»( ja^** s2sa» oo»? ^»* )k*ao+a 

9 xi ^ * ^ y y . 9 4 y . /> j*' . t\ . *- t\ *• .^ 

JLULa OfOO^l^^O OvJSO.J^Ot-^0 Q QCl J ^ &+hs*U jaikjwioi* 

t 9*y.99y9 4 .9 y 9 .9 .. y y * * s^ 

l v»>rp JLv>N»o lio»o~> JL^^o* -o» ♦ JL_sft*.s* )a^Sjk.ioti 

9 o y ^9 y 9 £ y . 9 - <? .. ^ j^ - ^ ^ 

t lo+^Sfco o+-±±"i hia_^ s**ji ot»so ♦ 1— *-***►* JLooo^ 

9 4° v r .* 4 y y 9 y * 

* JicuAwx^.3o JLa*.a,._.So JJ^--v<»~_> 5 

\\ * * \ * \ y t \* 9 4 

JloV— Qoa_>i |JS.j^ftjL>^3 i. — s? ool b;-VQ^ 

4 ^J^ .99.94 y * y y 9 4 y y 

♦ *0©+*LVJ&S--x JLjO» JLSoi»— .9 ^\*A^OO ! jLa--_N_OlO 
. t\ .. y 7 1 4 4 yy y ( t\ t\ . 9 * y t\ 4 

JL_a.-_-V_> ©♦LoVQcO-Oo» P«Qo) IU*Kio JL_*a.o? cH^a£a^^> 

.9 4 y . 9 * y . Tn^ T> .T\p .. y T\ T\ T\ 

lv -oa_> oo» JL»«»jjViN JL Qo^Aj? JLl V i_) ^o of-Cftl^o 

.? i 9 .99 4 y .9 4 * .9 y t\ . t\ .. y 

♦ JLoj qqN JL;~oaj? w_j* Jio©»-? JL^-**w ^i L^-v^ io 

9 y 9^ 9 y y 4 T\ ^ ^y ^ 9 

I» N»^> JL->? IK 0©»9 oo» JL—mSa^ oJ^_>LI ~©»cu_»J ^*9 )J 

9 y 9^ 9 y y 9 /jyTN 9 9 99 

)«-\--> JL — ioj JJi o©»9 oot (jjj* c^oL ©+ — *o! JJo Jl — *.m.A_ 

9 t\ y * 9 .. y y 9 ** £ .9 9 9 y 

)Oy — o^c? ooti oo» rJ* ~©»a-oo~>i J>fcs~~jwi JJo»»JL©*J-x 

y .y.9 .. y y . 9 9 4 9 .* 9 . t\ .. 9 

ooti 00» I) n -oja^oaA JL-a._vajt JJo • oo» JL_» JL * a_\ v 

t\ i- 9 *\ \\ * * *9 9. .°. 9y y 9 y 

^ ycuo» *♦*( ILo^»ci^ ^ci^ aj[ JJj . to^io la^^sX^ 15 

4 y y . 9 * y * y * fi u t * * 

%o9o»( ^.*( of- ^ JQ-Na^o o»Lft— iftj> tf 1 ""^ "° JLj^aoo 

f t\ .. 9 yy y . 9 y K 9 9 >' y y 9 9*?. 

JLjov^.X ;m^io^ JL—.*^ >*+{ ^Ooi^W ;£a-V) ♦ ^JL^XjJ 

yy t\ y t\ ^ y t\ y y y 

* w.VoJ^QO^ OOt ^ lk-+SO p^SBl 00»? 

v*-( )J( yoio»( *♦*( o\ lc^N.!! o;.o |;vjl^o JLjie-X9 

9 C?\ n\ y y t\ y .9 y . 9 y y . 9 * 

^.200 )i* • 01-0090 00*,* o»;^s kva**o JLiftJ^^ JL»*Aoo 20 68 

<t 9 JLoj ovjd ;-*^oJm JJ* ^u;*oio . )Lo-fc~* Jl*oj o<jd JJ 
JL— ***--j JJio ♦ Jooi J;~.oJ&oo L JJ I )©+J$M J;j»co JLa*~* 

** * 9 tf 4 ^ * .t .. 4 y 9 y t y y 

"^ — Oa ooot .ow»K.( I^ioaJD **otaio*Oo o*— JOjO* 

4 .t .? 9 ..y .i\ 9 y .9 y t 9 90 y 4 

a-Xio • )la*A*5 |io';..Q.io JLo;*.* ^X»o ^oo»;oio **aJo 

t\ y 9 ^y . t ..t t . o y y ? t\ ■* . 9 2 

OV-O-iO ^OfV^X^ JLo* ^3 ♦ JoO» v^L^**A>0 JJ OM-O^? A*«*l 

t 9 9 9 y o y 9 y 9 t y ^ 9 

V-s^ S>\ ♦ )aoi^^>JJ Iw- ^ a^o JL-^a.*X loa Ja&io )Jo . Joot y 9 .9 y 99 .y 4 t 4 y -a 9 4 9 

dX Loot Ivjs^^o jootfOto v**aJ5 ^* yojoti J&s-«o* JLojoO 

9 y <t> * y y £* .? 9..y . t ..t .? 4 y t 

©* — ^ ooo» ^£J^*»? ^V JJi )Lo*a*i i**^?? JLo*ojw ^ 

i\ <f> y t 9 4 A 4 t\ *y 

♦ 0}JLo.-\>©} otJojaoj Jiao^o ^bo ^**.o 10 Ex tractatu « de anima » Moysis bar Kefa 7 903. 

( Cod. Syr. 147 Bibl.Vat. ) 
Qua de causa animae puerorum bonum a malo non discernunt 

{fol G2b. sq.) 
9 9 £ . 9 t 9 ff 4 t t* y y 9ft yt\ 

^*.;s JJ JAJX-*w )j._*i ^£*o? Jo-ooj : Jo ; yoUao 

.? 4 9 y t\ .99 y .9 »9 * t ° ..9 * .t y s ] 9 . 

15 * jLdV^J ^SO JJVJtO ♦ JJ^A-O ^O /Jbou£ JojwJ )J^A- 

.*..9.y .t y 9 9.. y 9 9 £ .° t .9 x 4 t 

JL—V£io Jo-*.$ )^s.a2u ^jc';s )J J>^jw j^(^jj^o 

.? 4 py ^ .9 9 y .° * * \ ii** 1 * y 

. Jla-V^J ^o J^V-jlo ♦ JJ^ — **d ^so J^ — 2l^ JLoys) 

t .t\.. 99 t y..y K t 9 y 9 * y y 4 t\ 

^SO JLa Ia^ ^•CH-^a**^ Oi ^.O^J-^^O ihOJ w.^ ^^.A.^O 

t 9 £ £* A y * . 9 .t y y . tX. y y ? 9 ,. y 
^Xo» JJl JJi . JJl ^JL*V^OiO ♦ );^^0 JL-iOA_\_^5 )J^A-^J 9 .. y 
.3j 69 
i\ 9 *y .? 4 9 ? 9 .. y -* i\.. y9 y 9 * 

»-_o i V . m »>, U-Sto • J>Es_*-.--tJ ,__o ^o*-» i» a o V"*r — — 

J^joo+^o ^e^kes .-.otLa-Dt} _»o>.__. >o«-io JL — » U-o LL*..»_ ;? A .. *P «P. 4» £ -^, JJt.J O^O JiV _*jJ^.V.O*-_ (K^JUVV^iO JiS___..__.--_-_o 

JZ & # ^ , f\ >>' , i\ >►' i .. 1\ p y 4- & y 4 t\ 

)Jo ^'m..^o I^-jc^ J^-^-S} I iojoi ^ *.-.-_____. 9 ^w^wiO 

Jl l°ll; OM>aa yQ.V4-t.J9 »*©♦ loJ^ ^JO^. |Jo ^4V-.V-__-__0 -*• 9 o»— -*-*? U _«_-_*. yOCL^j? 4_.ot <^o t^a*d : -oc*v__» ♦_____v_Lj 

. JIS4_____.__> ^o !Jl^-__.£ o( . JLa-V>^ ^o )^;jc JL___;.2> ©v^? 001 
^s-j~:_o JJ( . ^_-Vot* ov*iN— ( /iN^JLO^S ©>JU----^ ♦—■ *^s, -^ 

* (T 1> * v^ ' I ^ ^ )^ * 9 \* y I •* * * ^ 

yOc^ _IS*_.( Ot-V-»9 ] JL^Voi* yO J©t Jf^S} JL-OjOt 

* * * 9 £ v^ -^ II * *y 

.a— *_*jj ^_-_och.v_ JJo ^-_--V__._--o JJo [.♦.♦] ^>; » m ., 10 

jA i 1 * /> * . ? * * J> 1 9 r * £ ♦ .9 r 

JJS* :__.>£ JU_;,__^ M ot otLa___o;..__- JL_.a*_iN. v o jJ [ . . ] ot__V_-_-> 

.? 4 9y * .99 K tO * * 

* JLa-LN^} ♦>© 1^^ o( . IJls-^4^ ^o 

)J o^JSNajtNo )Jo ^i.v^ II 9 jL-^a^.^9 ^»-001 ktel 

X 9 .r 19 y 9 A .9 t z - * x \ y | 9 \ 9 19 

JUji 0(0 • 4^>LS-D9 ^f— VJ IV^IJ^OO V 1—3 JL^oJCV^ wOJLS^ 

i I^O^JtVAiS 4AJ4I.J V >>V VI ft^O llo *_iD.!S»iO U? I^JtS*.*.-!^* 15 
i^ I .c 4 -^ 1 1 I ^ ^ >' I ? I "^ ^^ *y 4 >* 

vo JL__j.^^-__ |j, JL___xv__»i JLjJI __>fo . 4A.-4_.-j J4._4_a.__, oot f.__ 

V-^±J) >4V^_ OOt ^ i l^s^J ^^J-^O V JUOVV >Uo JL_4J_s-.lJ-.-0 

ij ,tn y 1 9 y *9y 9 y y y y 9 (* y ,\ * A 

JJ IV __--M J i»°> »0 JLjLOot i w^v-lio^ >4V,.._. JJ9 ViolJ^-io JJo 

...<*9y ,\ * * t l \ \t t? .* 9 y tn 9 9 .99 
JL-O9ov3 |J^__i_4__» ^5 !>LS4-_i.^ JJo . JLa_^_H^9 ^> J^ JL__„_2> 

y y 9 9 £ 4 t\ 4 y y . 9 y » y £ 

4_Ot yD . ^ » tCH-V- JJj ^-^^O V 00 ^» 1 ^^? JL-^-V_-_l_o U 20 70 

Jj;__vo JJ^-*.-_>o JA—^-^ Ao^l^ ©+-— ~ J^~» JlN_JL_-,_> 

^._-,JL_o Jv^^j JL_ojot »*_»( c*^-* (sic) _»otoJ^— i JLc___^jo 

,99 4 ^ * * r 4 * . o * * \\ • \9 

JL~___00__ ^ ^-^_*J^« X-^-O ♦ C+_ X ^*»___-_) \JQ C*-* 

5 An anima in uno sit corporis membro an in omnibus 

( ibid. fol. 636. sq.) 

J «_-____ '*"^_^? >---oj©t yOoL^D^ Jcu__o* ; ^._> : »oU__j_ 

tv y y K t 9 y 

»J« yOOt-i^ *** *--- Oi JLj___J 

l^-^^l?^ 1\ 4 4 y | p 9 ^ y y T9 

. Ls>_£-_-0 J_-,-»,L\.__ ,00^ *___ JLojot >^> O \t) __*; 

10 ^«^o( JLa-£0(9 ^ JL__.L_>0 . ^a**2^3 Jbo^Ot ,._-* 1Q,__ oi 

^o Jjot *_,___* JL___.,.__o . J ;«__.-. o*->o J,_*_*_© JL-o_o *_v* 

I )! / . P 9 .. 9 y 9 " y. ^ t 9 4 . * y T\ y 9 

JL-___j? ©tLaj ♦.___,__ ^--.j^o JL~»a_o JL_-__<J^_-o ♦— ^* -o* 

| .0 T ^ •* \ Tl , T<? . ,? P„ *• T K .<*• 

JL___v. }a____j ^-^_o( ^*5 Jb;_W . JJfcO_ — ___o ^_c*-»J^(} 

* i 9 * y 9 * .* 9 » 9 * * i 9 9 t, .9 y 

o+^ JL__,_Jl_o| _>ot ^3 Jfot JL__,-t_»o . !;___-. o— -*Q J*-__o 

,? <> .. y ...i\ jj * 

15 * J^__-__*_00 JL__J-0__ 

,2 * .. ^ i^ ^ o' t <> t\ *r .*" y * . /» 

J>^-~>-^^ JLg/o mv» ^___^ot ^•ov-LV'-? ^L_V-oio 

_»otoJ^s— s \ — UDot a-_Kt j ->ot ^o J^ot JL_-,«.-_o . ^•e*-£ s -*( 

• 99 y yy ^vi^ ^^ , 9 y ^ 1 99 4.9 

* JL-u>;.-> -_v_>V-o )a_-_V JL.a_o ^o JLa__j ^o ; JL^va-o Joot iv 9 " T* y 4y.9^^Kt9 y ^\ 

^o Jl — -__u ^-o a-Vo ^a-i_---> JL____v ^o oi JL_i_.j ^o 01 71 

yy 9 ^ f ^ c , i> i i> 9 JjT , 9 y __o;.:>o j i°i> ^-o j o «,. N ._» JL_a_o ^o^ _.©♦ JJi . /W^S 

f , ? ^ t. ^ * 9 t9 ^9 . * ^ , ^ 9 r , P !> ^ 

^OO Ji A^J ^j -©♦ _*io JLiOO» . ©v-J^_W J£___^j JL_j;._> 

^-►of— *LVl ---o».-Jl>_»i JA — -^_? t*.** 3 * ? °"^^ JL-_____ 

n\ 4 9 y . o y y ■y \ f y .9 9 .>" f\ 9 

ov-----_-> U-.--.iO JL___J} ^W-oi ^-J ^--*- . )&_-_» j"L ^-*<* 

* y | !>y ,o 4 . 9 9 y r \\ ^ . r y .o y 

JL__^j JL_>}o l^cu-^l JL_ojc» ,___ )Jo ov^ &*_>_ <_- J^s^ 5 

, t. <? . ^ * ^ , ? y v^^v 1 ? -^ ^ 1 n * i' * r * • v * 
J^ot JLs*^*o . Us^2> 0+----V Ji.~--_o^ >i i otla^ ^oo ©*__o 

yy .9 y , 9 y * , 09 y 9 ^ ' *. *i i ? ^ p 

tf <___«;._0 Ji..wSO JL*.__J ^ JLj_j;__9 M Ot ^0©fr_J^_.» JL__OtJ 

Quo pacto homo est imago Dei 

( ibid. cap. 40. fol. S9a. $q. ) 
£ \ f? I ^ ' ^ ^ I >> 1* * ^ 

_.otoj>_»i J*,-JL-m M ot ^sV . JL _>©t __oL _„j_.__j .... 10 

.^ 9 * y^ * ,9r 9 ^ 4* ,9 9 y .? 4 . 99 y 

. Jov__x ;_o(j : ___-Jfcs_- JL__otj ^ 5 ^-© Jo*--X} JLa-o? JL_j;__- 

_-OtOi,M )o*-^5 ^i_^_3iO . ylo-O^O ^___V--- JL_J^_> t^ VJ 

^5s__iOf ot^_v iS__vjL_.__o . JL____;_oo JL_ -^jdo bJLoo JL_--£ 

?• 4 * y y ? 4. * y T 4 >" , fy *h , 99 y 

o»L-a__» ♦__._> o o»LajJL_,_>o c* lo. :_.>., A,_> JL_r^^j^ JLaj;___v 

9 y 9 , ^y. * \9 * ' * 9 4 f 4- 9 y y 

100*0 . JL_o*£s»j9 JL- r -o} JL___o *^>3 : otLai_o__v___>o 15 


^j? ^shiO^KiOP y v t 9 *y t9\ * y.-o V— ^oi} JLi___i JL____v_oo JLj__,.jdo jbJLoo Jl — __^ )oo»-j 
JL_____._>9 »aoa_>n JLx_v_i JL-_-_»»_o ooot^ • .o,-~-_<^Joi3 

i 9 y 

t f oot ^_i_»;_o 

7\ ^ _a__v, V^o)J^_»9 )i— >^> ^-- _-oL ^_9 ______j 

4 t* y .f f , 9 y y T 4y t> K , ^ P ^ 

^^,_o . V_a)>^__> JL___j to — ,_wj o»La___> ^9 ^--» ♦ Jov-$M 2 72 

9 * ^* P \9 y i P r ^ * 9 . JL 3cH"» cA*i ,-^©1 ll^^Jv JLaSlj ^wfcOo» oiLa-.»** 

I * ^ ^ T ? >sv »* ^ I * r * 9 II * I* * 

JiN-^V IJOI ^».A.*00 . Jt^S? »-J^C* U JOJ».© Jl^ tY>JO 

»*©ioK*i J©oV* jL^&Xo? JLljo ©Ns OoJJ&oo jia«»»«o 

, py^.^^H-,/»?^ n\ . 'p .? 4 y 

\ — •-S.j «^o* JL2u„r>^o.^ JLajo* **^. JLaaj*. ♦ JLa^ooo 

t py P \ ^ ^ \P 9 4 9 4 y y v , p y 

5 Jl loot JLjia^o JLi^aJ 3( .axoo . ^a_ Aio J*^3o 

.v 4 y y y i vp* i- f .m ^ y y\ \ *% 
. yLaic^o «^seJS, 3 Jl— aj[_ *=>-*-» Jo+^ J&X V*e( • oJ^r>( 

■ /> ^ * * **<) y r . p y \ 9 y ,? * *y \ o ,* 
\ *>©>.» ©£Q.V Jmm*^oo Jv^SO JLaSlj J^^osi? JL.O&.0 ^O 

.?■<') * y t ? 4 y , p p y , p y ,.* * * 

♦ JLa-»»»* ^09 **,.»( JLa^ojo J©*.— ^s? >ia_Skj J;jdjnj9 ©£*. 

JLaSu » a^ oo . J^o» ©£** l^xy^ V : ©4,1*3 JL*«jJ5w&io .-*} o 

I ^ V "^ I f * ^ I ^V ^ * * ^ a ^l^ •? ' ■? • £ * >" 

.0 ♦ Jot-S^; JLaio«o JLjsclXj ©v*J^( K^ju^o c^o e+JOo ♦» 

fc 'ii 1* i\ p 4 \ r \{ * 9 * y ) * i Q y 

Jn ..jULJLj».© JLaBLaj^o JLa— »*^ ^oj ^M ^9 '^-^sp 

.90 * .? 4 y , y y .* * 
t f Jch»3m JLaio^o Jbo-X, v^oJJ^*3 

J Georgii Arbalensis -{- 987 preces pro initio jejunii 
(ex Cod. Syr. 90 Blbl. Vat. fol. 44//. sg.) 

15 J.^00,9 JL2la^^*9 ILv~i^ 

^.05^ JL^^Oa* kOQ^^ia>.^^ m,^oV J**av.« 

y .9 s y y ^ 9 i p , *Z y ^9 %>- y p y y 

^JS. Ja j^io . % -i.»ajc JJ ^Si t©A,(o y.*o »X oo* 

1 p ^ t 9 *y * 9 y Ty * ^t> r * 9 £ ^*. 

\ ^ N"> : JLju»«.jo JLsioOj^ cmVajJ^ aAjii ^i^a^ ]i ^&l 

y * y .y ?p y .9*y* 9 * *y? , 9 *y 

^jl^o ; ^v (o . ^LdV^ I^Vjw JL—^a**^ ^l^ JL^-^a^o 73 4 4 y x *m k 4 ...or * .^ t ? y • "? .? **t r. 
>xojfo.JL_VLa- JL_a_ ^o LJL^^JL;_.v JL*s( JLoj«*JL~.~k 

r * t\ ^ i^ ^ || \{ ^ * \{ ^ * r \{ * * 

^+jt^j ^o %~ J;aj JJ? . )U;*vo JLo;.~_>o JLa^*.__ ^_ 
. ©*_ ...*;— s Jbo oo» ^v J La___*_ W^— -° • J-* ♦-»•_. J 00 ?"* 

* i 9 r % *\ \i v"-i * * t? * \!> ^ih 

^io JL___,j _», ^oo,L . JJrO_oJL-o ^o J;v^2> ja(, ,__ JJ( 

.9 y y .9 * y y , ^ * \°% " 9 ^ r )\ 9 " ^ 

. jL_»_.__oo I; ^* 2 ^ t:^ 00 } l 0c * J ? ♦ JJS— *-i—>o (Jln..--.-» 

Js\._JL_-0«j0 £v_JL__>4 . ^J_v*.«__0 »___;_> OtfO *___;.__. ♦.oo 

. JL.*__Jo ^cla^o JL*a_o *__*, **,__?,..© ___.— «j . JS_JL___*_5o 
___*( JLjJLo .o _*____* JL_;__o . JL_jjl_ JlV-o^o "^^JLaj^o 

♦> o__Jlv_>L( JLjo^J Ju_*_>j 

Ejusdem canones de haereditatibus. 10 

( ex cod. syr. K. VI. 3. Musaei Borgiani p. 800 ) 

,9 y » 1 9 | p 9 y * ^ \ , <*..*• x , * ^i 
J;_.^.> ( •> JLjI ♦> JL_>_o,._5 JL-_t--,£ . JU____^ JL rr>^^ 

* ^ IU ) |U •>*' \l* tp y \ 9 " y r y r 

»~~ *__ JLINj( .> |LJNj(o I>Lv_j-so JL-_l_ ___.__o * ±__ 

. |iS_,J__.A_t >»S.iio »o _*_-_> i-** "^a ^_* JL^ i_> * J;_* i.V 

^ '•* ? in iJ ^ ^i ^v * u ^- ^ ^ \ p ^^ 

. »>_-_>_ y( )J( . IJ^-liO^ J 1 ^^ 3 l>50— > ^ ^^ l r ~ ^>3 15 

.9 y y y .9 y 9 9 A o„ * <* T 

Jw_s __*._© jj.^. J;_.^.> _» .> yL*;- JJ ^^___ ».-• y( 

.> |;_-~k ^»f I^vjc . );_£_ ^ •.** : )lu ^ )1^jJ . llJLViJo 

•/ y * *y y .9 y , p»y *...**- ^, r>y 9 

JL;_ vx3^(o t.i_v J;^-^ ♦:♦ w »> JL~J_> ^l*^— »( JL-jooi 

Jl looi .> )l^__k t-*^ J_>*»-ix . JLa_»a_ )i;- \\hJl ♦ (i^jfo 74 

t? * y y »p -.• y t ? >*p \»9* y »* 

)'<*— ^ -_,__*. o 1----. '^-^ ♦ ? * J*^- -^ y-*^ V° 

*y? * \? r * .\ r y \? r \9? * 4- * * 

_.©♦ ov_~»* : JL;»_» ^iio ,j-_v Jv__^* o» ♦♦♦ JbLja- oot o£-_-} 

\"9>* r \t r * r \ r \ r * i<! *. y ' ?* l? \* ? 

I » > _ > o JuL__ v_> &-*_»? to Lo-v. JLJfc-Ji * o * o*--_-> ILoL^ 

r Jj ^ ?••*" .2 * T j?..^ * * I* "^ r 

^o jUL--_> .;. ^_-_,_> JJ ^_ov--oo ^_-_>._> ^_c*__o, : J£--_.->o 

5 . )JS __o : JL«-JL_> ^O ^**» ♦.** ^o : JLjLjo-, JLj____* ^ *._* 

l^ ^^ Z~ 9 % *\ 9 y *J % ** \\ y 9 " * y * \\ 9 

J«_» "^o . . L*- JN-JLa*.: »>_-_._> JJ«o .N» v_>? ^»; J>^--_o 

y ns r <* 9 r 9 r .0 9 r .9 . * * * 

,^--___j_o iax )LJ^.j( .;♦ i * J;_>, J^a-o? JL<^vs ^.oM-o 

./* ^r 1 £ ^* | 9 r * -J" ^ .2 ^ i* ^ ii ^ 
; J__-_V Ld;_jc I JL___.~» ^_o *_» ^- j_ V^i >-> ! Ji-_>0 jll __.__> 

f f JL_-_-L_> ^-JL^-^^X» y(o JL-DO* 10 Eliae I Patriarchae Nestor. 4- 1040 Scita de liaereditatibus. ex cod. Syr. K. VI. 3. Musaei Borgiani p. 794. sq. \ *r * x r ^ 1* 9 9s X , I /» f 

yoJN-Oj) yO_-_3-X-, : n^|_j- -_Ji_ W ♦♦♦ i .j» Jl — a.., t, 

r # 9 \9 'A ,n ,. r ^ n\ ^ y \ r ^ \9 y 

. -._-;_o> <♦ L^s )i--v_- i_>-^-_ 0^0) L*-_> ^_o )^__^X 

K *) \\ 99 \l° " 9 ) r \^ * r y * 9 y ^ * ^ 

--S— -i )K-i-_> )Lo 1*-»^ -^_3 L___ ';-___*} -..jL- ♦._>, ^A-o 

15 .♦—--? M--_i . )J^--J--_>, ^o» -^ ^*, A_j_;-_ . )^-~i-_>, 3>\ 

*9 9 * 4- 9 V r *9 9 9 r 1 9 9 4 r * * .9 r 

UOj o»_-a__\o L_ot~->-» jLj-a-oaS -_»» : 1O00P '^^p 

^c^. I^v^ \ 9 \ * y * K ^^ ^ * 

y-Jov-V JL.^VS : LjL^a-_V -- ua-wi . of-_>_) cn **jo 

oov---. JL,^_J_3o ; )u-_->9 )J^-*_-u_>,o )^i-_o )Lo__-__jj 75 

Jjoto.JLo J _o* J,^__l_->o ©*--* Jfc^-J J^j___>, Jia_--__J* 

♦> K-JjJLa 
Jia-_--£ ^»L?L ^^Of | — ---1-99 ^JLaj -*JI_yj * --* ♦♦♦ 

♦ (sic) Jj^-_i_____, J^-v^Uj J_-_oJ lv» ^.9 }I v^N. : J&_.} 

.. 7n .>- , 7n .. 9 »v ,P ^9 s^ y * * r 1 9**^ y 11 ^ 
___(o J ©+-->( 9 JLa___»__j . »-i.__-.~<^o JL_____> j__w JA---D9 5 

^P^ T t^ ^ » 9 1 **9V ^ 9 ^ t9 * t 9 ^ 

JLovj-o .9 "999 \ \ * 9 i»*Jr r <J 'V, .</ -y 

, JJ^___i__> ^ijL ♦-— 3(o : JL_-j_^9 -©♦ ^o l^ 

J. *r J r K x 9 ^9,9 * * * ^1*9 ^. v 

JLJQs-j<9 . )i^> o( )V^ -----j JL<^-*2> »__o t_A_» J*ot ^fc^o 

♦J> 0*J&O___v JL___^; U-O io^J^S »*_»( __._»L »--9 ) II ^ I pp * 4 ^ 11 | p 9 ,_. ?_ ^ 

o( . U -v->9 JLjjoiav. Lj©»-- JJ JLi-o ^,.£_©o ♦> *.♦> 

.99 i^v" r ^ \ ,* * r r \ 9 9 i'{ fc sV 

. JL;__ »♦♦ J ♦-_>__ »-_o ^-0 JL___;.o ja_w ,_-L;-- »--o: JLJfcs.j(9 10 
©o» J;_>^ v i •' mq^ J t— ._> u^j( ♦_i___j .-09 >_.___._-» -01) 

— ♦ v / ♦ — ♦ ♦♦. ♦ 

M 9 » '^lV * ** *\ r \ 9 * \\ 9 t\ * v* » f l^ 

JLA*j(i JbLia-._-K JD9) ^JLj JLJLd * JL^j( ©£- Jn-( yio 
J^-v-o«.iD u-j» JjL-_j •' JJ^.___u oot J«.-__i_w Wo . jUL-_v,-_0 

^y t\ n\ p r p > 9 ? >* t9 v ♦ 9 y i^ 9 i9 9 

-o^JL-i ^.9 ^^_s©i iJ^_> ff Jl_-c„_5 JLjJL__> . oi--.-o i;— JLi-o 

.?[ ] J^-(9 JL__^' 1 La-_K JLjiia.9 JL_5 ;»___. 15 Ex bar-hebr^ei (f 1286) Chronico Syriaco 

De 2000 generosis virginibus 

(ex ed. Bedjan. Parlstis 1890 p. 84 ) 

I 9 \\ "^ 94 *. I 9 ^..v. Y T\ ° ^ l^ K l* ? 

JL__ < v ik JJ5s_--_voJ^_i JL______.( --.^i o^cao JL_=» JLj©4^> 

o v5 -^_.i JL _x>9Q_^__v »-_j( it._. liS_-v-_>,iS--_»o J>tv-_-_- ^--o 76 

Lj__-_._o JL_.V>»» ^V. ^- .V., l_o ♦._> ^*, ^*-JOi . -_>;._> ^-o 

^v* u,_\.__._3L( ♦ JL_>j *__ Jjc»-.^ _>V-,^&o JL_,_>Vcu£ ^o 

* 9 r r J 4 > y 9 r .? ° <' " \{ " 

^.ot!S*«.____>5 JLa_____-c* » f ~aJ JJo : ^aaj JLa_~ 

, t> ,t\?.. >- , ? •*>' .. j" j" f\ £ v ,/ ^ y 

_.-_r_.JL-v )*♦___ JL_____ _._>»{._ >3o . ^.©»-**<n^3* JLa__>* ^ •£■ >" ■ 9 o ..T» r Y ^ T\ 4 «" , T> 9 ^ 9 j^ -£ £ T\ 

5 . ^flaj? ^___»( ^_c*i-o .aj-,*.;-»? JL___*2> Jiclj-i ^° 
^_j( y_S._>aj JL«__i_>* oo» ^^aS) ^jJw-o ^». .a — »©* 

.•£ /> . ... V T\ .. T>T\ T\ K T\ ■£ ^X ^ £ 

JA»______j ^_$ ^_j ©> . a_ __ -*j( ^-©>;.3q — ~ ;.__J^«_j y* 

• y .. f , 9 * ^ . j? * t\ x -2^ >- ..>- j" 

JL_-_.-> w_.___5 . /L__J>_^<* JL__aJL_> ^_ov__>©,__3 -__JS__ ♦._< 

. ^_____-£o JL-m OOt J }©*=--> ^_sh_X ^J» ->*vO JL___._09 

.. T\T ^ V T> £ £ f *T\ ■** T\ ,T\ •£ J> 

io ^o ( ©JL__o : ^cm^V^ ^_> ^V a^ot^ *.o ^ Jjo-^j 

4 ^ T\ T\ ,P X ^ ^ \\ \ * ' V) 9 " / 

,v .a_>fa~.j ^*-^--© J*._o a____i JJo . aA.iN.->L( : ^j_>__-^ De Omar Arabum Chalifa 

(ibid.p. 103] 

15 uO_^-_^-L_V *-_?a_. Ji( JL--a^9 J'^-.__-VJ__-_» ts-lJL^ 

T\^.-^, 9 9 *K 9 9 9 t\ ^, ^K 

* ia_j.90(9 L 3a-_.ea._St wCoa_JV3a_o ^ioU u._uo 

p t\ >- ^ \9\K ^" ^ \^ t\ ^ y 

3>\ ov -V __K_>o . J^L^ c^-o ^jw fk ___o \_xo 

y T\<^.* r i\ . 90 4 * ■ v £ v 9 * * 

„3o . t___v^ojL-> '*._-_ j« JL — .}&. ^N.___w Uoo : ya_^A-o 

U _t*Of j^.-©,.-» _>i_>Uo ^__3 ♦ t_-_k^ojJ U-O.V ^sV 

, 9 9 * K s 9 r * . 4 r .9 r ^ ^ r 

JL— -o n m>°>( JjL_» ,__o . %oofLdVJ-v J^s^sa-o yQ-O-v-j-^ 77 

n\ y r i" * < * y y. # ,T..j? , *... 

^■n <^ 9 os ca*>S( va^o ^oclV j*-ol_V )i , ) — tlsoi 

9 y 9 4* * .>- , > 4 t> ^ , * 4 ^* 

JJo : »*©ioj»*jd yOJl ~J^io : Jl — jo»»»o <-~ JLw o^i N . oM-^o 

y y J * y * *r , 9 t* **■ t9 9 * , ? 

^sv ^o : JLa-i^ ^ sjd.*~90 Joo» »-»JLo o^s Jjo». ^■^■^^ 

t> 4 v ry \ X T\ 9 4 | t ^ o ,^ .. f ^v^ 

©AovSlV . aJ^J^..M JL^ioooiVo i .•jjd'39 '^-«^ yOc^O 

, r* 4 .{ o*** y y 9 .y * * * & ti 9 y 

\ ^003) J>^i_-*2fi-S U^.V. ^oL ^SO . ££****, JJ /J^a^OiJD 5 

x t> p 4. y y , p y * p y y ^v^v * y 

! JLoifoi ajaSAJO JL^j^vtX L;3 ;^^o : ^.o^aX ^^ao 

: o^TjJ JJ* (990 ^>9 JuVL . yootJ^u^dV JA^^o a_2\iOjwO 

t y , t> p 4 t* >- | j?;> x ..*? ^ 

»♦♦ ^-©*_>9 JL_oooiU-. ^J^->o JL_>;jCi.2> ^_»m __.__ij De Hakimo ^Egypti Chalifa. 

[ibid. p. 204 sq.) 10 

x y y y # y * , r y x p y i\ 

! 9J* — ^2*9 ©9°_-_-> J___>jL_» ,__-£> Jl L2>JL._» ©>._>o 

!* t »* I *.. * * v* . I * li p y II y * t 1* 

jJu_>L(o . JL*.*.. ^ t£_j_9oJL_»9 JJ&s.____>9 U-ua ta^otLio 
*/> x '4 .Pp..* iV Y t* ^ ^ *Pp»* t 4 

. ©j.j,__oJL_>9 JL um JL____si c_-oL c_u_o .©♦Loj_>< -_©>_-> 
^J — -^9 JL^__t_;_> ^->9 : y0U.iD.j9 J/o*;____* *J_3o Jli 1 — o : ^r- ^JLv. JJ90 : U_._Jfcv,J JC-_w^9 )^-90J^-3 15 

4 4 'f i^,, ^ T\ T\ | p ^ T\ y 

yO©Mj*o-3 ya^J^j JL^9a-o . ^v^ ^ JL-jaJ^. 0*90-^ 

^ y .9 y y y y.<* ,} .' * A .'. ^ 

o«.<^£oo lu^t^a^ o„ ^.^9 J^^oJLs : Uc^^9 JLa-»9 Loj»9 

4 TN ,J J ' p *y p TN j0 p ,.T> ^ ^- |'| v ^ 

yamDVJ U3> : JLu^a-9 JL^.-^ JJ^-^U^ yOia-xQj JJo : o^. 

j{ ^, j * , *..*• , n\ r t 9 * t?9 y .. 4 ,Jto , ^, y 

U^9 JCs^^o Ji v> >^jc JL^Jici^ JVvi^o )La.i9ar> Vi : JLji^V 78 

Zs-n jo» v> ^Vf» o.mj : juot liV; ^.^ ov> U* ^do . JL___._o« 

: Ju>» Lj*o_,_> __.£_j ^3o ♦ JL— ,-_ooe»j* J^ljJ ^.Jjuo : ©+V 

\\*' \*° i * y \i * -» ^ U"\f y ^ 1 1 " * r 

JJjo . JLl^j__.-*3? J;V-*o^--> o^-Jlo UL_Vio : c_v j( I L-.>_£d 
:»©o+_Vo-_> JL_oJL_o>o L_>c*»« !_-_=_>>>. ovl o;.__o JU--n a-x*- 

5 *_Oo . ^-.JCL^JO} LlJ--<' JU L___> Ji — ^* yOOV-* OA-O 

|)1 !)• J _-^_-l-;_o ^o« „j-9o J^__-_.U; t___-JL_> >____- 

»9l«.^^-2> ^.oi r;_ T j_-v >__>^(« !_____-• jl__j_x, o»jo-_> 

\ * I > . 4 T ^ |V \\ I " * >' <*v \ k* 

La — _o« JL_c*ao ot«o__> JJl JJ« L»o>,- _-(o ♦ ^.^J-oiN-» 
ydvvj j.3o • ^^j3^j ! J^-V j%_»v ^oLj : JL^j> J*_. ( 

4.. yp y 4 . t\ * 4 , tn -&>- >-.^ >' 

10 { yOC*-_-v ^-_-> yO* t __olj JjOV J JLj Ct^J ___jU ___> 

*y \ ^9 * \ * 9 9s * \^9"K * 4 y n\ 

_»«__, \ — l~^v. ____*__> JLtco aji_ ,-_o . ]•__-.£ ^o ,a«,;,sKj| 

. * J» * y y *>- * . y *y. y .9 9 t*> 4 

L_-^v.__t_*-o* : C4 __*--> ^oJL*_v y_i U ocm . JLjo? JLSom 

* ^ , 4 & y 4? y * y * v J" 

. jt_Vj_^oJ-->9 JUL__ ___©»._> a_.-_____-V ^___oZS__o ♦__.o ^iV 

* * o *fi> , J> ^ ^ «C ^ , ^- ^^ V ^.. 

^_,_o__o ya-afiojULo* JL__j____>o . IL_v^ JL_oa»o ^_x__£iN_-, 

15 i — oo.lv__o ^,vj )UL»__o JL_-_vL o^o^ )J); — 2>? |J^_a__>. 

.9 9"** 4* .9 y y y 1 9 \ *9« y % \* * * 
U^i ^o ycxjo* : J;__o >v^^__v )©;>-__ JL— . **-•& Wa_a^pt 

, py t> 4 .9 9 ,\ y .0 9 y ♦ 9 *■ .9 4* r 
i__oW_- J^aj JL^o . jij;.S>9 JJts__a_-« ov_v-V_> J^aj ^-«-_>a-o 

9 r t 9 4 *? .9y 9 • 9 S y ,2 <S ^f 

.a_-t_V Jl -500 ^-vo JLiooto . o*-k J^o»._~oo JJs<-__>^__i_v 

i", 9 y 9 *9 .9 4 *!> * % *? 

^V Ji ^._o jV_vJ^ J^oica-V ^-^^ ^ao( : ^~__->o 

, p p *y t99 .4y 4 * y * y * i 5 ^ 

20 JL»ot **.-(• JLj^VoIo^ „00 . .ochJ^-»^ojV-_> *--^J^_-__»o : J;___> 79 
©*-=>* JLJJ>! Jo*jo : )o«.*o jL*JS»*o JL500+-0 JLL^xsct^VLD a*3 

t ^o> q:q4L^^.^ ^v. ^oLm c*2l.^O ja^JL» ^>,^oL( 

t\ % y v ^ 4-o 4- i\ 4- * y * t\ 

^mSio . o;..°a.Oi «cuo* »0 — idoM yooiJ&^oJ^. uk.^^1^09 

* ti .. y y . 9 t Z 4 ...9 * r ^ *t 9 t. ^ 
1Q.. M »QJJ>0 ^OCH* lao ,£0 Ol^ 1O0U.V 0_L.2>0 JuUJ^JQO^fl^K 

* t> y ** 9 * \ \\\ ' y * * 9 

■j% , ^ T * v> a^L2)o« jLoeoo*V* ULv 000» o o;.v« .ajoto 5 

4- ,.y 9 

% yOC*»J^"^ 

De magno frigore A. Ch.. 1135 

( ibid. p. 297 ) 

• ? y y \? y \° ^ \° ? \ * p i. y **? 

JL-1.2L»( . JLaJO Uo-O )OOi t»U»_j yCLJJX^ JJ^jj^ Ue*s> 

u ^ ^ i^ • ^ 3 f y \\ " y \i 9~ r~ \{ ° 9 

I JJfts .«L2>j JLq-*~ ,£>( ! V£.£00 U.<^* JJ^JCL^ JJ&^»'iL2>} 10 

x 9 ?..* y p. .. 9 ~r 9 9 y y fi"i^ i * *> 

fJA i^ t v>N ^l— ^o w»oo» ^oV-J^ ^j»o JULJ* JL>JLo( 

^ -^ u ;>, , 9 * r y y t 9 * * \ y %. *\9 *? y 

jc»J JJ *-Jtj K $^>** iJS.2>o . |J^J.-«^io ^iojl^ J^JuJ^- 

* I i> y \ 7 ° . ^ ^v y * 9 tT 

. ^.JXJ-J. X jVyJV. jLjSOJoi ^CH-^ OOOt ^j^CH-O * ^+J\ 

* t 9 4 ( t> ^ 9 y t o \K * 'S * y * * 

^O' J^OJO JoCH-J* P+-&1 ' ti ^oJJ&OO . «-*J( Ji3( «-»«_»0»0 

,7\? .9 .. ^ i^ T ( ^ <? .. K ,? 9 * r \1 ? \ 

)lOtO . JK^Q.,^2^ ^sV VI^V. )io-^A*0 JJ^^£> u'^ JK-'«lA-i 15 

y f 9 . ^ 9 .. 4 r \ n r ' * \ 4 y y . 9 y 

if)i J^JN^qji ^. .v.} JJ^-Vw,»* io^o^jaj»^ -' JLv^ojtio 

t f )JL*-^o )J v » ^^» JcH-^l C3.-J »>5*0o*c»S«<-. 80 

JACOBI SARUGENSIS 

De Alexandro M. deque porta ab eo exstructa 

adversus Gog et Magog. 

Oratio rnetro vincta dodecasyllabo. 

5 ( ex cod. parislensi Bib. Nat. VI edid. G. Knoes aChrest. Syr. » 1807 

pp. G6-107 : adhlbitis emenditionihas II. Zotenberg, et collatione 

cum Add. Ms. 14G24 Muscei Brit T. A. W. Budge aThe hlstonj 

of Alexander the Great » 1889 pp. 13G-200.) 

j"! \V> __»» j*i______X ^_- l^oJUo O>oi * 

10 _i_JL_> «____.; JL-^L oo» \^o !___._ c*_o 

$ __>a____._ _.;___x ***..__>} ^?**^ 00 ^? 1 ^ 

v ;_ l^bO . v oov«3»a3 L_-_>) °--\ wLa-oj . L_/* o>__o« a\\_i_\ |;_/ i+_ 
ju,.s) L- *-___> •'•• [____, C__ I*oaL __„ L£,o<j IooiLj . ui_-.\o_ ^o |___„ iA ooi 

*--^,J — -\ \ U| _o\> uu_ . |__ai__ \.. ..an, >.\ o >J_ 1„|/ . J_j£^3 L=u.a~ >m 

15 uL^- ^- ■.yLnVi --_.->» |_i_ ^/ * l^=4> '—So I— ---_ |_n_\~o Liooo . |_— 

i>MaB iV _j u;_„ tJ_o •'•• |»__a_ _\__ „ c_,-ooia_ oo |jLa_ L.ojo . ; uLoj— _ . ] 

1 9 o — ) ____ ^.^, oo i*_ •'•• |_-;_ _;_ oiLa_,_o» Ijoiaj _a___ . ^soi )d_-_ p_-_ 
(-« — „ y\ > . l -v y |jaj 9 L_o£_ •'•' Li/ «~^-> ♦— >-_• i — — ')/ J__a_o IjjOO . a_____\ 
^•K^oo l-P L-Of _£_. •'•• IL^-^-oo ^3 t.^._A ^fv—- lj_» l5**°0 • v 04 »*- 3 !^ ^ v 

20 • -_L_ .*_» _;_o u\ ^_.;__o Ijaj? L-x^/L ■•• u __.§>_ ;_„/ o_/ IJ---„ Lj/o . ___,___. 

uJ-O y_. ^-K^» yOOV-^JOOO )_*__■» |_?_> '•• 0{____\ ^j/V-K^ -VOJ ^__i_ v OO>_—0 

y .. - .- y t J-oo . £_.__* |L______o LU__ __♦ •'•• y„_\ L__a_ i;_>/ o_/ L.6) Lj/o 

^ ;._>/•. i_- L_oi . J-£~\_o J_-____va\ L-^/L ;•§--_» L_4, . N oo»J_OK_ ^.;_-_ ^_ 

'•' i_l_A_ ;_» oiLa___„ 81 

■:• oov__—_jL, ^* - ILrt \ ...o U__. ny»? \ . ov*_.oU >*x_ |&»in •>.. U~ h-^* 3 poi 
_.;_. »»*-Oi * Litojoo | 'fe>«\ »o ILoV— . L__L.__. ^o L___ _\ — _>j a_a_>L/ «_o 

) •> \v> ;_/ •'■■ Oi-_-_>L "^- ^.J-oiL »,_. v oo>— — ~ '____. . _an°l.\.3 ;_» _oo»»j.__„ 

|____.J I— _-$U _/o * ILoifLjJ |v_/ __3 / vjC.^» u ^oo . )_jo,j_o _>a_.\__ {_• 

^a_v/« ^a ^o ;_Cvo '■• ^.oiC___ -v }_aaoo |£___ [____ __9/o . ^.ovCv-/ l_-_* 5 

■'■■ _oio_>/ ^soi _____»>• Lsj i^>/ lj;»_> v / . L___-_. _____ |u_/o 

'•• ILopoo |__\ _-__<jo U ... __JL_ . |____<) ou_ — ooi i___oL/ w.ov-2 w\oi 

o% __• !_._»._ _.;_ o>_\ i.— _>o C\_»_ . _oi— — - L«; _♦, L_oo— _ _»___• i_o 

La_\ o>_> looi u_Su Ula*. »_o . yi\ ~ ^_) »» ^.vo _.;_o L^/L ^oo ''•' vioo 
v— — >L« ^ ______ ov\ ^_-_;_-« . LU— -• |— __ i^- ^~ov U '-»-_- o>\ *•;_-/ ''•' (-■_» 10 

L____ v_/ _-._) uj__o . ovvo/ »m y_o> „_._• ^___> |ooi joiL * L.-iU |<_Lo 

y_/ ov__ L_-\__ o>\ ^___»_« . l___. ov-o y ofco/ v -_\| }— _k> ;»/ - ; - oiLq\"...\ 
L__o| U_-« U^_ h°-_ . IL--J !_.__ ^Aoi ^o a^. _.»_ ov\ ^J-»/ . v oC\j/ ^.^- >/• 
U^o;_> t_^o_ l___-\ oy_ ^^-6-» U • v oov— — - "-_ |Lai L_li/ .vJK^, U v /o * |j»__> __/ 
^.^o/ '•• |j;__> v / L;_- >___o „-.-_• l____ . ^ i \V -»« ^-/ Im~-> ^l^ h.\-> ♦»/ '•• L-j 15 

■•• |Lo»LU I_-j ^lLio LU__. _.i_j . _,Lo. _.__ Lt.c_B ;___. _.;._ o_ 
. | — _<« |L^ao__> |La_\___. '"—^■=> _— »o . C\_U — _x> ^__t,„ ___ »^o L»k._>a3 __&> 
| — __>to •'•' L_.| __ . ->\ |.j-S_>^_)o Ivii lo^o . l-ij ^_La_oo |Sl_\ _.»„^o [ _>__>♦ ___< 
••• oiLa_ _______ I; — »oy_> [___o looi » — o_ ». H oi . oiLa \ ...-> L___» ^oiLo |__j/o 

• L_-oi^ v o)u_o s a_k)p« U-'/ ^oL v a__„_\jo . LL__ __\oa_\ vooi JLa^Cvi |__i__\_>« 50 

U_„o : oiL n \" ... \ L_>» LL___> L__.„ a_vi . |»^_> v / L;_o |___o LL__.« l___a_o 
•'•• l_o*,._-__\ _>a___> ^i ^-«ov- (__\_ . |____/o t»-» \ l^-^Isil-o ^3 ^_/ 

^__ •'• £_U — __s oiLa_\ |_\ a__3L/« uop . o__ v»-.o |«ov\ ov__».. oiLa_i-_____ 

* LL__. (v"._> »_>»__> _oLo |L_o_s_L L_i__\ . |_.>a_/j oiLn\"...« l__o 
. ov_§_\a». »^0 U—oo/ "_> ov\ i>_Ji . i-»»_> ov_—« h\» »•— »yac_\ ^»/o _\»o 25 

. \ nJ . • • 

: " ^s. 4 ^ —-3^ L__jL ^_-j« o>\ v-»^ L.»_« . |_\_____- yAso |»_>^ Ul^o Uul> -»___ 

•'•• _______ ^_2_ ^.i oo* [__\_ _via<_ y«_ . |La_oo/ ____,(_> ^,— _\ ^Vo t""" v 

•'•' oiLa-i__._._4 L_s» H^aco _>oL L._.„ U_o . w_oi».i__.__l\ h-\*> ^4> Ul»^ ^*-"- 1 

•'•• oiLa__i__ ^._o»/ _oia__v __,)L/« i^./ . Ljoi |||^\ ov\ |o»i -»— _oio«a_\_ ooi 

6 82 

•'•■ i^cco l_°>.\s. nci^JO a*.io l^o^o t_— ___.« . ou^o/ "•<--. U_ •> |*\ \v> ioaij* looi ^t/ 

Lio-L •'•' QiLn \ ... | _>«> Iyi.-i ._•)«) a_;*o . Ls_\_. joiLo l£s_,;___o _*oi _\_-2u ___| 

•'•• ov'o> WinaA | -,.1 U .<- ' |*._\-t -_-«>' . ___o«jvi __>_>_-_ | — __\_- , o, ,_.__*_> U-»/ 

,_> :s_; a C. \v>o |— .!__ oa^c . o_\__.o h ^'w I __> «^ >n\«> U__.i/ U.— - 

5 _oi«)/«) ILn \ ...«) |L^ax» 6o« «j_ . ^oovja— -o |Lo>)LL_> !__o^ |ooi ""--ij * v ooi. \ ... 
LtjoiLo ov-_> oo _£>;_ ow-. . v»o av)o . U<—_ >-_••) oi«— -o a_.;__o a^ooo a_\i/o ''•' ^a>/ 

oi u| "-_- >aoo l«,og__ __.____> . U_<j Ijou^ >«_..■_ v> ^___so__ !___\_o «jLo '•' o«_____i 

i__»_______3 ;_ |__\.o ;_o/ . |La__?_._.o Ijv— •— <o !__-__->. v ooi_ oi___o '•' )___.<? ^=» J—o 

|Lo<jLL__ |i ^v >__ ^- • ""_<?>_• >— -a — Sj ) — — i^» ( — _,oU«. |L n\ ... \ '•• U>o «___-> 
- .oj/ <_>;--/ !__<) o._____.«) ov_o a__;__-o * ov__> a_\__t)0 

_OiOv-^W>/ ^O v_0.0 _?aO «/,_* '•' l«JL/ —v——- ou» ooo? a__n !__\_ li- po 

!___o l-_\x loo< ___ov_ * v oov-*5«jao ^o u.o;_v> ___)/ Uo |~_ ___£\j . . U___ ^— — ••> 
. (fo^S a____ '•• L>/ t_;_*_o Uo |j/ l____ Uo |i/ "'-^-O U. . — ©io,o£-- ♦—_ ->oio_____« 
!_«-.:__«. |__w U v- •'•' ""-<£__ U v_ Uoi IjLU U-~- oi— \ IL/ . L_«) (_____ «_>o«)a_____. 

^ •' |_____o lijU U-)/o * Lgvi_> U.o ( i -_>.—> oi^oa__ t_-o _,__._) . ^__oi_3 ^o v__ IL__o 

'•' li^j-oo U* oi_oa_ ___» |ooi ___Oy. v_ • _*0l0v*1 y— — (^ IH/t 

* |«)L/«. _.ooi,'m L>;._a__ ".._. v oom_ .____. () 1 . cw L a_____.___. .___/o _*_■_ |____o UU—- 

■'•• /Lo$L/«) li/* ____v»o U .\ -> | — _->/ . oooi ^._-.___» | J___> _N____ L l____ o__\ a*isL/ 

o<___— -— oo o>-___- oi-o . oi__. oooi Ok^-o !_.____ |*i \vi«) _.oio_o<)a_> a — :*__> _____ 

20 _»^o o>_\ ^_v_/ • v-»/ .a__i<> o__l-o a.__>o ov\ w____>fcs_oo '•• o>_o a\_.<jo ov*a_o 
looi <_>v_ . v oo\-_£.-\a_.o |l \ V) _a — _i_aJ _.___.o i f _bc_. ''•' |__>v— ^- <-.^IL _-<>Li 
__-__> v_o . o___a__ ._jo o__.___- oo v a___o<> ^a_o '•' U_— -__• v» -_^_>__o v- I— -— - 
lLo_>« >___. Iv*. . looi ;_ _b/ v_ -_>|>_.^.. ^-.U-0 __v_>. : ' t_>» L_-\_«) oviv_>a_> y./ oooi 
ov\ v-«V_>/ • ov»v— / -_-_-<> Ui-*_* Laaooi ov-_/ !_-»/ '•' _\ v oa_L<) -«vSii ___!* |oi 

2T> . ov— _. ^-.a^j U. _0v— - oi \o -._-._«» un __._«) * |_____«) La__«oi _^_> |____ y a_> _.;» 

a_iio< Uo «xoA !->•-— o«_-/o o_\'/o •'•■ .ooiLajOv^— > Ov\ c\_.o U—i/ «U>^ oooi a_.;>-/ 

. __./ U |-»«)o__- o.--.i--. U/o |joi IjLU ••• V -_M_> Looi |«)oi__-j5_8 |_-____ ;__o/ . as_ijo 

. | i-i ov\ £~/ ^_oa_> ;__>_.<>L L_.«)o/«) L_-_o ••• L_>) Ija^ |a_o ov— -_/ L_._» «««U-'/ 

■•■ _A U;s U U-»_. !_-> U.o/ ^.-^ooo ■'•' l«>L/ «--._-. !_->/ __\ aao< (__— \» ;»/ 83 

!(/;_> 0>— > |o©l mn^l-IO )-jo/ -♦_>♦ •'•■ L_ _o_ _____ ) ~\cn »_ »_ ^»L |oOl -_/ 

i-L__t * — * )j/ ^- i/ )j/ * __o»j_____U ov\ ; — »/0 )j__ Ljoi *_•• 001 . |»L/« 

|-n _»\. _,/ ;__*o •'•' >_.o>aS/ ^_._/o 01 -__ |ooi l_k_> |_— \~ *-.<--Oi . lJ_ )j/ |o_._0 

. . <% ■ .- y , 3 ■'•• )-—-—• Lasooi —01 ov— ■♦ IHU I001 >._£-_ «_o . 01 _-- a__ ,)/o |<|)__o 

__^ L__\_.-\ ;_>/o * ||/<j ->♦_• )vu*u. «— |— — > |ooi Li_ . (jo-.___ v_ |Cs_>o«« o>-_ 5 
001 >-— §_ (-— - '•' LjjLo. » .— 10 )—-——• Losooi-- ^^_ —01 )i_ . — _o L___L |Jo li/j — - 
_j£\^j i^aio * (_-_•♦ fi_v ov_- -_/« &>--__ )____ ;_•/ . Ijoiaj o_> ^Af |jL/ »_ 
_v— — J/ Uo '•• IKI— • ov- *■•/ L___j «--^«» L__> ♦-— / • -01 I}*»- v / o>->-_/ _>a__/ 
U/ L_}o_ ov_ ^Af * Uo_^_ __>_ | «_-— — U )*■ ^*» *-—/ * (-—— )•_»• I—— _oi 1«-./ 
___ _oi l«oi« ^_— _» * oiLa_____ o>\ ;_/o | — i— • |— _> .4t_oi . |«UU oi_\_->_ ____, 10 
| t___ ^-v '•• ^_/ -j_-_o ^*ov— — - L_-- ^ov\ -_/« »-_-/ • L-_/ 00 |» — — _-\ 

** v r — r * 

•:■ --o____\ _>/ v oo>_-_ ^ofc-JO U— — > ^ot-J . i__a_ v a\_t £___« |£_v«^« 
•'•• |_jL/ ^o !»_._._ |L____ _.t_/o i_i_o . |_\____ U_ L__\_i> o>_o Lj v ___ u__j 
•'•• _-___♦ )jaj oy— - — __)0 l-_-\ Ov\ »a_S . i_a__„ »— >-\ (._•— - ;._/ .Ao> 9-—- 
••• ) — _____ -__(-♦ )_■_- )___• L__ _oi c.01 . ov\ >. <5 -__* L~ oi«_^_ (jo-j L__« oov>/o 15 

)joj i^\ __>-♦ oi»_.__v I ___*> ^o/ . (__»__ ___*\ ^(-_« L-_«)-N-\ ov_ >-£-o ♦_>o 

(_> i^v— f(- Lj— ' I — -♦ oov»/o . I — )_J s^*/ C— -• M-*> ^» ->_-• )_-/o '•• (____♦ 

IL__ v a_a_u |___ ;_*/ . 6i----->./« (_ )__ _oi !♦_•/ <-\ |a-o -X^ • «-ov-Cv^»./* 

: ' V*" X L *t" = ' 1 ' X**" ^^ V-' - *"' oov)/« :• )_vjL ^_ ^_\ 
«_-_\ U__-— a__v»o s a_vxj« a-;_o . 0001 *•**___« )__j/ o>__o )__\„ |ooi ___» 20 

Oi<-^ »-1> (-^/ ^*-r>^i W t^ ' L-*-- a ^5f> v a\_ v o«p« a_,_>. ^.,-cno . )__>L ^o 
o>»-.L_ )___ Uo |__\~ (jo_\ '•• ov_. v^-_ -»_ )l-__\ «_^._ (_o-__ *_o . |jL/« 
)_-.o )_ v \a )ja> v^-_o« _Jao * )___ )-__ ov_ __/• )i. s\ _-^_ *-»— o> . ^»/« ^./ 
. |-_\._ U« )— --♦ Ljoj ©v\ )__j« ; - oi v -|_ L__\_ _o_o |_-_« )_a_L ^,*.« . vg\_o 

|ooi ; _Lj« >^_/ ^soL »^„ >o \~» •:• |ooi ____/ Uo ->oia_«04j ( ___J_. ^__jo ^0*0 *" 

_>»_. t-*v_oi *:• _.oia___- ^.»-010 |f— ^.—v ^ — |/o i-oia__i« (Jo | ^_ . ____/« )____•__ 

> _.(/o . |ooi ''-L.-* ij_/ *-.« |ooi )___o_j« L__\_ |_3o . )__. "—g-o _ia_« L_, \„ |ooi 

•:• L_)j« Ljoi ov\ -_>o>-L/ (_; _ ^»0 0A0 . _>oia_\_ ?ao Uo )_&--. a^> lj_^__ 

■:• |La_.\ L_v-_ l«oi ^ o>— v- ov\ L001 -_po) 84 

L____ l-*-** — oia_/ _ _S/ L.;_ |ooi U« • ■ ■ u_--.L-_) |-__j/___>» l___ lv_ »_o 

_-i_/ * ^\\\ L~/Lo ) ,i.sa )_ ._L >-_■ )-i U» • )_-♦© _>a_jo |£-_ - L— _ hni ^e/ 

|Lo__m ;__• U« cw.\ U;_ __ )i \*-> |ooi U3 • v oosA.^. »_., ac2uo ^k^ I »■_-_* 

Uo Uo% — -\£-c ____.LL _;•- U« • |Lo_;_ ._ ov__ ( t_|— ->_o • ) ^-ji_-*_o |*) r oL/o 

5 OlvO ^--^— s oo\:so ^^» • )— .-*-v— .—.0 i so-O l«,A _.)_.o — ;_ »__. •'•• y_v !»_L 

*'•' I—1-.0 ;.=_>. O 

* "■"« o^N? )yivi, v JSo< .oj/ (.j-x^ . o-Lara^a^a >-c>>ot t_e_>\ X_..)j-o _>;_ o 

i «2* •'•' !_? L--\_>') oiLa_**-____> L»o*_- op . L>oi ULL_ li£N._-a_ ^as. )•> \y> U/o 

•> ooi )___;_oL'» )_£__. o_ v oi h m ^m--/ • IH/*» l«Jl-o l— ---»*' ! *» Vtfi**- |ooi «__-. *_ 

10 (x a^ ^^,, )_>„ cmj.50 a^j^.0 . ( L— , — »90 C ) L.jo_o/«o t .cn»3 &_,_>•. L_U (*> \io 

)_so »\ __»/ Ijoj", )•> \*_ *_so/ . |*.o.v )_.-_ Ui__o )__-•>. i—^Ji )_>__ •'•• i > ^a v -_so -___.o 
i__oi-- L_><jo )_-_> IU--*. |j_^ * ___»j^--ov_-o Ijov ___>___ |.____ ^.»— 0/ '•• ^ov—o 

,,*_ |01 v 0OV-0 »\ **— _ |oi _«. **_->•. . J_j t_a_L !!■__• Ijaj", v oov_o a„-^_0 '•• )_j 

|L-\-oj« |La___. uo )j_^ ©v_> **-/ . ov-_- t_.oio__>/ ).____ |»L/ )**• ~> »-♦-_*■/ '•' *<____ 
* |L_\.oj*. t-o.r__ ^o ^__ ^.00 . v ooi__ *****_. |La_ L__/ t-»*k^ U v /o 

^-t •:• l^aj^ _____ ; -_-»; ,-_. /• oiLa________ . _->oi»-— — — \ L-i L— _\_ _i_ -.«-01 

•:• ULU -oio»_-.o )_-|o k^l_-_ )__>» --.->■—• . l"__*-_* ©v___ ^,/0 )__) a___>/o |ooi 
•*•• )__") L_a_L lov-U ;-_---* li—t Liov- • IjoiL _p_o ) •■ \v> _;_ »a_ )__> ^_^_~/ 
»-.;_o/ •:■ Ifo^, L)Oi> ov--— j |ooi |— -U )_«-_ . i.fi_a_.___ ^- — oi ,iml\ |_____ ;*>o/ 
20 ^.^0/ '•• )— 6-_> )a-U J--^ P°*° (-*~—-« ♦*•/ • oiLv___ »__.-__ OjJOi ^o a^>. )___ 
•:• |— — -*> L_-____ )_j )*i \*-t\ lioiL ov—vo-o . )--♦/•> ov_>a__ v oov____ (._)♦_- )__> 

•:• )_>..__> w_.w v aj/ ) L-_* )____> ^d/ . Nv*-__-> ^- lk^__9 __-_. **^ )__ _^_o 

•'•■ poi lia^» ovi_ a^>.» U-__> )*___o 
^a^.- ^-_jo ^«-^/ >•"---- -^"ij» '•' «^- » < -i--/» (-__-i _•"■_> _.">f__ )---__ ^.^_>/ 
25 —_.-•._ ---_/ *o_>.j.o -_ ^o •'•• l-ooao ****___ |-s^-i__- ILasoj |_0_-_^ |Lv_ . ^_» «-«j—^- lo 

L—».— O .... " )—»— t •'•' .OOu-l_ £__ .. IrnO ..\ ._ .OOV«— — JO . .OO*—**- > ■■ ***_— 001 

II.^ -.-j^ .\ )_— _> y.-~i\ '■• |-i. i->» l^c— _ ^"-.-/o ^.--j. )so»o . v ooi_j_5 _-/ y___ » 

oii^v oi >a \— 1 l-_/o '•• v oov__>J__ _> »—__--- "^— ^*- m_>|0 ^__j_o . It^oj ^__»_.o 

•:• (jIj/ ^.-_>/o I5-4, »-■■— -o U-i/ y—>_oi . y aj/ i»__jj )-.;_> 85 

I ^. qj (joo o> »°n.a —vx-- 3 joiLo . .-\oi «_^Af _ - n^i - S . ) ;__■ ___LL/ ^-»— >> 

^soL , ___jj I001 »->».. __oo . |oc- "_)»• I— __\_ >--_-• >°>\ . ^Ao ^Ao-. '•■ Laj 

■ -7 ^ l^-ao »» W [n \o-o »-3 . | — -_-oij (__.__. ^—b oi&u-jL -s_\_ * )_j |-_H 

^o |oi |ov_- >_» * L=>i L*>a_.L . 01----- )_i.\_\ c_\ j, ,_> 1»?^ o^» t- : ' l» L / 

•:• )_ -\_ ^o |o> ov\_ )__._ |jL/ ^o • |Lo-\_-_. yn 8 ! > L_u/ | rv \ao ;*/ * >_\_ 5 

* |ooi \oLil |o__ ^so») U-.JL Loa*. . IjL/ uoiot-/ Ija^ __.oa._ ov\ 0001 ^.a__o 
"_ _ ►_• 01 _.__ N __«o lia^ ____(>. — xo . |<oi_v_« >._./ u|L« (oa-_ La \v> o_» ;_ 

^___a_- -vL,oij £__-* )-\_s^$ ^fa * '?>? ^ 40 ?? ^ ^-' l*T ^^ ^ 1 -^ '•' t - ^^ 

* c_> jLLv-\ ov-\_> ) _._--.-> IjoiL jjsof . (_>j L_jL ^soL ,___>♦ 00 ____L/ '•• L__ 

•> |___<j/ ,_i !__.__• kl-J« L___a._ Vo . iaoaa.\.^ {_. |__\_5__ oiL;^. L>^0« Owo* 10 
-— >^> i__^},__>__\ )_j )•> \-o? . >_»;_• l_>_\„ >__„ \;_>oL L_\ IL»^/ —-__»./ 

U« |La_____. 01 _-_. __>/ v- . |Li_. v_> Vo U_£_o ^^-g-p JJo |Cv__. L__ U '•• y___>/ 

_/ |La___\_ _/ [__j/ c-_-_/ . »>_-«• L__/ )--♦/* ->°>5-f> , _»c_>o _>£_. '•• )i ,.i„ 
_ 01— ~*a_ 0001 ____« l_^u/ n_ . (__v_ (jo> >__;3« |i \vi |ooi "__a ,_ o * |i£s__a_, 
(__„_ "_. -_ _o_._L/o — |o . |*ov— - o>___ __;_« |__\__\ |oy-L 01«—./ ••• l_\ _»_.___» 15 

| 1 \ V) ^-jLo »_-—-/ _-_/o — — -O . ov_gv-\a-.-i« |La_____ ua. «j»._o '•' )=>♦ |_--\„« 

|__«U oin.°)..o .oov-5 »130 . oov-S ... >1_ ov)<)fa---o OitS-_.fn\ .oL[jt) •'•• |_>^_. ./ 

_.o>a_\_ v __£_j« . i^ _»>) |)-^o^_> (l \ vi ^oo^-» 0001 a__\_oL/o •:• |^__> La _»,__ 

■'.■ o>-_-_- .oA_jo uouj__;_jo 
Ovj-s l_»^u ^asopo ^o_\_ a_^oo . v oo-.\ .-. >C_ |*> \-> .oo^i 0001 a__i_s *_>o 20 

| _Ll_o ,__. o\_\__- lu_ o . -_>a_____B ^_ _-ioi^i_-__\ |.__\» |ooi ____ •'■• | __;»_) 

^.-__/ —»oL ov\ k^_/o . II--. ov\ '.___ —_«-.« )*> \~ _ ___^_oL |»« > o_. ^_o/ »_> 
|L/ |ov-_> loif . ^oovt» "__«L Uo v ooi.\ ... ^-v ^»vL/ >oao * L>7_/ )__ \__> ^.^o 
^oo— ■ _ - \ C> — _S)o . >-\ >_.»i_oo >-__ n_»o i-__. Lr»»_o 001 '•• >_.-_^_o a^j-p oi_\ ,_o 

'•• u--« L-i-o* ovu--- *_- 2 5 

___»o |LoL_ -_-<|o |») __\ |;_jo . oi___ ^so )_oo >_»o»*u_____ ^.vLL/ w*>-.oi 

v _> — v .t_ \ |L/ L.; m m.\ |oi . oiLn\ ...\ |ooi ^___uo ; so))» c_^»o * (____ 

yu \,_ __ ,V3a__j<) v __\ 61 . l_a_ o__-\ |vi fin*i •<___« l^ V_ v_v_o '•' ^>ft)a--\o 
li_ )_H-_o )_3L_ "_. ^ . N oov.<)v-« -_-> )_;_>-- )--♦ ^->L o^_-o * U_— _— > L-^-> 86 

|( £_.. ♦■&-*•/» 9^o . o>__> looi £_/• |L o\*' ...o |<|L_o |___oo * (iL-L, ) vTca->o 

\—s>'f ] [n>Hoi L>*_ loi • o>L n\ ... \ |ooi ».__jo ^oIj» _ ;_ * |__;j.x> o^s )___._.* 

{ iiix\ ) j-» i ^--o v o__.mi o»o§_ ? ) tjct \ j L-i— t v o__;L_g_o * | _oC_L«[o 

t. r> . \ j-aoL lo>» * l^__.i^ >_>_/ l__;t \\ o_oooo ( . o*>.>.^_> ? ;, )tw. ^»0 g-.co . |L»oi_>o 

5 |oi« •'•• U*—~l )•> vo ^jLo \-k-W >-oL ov— .- k^/o . ))__ ov_> <-— _ __;__<i h ^ 

•'•• ^Loi \vi\o y vi»\ ^a^ooo w__ yoL)j» . ^ooy .\ ._ >Q_ ^- y./ yOOv— - __>L/ 

^_o| •'•' <\A ► -►-- )— vi^ | __o Li-.v> o"tfi>0 . ))--_£oo I*— --^ t+_/ )_;__ asoao 

looi >.__,\_ •'■• )_o-_L ^so v a3j_xj U<> |<mio | _)__ . )_*oioj t. i-> |Ln\ ... ^-o/o 

«.A C_/ '■• v Of».\ .- ^so ^n \.)LtXJ JJo s a_itsj U<> . QiLn\ . ..\ |;.oy.>o |___>o ^oov-- 
10 •'•' v oo\„Ji_ £>. _.*_oo ^v [spo oo>» . )j/ ——..3 ov_» |ov— n ,"— »■ I*— _» 

* ^oML "•_>. oiLo\ . .._ a___ ___o . a ._____v uaoi^— _i\ |ooi X—— *-o 

•'•• l*__^ t^./ a_Cs_^__v oooi n~> . ^ L/ . oiLo\ ... oooi a_ioo iMto |_— t oooi n*~>\ 

>_- | — 1 \ v. ^»Lo ^.-__/ ^Aoi . lia £, _-<j ^.i. __; 3« )i \x> __i/ *.«_>0i 

C__> )_i li^o ooL ni_o/o . —-09 »__—_• oi-_;__3 ^ oL/o oooi oC__ '• .ooy.\ ... 

15 ^«<»Lo »-__/ )______ V^oo : __of»-___\ |j__o\_ )_-_» |ooi *•— L/o * .ooy-j».— • 

ov looi __<j/o . ) — _-— Ol^s/ >.__3i )____ u_-^ot\_o •'•' U «_• |L a_o 

. oy — o o^—-—/« |Lo \ ... oooi ao^— ^»«_0i ■' oiLa_\ oi»' _/o UlvSj l)^ac_ 

. — oO^«J.__-s )-t-o Ui L-i-oi »-o * L>«— / IHP oooi a£_3L/o )-_—-__ — Oia__j.O 

■:■ )_| __s!-)o LL £_ )j-jU .aj/ ___ 

20 * : ' v aj/ _^_.o s^a^o t\__o s^a^/ ___)_ . )_.<)L »__o |Lo_\a___ t_^. ^*«_>oi 
•'•• L-_- <___)_■ «a—j^ L_iL<» o>i__a_ \>._ . )_^ l)^a__ o__ >i. ^ "^__ Ui^So )j_ _ 

-x> ^.»001 ) t \d o _.|aa> o>_t _>m-<> . It-»i ) ___\ ;_ _<|L |J_ov» )_»oU t>_3 

|_l_a__ „__o )sjo/ s a_^.Qj ^— •/• . v _j| ___o )____ ooi )— _oU I i-O * o>_£_-aj. 
♦ ^. "-«Ss. -^ i\— s»_v ^oj/ _,a___)<> . Ija^ C__> *-iL» )oa*- )_vfU ov-_ j_> '•• (_» 

25 v^— -o/ ^.fLo >_\ ; __._ . oiLo;-o___ )i \v> I « - £__ liai, *_ _.j_> '•• |_____ 

OiLo^i— s^f )i_a__ 
lia^o ) p_c l<ia£_> | .^_>j looiLo . Looj. ov— — - |_s3a_<_>/ o, __ )■- \4 ^o/ 

* l»-- 1 -^»—» ^-~X>1 »C«— <)L 0>--\-30 OV-jo/ . ^— — >/ —_»/ )— ♦ |o_— 9 )_0<) Ov— ►— >- * L— «5 

^.L<JL ) »/ ^-s^ ^ ^oo . |-s3c__»/ uuy |ooi __3» |<ja^« ) -i^ v_ "^__ 87 

"__. ^so Ijogo ovc_3io . )©o_ 01 \i\ |-_iL ^o ^x\ |__*o___/ , — a__ •:• l^-v^.,:. 

|, ->- \}\iSo )— ■_> . |Lai_OoL_> £_. OvMOf i— >/ Oi-tS- C_ , ~>°- •:- \-±)L Ol\l\ «..-> ^ 

|£s___-_o/ o>— \ia . v_L |__i_x-\ |La_\___ _oia_-_/o a_o< •:• oiLai/ ___«) |o__L 

L_«io . )-_«|L a^ao |_> 3a__>/ a^ L) 3a» u_oi/ °-° ti^-_— -*) >->-/ ^tx» v ^___«) 

t_s;_ . t--.iL ^_> N _v__ | _oi >. a )_. |&>S°5a__c_/ ^iA •:• ^oov-cjo» V^* - * ^ •""•* V aJ(> 5 

)_i )u.a__ |i__aao |ooi , ,t>:- «-\oi «^o L^\ •:• t___\_ |ooi , — _- Ul>°— 'o )»__ __.» 
. |Lai_o|_- U__so« oooi ov^— o I ---_>/ •:• »--L<jL o___o oxsio/ «-— o/ «t_co_ o ~.<JL 

. | _,___ >_-oi/ U— a„o l__o L_«iLo |«Ja^o •:• L9j£.N„ U 1 9 •— «^,0 L-v^Lo )f« .a ^-^o 

. LoC_o |_ojo ).\-o |o>_Lo L_fL -t_>i/ * oiLavt.i .. •> Ut>— o | — ___ )j»_./ U_a_o 

, :__o iaooi*_— _ _ \ )— — __o _>oiJ_» : ° )iooL oov— ^_«_. <N «> U ♦— '^*^^ ^— _ • °*_°v 10 

oi looL ___. |__/«) )_;. \ . i^a^o <___o ). -_> t— -_- °-<^ _>__)_ . L_ iL 

___* !♦-__ o__ |ooi ^oLL/j •'•• ^ooo- upo o___ o>_ _o )i,,.\io ioiLo . L_iL ov\_» 
|-« — -<•")-> a — -o l^-^i./ a__j •'■■ ILoi-Ovo |La____ oi-___>«) I «. _-- . |L_____o 

••• IU_.«) J-_iL«) L____ v£__t«) )_.» l»-^ • ILo)LL_o 
|-;_>? •'•■ Ijoi lUt_ , a\;«) Uo |_i |»)__ . __a_____. ;_> (_.__„ ;__/ ^__oi i-__o 15 

I looL ^oi *^s^_ °--\-o »\ i*— - ooio . >■-. -«__>__> _>J_/o v _-____.\ |L/ 

* o>___ U^a; )joi |-_- o>_> v -j_Aj U*) • -^a^so >. i->\ .aj/ a>-_.o |i-y a.ooio 

•'•' v oo>t__a_ __,_> )__v_J___ t___i | _«__ o___ . |->fOi ;^--jo t_.-___ ____) t_____) °_o/ 

••• o>_-_ |ooi _%_/> |La____«o |>L_o L__\_s . L_.£ )___!___ |jaj )3*I_o )__p> > __ ^ 

* pa» 1^-—- o>_ ^oLL/» /L^-t. |«)L_._> . Lo» |^v )j_1_o | ____.o | •;«._> ___> ^i. 20 

|^_j dia,^ o>._-i >4t___>«) ov\ t__aj_s «._«) . ^__^__> a>^_ l-J-o |LL)«j t_-__> ^.so/ 

ov— _- |ooi X— _>-- |_-\_) __-> ^so» . >._>oi ».!_>__ L__\iO iooi «._- 1^.—. i-_ to 

_ _^-__ ( ? ) U o - |ooi c-ov-o . oiLa_____. oo>---\ ) |i_ic__ i»_> •'•' )__>■ 

v _i__Doo . oiLa_____«) t_x__\ ,'«q__oL_o«) ^____„ ♦.o-Jo '•• 0001 ( ? ) v «\\_-t» |_1_\ 
a_.oa_L/o . L___\ u_»o Itl-o )i"tn>\ |Lo^_ >. ~> > * ^.j*-- ^v-» lio__ "__ oooi 25 

|La_K_>o . |^_____. U _> |_ooL oov- | i \to ooi -v- •'•' __)_.__._ lio-_) > _- oooi 

) »Q-> o>>^---> . | jo___ "•*_>. |ooi Xo__>L/ )i_oi »_>o •:• |ooi _-v»L/ )_;_> ov_- oov» 

°°- ILai.-__.oio l^--->^ )->a___ )_-oi«)«) |__>a__. '•• )_____> ___iLL/ liov^ y»^ 3 
*^_> '_•>. l.oio»-o i*_ liajf |; — t_.o . )_»i lioi__> |ot_-_- |ooi _.ov-i-_. )-^o ^>.»u 88 

|______ *__• oySn v "W-jo ••• > _-«o l__-_..__ |jJoj oov- h ^™ l°oi i-ov-v^» 

'-o _ ,_--_L« U6 |___o .f_«o/o * i-La__ |L/ -jj*- U»** U »- &>l • l^ \ « ->o 

) _j/ ov_o >a-i/o : <joe'Jbf |__\_> ___-_;_-oL >a_ U—- * --•>• >°o— ■ • -o_\;_.oL 

| _i/ ©v\-o •• U«»--">- _v__>o ^£_a\_« }_.»/ ov_o ?o»i/ . -_»a_v»« L_j/o vM* ? 

- |.(j> ^vL L__o»i-©o * U-.\.oo U_o_ja_ ov-« xui/ . ^»jo>j t\__«o Ui aao ____•• 
.U»»o\--\ |£_oL« !-»--. (hig.^.a* --_-- : L-ao\-.0 U->a- £S_oo U—»/ «3/ , Uv^_° ;_>o 
..Vi. m? j^> m Uca_,L .__.__ *_ Po •'•• Ijov» -\----> L_oa_ L v a___\ v a_c_o ovi£v.\a_ Om 

'•• ov_». yO-Xi/ 

. oi — \_> L_o___« |i£-____o [_____> ""-__ ^so : i-.-oio/ LJ/j LsLlx» »-_- U**> ;__o/ 
10 -oio-_* . Lilo» >j_\a_». |L/> | — so,__ ►»»./ Ipovi •'•' Ljoi IjLLo l ^* v ? ^* ^ k ' L ^ 010 

. L_»;^9 L_iL i_ts3Csj |.o\-* ov___\a_ Na»« * |__-i/ -\-._o-.o | --*i/ -3/ — _jL/ 

U"-— — *--o/ . |LC-~-o lk->~§-- ^- ^— ° l°ov-o '•* U-jM ^ It™»-— i-ooSL |>o_» oov_o 
|._-.\__ kc-£»Lo . v ojL/ "^__ |*-<— > L_oJo L-_»L^ v ooov» * Ui-*> ooi U----_« |__L_ 

|La_\ <Sk « . |.N _i_s "^io LLg-oo lia^_o LIijo |.*-__ * |6__v_ *^_o L_--oio !&»»£-- 

15 |La___fo ILasoj _./ . /Lo;»_\_.o |Laaa.\_ (_-iL__ Uj_c_Lo •• L__>oi _.__-• |.lo.\__oo 
u_.o|Lo Laa-- y-/ [___. looilo . U- J i i _-__-» U**r— ^/ (->--» s a\°i'Q '•" |Loia_._o 

ILc_oo 1 — -__.o L_*o ^— ^s_o_io . | »_ -_\cw_ lU^-"» *_ |___- i^i-io : ' | — -•/ 

IL^v,^ -3/ U-*^. yOoovio . $L/ $LL_ U--o I^IU-o I -__- ^ooovo •'•■ )_____-» 

| »»--> U^f/ --\--Lo . yOOv-io.—-— - |___)_-o iiov_-o | •_-_ y__-jo •'•• |~-> a^-.sf 

2() L____t._o |_o^o |o_— -o . yO^L/ \.*.a U^^-i» LLoo L_a_s ^op ■'•- |_i U^o I iv_o 

L~- v-_.)-\jo ? ) ^— v-o . |_a__ ^sc |_ujL -^->/ | --— - ^ooov* . U^5 I— voio loj_5o 

|J — ;— _» U^ov_ . |-\_u*_}0 U»aoo l-V- U_L_ v a_too '■' oi-\- |-i---t l^»__ ll^eLo 

\.o(L . | -_\__ ( v». ? ) ^o^o o^__o ^-\oi a__\__v/j >0vO * |L^.p_ |LoL/ ■"_-• 

v-ia-Lo . L-v-o^ ^o^-x-j U-j/o 1^-.«^ l-<— >t L^*_- ■•" L«_-V9 |joi |..-iL _.^3C\jo l_-i/ 

25 l-N— »o |-\____ ll^v oi __c_>o * U> — ( ^S--_V)0 ? ) ___lC\JO |fc— — — - \—_. \ts »-_> 

|_-i/ v__LLo U-X^o L___o : 1^- ^vi \-5o l->--|o |_>» -o U^i/ I» iLo . )» "i .i_. -> 

^.-._l^_ |-\ — »__ U;~ ^aoJ-JO •'•• |_— »a *^_ |_— i______) U-o» j_Aio . U_!— U— '/o 

t-_-»«o s^a^/» LU- v a_j___ ooLo :- Ljoi |— ^iL» ou-> o^--\« |--_ U-L_oo . |_i_\ "^ 
^-o_-j« v ^o ; »/• U^i '—-» t\_-_-« : v aj/ ^_-oi |Cv.J_> ^o ^-»_o* ^_voi . l^-^o 89 

•:• |« -oo Loa — _0v_- l__'v_> tn— -\i-\ cw— \ ^__>___. . U_iL 

._-\Iji oLa.\ lo i — -^s 019»* Uv_-«) • L-U » ^o \~_a_v» «Aov=> l— -\_s ov— » io>L 

| _,;.\_\ oH—i __.c_,jo U« _o ia —iiu . .___.co.) ^s ">qJ\C\a/« |_o |;_. ;___/ * .A<y> 

^ ^°^° &—■■»<>■_- ov-J-go ; .__ . L»_j/ N^ __£••.->. j ? U*— •? oiu-^oj C___ C_> v-> ■•• L101 

v*> |L_-_--_.o IJ "... ^oA.) . L.-«>/° L___*. L.jCv*so ov-»> >Uv___—..» | 3_\L=> '•• |C__$/ 5 

__\C\jo Lioi L-^^L »___. ^aaoojij . |i .110 U«> L»_lso |<}*-»3 L_l_ -\ yoLJj ; - ^ooiLojL/ 

igtaj^ | mL »\ __Cs3 v ^o Ut— ~>> . U-— J-0-_»>o U.oj ^so _>_/!, |C_.j | ___»'■■•• U_ 

|^o»o |C\ _____> Uo 001 ^so . p v J- 001 — - U-> /o L__j/o I90 ^ v ->op '•• L-_j|J 

m_ _soi -9 >n.. mi L.;__c« o\\oo . Liv_> 000 .oov-jv— > ^— - I Cs — __ (___ •'■• !La__oio 
|L— ——■-_> ^oa—jo v o_»o«j • «——-->-«) (-_$-__ ov— > |— -«.J^ 9 |C_.a__o/ ">._. ' •'■• Ljoi L-_iL»> 10 

L.; _ c9 a__i U_>a_co |-v^L . |Lo-\ ... •; C\ — u___j« Ljv— / U-_.\ * U—i/o !_•-•>• 

U-_- |Lo____ *— __-_> I^Ov— . L_iU v a___j ovi_0 v _-___)• |La.\---.o '•' .aj/ i—Ovn-OO 
I »_•>•, U-><jo U-^90 |C\_ _a__- . U__i_. l«5i<^o U— .C_) !___oo U-I„«» (°i.**ftt~ :• L_>1__\0 
^.•»C_ LoUi. |La_j _i/ . L=>»> l^oV-s |_J_\ _>*,j v oov_9 , — _ ^" * |___£_\ L___oo<fo 
v/_> |La \ ...o |__\_. v-_-v__o . ov-\_ (~_-_t oiC__i . , "__ ^U «-•_;_* * |C\-— — ♦> ^o 15 

|C\ SfO . |C_a_c_/ _0i«) o\i*a-_ ( v^v--> ? ) *•♦ — ($>--_ L-k— • |___> '•' ^oov— 0<»a_ 

|L;__> . Lt-i-» Ljoi L_jL i_.C_i_\_o |»_A__ a_vo '•• (_i |_*a_.-=> U>-iL ^>o ^_\ Lv=-_? 
I — i. " i _*> Uo . |La___._>o (_.|_>o L-Oiv— v<— >^__- L'o * L.-iU »-— — - l^-_-_-.3v l-_ -I? 
y \ _»o ^__v-3o . ^__oi ^.a -j |Lo^__\o Lsojo U^_a_. * L101 L— -_t liLo-__ (J9/o 
|C-.^3 U— J_jo io>__ . L)C_v_* U-- 5 v oovt_s v^ iS__) Uo ■'■■ U-j^oo (_.;_> "^__!>/L i_-_>7 20 
v*-—— -J ?«-—- Uf • !-■-♦/ &>— _-o_>o (___./ (___ |__oa_ 601 ^- '•• |C__a__ ^___.L ov— - 
U — ___- |J__ ^_Sa__ . I^ — L_o Uo (—4, |C— — JO |«jLa___. Uo '•• |_v._^5_)o L_o Lc_o (— Oii> 
v oo_v ,__.-__. U • ^OlAoA >4 v-v— • v-Lv-_0 l-N l^v___o ■'■■ l_-c_a_. U» (—-1—- 

^_x_.j ^._-_) . L____o U-_jo (-_>> Ijoj^ s oov\ vA-S Uo '•• o>— -— |__.__<» ILofov) 
oiv^oi C__./^ |_o . L=>i U-^xjo (-♦o L—iLoo L.---.0 La;-. * v ooil__i_> ^>o L._j/ ^\_so 25 
U— \-<> o>_5_\a_. >-v-. . 1^0-^0 ^__5»o i^a-^/» »Aoi |_>iU »v-~ : U--- ^^ Uv_o> 
i^ _-v__~o »_-v---\ |j^_s . Ijoj^ ^_--_|o U-j/» i->09 |-vj/ |-oi '•• a______-\ v^-cv-ij 

>»___ _>f Uia— — - . OV-\ ___-___0O OV- ;>0.»©v_O OvJOv\ ^--0 * OV- l____--_90 ov\ 
U___0 1-XJOv— d-\ • OV-\ "—-----iOO i_>;_-_o ____-_. |lc_____t. •'•• Ov\ ~Ol'v___.0 v___o 90 

[^*o l—> j ■■ \ )_->}/ )->ooio . v o&._*a____,o IL09L |.-s L-voi ._\°i io * ILo____oi;^ ^-^-O 

.."m. o *__-- Uo . U ______• }_.-___.o L___:oiJo ) — -_-(__ )__»,' >..^o •'•' |-\ _oo;__oo 

v oo.__o , — _• ^_- . l-s — -V— >_> LL_-> t-\.Q- |ov__\ oo« * )j_£___j.o )*> \ -*> _-Oia_~«ao 
y\... «o ^ .itv> . iLa_.j |, — _. v oo-.j_o ^_i|Lo )__-__% _3«jo •'•• )_>♦/ ^e -_vll c__o ______ L 

5 y _» » •> ^ . v »| . _^a^>0 £____«0 V^--»^/ _-,.-->• |Lft\ ... '•• ~J_>_£oo w.^*V_00 «^*--_- 
>.\ *>/p »-j._\_.' . |_dy }__«0 (.--0 > .\-0Q .-__>« ._.___!_. •'•• _____)p »-»_-_. ►_J__J i.\ •><*> 

•'•' |Lojj/ ^o -_--_.|«. }»■,_-> ^ooi—— __.__>_._- : I L a — __- 90 )j_/« l;o— _■ 
(__. _.oni__A IV— >o>_o )•> \v.\ . )_>LL_ _o ._» _.ooi ^-_\__ln_o . .\»« L____)/o 
| — _c___ ______ o ^__j/ ooMjj * ILa___j« J—.-V^ _->o^-> )_>U._o ov- ; _o/ . __>_________ 

10 ) * ■ \ _o "_• L*- )■•♦—--• OV-.05 : L_>lj — ■__ 00 ^_o_- w.\oi >.\\ _oL/ „_o : ^Aoi ^.ooi. 

)_____._. _■__;__ /o Lj. _.. K_i__>o * L-_-./ y_/o ^L«j« i__./ |_> __n.s i__>£_o . )___♦/ >___/ 

!___._) .-_\3< Lj|2 |*>. \x> -'•- )___.__> -*->/o | __u- y_>/ |-N __-_.♦ ■-»..— . oo_— i___- 

_.«-»,' v ^.__-.« Niv_> _a_> _>_>o ''•' 1^3—- IX --— 01 L _,__._.____• )__.»/ Liow . I L _______ *> 1 o 

•:• „)__, 

] r, ^o 01 — -______(, X-> | — -__-_.» ^i-oy : >_> a__\__> ; _. __•> o i «-i-____\ |l \vi ;__c/ 

!-__-. v __o }__-_>/ ^o^^vj * )_-_-) L ;__._. L-vfU ..r>°> 1 ^— v»« ) -___,_. . .oov-Jv— -0/0 

.J~ !-<> — _>» -__-o»__ •'•• | £>_.___ }__>;_-_. |__}U Or . Q-oo c-i^o, .__.__.jo . Lo)_s< )_.' __ 

I — o__9__ ~__-_«o . |«a_^ ^— _/o |— .j/ )__,oo )-—__• ._»oij -'■' -.a.iwi )__„o_>_\ oiLa-_>i 
ILoij. m ^^_oo . )_ou >_-. |cn~ L ^ ! >o )_o^a ^_>« « * |_> __.»._oo U«_x> ^__.^_v.o 

20 )_._._, y. ^ i> .. . (i^ — „ »«--o |»Le_. )—-_a-oo |^->a_. ^-«_->/ : IV--^ '--«> li- — _> _--->o 
-_— -« ( 1 7 . • ..> ? ) li-^». )____3o U — ___» ..V>. O * I — -___--._ ^__g__o )__oa». y« <o 
. ILJL.^o !___a_aj.o ILoL/ ^soo * l__va_._o «_«1 )_ooio }_> ;_*. I^j^s c__So . -^a^o 
: ^ooup- ^ ;.ifr>o > ir>\ ov— > ^-.-_-_— U * )____a_. ^ 001 ____u __« 601 
. o__.___ __*oi*o ov-vm- >__ «o o_v£> ^_f •'•• cn__« )J . .. \ ov-_. . .\ *> U U_o;i« l«a^ 

25 -'•- oi.jo.v yaj». ot.__-_.oL . £--_,| oio».-- ; *>»v> -'■• oi___ ;_;~o oiLom* )--io oiL)__, )j___> 
|____o )--.o|o }__. }^ _.oi-_)0«ao v-tLc"» : 001 |La_o oi__->0 c-v— f >».^\o c-L__. |_™_.t__ 

|fou-o I — __a_« oi;3aj. >_.-.« : |^__^_ ^o |La_s 00 | _____> o U^j>o 1-__j__^o -• U-— - 

| — --— -1, y\^-__o •'•• ILo ;______. o ( )•>»_. ? ) }___ .____: ____, ) o-oo-vo )mo* * IV.ow < __o 

'•• __>|L L.061 1-x.^^ooo !__• 1 yj/o •'•• o>---- U--)^- )— ->/ )_-C_-o 91 

i,_. |__?_ i->__L|-o ;oo_» o-uuj i;_>/« : _-|--«_y_ y;_|*>t ©i»__». yt— — » <__ <jo. 
: Li>so U-£_o I _ v. .. L_o L.6 . .n^o . oiL» .r>N^> 001 v-_oi-_>» )_<*> oo> )___ : Ul 
: ^__». U »_ v oo^i ^.i»tM li^fio |L__\ . |_i h^o^» v ___.g_<> L_;_o L_»_ ). -i » \ 
•'•• |_ \ ft°) >«__ kULio l<"oL ^oovi— ^j . v oov-»k^ |£_c_o U_— — v ooi\_ ..y,...\ 

i; :_»__ |_i_ * I^Ao^ao Ifo,,^ ^- L*-o U_s/o . |L»___L.o l__£— > "^,- |_i )_o 5 

j »_ .._->.\ * |_o»_o ._ ..Qtt2&» .,_ _>oL J_____-o . \+=*a> ■■v~i°>_ ,-_£_£_> *_• 

| - -" -> |_\o> t*\- i •'•' )__« .Aopo |____t | — __-- .-joiLo . |-_i/o ) .Vi_ |Lo;___o 

|oi v>»_ L»_>/ ''•' | vi\q- ,>o»_ i^a^ao i__t._-« |~to U— £^-- . L>»._ oop |->_ ._oo 

L_£~_~ !;___> )_a_. * |_— __«_oo ||— __} ___> U-_-\t |~}o . |Lo<fLL- |Lo«vo\ ;_-_ 
*»£oo ^__*._» '• yOov-j*— ->-. >*-- '"^ ^* 9 ___>»o l <^ a s^/ —_—■•) . l—aso U_so |;___ 10 
.___ ^„»w •'■■ )_- i/ ^__g_o o>\-t ___>^_ .._._._> ♦-*,—•- . »_J_-» _ »_ Ll.j^__\__\ 
|L_.o !£•___■ k^-f_ •'•• L-o U___>o |L<___ «3o |o,— _ ^^>_- • «■_»- ••-<*_ U_j/t l--^ 

U __ic UL »»ooio •'■• |C\__v— o l—a-o U»_^*>o |*i-- »-.*—— : |-__/L _o i___.__o 

•:■ |-_»_> x _-__ |LoioL 
| .->i ;_»/ . (___• ooi "^- ILfT- ;_> |c>Ao/ _._» * Lt__-^«o |-o»« L__j U—i/ IL 15 
t__; ;,_>/ . __-,___- '__.— j L.o_o |_»'_ it-__> _____ •:• )__» «i Lsc-t |.-i/ u___ _6f 
ov__> v_-jo !_;_- . |«— o-o U£--\ U— «-\ -"*>/ )-■_•» |o_*-_\ •'•' |-_;_> ov-- L.001 v _oi 
Ijov— ^»__.\ . I — _i U-_n?_ o_t_-— _*• «ao L_i/ | — _;__o * | — ___> 001 >o*o l-_;_ 
l^isj^ LL-L- .____. . _<— >| »— {— |L«q_^_ _i/ )__-_« >.\f> -o * |_o-__ C\__ v oo-«^o 
*^^-x>» | — 1_.\ ^j^- . l-i- 001 |a_o L.v<j/ u__. <-6« L__j ^_o/ * I90L0 |^_— o |i_-o 20 

lv-« v 0Ov_\- |i_|i ^OA-OO . ILa-;_ ._ )— O.-J ^,- L-O V --^J ''•■ i_aL_. U i- 5 '^.'. "» 

I » .^» |_ja^o )*_ _ |--ov_ . Li<*o<> ^- --»(-<<) u\ -6« I — _<*>/ |^_o/ ■'•• iLo_-io 

)_v_> ___ |____) i^_/o . |._-_| L-__ |)_^o;— Uv-~ li-O U>^ yOOv\ ■'■ LiOOt ^-__ 
I __> k»;_)0 y»;.VI*> . Ov— \ ^---O Ov\ — iC-OO OV-\ <-°l.. CT> ~Q ■'■■ OV— —v 1.0^X0300 

-oov. |_>q- ^Aoi- . i^o^o u_l_» U__» L_--« oi-_LL~ >0v_ ■'■■ |__- »,.\-o L-v-o 05 
>>-_.♦_) ^»» *____» oU . I — _»o !L§v-o |»i— — ^oo )__<*io.j^ ._ ■'•■ |____\ U__ I— QJ- 
»— _> li_£__\ . ov-v ^L.- Uo ov_o y oov- v~.v~ )»^o<) o_-j« •'•■ ov\ «A)_. U U<_0<1 
<U>^ _j___i_^__ . |__._- ^-.o L-J^o Li_v _o_o ||U^ ^- * |——>v— ^- v oov._j v _oL_ 
><a___io/ »_. . oov-_— — — 1-> >.i ~>« |_>i !*>-•>„<*-**- -_/ '•' ->o^_«> lv~ U U;_> • o>-_ »_- 92 

•'•• t_»«) li&oj» l <s_ a >_£ 6 &--'»o ^ **--* «••■**»> '•' IL nV ... v A5u> ta»__o 

. | _>«j t_-o>_\ |baN%-v !_____. \x\. oo t_*L/o * Uoot «..-> t_o_ ,-— --i ^Aoi t-__o 

) _>t |joi--_ o-;____> U— ^_«> t_;_. ^— -_-♦; •'•• v oo_.t»_- »a- IL&oo t_o»_- t_j/ t-oto 

. ov-\"> t_\_\ o_\ oooi y ■■.:•> [o.o t___o_'-' L-SLso t_-t/o Ita^ v ___=_i« t.oot o__\o 
5 . J__«j ___. ____•> l_;__ _ — _>t |;«_\o/ ^so * L_ooo«jt t_to h.wt IL£_ >>>> t--_< o/ 

_< __>«)o Vj^ -^/* U — **• ^oSj »_»-->o> '•• ^oov— — > | «... i/o t_.<)U oia*__o oiooL=__t 

loovl ^ojt t->;-o M-j/* L__oio '•• t____. l-J-o _•;___-_- 1*--^ "^--J »*Lo . «^a^so 
L._>/ L*« • ,___,oi t_-so '•• ^--L ^-*->L ( U—-_> v0 ? ) lL§.po |>___ v a-oi» _\___ . ^>oL 

-_./ t_t|— .____* «J___\_>. !<)»_,_ * |-__»t_0 ||a__. ^o t-t 11 — ~__.J_._o . |La_j/ oo 

10 ooi IL/o io-i-) l _}L odv- ©v_ '•• ntn^wi^ij o\____ |_-tt— __•) -_»--oi . L_;_ 

| -.ojo lil_ uoi-_<_o ^.___-o •:• -io^_/» y_/ o«,_i__.) t— -_*--» dU^f °«* . Iio;so 

a L__i/ L_v_^o •:• _£___, ^o __>;_-_> |-_;_- o> \*> »•,___ »__-_>_. o . t*—— - la-«o 

| __\_t |_Aa_ "«>_ : |La_„ ^-—.s \>l t__t«jo |j/ lo_;_ |oit • w~i-»-> i— _a_. t_;_ 

•:• -— _/ w__ t-a-t t.'«/ ov\ -*■»/«) Lu/o • L;_o/t _-_oi ^.ooi 

15 » .< L___ 6oi >-» — o »_ooi -_oi.\*>« . i_oui-^„ t*> \v> __-_ |» 9_> ^__oi 

| _,£_o Uoa-o ' — l__i »A.£_io . t_t/o t— ____ L__, >____. \ ~\6i t-OO •'•• t__\a_ 

L^a^/ _.:_«) |___«j t___ . ov-*> oL/«j ItL- »-\t/ »^-— — ' -3>oL Do '•' yOOi_______ a-o 

t-__-0 t__\o !__;_. L__^o . |_t _■•£>-.- t__oL ^\s a_\__,L/« t»o . .^a^-^o ____«jo 

| — sooi »-— ^fJ U-_ L_» t-«i\ . t_o<) i._ ia _______ ncn.°it t-^W I»— */ '•' u »^>— »■ U*°1 

20 -o/ >*--)•• L-_ t^.,__,/ L_j •__ . l^\ [j/ t---_-_> L_sa_,o L__ J_s vxa*_> u__ »__ : t-_->a^o 

• ••• y__>li_-> >0__ 
•'•' L___<"~' fo IL^. o>-\ Cv^-o ILoL/ ^o . l__i> t_-oi_» o>-\_> IN.j__ U_i_io t^S-» 

>0 v i^a-jjo & — __>«o l^o^/ ____t . |Lr> \ ... ^_da_9 ~__-v___ % -____to/ » -« 

•'•• |Lo^J-_-« |^i_\ t__^ o>___> _-t__.o . oiLoja_>___ U^«j 601 Lov=> t^oLo * v oo%.^___ 

25 t_--\-_. , — .i | fj.__j i-,a_a__Jt . ov_\_ | __\_t oi__>-_oo ^-___o Nv_\o "_______ 

)Ov_o U , — ., Uooio I; — _>-_o . \s>'f Ik^oto |-\__.._ t-^_> I -t(_ tt__o •:• |-_-__— _-«j 

| s» t__oJ ] tjov---g.-o . t__,»/ o> \_ ,., \ |_____ |L/L ^.«j U^^ ♦» • »— -_-i- U ooio 

( [ |-_|J_> ^- t-.--./ ]—^o ? ] t_o__ oov-t 
y_s dv., \ -.o |L«— _ _tLL\c_L i^_. . t— — -oa-o t-oot v -j/ _oio»_L_>t t_-_\_3 \xa__> 93 

6u/ >oLo fco/o ^>i-_- vOJOio . )--»/ -ojo | — _>oi _>C_3«. ) -> {, 001 y-;_> * Li^_».o/ 
ooo )---■>. ^e • U__ &?|0 uoioq \ ^oo iS^ \ Lifc, *_a» 3, .... / •'•• v ;*> |_;_> 
|.,_a ooi w-»-> •'•• \ "-^— "^-- )_u.<|o ) ii.. IL n-t . /, ^oo . |C_.___L y__ L.eC_L 

. { _> __ _>0i •'•• | Lo^L/i ^oov^ja—-- _>»_./o | S|0 . ioooi t , m1 \ U |La_i Ooi-f. 

|.o£_-_ .o •'•■ |t\_a_>_L .^__ yiA^ >J(u3 ^iwj L^_-« . L_«j ^oj. t ♦-/• |x»«*» > 
•'•• |__oa_. Iovj li<oAo | — -nv,.»- \o . Iioifti, |ovj )->f»N«> \ff 

^_/ . ) «->»>^ i .°iLa > ^s» \— -jL ooi ^.o >_ooi.a___\ ^» I; _L~ )« \_ 

••• ^oo/o POEMATA S. EPHREM CARMINA De Diabolo et Morte 10 Metro endecasyllabo. 
( Exedlt. G. Bickell « S. Ephntmi Carm. Nisih. » Lipsiw 1866. p. 104. 55. J 

Jla_oo U^-Q > ^-__ 

|1_0_A U |t__ o?» u~ -^ • )-'*-• »-1 oi*_v_ t^o ,,--___ )_,/• . 0001 ^, *j •_■ . ___o_ Lt^.xoo |L____ 
) -■ -> oia____« ). "_>•> )-_/• ^o d>-_. _>;_• ^a L^.j ',_> )->--a_. y_ •:• [ |<Lj__ ) 

•'•• ILoioo 
•:• )£__*> ^---v» ov___>j _a_ )j-§__ . )_•; ^-A» __£____ _,__ |La_> 
|La_ <^_ : ^Lf <.-•/« )a» |J«o )_m« iA . ___ <^_ «a____ )_.«• (___,/ L»__ l^_. 20 94 

■'•• !La_.;_« )___• _>/ (I— ^ ,-.• _\ . ILa»o£^» «a____ 001 i;_4_ 
_o/ : i_;_ ^e • ; — » ___«_>• (_./ __/ ^.« u oi;_>L ^ ;-j m.;__« U./« (_-•-> nv__ 

* U7 *-".*!_&—> m^ )_.__-- ,-.« )>/ . _._._ kA» ©«,.;-• U-l- |La_» 

fco/ : ^.L/ _£.U • <-_- «_l-_« «_Lg«-M «_- . cn — \ (-.^o* ^s "_- -^.\_ U )I.a 

5 •:• Li/ (£.--- y_» __ },._ .*> U« «a__,_ _ - . ____o (1__ |o>_ _ «._ |L_ _> 

^i_ .' ))/ _-__.l\_ (i§«-\— »- ()/ (__.\„ i__/o . C__. U__ (_.__ i_./ (_>..=> C_/ 

•:• oo</« C\___ |C\£_\__» ILoi(_..\« . )>/ ^_i l___« . _*___ |La_ 001 Co/ 
|La_ t-_-\ ! »W •&"> 0° . )>/ ;_L ).j/ )»/ . 60/ j»_ |oi )_o;_> y./ L___> -W 

•'•• |ov— ~ y_/ >•— a__v_ ) •> \*> (___ v _ _\ . v< _c_ U l_/ i____* C__- 

10 -"^* U : i^_ |;_ o/ ^Vof- -«-< U £-=> <?- • ^fr- , -> «y-/ ^J-o lU-s^- |La____> 

•:• __ w.__oo — — ^.;~ )«--->_-/ ,•*___-(_• . v a»/ (—.3«) |jo>— |La_ 60/ 
_,»•/ : y»-_i l — — «> oy\ ^U- ^ 3 — _->~\ • — oy.V— -L U L_£,__ o/ ___ 001 U_> 

•:• u_ii (j^, . la-_ 001 i+«— __j I ^-« . Co/ ___ U« . 1«-—. |La_ 
;___ »^_ a_\ : Co/ LL_ jj ji__J U«« yLa_/ C___o V_4_ U • 1--$=-- _-_/ t^---^ 

*. -r r » p r r ' * > r p + r r r > 

•:• (-»/ 1.,, ia\ _>La_>/ Co/ _•/ 001 _—__»«) !*->-« _». / _._,' 

y./ y\ . . ift> 001 I i— _s ►.• u- . |;_ — »— W-/ —»/ ^.- "_— -• _►» — -_ 

_ ^» — -*^^)/o I »._» (—-.<) ___ . i-.v_,— _ — )/ ybai\ ^_a> |La- y\ : L_-_— -• 

•'•• yVl . - y/ 

^al_ : y-sjL^^jL -_\_ ^a_. | __» LoL yLal\l _oi ^__oi-_o (Il_ L^___. 

20 ••."^_oi^ ^__ ^—v -— •_ •-.' -————«) IL001 . |LoL U i_/ oia,^ N__«) U— - 

: (_»/• oii— -> oil\___>«) )____ 001 |»«-»5.- . o>- , _3l»«) "^- ?«__)C_o I-*— <o« ^.a__ 
•:• _oioo>g— — - e__«) U^-*) oi^_io_ i.ov.^-o-9 • IjL/ -oo>. (__N_ i_- Uv- *S/ 

>p *v 9 * r p r * » * r -r r p rr * >> 

:■ ,_- V___ _ov.t_^-/ U -o/ a_\/«) oit_— - i_-co_o |ooi >s,__ 001 ^f+U ^* 
a_\oi/ «_)/ ^- oU» y_/ yoo*-- |>— _»• . )4--^- l*__~-'- 1'f^ 3 v**/ -^i/» ^-t-> 
25 .;• ^__jL/« )» Im- ypot-») ^. ^./ _>oL«) . v oo>_ ^»>_«) — —/ L»oi 001 )ja_oi«) . <-_ 95 De Anazit castello 
( Metro pentasyllabo. Ibld. p. 1 7. sq. ) 

. JLL-o ;.___ Ij-co.~ &■**—' - ^^ 
( 4 y \ ' t riK * 4 i 

♦ c.to}V*> **©♦ ^*V^ L JJn.o <____, J v oov-—JJ yOoi--» ___- 

» -rr _ r 

I ♦_>__» L&Wp 

L--> &^0 L-^J 

•:• ov__\ <^4,'y>9 
|<jai <_^»* y-/o 9. 

|- \- OOOl ^__>W 
L.O11 a vJ-p (.»0.-0 

looi ;<-_.» |ja.i 

. i* v" * " 

■:■ |ooi ____<» ^oov-so 

" r " « r * 1 A 

.o ©►-_-___ o^C oooi _«■_■ 1 U. 

bca_. ^o o^So 

_» r » r r 

r-Soi» a___oio 
L_<j)J ova___J<» 

<< r r '. » 

•••• ^oov^^j Uoi»_- 
|ooi ^£_>» |.iYI-0 1 1. 

r _ » » r 

i_oio$tt__._._> J_oi»_> 

_ » » » r 

ooi |_--j ov_> y3oi L_£__ ^ Ua___» 
•:■ j__.cn *.\ l__ioo 

jijiJL/o ^J-jo 5o 

o»__>/ ^>o |J__ 
u_j(__\ ov_ Uj 
|______ oy_ jjo 

^- » » £ 

■:• o___oo ac___ L_o<» r r j r r 6. ^La-L^ ?a-|L) 

o,.-»---*-* l^a^ 

,,_.__-L_-0 ^i» U* 

•'•• ^_ov--__)<» Lv2__ 

L»-_>/ «.-_■ ^_»/o 7. 

yLa=i*.|, o > __a_-i» 

. » _„r » r 

ov_-.a__._o __»_o 

. r » - » 

^? ^ r?° 

••• <ni___ i--i,P» 
(____. |ooi |ooio 8. _.*____ <-_£_-L/ 1. 5 

_>i_c ;~\ \f u___o 
» _ << _, •* 

^_OV»»tt_L l*-»- t - V 

* r v r _ r 

«-.OV-,—-»- ^.<»<»0 

» „ r _ * * 

■:• ,_. o-v— __■ •> -.o ,____> 90 
|j_*. oooi a-V^ 2. 10 

r » » r^r 
I. IfYI .. »» l__)tt_ 

> „ r» r r 

>>_o_.--c -_-_--<» 

> - # r r r 

P .^ U_»_,0 

'•• V* J '/o J!_ ^ a <5? 

|Ltt__<> |____)a^_- 3. 15 

J ' » r * 
Ija» ^ &>_._.<> 

» r ^r r » 

l^»-^ 0«.J-_0 ---_k 

, « » r r 

|_0_ »50 _»__t 

•:• ^-_______><> L.oi<iO 

» < » r . » r 

L-a --v> -_____o 1. 20 

oooi ^<j5» !--_-> 

r r » r r *\ r 

_•«___-_-. O I . I"^\ 96 

_.L__v£_-— L;___-« 18. >- * -. •> / uoo ffio 15. L.o*. oo oooi ____.» 

£S_.\__ __•/ k*»i~>C¥. j lf->*-> _J.-_0 (.__. )v— a__s 12. 

Iooa>^ a^ ^o l^_a_> ajot L.oi« **> _u_««) 

— ovg.-- -_o|f_ _jL^__>«j L>f_./ ljo_ _v- >-»v-o 

v ^a^ --..._- * _jLV— _/ _\_^_|«) > _.•.->. )Jo Ll)Of 

~r - r - * , * r » * r _ "_ "v* » r 

__-_0«)Ol -.;_- -.1-. 1 '.'. ______ o__f |____> 1 ' 1 *•' Oyi_\ __v^;jf 

i___t _ . tn . -1 cv> )°» ■ _«; I C_i___ OOi L_>L_ '«Ov-of _— > OOi !_.(-- 13. 

__■$♦■_ -r*t-M<> !-»_- ov-« L_»_, >.-. .-*•.. a_tLL/ 

lj.L^» |__>oLa_.o IV-j-o o©> |;_>L _.*____ o^L/o 

10 »r - _•" _* * _* * * t*' * r . ,, A 

'•' _____^ \__. t*____ •'•' iA ,___-_J« )_• >0o «__»•> OvC_Ja_- 

L-__- a^_ l__-_« 20. •__/«) -n_____«;0 17. •'•' L_3-. «n._\ |ooi •,__«) 

|_*__a__._- Lj»L__o L 1 -.___. _j a^ ^,-3 l*aj» Ok__a__ 1 4. 

L_»_3 a-^-S LLo ov_-.a_.___o ___. u-L_> (.__. _*v_o -.01 |«__«) 

L_v__. a^-a U_/o W*-> ov__-«) l"-.,,^ ^oics 

••• ___. ___oL <_.;*• |j •'■• L____>«) 001 *m l.*s_^ l 1 -^-*- 3 

•••• Ji-jJsO If^wJO 

In festum Epiphani_e hymnus XII. 
( metro vario : S8784. edit. Lamy. op. cit. 1 p. 107 sq.) 

. \ __-*;_- o^» I.-— •>*•,. ^tf ♦._*_. o _-*J«) 001 >^->f— • . L___a_. 

20 \ _- | C- j -_._--.-__- o>— — __— o •:• |Lo____^ ^10 )** - **• _■. * - ___i3/o y« ia_-__ 

. L— -<_>.. „ __> ■-.OlOf-.O-- f-_o/ ^O»/ •___ _>-_./ l-_jo ________ 

. |La _-_-!, ___o .a j/ ______ /o . | — ____._./ _n___« l_-_ a____L ._oi 

•:• ^ ^L-w •--♦-- ) _-> a^ *>_ oi..\_>- _>• *_J 

0001 o£_— ^ «/ »-. v-v-i Lj_n _m 01 — 3 ; C-.L/0 l_-_— BSO OV»----_V 

L_.a — m ij___^o - ^*-- V U. ^_f_- 97 
wOOV- Kl-. \- — _s_, • >..oio*io 
Li„__ a^;3/o 

•:■ ^__ V U y_;_. 
. ILan.inft) L3*^ 0001 n»*^\ 

. I» ___ '"\__ | ___i ___0 

. .i_j| — ___/ ) -v^ ) I.1U. 

•:• "*._ ^Ll. y.;_> 

|____»a___so | ___,» |fi__ 

. |o__\ ; — _• —oia »..-> o-i — •.„) 

. L«____ | _____ oi;_£_> »»o 

•:• ^. v l__ y»;_ . a ___L/ oL *-*oi<« '-i oL 10 balaei ( fl. scec. IV. ) Carmina 

Moses et Aaron sibi invicem valedicunt. 

( ex Cod. Si/r. 117 Bibl. Vat. — ed. I. B. Wenig. Schola Syriaca. 
(Eniponte 1866. p. 161 sq. ) 15 v ojoi/ ;_/ t). 
)_____ _a£> 

;.__-• ]ll 
•:• |Lo^ >_._ 

L_o_a vW 7. 
)vt \»^> ^* 
<-_____• |jo_ 

'•• Ol^O ^.3. 

^ojo)/ ;_/ 8. ):___» |;ov_ 

*|o>— _\ ___»• 

v ojoi/ ;_/ 4. 

(.____»_. —a.2 

)___.> J_/ 

•:• ©,;_ cn— -*• 

)_.ax> ;W 5. 

)r»a \»_> > _.j' 

___»/• )j_v_ 

■•■ | _____*. )..**^»« 

7 I— aso i_o/ 1 . 
L___j_ ^)" 

!_<_.____ L_/ 

* *T**1J ' 001 ' 

v ojo,/ ;_>/ -2. 20 

)_-___*_- <_o_ 
■:• _oi__.|J | _s_> / 

|*a_ ;_/ 3. 

l_____. ^i" 25 i»N |*ue ^o/ 1 1. ■:■ bo^.* lov&L 

s ojoi; ^o/ io. * lbax\ L_*> 
--* »ao/ 9. 

.f poO 10 De Faustino et Metrodora tribusque eorum filiis. 

( ex Cod. Bodlej. 19,176 edidit G. Bickell 

ZDMG. XXVII p. 599 sq. ) 

«\2 -;^o< . o+*J*d l£0_Ao 15 99 isaaci ANTIOCHENI f 470 Carmina 

Exhortatio ad frequentem cum Deo consuetudinem 

( Melro vario 6. 4. 5. 8. — Ex edrf. G. Bickell. « S. lsaaci. Ant. opera 

omnia » Gissce 1877 P. II. p. 56. s<j. ) ©f-^O ;-_> JL**A? - li^, ^' u__>__Lj 

»_. y_' v a o . \a j L' 

yfcv_-__.J IJ-.^-* 

|__)__.o Iv-m Y 3 '^ "? 
|_oeu. U »»•»• t» 

..01 ?0« — „ O__0 

ihA &l uoi UA) 
c- _.__-• L-__ ;___. 
Ik^» v /o 
- oij_/ jl*» . ^-ca ,__ |L_ ^e 
. u_._>a_ .a__>_o U 
\x_. ^A .oo>_o nxo^3 

L..» -__> v 1 -^, ■-_- ■»- |ooi> 

l_-U« U •---. a_0 Lu3(« |^a__- 

. i; so -oojao 

~__-oo -ov-t-.* L>o L'« _3»__0« -U__>| (j 
OV^* Lu/ 

. ov-__ Lt|_o U 
|fc> soa*. Luo» Lu/o 

^___t ^.L$L 
. _'.,_ |_on .*> 
!_-•=-»> La__o 
__;_ofc-o Uo 

|*_L»« |__o/ 
. ^_.___« 0.—— >0 

IJ ___ i-i-o-o »k^f 

i__^ ^ ift> u» C > .. -i 

.c-oov^-o ov-oj _L__» |__~_o 

| &._.__. y__ U-L U 

J_»j U^o-- 

. ^.La^a_«o>_> 

w;3LL lv-L_- M- 

L__U=» il3)« 

__.;_• J_s _• 

L>» looiL 
©•LoL__^__> 

i;__o_ __/ 10 15 20 10 100 

^.o_ q_v )vVr>o tws __l___) _>/ 

• )----- lu. ^» . ^f _©1C__.0 

•:• ooi n *i_ _ _j/ >___, |L*_ . o^> ♦-*>/♦ U*lo 

^oila/ ^*^ 

V uOoC^i >__>fO 

-f—---.- ' / ' . ' " ^ 1 -/ • <*» *> -_»♦-- 

^•;^>» |_~- imo;s.\ |__i 

. _ss_* »■— • yLa^3^ uov»i<0 

^oo-j- yu _.;„ __> __jfL •: oof ).-— ~» »_-_» _.o»_ o^vu.N-» 

. lioia. _u_j 

_J))__> ____/o .OOv-_- --/ UooOi;5 

lJ__.» _a )____ upvN 

ulAf_ ^_ Ov_>. .. °U— Jf 

_ g_ .« ^— -U v \>:_o L____> i ^_ v.3/« 

15 • y— «— k^O ^OU^W ) °i . n- ^so _/ 

. 7 .Lo___,§__ v C_^a ^oj/ ^_» 

. .La_____ ;~>.„> . v ooiLa__i. o 

•:■ Au. _____ yLaso ♦.-_» .~— »— ^»»____ )__ 3 

v oow-s M1 

20 • ^^* "j "--- 

Adversus divitias 

( eod. met?-o. Ibid. p. 104 sqq. ) Of ___.__< ;*_> ;__t_, Lj^JC,< )_o_oa£__ t^_____ Uo oo-_/j L— — ._ OOi i_--| 

95 ^-_a/ a_i« )j_. ov____ 

. )___o» )jo . L__o UL__» |__jl- >-\ °>0 

. h\^o\ oy--^, 

|oOV v / l^s^» 
_C*0»_-l- ^Sj |_— 30 

}**£ [ <-,-,' ? ] X- _oia_-L' u-So 01W 

__. |oi — j/ t.ionvt v_> 
oi_i a . a .*>o 

. <v. ' . -\ ^ °l "^ 

. o>___/ I-a-j ^»» P» 

Lsoj IJ ^ 

. U&& oi*-/o 

L_\— o |ooi — i_j 

. ^oj U»_v 

|L— i— _ — o^ 

. ._.■. l__._ 

>_>_jL,S OOv-0 

ou_io«j Ji— ■is 

v _C*a___ *_ o\ \s_laO !^L— _. 

t_OlC__ _«_ l_J.bC» !_,/ 
__.» L__ 

. o__ ^Oi^iO }__ 

— j_j [___♦, L_/o 

. [ i*ov>&oo/ ? ] _Ov«C— 5' I010 

. !__>_• |___. 

. ^\uo h"->. 

^,ooi5»o 101 

h \— s — >»a— 

K^]*> ____U 

01-_— »£— «o 

j wi .^« ^oov—o 

L^L ;_£-- ^oij 5 

-____.. U_joU 
ovi£_-a_ f^j-a U» oLaj») £n*soo t .\.\^ .."l^^-C IC_»._v__ _,-}|— O 10 U___ t*_s^, ojoi 

;_v_> _xjJ, |oi 

. ■ .i-v». o\— i— ^ 

i^LoL^ 001 Ijoij 001 ^/o 

. .«.—.%« i^jLa_o 

>-La_j >_■/ 15 

. Uc-L >_4, 

>__g__a_ >a_o 

_u_s l£\____ 

l_v— — 1. .•\\*> 20 ;o%_ ___ -.Ljfc-/.) ^c_ 
l-\_ IjL»-** 

. oo_ U -jU 25 

. a__-_.' aj.09 I.. .: 
U_jU oioj>_ 
. _a_-0 i_a_» ►— 
lp/ 102 10 15 20 . .oov»Lo»-. 

. L____ __« 

!©v-_</ ^sc» 
I « n \. __ _5 . |La*i\ _,>____- 

yOOV»» \ » >- » . ~*i ■» 

. ,_,.- y » >L_ L-_o_-._ 

'•• ^»;__~ *_ L»j_a U» ^ajoio 

uo/f. Olf-» 001 (-.0)0»/« »_> 
OvS 00* |OJ 

. ov_> ooi u>»a>o 
(______:_> *>»___♦ ).»/ 

.(-__ Laso,_- 

. >L»-». |a^o»A 

Looio L» \. 

|L,___, y-/ 

01» \. _»OlO_v-_>f 

. Ol__>»_) __.f3_\_0«, L_W, Uf 

. _»oi___i_____ |?L— - 
^•v-x-oo ^_>_^ ^oov-- ^qjoio . "-£-_-*> v oo>^oif 

Ov- -» «i B- >0 v-^«ni> 

. o_v Ll_>»__v L_>oi« 
niltinY)*» (.xof l___ »o_aco ..V wi !Lo___/ 

^ooi-pa ■>.__> 

. |Lo^. y-/ 

v ooi^o (__4 ^_)/o 

. |3-o ^-^00 

. _____oo «3/ 

i ■ ~i ■ ->Oia___v 

. N ooi_oo ;_--_ . |___.oi-_ '»-_ ooio 

Is^ia.* |__o/ <_» 

. oi_. ^__- oi;v>.\ 

l-____(-_ '. \ fe--0 ILfL- -30 
__-___f ^,__ ^__0l 

_,__-»> ^A_/ 

. [___*__, LiOif 

v OI___s^ v OOV-»»-i.O ^Of -W^r 103 Selecta ex carmine 

NARSETIS LEPROSI f 457 
In laudem D. Joannis Baptistae. 

( Ex Cod. Syr. K. VI. 5. Muscei Borgiani ) 

»9 y o r i .9 9 i . 9 . * A- 

b_____o *.l_*cu9 Ju;_-o** J;__J-0 __*ol |La __=_>* U_x> |o©i >a...» L—.JJ (. £oi*_i 

v £-_»f ov_— '» | — - ^»( Sa \~> * §~J ) » » > 

LjLs oooi ^ooj )-— oj» ^—Xj^j U __ v «s^La 

y a j/ _.__io | _-"' ♦ ) -ij )-_*—_ 

oooi ^.___9Coo |L; *&. — _» U **.vi v ii»| — _ 10 

o) _>L/ ^__o L__>ss_ U^- 3 < -*?'**>Ss k » L_>»— >> 

Looi* l»Oi _> OOOi ^._|_-> — M ^_-_t___>/ „__ 

v oo> ___^/» ) — ^oi» _-j ^»o Looif |— ->» v 

■ ooi .'•> \a_? |;->nn\ _oic——.. ^.; _U __ oo 

L>Ls ►___> ^_» ) ' . \ s^ v — - oi___»» ^^_- 15 

v ooi . i . \ < ^\ v a j/ lr ___ ) i. \ ^ y _ 

J*—*— ^ U — — l*ov_ ©io____ cn-_— o L'»._ oo 

|Lo ____jj )i . \^ _____ ^i _o._____« 

l-a _-___* (___L__4 ,$/o X__- |Ci .$o/ 

v OO> . o »a — _ L__-__ n \_* .i ..a • ♦.____ 20 iLU 3,o |)5/, L_-j, ©,;__. ©v- — — 1 oi^__ 

I — ' — -o") ) _•___ ,j/ u>»__o U— ^O 104 

•***•» ... |La___£ -"--^Ss. L_'l— ^» oi^__l_ 

.9 lC___a___ l-^l v »*— »• l— -♦»*». ^— *»»o 

u/ Lo«_— _ _ '» — — — *«— • |ooi | .901 u ./ 

|___o»— "<_,__ | ___<__'» I5» | — _*> »__;___ __; — _o 

)_>. _-_*> ij/ _oi_-U oC- IL^ |_____«^_ — «oJ) 

ov— -— — _ *■— ___•>) L.o*»__> -.— .* — _> V__/o _ jo/o 

j -y~ "■ ; ) .&•' Ijcvi-__ 01 — __ _ L__oi 

(. _j/ »Jifa_» ) L_i __» 09 ->a -O li^o 

01 \ -0« — _L/j I -j/ ^oja____. o\_— o>» L>;___ 

10 X. 00 - 1 *^ >-_iOvO»j l-JO^-i, U| — - ^-^)»-oo c-__-j 

^. - -. ^-"t__f ll'j/ ****» ^ U>^_ OiC — "_- -—___- 

| - _* v '— -•« I _-_ (>,-___ OA . 1-i Q 

I _j/ v.1— -> >' I ..» 001 |__- ^t_-a_ X _ 1 •- \io i^__ soj ^_____. I; .« o^Lo». s^v— -/o 

15 IL/« 001 >oC_- lio; --_-> )C — -as_»-T "7—-. 

. . 1 -iUo | 1 . Vi - \ o__,— — ov-__o _0)0." _•> U — _____ ^i _ l-a-4, ^o 

|Lo; . •-■ ^» U — ____. _.; — - 001 |ja____. ,_»o 

l*--^ -*>**. i=> I001 J--^ U »-o 1;.. - -^. a__/ 

20 \k — _-_. )ol—i o? |Lo«_4_i .U |— -oj oi^-—-,^ 

1*-°-« »• l>4_»oy_> |ooi Uj> U » -f J— *?* ^*— - °/ 

I* -—> ~-.»X)0 ) 1 — -0 ___.___- 01 — IOOi .*»- -_. 

. _o, _ U Ua—v» |_> — -a_-> looi !__►-— o/ 

|-___a__ *•*_____ ILa joo> _-•» | ____£ -___-'•» 

25 I -----=> U» | ^4-» ^ Ha _ o/ 105 

I <^oo| Uf ) Lgo \i _O0 u Lg_. | OiJ 

OiK^t— ./ ___ >/* J__-_---o looi ^^o ) ^io| Ut 

i^*)/» | __.;__=> (----£--- ->OV--— -^ I _--_£, U90 

h N » 1-. __o» 01 — _oU oi__i — _> u so/» !_-_>;_--. 

I; -♦> I _/ 01 _U |;_ oLj «-,_ _o|J fc___>^o 5 

ov_j/ >*_;____ u_so/ 01L; o '; _•» | .0/ 

)fc_ __ |j/ ov\ IL<^»> o©y\ <_--■»£ ___*;-_*o 

L001 !;_-•&-->-- l_ _, k__.__._sj |Lj__-9jL o/ 

^_ov_s» U— — -— — - =__£ _.; °ivi\ u-001 J_$Ci_? 

1« -_—-=> jjf ',___£_ '___ .Xo____._o OJ--0 ]0 

^— o>— — o— -_— ^ ILo — =>j ^. — v __»ooi »___j£x._-» 

) ___■ *--L>L»> IjoiL LoL. — _»-__ u-__5>L/ ^__ 

) — _____ itit )--— _£, ^-_ ^— ■— -__ ^so _ _£__» 

1-»? — =_— - -— - looi ^_V__-__) »_.oi =>> IjoiL 

U » % - > U»> |L*— -- ( — 1 fr. -»~. 0001 ^.cn__Lo 15 

U — > ov-ao/o U -. s » ov_o/ _i^-» ;__-_• U> 

| ^ooi Ut | >>— => lC—o |Lot_»__ lC-_ 

>QOli — _/ ^ _ L— ___fc__j uOl Ev.____ J__»joi 

^ooi; — =>/ __j — => I; ~tcn \ ______ ; iw fc_\ ^t 

;____> U« l»_— => \x=___\/ ____o l--_— 4 I ;-____• 20 

U — __—-_> U»-— - li— — — ■ ( >--_o 01« — ___ |ooio 

) --■■*»• IL; — => — _- I001 ; — _-_o__») ;___ U»__\ o/ 

»V- ^l _ Uj !-N -4, -_— J| |~Ol >0_^j__io 

>-__—- « — ■ — -->^o 1 _*)oi ; ~> ». ^ i___o ■ o/ 

I J *— -_ -o I — _-_■/ >»» •> »■- > o> _-_o Iooij 25 106 10 It-s^* l.__£_> L ^— ^s^ IJ r^? '^— *«_* y^ °' 

|La__-_/ La _- lo*, _-/ K — _ li-^J— »/ -»ooi 

>,. Vm |_ ___* | — _;__ C wV - t L ';__oiL |___> o/ 

yC\_. — _L — — )| n . *>&. ..-, \ ______ __>/ jJo 

) _______ ,>o^_ ) )L/j C. . -^ v^-v— ^Of __ _ | 

y_;__j )___,£,___ » f> -> n\) \i >o» ____-j ^_-_>o 

» > »• _ r *_'' - ." * " ~ *r 

I; GB _> — -I 39 ____.,__ "___ ^_o f-^+ — *• ° — ->> 

I, . S . ~ x -_Y__09 La___ y____ ) *>jo 

Y-_> ./t j __/ ___)->_ f |oo« >,________ c__ 

IJ- «>_a_ ?oC— _ _©>-_Lt;__|j ooi » v / JJ/ 

| __»/ ^.oja_>j ifjl) -omI"--^ IL> -s-f» ^Co 

______ _«» |_o_l_, -.ovLi, |____\._* y/o oiLa | _>) ^-___J0 ). \- ___ __f l__-__ 1 "-____._ 

15 |LoLa ___._* | __; "-____♦ )■ v o _; -o 

(____\f ov_-v_\ lio; _ ) — __ |__>i o>\ _____ 

|-_— _M U — -» >—---M *—§---? ) — -0 _-^__JO 

) .;__)? ©i;__> | " . -.--V |;_o )—-£_- -— _oL 

|___)a__ ___ jja— - v _£._:_j* y o >/ ____/o 

20 lv-_ — _ ►_ — &> 3 I -_ — -o-i |C__.ja _- ___> 

| _so a_^ ~_* |-7 I — / »-— -aso _.; _o 

U _o »_____>.) oi — __ |« _/ ILfa )j/ 

|-___- __ _■ « __/ U_— _« |_____o Ua _ _» o>.to 

;ooi;__/ _____ 0001 y s . ->|, IJa _f |-__> 

25 >ooiJ _/» oi ; — _ ||_; - *_ o v a >/ i— -_/o 107 10 |-i. v j "__£___ \ v>., \ |ooi h&w >ooi; _/ xuj 

jcn v^-i h^* &-<pp a _♦ | — i. •> oi — c__/o 

JOoi;'—--/ __la ^ooii—i/ >___ ^ojfis _LL jj 

|j»L_ ^ao M— X^ |o>__>a__ ^ - y a — _» _LL jjo 

____ - >* ^ v oiLj/ ^. -i. .. U__ _> I9) — 3 

a » r r » 4 r r 4-9 r _ 

v O____>|j OOV-_ ) ->Q .. _3_ _\_|__»J a — _0i — 3 

\ vi, % _ »jp » 1 ..a ■ \xj| |J so ^ . \oi 

oi-_->_— - «_§_t _____L-__a _ _ __ _>,' »0 

J_S__> |4-— — -— v a ;/ _a _ |____»____ ^g— - 

L__o» -oi_o )Ja _ ^g. _• 001 |L/ , _ 

L___« o_\_-___ o__\ |ooi L^__ ^_______ |,.vo 

_0|-__iO j_— _• |L|f 001 \> - .oov— |o©i _-MO 

|J _ _» __-_> j .. n OOi -_♦ — oia _oo «-_._ 

| — — |— - »■-> \ 01 _. |a_____oo | - O — ; -O 

)— -j |_____j <*— 4_M L___j o>____ k-_s^> 

oiLa — _> ;___> >o — ____>_> 1 v / ooi ♦_*_> ^__a _o 

^— - » \ — _.___ ^_i« | __/ ___oo >3j 

-ok_-^!(» (.joU- _- -»/» U 3/ | >a _ jJo |—-___ ___» o>i . \ ^ __j« L» Lo_3«__> ~ u 

V_>o "_> "__ Looi !__--_--• _J__a§__ ©>_«jo 

o^C_L| — _> "___ \ _»(_ _ ____|/ . ! ..- . ^___ 

U— _ y .! •> ? | — __>|e> _ _|o i. . vaj, :_'_- «■■> 

U« — 3 I* 01« — 3 oi_> — _o >____/ I _>___ La_>«_> 

Ov_oa_> -.___• |La 2__; __s |»|L_ oo> aoLo 25 15 10 108 

___><_^ l^«i»\ o___ looi __;__. | °>.w>y y — ./ 

oiLa — n.-i \_> |C\ _>a__ _<j_x_ 0001 . A...tuioo 

o — _-_-__v> \ o____ looi oov» ILa ____ l-_o,_- 

oon ;____> ___o oo> )«— — > o-La-o» _\__o jj »_o ___>o 

-> .Ua _ | _.*i t> — _» Ua— -> l__il___ 

»Lo'Q'> -«» ;____:_ »cv_> o^La _> |ooio 

|o©i ^ .»!,' L)a ** ).oJ — ^ )_____> ^™-©-—- 

o»Lo ____t ov——^o __»So ov_— _> >4 »<W° 

) __.; "___f |o©> y— 3o16, * ^ *N ■ — * 

Ov_C_ s ™____ | _-., O 70 o ~ .| ~i . ■*> _o 

|ooi lL-C_-_> | -o, __/ J___— — — - "- * 

iLa 3La _ , £ _LL U« |o©i * Lts _ot 

jj___ ______ t-Oio__./ L___>|^ |La _La I _. 

15 «n- <■ _L? ^_a ___.> .____-_» ►. ___,___. *— ^o 

«._>J0J©1 ^™- _ | >| _ 74 «j/ Ol_ ___>♦ | — ___. 

_oi___j)^_Lo | — _£ — __a__ __>o » _■ _L/ jjo 

U _ *+{ >o>_ v— «°> ^^-^H» I — -o — 4^^— ' °* 

20 j_s_^___i ______ ) •> \vi \ o%__ ( ' _\__| _ -_____.o 

'—> ►-— ^-a— )_>L_ _- 0____ |" -~>/ C\ i ___ 

ov-___> -_^> J a v> ^> ^— -_/<> looi __J — 1 »__oo 

©iLa_o? L_____ |ooi )___ — c___oo |ooi >s^>^» ot\{^_\ 

25 oiLa — _L____U ) . \^ \ |__i )J)__> C__>j )__* 109 

I '* t * " '. ' * ,' * r r 

) >,0,OlO __tO«Oi » -> % [N - ■ -■ uo iL 

v oov_, U-_-_ .__>;_, |j©ioa__ _oi — Jn -\ '»»—'> 

^-♦■-U v- Co Ua _ ______ (Ja _, |f£/ 

|Ja__ __l\___so [$n°> . » >_—An, _.©, _Ja_o_____^ 

U-J *_____ jja __J a_£. jd __J, ) ____. 5 

Vt^J *° _ "^ ** ^•*-*i> L_o» 0001 ^ ______ (Jo 

o>____, jj___ U_ — _Jo oi;£_ oi* -J, \i \ * ,. 

oi__ $_.___», U __j y ^J |,| _ »__J__^ 

I ___>o,/, o>____ |ooi }-__. |* %* i \ _|( 

oijy_ La___> }a___^ _.__»/, |ooi __a „o 10 

_iL____J_____ \}a _ j ____ jja _, U-— --_ 

ov__- v ?^? J--a__ ___;__ |; oo ^ sofo 

oiLo___.j ^I |J_ _ u_; — 3 'r- »? I --»-«•/ 

o>_ J-& __»__, |6____|__ Lj___ L* oi _______o 

^___u_, ;**_. ^TJ-- <*- "^ - 3 I ' - i |^ a j 15 

(-a-i-^ ^bo ^_>. |ooi i cn-_-t\-- _►._ _o __o,a _?oa - ^o 

|-_^_. La__. )_£_ <h___ ^_- uoia-_____i La^_3 

l-ooiL^j o>_, \l _/ jj/ _______ __JL jj 

l^--- ? T*' I --*--_• &_->^j |£ — •____ l_-_^ 

U--_ )____, o>__j ___^__.o ©>__oa_3 ______3 20 

Lv-_ -_-_> Uo _o/ ^a__ )___ jja ^ v^ j 

\^LJ>^ U ? v La i^ _, |L_ ______ ^.i 

i ; ". n'v )L-_. y^J*-? I »o> U --- | ^ ^ o/ 

yLa_____f, It^J ^t--4 ; la _ |J, 

1^4- ----» ^-'l-^> ov-_i k------- -__ _._, 25 110 10 15 P_>a^ l_-_» lfc>-__> LJ_so/» L» .. ->L/ jjo 

*fc____ looi loaS [ °t.°> t IJa— _0 | _♦ L_- — >a — ^ 

|C_ oo _£_.... ojo-o oov-L Uf IjoiL a joio 

oiLa — _--M9 ll— ^/ fc__|— _ |~)| -* oiLa__ 

jLa_aj L___ ___♦ L_____- n___ o__ fc_.;__o 

jL_J ♦ ___>♦ ILa .»__ .♦ 'La 1; _ o/ 

l»_»o l_v--o |L-_}_- ;___>/ Looi L____-g___» 
|__. jj i^_./ | — >|— -9 ©_*.;___ ov__— .__ _ ♦ , — _o 

!-___♦ l*_/ | ____/ v— — - 0i6__, — _-_ cn_— i5o 

J__--_j *__.-_■ |_Ol \> 1 J_-_ (____* '„_§.__ 

uOia_oo -*oa_- "^sss.' — ' I ■ *>-'- _ \ »1— - >*- — _>• P* 

L— -— -> )——» o>_ |ooi ^uso» |Lo; . _> o/ 

'___♦ oi_v- oooi w_ov-_-^_ I; ______♦ _, ./o oiLo, — 4_V-*U -ov-Vv^^ ooi |i_ o\ — »♦♦ | — ^» 

20 ^V-so-^on»»- |ooi | — _ ___— _>y (_ __. ___>/ oov— - 

u ?{_ ^"-^-? *""*' * "^* '? <* *?? u ° 

0019 ^o ;_>-- ^___a_» ov-_ oj |ooi (—-—^ y_ £o 

_..0O>0 oooij ^ -i|__> ^__ w_> *. : — _»a . >_>♦ 

uL_ X V_ ^~ I — ^.i- o-La__) ;, .— o — . -_.»._— o 111 f ' y r i L l o N /E [ fl. stec. IV. ] Carmen 
De postrema Christi ccena paschali 

( ex Cod. Syr. add. 14591 Mus. Brit. p. 54-59. 

edld. G. Bickell ZDMG. Tom. XXVII p. 569 sqq.) 

Metro heptasyllabo 

|Lo*___ -o,o — \a_</ >o__ : li; *__ |; »/ ^__\_> 

|£\ __._■• | _•_> ^__ : ->qio».vN.\_\ !;__•__ U^o 

{ « r>ni \ o |Cs »« ^ <— \ : ^oo; 9 ^_xs o\_c 

ILa . \nii ov—__> LL|o : | _~ »-,____ ^s^c __►. X 3 ? 
01L001 — _*.> |; _____> : oi^^j I^X^a^ _-.»__jL/ io 

l-__a_t_i O— \- *-- |oOV} : OCl- -»L«0 i_Oia___ij a___l 

|La__*_> |L, ^\ ov-ov-o : v euoi. ^ L;__\ o_\__ 
oi~_> > .n |; — oo »— ~|o •' looi > 7> s |L V — -. 1 1 " ; - 

ILo — u__ o>__ ^s___) : ^ — pL oi-\___\ |_ _____ 

|L^_> 1_j/ _»oia__a* ^»o : |_3»_ ei« — ^ v »— *> i__a> 15 

| — _____ (__ Oif«__ ^Ao : t_a_ja3 ___ o__ 001 f »> 
'i— a — 1 o\__> s aj(K_J Uf : ov—-_a____ ^ov— - v», i 
oijoj ^- v __j/ J-\Lo : > \^{ , iy_/ ||j/ _N-»>-- 
|_\_ . -i ^ Dov — _» ^_/ : ov-.»_ ^__. v_a» |LL_\_> 

| _._►__ |L/o oiL__j/ : £\ — 3. |___3a^4) p v __t{ ___ 20 

I-. _.__._ ILq .__>j : ov-j ^so "r---. >a___ |J .\a 

0,^^ )_»*-- ©v-- u_.o_jj : | _»a__i») ) _____ _k^s__ 

oiLc£v___\ U — p |La__o/o : Ua____ }____._ _._> ,/ 

_« — .|__>;_- ^ — ___> ♦_> : ) — i»oiA |toJ — _ ct___i 

a_-_£__- ) vi .. \ a\a_>/ oL : <,^\i-_> loi 01;^ l_, \-> 25 

llojl__ a____ 1» — __. : |io_ — 1 01 oL | 

ILc__ a___ oL i£s___s : ija 1 o-___/ oL (_ __©i« 112 

. oi i_>- ^ La_u uo/ U : l^°i-__o tj^ * | -»--*^ 

•:• o,La ___j, | i_i_£_ : (__)___ L__._ l___/ 

. |»_-_ ofc_/o (___> a_va_/ : | ___>, Ujo | ___> D, 

•'•• L_m|_ Llv_> __j) U po : | — xoi ^o |L/) 001 L___ 

5 . C_£_v_ U o>_ |_&->) : |La_i, L_\_., 001 ) __ 

•'•■ ^.*»._ a^ _->3 lt— Q— > : ) Vi v 001 k_c_ | £u __>_>. 

. |; — ___ Ui I001 |;^->o : |____o ii(--s I001 I; — .;_ 

•:• |; _g_ y-*}— ^ »— =i^ : &> _,__> (________>_> |_____i_ 

. |o__\» t- _o_ I; __._, : [' , ) __a*_ I' . y 

10 * !._*__-- I; — _— ■_ v >>— _>o : \ _a_ >__| L001 ;_»;_—■ 

. _>> |La_ — U» |Loo__\, : _oi |La U» |L o — .-- 

•:■ 01; -^— 1 i_/ |ooi |&>-_>o : o__3a£_> L___ 001 I001 ___> 
. I^a — ^—— I; — -§— > ->/ : |ooi ^— g— |-_-,__- I— -_o 
•:• |LoL;__ ^__o |;__£--_> : *&&[j], L____ ^5^ |ooi *-&>•>• 

15 ♦ /***-»•'■->» ov_>;__, L_____ : ;___vio I; — __ |ooi l*-Vi 

* L001 L_ __>>j L__a_ ^— _ : )___! La _>._> |____o-i - 

. ) — _>-— .0 |*m< |;__ Uo : |— — _a_ ».__ __o L_x_ 
•'•• v*-^> L___ V»— *->» : )—=>;_- «7-/ |-_____ l^. 
. ^-^j U ov_—o ILq — — ♦ : 01*« . -_r> ^;—^^.- 01 

20 •'•• ia_.^; ) — »__, o— — -v— > : 01L01»— — -\, | ______>o 

. |-_C_^_ Uo |_____ : [ ..c- »\ a__^, •_ ___| 

■:■ | ._ -_, : ;ja2 |L«_ __ : _ __ __, ) __> *, .^ & _o 

. L—o^ |La _>, |-____o : |-> • _* -L L001 I _i/ 

■:• uoio«_2 _L vi_ |___ __._*_ : o> — > ___ — >o |_____L ___. 

..-, . oi,a.* V . ___-« v Lo__jL_ : >.\ sL/o I ->*>/ u_ ^__o 113 1 «1110 l*_*1> 
. OOOi »_i--__ _OiO»/i 

£_Usoo |»__0 

oooi «__-oii _oia:>o»_. 

|ov-_j oy___ 

. ___■__- /o a_\— > U_/ 

!»!___.-__. )__i 

O_0-n_/ I «-'Uf 

|__-\_.-_ _oia \_/ 

. |_.a_j avi \ _ o 

v »_so J-so/ |*_soo 

J__.|« o»_ |oi 

v i_L;___ L_._o 

• v »iA^^ _ ^>^*-/ 

a___oa_o Mvi <y>/o 

v a_L;__. M-jLs 

a3 £> _t___--> / i.l.->0 

. lA. -._(* ).l_,_a,.SO 

)soo»_-_>o )__ _a 

—JU. U .oov— o »__ 

o_;_L/<j L_>a_ ^so 

. ^oovl-V^. — A*3 U 

u)/t 0^.0 a__.«/o 

v oovA |<>t- Loj)_* 

^ooi— _ |_ _>_- _La_-jo 

. ^o-fcou./ )__» |oi 

a_-N__iY>/ t______., Metro pentasijUabo. 

. m._-> L^^iA t-*_o 
uoia_|* oi)vA i___ 

Ol \ .* OOp u'»_0 

)_>a_i_. ;£_3/ 

. ILa._-t.9L* ^i. ^So 

OOl 1-»-/ lt_ a_o 
|L*a_-L« )__-_ 

_O0_— / Oft\t» |_>/« 

. v ooi«a__-« ov_— _ 

OOi U->/ lu- — _ 

|Lo_|_>«. L____ 

|t-_— _ l*_M* 

. a_so__»/ )__ ;__ 

001 u-/ |u* ai_ 

|;_oo«* L____ 

ou— a^_o L_o— •* 

. OOOl ..*!,»—— > »—.*)/ 

OOi <-,_/ lu. a_so 

)_-\..o_« |*i VI en 

ySO__/ |___.« 

. |^__— «— . )-)0_ »u. 

0_ w-/ lu* ai„ 

|LJa_>«L* L____ , 
l_____« oi;_ |»__a_* 

. u»-_/ lt_J >— — 

|Lja„«L« IjoiL 

;_-LL/ |__a___ 

8 t_o-\_oo |_. __-._■ »3 
o>___/ |_____ 

L001 |.i-w »-^ o__ 
Looi p--g-~ v <->jj__- 5 
L____ )____> v-o 

l_-.a__.Lo L__fo__ 

x>*/ ov— — -/ tftNrw 

. L001 |ua__- ;_ *jv o__ 

| ______ |_a_> 10 

).______ t_._ 

v__.o ___ -.*«._._ 
. (-«__-» v ooi^a_o 
|_>oj a^ y ;_o 
)___o )_..--. 15 

»,"- VO 1(_\|Y> OV-_- 

. o*La__-___ »£__« 

vfw.li ^u **_!_■ I;__>/ 

|____- .«_ -O 

|_-____ |;_o/ 20 

. |_____ |;_a_o 
Q)_ \.fr> itr->_ ♦"->*■ 

|_____ |;_o 

)_>»__ Jj_^ |oOl >_.\tY> 

. oi'«-s__> i_oio»_ _ __Lo 25 

o>_> »_J-__0 .. *> . VI <Yi 
______S0O "_->/* 

^_/ |;__o)J |;_o/ 114 10 20 25 ovVa.^y, |ooi oi;,^/ 

. m v. ..\ |o©i »^ttO 

|\n. t \ w < . vi \o 

0___ iSOv. .50 |. v>_> 

OV--0 ^(U O-v \... 

o-.____a__« L-Vi \^o 
iooi l____-\«) *_£•_- 

{..-i-VIO ^Sj^Vt 

uO-A^ V»-? *"*^_, 001 

. v OO\__a»0 >«___-LL/o 

{vi..\ oov_\ W_^i « 

Ov__0 W Oi-_.ja._o 

Oi ..\ «. / Oy \... t_se 

ovttice o-£s_\_9 «— »o 

__aja_ ^-_ Ivi .. \\ 

. | . ff. ^ g_ ^.se |«)oo_\ 

_.___- __o«> -__j 

-.«)_-_/ |jMto 

__s^{ |L_j|_ 
. ;__- |__jL |<)oov-o !___*. __«_. 
|___ "_g__ ? 

|L;_--iL«) . _._____> oL/ 

: |__L____ __-»«)i./«) 

oo- _-_>«) ^- ;__a/ 

».__.- l--_«) I«)01«) 

0>_____ a^ ^-_-§_-«) 

• -**-/ y^sjj^o 

|____ _.;_o ^soio 

u_a_v__j _\ i-->«) 
. ov___\ oi«_>o/ U_ 

: ^N,. 60 '**' *-*? 
V a___->L U ___^_. 

Ijfi-oo ;___\ U*^* 

. oL y__-»J (-.__. 

l___0 *_O___0 *(K 

Vi____jo/} I VCtl -\ _.t*o____. L____ "_.(/ 

. J-JOOV-* ^--~--- 

. ____. l-__0 ;__■» 

V J__0 NSO». ^->_Ol 

|___o a^ ___>-\ 

|fOO>_- OV-OV-0 

/♦^/ U> -.OV-Jj-O 

jl/.^o tetrasyllabo. 

. oooi ^» ;__-_«) 
ov_>;_\ |ooi i____ 

l»*V>*; J-» 

1.0*0 £_____ -_-«)/o 
U--«J l*--.^ v a_>;__© i__\_/ ^So 

s _5^_ __0 0i u__)p 

. ^-. \vt ____>«) )j/o 

_.Ov--_- l__J-s 
v ___ _____,!«) ^_^_oo 

o_i_\ C-Sov- — La*i \_o 

. '._.__.___. 1 -__._> |«._. 

l-Oit-O v a_______j 

v -___\ Ij/ {_-»{ ^so/ 
v. _.__.__.> . nMv) «_.«) 

. _____ |00i U0<___^0 

'___ U l__v_ > «Jf 
-__-&J I ______ «_»o 

__s^---/ Iv________-L 

. |____o |_,f ^_a 

a^. ._ !-__.__> u.L«)0 

x 00__v«) |__- ___«) 

|Lov_-oL |io L^so 

. I-_____I l___- | S ->") 

v oov.___a«)«) (-____.__ 

0_-_^ _-/ *_- 

|ooi . .. -.vi o_.___\ IjOOV- looi «.-v&J 

-___ ^-_S 

, . v. \ I aj3o 

t_>i )____ _.oia_a_,j *-—3L 

. |oo^ ly-/ 

|__,____> p^ 

-»OOl v £-___,j 

IL^o^o 

. uooi »*> Avi? 

|Lojo>s >»"^\ 

|Lo^.^> 

ILo;__oa_> __/o 

ILo^io^» 

^o >o\lo 

ov_n..~i ov-\ 001 

oik^ Va*o 

u».^^ >-y ^_t_\ 

ovi.vi. Looi 

(->•;-_> v___s*_a 

La» oijot 

. ) vi..j jotsS 

ov_oai____ ^--^, 

IL^ U js 

ovV>..\ Vtt*o 

x_--> U *_ 

o^Lo__. »-.->/o 

;m .. U ,._ 

ov*>».-\ v^.-ao 

. |©lj U »_> 

OV~>.-i\ »_iO u-uj/ 

oii-_i-. o^ ,-joo I-..J.10 \'yM.l 
l>..V> Oy.\~H>0 

. Lg-\ L.a_. 

|.."vi\L o_3 

L_>f |o*___> 

I L '»00 ■> ? L o 

. ILa_-.vS__ 

V ^S0 |oOl >0_3 

li-U^ w-/ 

Ol-i_-OJ ""^- v^jj 

. L___.L v _/ 

|j|i_-__ Ov?-£-. 

J."__-_3 u-/ 

_.CM__»U -\» 

ILoJ- >j*l 

L._a_w *_. 

ov.o^_> u_/ 

lC^. -_£S_9 

. Lgu\_. y _/ 

ov_>o<;_, jov 

L»---v Laso»._> 

I4O1O-O9O1 0001 

!_-___,» »t_/ 

_»oi_i__5. as__. 

IjojL y_/ 

uOia._t.a_, -__-*, 

l /.-i - A 7-/ 

OUJ-JO-) v-^ 

l_o;_> u_/ 115 
£h U ? 

L_a»_- L_i_a^o 

. L-o^. U- 

-___,» |)a_i. 
Ijov-a-. ov_\ 5 
pa_ u£>j/ 

. xsov v-vft-O 

|___s |ooi JOW 
o>-> |o©i |**.J 

!___-. l-V». 10 

. t_.cya_i_\| Vi__ 

-_-_*,/•) |oOl ii^ 

|£w-- U»^ ©>__> 

Ov— \ OOl __>^^_S 

liofivS ^j 15 

Oi-_0 |ooi ?0.oj 

. |->j l»*<-» 

U-O U-.9 

ov-_j |ooi 

I001 u_-_J *S 20 

oua^ i~_-_to 

OlOL- |-_oo 

|ooi x ^__-«> L_v\ 

|oOl uk-^jj* ov->aio 

_.oiai_, LLj/ 25 

-.oia-ya-> '^--.f/ 

pooi ^so ^^-s 

. ov-a--4, ^so ;^__ 

ou_> v--: _.ov->-k llt» 10 15 20 25 . ^oa-.jowa 


Ij^J uuAo 


. U-i_- cy__ot 


p/ »L_> |o, 


. t*i.vi- <-_0«__- 


l_Ot— — — v— - OOO) 


|fi_o ^ 


1^9 ooj Lioi 


U___y-/ 


. -\ yO--/ ^\-/o 


l^i. ^JSO U* 


!_»♦ 01 \...o 


L>/ ^oajo U 


oo ..n ->__o 


. I__.__« Liov- 


_\ "*__/« ^___\ 


. 0_-_-__ "x-g-O 


*_,♦__ __!_.> 


M u/ 


|v>..\ OOi LlOl 


oi£s- ^_. 001 


. __ _>;_o U« 


|Loo___x» 


i____o *■— -i 


H u *~? w 


|__£s_.cs_\«> 


. OiJ^j3 "__ OOt 


u_ ^I^A 


. oi-oov» n-t.fco 


___uo 00L u _-* 


MV! 


Ul<_0 OOl l_0i 


000--A 001 


. u\ >-__4 Ul 


^_t.>— _-_o 009 


tiAO -__» 
Liooi t-_S*_» 


. |__ 000 __\ 


_so« i3/ oCs_/ 


. ov-\ ^-vv-a-o» 


*-»>s^o -"'*-*•_ 


L--k*>* 


|>L_ -J©i 


v^Jss^-/» -°i 


. ov--/ |L»_» 


oit--\__|___« 


; NmQ ,_=__0 


|.__5 0_n_/ 


*>/ I001 L_i_> 


. _»J_L/j uo» 


|£n__o>___j 


. |oov OV_- >>J 


;__>/o Lu_o 


OOl \ »v> Lbo» 


i_u_ ___ oL 


: i_ » cs *. <' « uo) 


. UOlO»C\_ ^_> 


|L_i___ 


-J^» >>*_*» 


|___ OOl LlOl 


u_je___^o 


v _____ ^o-/) 


L_-Cs_o o_>« 


. |Lov-^ 


L>oi L-j3 


J»v*> »»/ 


|_____ ^g-o 


. u_/ U ♦_»• 


. Ol-\ Q V ^_0 


|_n_\__1_5 --001 


u-io_-_o oL 


L*>« O_0i 


|| «>-.•> \r, 


V^- 3 L>/> 


•^£S__>CS_0 ov_» 


. |*___^ L_____ 


______ o_>/o 


|L__-> |_>» 


_->.v> \L oL 


r*j w ! 


UW *>^ ^-? 


u_J ______ 


|»_: 1. I>~> 
__ Li/ v___/ 


uuol^ -_->« o/ 

Mf/ l^OO 

Mi-o» v oi 

^^ )*±9 

x <■>*>. 1.1 ^_o 

. |L;___ l_>*-_ 

>_V w. < *~> ~> OOOl 
^_J»_- ^AS 

A ►.,_ i»D_>o 

u_i__£,L U 

v oD_&— / __ <• 

. __>o_-jL U 

L___ |oov> 

M>» v poj 

^^sL _^>o 

. L-j3 L»o, 

_co_ L>Oi 

— -*_> l0OV 

|L9o y-^o 

. ^.»0_ ^S i->» 

N oL_£- ov- 
^oj^-fco Ov_ 

v ».->*>« Vs 
v o>_;_>l\> ov_ 

•j-f^» >__ 

ooL x _ _3u oo «v__0_/o 

. |Lnfc>.^...T> 

_•_)• O) Nim^ 

|Lon..\ 

Oi Vl N _ v*S0 

. v o_,L |La-__- 

L_o*o 1___j 

-- «V^k^iL/ 

_U0__)«0 

. L__.»i n n~> 
ItV^fJt.i n"^*i- 

_to|v- U*=> 

• *-**? r^i* 

v a____a^ v o___v 
_♦__*___ o/ 

. __jo -—.__/ 

v o__J-L U,o 

Loo» ^jo» 

|o©i _»•) v a____« 

. !_-_->/ ^_o 

v a_£L L___, 

Lfj- - v oi 

v oC_a_v^ ooi ov_<> 

. ILoov-MI 

;_.__ l«oi 

L>/ *___ v -_-__ 117 

bo« ooi L>oi 

_vO-oo ov-9 

L*-jo Ij^ 

-_!o___ 

L__> o_oi 5 

|ooi -_>,/» ooi 

__&.f OV_ __- 
. |oOl _-— J «-3 

Lso« o_>oi 
L_Cs_io ov-> 10 

|_V»/0 P___ 

. _*__> |«_ __ 

|a_- O-IOl 
©V- ».W1*>f OOl 

jj_«o L_ _ .j 15 

. iLosoo |___o 

©v_f L_> ooi Lioi 

__Lo |L/ 

_c-a_____« |_oy 

. uoio«o_/ ^_o 20 

O— _/ ___ ___o 

L___ Lioi 
v oCo/ v _^ ov=>> 
. v __l_»__\o/ 
_ loo ov- oof 25 

|_fi_9 U-_> 

©v- v ov—_Lo 
. J_.Of$ »*o 

_ov_olC_/ 118 10 15 Lcai OOi **.} 


| k. ; ^> \ o \n \o 


. ^*^.,^ 


.L^a3|j ? 


• I^L y _/ 


(U^JJ^ OV_i 


^-ASO V(/ 


UJJO|p/ 


|l_^ll_o 


uJ^AOWlN L>/ 


!Lo$LL* 


|_\_«-n_->.io» 


^q\ >n ^oIXj/o 


..i i»\^n|o 


►oLL 00L ovao 


bi(y ^_ao o__o_5 


|_.| ." .--v 


|-\_«_.__-oo 
j^/ %'lf 


ooi Iv^-^f Lu/ 


»_\__\j ov-> 


I^Am »oi 


• i__0o u3 


. U^aa^ L_-__> 


■^ "" / La_-/o 


ooi |L»^f Lu/o 


v -__-£&- 00 


. |_*>» *j|J 


. i*vX>-sj u__ 


aofco./* LJL» 


• -> ft«<\ 


U-\.%o h \v> 


UfLs |Lj-_ 


v ac\._LL Uo 


v oLp uj/j 


p/ tri\ <*> *._. 


ooi p/ !__-• 


■ Q \ S C\J 000 


. |*-_-> a^ ^ao 


^^v-^ 


. Lsoo;_-_> Lw/ 


L-a-J-.».-» aj.aiS 


ILjL-o |ts_o/ 


»»_o ^o |ot 


|Lo_>>__»> 


^s^oCsj ___ 


©v_\ :»o_--\*./ 


\U v aaLoU 


U,(j fiu. U ? 


||«/ UOtwO 


•'•• |-\_.a__»,_\_so 


. llaLs otox 


. L|L\3 a/ 


. *_>-. 


L^;o lC_-_. 


|Lo«-_>.-. o__e__ 
.O-v-J -_->•) ^M 


l-\__o. --_ 10 119 

Jacobi sarugensis 

preces quas ipse puer memoriter recitabat 

( ex edlt. Overbeck S. Ephrcemi . . . . op. sel. p. 382 sq. ) 

.<) 9 y 4 y !> .P 4 - 

JLlfli\-o oao^* »_■;_-_* llc__v , __»__£ 

p p y ^r £ y 7n y y . 9 .$ 

)ooj J ;__«•- , ^*_>i__v. oo ♦-- ©M-S-J ^v. ©*;_jo(i 

_>__-fL joi — i/ |__>a_» [__ojo U ac [ _/ 

tt r f ' 4 9 r » > * . y 

*f ii..-n „_,__ |La i— _)_.»>— 3 _____) l^. i«Co 

i «>n._- |»o/o yi» * ll — -/♦ ______ i__ ^^ 

._Lo;___> »-§0 V Lo ___»-__- I ">" ^ L»_ _/• 

> r » j> » * r 

P — — -* L— -- l*— I — — -- — _-♦ 

yL_____> ^o t— - — - -__-____ 

P __ _ \y_._a_ — ~ii»a x_ |oow 

| '•— -/ ►— — >« . ■. _o^_ So >. V<-^> _.„ot 

___Loi— -L U i-j_—- fc> «L/o L___a__j .,^..,_a — j, 

_o/ ♦—-->♦ y-/ uJ___ ^ — ^J _; _ y_±____ 15 

i^___) |ooi/t «a___\_ a )Oi i_____« o>_-_- 

£ — _-_;___>o | _/o U _> r •>/ ♦->!-*» l ?-— 

1..IX) ____>* I -_-<,o I — __— • & J >. I ,10 

yL___oo ^e I; ^ L V 'l _____>» ^ — »-_-- 

____/ v oov_oo l«— -/* «_-____oi |_> _o_» li____ 20 

^— — __ i~u-/ .-_ — _>/» 01; — -o _; _> r j/ .-♦_-_ 

p _/ u»__> u-_ _ _£_,/ y»>0 _ __/ yi ^ 

| l___j ^__> __o___-_ lia |oo> 1 >—_____. 
120 r^ U T |La___»_» Cn — .; — o 

r <r r r § > r r f t . * J 

_£>--;■_ o-^ I*— -©/ _-•*___<. | =-L, ) .__> 

| ___;___o | k^ \' % _ t- ___. U-_o_ 

_>L_ sj >o,_ I _>jao ■, ./ uLa_ _> ^a _L 

■:• |L- _v •} ) ■ \ aa»o U o v> __ Ejusdem Carmen 

Preces peccatoris redeuntis ad Deum 

( ex Chrestom. Syr. P. Zingerle. Romce 1871. p. 365 sqq. 10 15 20 : __ _/ l--_)o 


^v> . ■*>--> |oo</ 


__./ ______ L_/ 1. 


y.___3_\_ "-—O 


•:• li_I i^-/ _/ 


ILa_/ -j_/ 


- ►-_ ___c__»i 


___.___.• c^./ 4. 


\i\ _o-_o 


■:• u<___lt ©ijLU 


* * * * 

L-IO UUJQ. 


oo- > ~> %<» w_|o 


____• »*_/ 7. 


' " r r 

. u,La___^, j_a 


U/ *-W 


_ ■ ". N; L_ _L_ 


|-_| u_.lo 


•:• t.t.i vt __.» 


i^joi-j !l--|> 


r «r * «• 

l-Oii __. _a_ k 


J__/ ^jft-a 2. 


^ *-^? V*' 


•••• lo%___ ;-_ 


(_» __>_-) 


___>«' __ _LS_ 


■_o^!___» l_/ 5. 


: __■.' __) loi 


•:• w_o ___|« 


___^ L\_> ^so 


>^__/ __. ___. 


)It____9 y/ 8. 


* * > r 
-_ _/ _(_ 


J>HS 


u» Loov»t-> l_/ 


L— -v^ y- lo 


•:• J-_£|o __-,j|o 


: u___ l*o|j 


4 * r << 

_Lo«-_ U y— > 


_L«__ |Li_- 3. 


U>"s^> ylo 


•:• ___;_jL/ -_/ 


_LoL_. ____o 


u_>9 i*3o_ 


La*--^-» «r*/ 6. 


. ■ . -* «n _w{J_0 


•:■ |_ooLa_ oo 


» * » r 

l-;_ _____ ^, 


» r r 

Ih«^J y*/ i__. iQ.a > jjo 16. 

t..vi/ asoBU 
: U4, l& 

* v / / 

L=>« y- 4 - 
•••• I0V& ^ 

Oii-c _>_-_<_-'0 17. 

~s r r * 

U_>_3_\__ "V_ >-__-, 

: l__ i&u |oi* 
u»__c p/ L-__- 

p * > * 

i^--« looil, 

> r » ' 

•:• ^__oi/ y->o 

i___v_Oa____>0 18. 

W M*J l_» 

' t ' i!""J' 

: >o___ /._____ 

L____-_L_ L__ OOl 

_Lo___> ^__o 

... L____;_» o/ 

>t__o _5___3L jjo 19. 

t r * r 

y^___vj d^__-» 

•:• |_-_--to ooi l«__.«) _.f,- -v/ 

U_»,0/ -— l-._>0 

:• -,----- l-l> 
i_,L___ __*4^ 1 3. 

M^, £?/ 

: !----.> U-aoo 

l-f yL___ 

^soL ____»!o L__L., LL____ 14. 

U.cv i_\ -.099 

• L>'/ L_^_o r , 

L,_-__>'9 -____> 
P 4 

',_..__> l_Jf «o 

••■• L-J4. y/ 

.'i__lo __;_£o I o. 
: i____ l_____x» 

- » »r 

ul-,-i.. v __v,> 

•:• u_3|- v_.|o 121 

~|iL__£__ ? u_/ 9. 

-_j/a_ Lp 

: v ^_>o _____./ 

> e r r 

©i_-c-., u-|o 
<___>/ __to^-_9 5 
•:• Li/ |ov^-> 

|____o,|, oi^a 

r » * r 

■ ^oj »-»/ 

u\o~i ___ l. ;_o 

_*« f r 
•:• _>*__. L_t_«.o 

> <* 1 * •* ii 

»— >^ '-- Lt\._-_c» 1 1. 

|C__4-___ __{ 

i_j c* j --.._ o 15 

r * r r 

l_-____o/ C_j/ 

I * v •*" * 

:_-_.--__ --so 

•:• l^____- Itolt 

u__-' Q-v,-.a 1 2 . 

|I$f, (-_;.__ 20 

}___/, ifij »>a_-ao<s>cG=E^— 122 £s_J . LA.jaaV ^o^ JLo*JOt JLio^o j z>l ^Vj ooi. 

t» t» v . - ^ -^ i\ y y .9 y i\ . 9 

O^XQJ.^^ -OtO^ij. JLfCCLiO CH^a^? * — »* '^-^ ^»? ' 00 J 
9 y .9 .9 y 1\ ? . 9 \ 1\ i\ .99 * 

)\^.^* loot J^^o. w>^ Joot JLicooi oi^co-so . JLo^Jot 

? . 7» ..*• .. ^j? 4 1\ 4 -y f\ 1\ 9 y 

5 &};-£ 1 A«^ ^OtO^-Vw ^.jjooj . 001 ■ m »v> A^- a •»*- 

( ^^- y y t\ y .1 i\ 1*9 1\ t\ 9 

l v> *v < ^ota-^-V ^s^ ^oliUs . ©»La_X ^o ©»v>o 

^ o( ; Itoij w^JL^ 'r^^^ ♦ )m U ^-O-^ 

^ * \ \ * p \ y \ 9 l^^^^. ^ * ti 9 "* 

^ ^-.»io, • otLcL^L.»!.? U3ajL Ja^ij ^s — ^io )J)s.jw.i.^, 9 * »♦♦ Jl > A"mN, ^*^^ ^»\^ > < )oo» L»—* ,3» ! ^OjO^J^ 

. 9 y y y y 9 .^ 1* i\ i\ 9 

X I > 9 \ I 9 9 \ 9 \ f \ * *? O 

t. ** JL kV^ JJL iso /oot ^otoiN^if . ©>Lo »^ rrr^M 

i\ . 4 1\ 1\ t p y * 9 p„ j, i\ y n\ 

j>- y 9 f\ y . 9 9 t\ ^ tT ^ \ * V 

V-^-V^ au[ ^o oot JLjv^X cx— N. ^)Lio • otj^^w^o 

^ 4 .9 y * y .9 y .!> y « 4 * . i\ S 

. »aoa°i2 JL^os ^.'-^ o . |cu£Q^ Jio>J .fy>oN> > JLa.q.^o . ))oM-^ L**ro O -AVo • o>A-5 ^V . »vi«.co ^otajJL^oo 

^- ^^ * ^ix )** ii 9 ^ i\ ^ y * y i\ . 9 *> 

+£>0 . ©t.i*3 SAA^LiO jLtN»,^ OfA^J ^a^ OOt ^*1 JU^i 

^o ^^-6? ^**- 3 ? ^-^ ov-^ J^s^: o».*^ajvi Uo JLi 

00 . *2i.^O s^ol JL^»COO yCLJ t i-^^O iOJI ^IAJO Ll^ 

. ); n»-X yaJi ^u JL^aV) U a* )JLS-U^ )oo» )Li 123 Historia S. Moisis Latronis ( Ex Cod. Syr. H. V. 5 Muscei Borrjiani. ) _njrf . r____,__i__ ^_a?-n rfioaicra r__.a_^ rf_2rf ___n _ao_i 

cra.co___ v __ )crao_ri.rf - . rf_.o__ cn_az.ri -xm rf n-i-»^ ^j- rf ocra 
rf ocra rf n_ _«_.o . t-j\. ^ocra rf___.orf cnn— ,c-__io . rfjon-jcra 5 
crann-^ n!ij_ >craon_3__. _.___^ti . ocra ca._7__^,___. n_u rf n___\^n 
rfa_n.-_.n ict.0-.___. n—-^ n_-«rf-n_ra : cra_no_l *_ra cran__3_ 
*__jrf n_:*rfn n___v rfJr? rf ~ ___-._>_ . rf_nrf rf_-_.L_.__ 
witi ^n_-rf . cra_F,o_ti_*:i rfni^oz. rfojirfn A!^_n rf _._f_j'____t 

,$> rfi\| fnA win-i-^ ^__jr-__- rf ocra rfi-n -Skrf : tCf_o______ 10 

rf._i-_i_3 n— _t-__n : icrao____. ^j-i_j__rf _\__t_ ^m <v__lcra 

n_ju rf___.nn rf rf_j_x_ rf ocra >crao_ii__rf n . cra_no__^_-a-n 
w_a __jcu__^-_jn n_-v^ rfocra Ajrf . rf _n' t V-i cra_ n_k:i-nrfo 
n__3-__n Jtjrf ^sa ocra rt_.___.n-_. craA n__rf _nrf o cra-n.-___.n_n 
. ct__730--_- rf_____a <^____1 to . rf o_u.__._3 rf ncraj coolij rf__.o_a ir> 

. rf icni_ rfjdra n_k n_.-fl . coui A_, *_<_>___-) >crao.rf_rao ,o . ctxi-ti ,___rf o rfV.V-u,_j cra___i t____^ ocra ^an rf_'_-_n 
Oa ^-u-a-w'- *»n_>n yn-i craA rt-a.--^ : cra_u____rf rf—lo rf _nrf 
nio . n_3__.o _3oi„ rf_i__c ^ojrf n\___o ^ojrf o__jo rfli__ 
. rf ■uo. «Jh^ nr^H *-* ^no__t rfn.JJ rf_njn-a_i rf ocra rf _n'rf 20 124 

■i_i.___o >_\x.rt*o . rfn-aj--» w_n r__nr.o . Airc' -i\,'n rt*n___ia 

n__ ^_i_.cvi w3p n..u_i . icnaT.__.ja r_L\____ _ia_A Ai ct* ^iAcn 
caj___,n >cncv_.__. AAj : w*a_i!_n tf_Li jfn-t ^aca-a-» */y_vcn_\_- 
. rCnjn.-- j_n__. 73.00 cn_\x___t __, >a_i_irt*o . rC*n.---J .n— -. 

' .• •• ^_* •• 

5 rt^rt* rsl_i-cno . rt*_ia_ij_in rC*a'_J____ _an_i_irC* ^iruicn ^_-o 

.;♦ rc*ja_— _-» ,Jv_an cn____,n_A 
. n_,A_.__,_ >cna_,__. a_irf* w_n_in >cno_— _, *m oocn ^____t_a 
v oirC' n.__-_o o_i3-n oocn v*-»a* r__'n A__„_ cn_n\n_ ol_,o 
. ca_-_a_v A_. ^oirc' Axvx. rt!__a__in._a_- r_i_a.ii «/yrVa . ^ocal__ 

10 V 1 -*- ""-"-'" kA -^ n.-.rfa . rdjjrV _iol_ rC*_in-_- v iv jr -' ^^virVo 
^oca- n-a__.rc'n >A ^o_\TrC' ona_ rt*..i__ : __irv__ jLttl-ntS >A 
rC*_\__a- r___a__A ji ca_ rfacn -a-rC* : >_.iaA__xun >-!_. a_r__n 
-vnorC' ^v n_a_3 ^pa . --*-rC* rt!A' ^orv-.o . 7»rfj. rvi rd — ___a_- 
"am- w_an ocn r___.co3 rdirC* rd—irCn ^acn-A a— sarCo ^JurC* 

15 a_narV : o_____ n-O . r£__^.____n i-_x_n rC*Qcn >cna_\irc f 
w_a a—aj-nrC* ^a— jcn __rC* rc*._i_cn . rc*cn__ _'r__A' a-.u__x.a 
. ^acn_vx__v_a oa-.rCo . rC*_-_n cn_ic__u_t ou» o- w ojcn_io__i._j 
r_-__v_ao__ rfojun r_i__rC' . rf_ia____\l' J.-__ n-b _\_-i JjjJ-rcS 

.;♦ >a_\x.rt* acn __rC*n rC_a__rC* rfcaj^lJjn' 

20 r___ J___a >_)_xb rCacn yart J n._ r_x.o_a rtLJcn ^rn ocn 
rC'_vx-l_a ja-xoan ocn rt'^icu___n tfcun >cno__- rC*_itt' r_l__o 
ocnn v_L_irc* ca- rfacn r___i__o . rc.i_.n-a ifn-— . w-*a rc!___ ___ 

n -o . ca_a__a »— a ca_ rC*ocn _i _j Ai\_ n_ ^.--i *A >_-_\x.rC' 125 
r^ ____.__«' ^_.r. ocra r___ ,: i r______ _-dndm._-_C-' _rd__ tf-rinf 

^»r< ocra . cran^-ir. n.__n_i .-V^ cn^ "H^r^ • tfocra icrao-\jnf 

n,— *\^ v OJt-' r_L_i__j_ jliS : Jiil^^ tt__V* . cra_ n3-tf r__.__ 

rf___J__ «jyrt* ifn.-.-- wi__2r< "\iV._, ^i_*i'rt' rt'r.crc_.J^_-o . ^__cra 

: -on__- craV __icn_ r_V" Jtitfri ^ifc . r_!_j___?_^ _id_ *_j_ratfn 5 

r-_j-0._-a n_\_t_* «tf : _\Jrt' __,tt* tfi-cre . t 3*-_i__, Virf r-V''._ad_rt 

_an__o craV r_!_ y!V__ _\._»3 rt'f«J__-o . mlrf tt___ rv- rt^^ol^rio 

.. . ir ... .. p ^Jf^ . 

rt*n_:_on-a wrtf-ntf _rjjtfnj_*j tf—in-- ocra »_-eo . <^i_-< 

t__t___i tfsajaV «j^ tfVtf tfocra Vitf tfV* ^_n_»_ n_ : nS'_ru'_i_ 

if _id__ - v .s_>_j_o tfn___- n____n_- . __i__-iorf tfn__t__ •nou_i 10 

: cran—j^—, tf dcra _-_?i_>.r! tf__:.d . cfecra ~a_l_:_a : cf_*-oi_a 

$ cf_raVja_a __ua _*_:-- o cf dcfa nja.i -rucfnj-n- tf__,cn 

oi . cnl n_racf o . rt__i_n ^aa n_a _no.__ cf dcn Vicf __d_io 

tfn____ «^jrt* : tfii— _^nn >_u_- *_--_a-%_i cf_a_La'_jar« : n_a__tt' 

^sa </\___ _n*__cncf r_j*r. j_\*.__ . cral nsacf wir< ocra . rfi__n.d 15 

<^__A ^ir* __cra . <^V" ^__^__ cf ncra V____ : ^__crar. ^dcra-rtorrar* 

nn_--r_-- rfr.__u _.o : cf _Von_crav_- cfl »___ -rudcrari : cf ncraj. _ 1 
• • .. ... vj^ 

V'cf : n-in-aoi- rf_'cra _._nx. n-^ ^r. ocra . %_Vcn ^__ra _\7rf 
«A_.ru _ad_i cfVti cfcnVcV nin-a tf__a._.n -_u_jrf d ct3_t.i_.____ 

rf -n___a_a n_n__ n_*o . </\dn_3J rfvio-a n____rt'o cf_'_V_ cra_\_, 20 

>cradi..i\'.o cfocra yaxtn rf _i a__V__V" «JacraV- ^____x. ______ icra 

-__o_ w^. n_n.__ w_oo . ^icraV rf dcra *__a_. rfVa . Vdcra ^j_._i_n_- 
. rt'_id* l V,.iV_3 n-.^ rfdcra _a__i . xtxi.cn rficra rfn-aor* cra_--_iV 126 

rfocn _-._»- n ^\— *™ rt!____n ^ocn^ \\ n\ rVocn -irfo 

oocn . « ri . ti-n-i A^*— r-*.__*~ ^ocn- rr/oco rt* _,-.o ^ocni^an^ 

. rt!__.*_ i nrV rt!inJ-rVa . uliba wjn-tn -vjrf' : r-i.__--- ^ocaoa 

$ r-___jj .-rV ^i-n rt-njjrV 

5 -yff* r-__._-a r__*njn _.irt' rV-i Q-"V iV oa ^- *-_-jx_aa 
rtSr-x, 'Cnuj,**- : r. >'A*-3 __- ^crav^rfn rVn._j-*-a : rVn__. 
>cni-v*-o cnn*_x.a . cn-i_-~_-- _iL rV-vi-^ajj,-in *V*y ^^cui-a 
. r__kcn cn- -.— — — cu_- _.__v_ars' acna . t-_ij_- rV-vi-a ka 
. r-Ll'.-- r__*nin r*-_jj'rV w_a *vjj rt*_nrt* rf_n urf* r__-aai_o 

10 rtt_i_- cn-rf*x.o . en_ici- _jn.no . rf*:v_.-i rt!_i_o.^._ icnjVJJO 
rt!__n.'__ __n'arf*a _.irf* : cn\ y_._vx.rf* -vi *»n ocn . «/\.x.-v\ > 
n*vx. . rt*:v_ jj.* - o : rtj-.acorfn rf*_t*v_.n r__i.xj_ QQO-ionicuirf* 
r_i_n rf*cnjn- rf ocno : rf*-i-v_- >cnaj-virf*a 5cnoj,___o rtJjrV 
rt_ -ao-ia . cnicnnc-- ^a nolj.^irt' ^__j__- < n r_i_.ut* r___-u 

15 ^j- cn- •H.-arf* . rf*n._-..-in rf*^ru_ran— i rV--ic_n__jj >cn cnrn -iacn 
rf*vM-v*-a rf*acn_i r_-o rf!x.a_-- */vY ojoj . c-ana-vv-a-rt* rt!_iry 
. ^cn___tna_ _-*_vj_>n rt!_\s_i r_-"o . rt*nrf!x. ___.no,- 
^j- ocn . rfn-O-n.- _-rf*o . -Qn._-a_._v- -virf* n».\ % rV-\jjo__**a 
rt!Vn : -in*-u_ cnan ocn . rVcnYrVra r_JrV ^p^t-a-a cn_ n*»rf* 

20 nL-iTt-. rf*nrt!t,n ^ocnl-tno- rt!'irV w.»n'v*~n ***a r_jrV r_Yx: 
__.__-! _aann : rVna-v-C-jrt* rt-arf* cn- nr-arVa . yj-*a ^onn_-Jn 
cn__i__ oa _v_7rV rt!-n_i--o : rt!x-'nn rf*tnr_- _-_^a_i_-rf'a 
ncn__i_i_._" r__Yn -o.^.*» . r-jjonna rVn-i-in rf*_iar_*-_^ 127 
n—*-\, rc*ncn A^73 . rdnrC-x.- ^cur^ _\-_\n n._-rc'_io *j\_____ 

n_i._- w_oo . cn-iiV n^ __d_i Airdo . fyj i *Tid__t vy_— _. __j__nrC* 

. cra_r____a rc* n d ru__i rc* r__trV cn_vd_ rC , _irC' v-u-ni vii^i 

^a-vx.rc' . >_ rt^ui _3a_i t*_/ r_j__n -pn-nn . r_x.a_a cn_ n_-rc'a 

w5p rc*a_n AriT rddcnn . rd-io-i.-frn rd-rv-acno-a- J_rV ^»n 5 

^_a r__._i._in ^_u_T/_n r_i__rC' : odcn ^___j_o_n rC*r_ ___^£a 

.♦. >cno_?_T_3 rdnrdx. odcra ^ii__t- xxLukch : wO-tuj 

...rcS r_.cn : r___x.o__ rdt.^o-^n >cnon-_!an ^curc' wilcn 

._*tit.o rdit-xD .-rV ji rddcn . ^jioi ^aa^a rVdcn v __i_- 

*___n rVdcn rddcn ■*_ : rdn-Ja-i rcS'.--a__: rVTu____n x .v»-V- 10 

»_n rclz.cn . rCL-_^.__- rdnnl^ ^\*it. ctx_ rddcn _urc* : r____l___ 

>nl--.__\ % -Oaa t____tvd ^cnon— _____■» ^ocn__._ ^dcn__^urC* 

/. ,Ln__-n r__L_u ___ o_" ^o c__n rdncri . rdcnArV _\1'„mt.:_ 

Epistola Jacobi (?) ep. Nisib. (-}• c. 350) ad Papam Patr. orient. 

.( ex Cod. Syr. /v'. VI. 4. Mus. Borg. p. 219 sqg. ) 15 

JLaSM cmIcl_v J__5a__.____-f w_*a__.V- JL__«..D^ )l;_^t 

: r__jj_____a ai_ _ao r__c___ w_na : r__xiTua ^o_ir__ 

r_____ >n___- y_in rc*n_- : rc*n _ia_ r__u_o : rdtcnt rdiro- 

</\_v__an_in rdnO-.^ rdn__---rta <^n_a_. _a__ : _Li_.n*n_--- 

* yaX-X. : ^OD 20 
>cnd— u_i_ w__o "T._._u_rc* r__a_^. r__nn rd_i_in_u . >n_- 
--U-irC* -t_ . ,_cv__vjct__ _io_in _io_ : w___u,_ s ^n cnnTv__-3n 128 

r___jn_-Aa ^. »no w__j_rc'- rc'_v____v__ ^ol \ ,rri "^V 

>-i._a^irc' n — - . «j\_.____ti rc*n-n x.o it.jp^ : r_-___jcn__ 

. ,>\\. ___j t___>n rC*cn___io . A ct-u_rc' ttjno- : rc'_\_-_v- 

>n__- r___oa ___o : o_, ^v_-A__rc* rc*_> o_a rc , _vQ-n_-o 

5 rfcn-Arfn cn-in— _. o,- \a r____i oyrC*n ocra . ^ui _,rc* 

r-jnnO-. ;__- ^AjrC* r__j.__icn__ r__j : _urc'n--vj : cn__-\_.rc* 
Aicn > ___j_nrc*-' rC'__.3_A_- . ^o__iocn_ | rC' w__ ^jcn__rc__ 
rc*_nn.n_-Q . n._ v ^ntrc' ^ft_30 rdl_c_x_-n ocn w_n ^cnj-urc^Q 
rd_ < .i_ v n rc*-ir__ >u_o . ,j^_v_^a__--Q ^oa^oA^-i >n-_.rc*n 

10 a.Aj__.n i i\tPt > r__£jo rC'n-_a__ N r_inj_rV . ocn_v__n— w__» 
aai._jv_ r___no . ^a____7_ onn—.-nrfo : r-ujjon */\uj,\.n cn_no- 

cu_a-_u--- ow.__.rc' r__ : ^ocn-v-lr-z. ^ocn- > ____nrc' »ft_3 

r-unja w_-a o__A_- rC*_*v_ _j._ rC'_ao_j_--_. : o n______i_-_ o 

: ^o.---vIj < a--_a rC*_n-iQ--n---o rt_A_rC' yXc-^rc* . rt'_n__i_n_*- 

15 . rdiocn—in r__A-_ rc* iT.Oj __. _nocn-rt >cn w____ n j-vj 

. wjT.__orc' tv_ : ^ocn-vAorfti rt__._a.__i >x__ cnLA on.-.n-QO 
cu_- : ^v_"io_j-( r__.n r_.jr___Ao : ^ic_*.-i r___a_^ _a.__> 
: rt'_r_n.-_.--' </y.___» ____ cu_n . <^_v__j_ _d-v_.o ^ylxa >_j- 
. </\tu_. «^jrc* __j_n_n r___ wA_o . ----V f-J rc__ cn_a __iO-n- 

20 wJ-nort*n rt*_unn_-nQ : </\_naA ^___ ^Al__._. _a____ c_____ 
^o__rt' orc* _>rc*j r___ir__ : </\_no__ ___j_vi r___ __io_n- 
rC*cnn -cojxj cu_-n i-__,n-v_i : w_j ^.lorc* w__iv_i r___in__i 
. <^_no__rC*n r-__jn.J3 rf-icn—arc* ^_n ,jt- cn__ ^nn-^-irc* 
^o__-iocn_irc'n rc*_n_'__inQ r-_JL__in r____ _v___ Aca- 

25 r__A -^».n TU_rt'o : rc____ncn y* v r___.__cu_ o____-n_irc'n 
.*i'\ _n «^vj-j w-cn : r_i'__- rC___o____ </yrt*a . rfr-L-^oA 

,% t__i__- r_____- rt*_v___i ~_- 129 

. ^vun-- ^73 r_jcn rr____u n n_j ___^_an : ^____w____o 

rt'_ax_''aa vt'^.__'d-_v_ : rc*r_iO__ Aa_ .V«> -i _v__o A_rt'a 
oj_jj- if-ii^.un r_ica_ win ^ojcn : ^nn-vxza A ^cv______n 

_a___n ^cvjct___ . r__J_____ r__xjr__ ^ca_____. o i^ntfci 

^acai-v.rtn ^ocrun— — iaio ____ _uo -__i_-__a rtco- rt__u___ 5 

^a_vjrt' uiaiaiQ ,^aca_ian.in_- ^o^urt* w____,n_ . ^'n__a__i 

. ^mk_i.i_v___3 a______irt' y^jcao . v ocn^o\___ co____ 

r_ , ~in__.a ^O-vjrt' w»Tt__.i_ ^rf . ^o_£\a_,__jj_ ^ocra___jj __i_jn 
-va.____n rt__irt'a . ^ojrt' ax___ r__-n*n _^_- . ^oca- r___jj_vj 

. r____oA ^ajrt* _v___n.-t _a7rt' : ^ocaA —irt' : ^o____ >n— _aA 10 

aA___n rt , _\_na__a rt'_iaA*__aa . rt*^cuca_A ^airt' _a__nxia 
w__an _\___ . ,_aca_'?i_rt__ __n~_-ir-' rt'-_-_a_a_i : ».a___j.__ 

: oocn wiixi w ocn_v__n___n «A.jtt' tf-io^iT^o o_in,' r_____ 

ca__j_oAn r__o_. ^fticta w_o an__n_irt' rt'___?u r__n ocn_ 
ca__ A\.n r_____a__a ^aca_iaca__rt'n r__i._ol_.-n . rt'_in._.n 15 

^oca— r_____ _i _vxj a . _vir__Aa ^oca_n_ «/ya__cnj : rt^.n.-- 

,♦♦ rt'_iajr__n r- , _a____v_i r___un rfv-^on 

•Svrfn ^rfa : ei -_ 1 ^cvican ^rt* wica__ >n__ orf o.jj 
A__a : rt^n.— irt* _v ^T.ort' v o__l__iort' __, t _cv___ioca_irt' 
^icaAa . v o.___-aca_r__ : tf-v \t~i cn__ rtL____7_n r_icv__j 20 

r_xi._ Vn.ii._i : ynn_- r__ xin.a ^a__r__o ^_tj_v_ .urfn-cnj 

v_ a__n a ^Ojcan .• ^O- -v-_s n _n n rr/ n.-_-__ a\ o < o___\_r__n 

.• ^acnn-v-jo . ,^v__„_v_ w_A__l__vj ^cn___'n_r__in rt_._n.___ 
_vir___Aaa . wjnnx.a : wj_3_v_, w_jn-urV w_i__t wi_i-i_i __rt' 
♦}►['...] v a__iaA ^ica__rt'n rt'_a____v_. ^n_- ^Ojca y____o_\_a 25 
<a — _j-A ca__ »mN\, w__a_.n rf-in-— - ca_A_a *jj- >n_s- 
rc'n_-_a_-in rt'_iajn.----a__n <sya___uA caA wiij w____ia_-_-_a 

9 130 

rc_<\__.a r__ac__\.o rt_-nc__- -nn__i_a rt_-n ._- : r_!__rr'\n 

^ya -ri.__mrt' : v cu____jart' -n-va aacn >ifn\ v acn_»3C__ ^spn 

v\_nn cajjrc' rt_a . -ruv— Jj-nrc' rtLun _a «^yrt^a . nfm. tim 

^r^a . <^A _a_.cni.nrt' «^t.-»- w_*j rdauan—j-n rtScn rf-nann-- 
5 "71-. _xx— ljjc rt'e7__r_._u_.__a c___— _a _n_on ^ojcn vyl n — _--. 
_3CV_xjj : >n_5- ^yo_il_i rtl .TiMn -n.—u-x.rt' ^rf : ^acTaJjjn' 
rf-nco-n rti_a_n <^\1 a___. anrr/n ^ajcn vyirf : *i_cn_ ^ajrt* 
rf_na-tcn__cn vya cuacTun ^ajcn 7___.a : rfx.naj.n r_____3 
rtL-Li-n *-o-u_ rfn.-_i-iA -njrt' _u__n_-n rt_i"n.____J : rf T__j_a__,Ti 
10 r£___x_u o\A cv_j_a_n_nrt' ^acn_na-ncT_j_ _\_:-c\ . rf_na — _u_-i 
. ^acnl _n._.__.._ rf_nT_u_a . rt*-i_^ja rt_a-i_a-a rfjL-larfa 
% _cu_7s_aj ^ajcn .£_rt' . ^ajrt' _nnai rf _na__iaj___a_-rt''n rt—^nna 
_i__,a ^(ta-i^3 ____ .-.rfa . ^acn-l _a__k~xja : w aA_ncv_rt' 
^VJ— — 3 : rtLcocv-^ ^.-uJ-ff ^a___ncv_~_in : ,_T_nrfa ^au^ 

,♦♦ w a_-_na_\».:i rf-fncncv__ >t\\. rfacnj 15 Ex epistola 

PHILOXEM MABBIGENSIS (7 523 ) 

ad monachos Teledae. 
( ex Cod. Syr. 136 Bibl. Vat. ed. I. Guidi. Romv 1886 p. 10 sqq. 2<) Quod in mysterio lncarnationis vere dicitar 

Immortalis mortuus est. 

cn_na__._u__~._t v-JJJ ^ina-an ^— ~» ^i___nx.n tj^, rf___>_ 
rfcn_!-rf ^\__»- -__ wiax.rt' rf ru'a->_a rr__uai i< .rfcn___rfn 
.rfn_--xn c\__^-_- o^cu rf_n___\_n rfacn rfcn—lrf .JtJJ 7»—— 
25 w___tjcu rf_nl_n ^_\cn .rt___H \s rf acn •H-.-.rO- -pl a_j_7_a 131 
rr* \ ^rf naA r___>rf o . Acux. ft\i rf cnArf rf acn jci-iun 
•nA r___o . j.xi acn r___oxjj rdl ,jf o ._._-_» ocn rf_icu__ 
wicn_ia_rf no ^____cn . ^a_urf ^u-i rfn_JJ— rfnjj winx.n 
. rf_ici___-n r__jni_x. rfn__x__-i rt_u\___a A-aax__ yn-arf 
r__ rf_v£_ja na_i rtVrf Nti-, . rf ___n-urf __rf *_»_u_a_73 n^ 5 
.;. kiA rf _vo___ r__ w__ct__ ^ojrf naln rf cn_rf o o_u_o 

^jj ^_v n _. . ^cn__oa_ Vfc yjjrf ^ftiinx. yaru-n ^i-u-i 

rtljcn r_j-__cu_a cn_a «^ajjv-j-ia ^aAcn_i ^_a_. . ^a^urf __rf n 

* .r_____v_>n acn r_______ ^acn____n rt , n ,: i_—a . rfnoA-x. 

* . ^acnA a \r. ^ajrf r____,,jjn ^acnx_j.s ^»n.___ n— - 10 
cn_v_jja__x.-i a__jj<n . cnn_v_in >cn __rfn rfjrf n— _u_ a 

rt* Tin— n n__7aA*.n rf_ia__n_> . ___jj_v__»a r__n rfcnlrfn 
rf_jj rf_icv__ __. cv_A_-_a cun n_\^ rf__j_cn . -v-uj-v-an 
n_ 1 -_-n «Ajrt* .____jj_\_a rt___n acnn cnxjj __.a . rf cnArf n 
_v_._inrf na rf _vjjn.f-n tf _icoan «*yirf a * rf_A_ajj_v_an r_xjrf 15 

* rf__nrf n r_j_unna cn___\n 

rf___a . _\__a rf _io__a r__n . ^O-vjrf ^in-arf n__ r_i__rf 
. r_____- [ arf n_nr_jn ^a_urf u_J rt__aa . jcjj r_x.axjj 

______ rf _va___ ^tf a __u r_x.axjja _v__a rf _vo__an 

acn ^rfa . _vn_v__ r_.__.__ r___trf .^a-vjrf ^in _arfn «/yrf 20 

. -inn-v^nrf rf_ nan-a r_jrf .jejj r_xj_A n_--»x_a _v_r_j__ > n 
acn rf_va__an rtLurf n r_j_v_L'an_ v acn___i rf ncn >cn r_A\n 
r__ n^a . iCTaaLu __. <A*--a_o rf_ia_an mi_i__ .cr_-_i___ 
oaan.— _.- w_a cn_x_U _Ajj .r_jn__rf ___jj _>a_ajn f-^H 
rf ncn — caa rfjunJ- r__uA_n r_— _n.Jt <^rf . acn rf_ia__a 25 
rf_iancn____ a_v__-_ rfj____ ^airf rf_vcu_a n--n . r__j-_c_p 
oa a__n— __a JLn__^ aArfa ^acn_vi_ajcnn rfnnx. ______un 132 

__on.-_-.-t *-»a r^caW «£__jj ^o^coun o._3,>. rtllo : rt^co. 
V »"^i ^OCn___.:_n A^73 : oocra rt^cu:?- ^ocnxi-j A \m 
,oa ^orv— -ojn -nocra rt^*-^ - rt__o . rdocra tv -iNT^a rd-ncoa 

.fc'cra__rc' -n,-\_»an r^j »ti nv^ ^y*r\ ocra rd-ncoan cn___-c__ 

5 .r_u_in rC*_ncoa rtjcnl cra-o . rt-.ijurc' rt._-u_^ ___. «/y-Oart* 
«'-irtjn -pn—n^ . rf .ur-^n >ct.otv_-_- ^ocn^oi^ua ^ojcra 
^cra_nonr__a_a ,_ojcra t_tv_- . rt* Ym wi»an rt-Oj-JrtS rtjnx. 
.rdlrc' rtlu-n >cra ^ocn-a r^cD^n ci___n r__o . rdJlu j__ cuix. 
.;j\cr_j__aj.n rf i\,^ox.a rc'n_.___on rd-nO-Oa ^_o _____ oocn 

10 . rd-ncoa rtL_ij.n >^oarC' vtllo . o._3- «jvicran >_n_arc' o-n-Oao 
^^ocracn-J-rdn rc'_no___n_ ^ocra_ncoa rt.___n_^_» rt'ncra__a .Sirdn 
cra____cv__n rC^n.tjyO w_»a o_ o : _n.oa cni.i— ^— ocr.r rtj-urdn 
o.__-^ r___]iTVJ_ ^ocra_i_i— ^.s ^ojcra __\rc' r_j_cra .rd-nctoan 
rd-n, ni- cra_n i_nr___ -etvd >cracv_____un rt'_nc\___a ^ocn. 

15 ♦♦♦ vf-ncoan 

n__n rtjco-a-- 0«* n___j_ rt____o_ ___. «V 1 ^ ^^ _______ o 

>craon ^ocra-ncoa . v cy_jrt' r^-nOi-o ^cvcra i___-ar< ^ojcn 

r___ r___L_v_3Ti ocra__ ^ojcrao .rt*cn__,rt' __-_». ^ocrt »»*?»»" 
rt__ tu_ . rc__j___n rd-ncoa _t.ijj_i rt.ni.jrt' J__ .ocra rd-ncvoa 

20 • »i^\ m rd-ncoa 7-^V enu_a»__an ocnl craA ^_x__ rt____ - 
rt__xj T._a -n ^in-jarc' .^ojcra . ocra rd.ncoa -oa _v___ cnu-v tu__ 

rdn -ordn </\ c *rC' ocra rt!_j._cra ^rd . _n_r_j_i_i rd-no oa ocra 

rd-ncvoa -n___n y-m ocra : -ooa rtt_ rd-ncvoa r__n : *»\_n___»a 
w_a >otcv_____m .w______m _n._oa r__ cv.rc' __,rt' .rt_i_i___i ocra 

25 >crao_n.jrc' o cra .i°A m cv__ _u_Oao rdocra _nr__7_ cqOT-__--_- 
r_j_in iv\ v-~ -t.x_o cnx__j ___m rd.rc' .rdmT-on cra-ncoa 
._nr____ia rt__-cra _nrcL__»a rd-ncuron [ni, "i^ >_n_wrc* . >_no__rC' 133 
cn—l-t •.r_L__7ar_a r__riac___ T_.___,n rt__un nv-x^ **~"n A\,73 
•___a:i rtL-urt' A_ rt*ncn ^r - . r__u__ _ rf-nO-Oa rfocn «jsu.*^ 
_nc___jn [t_*,]_3*_j rt__ •o-.o . -nr_*__ _njrf_u_. rf_u____> ocn rtjurt' 

>cn -____- f— »"i «***" r___cuj ._.-_-- art* rt'cn_lrt' -_-_a 

>cnn rt*n-r__ orf* .ocnri r_urc* r_jv_ .ocn rf*_no_i_7a cnuu-vn 5 

,♦, rf*_no:n_\ ci___ 7-__V rf_nl__ 
«/yrt* r__j___ ocn rt_xjn_a ,j** .wi_A_ ocn __rc* ^rv-a 
n__ rf*ocna r_*~*« cn-no-n^-in ocn rt*cn_\rf* olo : ^j_a tuj 
ta*^ r__o . ^___aj _n_oa oA oArt* __vrt" rf*ocn rf*_na_c_ .rtLxjrf* 
r_*_-__ rfncn .____- ^.rt* rf cn_rf ri >cn_ rfxjrf n_3 cnl n____Ti 10 
rf*j___rf[a] . ,^\___-_- _____--rf ocn rfxirf n_j-i . rfnojn cr__ 
r____rt* ort* . r_____ rtL-uin r___jrt > nJ_-n rf_nc___ _u____- 

r_— _a_x-_ rf_nc__j___ ou l__ti ocn .rV_nc__al rfacn rf__*. 

rfacn ,\,i\t. .ocn rf_nc_____> r__ _n__-a * : u-\ > «jf . rfocn 

rt__rf . rf_nco__\ r_L__.i rfacn ______ r__a . rf_ncoa >cno____ 15 

.*♦ _n_rf_u__ >—_,__-• rf_ncoa 

Quomodo, cum spiritus creati mori nequeant, Deus mortuus est. 
( Ibid, p. 1 9 sqq. ) 

^-_cn-\_n rf cn_\rf .wj__oa r_*_ r___r_L___ r__- t__ rt_i__jrf o 
rfcnlrf ____n >cn rt!__rjcv_\^ .r_L_j__jrf n >cn . ___-<r..a . __oan 20 
.• r____yn ocn rt*cn_\rf*r< <^-_ _n_i_.vix.-i nii^ rt___ . •_iarf_n_n 
rt__n ocn rt__r____riri rf_n*H_urf o . r_j_irt* , n lrt___n __ia_n rt__ 
yn rfcn__\rf .rfocn rt___.jn__ r___ __rf .ct_j.___.__ 1 _nrt___a 
• rf — xjt.__ rfocnn w__ wiT.__rf r____ru___ ._\__-n ^uncoan 
r___t_irf . cro_o_j__ ___. rf _icoa w__ w__n____ ( ._o ? ) n_-0 25 
. cn_na_n.jrfn rt__a cn_ iacnri >cna_urfTi cn_ncoa rf* u_njn 134 

rf^-nrf':! ^_>a >cra rf^-ncoa ^_»a 1x1 rf , craArf':i tj-v, cra-no-n.-rf' 

r^T^ v n rf*_icoa:i-i )cn_a .•rf , Tu__->_i > __a_-,rf , o .rfLocui ^in 

r-_i,-__ __» cv__ . rf^coa —vrt' )crao___. ■___ars'_oa . ___oj 

,♦♦ crxioc-jn rt^nV-- ___- stL-rt* .cra-no-urfn 

5 — i— — . rt_>rt_oa_\ ^ft_xu»_^^ >cra rf' *n m \ rdl yn— _ra 
itLan-a . rtL_r___an A\___ . rf^-icoan rf^n rf_cra._i .rf , cT___rf' 
n.^__ . r__fj ^rt' rt____rs' .rf^ocTun _u._x_n rs__l rf^nnJ—a 
^rt/o . i_jt_- >crao____uJ.jn caion.— rt___y ^r^-i >cn w__ 
rf^ocra ____u___rs' r__rt' . rfLxjrs' n__i cracun___jO rxl_3**j _ao_i 

10 r___jct' n.__i rf^ocra rS^ocra r___ .cra_io_j_onn r_...._i_ w_a 
rf_Vr_-_____ rt^-ol-n . rs__j_i___a n tj^ «'-ncoan-a . «'nnx-i 
_nocra rS*nn___ o_ _ v ojm_nc_.MJ_toao . rs_»rtL___a cuuu-irs' 
rf^-icoann -_--ao . t 1 oj_1_i rf , __ur_x. rf^-icoan r__rt' . rsLu_n 
.rt^ocra rs^VJJ-oa r___urt # n~-_a r__j____ rv__ cra-nvJJ -nocra 

15 _nocra craj-njrf* weY__o- rf^n-uo . )crao_urt' r_..Aiai r-..__ 
. r_j._cra o_ wn rt'cra_rs' -nol . rf^-ncoan rf , _nn-urf , o rf^nn-t. 
rf^ncrao n.-_-_Jn ___x_a rsL___cran . rt^nnJ-- wicraj_nn_n r__rt* 
jcrao-a-irf^n icrao . rt____x_ao rtSrsLu n_a r__ja_*n cra__i_urs' 
rf*ocra rfL-Xjrs' n._i «'ocrati «'ncrao rt^nn-X-a rf^ocra rs^cra—lrs* 

20 . _a_ __ r_____-j__ orf* rf^-ncoan wicrajoa r^-u_j__io rf , _vx.oj__i 

_______ rVnnJ--. _-«' .rtL-xjrs' rt*ocra rf^nn — t_n ocra yroa 

. >crao_urx'n vyirf' rf^craArS' n_n_- rt'-n____cu__i ocrao . rf^-icoa 

.». r^tftcoan cra-3 .SirYo r__u__ao r___jj _t_v rf , -__o___ 
_\_»a . rf_uo_u_- rs'ncT___ rs'_irs' rsL__ n__^ rtL_rs____a 

25 ___j__n__rt'n n-»-^ <^jrt* . rs^ocra rt____uo___a r_xjn_a r____rf , n 
.rt*ocran >craA rf*ocra >crao_urf* r_An >cra w_a . rt-O-nJ- crajOCT-— i 
r__jjcu_ rt__rtL__:3a w_a win-urS' noTv-Oa rt^ocra ^rf* rt_._cra 135 
i___ti jcra wira icrao-urc'-! jcra__> rs!__ witi rs'cra-\rs' . rs*ocra 
rfocra t»__- r__o ocrao-nir^Ti rs^-cnl rf-nrs* rs*ocra jcrao-oirs' 
,** rfocrajTi >cra_-\ jcrao-airc^Ti >cra w_ra </Y_,cra-nrt' r_____jjox_i 

>crao-ait\?Ti ocra .rcL\rcL_--Tt rf-aiOjj-n w__t_- cra 1 jccl_V. 

cra-nCLujon-i rr* ina .ocra r-j-vjo-i- —.Ti-raTi . rtLu__> r_jjjon 5 
rtL_i.j.__ o_ rc'cra_-rt'Ti rtL.j.-irc' . ■n-.-~.T_. rtL__ rf-no-a- 
. cra-ncuni»-— n r^n-ax-i r__-\rs' . rc^-na-ra -a \\, cra-najjjonn 
r___ a_— r__xjn_i r__r__l_ra rt^oeraTi _u_cra ^oo_ajj ort* 
r_xjrc' t._i rc^cralrt' rfocra t_-Ti >cra-_ ^ot___4j ort* .__-j._ax.ra 
^un.-rarc' cra-nojjJOTn rc_u__ , t_-\^ olrt' . r__i-a_ w__A_ra- vyrt' 10 
r__r___>3- rt^-uojj-n r^-n.-O-» .rt'-na_ra 7i\\,ti rt*cra_r^ __. 
r__jn_ust' ocra rfytfn ^iti ^rf . oocra wi-n~_ra rf-ax-.JTi orf 
rd_ r_j._ral .r_j__x_- r__ rfocrajn r__r___ra -no_Ti ocra : rc_cra 
<g» »^oct_- r_-_ranTi rt'-aj_i ,: i__ rf-nA— w_ra ^Axo . rVircS w*_Ai 
. ^acra___raT« rt'-nOjJT._ra_- cra_i n-raTi-ai rt*TJcra_j J_rt' rt_\rt' 15 
. ^-__A_ra_ra r_icra__rt' rc'irs'n __. ti__ti wi »*_raj~-a-ra r___Ti 
: wi-a--ra r_A t__ rt*Tjr_x, . rt'-a_.»__ra_\ ^Q-vu rt*Ti'r_XTi r__.TX.Ti 
ojcra •. r___ra___o ort* .^oi-urt' wi-a-ra rt* rf-no-ra rfcralrc' A_vo 
al_n_ >crao_l_ wiTucrao . ts'^t.3 o_i_aicra . r_____a witi 
a-ic_^ rt^rfn- . r__uj.o r_iTiocra,i ~___- r_j_ra_ ^O-ajrf 20 
rs_u___--i cr__i_nrt rc__i_3 tV_____i 7—- r_j._ral . ^o_ajrC* wij_____ra 
r_iTiocr_i rf-a-A-ra-s vy-Hxu jurt^Tio : «^o-ajrs* w__j.-ra ^o_x_u 
: -urs' i-n^t rtLA <a_x._j __- . «ia_,- rs'_n__rajj rsL._j.jj ort* 
-ajrt' j_-a_\-a-rao : ^ocraliTi to_. <^-a-_ra _a-ra_a f\-nonr_j__tTi 
vy—liTi _nn.__rars'Ti wAcra T—»^ r__i-rt' . ^ocraA-ra-i w_ra__» 25 
r_i-Tocrai vyt_raTuaTi . *aj_-lo_-i wlirt' rt'-njai_x. ors* . wicra.-airt' 
rtL-L-racul rtL_-raTi_. -_rs' ^ojcrao . wurt' o_.j___.rt' r___uj-o 136 

ort* .rt , cn__rt'n rt , n.__coa ^oa ^.___x.n r___«a .L_i ^_o-_— _ 

/♦ r?mltfr\ rt^-tcoao rtau 
j__A-t-Oao -virt' _____ ^jocniiin >VJJQ <ax_j ru m >j___irf' 

. __rt' _u\ n_- ^c^n.3 ,jncnA___._3 «jncn-__o o_— \. -TJtt* 

-^cri_:73.__ «Aj-njarf' r__i_cnn -\iOcn r___ ~ rt_ un rtL_rf* 
-n.i_n rf^n-xu [^TOilo-vn r__-.____rf* ■n_*».rt' rtiln •. *i_cnn 

. ,_._- vy-noi^ w_n ____ rt!_n <^1 ■n__.rc* r_oao . <^jA_, 

^cn____Q . -ajrt* jjv—^a rf*cra_rt-_ -Tjrt* ^J-^ y— — rt__o 

.r__ViQ___ <Aj_n .oocra vxjjv— -a r___ul~ ,j-__i- r_»nocnin 

10 A 1 " >-_\-»a >cna___ cv_o . _\jrf* rv-i-a rf*cn__rt' __o >__. 

rt__rf* .cn \T.on rt*ocn ju.[ ]i_ _____ rf*ncnn -vjrt' __n_._>oa 

r__._ _>cra,jO r___ rf*_^co--a rtjrt* rt*nQ_-n cn_v ^\,-~ >__ 

.♦. rf*cn_rf*n 

Christus verus Deus et verus homo. 
15 JMd.p. 22 sqq. ) 

. rtjrt' rt*no_- rtjrt* _.rt* r__r__l_- *__v_oa n--^ r__n 
jcno-urfS Tsn-_ rt_o rt*__.__j rt_ _-rf* r-*[ri n f_l__ r___o 
. ,\,i\t, r_.i_n.-~ __ rf*_io__-n — \_*~) . a__i___ r___uon 
>_- ort* .n/n._i__o rt*-no_u_n <A_rc' r__i___n >cn *—*"* ort* 

20 . r__i_i_ Ain r__av < ln <Ajrf* . r_j-.-a_ n__-n rt_m nV-v^ 
*-__v^_irt'- .rtjjjo-i r_i__ oa -jj ort r__r___- wjn._- _urf* 
rv_ _\ir_jn_\._i rv-Aj-irt^Q .rf*_v-o_\__a *_- -____■__ rf*ocno 
r____jj _ij_iO nv-x^rt^o rt*____o__an cn___ Q__a ^_____u 
: __rto r __o : «A.oano "~uo . wi_— - rt'_oaQj__ y—n-irto 

25 -__ . j-j-j-i-irr/Q j___q _a__o >r___o >_\___rt , Q r >~cn[ -]o 
wict-_- w_cnc\ rt___jrf* r_u_n r_jn_.ar_ >] ,jncra__- r__n_- 
rv_jj _j_cra -urf* «jt* . rf*_\o_»an.-a r__o [jt]__[_. n rt*n , n-_- 137 
rr"_ir__jri r__o n->a__ n___. _-.■_-*** v— -lcran r__i_on *-- 
r__ wilcn o n «^rt* . r£xuj_>-n rtlicralrt' rf^-ncoan rf'_ajcvjj_\_ 
rt^n-- rt_ __rf' ^acra-nnx. r rf*_"» r_j r_l . ^acrai__ rui.-- «yacra 
r__ _\rf' .rtnnJ-- rt-noin-i-- _a__n n--^ rt___rf' . rt'_ia__n 

♦;♦ rf^nnj-- rt*_-c__ cra:3--fv___ 5 
^_o .rt-ncun--.-- r__jjuci"i n— j*. rt__nJ_— - ^in__ r____u 

rf^-uo uV. rt^acra »_n r__ 1 . rtmO— _-in rf_"tancra___ ^u^rf* 

rt^rv-i-x-- r__a r_jnx_ rf'n_-carf' r__o . r_jn--_*-£_l f_i_tan 
__n _ur__ l-Azr-n .rVnr__jj n_il rfn-i-- jcraa-tvjrfn rfj.jrf' 
rf__ .rf'_\_j_i____n ^jrfa . cra_u_if r__aj. < n •vurf' rt^ocra 10 
ocra.jr^o . r^_io_\jT— _ rt , _un_i r_j__.lo.jn rf'_\iajj__ r_j_vrt' 
^Dn__ r-lrf* . _urt'n-___ s> r___ran r__ .craj_v_jn Jtjrt' tt_«i 
cvla rt*cralrt' _\___a ___cra _ur_jn_^_i . r_l -*JTv-"__-a r_i__«n 
rt_ . _\jrf'_urt' rflla ■n_j_irt' _tijrtjn-^i-n rt-uurf' . _\ir_»j-an 
_vn__rt' n__\^ alrf' . _urt' rf'_\___n rt'_\jO__v r___»_n wjn___ 15 
n___ .rt*_-a:s_ Ta^V ff^la-a— «^ r—xjrt* r^ocraj- n_n--n 
.♦♦ _\io cn .\\,-r_- >_al__ rfjjjan r_ ___- rt*-\jO_-i ^._o 
n_j_ -nala . rt^-vojn-».;-! _nc_ "0 cra r_jn__u.j o- ojf* 
rd-jrt^n r____j_vjrt' r__.cv_ja._3 r__l ._nocra r_l rt._i„o*i «._- 
_nacran ocra : rf'n____n rtjjjan r-L_.i_._t_. r_l _Vrt* -.rtljjanna 20 
.r__j_uan ^flcoli w__ rt*_iOjn___ -urfn-jj.j cra_„_i ~._- cral 
r__ln ocra .rV-vO-rn coin.--.c_. _.rt' -n_j_.l ift__l_ cral 
cv_-_j.__^_-,rf'n n--_^ _u__- ^ . rt!_ijjann r_„i_i. JLn_^ 
r___nx . __, _vrt* rt'_vo_._a n__.rt'_\__ rtjnjjrf' r__i„o-i 
.^ocra_j.__ n_«_ _iocra rt!_l rt^-nojn-^-- 01 «jf* . r__jjjo*i-n 25 
< nOjj.__- ocra Tf'_\l__ . ^acn__-_ n jj "p^\ rt*_no^a r__ __rt' 
_______ rf' no — r___ a__a r .__»~_a_n •vurf' rt^n-^i- tfacran 138 

rf*ocn ncuiA.2 oenn rt*A_jrf*o . rf-ncoan cnirf* , i .ia.rt' • ^\J^ 
ocn -_rf* rf ftcn rt-jj o*i ^aci—A.- w_n rt**k_.a_a._i rf-i*_^__ 
. rf_jja*i ^ocm-A^ *_-a rt* nn__a rf*_ncoa yiN^ >mana_a-_a 
^30^ rf* \ -Vrt* : rtLuo-i rf*_a rtLarf* rf_ k.03 r__ tv _"a 
5|">_\jj.n _nrf >cnonojj__a ocn " rfn.-____- rt-jjo-i **"a ~ ~J- 
,j* ^u— w__ rdsjrf rfocn- >cn_a .«'Waa 

rt_-'r_____ ^-oa ^ w ^vl .£-rf* -v__\. cn__a m ^\^ 

-i»__a_i'rf' rtLl >cnc__rf* _ia_n rf-iOjO-- ^__ ti_ >-njj"_i_irf 
>cn__i rf _io___jrf -1 nLrs ci_jjai rf_iOja_. ^_*-n ocno 

10 **~ " «.jj __- -_rf .rfocnn >cn_*_ )_i_u_i_irf r__ >cno-njrfn 
. rt? Mi^T.ti cn_".l*-n rf_"Onc-__c vyjrf >_*.jj_- _irf r__'rf__-_ 
L rtL__j rf -1 cn*i___aa >cnj _i-i*-n-nrf n rf-i*--_^" cv___-- * 

* rf*_rt*_ — -a -^*- _a_ .- >cn__oa rf " >cm _n*i___-* 

rf_r____- ^an rtL_tjrfn cn -i*_a rf V-i-^n " rfV.o" w-ola 

15 wJj uj ,rfL_rf____ ^_- _ j_ja " «/oan ocnn "-Oarf >_\jj_i_irf 
_-_cn c_a__a__ ^rt* * " . cn -ncoan r_uj -_-_- _.c__ Ojocnn 
rfxjj -____ rf cn_rf ^j-n ojcn r__rf*A_- ^_- _j_j_ </oa'-i r__ j_j 
♦j. _u,_- rfcnArfo wj__oa rf_ r__r___»an _i-oarf r_oa cn-ncoan 
rf*i__u__ *i-\ > c___ _i-i__-rf _irf-i rf-urf </y__i_i r___o 

20 cn_na-njrf n rt._i.j-_i r__ Arf o ^cnoa cn__-njj_i rfj-ujrf-* 
r_xjono rf,_arf ^r- rf___rf "Hj-x^ rf -icn*3 . ^ocni-. •*i»_*__irf 

. cn_noj"H._i_i_n rf_ii «n rf _io_-jju.__3 ^rt* rf .„rf -if_*__irf 

r-__rf*A_- w_a -ia_x___ o_ .r_-_x.rf -oarf-- </urf cn_a-* >cn 
w__a -_rf .rfocn rfo u_oan <>urf rf-__rf rfocn >___u_oa 

25 >cna_urf rfxjrf n rf___i_oaa *-a_ n______ . rf__u_j_an rf,_-ix 

oyrf j___co _n^o * rfxjj __-uo rf_ar__n r^T^\« .rVocn 
. rsftfucn^. rf*. \.nrf ^ua rf*n._a_, «^jrf*o . >cno _>an_3 rf no__j 139 
_n__ln >cn-_iv_a rfan t_la rfav-JJ t__l cnl rfacn dula 
)cn-i-^_. .cm_>a ^i—rc' wiii-tfa . >cnul\rio i^cwjj cnl tf ocn 
rf ncn_a .rVcn_lrt' rf _*__*_-! ni-^ tf_l * .'>cn_ii__j_ rtLla 
r^-lrf . r_-.rt._l_- ^m _ul_a T-.—^rf-n >cnal_. rfn—i-arfTi 
«la-ann rfncn-i y-.Srt' rfncn-a raao .cn_a .-ani _aitt'n-_ai 5 
^ _w -pn -n—ti . r_i_\__\o rtil.il .rVru---» ^acn_-\_a ct__g_ 
_-__>= .cnajjn rt , __i:jj__a __- *_»a _\jj_\1 rfocn .r_i_i___ __ 

.% __ti rtjxnai.-n rt_j_ 
. f-j_i_x.7i cn_al_al cnl__n-_i_nTi <^1 rt!_xji r_i_tirV rfltV a 
: rt'.\a__- — i__^"n jcn__ r__r____o ^_a _\i1j_ «ys. „ ocnn io 

rfncn-a tVacn -a-itf rfncn-n rt_j->aa .r_______a acn rt!jun_- 

. r__rt__- ^__ | A-la vy____nrt' < n t-xin-a A__ _alo_ _3-a_\n 

tv__ ._rt' < n ocn . r__r__A_a *_n rVoen */u;__»a cni___3n ocn 
. r__i_i___ >cno_\irf ^ocn—im _\jj_\1 .rt r _na_»a -n \__i rt_ 
rt-cjjn >cn__ . ^i- r_Aiil_. .-_n_>al__a ^ocni__ ocn «u___a 15 
. tt__rt__- ^__ Ailn rfocn ^ttLsan n-rarV naj_l__ cn_\a__n 
__,a__i a_acnn *_v__ .tt__r-_l__ ^_»a A-lia <a_:-«- 7-I ocn 

,♦. cn_\c__"n r_x_ lol-__ 
. coalai-n cn-alm *1 tt_aj_,_>a r_jn_urt' rt__a_-i __io_no 
r_____a , n rf_al_>a . «\»ti rt_.it' . rfocn «ysoa-n n-arf n-i^ r_A 20 

n i^ rVncn . ^ocn__oa liln ^__»a_\rt' ^ocn___a ^bt tv_- 

_urf n-^ r__it_l . r£__j_l rtl <—____- ocn rt_i__an ocnl 

.♦. ct_j_i__ ocn r__i.__.71 ocn_ 1 : mi-c\__ rf-^jj-n-UTi cnl 
T»*"!- ocn . __alai_ -S-lrVn ^urt' a_.-_~._3 Ai_cn >-\__\-\tt' 
>cnOTutt' tv— ._._. r__'r-l__ •n-.o . cn-nc.-urfn r______ rfocn 25 

.__j.j ^ocni-o -a_-al ocn .rt'-^a-__a < n tV_\a__ w_- «i\\_ 
ct___ rt' -!»_-•_- t__ rf-ncno . Jtta___i(t ii.m,- __-\c-\x.rt' o 140 

.♦, r___-.a r__*'r___a >!'-.--__ r__ .£_«' . . T-.^-i 

rfjrt' Tv—^cn c-___a:7-Ti rfn _a rtl_jrt' ■ncn_i rw- rtiirt' 

>„_. .r__xjrt' n.- arf _vjrf J_rf . _A._n_a->a rd_l-n cirjaxj.- 
rf__jTicnn rf _\aL_.__.x_-ia rf_v_Ai rf___n rf _icu_-arf */y_o 
5 rf \rf n <^_____,a-jn rf ■ncn.nn v____-__ll_ -a__^a rd_.j_iT.aE > 
</vA ^_ti__ rf.aai-n.cg r_t-cn"n ^ilcno . rfuix-nn cnvanaj_n 
.•«^_ic\l w_.j_^^l___3 r__i„u .rf_n.l_\- rf _a__TLirf n rt._L_.a_a_i 
T_n_.5i_i rt!_n_ . rf _ncu_aicnn rt'_v_i_. , n_i */y.____, __l__j_\ ^rf 
yl-n -a:t_aa ._v___a_i_v_- ca__ _\irf ,r_jrf r__L_>_.._a rfirf- 

10 rfiTLSrfn rt*_v__. rfacn </\_. .rf_n.j_.___a rf.j- _v__. >cna_n_rf 
ct___jc\ *___?_ :va 7_.__a r_t_j tvj_ cv__n J-V* 73 - rf_icv__a-ia 
rf_v_.TurfTi r__-_.cvja:_ rf-in-_x_ cr__ _u*__i -v_»rfTi .v.-jt.-jj 
rfrv-Jxi rf ■n__u. — cn__a rfirf r___.__n._a rfjrfa .rt'___jrt' 
rt_cnlrf rf\,-i._i •icuirfTi _\.____j n*--^ *-*-*- cn . rf _ic_i_a.cn n 

15 w_i_k_xj j_j_n ___cn acn rf cu-lrf . rf _na___njcnn r__L.___i 
T.i\ t rc___rf rfcnArf ^_a t._l_ r____j__. rfxjn_- o_a t-^.___ 
[n__\^ acn rf_xj___.nl rfuiTi rf_xjn_iTi rf-icoa rf-__- 
r__Li- nv^a .rfacn __.n__ ct___cu_?i rf_n._aaj_ cn_na__a_in 
[A»ti] rf-va-na—- r___i__rf rfacn r__l[_a__ ] ct_____j ___*n 

20 .♦♦ cn_na__a cnxjj rfacn 

E_ narratione commentltia 

de Juliano apostata et Joviniano 

( Ignoti auctoris edesseni, ut videtur, Scec. VI. Ex Codice 

14-641 Musoei Britannici ed. Ge. Hoffmann, 

25 nJulianos der Abtrunnige ». Kiel 1887. p. 116. sqq. ) 

Adventus Juliani Antiochiam. Audax Elpidii facinus. 

n-___i .rf-uv-»-! rfnx.Tt ■n_n___a ^-7- rf \,iA on r_jan__ 141 
. J cal__:-:o ni\ rC*acn __ucnn . rtLin<\±nl _r\_ju___> icr_o__rc' 
m_____. n_a . r_iTtl_-n r___.nr___ ca__jnr_j_ ial_j _naj_jn 

•>_moto >_\n — mq '^r"" 1 .o__n_j_nrt_nn r_______ </\a_j_^jrC* 

A__n rtl!_ s n-i-- rf-vij-j caicfoz. o_\___w~rc'o . i_n_~i__nrc'o 
r_A_ g__j_j r__ n—»^ ^acn—l rt*c\cn rc*n_._ v aj . ^__.Jc\_^ 5 
. _nn._--n._orc' _acij__aj >nii--_n .•rc*ncn__\ cal cocn ^n-jun 
rfnxxii- ^ocni _nocn rC*n_--_rC' rC*n___n._-n t__^ rC*_na_„__. 
^i-junc . r_j.__jcn_-i ___j_^i^,__o__ y-acu *_-i _.rC* _n.jr__.___. 
r________n m_nc__i__jcn __-.__ ;^cn___._j __. ^a_A_^j-j accn 

^acn-iQj-j-. -n_A__^\rC* . r_.__n ^ocnJ. ___u n_a . rfi_^_;„ 10 
cn_na___!__-o cr____-ox, ^acn____a ^ocr__r,a___jj _nj_,jn_nrC*a 

cr__i.A__73 ____ __irc* . rc* n--n_-._ a_j__nrc* rc*_na___» </\a_3^jrC*n 

___ .•rs___s-a r_L____ rf_a_3nan o_nn_\ rC*_ia____ .rC*_nj_jn__n 

rC^acn -a___3 cn____n acn .•rt!__.n_nn ^cnfl _.^_a ^ocnjn-n 

^O—jnn )CTan__-ia__ _.rC* ^c\cn_a_un__- ______ cdci__1oj 15 

.-rC* iT.n rf__u_____n r__jax_- a__i__ «^jOjcn __rC* .rfn__-_a__, 

>cna____. rfacn rt*n_aa .•rfn_v____ r____oncT__3 </\n__n__n 

>cnc_jc__ v jirc'a >cno_aj_,j _.__. v a___.\njn .•rfnrCl___n rC*cT_,____ 

♦;♦ ^cn_nj_j:___n rt!__.n_a__i _\rt!__n rt!_-j v__^i_-j- 
^am^ct _-__. ___vC .•rC__.a___-jrc , Ti wjti ^cn_\a_j.__ _.__. 20 
rt____n__ w_x____-jjn rt__ alrC* ._n'ocn rf-ArC* n__ __o_\__jn 

n—-.^ ^cn-ncuax. _v___. •. rt__zj_a_.Ti rt_n-_ax___ rf n_-_nx.n 
rc*n_nx. >_nn_ >cn .^acnx_JLj_\ r__i___^____ra aacnn w__jrC*n 

n_j._j__j n_al_-j r__Tia ^oca_7_o___\ rt_n-ncu ____ ^aacrxin 

r_*___j_o ^__ ^.[jjtf-irc* . rt____Vn rttjn__a__j _n_____ rC**_nx.n 25 

r_L_i__u_j rC*n— o_n_7_n >_\___rC*n . *-_cn na—-. ^jlcn __io_r__jn 
r_____na_i r_jcn__ . rc_____\n «acnnrfa-. \n___nj .rt*njn_-n 142 

w»cn \^an . nf i.it.i ct__\____i u_TVJ_rC* ^\__j_n cnnn-xar» 

rt „iima wicn__ a_al^ rfklinjo rC*_icn___x-_ rt , _\'_j-\__ 

.% rf-uiti ,^acn-na_>v*- r^^ciii-juo V. 03,3 " nT - ^N- 

^i-nA .rdjnO-.-n rf* i^i^irtl- r_____oa ^ja "^X. """-- 

5 . r__xj y\ \. rfn—Ci^ . rc*_\j_i:_--n rt'_ia_jrt' cn,_.cv- Wa 

__ 70—-. . rc*_v_o_\_i 71-— • rcVorvi^ . r___.j_ 70—, r___J£ 

. n____» r^rvD-n an_-rC*a ^ocn-u-rv-a-i cn_i _virc*Ti _-uj_cO- 

ttioa . rS' ,i v___ , n ni^ _iacn r^-viiroa . rt_x-i n__ rC-v—C^ 

>cno \-ia r_____i cvx__jo . _vir__-_aa_ ^ocn__ rf*acn ca__\_ 

10 7-— — • rc*-t_n w__\x__a winJX-i-v-- o- ^ocn-^O-rt*^ r____v-- 
u-ii-i r____rf' r^-rua-i oocn *-____j_ r_j__cna . rt*-\____j 
t___o . . . >cnc___arv_i rt-n^cn-Jn r_j"i___cv_a n \__-a_ oocn 

^acnA __itrf* .rC*_v__v_\ rfncn rc*_n\ u w_a cr____ _________ 

.♦. __la ^olcnajn vyirt* cnTurC* 

15 ocn r__.cnn ^ocnA n-irCa ^aca____ ____» .alcn__ rv_o 

„,__- .•rCnn-___ 1 v - -vi-ajcn-irCa rC*_v_x.cu__ _v_.m 71- 
rcl— ______ ct______o ^a___\jrf* rf*_iaca__rc'n r______, cninrf 

w a_\_.n_o ^cv-jnnO-. ^a_\__na___rf'7i rf*Tica__ .^o_1_qvi 
r_x.cn __rf* . rc*cn_r__l rf-i7__i_,__ ^a_nma . w__-__u_ , i n_- 

20 v ft__ift_on_ >cn n__ >cn wi__'r___ wi__ff' J_v_j\a n_- 
rc* ________ ^oli_i____ rf'_nn_-_.i ^o__xj^ .^io___ _v_ jOj_ 

^ic____OTi ^O-virC* cn_____a ;^-i-nrt*.__Ti cn_a_x_ ^O-vJb-nrC* 

__rc* .-tf-in i^t. ^cv-l n-_-_a-_-a rf.n -i\ «J*-^ _______ 

Xai r__o . rfr__^.__ «Sti __- ^o_'j-j._i y __L_a _cv_-.*____i 

25 rC___nrf __n .•rc*ocn ^vu-v. >cna___ cn»___7i r___. rf acn 

,_^___-rfa icnai-naox a_____a .•r__ia , n >cna_\___a w__jj-\i 

a , aca_ n-arf a c-Ou.Oi __a_i __o_arf a . cain-OTi 143 
J__*a___a rt_on\ w_a tt'_>o__x.n t__j _ui_ w_cn n_o 
.cn_\_ Aj-ix.m ___ ^oc-tl-j countt* rfimn»^ ouxn . >'ocn 
>ocn ,jnn____a en_xx_ w__n__cun tt-ancCxn rt____i _u_o 
cn__x.n . cn____n r__ __non w_a ^jn n_ .% t___xj_ w_o cn_ 
r_jnJ-tt' r___xr? .en_icu____- *jn tt___^_j . o„ni— >_cn rt*ocn 5 
r_c^_ao .rt*ocn r___— _an— r_jcn ^m ocn . rt*ocn ttn.— _oa 

71 a* r_cn .;. cn_ioj____ - r_j__.„rt' A!\__a .cnx_j __. rt*ocn 

r___b duiao : r_i_cu^.jrt'- ^ocn_to__x.o ^cn_70n___ rt^vJJ 
cnx___ jtAj .cn_ oocn o_a_ja__ rt*cn_rt'n <*yrt*n t__no_ v - 
cn__x.on_ cn_x_j na_u_j. _ur___u_^_so .rt*ocn —j^^rt^o 10 
rt^ncra >cn _\__a_mrt* ^s- rt_ . rtmojn__a rt*ocno . r__u_ «.n 
r___n — ^-_o _x__ cn_ j__.rt*_nrt'o cn_ _u__.o . t_Qn^. *_a 
r__o > _acnrt' . rt*_u_jn_7an cn_aon_u-- -an_ _rt rc*^\j__ __oAj_j 

.;. . . cnx_U_3 cn__Qo rt_rt' i^_n_- ocn_! rt^ocn >cn_x.n 
r__,n_i w_a o__^A .rt'__-_-j-n tt_a___7_ ^jn ttn_--0_> 15 
.•r___x_ >cn_jc\_A__j_jn u_ii^_o . oocn olX_j_ rt'_u-jn_nn 
cn_n_\_ Att__n rt_a .•r_j-.j___n r__A__ao t_j_jrt*n r_ _o__- 
.•rt'_uo_-__o r______ ^ocn_io___ »_, ui^_„a .•rt*_\j,_jn_nn 

rf*_\__.n t__n cn\nn __. .rt^cnArt* rt^n-on rt!_in rt*n-"C__o 
n__. t__cnnn w-J-Oj. cn?ur_- ttocn n--j-rt*o .rt*ocn -orda 20 
gqO_j_-Aoj _t__ n_o . rt'nrt__x.n t_L_u!^_a r_._x_a rt____ 

>cncuo_ s nrt' __. ocn rt*n_-o_ .__intt* .rt*_\i_n_an cr___n_\_ 
A_ ocn r_jox_-n caAn *_" A\tt*o .cn__ocu_ __o rt___an 

cn_A __rt'_nrt'o . t__xjcn_7a cam __cnn r-_un_- cn_u_ 

r_____ cn_a n_o .ocn rt*n_-io__-_ cn__ A_.n^rt*o . _a\ 05 
. cn_\cu--jcnn t_u_^n__ cn___c__ ^_a _\_ujo . tt*_\_____A 
ya-xa ___jo . t_Jjj ^_a >cnjnx.o . cn__an_a A__oA ct-A_\_o 144 

. -HJ73 -T.30AJ rt' rtLlOT^-, *1T1 OCD . -n l-73 O C-U_--vOi"n CTl_._nC__ 

</^l ct3j . T_3srt'o tt.,\flfl . rf , T-__a-n-i rt-inrf' </urf* -ncnjo 
</y__x__j ____. _ruo_jjo </\__rc^ -n—Ai^ rf^cn . cm rfl__-_rf'i 
... ^ •^__JJ_nrf'-i rs__.cn ^_t_ >cn >_i7! . -njrr* rtlx__^_a -t^. ri 
5 >_ao,i wTo rt___ "t.-^ T^— >-n_73rt' . ocuru—lcn cnl n__rf' 

ort' . </\-no .o-O-nx.rt' orr* . </\_no____^_ -n i'73-n-nrr' 

>__j -mr_>_, -rt' orf* .<A_iar_i\_: -n_._j-nrr" ^i_»_-n ^_-ir_a 
r__c_3 r_l__i_-_3j__ _n_-_l_. >-r_._arr' orr* . ^(__^_i 
</^-__, -n__-n *->a rt*cn >j-n )-n_art' orf* . (t___?i) < o._-noT_.__Ti 

10 >__-u rtli.-aju.3a . </\-no_rt' rt^-nrtlxl ^n-^oie) .•rt'n_._tv_ _tu__ 
__\*_oo . </\_nortL.-7a_-, w3a v x_- v n ^_____n.jJo .</\ Nt.q-H ^_w 
rtl__o . </\-no_ iii-UTi r__j_-_-i cnn_^_n >.s_ >_730j_i-i cnjr_7. 
^-73 -_o-7J y_ -_x_xr, .->!, i\*i v-no >__] w_» rt-irc* <__i_i— 
ru-Jjrt' >___j_i )^CL._ucn rd-rf" . </\-nono_____-i r__rt_o_a 

15 :cn\ T__ja cn-a _ruocn n.iento . -ur__tio -njr_.__ .-uocn 
rfnofi-* >-turr* nj-x^ rt_ . ■^o-n-.-n-n 0«* r__j_n-n rt_ -anati 
. -m.-an-nrc* cn—n rf*-nTv_v-i cntncu__icn-a -nn_._n . <^_no__rf' 
w_730 . rtS'rr_.-i rt'-no_„__»,_, -u-Tan-nrt^o </\._____a ^» _n__uo 
</y._n "H.---^ >cn rtli-_x. . </y_Jn-a-_ rt_v-_- *^ -n-_- rt_x_cn 

20 . no_nrf*-i cn_-iTrf_._-._3 </\l_ao_a-_ rtlin.-7-:i cn-in-uo .rf^-no-vt 
rf_.__v— rtlio . cn.__--._3' _n_n_o cn-n__-un ^_73 ____cn-i __. 
rtll . r^cnArfn >cnon___ _i _£oti -?sr_an .•rr'_nojrt_ <jy.-n 
-_-^.-n ct__- rtl-vD-n—i-wn .5f"-no__v- <^_ rf" -p____cn ^orf* 
___ </\on._-_-rt'o : </\o___^rt' rtSr-X. n*--^ v-rf' . </\-no__u_u 

27) r__A rf*nnx. jurt' na_. rfSrtlx.Ti .rf__z. _.n rfArf' .rt-no-M 
^ocn-n__jL-i rf'_ncu_7aortl_i </^_ ^ai "Hj-x^ rf , _n_-_o*i__-7a . v»n\j 
. rdncn—Ox.Ti rt-S-on ___ </\o___o o_a__rt' o_n_rf'n rt____o 145 
w__j_\ > _a_.o ^__ a.__aa .<syia»_--ia rt'-a____cn «^l cu-nnrt' 

»♦♦ </\_n_aja___ __!. 

. c_uTU__cnn ima_l^ __. oaa__,___a- win rfacn n_c\_i 
toio rftuj-n rt*v__ ~tf_a .cnli_._i_a_ tt_\__a . r_____ rtsana 
.cn-nauna-nn rt!ia\^rt__ ct-_.cu.-i_- _ui^_-_a \ana . cni iVn 
cn-j-_-_a .rt_\\T.__ cn__a ^-anrc* r__rt* . ct_._\_xi r____a p-cnrt* 
♦j» )cncu___-_xjn r_nc. rfacn n— < rc*-u-__rt' ^____ Juliani mors 

( /A/'/. p. 1S4 sjg. ) rt___»_ wicn___ iciox. r____A___ jcuja rf:i_ v V-rt' </y_vcna 10 

. T._j3_art ^cnc\____ ___ ___\_ \_\jia ift_a _n__u_nrt'a . w__\cn 

^ajrc' ___-_x.rc'a .cn_na____-!-i rtLua-ia-ja rtSrtlu rf-T-a n-n-ta 

na____ __. _flT.__n a_j-ir_jj a i -^na . „m_i )_nc______ 

_o_.r_7_a -aaT_n__?_ rf.m-ian cnanV-iC\ -nA •_.____-) . wsTj-ait^a 

V--«n . rf •■icn__-C\__ cnl rt'rt__-a n_-ncna : «jn-nrC* «____ n.__a 15 

^t_7_.____tfi_7_a w_rt!_x^-_- cn_nc___ua . •^-.-jrc* -.njjrfa «^n-nrt 

o\.rc* .cn-natt-V^ ^_?_ ct_.io___^ r___u „ii_n . cn_n__— — . ^_o 
. rt___-ia-in rd__.__.__ *ia____ rc*acn T-___nj___ win rt_nAa_,_--j 

. n-.j-c.a ^a-v. rt-an.a ■n._-.--in a-j__. *_t_ »cna__\rt* rtacn -n__a 
axi___nrC'a . r____-7_acn-in rt__n_a_ . cn_aj-li_n ^ic____ o_\a 20 

rt___n rt*_ia__-ia r___ltt' co-T-.n cn_nc_A'_jj ^acn__ cn_na_ 
w__\tj wi_______. _\__ .__ r-i"H__cu __a_n rt__l_u *^__ . w____r_ 

cn___ rt____xi __\_n_nrt' r___a . cn-onrt-an rt___urt__ rtnoa 

^acnx.n-n.a w__ rt-.nrc* _n_.cnn_nrc' . rt___-irt' ____- _________ 

*_7_ >cn rt-.-nrf-i _T_a__\'rt' a____ .r_L_jj\a rt'.___a _na_7_-n_--i 25 

.♦♦ ^cnrt^a-j- 146 

r-oaocn-in rC*_un.x-__3 ^acnxjcc-TT r___j_ _____v_rt' n_o 

n_»_-,_x_n vyrs' n— jO^ rc* \,in . __-_ o__una a__it-A_irC* 
r___nr__j oocn >»Titmn rt*n_u ^ocnA rC*ocn rv*__i-- ^j_i*i_n-) 
. rCj____ ^ocn i\ v ^x__,n __a_i rf-n-ujrfo . ^ocn-Ajn rC_.n 

5 _\__a . rtLoa-irt* _tu_» oa rf-io-A. 'H__\ % cnl rCocn t_-_\ 
"u\ ^octA oocn aruu-^-iit' . r_x.v__j </\on 03 ^acnl nfacn 
^iXi-jjj rt'_nn-j*_-_~-n «/urCa . rfn-nrfn icnotNN-a ,^acnA__, 

na___ix. rtLoa-irt* _n .___. «^£1 cn] a^o . rt_i» fc _\att__._a oacn 

_u x.-i ^ -v»v~J._3 ^nalo laiita : CT_u-i____n rf WL\Q-Q— 3 

10 r_*._rjcu_3 cnr» .r__ja_'n ttj. i i*-x.. -__3-irC'a ^~__jx.a rCrt_5__\x. 

tt!.-j__a-v--n tC*n--jA tt*n u rC*_u-i x_a >acn _-[_a[i_tt' .rl_jcn 

. rc*nn._ ii v-* r -' ,^acn[j-i _n rtL____>a av_ua ri_____-ac-}-i-ia 

. nfncnj -\lan ___. ^acnj-i_n '-'*-' \-i tY^u-ijoa 7__xa_i_itt'a 

♦♦♦ «^o-Xmi^nn rc*i i*-i[-j]\ cn:_.\_a tt*?ui ____acv[_i] rCnju 

25 wj-uj-O ^ocni^N^il rC*m->^ wj-H_-ja w_i_-v_-a yn_-\_- tu- 
n^j-n -uAa . rdAx. ^ocnAl, ^in rt*ocn ria-i . r_j-vaa_A 
. rtj_a.__cv_- oocn a-vr__-Ti -ieuA_3 ^ocnj-i^i r__A_- ^tC* rcLW 
cnmrC* rtL-Ag. n_ _o . cn_n ^-v\_hjn rtL__-aa[jl o "nmo 
t_Ax. _tuj._-, w73 .rt_:_i-va .-_-i_rv_-a >_-._>att_.n : ___-xx_-A __A_-n 

20 tt'ni*!\ .■H___rt'n rt____-_x. ^__-a ,J\cn--a__\ rc*acn rd _-a 
Oa __a_tvxj rr____cv__a . it_____acn-in rc'_\jH.x_a_ r__aa-ia__ri 
.— _o_\x.rt' -__o . rC-io -\\y* _iu_a <j\-\yu rc*i 1T.0 rC___,»___ 
.^acn_-i_i ttL___\ ___ tC*cn_ _-a-ri nfacn rt_»an . rtjcn n_ua 
. nfncn rC-nrtLAi. -rAa-tvx.rC* o__-a __n oacn w__-tu t__n~- 

25 ca__ax. rv- .rC*wU_.a rC*acn n___x.n ,-i\ n_ ncv_x. ArC* 
.% rt'-irt_\j_ rC-Aj-n-a rC*acna -__\.n-nrC* .rCJcn r__j__ 
>_urC* r__ .cn_A -nOiTn._ao m_icun.--Cv\-a ^m _acu___cvj 147 

.n-sattQ -^"^p *t__a <--* n_-_»it tt_\rr* . cra_.-i ___ rfncra 
*_\_- fsLj^ur^Ti . tt-iQrAjg-n tt__a «kjin wAcra ^ra nA Qtt*n 
. cn_io_A!_u_\ n_--»-nr*o rtocn fyi-cra-irt^o . wjcnn__-i rt*n___- 
. rt*_io_____.n rr* Vii n_i_- ^Q— __\n-i___i tt_____n nA a\M 
n-*-^ >cno_\A "^M-iati Wnn it__nrr*_i rt_-nu_- ^cAfV-io 5 
cn__x.n i^v^) rt_\rt* . rtcra-tt* w_a n-un •__7-_i__rt*n rr__j- 
rr__ao__ A-u .ttnnx-i oen ttcra-tt* win ^jt . ct*cra_rt* cn___j 
cn *nS o . cra— _i osucojq rt*_i iX.^ rt*_ir____i cT3_iQCf____rr*n 
. rt*_iQjrt_tn rd___in TV--\. cnt-nntt* .rr* \iT.nn m_i_A_>-n 
tcn__ao . r___a ._-*3_i_-rr*n ■*__ w_a nrr*rt_- _un_- rtnrt_\Q 10 
r___jon _A-rr*o . rt*_io_____ en__er_io cra-n-i _v_u_i n__o____ 
. cn_iQ___u_ran rt_-_-n w_a >cnor_»rt__ ___j_o . r____ _acr_»o 
_v_x_- . __c__j __r__- . T_rjrr*Q -_7__\Q rt___x. w£v r__\ __nrt*Q 
tt*_iQcn_\rt* t_-_v vy- tt_-__icraj rtcno . >_j-__itt*Q r_x.cn w_a 
cra_ »i >i*aa «'no*. cra-A win__urt* n__-Q . rt*-io_A_a _-tt*o 15 
o_V_- >cnc_____rfo rs____aQcnn c___.__j. .rf_ic__san tt_A__j_ 
cn_ic_A q Vrin__o-rr*n wAjtt*,. rfocn n— -arfo *^Qcn_i_nx_a 
w_a ttjtt* _irt__a rt_rt*n •-____ rc_t.cn w_an . cra_iQ_ra ^jn \n 
. r____u _an _-C-_____a_- . ,_9___i tt_____ ^c___ ox__ .onfiv 
. cn_iQ— ^rt* rt_ic___A__- _u__uti tt*T__*_ >s tjl-x^ ^ *A _iA 20 
^_a ^Q •vn*.in . cn___j^lri rctjc-nQ-t-SQ cn__*_n— __i rr\___n 
rt*_iQn-Q_i_- w_-cn n_art* t__q . cn__ ^__x__u_irt*n rt__.c___u 
.>cno V \\\ tt*nj_vi rfocno . tt_on_\ cn__a__x. cra___j .cra___n 
tt_cra_\jiQ . craA n__~Jn rs__uc__-« tt_c__>enn tt_-ncn w_a ___j-o 

$ cn_io_vrf o___,nrt*n wAjrt_\o ca_ rt_____an 25 10 148 EX OPERE 

r_-=nn rt_jx__.ri cn~v___.^n rt__J3 jtn^ rrl-jJiv- 

Joannis bar Pinkaya ( fl. Saec. VII. cfr. infra. pag. 156. Hm6 S99.) 
Sermone XV. 
( ex transcnptione exemplaris asservati in Bibliotheca 

Kugianeusi Palriarchae Nestor. ) 
Serviles Shurtarum copiae Mesopotamia potiuntur 

cnn»v_rj f\"_art* : rt_jx"__ ^n n)-— o nliCvXsa cra~v-ac- ")nA_, ^tti ni 
rdii^.^jt.rt' ^LM-i rt_rt* : tcno-arVri cn*Kunorc_i «v_cn rt_o : cnn_i *»?)vi 

10 wiiVflta nTTiiiiTi* yOcn^iii o^i—^ci . r__i-v— ?i rfl-^na—O . t£\X\^'a 
n_'?j rV..\.*h_ji rt__JrV >*"=»?> ^ocntho^-^oxl rVi\,'m' n^\. cnn_xX < •rt* l Vi\ > 'i 
■^n n , -)\. rtUcra ._»«" ~iti ?u_- .rVcra_A'rV cn*im/ jvj rcWiA _ rc_rV . *ijca 
n i"io^ rc* ,auai wSs cn „\n .Si-iTia v qox_l"» a—M j_-'j-vx.rc' . r_5_"i_ 
rVcra__rC* iuan r__\__?i "roarV-Ti . cra___i __ rfcicn rfci ..urao . cra-ax. 

15 rtL__a__ __ t** 1 * -* v *~i ^-a «^ycC : rc_d*__n __ ^jti ttfocra -__- . rV_«C* 
^ccrxlj-n rC*<hA__— *ia r__xi*i_3 iVtuj rf-vxa-x— _— \. rC**MrC* . ^cra-lrvjrV 
,_rV rc* ncan . >cnc___uc> rc_i ___ >crao. .Y\. cv-u\**hrC*o . *"»<»* "^ ?^" 
acra Jio . rc*rVi_-aa rc!.-n?i wM-i orizlrCo : cnoTuaorV ,_acn-t?i__flB *h i*i\ 

. ^**** ■ \-\ rt\\<x\\-n wvixi^ r_V -=>o*h : rc__u 

20 *— »~ w»_ci__ . rV*icfT__ „nr_- o ___>rf ctt___ : -_-"» ocn «*•- n — x 

^ajcn-a . \V\ t_3 w_uu _\rC*Ti_x_ : tuj tV .\nj_in' rVocn «urV rC—a-vV-i 149 « 
«stjLaJLS iLs ^txleiA ^iLJraA *twnVA 

Serviles Shurtarum copiae Mesopotamia potiuntur 09^3 ^* 9 ? :2sa!kL ^» *^£? 2lo£ao enSssool z&x ^o 39 5 

&a*isx2 )sLm3 £2 :*oto323 o^aeja 5^07 &© : oraa ^av 
oiao&ou ^aaliaa ^oo£»*« 3*Ao -?.Q> > fl»b Z^VaoS© .?»S\)b 
iS? *&&? 2aU2 'Jis.? ^orJsoaaaaS TiS^m aA^ cYaaaX, -3^«V? 
^o iaA* 2ao7 ^2 ^a 33 .JoVSi or^oxi «VlSAti 2-S'2 .^ao; 
i*3ot 2£Uoa ^ao ot^JS Jb^ax» v oou^p a~ "?&*£ ;wA.l 10 
ia$2 is*a? Myj»? ^^? •o Vf fl- i ^4* 2?^ f©*»»? .©j-bajs 
2ooaai \> -^"? *30 ^»2 : Usi&ss &J* ^a 2ooi 7yA .2^2, 
^oo^La iX=kXxp JS*3 2iaa*is3 23« ^aoa^ 3*\ ;^2 ..oovis*2 
A2 2jaoto .uoioxfi^o 2=>'aJ3A -cro^ oauS^is^o .^aX aaaawo 
•OT ^aoo .llX& 2303 ^aois oai2o : ©7oaJao2 ^o 01 jsa^jo »Wxa 

■ 2-1*3^ a 2.\piAab fcitifc $ JoJS :2jbf 
^a ^Aop .2jko3*3023 eaeutii cjafisa 0733 :JS*ao oor ^a aA 
yoio^o .\i» 33 ^u5Aia3> :sw &~33 2oci ^2 2^'a^ao 15 150 

cvctx— Sjl^ uHj -j . ik&03i oinici rdf-tjjrV rui rVocn *Jr\j-V rdiuj-nj-j 
: tuu «'-roarV en_i rVocn j^ Ixla . cti__ ©ocn ^-u~rV *V i-rvlji rdi-aj 
rd__UJ?Oi ^jAcri ^sa : rd-i-i n.\ icno \'\. ^i-i ,n\nn . ^-ri*ViQ_. -_3 cn^ajtn' 
w_._u -j-i : rdo-i-OJ oocn ^-i_-j'rV . «jvi__ij \~s c-_2r__.-i' rd_i*ujrV rV-__arV 

5 : qoctj ^cui-a un *t*'*..ui-a_-j : rda-ii ~_.a rd-a-jocn-iri >cri rV i\^oj_ ^ 
rVacri : rfncn rC" <j__\. opa .a__i_virV Jij-Q rdi__T__-i >cri rVi\* *\ox. w*»ti 
a-i-_V<Wa • rt*_aJanj03 yn Q-o . ^Tcnj _v__ rV*di\jrti rV it cC_-_. rdo.cn 

. rd_"icri ^o rVi*j.i-\3-i 
. rdrdj__«__a rc*\t>i v ^t.j v -u t — a cnA ->___ : rf < k ,_ "r .?i un rn^^ -.m V 

10 -j___a . rd_r__-i' rC"^cu-icn:a_t_j ^'TnrVo : rdXu «yrd ""^*--»-"i er_____ Q*~;\ -nrVo 
__rV cn •wV na^ -.*- . rd__i30 nS* •-___-) rd-)-\-_-. *s\j-_a_ >cno__rV 
n \ ',*""r'"" **** \. •***-**■•*" V'*** 1 "Aj*-— «cri rVocn >cna__ird-* ocn ^_ jj'c__ 
Q_L\ncu*^ >T_ri : rdj-vio-^ rd_j_ _*c___ cnA >jj_ o-i___ Ja? *u\. -\_» 
r___ e_ "io__ ___. -n i- i-n_-t'rc*o : rC* nifa^' cn_ri-i__-t r__j_j-o--t rd___ -u -_ip_- 

)5vi _o_rd_ cni >->a_v__rd : r_ux_S_n _.otui'm >-v3- rV_*c__-i__j -u v __ „ 
«^io -. ocr__ rdirV rV-i—x. rdirV . >_--*. _\JrV A*rV ^rf- . ^u_cu_ _y_'' 
■i -im*ya rc* i**cri ^n o-v_ w*~ . »*V_-ic^*__j*i_ r _i_i rdirV _•_____» >cnc____jj 
.cnn__ rVocn "VurV rVrdI'.N^_» tj\ rV_-c.*_uJ y*a*i '. rV_ia_.' >cri ct__j-i-i . rVocri 
w_3i ^yrV : tC* iVfl n.\'-i ^acn____. rVocri t___\*i-i _-y_- *-*""" "i*^ *"-*-" 

20 ^ocnj-n—.—— . ^ocn__— n rdi-ru_c__ _ac-_i : rc_3*vn_a «^curV rV .utm n_.'-i 

rdi-i ao__ rcjcn wi-i -v-ai. . ^qc-____.__jj rda-i n\ __o__ir_ja : ^jtvi-i — u_vj 

: rdin_ ;j_> rd-___v-i : rVrdJO^j- r____'rV «J*«cT_j_-a cn^icil cuo-liVirV : JiSLt 
ViiA-a-i cnjjScvrdj cnSoilo -^crinnfV cn*-_ _ti rVAiti _»*i' ^oen_ -i_— » -q 151 o'ep 3u\ }£?«%*> -b^o» a&xxo &h»*2 a^ }ooi 6*2 ?« £ *> » 
:3^ 23*»i op £007 A v »Vjco .cp eoei ^3*«i ^s^bb &3# 
^sa&p ^©7 £> :^siaS «070S3* ^.3 *£&£* .^ao&o** 33 0730x3 
^aunjsb :^a*9i^o ©ee? ^bioi .^oai^** 33 0?*aaa Us\m2 23*332 
:eoo7 ^ol^ao ^.3 ^^a^p =2jB?» ^© 2*3bo©733 «©? 2&3^Sox ^0 5 
;©©7 :2ao7 4&S* ^sao „©>&w,2 ^??® J**"^? ^ 2j^S©x ^p? 
©33\is2© .^aa^io ^3 &a* „^3035, &*3 22-^te 2**?^ ^^ 

.J$M» A^ v ©a^f& m» ©7-» s^i. :;^is3 ^o oido^o^ 
jautoo .|&5 ;ioa 307333 ^3f2o :J&» ^»2 2x"a4 ©Tsoi* «9^^® 10 
\&2 oppL> 3*33 aa ^jAaeLtti- /»4*? 2°?3^ ^WsaS *o\S&l 
#^*3*~ib JJ^Ae&k^&o ^*3*©7 Jo©7 «©70 4*2 3 007 ^*»©Ja 
jckASoA w.3» :2*&3©\ U*? JSoA 07S wtf ©a» ^a a*X 'Vyp 

$*tt30A ^i* /**»** is£o :^5383 07^3^3 2^i>»3 ^i»i\5 

33 JssbjLa e£ -?oftOK2 : 2*.axibo ^oju&L. *330 ?4o£a*3\i>3 15 
5^0 : ocnS lil 23X 2x2 .w3»b« £s&2 JSf2 .23 .^>bA \j^ 

boueoup 2xao7 ^*3 03A ^p .2dscab*3\3* 2*2 &i>ox* ^oroA^* 

.O730ii 2007 *S*2 22^A» 3-\ 22SO^. «33 =2^09« "Ol ©jV??? .?O0J 

^b <^,2 : ?A' o, Q > 3 .007A34 2oo7 e*l 33 *S»\33 ^3 3*0039 
yb 01*^394- ^007^33 ^ibubod 907* : ^isJab . ©i2 IJjxZ 1^3 20 
UpJbo^ Ixaj ^»3 39 .^oo)^\m J?"»^ v9^9^° : y?'* y ~^ 
:2*3X !iia 23ai,3 : 22*^jkd V&2 ^0071» 07&0S ©xiaki : Ja$a 

%\*|333 07^.30^ 0733J10 :jB07Xl2 OlMkXp j!jLi 33 .OoA 333*© 152 

ttYa «-' ,'■"•' n__'o . -v^o yi-Tcn-- ^ocnl-*. . «-iA\rt/ n m\ ->_->-? 
•_y_i_ v ocr____- ■■___-___ rti_rf . rf_i '_•>__■>_ rfVo t_L_xAn' r__o . rfri_io__ 

oJ___jarf -»-i n_. Oj.n_no rf-"___o__ oif : tf-rujncoa orf r____xa orf :cn-utf_a 

. tf_u__-_ t__inja v acn_-~_o oocra : nyj rf -j-O-Oa-i -ui tfnenj __v rf-n-a-j 
5 _r_____.cna : r_;___Jn___- ^o—icn-j r_j_-_an_ja rf ^taX. yOcn \-> cdi^a-nrf o 

___ t__tf : •* > ^'-' V o_ rf_'' o__.--.-jrf o . rf __u-__ tf -n_icT____ v acra_-ta_-an 

c-___c_L ■___». . «_-«-i «\ : rfocra ■n _______ rt , _^c__T_ i _) 7 __l'n' ocrao . r_________ 

__rf _>l r a_-»rfo : v_____iL rf -t_3_^ r_^n_oa an_p_-i_-trf a : o_aic______ _ui__,rf 

v ocnn-^c____o : ^ocn- Jnocra r___£___-a rc* imrf cn____o . «_ocn_-_u __n 

10 ^ojcrao . ^o cn_ Ji ■•j, -i __ , \ \ *■ >erao_rin_ : v ocn__-_AO v ocra__i_io v j>cr.wino 
a_rV-fa . _nn___- rf •Hcnj o-i.-i_.-n' r__n-f__. : ^octS_\_sl___ rf _-__ia_a-_ c___Scra 
___, jan— __-»*i' cra-__ox_v cra___ : r___\ r nc__, c-____ , \rf -« rf i-it. , i ,-n ^ojcn 
n^V-irVft . > .-i^i-V crao-n-.rVo ol_v . rt*_iojr__i A.Vmt-j* ^ct_\cu___j~ 
: r____.-n______a v oo.-.\*_. oocra . iCi-o.-i rf •utfo . ^ncnj _._i- a cr___j_i 

15 . "hocn rdiocra r__-*^na_--i rf_ncuvi 

__n >cna_j'n___ ^ocni Y\ T_-__rf -nacnn-arf : ,a_3j~a„ o_A. y-"» •ai 

oocra . i-iu-ra-t ,\. *Ltj v_ti ^o—jcn . rf__lc_o___ ______ ocno : rf V uj 

\ • • • w - \ t — .• ......... 

«crao-rurf n___^ rf_Li__^ ja -. rf___jj __n ^acnA. rfocnj v oct__.o ^o <■-___. -i 

v oct______o' ) crao______jo »cno______ O.rnc : rcrao urf o nacran-atf rf dcn 

20 ._3-H__oo__rf cra____n ^ocn \_- oa tf noarf ^oera- o___arfo : >cncunn_oa 

d M -__B-a agjei n- -_. on_i . o-\_-_.*i -»--__-» __- cuo_\_irf *_-i r___o____ 

. • .. -— . . . . r t . . _ \ . ... 

cn -nS. o-____J_o : n_.-iO__->a-i •.crao V \, o_a__o : ^ocnj-t -iv J\c___, 
^o(t____73 •ATitrf rf.rin-i- , ^curf tf__i v n__I\ja_ . ,. itraV ya -o_ . r___n__a 153 

%So U*t 2^>e Alai «aAopie v ©o&a .^Ai aJQa^- ^^? 
^*nS »©0;*» a*Aa A? ( .2&x*b Ae 2iaa Ae .2aisaa* 
o\ati2 ^a a^a .Opajso 2a\o~ ©2 s&aaose ©2 2iLfi> o2 :©7a*23 

^«ro :2*a'i&» ^o&era ^$aa0 2'a\^ ^©©1-^a o\\djs2o 5 
^ap A* slaa^ ^» ©^ o*3a<f2© .2isi*xid 2.Js£sokjo .©ej^otoa 
eT\o\bab ffifrxA :2oei aKise 2JsoAaia\£Ab eere .2j&~ 
JS2 \|yflJS2o '.2Lsi« 2aais k?**» oaakis2o roafc&A ««0*2 
^ooraJsoa*© ryOoA.&oo! l aaa a a a 2jj©2 ©Aa© ..e©A*i «a 
v 04010 . v oo>^aA*3 moiojss* : v oe7&A»ao ^0071*90 tOopu&tio 10 
©Jsle .Js"aS 2*>ou oaita-a Jaojba- : .oorbk«cA ^acwa G&&01 
A> h&aajab en^o t^ 07S :2\a©x eu&aiSjb ?«&* Ja .0107 
©\Sisx2e .^*au-A ojebhMAO eXi* .2£so&2a iA*.b ,oci^asi\ 
: f3i'^ ^oqAa- 0001 t*GUtta0b 2b*2© .^'bo^ SS*3 gtAas 

.£So©7 2I007 2\'aoxa 2&soa^ 15 
aft ^ojomA . ootA^ -suSl poraal : ^iiu^A eAk ^p aa 
0007 p3*.ap? \yy ^*a yoioi .AoiaA £w* 0070 *.£Lj* 
aOTois*2 aA y 2*I\ ^je : A**^ aa .oo^A^ f©o74 ^00790 .ooTiapp 
^boAaJko »oio\\do w.o7©A^ oa&d : M 07OM2e jsoyaa* 2007 
.aadcoi omsa v e©A*? ^sp 2a*ao2 ^ootJS ©bautiio : M ©7oia'aioo 20 
oaaaob o*~o bA obJ. .oai^o pa.se As* ©*©»s^2 ^a 2*Satii. 
©pai. ©39^© : aiaoaoa w.o7<Aa« oaatio : . oo^aiiiw ^ootA^ 
v ootjj» -a?fi jibvA .^©»2 2Af ^llXo ^taj ^a aa .2aad 154 

• 2l=uc Ja ^sp crjSAi* Jqci ^+ip lU%to jl\»j.Jtb cp :*oi<A\,ho 
^Aor Jib- e£jeao:sis2o :1a3-2 £ax 'Jiab ybojuo ^a o*iaJs2 
^^=»1, ^ ^ao oocr ^*xia poAao .2£sL,a&o ^WV? oooi is*2? 
x^Sdo -^f-Vp 2fA>*f osioo ..bo?Aa* oocn ^©ofsisaoo 
5 •:• 0001 ^At ©bbj ^Atia sa \sJSo .JUia^, *bc7\a \i* ^boixi**? 

Teterrima lue ac fame Deus homiiium. scelera plectit. 
Anno Arabum 67 

jS 2Nccju£sS ^coo : ^bka . koauas ^.b bA^ ^V 32 • • • • 
: x ooicnSi Uxse oisuia ©bae2 $ 2j.bjae :^o&a ^**©P .^jbJ3Js2 

10 ^iap a^Aao :«3 o^*l ? i^baVbo : M oi©a»su £*' 2&baai -?r*io 
Js*<&2a ^«07 . J>o?J> »ttbi*£ v b>ao2 2*bi©Sb : 2*5 o7a\fl>N 
JscA ^S *«^aia :2iO"i^ li^as aJa $ ^^yo .*Aa- 6ob^£s2 
&2 .2*1*3*02 3u3 &S2o -2ilsi >*3 £ J&2© :2'£aJNSb ^?^ 
: <* •irvao.y oaAjsa:2 ©7^*4? 2iat©a» ^soo .^aoiw? iab-a? -bi 007 

15 J^- 2»a\,bA jautti .&ibi £>?o o^JtJa ;aubi 4JscoJ*a» Jv*to 
.a»2a ^.i 24.^0000 2^b't© 2f£a w,NJ .oiAao ^y cc&aeo 2ao> 
..b^Tftsbai oooi xSp 2a*a» 2^^o^> : 2*\, r 2aj& opp\x2o 
.2oc7? bkbao &© 073 2obi «iSa : ^bJ^o oob) ^a-at? ^,^9° 
2£cuea 2iaaa©^ .-^sy ©xac \*a>y -tfotaa 2bu2.3 ^aaSjdo 
:2aA3ab 2*iso.aba fc*29b«fci : 2.aa\iA ^ovaiaa ;ftuai-s 
^ao ?*uia bA 0001 ^auL- <«o7*Sbja2 2bbi 1-j» ?jb^a.ao? 20 155 
»»«»>■* t) &.bi is*2s '&+& o «uaaouS i\5i3 :2$b*aa ^s 

*OOCJ 

^cjjo waor aisa : 2*I^a ^SpauS Afjso r «jss *4*?© 

:40MrS0 ^3'Sub ^QiOT 3NSO .-S^i u» ^UO«a ^io©o ikoisl 

fioxs cp : m o>16sm l^o v^ 2oo7 ^Aaab 2ab ^oaufr^ .oojab 5 
: 2o©7 lS crJsoa2a 21*03*. «jliisoao 007 ^a «xk : a£jjco ^.isx 
bisiso23 2ajcoaa 23*a- ^io .oi^oai 2ocu *?o£S3 2a2 aoA ;So 
^a^ixapa ^A^ °?^ **?**? ^Jsaoatt^ jX^2 :2ii*lina .oop 
2^2 \»vn .^aa-o 0007 ^ilaa 2_\i~. ^i £2 .;,\om ^p 0007 
2'aodLbo .0007 ^007 ^JSou^o 23_*a :2oc7 k2»3 007S 2jcdA iliab 10 
:2si1jo3 2'auSjt *a «007 ^'ii .233990 23303* :c^ 0007 ^o"©| 
0001 ^«boa^aob :2i«32 'J^ia ,&)•) ^i :2box .Soo &*3e2 Aso 
yOOp 0007 ^xbo veo7^ r ^aop, : ^p 22^a .^JSoaoiio &Q3Jp 
«07cu,2 _vi- 2m2 $0 : -070 'L ia ©^sau. ^^ J?^ **-° ?tV, 
^aisj&a? c>a3 ^so 2ao23 JjoJio .073.3 \L 2d2 iSo :2oc7 joi* 15 
«cnoXau. J<y3 j» ^bisxdp 99 aA, ^ocp »Sooi 2x« .0007 
«Nocr 2ao7 .isooi £al iS ^o£i*i* »9oi«^o ^boub^ao .2£soaoa 
■ ^io\ lia»? 2iocci 2007 2io7 .«Zaaojto ;Aya 2is*~ 
2*3o £3 2ilL «^J :ooe7 yOo>^2 2**. iVaaa-b x^ .0107 
2^oao ^app *>s»;a £^3 :2'io\ JSi- 0007 ^ab&o 2jLao7 20 
;»\ 0*^.0 ;fjioo :2oei >Ti.bi.iao .bcnaks 230^ ^ui 0070 :^3Jm 
^aaa» £3 ;'tb*3 : w oi\i ^p ^007 Jaussb .2£)9 0007 ^asibo 
0007 ^i^ «^bcnaiss «^3J*3ao <ui «,93 la^ jS'2 : v oou*> 0007 156 10 ^obxb» .coytoaa »sp 2iaoro . &t'S^, ^ap .dop 0007 ^a&aeo 

COLi~JS2 Ao 0*3-3iN2 Ao .OOC| ^JU^ AiyS,>iO .ocp eoc! 
;Noi*i^^M 3u£j . 2 A'2 :2cp'i ^jaJS «£B o33a*A is*Sp :o3£d2o 

»*2a : 2po7 AL »bcp 2oci 307S3eb 2i*ie .ciJSiAb 2«\oal£sb 

^*3*3* h.3 ^L Acp ?J& *tiob£b .^bso2 >a &0mS Op OO0| 

Ao p;S 4?^?° ■ A ^isosb 22tio33* : 2»so*3 >3p bJs*3 : ^- 
c^La ^A licp .»ju£L&» 2:>c> Ai* A&23 *30Jso ..3Jb>Js2 
<^2o : yOouo^Mp lA ao $A.Sw ^o 2ii*a3 e»s2 2baa -cud& 

Oj!S w3 3>V .0uoisis2 Ae ..OOtA^ <^0JCS &&L ^»oAa ^Aef 

kV^a.00 : 2lsib er*N^sp ^*2 2'332e .bcriboi *&) 2**o&& bA 
. oil Aofc A^sj -i****. *° ^Ao» 3*^ <-&&$ 3bb^. kdbl 
^jiLjbtte .OTX&i »bcp £Sg^e : ^e&i Afei? 2s f 2>*bi .2*333 
Ae A«fe 2*^ati ^ **M ' A^ $ Jl»NMi»o : ^ 2^» 
pj&ti ti&rfp 4*° .^* "^^ ^° tf°*3 *A^ -^i -tf*^kft 
15 2iiso» ^ 23>b .^3 Jsoc? A 23073 ^Vbe :23»Ub 2*»'il -<Ajs 
wjwio 2J>'op ©33JA -4*33 AseiA ^liLis*© : 2iJA b ^.2 
abw«e J£>*'bc.ti 3*ti* .Jsboti o2bb^is2e 2Jsb^ ^b^ .2jcabtt& 

.2-333J3 233 2oo? 2^07 .&*Vbo2 ^O^ &&& <^*i "&*> M 

*A?r? .007x3 2oo) 2io? td.3 ©icr 

20 2s\x yAi* .y-Cji^A 2^933 3u« : ^S 233JipS i*4Q)02 OOJSO 

.2x3 0^00^)3 &i^<A ^07^00 .JLCiAkbo 3*=ub Ai»e .^oAa 
^30 32^3 2*uti <u2 2^Ae3 ^>ooi .2Lb2 bpAa .3baJs2 . ?iaJs2 
:AA*3 2iJ» *&ai JS4« v-2a 5^2 2boie ^oco .2~o3 paJi 157 .^isoaoe |&» .oa&bejA Ao JSii^sA A? .ItshJi 2Sscu*ao aois 
.^S a«iKx290 .&£& v ?&o ^ba :2AJsoib jaixtt ^o ^ittiiV? 
eo? .w&f^? i^2 £*»?$? ^woAsaa ♦Jfo*a ^iap ^oio Vttx 
ot^-A ^o ^i* .aoAa 3AxS>o2 >^ >*d ei©7 .laa^ a^ ?*g ^o 
^a $ .^ ^isjtsA? ^Vr? .e"&A©2 ^p ^,>5fl ^is*i ,2*AL 5 
o©Aa .xaa ^aaob aa :2'SJai .0*01« *ia .^i*ax A>a2? ^Jsaap 
.2*acaoa crj^oaa &&« ^Aiec : fly&afta 2,tt\ftA ***>?° -^f^ 
.2iAoa2xA ^oA »0070 ^o^ia A10 :&a^aao 2** Jxi.2 90^0 
istttaj. .23 &&53w&e >Si «al2 aoise : w»soi* ioa? eyaafca 
2i&a *4"a\» 2o? .*&eiA fiAj* ^2o ,2axi 'A»\,H 2©r liajS 10 
^oior ^fti oaaa .2i3a wVVyll *ao 23-u» A*a^tt 0001 *-a\.?o 

*2a*iea ^Maaao? 
a*\ ©7Jj:oa* ^ao .J.tV. yja Um&j 1 2JKoaa» eAa 2aep 
00010 oa^xo .jVAffi ^*2 Ixjliaa .oo>32a 2loS^ 2itt :2i&oa 
.^o>!na aiiuVa 2js:»'^m a.*\ 2x3. .2a©j, *ao o\^4is2a 2ao2 <^*2 15 
*^©ao liaJoS 1/o'y* *ao ^J* a>»o .^©07 J&? 2^2l^o»o 
.2j&a ^se £2 oIm^o „aA ©*A .2'a©aLtt Aa©7 2ooi isS .Jia) 
.2xsliaa 2:Ax 2l5a ^.'s.2 Aao :2i3a ^2 btt&eba Aao? 2ao\ 
^aa^ip iMV\g 2isoio ^spa 007 :2ooj w»0704Sj.2 007 aA, 7*jft\> 
2oo? Jsiao 'aoAaa :2o©] Ajaia 00A UcS 2oxa ^a 2x« .2.007 20 
oppo5 2007 ^isa a,aa :Aao? 2*02» -tyNra 2Js©ab 2jJ9a *aa 
ittexa **a IiAjcq .Jooj sAxao 07x34 orjAaa t»> :2ao«A «!aixo 
.0007 ^bisisxao v ©o7iAo£ao ;a_>o : *Aaio 0007 ^^Jxjc&a? 158 iDls .isooj 07*^2 ?A\.b &»ob &»oJ3 : ffi-?»A 2lox? ?***> 
.^007*3:3 2ioJ^ b*\ cnS «iV,isx2 .2o©7 Js-boisxsp jS »070*3^ 
:^*33033 2£2a 0007 ^ d S-Vo .0007 ^3*3 23X3i* b*\ 23So2 ^*i 
2fc2l^o bA 2kc73o2 -2&3u «2/ala ^J oooj .^^-aisxsp 2'3$£?o 
5 »i -07 2-sjsofi JkSab -Js»2 «s*2o .>a.y 2kSoa2jse ^cruiaS 
^isxsob 0007 ^akxso 2^» t^?o .;sooi 233ob cnjj 
\\ . y ^As* -is2s &HL? 22loxs 2idooS *S 2aao ^^oou^, 
^o .^islsoe 000; *A^d &rbo2 JKtaob bA 2?V^n» .^0^,*. 
oeej ^x«be : 2'i^Jt uoojf ^sos itfox £K*30 ,2i^s o^tto^ 

10 ^07 : ^,3 .cAso : ^bisb 2&oA2s aois ^Aor -^ba^-c latilia 

li~><r& Jsblbs- 2soSbo .^iso»^ ^ps^? 2 '**9? ^01073 2&L'bo& 

vo>bbi\sA .e&jeoeiso .asXaJS aois ,lS :os3e 

ojjl^ ,3&3032o 2s3;s*o :2&3 ^so oya2 • 2VA<ays ^? '^Vff 

o££bo :ebbads2o oab~ 2*K'xb© 2'3soos*o : 3o-~ Aa 00 

15 ox-2 JjkoLo .yosisl Aaa 2x*3£io ^JJS \*3 2«s**m ^073 
»*sso23 :2*34b oy^lVop ^*2 233»sS ^b**- 2suis>o : . ecr>*sa«b 
2-s*b bAfio .2*3^o2 -»\SiO : yax bi*3.»so 2~x. bBoAi 5A 
v°^*?»> aois : ^3>a > . 3 o Kx'»'^A ^otAos 33 : 2^3X3 •ajs- 
obsiiScA «aisoso oeis ^aoio *2la& 3302 cubbJssA . oloo^o 

20 -Ziisoso Jsbl 2&a bis,o23 pisao .2xb 2xb 2oo7 &3e .. ocnbisa 
•^oL? 2iS.bo5 2i±iox *Aor .2s3~ jsJ^ 2a.\ox bisols 7,3000 
333JS2 £ .^dwobb 2*3*3 2o£is 07*s\m3 ^ks \> ^*v2 l^so 

.... Am3 &0 JCOm l^O .^Aolp 2i3«3 -OTQsWb 2©&2 159 Ex libro « Paradisus Eden » 
EBEDJESU SOBENSIS f 1318 

CARMEN XXXVII 

De dissolutioue hujus universi 

( ex Cod. Syr. h. IV. 3. Muscei Borgiani fol. 70 b. 71 a. ) 

,;.rfSn.y.c\ ^SQm^i riiLAslin.;. 

vjjjat 7*^a-a JisojAao; \itO vJ»ft Jaot9 misoLbka^p Sst 
: 207932 .oo&ao 30*0 vjl^isaca &*a3 *Sox,3oi 

.2*co>S ?aau9\ Js»2 

* 2*233 oifeaali ^auai 

.2A0 2a*i <^233 ±*y* 

*2*a>aai ?A>j^ J*>4 

.2*ia ohtSyi *oj4?,? 

v&io #.Aao ^?x 

.2*oa 2***© 2{so\*aaa» 

*|i«»^ Jaooo jiw* 

.fiJ^OOIO ^o 

v?A*o ^ atel 2*3mj699 

.2*9tt *-X- ^0700^0^0 

v?<AA .jyN,.. <^i 2«Ao 1U :2*aw»2o ZA*»o ^9(k^<* 
: 2*»*;o ^aJsx» ^Ja 
:2*acb&» «07O^*2a &s*2 2 
"■£»»** «so.v^nrtroao 
: ?Ayt)3 cn^bu aJa ^ 3 
: jAA.ai <^-oi »fisa?2o 
: 2-A^ ;is*a cvaoJsb a*aa\ \ 15 
: 2*Aa 2is*3 3*aA **^° 
: 2Jaf 2a»oaa ;v2a 9 
:2*LsAiA 23*33 fis f 2 
:2**a\^£ au\ lSo^o; oi 
:2*aoaAb ^oioisa^ ^aaL 
: 2JA coc »Aaib9 ^ojoxaa^o o 
: 2*3o» ciJS* »Ncwnib 20 100 •;-Uo»s ?- 5 ikc-^s: 
>&isa*o? l^cy^x ?*g 

5 -J*^? C^/^B^? 

V*A- J*La 3*030 \^X 

.2*3003 tSu tt H &V*aXJO 

.J*a» ifiNiwj ■&-,?*? 

10 *£&&»? ;jscmjo\\\ 

.Sooji uSaiiso <*o*x\ 

V^i*0 yOOliSO**©? 

.JtlUoaO ,Lat*>J3 

*j*Ai ;.v,\j3 ^ooro 

.2*jA_ ^Ja ^o^icre 

vjI*Aisso ;jso*£sAa 

.^"i»o 2y+2 is**»is.?o 

20 .; • ;*bo\£ :so3*xo?S ^soA^, 

.jliko liisi^o 

vt»o? ^a^Lo H.:s*ioo :£oi0 ( ? ^,? ^ouoif • 
:^As>o «***•«? Jxi» 
:;A*S£&3 lA~ JscA^ M 

: 2*at *oio£sA? iLio 

: ItS^OOS ? ^uA » r v V ^e 

:2Ako ^aooV^ MboJa^o 

: ?'>\|t\ a*\ v&a^X? 
:&aa ^aJsao &**» ^ 
: Ju**. *y^ ^\oj?,? 
: 2*0073 ^ovGbo £sA IS 
lAse ^a&cao A©\ ^io 

:^ood ^o&oo jVAao 73 
: ^o&oasp .oop*a ^a^Lo 

: ^ojcs? ^? 1'^o^i ^i 

: &1S\ 2»o^xa2 £so^*GUto j© 
: £i~ 2x.?o7 «SobOM M ao 

: 7»\yyaoo &>*> A» 

: JUVSo 3ooa>^ ^ 161 *£xt 2xau ?vn>\ 

v*I\,l ^aiop ^Io 

v2*o?3 o^J&S o*aais2 
.2*\^*>£ps ^sc^o : ^ioj: pou3 ^\oi <^2? 
: ?afopo ;Iol» #o»fl »d 
:2oJ9o oAso ox^;> -^»^ 

: 2*0*3? *C70*3A* ^?303 3 

: ?Aitri yOO^Xaoo 
:lAaoox ^ifio ^sAa 3 

: f*jcs*»\ ^ 3071*0 ^OOy^OO 
: 2*3ob Aisop cj*»4s Js 
: U& tf 4a\L -su\ **?*>? 
: 2*000 2jKOOw» ^^ i\ 
:2*aio ^soly^ lisoisie 10 Specimina Scriptionis Syriacje 

I. Cod. Syr. Add. 1 4, 530 Mus. Brit. fol. 59 b . — A. C. 866. ( ex 
Cat. of the Syr. Man. P. III pl. IX ed. W. Wright. ) 

II. Cod. Syr. 13 Bibl. Vat. p. 160. Tetraevangelium ( Luc. II. 
4. ) — A. C. 736. 

III. Cod. Sjr. Bibl. Vat. 1 38 p. 3 1 . Liber de Uno ex Trinitate in- 
carnato et passo : Pbiloxeni Mabbugensis. — A. C. 581. 

LV. a lin. 8 cf. Chrestom. p. 1 49 lin. 1 0. 20 162 oijLa * H 3 * 00 " \OOi$L°-M Lu->/ M<>P : *— j°j oi iv>y 

■ \- — _-£_ |oop 01 B , ^.^.^s^ v — oi_> y ---/ . _oir>i..\-> 

! 01 ^ — *♦-» oytu/ __♦ J__u/ Loo) . U »*— fooi _Lu_/ 

II L__o} | »^U_ °J • ^— ^- V |LL_^I_» |- — -*♦-—> oov/ 

ILaj ^cdyi 01 _ i£__„_ |Lo*-i_« ) _ . ov_u- |i »_ 

I — i"o - _ v ooov v /« . L»J___v./« La,> y*/ . *.*» ^» — _>« 
v ooi__>. L_o__»- 001 y«/ : |ft>\n *>..-> |£-C_ ^.boi L__ ♦- — -« 
>,_* !£__,___. v /» . -_aftao Uo : !___.__ 01 .->•>...- ) .-»> L_3j v *-|_« loot U« ^__>/ : |_>___> \_*L/ ILf-^» : ^.;__ 

10 ♦ -j V§_ J|/ • o;_«L/ )____ C^Lojt -__» : |ov-_ foot 

|LL_^1_> . i___a^« U^a_A : ___o£ v oop k£__ L_»_> )♦___ 

•7-/0 . o„. __o N _. ^iN «As^oL Dt —01 y*/ . __>L/ 

o — _• . — — j ^ «a^»L - _« : |-Im j_o/ B> __ 1 — — « — »01 

— V«0 0_L/» _0» I7-/0 . L.C01 |^_S0|CS_> U |«Ol OOO» OlLt^j^s—l 

15 |L_j U l«Oi . 0001 ^.{_- U l*-6- v-i ~-—« - |ov-_ p/ L»/« 
oi_— »$_ a_« . >-o>-_ L»P* — — >— >1« • !_-»£-■ / >— ■ > yOoA |o©t 

_oL «_>o? y__»,'o . L001 | __♦__ U l*oi . 0001 v oov— -» — ' 

a__» . ..Wmiio I __ _v« |— »—0 Lu_o L_*. L_j « |L^a_« 

|_i_>_ _ooi __L/« -.ov-— : > : ) »1 __ a __.0) |Loj|j_ 

20 . _ooi v £_|__ o;_|Cs_ Uo : _ooi ^.001 |oo>-o U • I— ~— ■'♦ 
>« I; ->o« |ooi |ooi« >—»/o . ^tn— — >_—_♦ ;«*_ U/ 
-.« |__^_ . |La___ v ooiL__ |ooi ♦ .-\v ^soi 

a __— ^s^ >_0v-— — ^o . ^J-_/ !-—-_♦ I4,a__ : f— -« 

_v___o B— i_— - o/ . |L£__ _^L___o )•>« *_— _ . |oi_— ~ _— 

25 _oi |___v.^ . __o |C___ — » ~>vo U___A »-.» v / . |-_ — > 

. v oov»_i » ___ v ooiL_ _-_0 v ooiLa___e U fj_oo« lLe___ « 

v ____ **« |_>oi . |-_.__« ^o 001 v -__. . |Lv— • ♦*« lt/> 
. |L)— _| |_— . ^o _oi_ .___^« L_ v ___« L_ y_/ : oi)La_— 
oi_x-_ _ v oovv _-g_ U« 1^9 l}La_> : |L_^_« v ooi__ y_/ __• 

30 001 ^-_. — ^« |; =_. _a__i . u_t __- |i_5o) _o !$•>« 
163 ^TkLi £*KLo/'. <*&**> /2&* &>-v=» ^f 
«nA&o* 10 &» • w^v 6fc£\ -\fc*»>* • (^wf T*>-^*~ &** 

Ss? -^&t&o Vsk^? &»* ^o« «^ 3 *- f**i* 


164 
4 11481 S 

J^.,2 .^SJS v^ 
165 cr Ja g 
% J 


166 
rJ'1^ M £n ■ *< s^ r l^ yj ■«Ijti f>\ 


n rl 
■\i\ 
x § 

1| W 167 mm. 
.4' VI ? m ^ i u ii 


:» !l-« 
t flttilffi* 168 IV »* » " • V' •' ^ «, " #> * "'' • * * 
«• / ■■■■ iViio &fe »' <4^| <J**W« ..jbA&oj»' 

■^ ' 5S** ; ****?* ^^ *4^ ^*?^ 

/ .Srf'' wsa-H habi w&& wu*fc*0f Jlfciuf^ 

• * "* '< * * **'•»•»*»• ' • *» ." 

*• # V « • ', * . ~ * ** • *** ** 

• t^Js&fr &j£&i ^&iss ^ • «to &f ^Ai' 

• • # ## ^ v » .<, t \ • ; • ' 

<£-&« «flgAtit «i^ W **s£i'£* ^ 
< #»•*.■• #' < * , « » ♦, ## ^ 

• » , »« , *, » , • # # • ^^ 

•ao^o!' c&Ki» 0796 . A^ ah p* »4 * &*ty ? 169 INDEX AUCTORUM Aphraates pp. 32. 3 4. 

Bakeus 97. 98. 

Bardesanes 26. 28. 

Barhebraeus 75. 76. 77. 79. 

Cvrillona 111. 

Ebedjesu Sobensis 1 59. 

Efrem 35. 37. 38. 43. 93. 9 5. 

96. 
Elias IPatr. Nest. 14. 
Fabellae ( Anonymi ) 7-18. 
Georgius Arbalensis 72. 73. 
Henanjesu I Patr. Nest. 57. 
Historia Moysis Latronis ( Anony- 

mi) 123. 
Jacobus (?) Ep. Nisib. 127. Jacobus Sarugensis 4 5. 80. 118. 

119. 
Jesu Bar Nun 58. 
Jo. Bar Pinkaya 14 9. 168. 
Joannes Darensis 60. 63. 66. 
Joannes Ep. Asia^ 53. 56. 
Isaacus Antioch. 99. 100. 
Juliani Imperat. Historia ( Anony- 

mi ) 140. 145. 
Moyses Bar Kefa 68. 70. 71. 
Narses 103. 
Papas (?) 30. 

Philoxenus 130. 133. 136. 166. 
Versio Biblior. Simplex 1-6. 18- 

25. 164. GLOSSARIUM ♦// aer. 

«_/ , J_/ ; pl. ^.<jU/ , lo\_/ vel v oV-/ , 

|Ltfy_/ pater. 
)Loo>-/ paternitas. 
»_>/ periit, amissus est. 
po| perdidit. 
Lii_/ perditio, exitium. 
*_»/ , li__/ perditus, amissus. 
|Lo£J>/ pernicies, amissio. 
i ; \v>.^>/ Abimelech. 
o^aa/ Abuqarb. 
"fc_/ , (U/ luctus, tristitia. 
IV-/ plumbum. 
»01 £»/ Abraarn. 
^/ Agag. 

^a^so s^o^/ Agog et Magog. 
L^a^/ canalis, rivus. 
pa^/ certamea. 
Ll^J vas, pelvis, hydria. 
V^/ conduxit pretio. 
♦^J , sicut Pe. 

♦^/ » l^/ merces, prsemium. 
IV-4J mercenai^ius. 
li^/ tectum. 
|L^/ epistola. 
L_oo«/ idumseus. 
?0)/ Adamus. 
\>il auris. 

ij.*/ , \Lil forma, modus, genus. 
v oioi/ Aaron. 
o/, 6/ aut, sive; vel. 
o/G! , ' 8 

|o/ _ Lioo/ , Lioo/ e^ Li'o/ mansio, ha- 

bitaculum. 
|La__o/ convenientia, confcederatio, 

consensus, unanimitas. 
IL/ , pl. IL5L/ signum; prodigium; ty- 

pus ; indicium. 
Lio|L et LiooL , it. LioL mansio, habi- 

taculum, conclave. 
|>o/ titio, stipes. 
e_5o/ seu, etiam, videlicet. 
v o/ oh, ohe! 
v a_s^o/ Evangelium. 
|__jo/ vel |_j__o/ uncia. 
Lusojo/ eunomianus. 
u_oi_o/ Euphrasius. 
^al^io/ organum, instrumentum. 
-oitof Edessa. 
|&-io/ lex mosaica i. e. Pentateu- 

chus. 
>i-_jo/ Jerusalem. 
^t/ ivit, abiit, processit; part. p. 

^f/ abiens, profectus. 
L_>t/ Osroene. 
»__/ cepit, prehendit ; clausit, *_ ~l 

|L, — -o/ proposuit senigma; Ethpe. 

*_LL/ pro v-IL/ passiv. 
«_o/ inclusit. |«a — j ». lo/ accendit 

ignem. 
Liv_o/ vis, potestas; provincia, ditio, 

ambitus. 
|L«_o/ renigma. 
, — ___/ contentus, clausus; tenens, 

claudens; princeps. 
_/ , L_/ frater, sodalis. 
|e_ pro |fr_/ , pl. |La_/, soror. 
ILalL/ cognatio, affinitas. 4 / 

*~/ \jih. »lo/ distulit, moratusest. 

^i-~l_ , £i~l , /"■ l^— U/ posterior, 

ultimus. 
\Lb*>t , ;Lk»./ relictus est, superfuit. 
\LUl_ vel \>Ul_ , /*• IL^/ ; jo/. ^?-/-, 

f. \i L^— /, efc. alius, alter, di- 

versus. 
|L;L , st. c. ii~ finis; reliquum; mors, 
vita futura. 
\U\ undecunique. 
\' r l v. +* . 
£»/ s5, eu, euge. 
\U^\A legatus, nuntius. 
ILo^m/ legatio. 
t^./ sicut, secundum, circiter. 
y y../ prout; causat. ut. 
^ L4 y-/ quemadmodum, sicut. 
9 ^» ^*/ t<e/ ^ ^ls/ quasi, sicut is 

qui, quippe qui, juxta ac si. 
L*u/ ubi. a.L/ ex Lv./ <tf ooi , ubi est ? 
^L/ , LlL/ quomodo ; seq. y sicut; ita 

ut; utut. 
9 L.iai/ quemadmodum, sicut ; perin- 
*de. 

(L./ cervus. 

\ll*l auxilium, auxiliator. 
^L-l pron., illi; vide Lu/. 
lL-^L./ m. arbor. 
L_L/ , /". |£-/ pl. ^-/ quisnam, qua. 

lis, y Lu/ ille qui. 
.iMttij Isaac. 
>ttO)Ov.ai4 [sidorus. 
L_.;W lericho. 
£x_./ /v.vA. sufaf. est; _&_/ ego sum, 

y.iL_/ tu es, etc. looi ts */ fuit, 

erat. / 
fc__ ex jj et fi_/ , non est, _£__ non 

sum, _ooL_. non est, etc. 
\loi — 4 essentia, existentia, esse, 

substantia. 
L^c_/ cxistens, ens, principium, subs- 

tantia. 
t~^&_/ substantialiter. 
L_fc_/ substantialis. 
La_/ , c. sitff. sicut. 
pp/ ex i^./ e£ L)| , quemadmodum. 
lU>->/ , lC- y«/ simul. 
^a/ edit, voravit. 
"~-o/ cibavit. 
U-o/ cibus. 

IJaa/ edax, vorax; vescens. 
|&___^_) cibus, esca; esus. 
!«;___ L» obtrectatio. 
|_\_L*> cibus. 

__&__•/ vel ____o/ populus, turba. 
L__o/ niger, obscurus. 
L__/ et ^cl-I , vide y-/. 
*__■/ , ^____/ /". peregrinatio; vita so- 

litaria; exilium. 
L____/ extraneus; exul, peregrinus; 

it. Xenaias. 
|La_u__/ peregrini conditio. 
|;_/ arator, seminator; agricola. 
|__/ iracundia. 
jj/ ex v / et jj si non, nisi, sed, imo, 

quamvis ; quin. 
jj/ ejulavit, luxit, deploravit. 
|___.o/ , /»/. |->'._\o/ lamentatio. 
|o>_/ Deus. 

|Loov__./ divinitas; collect. dii. 
^_o>_/ divinus. 
__/ , cx J e/ <__. si, quod si. liuin. I 

U a_/ si non, nisi. 

&/ et \sL*l Elias. 

jv__/ Eleazar. 

>>.___,/ Elisaboth. 

ncoltim^N/ Alexander. 

_£_/ verb. v. __.-. 

„__/ , J_\/ navis. 

__./ , £-_/ ; p/. l__4 , |___/, ^l 

mille. 
»__/ arctavit, coegit; afflixit. 
j_|L? ^oss. 

Li'*__o/ angustise, afflictio. 
|L_>/ arctus, afflictus, coactus. 
>o/ , |_/ ; pl. |L6%_/ mater. 
|k_o/ , jil. |L_so/ e/ |La_o/ populllS, 

natio. 
Uja_/ Amorraeus. 

L4/ , |&_o/ pl. ^J*} , £_/ ulna, cubi- 
tus, braehium. it. vide s. |&_s/. 
^__/ et ^oi |?ro ^~t assiduus fuit, 

perseveravit. 
^a.cM credidit. 
^a_.oiL/ creditus est, pro vero iiabitus 

est. 
L_oo/ artifex, opifex. 
|Loi_o/ ars; artificium; solertia, in- 

dustria. 
|— — _o/ , ^_o/ perseverans. ^_o/ adv. 

vere, certe; constanter ; it. amen. 
(slLi_o/ pcrpetuo, constanter; fideli- 

ter. 
|L_i__oi flrmitas, fidelitas, securitas; 

veritas, sinceritas; fides. 
^__o\_ . L__ov» part. act. credens 

Deo; fidelis, christianus, f. |fc___o>_. 
^cov» , U__©v_/m//. pass. creditus, l 5 

tutus, constans. 
|___©i-_o vel J___oi-\_ credibilis. 
*_/ dixit, recitavit. 
|;_*7 dux, imperator, prasfectus. 
|Lot_»/ praefectura, emiratus. 
I;~L~ sermo, oratio ; tractatus; car- 

men. 
|£_/ ovis, agnus. 
|-_>7 pl. |L6\_/ ancilla, serva. 
_-_>/ quando. 
v / si, an, num, 6. 
oov/ , sicut v /. 
U J vel jj/ si non, nisi. 
\'y\ ego, /)/. ^L. nos. 
^oj/ , y. s. ooi. 
__/ gemuit. 
|-_JT e£ |fr_j|L pl. |-__L et |__j|L ge- 

mitus., suspiria. 
yol^o/ e^ L_o.l|o/ Antiochia. 
|__al|j7 antiochenus. 
___/ et L_u/ necessitas. 
__/ coegit. 

|__o.j/ , «V. [_»a.j/ angustiae, angor. 
L_j/ _ /)/. ^-1/ , L____7 , L3/ facies, 

vultus. 

^_ __l_tL_» infacie i. e. in conspectu 

alicujus. 
i_j , _J/ , L_j/ ; pl. ^Jj/ e£ |__j/ homo. 
_j/ aliquis, quidam. 
|Lo_j/ humanitas, genus humanum ; 

cives, domestici. 
L_.j/ humanus. 
__/ £«,, y>/. v oCo/ vos; fem. _-W , pl. 

^Lj . 
ILfcj/ , s£. c. L&j/, y>/. L_j' , mulier,, u- 

xor. 6 / 

l__/ _ ___>/ sanavit, curavir. 

!_._»/ jjI. v __/ , |L__/ medicus. 

|L____/ sanatio, medicina, sanitas. 

L_/ . |-_ >/ , -_>/ ; ///. (___■/ paries. 

l!_./ Asia so?pe Minor. 

^_»/ _ _§_»/ dissipavit £o?m. 

t£ <__»/' luxuriosus, prodigus; ( Filius 

prodigus. ) . 
{.___.<_£_»/ elementum, principium. 
L____§_>/ elementaris. 
|_3___»/ limen, superliminare. 
L____./ , L____/ species, forma ; mo- 

dus ; habitus, ratio agendi, causa ; 

praetextus, fraus. 
>___ verb. denom. formavit, finxit. 
;_>-_»/ pass.; simulavit. 
L__>/ f. res repositse, thesaurus; pl. 

(.__»/ commeatus. 
L£>___>/ , ^__>/ desertum scetense. 
;__/ captivum fecit; vinxit, clausit. 
|j___/ vinculum, compedes. 
IV__/ vinctus. 
|L^_L_ fasciculus. 
|e_>/ , vide U>/ • 
_>/ et, etiam. 
U-/ neque. 
»s/ pro J __/ etsi. 
l.s/ , vide __/ . 
L__/ <?* \LL coxit, 
ji_____/ _f „#_- formce fere similes, 

episcopus. ^___v_/ episcopium. 
v ___/ Apollo. 

L_i/ fertilis; locus apricus. 
l _____s/ Ephesus. 

(_»♦__/ chlamys, amiculum, sindon. 
>—;_>/ Efrem. / 
Ijmo/ horreum. 
fj/ 6, igitur, utique. — it. utruin ? 

an ? 
"___t/ Arbela. 
L.'_^>/ e* ^'_4»/ purpura. 
|(j/ , cedrus, pinus. 
\\\\_ , vide lt'9 • 
lc-ft/ malleus. 
Ll»o/ ; /*/. |-_>o/ iter, via. 
L_J/ hospes. 
r_>/ 5 ^4>Yl virtus. 
>___.__£}/ Artemis, Diana. 
fr J , />/• v _.;/ , |L-I»/ leo. 
Luj/ ananus: sectator Aru. 
L_»o/ longitudo. 
lL_>/ aramaeus, syrus. L_*>$/ ___ As- 

sjria. 
l1_>/ Jeremias. 
^__o»/ , &»>/ , /5»/w. |e___>/ viduus, 

vidua. 
\Li)l lepus. 
_j/ obviam ivit. 
|__jo/ occursus; L_tojJ ohviam. 
(_♦/ terra, regio, ager. 
L__i/ e/ ti_-i/ , L___»/ terrestris. 
*_./ fudit, effudit. 
|)__»/ effusor. 
|^___/ jugerum, prsedia. 
}__.->/ Isaias. 
v ______/ Ascalon. 

|-_/ , vide __ , |__ , sm/> L&_ . 

|L/ vide sub |o/ . 

|L/ venit, processit. 

___/ venire fecit, adduxit. 

|-_LL_ et t_\-__o adventus. 

pL/ , />/. p*L/ asina. toL/ Assyria. \l^oi'{ assyrii. 

♦l/ , \fl'l pl- iLofL? et )#l7 locus, re- gio. je_ ex _> e^ U/ post, contra. 
^♦c_ postea. _s prfls^. insepar; in, cum, per, ob. 

|JL_ ye/ |£- /"• puteus, fovea. 

_>|__ male fnit, displicuit, malus 

fuit. 
_p_L/ . _.J_.|l/ vel __)L7 id. fj. Peal. 
<_L_/ malefecit, laesit. 
|li /*. |____ malus, subst. Satan; it. 

svbst. malum, infortunium, scelus, 

peccatum. 
fr_l_— > male, turpiter. 
|L<_..a pravitas, malignitas. 
L___ , melius | &____> , ;>/. |&s., _-r> e/ 

|Ln ->-> pupilla oculi. 
>li^ Bagdad. L_»l*s^> bagdadensis. 
^» olamavit, conquestus est. 
L-I^o—a elamor; questus. 
, — =* quia ; v a>4v=> ex *__> et s <_^ , 

ideo, ergo, propterea quod. 
»_a confudit. 

♦.-♦—Lf turbatus est, confusus est. 
_»[_ exploravit; patefecit. 
_»►_ inquisivit, monstravit. 
Loja» investigatio, manifestatio. 
}>-_> sparsit, disseminavit, dissipa- 

vit. 
f^llpass. 
i'J=> vt Pe.\ distribuit. ♦»_L/ pass. 

I»" dispersio, dissipatio. 

|ji*_-_ disgregabilis, dissipabilis. 

^.w quievit, cessavit. 

»_>_ fulsit, 

j©\__ glorificavit, gloriatus est. 

jo\___/ gloriatus est. 

|L_jo>__> vel |L<_jo>__ gloriatio; glo- 

ria. 
|jo\___ id.; glorificatio. 
Loya puduit. 
ILLoi — a pudor, dedecus, ignominia, 

libido. 
v a— a — ^l- demonstravit, ostendit ; 

intelligere fecit; intellexit. 
^>L{ pass. - it. intellexit, considera- 

vit, 
L___ intelligentia,judicium. 
La__> _ ___> pernoctavit, sedit, ver- 

satus est; mansit. 

> » r r . »*» » _e 

6__» , )___> , __ , j)L ^ — .£_ , |^ — 3 ; 

domus, trop. familia ; strophe. 
____> verb. denomin. in domo rece- 

pit, domesticum fecit. 
____>L/ pass. ; it. familiaritate, con- 

suetudine junctus est. 
|L— _-_ _- cognatio, familiaritas, con- 

suetudo. 
f _> diripuit; sprevit. 
|fo»__ direptor, spoliator. 
\l\oi-2> prsedatio. 
ItU et |L« C--> id. 
«_v_ _ ._►_ sprevit, illusit. 
|__f— ._ » contemptus, irrisio, ludibrium. 
L_o *Vi. 
^__t_ accipiter. 8 

^__ explorai i\ . 

^__> examinavit, serutatus est. 
;__» probavit, examinavit; elegit. 
|£_* __« exploratus, perspectus, elec- 

tus, eximius. 
^ — £-> cessavit, vacavit; defecit, 

desiit; "*_£_ part. pass. curre fuit 

alicui; it. adjective vt \l£* . 
^-g— L/ curse fuit. 
"*_-§-> cessare fecit, irritum fecit, 

abstulit. 
U^--- cessatio; abolitio. 
U-^i vacuus, otiosus, inutilis, irri- 

tus. 
|L_.__|_> cura, providentia. 
|L _.__£_> incuria. 
^ — £_> concepit, in utero gestavit. 

^|i_> j \^4^=> conceptus, gestatus. 
L_l_g__ conceptio, foetus. it. adject., 

}!§_> |&_§_> prsegnans, gravida. 
jl_> vel |L_> consolatus est. 
l__L/ et |L__L/ consolationem accepit; 

it. c. __ pers. consolatus est. 
|L.a_ consolatio, exhortatio. 
uio , ___» inter. 
k__ inter, in, apud. 
___ , |t_._ vide s. Lo_ . 
|-___ , |-___> ovum. 
\ — -_ flevit; ( £_o tw3 domus flen- 

tium. ) ^_!__ ___ luctus noster. 
}___- fletus. 
|-___ fletus. 
;_ --> praecox fuit. 
|;_<a_> primogenitus. 
jj — => et _-_ inveteravit, scnio vel 

usu confectus est, consumptus est. __-_> , defectus; ___> ^> ex defectu, 

sine, absque. 
jj_> cor, animus, mens. 
^oO>,3 pudore, timore aflecit. ; tur- 

bavit. 
_<n__L/ ^«ss. 

Ll(n_a_ terror, stupor, admiratio. 
i ______ ex _» et ^ , cum , _ , tan- 

tum, unice, seorsim. 
^o confudit, perturbavit. 
ii___a_ confusio, perturbatio. 
ILn N.^r. confusio, inordinatio; cor- 

ruptio. 
_jjd_=> jil. __) " \"\^> balneum. 
s ____jj_ balsamum. 
>a__. sorbuit, deglutiit, voravit; trop. 

vapulavit; laesus, vulneratus est. 
n>___L/ id.\ periit. 
\>___ ut Peal. 
►____ absque, praeter. 
_____ supervenit. 
J__> sedificavit; trop. ad virtutis 

praxim excitavit. 
___L/ pass.; it. consolationem, aedifi- 

cationem percepit. 
L_1L=> pedificator. 
^____ sedificatio, ?edificium. 
}__> sprevit ; neglexit. 
».__. suavis, gratus fuit; gavisus 

est. 
>*__=>L/ delectatus est; laetatus est. 
L___> aroma, thus. 
L____ jucunditas, delectatio; convi- 

vium; ii. unguentum. 
|.___a_ jucunditas, felicitas, fruitio, 

voluptas. |4.ma suavis, jucundus, mitis, beni- 

gnus. 
|L ___-__> suavitas; benignitas; lse- 

titia. 
___> _ im^»w^ dilaniavit. 
_____L/ pass.; it. dissolutus est. 
;___. sprevit ; arguit, condemnavit. 
!;__-_ spretus, contemptus. 
!;___ caro. 
jjiiL ___ posterior pars rei, it. prce- 

pos. pone, post. 
l___ quaesivit ; petiit, expetiit, vo- 

luit. 
i_ __L/ pass. ; requisitum, necessa- 

rium est. 

, |L_ _s petitio, deprecatio. ______ cum oratione : qu?eso, quse- 

sumus. 
|___ expetens. 
|_____ inquisitio, disputatio, qiuestio, 

petitio. 
♦___> _ *__»/ romovit ; intr. destitit, 

recessit. 
^__> percussit, calcitravit. 
"_ — __ nupsit, in uxorem duxit, 

U___> nuptus, maritatus. 
^.w , U___ dominus, maritus; prse- 

ditus, obnoxius. 
Ij* v -___ vel !j^_-»_> inimicus, adver- 

sarius. 
^-^-3 inimicus, adversarius. 
;___> exploravit; it. denomin. ferus 

factus est. 
;__> collegit, inquisivit; trop. evulsit. 
!;____ pecus, jumentum. 
L>L;_-_> hrutalis, efferatus. c_ 9 

L>;____s explorator. 
I* — _ inquisivit, consideravit, scru- 

tatus est. 
\ • % — - lmminuit; defecit, minor fuit. 
M-L/ pass. 

>»_ minuit ; parvipendit. 
j *_>L/ pass. - it. ut Peal in sensu in- 

trans. 
|;_t_ inferior; pusillus, parvus, vilis, 

plebeius. 
|Lo5_» — _■ parvitas; vilitas, humili- 

tas. 
L___ exploravit, probavit; exercuit. 
__J_L/ probatus est. it. consideravit. 
L_lo___ exploratio, probatio, expe- 

rientia. 
|V__> coll. grex. it. bos; pl. |?___> bo- 

ves. 
; — _ , |;_ , pl. ^_i_ , |__!_> filius; f. 

L;=> , |L;__ ; pl. £__ , |J-.____> c. aff. 

oi> — 3 , i^ ; — 3 , ^i--^» c^c. 

*»*;_> Bardesanes. 

L_j/ ;_. , J_j;_» filius hominis: homo. 

I; — _ creavit. 

»._;_> L/ pass. 

L.oi~_ creator. 

!_-;_> creatio, creatura, mundus, ho- 
mines. 

!>;_> grando. 

(io;_> beryllus. 

^;_> . fut. t^o; — _>j vel y;_ ,/_tf. >^^-j 
genua flexit, se inclinavit, cecidit, 
se prostravit; Part. act. ^£=> , ^*-> 
in genua procumbens; ?V. benedi- 
. cens; J-_;_> joar^. joass. benedictus. 

Pa. y£_> benedixit. 10 ^ 

i r oj-3 , J-»*» genu; it. genuflexio. 

|t_j__ benedictio. 

>©;__ sed, verum, tamen, imo, pro- 

fecto. 
_>£_. splenduit; 
_>; — => : — <->;__/ fulgura prodire, 

emittere fecit. 
L_V=> fulgur. 
$*—=> — ;_• '.partic. pass. \i*U> , incul- 

tus, simplex, rudis; innocens. 
|Lo;-;_ simplicitas. 
I; — a terra inculta ; quod extra est, 

pars externa; ;=__ extra, foras. 
Ll;=> exterior, extraneus. 
"__» maturuit; ( coxit. ) 
^__,_ coxit. 
jjo-o f. |&__o__- cselebs, virgo; pl. 

iii. signa virginitatis; integritas. 
|L_J_o_=> virginitas, caelibatus. 
i_=» , vide >L/ . -L^ la^tatus est. 

li^ vel |_^ id. : part. | k^o vel |L^* 

laetabundus; deliciis affluens. 
<-►]>*_? superbum fecit. 
-U^L/ fl^L/ l-.t^L?, glorificatus 

est ; jactavit se. 
|L_^ , Hl_^ decorus, excelsus, fio- 

rens. 
|L_!l^ magnificentia, gloria, splen- 

dor, deliciae. 
ILoL^ jthir. |LoL_^_ luxus, deliciae. I>k_, vide ^ • 

| _^ elegit, Part. pass. ( — _^ . 

(_=s^electus, eximius. 
|__^ v. -^-^ • 
"^-x^ finxit, plasmavit. 
|c____^ figmentum, massa. 
l^-s^ vir, bomo, maritus. 
^M;_^ Gabriel. 
ILoC-v^ , pl. ILoV-v^ , virilitas, for- 

titudo ; in pl. mirabijia. 
It-u^ heros, gigas. 
ILo^-x^ fortitudo, potentia, robur. 
;i_4J-/ fortiter se gessit, prsevaluit, 

vicit . 
j-o^L/ verb. denom. robustus factus 

est, viriliter se gessit. I__. ^*- vide V^ . |«o*4L juvenis exsors matrimonii, in- 

nuptus. 
I*-— 4_ c. ccetus, turma, agmen, cho- 

rus. 
I^ascendit; -^ascendere fecit. 
Ll^hcedus. 
_»^ — >^»4_ hlasphemavit, convi- 

ciis affecit. 
L-jo^ hlasphemia. 
— »^ contigit. 

los^ evasit, liheratus est, quievit a. 
«-«©KsJ vt Peal; it. liberavit. 
v,ov^ et v o>>^ procubuit. 
v »v^Lf se inclinavit. 
L»'ov4_ et L«'<>v*4_ gehenna. 
_^ , |a ^ pars intima ; medium ; 

it. in staiv emph. communitas, uni- 

versitas, vulgus; c. prcepos. -^_a . 

<_^_ intus, intra. ia a<Sk — <^->4j respondit. 
,^o^ aranea; tela araneae. 

I><^4 ' ''■ t^. • 

♦^ defecit; aruit; transiit; caruit. 

__^ erupit, effusus est; it. act. vt. 

Aph. ___s4j erumpere, exundare 

fecit . 
Lio-s^ color; species, modus; v _-,^*_2> 

sicut; itaque, ergo. 
^i^, veri. denom. coloravit. 
) «1.-4,, ■> agmen, turma spec. prsedo- 

num; it. prsedatio. 
^xl^ latro, prsedo. 
i_>a4^ refugium. 
_~s^ allexit, rete venatus est. 
^*4_ , ^a>4 ct |^a*4 rete. ^ mcechatus est. 1»^ adulterium. _i^ destitutus est, caruir. 
_ls^ orbavit, spoliavit. 

<-Uj-/ P ass - 

-isoo , |*»>^o part. pass. Pa. 

1^4. iV. Itks^ thesaurus. 

M*^ impetus, minse, audacia. 

jl^ secuit, laceravit; circumcidit, 

circumcisus est; statuit, decrevit. 
fl^ll pass. 
\\'v — ^ sectio, decretum; it. grex 

ovium, \L) iJ^ vel l-rii^ senten- 

tia judiciaria, judicium. 
It— .k^ , f. emph. \i'^l^part. pass. 

— it. subst. in fem. emph. insula. 
£»»■4 ' P l - \'^ , I&4, insula. 
y— -s^ et y— s^ risit, derisit; it. lusit. 
I— -o>^ risus. 

Georgius. j_s^ enim, quidem, sed. 

jj ^ revelavit, declaravit; it. in- 

trans., t-_ss_ migravit, exsulavit; 

trop. ^L&i ^ZJf v^X^ apcrti sunt 
vultus no$t?i, i. e. confidentes su- 

mus. 
___s^L/ pass. 
— -^/ detexit ; extraxit. 
\. \ ^ revelatio, prcec. o vcl. ^. , 

palam. 
Lilx^ revelatio, manifestatio, appa- 

ritio. 
ILaS^ captivitas; ipsi captivi. 
k-s^ fraudavit, orbavit ; se priva- 

vit, c. y*> ; li—s^ spoliatus ; carens. 
|I£__k^ Galatia. 
^s^ _ ^s^^ circumvolvit. 
JA—s^ Galilsea. 

U-X^ , pl. xr^^ ' W^4. fluctus. 
|&____^^ cranium, vertex: Golgo- 

tha. 
L___.a__sN_ arca, capsa. 
,__ 

politus, acuminatus 
|La)C~«>s^ audacia, impudentia. 
^—s^ i U*^ c - camelus. 
U_*s4. fovea. 

; —ss^ , 'Ut. j— — s^ c t v*^ > cuin 

1° fitt., act. perfecit ; consumpsit ; 

c. 2° fut., intrans. perfectus est; 

defecit. 1;«-^ > perfectus, comple- 

tus. 
^j___s !Sh consumrnatio, consumptio, 

finis. 
|LoV____s Sk perfectio, consummatio; 

trop. virilis aetas. •ss^ dolavit, sculpsit; L____s^ 12 ^ 

| I^ recubuit, latuit; part. pass. 

Hs^ . L_^/'. I^-I^ occultus, secre- 

1I1S. 

_ I^l/ latuit; degit. 

Ja^ , lIjo^ vituperium, contume- 

Lia. 
iru^ subripuit, furatus est. 
J_I^ et L_o_4 fur. 
c_L_i^o furtiru. 
oii^ , ^ , L__^ latus corporis ; 

trop. rei pars, regio ; lanx in bi- 

lance ; factio, sectarii. 
|£i^ . vide 1^4 . 
_aan.4-» A ^ gnosticus: nnq. sapiens. 
ILout^ abseonsio, occultatio; trop. 

de prcesentia realiin Eucharisiia. 
L_.j_4 vel lIjo^ res stupenda, hor- 

reudum quid; it. terror, luctus, ca- 

lamitas. 
^_ Aph. ^l texit, obumbravit ; 

trop. protexit. 
Liol^ thalamus ; trop. beatorum se- 

des. 
|ta^ hortus, trop. paradisus. 
Lu^ hortulanus. 
*»^ , I — «^4 genus; gens, __^ 

___^_ varius, ex omni genere. ■ 
L_v^ eructavit, evomuit. 

L«_^ hitus. 

vx_^J verb. denom. in latus recubuit; 

L-tti^ part. p. — it. actus recum- 

bendi. 
L_^ vocavit, clamavit. 
|e_^ mugitus, clamor. 
j-I^ abhorruit, fastidivit. 
v-v^ increpavit, vituperavit. ^l-a^ it. Ica^ , contr. a Iki-^ vi- 

tis. 
-v^ , >_4 ala. 
l-Jk^ anfractus, caverna. 
I^ fluxit. 

-C^ incitavit, instigavit. 
u*£^L? pass. et reflex. inde etiam bel- 

lum movit. 
|Ij_4 catulus. 

^J^, • L-j^ , ^M^k^ leprosus. 
L_^ uter coriaceus; vas. 
<__^ . il_K^/". boreas; septentrio. 
L__>4 septentrionalis. 
*£^ erasit, scalpsit, delevir. 
Pali _«^^ destitutus est, defecit, 

periit. 
-j^L/ id. q. Pali. 
^>i^ , L-ks^ os. gen. ossis. 
l^xot^L sceletus. 
ioft^ eomminutus est. 
-9^ eomminuit; perdidit, peremit. 
to»^ serpens, aspis. ^ abripuit; inundavit; everrit. 
traxit. i^L/ pass.; insurrexit. 

Ij^ Gerara. L^^ gerarenus. 

♦ ^4 • l>L4 ef li^ telum, sagitta. 

»_^ . L___4 corpus. 

?_ v^ , denomin. corporavit, corpore 

induit. 
>i_4L/ pass. 

L____^ ct L_a__4 corporeus. 
c_Li__o.^ corporaliter; trop. littera- 

Liter. 
|L<____^ eorporeitas. 
ili__o4 corporeus. 1^.»^ corporeus. 

^al^ tetigit. 

i*^ palpavit, tetigit. 9 pron. rel ; it. pron. demonstr. simul 
ac relat. ex : iaao\I e___> illi qui 
sunt de domo Jacob. — Nota geni- 
tivi. — Particula : quod; cpiia; ut. 
— Signum orationis direct. , sive 
loquentis sive alterius. 

J_>|> , J__|> et \L/> lupus. 

\\h it. !i» Dara. 

1^9 et |__>> m. } musca. 

u _j , fut. «_ _»*» et _v_»j macta- 

vit, immolavit. 

<— _•* sacrificavit. 

\Ls>i ct |(L_>J sacrificium, victima. 

|Le___> immolatio. 

L~_-,.*> altare. 

«__j agglutinatus est, adhsesit, co- 
hsesit. 

_— »»L/ id. 

\kkoy viscum ; compages, commissu- 
ra- 

j — =>* iluxit, abduxit, cepit, trop. 
rexit, gubernavit.; intrans. profec- 
tus est, part. pass. ;._>> , |£— -* — 
it. in sensu act. ducens. 

;_> sicut Pcal. - it. tractavit. 

♦JajL/ y>r/>.s'. it. se gessit. 

♦_>/ egit, tractavit, rexit. 

li-o? ductus, institutio, agendi ra- , 13 

tio, modus, ratio vitae, mores; vi- 

ta ascetica. 
\i*y ager, desertum. 
|L-jv_^o administratio, speciat. ceco- 

nomia Verbi incarnati. 
|„.ja_i , pl. |fc_$o_«, apis, apumexa- 

men. 
|__j mel. 
k^o* surdus. 

^^, _ ^-^» mentitus est, fefellit. 
"* — 4k' L ' mendax inventus est; fefel- 

lit; frustratus est. 
ji^t mendax, falsus, pl. /'. |lv1_»_4J> 

mendacia. 
|Lo_s^> mendacium. 
L_oi«j aurum. 
Ll_oi, et La_oif aureus. 
|o, et _oj miser fuit; Part. |o, , Llo> , 

et pass. fo? , \lo) miser. 
Lioo* miseria, dolor. 
i_f colliquit, effiuxit. 
*o«) — Pa. joj turbavit. 
«jo>L/ pass. 
mo* David. 
^oj , LsoJ et |fc-o> locus. pl. |fr__>oJ ; 

st. constr. fr_o«j , adverb. pro, mo- 

re, ad instar. 
^ se commovit; surrexit, intravit, 

descendit. 
>_>*/ excitavit, movit, intrare fecit ; 

intravit. 
v ___.___ > publicum a^rarium, bal- 

neum, forum etc. 
v > judicavit, damna^ \i . 
\L*i judicium, ^L» fc__ tribunal. 
\u\ judex. 14 , 

\l*lx> , |-a«C_ urbs, civitas. 

• 9 exultavit. 

_9 aspexit, observavit ; insidiose in- 

tuitus est. 
u_9 id. 

__97 id. ac Peal. ; £ro/>. apparuit. 
99 habitavit, mansit. 
I1I09 habitatio. 

lj_»_ contignatio, conclave; sedes. 
li— -» habitatio, prcesertim monas- 

terium, j)/. |l£«<> ; #. ovile. 
|£_Ij incola. 

*>9 , I99 setas, generatio, saeculum. 
I99 , lU» atrium, aula, domus. 
_9 calcavit. 
_-9LL/ />ass. 
}_.9 calcatio; obtritus. 
i_9 _ _»_.9 pulverizavit. 
|-'- *"f in jtulverem resolutus, minu- 
tus, inde pulvis. 

^ _9 timuit, veritus est, joar^. p. 

^__9 formidandus ; cui reverentia 
habetur. 
l-_»_9 timor ; religio, pl. |____9 — 

lY. id quod timetur, inde idolum. 
jj__9 et U--9 timidus, territus. 
|<_9 da?mon, /)/. I__* . 
Pai. v __ 1. 9 yerft. denom. amentia 

affecit, obsessit. 
^.9 vero, enim. 
•J-9 denarius. 
r«_9 dorcas. 

"_,9 partic. ex relat. _9 primit. et 
-^. : >_„9 ijui mihi est, meus, i^_-9 
tuus, etc. 
L_.^9 pactum, testamentum. L-9 , __9 mundus, mundatus fuit. 
l!_9 purus. 

__9 mundavit, purificavit. 
IL---9 purificatio ; puritas. 
cJl!_9 pure. 
L-J09 purificatio. 
|-_-9L irf; expiatio, purgatio. 
V_9 meminit. 
Ethpe. t-9L? ?V/. 

'♦—.-«JL/ recordatus est, in memoriam 
retulit. 

Ij; »09 memoria, commemoratio; 

fama. 

|P9 masculus; aries. 

___9 turbavit, intrans. sestuavit. 

__.?L/ pass. 

__9 ut Pe. 

|_— -9 perturbator. 

L_>__9 perturbatio, it. tumultus. 

| .1 .N 9 turbatus ; adj. turbidus, im- 
purus. 

JJ9 , vide U . 

^__9 , U__9 levis, facilis. 

^__9 , j__9 paucus, rarus. 

u__9 arsit, splenduit. 

u__9 accendit. 

|_9 similis fuit. 

__9L/ similis factus est. — -U/ id. 

__9 assimilavit ; seq. _> et ^. imita- 
tus est. 

Ll_09 similitudo, pl. L_„9 pretium. 

|L___9 similitudo, species, phantas- 
ma, figura. ^„9 dormivit. p__>9 dormiens, somno deditus. 
»9 , }_♦ sanguis. ^ij flevit. 

L_»J , |fe.,.\»» lachryma. 

^o* _ Pa. iJm\ admiratione affecit. 

•J*\ll admiratus est, obstupuit. 

|; Moj admiratio; prodigium, res 

mirabilis. 
|Liai»L fes mirabilis, prodigium, pl. 

|LV ? L . 
L19 appcopinquavit. 
_U9 apparuit, ortus est. 
i_j^L/ clarus factus est, apparuit. 
) »t> ortus, oriens, apparitio, mani- 

festatio. 
^♦i Oriens. 
lHj»>9 orientalis. 
^Lof Daniel. 
i^— 9 exstinctus est. 
^_9 exstinxit, abolevit. 
Lt3o» arca, loculus. 
vaboIjj, Decius. 
109 comminuit. 
Lo*o> parvus, tenuis. 
k_— 09 Tigris //. 
;i» feriit, transfixit ; impetivit. 
;*9 impetivit ; cornu. 
I99 sparsit, dispersit. 
L^v gradus ; metaph. ordo. 
^99 (tf 1^99 gressus est, calcavit, 

subegit. 
(^.^L/ /)ass. 
Y»»? assecutus est, attigit; intel- 

lexit; cum ^ praevenit. 
ILoli^» deprehensio. 
|_99 brachium; metaph. vis. 
99 pugnavit. 
Ij» ^ W» certamen, bellum. o, 15 

u.99 trivit, calcavit, stravit afl//<; 

trop. studuit, inquisivit. 
_ 99 id. ; erudivit. 
i+Yill pass. et reflex. 
U» Jo hymnus ; commentarium. 
L_* donum, munus. o» 

|o, ecce. 

La-o, tios. 

^_>o, Abel. 

|Lo_i__o, vanitas. 

L^oi cogitavit. 

.^oiL/ pass. meditatus est. 

^o^oi evertit. 

^o^oiL/ pass. 

^'aba^o) prsefectus, prseses. 

k^w Agar. 

I90, — 1-901 duxit. 

LI90, dux, director. 

I90, /'. ista. 

|Lo_|__9o, ignorantia, simplicitas, 

stultitia. 
^901 membrum. 
^0901 verb. denom. membratim seca- 

vit, in frusta concidit. 
1x090, confabulatusestjmeditatus est. 
L— 90, cogitatio, meditatio ; confabu- 

latio, delirium. 
9901 _ |; — .901 ornatus. — adj. deco- 

rus, magnificus, gloriosus. 
I9901 decus, gloria. 
ILoil.901 splendor, decus, magnificen- 

tia. L6 o, 

0« , /. <~*o) , is, ipse, ipsa ; pl. v a>o) 

/'• t * • 
forma enclit. oo) >//. et _o) f;pl> 

suost. : 001 Co" tu es, 001 o©i « o_o©i 
ipse est, _oi _oi , _-oi ipsa est, 
v oj/ v ofco/ vos estis, e^c. 

001 9 qui, 001» L_/ quicumque. 

o<y respondet articulo. ~o — *— 001 

6 *lY)<TOt>C. 

IL0I01 et |Lo L_©) status, identitas; 

essentia. 
60) /. -©1 ille, illa, illud ; pl. v a_joi , 

f r'* * 
I001 , ////. loow-') ; ajt?oe. |o> — > , l©iL 

etc. fuit ; factus est, accidit. Part. 

pasS. |ooi , |_ooi |v/. ^-»001 , (. — 1001 , 

factus, creatus, exstans. 
L_Iooi natiyitas, generatio passiva ; 

existentia; creatio passiva. 
uooi heu ! vse ! 
U001 materia; chaos. 
l1^.oo) et ^___o©i materialis. 

» r r < . 

Liooi , 2« s/. constr. ^ooi e^ ^ooi , 111- 
tellectus, mens, intelligentia. 

v ooi _ Part. pass. ^o&y— — ao , Lioov-ao 
mente praeditus ; flrf/. intelligens, 
sapiens. 

ILajoov- intellectus, intelligentia. 

|_Jo©i Hunnorum gens. 

Ls;iooi praefectus, judex. 

|Loo) abyssus; fovea. 

^.^.01 vel ^«» — o) tunc ; deinde. 

^--oi ij_.© sedificium, templum. 

^_»o) , v. sub. ^o/ . 

La_<* ita, pariter, I it. ^-•»©1 nunc, tunc; ergo, enim. 

^o) , Li-©> ita, sic, pariter. 

^o) sempcr c. procl. ^ , illuc, pro- 

cul, ultra, ^oV-— o r-k* ^» abbinc 

et ultra. 
_„ja__o) Haloris n. pr. urbis. 
Y_oi _ y±* gressus fuit, incessit ; 

discessit. 
(___©) incedens. 
^o) _ ^.o)/ sprevit. irrisit. 
|_i__oi Helena. 
t__^i__©i Elpidius. 
Lx>oi _ —xtoij' avertit oculos, animum; 

destitit a, neglexit, reliquit. 
| ^",1 La_oi regio tenebrarum. ( cf. 

L»ooiL abyssus ). 
ioi meditatus est ; contendit ; 

ausus est. 
v oi , Ljoi /. I» 01 ; pl. c. ^Aoi hic, iste, 
o_jo) ( ex \— '01 ct oo) ) hic est, lioc 

est. 
1)0) gratus fuit, placuit, profuit. 
LiLoi usus ; utilitas ; voluptas. 
o^joi India. 
|1o».joi indus ( niger ). 
J_)ooi Hunnorum gens. 
IL0L001 et ILaljoi suavitas, voluptas. 
t^Soi convertit ; pervertit; evertit, 

subvertit ; intrans. se vertit; re- 

versus est; adverbidliter seq. al. 

n rbo, iterum. 
^._oiL/ pass. ct refle.r. 
«7.901 11 1 Pe. 111 sens. act. 
i^ioiL/ pass. et reflex. ut Ethpe. ; it. 

trop. rersatus est, sese occupavit 

iu, egi' de. 17 y-oi/ ut Pe. in sensu act. ; it. redire 

fecit. 
|_-_-o) reversio, inversio, aversio ; 

|&o_j |c_9o>_ anno sequenti. 
c_L__o, contrarie, inverse; deorsum. 
J__>oi et L__oi diversus, contrarius, 

perversus ; f. |-___oi res perver- 

sae. 
^i-oi prsefeetus. 
I^jw meditatio, studium. 
£joj©i Herodias. 
_ajojoi Herodes. 
Ls»©, hic. 
Liojoi aroma. 

fot _ Af. }oi/ nocuit, la^sit. 
|*oi cj: |«oi et |__, hac hora, nunc. o et, atque. 

_o , J-_o vae, heu ; subst. malum, 

miseria ; pl. L_ Lo verba lugubria. 

__>o heu mihi ! 
Uo — part. Vo , |l_.o , |-___.o decens, 

necessarium ; |e____ , sicut opor- 

tet, convenienter, juste. 
lC_-o conventum omne, inde tempus 

constitutum ; locus in quo conver- 

santur, vel ad quem convenitur ; 

adverb. c. _ vel ^ , ad occursum, 

ad, versus. 
|L*_. a verbo. »--o , o radic. excidente 

et in vocalem longam commutato, 

congregatio ; Ecclesia, templum. I \&\\ , L_/f, v. s. _oi . 

U_i* fimus, stercus. 

^_i emit ; redemit. 

^i vendidit. 

^vji/ pass. 

li-i" tempus, /'. |eo_t pl. ^l__j , |-__-i' 

vices ; |-\__i pluries. — arfy. |-__t 

primum ; quondam. 

i ~__r pix. 

L^J tintinnabulum. 

Jjo^J dimin. tintinnabulum parvum. 

♦4j clausit ; compescuit, cohibuit. 

•^\\ pass. 

— _9t - <_>( , \'ay\ part. prces. ; — adj. 

justus, sequus ; impers. justum, 

«quum est, decet, oportet, debe- 

tur. 
-o«[ justificavit, justum agnovit; 

inde approbavit, adjudicavit. 
L_.«i justus, integer, probus. 
|L__.«i justitia. 
loii vel _oii gloriatus est. |oit , l-on . 

splendens ; prseclarus, gloriosus ; 

pius. 
_©i«i/ splenduit ; glorificatus est. 
_oit purificavit ; glorificavit. 
-oV«i/ pass. ; it. splenduit. 
|Lo__om splendor, puritas ; magnifi- 

centia, honor. 
»oii splenduit ; it. vigilans fuit, |£-oi| 

vigilans ; <\ ^_ cavens. 
joii monuit, invigilare jussit. 18 i 

|)oi j" fulgor, splendor. 

o; .011 , |Lo£«oii praemonitio, vigi- 

lantia, cautio, inde securitas. 
;__o? Zubair. 
L^oj" jugum; par. U^oi" ;__ socius, 

collega, maritus ; L^oi L;_ socia, 

uxor. 
^oi" verb. denom. univit. 
k^oi/ univit, junxit. 
Lll^oi par, duplex. 
ILall^oi" duplicatio, geminatio. 
L^ooj' conjunctio, conjugium: coi- 

tus. 
*t _ ^oi" yiatico instruxit ; dotavit. 
!»oi viaticum. 

u.| motus est, elatus est, discessit. 
>„ \\ movit, gestavit, circumtulit 

cum pompa. 
___jt/ pass. 
__o|* et _»o||" Jupiter. 
_( motus est, se movit ; tremuit. 
_»iLL/ id. q. Pe. 
__t/ commovit, turbavit. 
( io\ motus, tremor ; terrsemotus ; 

tumultus, casus. 
|___oi' commotio, tremor. 
\$o\ hyssopus. 
„soi _ _. — 1\ adulteravit ; mendacii 

arguit. 
^_/f adulteratio, falsitas, fraus. 
L__/( adulteratus ; mendax. 
Ijoi pugillus ; vola manus. 
£uf locusta. 

L___i repellens, violentus. 
\L\ lux, splendor, decor. 
p'Uf zizania. >£_f Zaiat. 

|.l— T armatura, arma ; apparatus bel- 

licus ; ornatus. 
~.j' v. denom. armavit, roboravit. 
^f i/ pass. et reflex. 
\L*\ ?n. oliva ; oleum. 
Lsi vicit; purus fuit, justificatus est. 
__«i/ victus est. 
__>t victorem reddidit ; justificavit, 

absolvit; innocentem declaravit. 
|L_ -f victoria ; justificatio, innocen- 

tia. 
\H\ victor ; innocens, purus. 
|_;J>i Zacharias. 
___.! conspersit ; effudit. 
■^i" defecit, inde viluit. 
^ \\ vilem reddidit ; impudentem 

reddidit. 
jj__ -i" vilis, contemptus ; luxurians ; 

libidinosus. 
cs_jl__i libidinose; contemptim. 
|L____i' abjectio ; lascivia. 
— __>t hausit. 

__._! _ ___i/ illuminavit. 
L___[ lux, radius. 
^*i _ yx>\ tempus constituit, invita- 

vit, paravit, adduxit. 
\Uoo\ invitatio. 
;_oi cecinit, psalmos canta\ it. 
v-oi" id. q. Pe. 
;_~<m/ cantatus est. 
|£_oi cantus, musica ; psalterium. 
\iJoo\ psalmodia, cantus. 
|j__»^_o psalmus. 
!__?;__£__ psalmodia. 
Li» scortatus est, Part. U'\ , L__f > f- |£ Jf; subst. meretrix ( Mulier 

adultera). 
|La_» fornicatio. 
J et J , \\\ pl. ^_1m , \JlZ\ , modus, 

species, qualitas; ratio, methodus. 
o__» increpavit ; impulit. 
l___»(/ iratus est ; torvis oculis in- 

tuitus est. 
\kJ.\ durus ; iratus; ardens. 
__*» clamavit, clangorem edidit. 
_._)/ id. 
;__i parvus fuit aitt factus est, dimi- 

nutus est. 
|>__i parvus, minor, vilis. 
_> _i crexit ; suspendit ; Part. p. 

| __a» ; adj. elatus, tumidus : 

subst. crux ; cruciflxio. 
|L___a» suspensio, crucifixio. 
Lot* uter. 

L_o[ utrium confeetor. 
_4i pressit, coarctavit, ursit. 
_4ji? pass. 
Wi\ lorica. 
191 _ i — -91 , \\ — .?» armatus, fortis, 

strenuus. 
*.\\ sparsit ; seminavit. 
\-L'i\ semeu; granum; proles ; satum, 

seges. 
t-^_*j» disperse. 
\l'f\ spithama. >— — •£ Hachim. 
\k[L vehementia. 1<> 
\i\- , v. s. >;_ . 
_*_ exarsit. 
>.__./ amavit. 
___LL/ pass. 
____. , | -\.-\.. dilectus ; subst. ami- 

cus ; n. pr. Habbib. 
L_a,_ amor. 

y__. confudit, miscuit. 
^__. concepit, parturivit. 
^__. corrupit, vitiavit; peremit 
^__.L/ pass. et reflex. 
jj_w pler. in plur. jjL__ dolor, proi- 

sert. parturientis. 
^__. , £L__ funis, laqueus. 
^_— , jj — _-. corruptio, ruina, des- 

tructio. 
Li_____a , fem. |iLi_____9 corrum- 

pens, perdens. 
Lu____kjo corruptibilis. 
L_i__. segnis, piger. 
f__ pressit, se compressit, inde fes- 

tinavit ad. 
|£__. socius, proximus; alter. 
|Lo;__. societas, conjunctio. 
____> clausit, comprehendit. Part. 

pass. ____ . 
___>L/ inclusus, obsessus est. 
Ll_a__ inclusio, incarceratio. 
IL^-L perdix. 

Lflo^. chcerogryllus, hyrax. 
|(_^. claudus, mancus. 
t_ , |C- a rad. , — _/ unus, una; qui- 

dam. ♦— - JL uuusquisque, singuli ; 

pl. contr. |j£- invicem. 
I»- ^a* et li__j rcl oi»__o statim. 
|La_C_ unitas, unio. 20 

^U»- unicus, solitarius. 

ILaLlL» singularitas, unitas. 

*LL verb. denom. univit. 

JLLl/ pass. 

|^_ et _>£_ gavisus est, lsetatus est. 

part. I^. , l!»L lsetus ; |£_L ,>•> gau- 

dendo. 
_LL lsetificavit. 
_£-/ &rf. a<c Pa. lsetificavit. 
|ovl , ILo^L st. cst. Lo, — 1 gaudium, 

lsetitia. 
Ll*L pectus. 
jL» circumivit, \Ut- circumdatus ; 

it. circumstans, circumjacens ; ac- 

tive cingens. 
jL« vel _>C- circa, juxta. 
L*_ _ Pa. Li_L renovavit. 
|LoL»L novitas ; res nova, inaudita. 
|L»_ - initiatio ; renovatio. 
|*L Eva. 

|o_ _ _oL monstravit. 
_oLl? pass. et reflex. 
|c_.*_-L demonstratio, specimen, ar- 

gumentum, exemplum. 
[laL pl. |L5a_ serpens. 
>-> defecit ; victus est, impar in- 

ventus est ; reus fuit ; L__L victus, 

impar ; impers. debetur, oportet. 
l_,_1ll/ damnatus est. 
t_Ll vicit ; reum fecit, damnavit. 
___Ll/ victus est ; reus fuit. 
_>_» , J__o_ et |(x_aL debitum, rea- 

tus ; delictum. 
[kLL reus, debitor. 
|La._LL reatus, condemnatio ; defec- 

tus, clades. |(a__ urbs munita. 

__ misertus est, pepercit. 
i* * * i ' 

(__a_ V. S. I— — . . 

__. detersit, lavit. 

»_L strinxit, constrinxit. 

;_L intuitus est, consideravit ; ex- 

spectavit ; spectavit res ad. 
|£L_ aspectus, intuitus, visus. 
|L- vidit, providit, exploravit ; frop. 

praecavit. 
_t-L/ visus est, astitit. 
|o^_L aspectus, species ; visio, spec- 

taculum ; |o^__ palam. 
|L^_ visus ; conspectus; species, ap- 

parentia. 
t__ >»— — -o spectaculum; speculum. 
|L_ -i — I|.L.__o visibilitas, apparitio. 
_»i_- cinxit ; intr. iter fecit, __t__ — 

cinctus ; it. act. cingens. 
jloi-L Ezechias. 
ji_L Hazar. 
v ;-f— - Junius mensis. 
l£— erravit, peccavit. 
— &-/ peccare fecit. 
^■6-_. v. ^__ . 
lovg— peccatum. 
t—^JL peccator. 
|l_^_ sewe p/„r. peccatum. 
«_4— rapuit, diripuit, abripuit. 
<._.§-» L/ pass. 
;^- percussit. 
^,oL , l^, oL baculus, virga. 
I — _. inf. \L» vixit ; salvus factus 

est. 
_L/ vivere fecit, vitae restituit : vi- 

vificavit. __ , (11 vivus, vivens ; f. subst., st. 

c. -_-L , vivificatio, reviviscentia . 
|1_1 semper in pl. vita. 
e__l , ILaLL animalitas, vita. 
|___ , |L____. c. animal, s£. c. L_ — __. 

/>/. |L____. . 
L____i vivificans, vivificator. 
t_J- y. 5. ^l . 
^__1 , (ul p/. ii_-l , |L______. , robur, 

vis ; exercitus. 
^__1 v. denom. roboravit. 
^_11l? pass. ; roboratus est; fortis 

fuit, prsevaluit. 
LiiL-v-l ct \>L \IL f. |__.J____L ro- 

bustus, potens, strenuus. 

Ii___ V. S. ^W» . 

L_l contr. ex L__l , palatum. 
*__. scivit, cognovit. 
>e__ sapientem fecit, edocuit. 
|-___L scientia; sapientia. 
| *».iL sapiens, doctus, peritus ; as- 
tutus. 

* * r |L _______ sapientia, scientia. 

Lt____l_> sophista ; doctor. 

____ , \-\ \.. lac 

li__\__. talpa. 

_g--- miscuit ; se immiscuit, L-^-L. 

commixtus, implicatus. 
|L __£___ mixtura ; communio, con- 

junctio. 
___ dulcis fuit, U - , £__, ; dulcis, 

suavis. 
IL__L__1 dulcedo. 
(___-_ rima, caverna. 
IJa — ___ dies festus, convivium spcc. 

nuptiale. 21 

LU arena. 

>o__v_. somniavit ; >c___ , | _-___. , 

somnians ; it. sanus, salvus, vali- 

dus. 
>c____.L/ sanatus est ; convaluit. 
|__\_ somnium, visio. 
|L<_____, sanitas, integritas. 
____ mutavit. 
___! mutavit. 
«___1l/ pass. 
_a — __J. mutavit, transformavit ; 

transtulit. 
____-_/ pass. et refl. 
_a.__. pro, propter, loco, instar. 
[____.__ mutatio, distinctio ; vicissi- 

tudo, varietas, gradus ; res inso- 

lita. ^".°i Si..<_- ^s varise species. 
\k \..-v> diversus. 
»____ spoliavit. 

♦__! spoliavit, diripuit, violavit. 
*__Ll/ pass. 

L___L debilis, abjectus, miser. 
|L____L tenuitas, debilitas. 
\ -_. aruit, marcuit, languit ; trop. 

defecit, evanuit. 
u__l calefecit; arefecit. 
|t___ socrus. 
^___. portavit, coacervavit, recondi- 

dit, cohibuit. 
> ~___l]' pass. 
»1 incaluit. 
L_>__ calor, sestus. 
|v>.<mL calidus, sestuans, ardens. 
|L___41 a^stus. 

|c_.__ calor, aestus; trop. furor. 
fis __ v. denom. ira inflammavit ; 22 u. 

impers. o_> Lco__ ira exarsit. 
co^Il/ iratua est ; commotus est. 
____ _ ^___ fortis factus est ; inde 

perstitit, patiens fuit. 
c__ _ *__ pudore affecit. 
*__L/ erubuit. 
;__. fermentavit ; Part. pass. U~- , 

!;___ ; - subst. fermentum. 
|;__ vinum. 

|;__ pl. l£— - et |;__ , asinus. 
, |___ quinque. 
quinquaginta. 
J__o_ quinta pars. 
Ju. fiexit ; finem intendit. 
|L__ taberna, officina. 
i^_ doluit. 

|-x^i_,,/>/. I-— ^u. suspirium, gemitus. 
L^l_ gemens; liebilis. 
Y_>_ Henoch. 

_£__ aromatibus condivit mortuum. 
cg_-L/ ;wss. 
_§__ ?'</. ac Pe. 
cga-L/ ^)„SS. 
|ii\£-- ef c. contr. \L§L triticum, pl. 

^_ misertus fuit, propitius, clemens 

fuit. Part. V I1 . 
L_u. miseratio, misericordia. 
|_u. clemens, misericors. 

Ananias. 
Henanjesu. 
| ____.L supplicatio. 
| — ___ impius, apostata ; ethnicus ; 

profanus. 
|La__. impietas, ethnicismus, idolo- 
latria. >.__. suffocavit ; angustiavit. 
__ >// Pe. ; submersit. 

L? J50SS. 

\ — __ , )!_._ mundus, purus ; subst. 

titulus honoris adhibitus pro Epis- 

copis, Abbatibus. etc. 
_____ puriilcavit, absolvit, sanctifi- 

cavit, expiavit, Part. pass. >._._™ 

)!«*.„*> justificatus; adj. innocens. 
__k_L/ pass. ; veniam, absolutionem 

accepit. 
|La___L innocentia, sanctitas. 
yLa__l Sanctitas Vestra. 
__>__ , |___>a_ misericordia, propi- 

tiatio, condonatio. 
v__ . invidus fuit. 
♦___ contempsit, exprobravit. 
|^___ probrum, ignominia. 
y__. cohibuit, pepercit. 
^_w ablactavit. 
)___. zelus, invidia. x_ — jJt sine in- 

vidia ; sine contentione. 
^— > fut. ^i—j validus fuit, ^ — __. , 

fut. v o_L_j prsevaluit, vicit. 
^L___ castellum, arx. 
Lu___ munitio, defensio; robur. 
Lu.__. validus, fortis ; difficilis. 
^<_____ parum quin, vix, segre. 
;___ defecit, imminutus est ; eguit. 
;__./ perdidit, damno affecit. 
!;____ indigens, deficiens, destitutus. 
)__> texit, operuit, abscondit. 
.___ ?// /*<?. 

)___ ?/ L-___- absconsio; tegmen. 
|La§____ studium, sollicitudo. 
L§3»- adhortatio ; sollicitudo. |_ _9o_ f. manipulus ; it. palma ma- 

nus. 
jiL fodit. 

J. , |1L , contr. a ,;_ \\£. , lumbus. 
7 t- messuit. 
•__•-/ /?ass. 
\f iv- messis. 
1)0*1 messor. 
_u_ curam habuit. 
__!__ impudens, audax fuit ; _-»_-_o 

sollicitus. 
i3»_— / procacem reddidit ; it. audac- 

ter ursit, ausus est. 
|i.o_l audacia, impudentia ; perti- 

nacia- 
L4.1 testa figulina. 
ILa-LtL audacia, impudentia ; sollici- 

tudo, solertia. 
«w. , ji__, f., pl. u_-__ et |_____L 

ager, campus, prsedium. 
|;_ _ _C-L/ altercatus est, contendit. 
Lu^l contentio, litigatio. 
_>£_, , fat. __;___ , vastatus est, de- 

sertus est ; trans. _>£- , fut. i_o;_j 

vastavit, bellavit. 
_>;-L? et — <;-L? pass. 
_>;_.]' vastavit, destruxit. 
|__«a _ desertum ; vastatio ; it. ci- 

conia. 
[=>£. c. gladius ; trop. bellum, csedes, 

vastatio. 
l_o;_ vastator. 
y£- et y^* combussit. 
^i_ , Li^. anathema. 
>o£_. , L__;_exsecrandus ; saevus, fe- 

rox. |__;_- crudelis. 

fc_Li_^. dure, crudeliter. 

L_.t-1 acutus ; promptus, velox. 

-_L__C-^ acriter, prompte. 

_o£- prsescidit. 

_o;_ - frenduit. 

)_)o_ stridor dentium. 

;_, _ Pa. $;_. liberavit. Par^. ac^. et 

pass. ȣ.___ liberans, liberatus. 
\ill\ pass. 
i;i_ sm<? sma. m v pro quo |$L_ i~_ 

liber, nobilis, f. |L»L_ libera, nobi- 

lis ; |?L_ liberi, nobiles, optimates. 
c_|j} 1 libere, more liberorum ho- 

minum. 
\io\\L libertas, nobilitas. c»Lo>L_ ___> 

vel oiLof L_ ^» sua sponte. 
v £_ Carrhse. 

__;_. mutus, surdus fuit ; tacuit. 
_£_ obmutescere fecit ; incantavit. 
J_V_ incantamentum. 
L_;L mutus, surdus. 
L_;_. magus, incantator. 
!__*;__ ars magorum ; incantatio. 
([;_. />ro |L;_./ finis. 
____ numeravit ; imputavit ; repu- 

tavit ; _> sestimatus ; act. 

reputans. 
_____! f meditatus est, secum reputa- 

vit. 
L_la_ cogitatio ; supputatio. 
L__.a_ enumeratio, census, summa, 

ratio qua3 redditur. 
|_____ cogitatio, mens, consilium. 
____ utilis fuit, ____. , L_____ utilis ; 

aptus, idoneus. 24 * 

._-.L/ usus fuit. 

i^jL fut. y _..» obscuratus est ; cali- 

gavit ; ^rop. exaruit, defecit. 
}_•_ (V t__a_ tencbrae. 
J_a__ tenebrosus ; turbidus ; tene- 

brae. 
^ — L. conflavit, fabricavit : struit, 

machinatus" est. 
jja___ tempestas. 
*j_ _ >__/ coenavit. 
!&____ ccena. 
«_L passus est ; doluit. 
(___ pl. £__ ])assio, compassio ; do- 

lor, tristitia. 
U__ passibilis. 
yoi — - signavit, obsignavit sigillo ; 

intr. se occlusit. pass. obsignatus 

est. 
L_&_ signatio; signaculum. 
L>__ affinis, gener ; sponsus, coniux. 
»__. superbe progressus est. 
♦ e_L/ se jactavit, gloriatus est. 
IV.c_ superbus, glorians. 
|Lo;_iL. superbia. 
I__>_\_, accuratus, exactus ; compro- 

batus ; decretus. i _>4 bene fuit ; laetus fuit. 

__£ benefecit; paravit. 

— _£l/ jsff.ss. <tf reflex. 

_>4/ recte egit, benefecit. 

a_.£ , |Ln — _4, gratia, benignitas ; 
beneficium, . r La___4 >___ gratias 
tibi egit ; gratum, benignum se prsebuit erga te. 
L_>Lg_> et Li_^L>» benefactor. 
_4 quaesivit ; rescivit. 
_4 , \Ll et t_4 nuntius ; fama. 
»..-•>{, mactavit. 
|__^, macellum. L__£ coquus. 
__^, mersus est. 
__4 immersit. 
p_4> sigillum, signaculum ; gemma ; 

impressum signum, effigies. 
^— — 4 immersus ; sopitus. 
^, _ k^»L/ vexavit. 
^L^L/ id. q. Ethpe. • it. rixatus est. 
I«v4_<4 objurgatio, disceptatio. 
L^oio^ stirps, familia, cognatio. 
L=>_-£ bonum, beatitudo : ? \L\i __a£ 

beatus qui. l£— ^» _oia_a£ bentitu- 

dines komini: beatus homo. 
_4 , I— — 4, bonus ; adverb. _4 mul- 

tum, bene ; ——4 -*— _• admodum, 

magnopere. 
|L&_4, bonitas. 
Li_a£ beatus. 
L>e_a£ felix, beatus. 
i_>ai_|,a£ luscinia. 
t„va^ liber ; tomus. 
_4, volavit. 
__4 natavit, supernata vit , inunda- 

vit, inundatus est. 
—.-4/ natare fecit, submersit. 
U_«4 inundatio, diluvium. 
|>a£ mons. 
J_ja^ montanus. 
___.»a^ mons Sinai. 
|£4 septum, ovile. 
t__ja£ turca. \11^ ex tribu arabica Taj; arabs. 
^L| lutum. 

Y^ et i^ forte; quin etiam. 
|i_£ ars ; artificium, fraus. 
^-kl v. denom. "arte, artificio usus 
est ; decepit. 

)~*l ct L__£, ordo ; statutum ; ritus ; 

ornatus. 
_a _£ v. denom. ordinavit, compo- 

suit ; statuit. 
J_— <4 ordo. 
(4, , | L_|, puor, juvenis ; famulus. 

f. |iL_£ puella. 
^-S>^L/ juvenuit. 
|Lo__£ pueritia. 
^4, _ >%_£ texit. obumbravit. 
|___4, umbra; figura. 
U— £_ umbraculum ; tabernaculum, 

tentorium. 
iilet Vg ros. 
yc —^, oppressit, lsesit ; fraudavit ; 

male tractavit ; sprevit. 
{'.-q^J, injustitia ; calumnia. 
__{, inquinavit, maculavit. 
|La_a_4, et |t___{,L contaminatio. 
L_^ _ Pn. L_£ et |L_£ contaminavit, 

Part. act. ct pass. || — _£ao , /'. 

!L_l£_ . 
L_4l/ et IM_jjLf pass. 
L_^, , |L_£ irnpurus. 
|Lo(__4 ct |L__£ immundities ; con- 

taminatio. 
;_ _ £ abscondit, se abscondit ; inhu- 

mavit. 
;_ £L/ pass ct refl. + 25 

^Jy aemulatus est, zelo exarsit. 
L_i, zelotypia ; aemulatio, zelus. 
|La_£ zelus, invidia. 
—14, _ _u£ polluit. 
\ki!y immundus. 
\Ay erravit, aberravit ; trop. perdi- 

tus est, periit ; trans. fefellit ; ob- 

litus est. 
_ Lyj oberrare fecit ; decepit, se- duxit. 
_L_a£ semper. in st. abs. error; ob- 

livio ; dolus. 
|L____4 error, ignorantia, oblivio ; 

dolus. 
|u%fr_ fallax. stibst. deceptor, seduc- 

tor. 
ytLy gustavit, manducavit ; metaph. 

expertus est. 
n \y , L_*£ gustus ; metaph : experi- 

entia, judicium. 
^-»4, onustus fuit, portavit, Part. 

pass. y .vf, , J-__{, scepius usurp. 

active ; portans. 
^l oneravit ; portavit. 
^, , l_£ onus, sarcina; trop. sollici- 

tudo, cura ; c. i__u vel '—a- curam 

suscepit. 
Liaijj, et \)aQ asportans ; vespilio. 
\k^ clausit 

__£ applicuit, pressit. 
__4,L/ pass. et refl. 
L___£ typus, figura ; modus. 
__4 v. denomin. figuravit. 
li_^ f. unguis. 
*£{, expulit, abogit. 
L)o^, tvrannus. 26 

ILajo^, tyrannis ; it. audacia. 

_*;'■£, pereussit. 

_>;£ percussit ; inspexit ; Llaa -_;£_o 

fame confectus. 
«.a^,/ id. q. Pa. Part. Pass. >_;&_ , 

Ls^i subst. L__j l^oL lS^Jo niotus 

oculi. 
L-SJq^ agitatio, vexatio; molestia. 
li^, fulium. 
_>£{, , L_o;^ egregius, nobilis, prses- 

tans. 
\Ly et <^Ly latuit, se abscondit. 
«-_-£ abscondit, celavit. 
_-l{,/ adscondit. 
|-_*4 latibulum. \\L vel L_»L. pulcber, bonestus ; de- 

cens, conveniens. 
ILo-L. pulcbritudo. 
__L. _ -_4»L/ appetiit, desideravit. 
__>- — =-» Iebus nempe Jerusalem sic 

primitus nuncupata. 
^«-w. _ 'V-il detluere fecit, deduxit ; 

transmisit. 
\_-__L/ ductus, transmissus est. 
^o/ duxit; abduxit. 
U___ /'.. onus, sarcina. 
_. arefactus est, aruit. 
arefecit. 
L___ siccus, aridus. 
Iv__ _ _«o/ confessus est ; professus 

est, credidit. 
_«o__/ promisit ; confessus est. |_«o_- vcl L^«a_ promissio. 

|La — _•__, confessio, professio, inde 

martyrium ; fides. 
|£ — .joL confessio, professio fidei; 

gratiarum actio. 
\U\ st. c. *_/ et ♦_ , pl. £-!-»/ manus ; 

trop. manubrium : potestas ; c. 

prcep. _s per, ope. 
sx^_ fut. -.»— > , cognovit; scivit, in- 

tellexit ; Part. p. | — LtS , adject. 

celebris, insignis ; determinatus, 

certus. 
n\)o/ scire fecit, indicavit, edocuit. 
Sckaph. •sxjc— indicavit, significavit. 
>x«.oe_,/ novit, cognovit, intellexit. 
I ___»-_ pl. !___.«_!- cognitio, scientia. 
) — -0«-- sciens, intelligens ; doctus ; 

notus, familiaris. 
Li„_o^» sapiens ; rationalis. 
[-_.«._ intellectus, scientia. 
_.J__o verb. denom., mente dotavit. 
ov» 6! beu! 

o©v- , i_o>I fut. irreg. "^fco, imper. 

— >oi , inf. ^____o . Part. act. _>oY» , 

J_ov» Pflr/. joass. __»ov» , L___ov» , 

dedit; concessit; permisit. 
<__&v»L/ pass. 
L_oi___ et |-_._©io_o pl. |____oia_. do- 

num ; gratia. 
>oov- et |»oov» Judaea. 
I^oov» Judas. 
^»oovt judseus. 
♦ _. littera judb. 
_wj/_» Jairus. 
____.!___» Jovinianus. 
L»>a» judseus. Jla_ Joannes. 

uaniAai Julianus. 

\llal Josias. 

^ool , \*a! dies. 

^oa- , t_»o_. a t-aoo- et poi hodie, hoc 

tempus. 
}_--_/ dies, opp. nocti. }___-/o \'.\& 

nocte et die. 
pal columba. 
pal p/. J_2jo_ Graeci. 
______•_- Josephus Flavius ( legeti- 

daric pro sEsopo.). 
___>_. Joseph. 
^>fjal Jordanes. 
^iu Jazdin. 
,__. inusit. ; ►___ separavit, solita- 

rium reddidit. Part. pass. *— --__> 

separatus, derelictus ; fr'o/*. ne- 

glectus. 
)C___- unicus. 
J-v__-_ unicus ; proprius ; subst. ana- 

choreta, monachus. 
*__- , f. ,J_L? peperit, genuit. 
v___L/ genitus est, natus est. 
Ao| genuit, generavit ; produxit. 
v__> , |C_v- partus, generatio ; nativi- 

tas ; proles, filius. 
|L»J__ st. c. L»__- , parturiens ; geni- 

trix. 
|Lv- ___ , pl. |lC-__- mulier foecunda ; 

genitrix. 
|j____ genitor. 
|»-_-_ infans. 
li__a_ parturitio, generatio ; nati- 

vitas. 
"__- inus. _ ">__/ ululavit ; clamavit. 27 
|c____ ct (£_____ , it. |-_-__/ gemitus, 

ululatus. 
___ pro _£_/ , nnq. ___«/ didicit. 
Pa. _____/ docuit; demonstravit, 

Part. act. ____ , h\4 . 
t_4__al disciplina, studium ; scientia, 

doctrina, mrfe religio ; institutio, 

educatio. 
}____ doctus, peritus. 
t____o magister, doctor. 
t__- e^ ___. juravit. 
t___ mare. 
|____ lacus. 
!___./ , y. s. ^o. . 
|_____ dexter ; dextera mauus ; me- 

taph. pactum, fides data. 
|_i__L australis regio. J-~-Lj | _♦/ 

Arabia Felix. 
L_____ Jamlicus. 
____ suxit. 
___._ lactavit. 
___/ ?V/. ; trop. largitus est : >oi-_» , 

|__i__ nutrix. 
___- _ ___oo/ addidit, auxit. 
___>oLL/ />ass. 
| — ___oL e£ |c___oL additio; incre- 

mentum. 
|__- germinavit. 
_-o/ germinare fecit. 
|Lal_- aviditas ; cupiditas. 
L&_ — __o/ potuit ; perfecit ; defecit, 

evanuit. 
___ Japhot. 

__*. sollicitus fuit ; curavit. 
\koZ. curans ; curator, providens. 
»"♦_ , \\ *_ voluntas, propensio ; libido. 28 

v__ combustus est, arsit. 

Joo} combussit. 

\loal similitudo, species ; imago. 

; f> ■ gravis, carus, pretiosus, glo- 

riosus fuit. 
♦_- honoravit. ; — _L_ honorabilis ; 

1'iitiosus. 
•Jalii pass. 
\iool pondus. 

\iL,*l honor ; dignitas ; pretium. 
|£___ gravis ; trop. difficilis, moles- 

tus ; carus, pretiosus ; honestus ; 

|Lv_v« oiLi__ Sacramenta Ecclesiae. 
p£_L_ honorator. 
«_.;__ vel _>;_-/ magnus factus est ; 

exaltatus est. 
_>jo/ magnum fecit, exaltavit ; 

auxit. 
li^l mensis. 

!-__;_- velum, tentorium. 
p_o ¥ _- et }_j_- olus. 
L;.- hseres factus est ; cepit, oecupa- 

\it. 
Ljo/ hseredem constituit ; possidere 

fecit. 
L>L»_- et |LoL»_- hsereditas, posses- 

sio. 
|Lo;_l hseres. 

|LoL;_- haereditas ; possessio. 
i£__ _ Apk. i£_ o/ extendit. 
___ .lesus. 
__. , )__ c, essentia, natura, sub- 

stantia, c. affixis nota est pronom. 

reflex. 
_>__ fut . ___> sedit, consedit; per- 

mansit, versatua est. v_Lo/ vel _.__/ sedere fecit, consti- 

tuit. 
____ , L__-\_ sedens. 
_»[___ . L__La_ sedes; consessus; 

L_Lo_ __j prseses. 
LsLoL advena, inquilinus. 
L_>-_ orphanus ; orbatus. 
j__ reliquus fuit ; abundans fuit. 
je_ abundare fecit, |>__* , f. emph. 

|Lj_l_ magnus, major ; adj. opti- 

mus, maximus. 
jLo/ superabundare fecit, residuum 

reliquit ; profuit. 
UfLal utilitas, lucrum ; abundantia. 
jlijLa. utilis, frugifer ; abundans. 
IV_c_ multus, magnus ; major, me- 

lior ; nimius. 
c_|£_-\. maxime, praesertim. I p pro I l_ increpa vit. 

t Cf__ et |e_- increpatio. 

_»L_ doluit. 

L_|_ dolor ; morbus ; passio. 

___}_ scilicet ; quasi ; ergo. 

v |_ et dcriv., v. s. v __ . 

\kls f.. rupes, lapis. 

U_o(_> , ii--- , et jj_s f. arca. 

^_>__ spina, rubus. 

;___ jam ; forte ; olim ; utique. 

___ pedibus calcavit ; pressit, op- 

pressit ; subjugavit. Pai^t. pass. 

U-__> ; adj. captivus. 
J» quum, dum, jam. Respondet fere ablat. absol. — 001 «_ 001 idem, ip- 
semet. _*£ *— - quamvis ; i) J> etsi 
non. o»J> , ex ♦_ et 001 satis, hucus- 
que ; o»J> ^» jam, nunc jam, sta- 
tim. 

_»^_ _ _>C?> mentitus est, fefellit. 

J_C- mendax, impostor. 

|Lo_C_ mendaeium. 

V J_ junxit, subjugavit ; trop. in ser- 
vitutem redegit. 

Li ?<_**> et }—<»—- pl. v _j<j__ . |La_i«a_ , 

mulus. 
|j<»<*_ vultur. 

v o\_ , L<'o>_ sacerdos, presbyter. 
s o\s v. denom. sacerdos factus est ; 

sacerdotio functus est ; consecravit 

sacerdotem. 
|Lajo>s sacerdotium. 
|aa foramen, apertura. 
t_tos , L__a_ stella. 
jjo- , r. *♦■_» . omnis, totus. 
;»_> recondidit, c. *♦**_ retinuit, sibi 

surripuit. 
L*4_> occultatio ; insidise. 
^» exstitit, fuit ; factus est ; ^J> , 

LiLi rectus, firmus, speciat. jus- 

tus. 
L_s natura, indoles ; essentia, subs- 

tantia. 
fc_L__ naturaliter. 
l____ naturalis, physicus ; innatus, 

nativus. 
fc-LiLa , fr_L_ juste, recte. 
|L_L*> , |Lo_> justitia. 
v__ , (._,_ calix. 
ja_ , |j_> # Ijaa regio, ager. v 29 

l_»9_> , V. S. ue*J . 

*— _ veritus est. 

►_-L/ {rf. 

|C~_*» pudor. 

_- num, quseso ; certe ; ergo. 

L__> crumena, marsupium. 

__> nempe, etiam ; tunc, igitur. 

|&_o_s mustela ; canis aureus. 

U_ cohibuit, prseclusit ; denegavit. 

lL_*3 et |___o_ pl. |___»o_ ren, re- 

nes. 
|c__> impedimentum, obstaculum. 
!___• canis. 
L^C__ chaldaeus. 
o>__J> Khalifa. 
*♦*_> Pa. ****__> coronavit. 
U_ corona. 

c__ Kallath n. pr. flum. 
|fcJ__ sponsa. 
*♦**>_ et ****-aa _ U_ ct \iol universitas, 

universum, omnis, totus, unusquis- 

que. 
^C-l— _ pallium. 
l__- calx. 
J__> particula : quam ! quantum ! 

quantum ? quantum ; * J__ quuin ; 

quamdiu. 
|^.__ marcidus, ilaccidus. 
o>*_s caecus fuit ; caligavit . 
•___ moestus fuit. |£__> tristis. 
•.__/ contristavit. 
|Lot__> tristitia. 
|£~-*i sacerdos, pontifex. 
|Lo;_a_ sacerdotium, pontifieatus. 
^__ ita, recte, ^__ jj quanto minus. 

^-♦___ postea, posteaquam. U* — <-^> cognominavit. 

_j_L/ pass. et refl. 

!&o_ ejusdem cognominis particeps, 

inde socius, conservus ; par, sequa- 

iis. alter. 
y- _ L___ venerabilis ; gravis ; mo- 

destus, probus, castus. 
_;-/ y a_s Decembris. 
l_-v_ chananseus. 
l__> ala ; latus rei, ora, fimbria ; ex- 

tremitas. 
Ijli cithara. 
__> collegit ; congregatus est, con- 

vcnit ; verrit. 
__aL/ passiv. et refl. 
__> congessit, congregavit : conjun- 

xit. 
__>L/ pass. et refl. 
__> , J__ congregatio ; coetus, tur- 

ma, multitudo. 
|ik___ coetus, spec. synagoga. 
Jjjos actus congregandi, collectio ; 

coadunatio. 
|t___» scopse : verriculum. 
!_>___ , v. s. l_> . 
}__ operuit, induit. Part. pass. 

l__ , l__» ; adj. latens, occultus. 
___ texit, induit, cooperuit ; abs- 

condit. 
___L/ pass. et refl. 
_Il1__ in abscondito ; secreto, mys- 

tice. 
t_Ll___ secreto. 
_ *•> comminuit; reprehendit. 
— _•/ reprehendit, redarguit. 
^——_3 argentum, pecunia ; qusestus ; ///. i_I__ nummi. 
o;__ Cosroes. 
^i_ esurivit. 
[__•> fames. 
I [<__•> fames. 
__ curvavit, flexit. 
__ , J_s /"._, ^ |e__ , pL i__> vola 

manus ; metaph. manipulus ; it. et 

spec. |__J> capsa. 
L__ detersit ; negavit ; abrenuntia- 

vit : apostata fuit. 
|>-__ negans ; infidelis, apostata. 
ILojaii negatio, infidelitas : impie- 

tas, abrenuntiatio. 
;- ubi. 9 ;_ ^_ ubicumque ; « ;_ ^- 

unde. 
|p brevis fuit ; mcestus fuit, doluit ; 

Part. |£s , \1& ; #. impers. o>\ ^l;- , 

dolet. Por^. ;jass. I; — s , Ll;__ ; 

o>_ L»V3 doluit ; pl. ^.p , |_^_ . 
_;- abbreviavit, contraxit. 
_;-L/ pass. 

\1\* cumulus, spec. tritici. 
|L<_;!> brevitas ; exiguitas temporis ; 

trop. angustia, tristitia, dolor. 
l__o;a Cherub. 
o>;_ segrotavit. |oV»p segrotus, debi- 

lis. 
o>;»L/ a?grotavit, languit. 
01 S»/ w«f /*«. ; 5(?<y. o>I_ji se aegrotum 

simulavit. 
po\j_» morbus. 
ILoov^ aegritudo. 
ip praedicavit. 
i; — s/ voce prseconis annuntiavit, 

praedicavit. ifop praeco ; prsedicator. 

ILojop praeconium ; prsedicatio, per 

extens. Evangelium. 
L_ia_ tugurium. 

Ltlg___;_> et Lu£__;_. christianus. 
lLail^«>..£a christiana religio. 
^;L_ circumivit, perlustravit ; cir- 

cumdedit, obsedit ; Part. pass. 

>->-;__ , L__.£_ ; it. active circum- 

dans. 
Ethpa. y;_->L/ pass. ; it. circumivit. 
^;__/ circuinduxit ; involvit. 
Ls;J> urbs munita, civitas. 
|___o;__>o ambages ; circuitio. 
L»^ vinea, vitis. 
\L*o& Carmelus. 
__ ;_ , ) — _»;_> f. pl. !___;•> venter ; 

fames, gula. 

) L_»ja_> m. } St. C. -__ja__ pl. , 

s ___j__ , |L__«a_. , sedes, solium. 
Lo struxit, congessit, coacervavit. 
____> _ ___>L/ Ethpa. rogavit, sup- 

plicavit. 
|____L supplicatio, preces. 

|Lo;__ strenuitas ; prosperitas. 
___ _ __i/ abegit ; it. collegit. 

_>__ scripsit. 

_.__L/ pass. 

_.__ scripsit, scribendum curavit. 

_»__/ n£ Pe. ; descripsit ; composuit 

librum. 
____ , [_>__> e^ |____ scriptum, liber, 

epistola : speciat. |-___ , scriptio, 

scriptura, 
L_o__ scriba. 
L___«_ f |___c_ scriptum ; cpistola. ^ 31 

?o_ contaminavit, jV. impressit. 
>o__ inquinavit. 

*__L/ /JflSS. 

>oot_ , Lv>La_ , f. |__.[ai> , pl. |__„La_ 

macula ; stigma, cicatrix. 
L>__ linteum. 
_>_ — _> , L4e_ /* v pl. [____ <tf |_____ 

humerus, scapula. 
j_— - _ j_> — s mansit ; exspectavit ; 

perstitit. 
_-__ pugnavit, contendit. 
) — ____ exagitatus ; s/jec. a diabolo, 

inde obsessus, hariolus, magus. 
_____/ dimicavit ; operam dedit. 
L_o__L pugna, certamen. 
L_\s _ |_x_ vel |LL_ ,m., gleba, lutum, 

massa luti. Particula "_ dativi et accusativi no- 
ta est. Exclamationibus etiam in- 
servit. Indicat directionem ad. 
Apud verba passiva auctorem de- 
signat : ©£_, ♦____> quod factum est 
ab eo ; cum nominibus causam : 
o>I__L\> ob famem. Explctiva est: 
ov_ __-- egressus est ; it. copula- 
tiva : i^_. ____ inter me et te. 

U non, ne )J» ut non, ne ; sine. 

\\i pkr. , _jj fessus est, laboravit. 

|Lo|J pl. |L5P defatigatio, labor. 

yll .wms^V. «_-Cli — -o , L_u_o missus, nun- 
tius, inde Angelus. f-__»U — _o __~.j> et 
|__U__o __>> Archangeli. 32 ^ 

|^\ , pl. \lkL . v »aA et |Lo^L cor, 

animuSj mens. 
>i-^ "s, v. denom., animuin addidit, 

confortavit. 
>^,->\L/ pass. et reflex. 
\-\S-\ animo fortis, strenuus. 
c^)-vA\ fortiter. 
ILa^o^. fortitudo, audacia. 
if-\\ prehendit, tenuit ; cepit ; obti- 

nuit ; inti'ans. continuus fuit, pers- 

titit. Part. pass. \ •>.-»■ \ scepius c. 

sensu act. prehendens, retinens. 

|IXja:L\ Vel |fcoa:x\ tllUS. 

tJ->\ Libanus. 

^ , v. s. ;a . 

L>a,\ fut. >i,->\i , induit, se induit. 

Llai\ vestis. 

|i\^L ct ]k^L paropsis, catinus. 

oo^,- Schaph. opi, \I mflamma- 

vit. 
|&>*j»oV\I flamma. 
^oA , vidc s. ^©i . 
ujov^ cupivit, avide hausit. 
a — \ ex JJ et 001 non, nec, neque, it. 

nonne ? 
|aA comitatus est; adhsesit. 
<^LS. comitatus est ; deduxit, spec. 

ad sepulchrum ; it. p. extens. sepe- 

livit. 
uoit; id. q. Pa. 
\ln \ comitatus, funus. 
LloA levita. 

v |cJaA , v iV.oA Leviathan, draco. 
LloA tabula. 
>£ — ^ maledixit, imprecatus est, 

Part. ^i-^ pass. \§£. . l^oS maledictio. 

|iL^.a^. , pl. |&>"!\n\ cuspis lancece, 

etc. 
^ao\ , vide ^=u> . 
»^oi. , vide >*„a . 
>jji depsuit farinam. 
\1S. massa subacta, pasta. 
iLx apud, ad, erga, adversus. 
•_£ lsesit, molestise fuit ; |L»t-i>> mo- 

lestus, nocuus. 
LlA delevit. 
>— l^L/ passiv. 
^L\ lambit, linxit. 
Pa. yliL idem. 
>c — ,1\. congruit, convenit ; minans, hostilis. 
m~\ , Ivi..^ panis ; cibus. 
susurravit, mussitavit. 
1 mussitavit ; secreto dixit. 
^e^ajlik susurro. 
uojjsX acuit ; polivit. Part. p. lL^A ; 

trop. acutus. 
I&^ libra. 
ii£ nox, v. \'.\\ . 
tJL v. &4 . 

ILolcv^L non existentia, annihilatio. 
L_L\ hic, huc; seq. Jo , citra, infra. 

La.\o LL\ huc illuc. 
•vL stultus fuit. 
Ll^. , Lls£ st. abs. (U^ ; >-£a . pl. 

s S.jL& , |Ln "S..SI, nox X^a-./ u."^ 

spatium noctis et diei : die 

ac nocte. 
xiL scilicet; quidem, certe. 
l4a ride. L» . 
)jL.i°-\ portus. ►_\ conjunxit. 

|C__-\L , discipulus. 

|^_iL\oL disciplina, doctrina, insti- 

tutio ; coll. discipuli. 
|>L__\. et |^__-_ lampas. 
\lfraiL latro, fur. 
|L__4__- Latrocinium. 
j( \^, Lararus. 
i£_-\ oollegit, attraxit. 
«.£__- coiiegit, selegit. 
Lii.\ iingua ; dialectus, sermo. L„ pron. quid ? qualis ? id, id quod. 

adc. quam ! quantum ! 

• l_4 quando, statim ac. M~-* ad 

quid ? quare ? quorsum '. numquid ? 

dubitat. an forte ? num forte ? L*l\j 

id. ; quare ? numquid ? quorsum ? ; 

>i forte ; ne ; ne forte. 
||_ vel \\~Jo ccntum. 
|LL_ et \lo\» , pl. V 5L» <tf |L5L_ , cen- 

turia, centeni. 
V U> fastidivit. Part. act. lJl__ ; im- 

pers. __ |>L_ me tsedet. 
ILoIILao taedium, pigritia. 
L>L_ et Li4 iipparatus omnis, suppel- 

Lex; iustrumentum, vas ; vestis ; 

arma . 
^^» insipidus. 
y v> ^o , r. ^v^ turris, arx. 
^i gratis, sine pretio. 
l-^» , ( v. s. \et^ ) accubitus. 
li_ fugit, evasit. » 33 

, 10 _ ♦._»/ se extendit, inde capax 

fuit ; it. efFugit, «. — __ capax, par 
rei; it. fugiens. 

| L|^_ o tributum. 

>_*_ et _*_ Media, LlC_ et i-C_ medus. 

^.C- , ex \z» et ^y igitur, itaque. 

|£\_v_ , V. S. yOJ . 

Y»_ — ^C- sallivit, condivit. 

y^-Lf j9ass. 

Li>.__ mixtura ; condimentum ; ( ve- 

nenum. ) 
yol— _ aliquid, res. 
i^y^x— Part. pass. i£-_»>_ peritus, 

strenuus. 
|Lot»opo peritia, scientia. 
^_a_ , r. __o , cerebrum. 
l£_> vacillavit, declinavit. 
Cl__ _» repagulum, vectis. 
jc___ Muctbar. 

|_a_ macula, trop. culpa, vitium. 
v a_ , r. s. L_o . 

».__ _ partic. L__o subsannans. 
___ subsannavit, irrisit. 
J_Ia._ subsannatio, irrisio. 
|_._ja_ et |c_~ja_ baculus, hasta. 
}___ Moyses. 
La„ _ -__ , fut. La_j mortuus est ; 

Part. prces. l\J* , f. |____ ; Par^ 

jonef. _ «._ . _L\ -.__ -__ semi- 

mortuus. 
La_ , |L__ mors. 
L)La„ pestilentia ; strages. 
|La_o mortalis. 
|LoLo__ mortalitas. 
.^I miscuit ; propinavit. Part. 

pass. ^t_ , l^t~ • 3 4 » 

U^po potus mixtus. 

k4j__ -" mixtio, mixtura ; tempera- 

mentum. 
| _,_ pereussit, eecidit ; irruit, in- 

A-asit. 

|a — _.*> et |La_v_ . //'. ^S-oo , |La u» 

ictus, vulnus ; afflictio, plaga. 

',..y statim, y. 5. iC_ • 

-*_!_ debilis fuit ; &___ debilis, pau- 

per, humilis; impar. 
Lg_> ivit ; contigit ; pervenit ; L_ §_> 

_>oio*l.J_> potuit. 
_-|_o adduxit ; it. advenit. 
\_4_ et "*_a4_o ob, propter ; quoad, 

pro ; it. de, ut **L . 
^4» c s. ^ . 

*£_o pluit. 

|;£_ pluvia. 

^AaSo^N metropolis. 

i£__.__o;£__ metropolita. 

£_„> aqua, aquse. 

^L-Lao Michael. 

il__ milliare, mille passus. 

jai^s Milis. 

L-__~ ex ^ et J_i> . abhinc ; exinde. 

|_»o . . . lL* hinc . . . et illinc. 
Li» V. \k> . 
Y— _ depressus est ; trop. viluit. 

1'art. act. ^i-* , LsLi et L__> ; «(//'. 

humilis, vilis ; minor. 
<-fk* depressit ; humiliavii. 
y_oL/ pass. ct refl. 
y_/ deprcssit, humiliavit. 
(•>. •>•_ depressus, humilis ; vilis. 
IL___L_ liumilitas. 
Lkao.» bumiliatio. >» 
•*___o ex ^» ef ^-.a ex boc tempore : 

jam, postea ; mox, nunc ; igitur. 
na^™ part. Aph. rad. ___ . 
iftii*> publicanus. 
;___ emit, sj?ec. rfe sponsa ; ?V?efe des- 

ponsavit. joart. ]». I; ___ ; _ f. 

|L;___ . subst. sponsa. 
Lbo implevit; impletusest, completus 

est ; |J__ nnq. U_ plenus. \—± _J U_ 

Tfinporarius. 
___ implevit ; }ierfeeit. 
___o/ implevit. 
«______ complevit, perfecit, explevit, 

absolvit >. \vuv> , ) _-__io , f. 

!______, adj. perfectus, integer. 

|L___ plemtudo. 

U___ fluxus aquarum ; nnq. pleni- 

tudo. 
|/____ et |o____ summa, plenitudo ; 

moles, massa, copia. 
__L__„ plene. 

|Lo___ plenitudo, abundantia. 
>_______ complementum, consum- 

matio ; integritas. 
l_Lbo Angelus. v. sub. r. i^lJ . 
|^__ eradicatus, dilaceratus, depi- 

latus. 
>.____ snlliviT ; it. salsus fuit. Part. 

pass. ____ , ) _o salitus ; sal- 

sus. 
___> , !____ f. sal. 
U-_ - nauta. 
^£___ instructus, exercitatus, pe- 

ritus. 
>___ consiliatus est ; promisit. 
>-£_L/ pass. ; consilium iniit. ^\y>/ regnavit ; regnare fecit ; con- 
silia dedit. 

| .^\ «^ promissio ; consilium ; re- 
gnum, dominium. 

iAss , )— \- rex, princeps. 

|e__* regina, imperatrix. 

[•>.\4 consilium. 

|LaL\„ regnum ; majestas, domina- 
tio. 

i©jj___„ Melchisedech. 

>\_ _ Pa. *__„ locutus est. 

|e____ /'., pl. ^___ , U-_o verbum, 
dictum, mentio ; sermo ; edictum, 
per extens. res ; theologice : Ver- 
hum Dei, Jesus Christus et hoc 
sensu masc. ; it. mens, intellectus. 

jj Xv> loquela prseditus, rationalis ; 
prudens. 

il\-_ et U_„ elocutio, sermo. 

jj___ diluvium, torrens. 

}Ia__ et (ja»|_ mammona, divitiae. 

>oo-— l„ V. ?oo-_o 

Jl» vel ^b , it. o_i_ ex ^» ct o*t , /". _1_ cx ^__ e£ v*oi : quis ? qua? ? ; 
nnq. quid ? se^. 9 , vel ooij joron. 
correlat. : is qui. 
^o ve/ ^» ( conj. grceca ) quidem ; it. 
profecto, sane. 

^o , [~iM , it. v a_ qilid ? ai_ CX U-i _ 

et oi , ?V. _i._ joro _w ^o , quid est 
hoc ? quid ? : se</. 9 , id quod ; 
adverbialiter : quomodo ? quare ? 
^„ , ^» ex, a; propter. Inservit ad 
indicandum comparativum : ^o ._£ 
mclior quam ; subjungitur inter- 
dum exclamationihus. _» 35 

U_ , m/. (I__ numeravit, recensuit ; 

reputavit. 
<.JLoL l pass. 
) il— a numeratio, numerus ; | — __o 

^llia I» sera Seleucidarum, ( an. 

312-311 a. Ch.). 
|c__ , p/. V _I_ , |L_J_o , pars, por- 

tio ; gradus. 
L__o mna, pondus, drachma. 
l_o ct )ii_ manna. 
__„ _ >__i„ pervenit, perrexit ; ad- 

duxit. 
-i„L/ per"venit. 
lm„ tahuit, putruit. 
___oL[ putruit. 
l>___„ (vo_ latina) mansiose?< statio 

itineris ; parasanga. 
___>__„ Masis, n. pr. 
U_____o c. deriv. v. s. rad. ^_« . 

J__JO V. S. ___> . 

__0 1". HVVfttt 

;_.„ tradidit. 

^-a-o/ contempsit ; c. ^ ausus est, 

obnixus est. 
(_a_„ Moavia. 
l___> pollutus, turpis. 
|La____o convulsio, epilepsia ; de- 

mentia. 
|L;_-_ caverna. 
|Loj_ , v. s. I^j . 
U_ _ Par^. joass. U__ . Uj_ potens, 

possihilis. 
_ooL/ potuit. 
|Lo__*ic_ potestas, potentia : possi- 

bilitas. 
I_-M_ , st. c. *-m_ niedium, cen- 36 » 

trum ; intervallum temporis. 
uiji , l—*r- medius ; mediator. 
|L_L_*_ mediatio, interventio. 
r ^_- Aegyptus. 
^_>o^__ macedo. 
___;.-_ Macarius. 
_;_ et -j^* Mares ». pr. 
|;__ , cmphnf. ^_;__o, Dominus ; it. 

|;__ , |;__o cmph. dominus, posses- 

sor, titulus dignitatis ; spec. sanc- 

, . i * i "■ * ' r ' il ' * ' 

tUS. pl. ^>_> L**— _ ; v ^J_jo |LoJ_ o. 

|o\l_/ |;._» pater deorum : Jupiter. 
|L;*> l£o , y>/. |L^_ domina. 
_ x-f.j^-o domini more ; proprie. 
|>4_;_ pratum. 

l^—i^v» , pl. |__u^_i margarita. 
}£-_o rebellavit ; obstitit ; evasit, 

fugit. 
|>; — » rebellio, conjuratio; arx ; 

limes ; v. c. al. sens. s. !*i . 
|Lo<>; — _ rebellio ; contumacia, al. 

sensu. v. s. l»i . 
«._;__ Aph. _>;_]' ausus est. 
ll£_ audax ; arrogans. 
!La_;_ audacia, impudentia. 
^<4^o pallium. 
>o..;_> Maria. 

^___.;_. marsupium; statera. 
|j__>;_ Marcion, marcionita. 
;__» amarus fuit. 
♦__©/ amarum reddidit ; dolore atFe- 

cit. 
; — _; — _ id. 
;-_;__L/ acerbe tulit. 
|£_t— o amarus, acerbus ; saevus, hor- 

rendus. __!;_;_ amare, acerbe. 
|Lotȣ-_ amaritudo. 
|L;_* amaritudo ; fel. 

tersit, unxit ; it. mensus est, 
unctus, consecratus, Christus. 
^_____ , |_____ , mensura ; modus, 

metrum ; gradus, ordo, classis ; 

carmen metricum. 
|__~ oleum, unguentum. 
[_.___ unctor ; mensurator. 
M__o marcescentia ; negligentia ; it. 

vectigal. 
|___ pellis, cutis. 
_.__._ tetendir, distendit ; it. se ex- 

tendit. 
_.__ , |___> extensio, inde spatium, 

tempus. 
"___ comparavit. 
^__>/ parabolam proposuit ; assimi- 

lavit. 
U__» parabola, proverbium ; fabula. 
»o_\_ perpetuus; rtf/m'/>/a/.unquam, 

aliquando. )«o__) a ^o-_> ^_ , ab 

Eeterno, unquam. 
|__-o__> seternus. 
|-___> , pl. |_\>___o lumbi. V |__ _ __j vaticinatus est. 

___jL/ prophetavit. 

lL__> propheta. 

|L«_____j vaticinium, prophetia, munus 

prophetae. 
__> scaturivit, prodiit. __•/ scaturire fecit. 

___ , |___j , fons, scaturigo. 

L_a_£ fons, scaturigo. 

i_;_j inflammavit. 

_-£_ijL/ pass. ; splenduit. 

*^_» traxit. 

k^ traxit ; flagellavit. 

*^L/ pass. 

lC^ tractio ; plaga, flagellatio ; tor- 

mentum, poena. 
ok^j illuxit. 

lov^* mane, diluculum. 
;^_j prolongatus est, duravit ; it. do- 

lavit. 
^ fabrefecit, dolavit, asciavit ; mo- 

ratus est : exspectavit. 
I;-^-» spatium, diuturnitas ; adverb. 

diu, a longo tempore. 
j-^, 1;--.^— j longus, diuturnus ; seq. 

\-'-<s\ longanimis. 
|Lo« -^j diuturnitas ; L._oj Lo;_^j 

patientia, perseverantia. 
|^-j lignarius faber. 
♦_• abhorruit, ♦_£j , l*-£» , abominan- 

dus, turpis. 
j^j vovit. 
>oov-> et ^ov , fi/t. »oy— jj ingemuit, 

mugiit, rugiit. 
»ow illuxit, fulsit ; mane fuit ; trop. 

illuminatus est. 
jov illuminavit. 

jovj/ illuxit ; accendit ; illuminavit. 
»oov> et foio_i , ernph. |joov-> ct |joio_j 

lux, lumen ; splendor. 
|^_ov-» splendidus ; subst. lux ; lumi- 

nare. 37 
_x_|£_o\j lucide, clare, manifeste. 

!Lo;_-oi— j splendor, trop. perspicaci- 

tas, intelligentia. 
Ijov» iii., pl. yOfov» , |Lofov> flumen ; 

^.fov &__ Mesopotamia. 
*J commotus est, excitatus est ; tre- 

muit, oscillavit. 
v-j/ commovit, agitavit. 
Ijoj motus ; commotio ; terrremotus. 
~J quievit ; cessavit. Part. p. L-J ; 

adj. quietus, mitis. 
i___jLL/ , et minus recte ___L/ , requue 

vit ; subsedit ; quietus, tranquillis- 

fuit ; institit, incubuit. 
_.J/ requiem dedit, contentum red- 

didit ; placavit ; placuit. Part. 

pass. i__i_j , |___> , quietus, conten- 

tus. 
u.aj , Loj quies. 
__oj Noe. 

L__j quies, suavitas, voluptas. 
^aj Naval. 
xJ dormivit. 
Liaj piscis. 
ijaj f. , ignis ; trop. ad spiritualia 

ac divina transfertur. 
L^aJ igneus ; igneo lumini similis ; 

pl. Lj$o_> angeli. 
U__j torrens ; vallis. 
>«__j _ Pa. » -1 anhelitum alicui 

reduxit, inde vivificavit, resusci- 

tnvit. 
>«__jL/ resuscitatus est, revixit. 
x__j/ resuscitavit. 
L__oj resurrectio. 
!;___ , pl. ^-♦-_j et li-lt nares, nasus. 38 v 

divinavit. 

ses. 

__j fut. L__» descendit, delapsus est. 
t_/ descendere fecit. 
|f\_> vestis, pallium. 
^go custodivit, servavit ; observavit, 

attendit. 
|L»_fjo custodia ; conservatio. 
|j_|o custos ; excubiae. 
|L;£_> custodia, vigilia. 
Lsm liasta, lancea. 
v ov&- Nitran. 
_»*__ Nilus. 
^__j monsis Aprili fere respondens, 

inde tempus vernum. 
IV-_ jugum; trop. subjectio. 
L«-o signum ; vexillum ; scopus, inde 

finis, consilium, mens. 
\L> Laesit, nocuit. 
i__L/ pass. 
__ji laesit. 
__jL/ pass. 

__/ laesit, vulneravit, nocuit. 
LuiJ lsesio, dolor ; damnum. 
">___ ct '*_-__ defraudavit, decepit : 

ji__ dolosus, pravus. 
^jL/ pass. ; it. suspicioni fuit. 
(Uj dolus, perfidia, astus. 
jj__ dolosus, periidus. 
_._ immolavit, interfeeit. 
__/ id. 
L__j* victima ; in pl. per extens. gre- 

ges, armenta, inde possessiones, 

opes. 
___ et — v-j veritus est ; modeste se 

gessit. ___> modestum reddidit ; castum ser- 

vavit. 
___jL/ pudore affectus est ; sobrius, 

castus factus est ; modeste se ges- 

sit. 
__„ , Liaj , /'. |-__J pudicus. 
|L___j castitas, sobrietas, modestia. 
V_- _ ;_< repudiavit. 
_V— • extraneum fecit ; removit. 
_;_>L/ pass. et refl. 
L.;__j extraneus, alienus. 
__j momordit. 
__» graviter momordit. 
|L_o_> pl. |L-___j, morsus. 
L_a_j lex. 

L_j _ ——v 1 ) tentavit ; exploravit. 
| L__> e^ Li__u probatio, tentatio ; experientia, experimentum ; cala- 

mitas. 
___> cepit, accepit ; sustulit. 
____L/ pass. 

L_H=> _____ acceptio personarum. 
y_j fudit. 

___> liavit, inspiravit ; sufflavit. 
^____ follis. 
"^ _j lapsus est, cecidit ; defecit ; 

accidit, ; irruit, adortus est. 
|___<___ casus, lapsus ; ruina. 
*_j effudit ; excussit, dejecit. 
i__j egressus est , prseteriit ; conti- 

git, congruit : | — Loj «___ se, vel 

alium exeusavit. 
___ j eduxit ; instituit, exercuit ; 

_____ exercitatus, eruditus. 
.__>/ egredi fecit, produxit ; eduxit. 
Li___ egressus ; profectio. _J_ animatus est, respiravit. 

l-lal /'., pl. ^lsu , !_______ , halitus, 

vita ; anima, animus, c. su/f. ____> 

egomet, etc. 
\L\k> , |_L-_lj et U>\k) respiratio ; trop. 

allevatio, juvamen. 
|o rixatus est, eertavit ; altercatus 

est. 
^o rixa, lis ; contrarietas. 
ILoc* rixa, contentio. 
__o plantavit ; fixit. 
[k^ , !-n__o planta. 
[aojj plantator. 
_.» j fulsit ; trop. claruit, fioruit, 

inde triumphavit. 
_.'L_jL/ celebris factus est ; gloriam 

consecutus est. 

) i_*> victoria, triumphus ; gloria, 

laus ; res prreclare gesta. 

^__»jj Nisibis. 

P--jm , splendens ; celebris, illustris. 

|L<____t_ splendor, prsestantia, excel- 

lentia. 
^.L) infudit ; stillovit. 
jLj striduit. 

I '|< ■ Nazaraeus ; Christianus. 
!__ _ Pa. __j libavit ; immolavit. 
| Io-j libatio ; oblatio, libamen 

Eucharisticum. 
\LcS , |____> femina. 
v _o , |C-j tnundus, insons. 
(___> fovea, caverna. 
___j adhsesit, sectatus est. 
___jL/ adjunctus es1 ; adhsesit: con- 

nubio se junxit. 
_____ , |4,„1 adhaerens, conjunctus ; __ 39 

concomitans ; comes ; consequens. 
|La____j adha?sio, conjunctio ; affini- 

tas. 
___> infixit ; percussit ; pulsavit. 
!___j' pulsator ; tintinnahulum. 
___;__ Narses. 
|___ mulieres, v. |L_jj . 
__j flavit. 
L__J laqueus, rete. 
L___ flatus. 

!__» flatus, aura, ventus. 
i£__ excoriavit. 
>_o flavit, spiravit. 
___ _ /°or^. pass. | detersus ; 

snbst. simila. 
\i»j aquila. 
"_.& — i defect. usurp. nt fut. verbi. 

_soi — I : ^L/ , dabo, etc, infin. 

_._ — > prseponderavit, inclinavit bi- 

lanx. 
_>_o t raxit, attraxit. 
»__ decidit folium arboris ; tabuit. 
i_oi_l___ |£___ vita destitutus. 
__&_ evulsit, dilaceravit. wCO 

__)_» senuit . 
\k\L senex. 
|La_.___ senectus. 
L*> L_> argentum. 
L)'oL_» calceus. 

y___ implexus est ; appulit ; conten- 
dit. 40 _. 

\cn.km SpiSSUS. 

___. satiatus est. 

___> satiavit. 

iks* opinatus est, censuit, reputavit. 

; -»m praesumpsit, speravit ; it. an- 

nuntiavit. 
; ~>m/ id. q. Pe. ; censuit ; suspicio- 

nem movit ; annuntiavit, promisit. 
I;__» spes; l;__* i__»_ desperavit. 
|L;__«» nuntius spec. felix ; praedica- 

tio ; Evangelium. 
|Laj;_i__a annuntiatio; exspectatio; 

suspicio, opinio. 
;___> nnq. ;_-o_> sustinuit, pertulit ; 

tardavit. 
|L ;_>■ _ _ victus, alimentum. 
l—s^» et -.^» crevit, multiplicatus 

est. 
->«^» _ -^»/ crescere fecit, multi- 

plicavit ; c. al. verbo cequivalet ad- 

verb. : multum, valde. 
_^» , emph. lU^» et £.^* multus. 
u — ^» adverbial. multum, nimis ; 

multi, multa. 
|Lo|_4^» multitudo. 
L^<s_» st. c. f. LL^_4 multitudo. 
♦^» se humiliter inclinavit, adora- 

vit. 
ILk^» adoratio", veneratio ; cultus. 
li*>4f* a d° ra tor, cultor. 
_^*> kesit, oppressit, aftlixit. 
_^e_»/ pass. 
_u^o» lsesit, nocuit. 
_^_t!_»/ pass. 

U^ ^en» damnum afferens, noxius. 
»oU» et xoU* Sodoma. UoU* linteum, sindon. 

_>♦_» ct u>C— « scidit, disrupit. 

_,!__>/ pass. 

lo»_ scissio ; schisma. 

},_ disposuit, ordinavit. 

!»►_> ordo, series; acies, turma. 

jvH_» testatus est. Part. act. »o\_> , 

Uo_ testis ; martyr. 
|Lotov_> testimonium ; martyrium. 
\o\co vigilavit. 
|)o_» c, luna. 

__> _ ___» polluit, i^.ww , )-i.fifty> , 

pollutus ; profanus, turpis. 
Iii__ sudarium. 
_.__. cupivit, _o_. id. 
w.a> finivit, absolvit. 
i^__ finivit, finibus comprehendit. 
u.Ie_»/ pass. 
+ _ , |___> finis, limes ; adverb. pror- 

sus: o>__ ^» universim, omnino. 
Ls__ , |<v.a_» ramus. 
!____> comprehendens, limitans. 
>__ fut. >___ posuit, apposuit, im- 

posuit ; deposuit ; collocavit, cons- 

tituit ; 1-4/ >_- vel _oio_i/ faciem 

suam posuit : tetendit ad. 
>a__LL/ pass. ; appositus est cibus. 
L_l_> positio, impositio ; ap. gramm. 

vocalis, pl. puncta pluralis. 
|t____ id quod ponitur, spec. quod 

reconditur : thesaurus. 
U__ lutum ; ccenum. 
_«_> corrosit. 

U>— 4 e., caries ; tinea, vermis. 
__,__, euravit ; fovit, blanditus est. 
(____ equus /)/. |LS_»a_» . s\ao _ •owl_ adjuvit, curam egit. 

L._<_i auxilium. 

|i> __> auxilium ; coetus, turma ; 

asseclse. 
_ _> consumptus est, defecit, periit. 
_>_» , l4__ flnis, extremitas. 
L§__3__ sapiens ; sophista. 
__» spiravit. 
Lljo_> Syria. 
LL~<j&_ sjrus. 
t\lLl<i__ syriace. 
L__ et ___» se lavit ; natavit. 
natatio. 
trusit, abegit, dejecit ; evertit, 

destruxit. 
_u.c_>/ pass. 

___» prorsus ever&t, diruit. 
|L*v-—. , |L',__» e< |L;___ , pl. il£__ 

arx, palatium, sedes. 
L§_» se vertit, deliexit. 
U§._ Satanas. 
;_ £— > , I; §_» , pars, latus ; alius 

quam ; praeter, sine, ;£>-—*• ^etro, 

seorsim. 
v a__,^_. sigillum, diploma. 
|___ gladius. 
U_ _ Pa. _-_• exspectavit. 

_!>__/ /WSS. 

u— • , mws. ; |L__ f. culter. 

"___» , fllt. ^a__> stultllS fuit, Stulte 

se gessit. 
^c*-»/ intellexit, cognovit ; pruden- 

tem se prsebuit. 
"___»/ inique egit, erravit, peccavit. 

^^Lx» et *_— - , >hm StultllS. 

jj___ intellectus, prudentia, erudi- _» 41 

tio ; cogitatio, sententia ; sensus. 

>__» et derivata v. s. L__a_>/ . 

.*~. mws. I i.*><viy> , I ___>._ pauper, 

infirmus, tenuis, vilis. 

^a__*L/ pauper factus est. 

| £_____> paupertas, miseria ; tenui- 
tas. ' 

.' * r y 

Ll__0 V. S. uoo . 

;___. clausit, obstruxit. 

|; •>_> /". clypeus, scutum. 

0_ rejecit, contempsit. 

__c_>/ /wss. 

____./ abjecit, reprobavit. 

Li|J___ et L_____ rejectio, abomina- 

tio ; rejectaneum quid. 
|I____> Seleucia. 
____> , fut. ____• imper. ■__ , m/?n. 

____*» ascendit ; abiit, migravit. 
___»/ ascendere fecit, evexit ; eduxit, 

extulit. 
)„ \_» beta, planta. 
|__> et ____> , caecus fuit, L_ _- , L__» 

csecus. 
7.__> fulcivit,sustinuit ; !«?r. innixus 

est, incubuit ; advenit ; trop. pres- 

sit calamitas : }______ fultus ; ac- 

cumbens ; adj. stabilis. 
<7___>/ innixus est, reeubuit. 
i^xJa fulcivit. 
L^oLNaa/ pass. et refl. 
^__a__ accubitus, inde convivium. 
&___» latus sinistrum, sinistra ma- 

nus. 
■&.L , L___ , m/. Lav^vx^ pharmacura ; 

venenum. 
Li_> odio habuit, Li_> , Ll_» , ||__» , \>W _ 2 -» 

osor, inimicus ; J___ . |____ odiosus ; 

turpis. 
\L\1L odium, inimicitia. 
|L_*u_ odium ; horror ; turpitudo. 
___;__--. Sennacherib. 
|_w____> , pl. |___j___> hirundo. 
_£___» ( indiguit. ) _ JaJ_> pauper ; in- 

digens. 
-a___-/ indiguit. 
>._j&._./ id. 

)— — j— _» indigentia ; res necessarise. 
ILna.im et ILa.a_.-___ indigentia. 
|L»__> galea ; armatura. 
;__> Sannir. 

I <v. r*«. f' t § u t_v. n <-«■. m 

)___- invasit ; proterve egit, se au- 

dacem prsebuit. 
♦____ visitavit, inspexit ; benigne as- 

pexit ; operatus est, fecit. 
;____>/ visitatus est ; eifectus est. 
\>i — _<__- munus ; actio, res, nego- 

tium; factum, id quod realiter 

exstat. 
|£___ pilus, capillus, crines. 
\La> accumulavit, coegit. 
) — __ , |_^__ pl, v ___» , |____» la- 

bium. 
U__i__ sapphirus. 
|cu___ pl. lL____> , | _______*> navis. 

I ;__._-.__> et |;. w i aA> f., gladius. 

__-___> satis 1'nit ; capax fuit, potuit : 

.___ , ^____ par, capax, idoneus. 
i__ac\_»/ vacuus factus est. 
___> evacua vit. 
;__> . !;_____> scriptura, liber ; ars 1«'- 

geinli, scribendi. !;_-_> studens, scriba, scriptor ; pra3- 

ceptor. 
^_____» polivit ; jl-a-e politus, leviga- 

tus. 
| [«______- politio ; elegantia. 

|;____ et \ia\L vox lat., epistola re- 

gia, edictum. 
I; __> , _.;___ fcetuit, putruit. Part. 

li__ , U»— > fcetens, putridus. 

\[L Sara. 
.^^co nexuit. 
L^^_ epbippium. 
>;__> expavit ; vagatus est. 
yi—L tremefecit. 
>>__>/ pass. 
!<.»____> terror. 
__>oi^_ Saphel v. __©ii . 
___.;___ laesit, damnum intulit ; intr. 

deliquit. Part. pass. )_____ £_» ; adj. 

depravatus, pravus. 
i__;___/ dimisit ; deformavit, corrupit. 
^__.j___> damnum, excidium, destruc- 

tio. 
l1q;_i_ nocivus ; improbus, malefac- 

tor. 
_i,f-.-> incidit, scalpsit ; delineavit, 

s sripsit. 
y;_ e. ^;— > adheesit. 
^__^_ conjunctus, adbaerens. 
.___$___> Sorik n. />r. 
\ki*> pl. ^-d;_«> , ^i_» , Seraphim. 
_a; _»; pexit ; dilaniavit. Part. p. 

| a_;_o adject.; vacuus, inanis ; 

vanus, inutilis ; impar rei. 
__.;_-- evacuavit ; spoliavit. 
l_;__ pectinatio, dilaceratio. |L__.£o» vacuitas, vanitas. 

|ofc_» hiems ; procella. 

♦ tw evertit, rejecit ; demolitus est ; 

it. texit, abscondit ; |;___» destruc- 

tus ; it. occultus ; pl. subst. occul- 

ta, arcana. 
*£_> texit, celavit ; protexit, defen- 

dit. Part. oct. et pass. jc- — _o f 

$L-_>/ pass. ct reflcx. 

\)LL protectio; velum. 

|__> contr. a \lJL vitis, surculus. 

Lt\ _ denom., ilrmavit, stabilivit ; 

radicatus est. |>lI festum, rad. *_- . 

\k _ spissus fuit. 

__,_ induravit, compactum praesti- 
tit. 

|L<___ crassities. 

(_.__ sinus ; uterus ; crassitudo. 

*__ fecit, egit ; exercuit ; obedivit, 
morem gessit. Part. pass. > .^ , 
1» .tvv ; it. se habens ( tali vel tali 
modo ) ; subst. creata res, creatu- 

ra ; /'. IL, ._>.._ subst. factum, res, 

opus, negotium, pl. IL^Jvv gesta, 
facinora. 

o %. servire fecit, subegit. |»-v>.~ 
subjectus ; obnoxius. 

»___c_7 pass. et rpfl. ; obedivit. 

|C^-- actio, opus, labor ; effectio. 
, (C— — servus. * 43 

^_;__li_v_ Abdalrahman. 

|Lo^__I servitus ; cultus. 

|>____ operator ; Creator ; factor. 

^soL___ Othman. 

|L<_C____o actio, operatio ; motio, 

impulsus ; it. opus, negotium. 
|C_____ subjectio, servitus. 
;___ transiit ; trop. legem violavit, 

transgressus est. 
;_—--/ transire fecit ; tiansvexit. 
|j___L_ transiens, viator ; transito- 

rius, caducus. 
|j____ frumentum, commeatus. 
;_--*• , li— -* transitus ; per extens. 

littus, regio ultra flumen sita. 
(_;___ hebrseus. 
^^. festinatio : adv. c. _* citd ; sta- 

tim. 
ji^ vitulus, /'. |fc__^. . 
^_^v recubuit, jacuit, nnq. vt Pa. 

dejecit. 
^. prsecipitavit, protrusit. 
Li^ inferi, abyssus. 
,__ ;|»vl^ M**_ usque, usque a(L 

tf»_ antequam. »(_[-_ donec. ^s^— 

hucusque, hactenus, adeo. 
|-_C— incursus, vexatio. 
^»—- culpavit, objurgavit. 
^i_-L/ id. q. Pcal. 
V C— v Eden, Paradisus terrestris. 
Pa. v » - v. denorn., deliciis oblec- 

tavit. Part. pass. v »-_ , Li>__ , /'. 

|__^___ , deliciis afilucns, fertilis ; 

molliter educatus: plenus, refer- 

tus. 
v ^ , L)^_ tempus, epocha ; aunus, vi- 44 ~ 

ces, oceasio : s C-_ et J_i_a aliquan- 

do, aliquoties, interdum. 
♦ U adjuvit ; sustentavit. it. profuit 

res ; part. \\>L utilis. 
ill opitulatus est ; defendit. Port. 

'♦,__ utilis. 
>i_L/ pass. ; utilitatem percepit. 
!>♦_ auxilium ; utilitas. 
Lij»-- auxilium, utilitas ; beneficium. 
Mt »-_ adjutor ; defensor, fautor ; uti- 

lis. 
\iJL v. rad. *<_. et »-o . 
<>ov- meminit : commemoravit ; pac- 

tum iniit. 
jov- memorem reddidit. 
lYifrnL memoria, recordatio; mentio. 
v ov- _ v ov_l . | — jo>^ conveniens, con- 

gruus, aptus. 
|__ et ___ ululavit : gemitus, cla- 

mores edidit. 
\LL empk. |&__ silva. 

pe_ V. S. •— -- . 

»1. sarculavit. 

Pa. ►__ assuefecit. 

+JJ assuevit. Part. act. ►__> , i^__o 

pass. ♦_* , li-__ assuetus, solitus. 
|C1_ consuetudo, mos : ♦__. jj? vel Ui 

*__• insueta res. 
!<>*- noctua. 
»1-1 , \i\l , a rad. inus. v_» ) , fes- 

tum. 
|L»- ecclesia, coetus ; templum. 
|£__ /i. pr. Avidas. 
ȣ_ _ ǣ__ exacerbavit. 
^LLll iratus est. 
"*_ _ Pa. ^a- , deliquit. |J__ nequitia, iniquitas ; scelus. 
^__ , |J<_ pravus, iniquus, impius. 
|L____ iniquitas, improbitas. 
"^— — 0--- infans, lactens, puer ; 

fcetus. 
j__ pullus. 

v__ duplicavit ; involvit ; elanguit. 
, L___ lassus ; plicatus . 
abhorruit ; coarctatus est, in 

angore fuit. 
__ L\ coarctavit ■; affiixit, Part. 

aet. La_oo contristans \pass., affiic- 

tus. 
|c__ angor, tristitia. 
|;____ mus. 
<><__ csecus fuit, Part. : ;.._- , |£._- 

csecus ; trop. impervius. 
j<L_ excascavit : trop. exstinxit. 
j<__L/ pass. reflex. 
;_. vigilavit. Part. p. |£_ vigil ; in- 

tentus, alacer ; subst. angelus. 
;._LL/ experrectus est : evigilavit. 
V—J expergefecit. 
|L;__ vindicta. 
|LoC__ vigilia, expergefactio ; vigi- 

lantia. 
u_ invaluit, vehemens fuit : praeva- 

luit, 
I !_.»___ fortis. vehemens ; f. saevum 

quid, calamitas, persecutio. 
\La\l et |-_>»__ annulus, sigillum. 
|joj<__ . pl. ljo$u_ et |-_<jo$<_- fas- 

cise, panni. 
Lgv_ operuit ; delevit. 
_£-L? deletus est. 

g_ stupidus fuit, desipuit. ^ 1 -— g__ , &_§_- clifficilis, gravis ;tar- 

dus mente, lingua. 
|L__§_. difficultas, tarditas ; imperitia. 
__£_> reversus est ; induit : --§-_ 

vestivit, involvit. 
**£_. emisit fumum. 
;..§_ suffivit. 

'+§±1 fumigavit ; suffivit. 
|£§_ exhalatio; fumus ; suffitus. 
|___ vae ! | \\ oov^ contempsit ; c___j 

\1L ct \1L "___ despectui fuit. 
^_t , Lui , f, oculus ; it. fons yi___> 

tu ipse. |Ti-_ ___. frons. 
^I v. denom., intuitus est ; mons- 

travit, designavit. 
lLIso fons. 

|£_- , V. S. j--_ . 

U__ _ part. jL_ ascendens. 

-___ elevavit. Part. pass. u 's.Cv» , 

L_____> excelsus, eminens, supre- 

mus. 
- — __L/ elevatus est, exaltatus est, 

ascendit ; evectus est. 
____/ obtulit ; extulit. 
— — : _> exaltavit. «______• , Ll ____o elatus ; impudens, arrogans. 
._____>/ se extulit, superbus, arro- 

gans fuit ; seq. ^\_ contempsit. 
LJ_v transgressio, iniquitas. 
|____ holocaustum ; ara. 
lL___ excel.sus ; Supremus Deus, su- 

blimis, inde pl. cselites, Angeli. 
|-__— ccenaculum. 
^_ c. suff. t___ , i^ __ etc. ; super, 

supra; de, circa ; prseter. v, v _ 

sursum, supra. 45 

______ oppressit ; defraudavit ; vieit, superavit. 
tl.-xv^yy fraus, violentia. 
|L_____ fraudulentia, oppressio. 
^__ intravit, accessit, penetravit ; 

supervenit, aggressus est. 
"_-_./ introduxit ; attulit ; it. intravit. 
)____ causa ; occasio, prsetextus. 
\L .___ , pl. |____\_. et | _______ , 

proventum, seges. 
|___v , v. s. il_ . 
|_____> introitus, ingressus. 
LL___o ingressus, aditus. 
&_____. f. ; it. (L_--_- , pl. U__-_ , 

turbo, procella. 
y* — ____. , emph. ) -> -_-_ , pl. |__L____. 

adolescens; puer, servus,/*. |__>____ , 

pl. | __!_____ , puella ; ancilla. 
yiSL , st. emp/i. L_L__. , seternitas, 

sevum, sseculum. Per extens. sae- 

culum praesens, mundus. 
l!L___ aeternus. 
^_i___ ssecularis, mundanus. 
| _________ mundi status, 

;>___ cum ; simul ; apud, penes. 
•,____ mersus est, se immersit ; 

baptizatus est. 
L)C___o qui baptizat ; Baptista. 
| __>______> ablutio ; baptisma. 

^_£_o__ ct L_g,____ ct J-£-o_- caligo, 

tenebrse. 
<______ laboravit : u_~— defatigatus, 

laboriosus. 
U____ lalwr, opus ; agendi modus. 

|L _______ dofiitigatio. 

>_.._, . L.___ , pl. L.____ gens, populus. ■>_ % clausit. 

»__ oculos clausit ; morienti oculos 

pressit. 
1_.»__- profunditas, profundum ; 

locus depressus, vallis. 
|_. - v profundus. 
;-aa v habitavit ; commoratus est. 
;v> \\ habitare fecit; |;__.v-> habitacu- 

lum. 
|;__a__ habitatio, habitaculum ; 

cursus vita?. 
|)o.__ inquilinus, habitator. 
li_ — _ _ foenum, herba. 
|V~— lana. 
l__ respondit , exaudivit ; conversatus 

est ; curam gessit ; it. cantavit. 

lL_ , L___ occupatus ; sollicitus. 
j 1 1 i. v conversatio, colloquium ; 

societas, consuetudo. 
ffc,_a_. cantus, hyrnnus ; responso- 

rium. 
lljo_ responsorium. 
£i _ f., coll. pecus spec. ovium. 
»1_ deflexit ; desiit ; migravit ; obiit. 
p'ij__ amotio ; discessus ; mors. 
|C-L_ absens : defunctus. 
J_L_ nubes. 
!___ malus, iniquus. 
i_o_. , [Lca*. herba, gramen. 
difficilis fuit. 
, L_____- difficilis, molestus ; 

periculosus. 
ii.____difllcultas,asperitas;durities. 
, li_u_ decem. 
r. denom., decimam partem 

dedit vel sumpsit. }!_<__ fios, gramen. 

____ complicavit, duplicavit. f__L_ 

duplex. 
|L ______ duplicatio, repetitio. 

_____ amplexus est ; circumdedit. 

!;___ pulvis, terra. 

Li'(___ terreus. 

|k_ ursit, coegit. 

>..j--L/ puss.; coactusest; it. resti- 

tit. 
__*_. obligavit vulnus. 

»1_L/ pass. i »__ pressit, expressit ?<y«s, e^c. 
>^> f> n retinuit, proxime excepit ; 

secutus est, vestigiis institit ; 

assecutus est. 
>-» ns investigavit, yisitavit; it. 

utPe. 
____L/ pass. 

L=___ , f, pl. |_____ calx ; vestigium. 
|ov_.^_._- Aqhallaha. 
|;_-oa_ mus. 

jj<___ , Uaft.v Aqula s. Cufa. 
f___a__ arabs cufita. 
;___— eradicavit ; diruit. I; — _____ 

destructus ; dilaceratus. 
;___ , |£__ sterilis. 
|Lo;___ sterilitas. 
!;_-_ radix, stirps. 
|£_. et _£_ comprehendit, tenuit. 
_»;_. occidit sol. 

|__o;._ vespera sabbati, feria sexta. 
\L'+1 vas ligneum cavatum, mactra. 
M>;_- c. ovis. 
J=>»a-_ corvus. | — _;. v» occasus solis ; it. regio 

occidentalis. 
l__;__> occidentalis. 
|»;_- onager. 

"_£;.- vestibus exuit, rad. "_£_ . 
^**-- nudus, indecl. c. omni genere 

et numero ; adverb. nude ; trop. 

unice, mere. 
-_&£;-- nude, simpliciter. 
'-o;.- , iJ»a__ incircumcisus. 
;>o;__ coacervatus est. t-—-*-* altus ; 

it. expertus, prudens, astutus. 
l_>;._ arduus. 
|L___t_ astutia, malignitas. 

\ea'^L f. lectUS. 

|_L_ja__ nummus, moneta, spec. 

minuta. 
i_£_ , fut. _>o»_-j fugit, effugit. 
L_jo;_. fuga. 

L_*iL_ , vetus, antiquus ; senex. 
^Li. invaluit. 
^_vL/ prsevaluit. 
yj_I roboravit. 

^L-L/ pass. et refl. ; fortiter egit. 
L_>__ robur ; munimentum. 
\... 'u j v robustus ; fortis, gravis ; in- 

gens. 
l4*_ ascia, securis. 
L_a___ calumnia. 
>_-- _ Part. pass. lC—.c__ paratus, 

promptus ; futurus. 
<»___ paravit, constituit. 
^_La__ Othman. 
i_c_v senuit. 

fi_/ ad vetustatem redegit ; it. 
loscmiif. _ 47 

J___i__ vetus, antiquus. 
>__> dives fuit ; locupletatus est. 
|jL<__ divitiae, opulentia. 
!;_--_ dives, abundans ; eximius. _U_ decorus fuit ; splenduit. Part. 

\\S> , \l\s>. c. litteris ^o^- : \\s\ , l|_o , 

decens, decorus, pulcher. 
|La_L9 decor. 
|*L_ , v. s. \is . 

|<>-^3 frenum ; trop. claustrum. 
v^ occurrit ; incidit in, c. o ; obti- 

git. 
I;^ corpus; cadaver ; corpus vivum. 
C-Li;^» corporaliter- 
IL-) 1 ^-^ incarnatio ; natura corporea, 

per extens., natura humana ; hu- 

manitas Christi. 
v_ erravit ; deflexit ; defecit, excidit. 
|<*_ vagus fuit ; erravit. 
_o\_ et _<*_/ in errorem induxit, 

dementavit. 
loov- , l.o>4 et Lloy_ vagatio. 
i^4 fut. «.^--j refriguit. 
___ sufflavit. ______ Paulus |_>__ os oris ; L__ forma inus. vocis 
;*>__, c. "_ : La___ ju.ita os ; inde 
secundum, juxta, pro ratione. 

|I__,i<__ Phrenicia. 

_>__ V. I— — _ . 

;__ restuavit ; excanduit. 
;J>LL/ succensuit, iratus est. 1- -> 

■ . °> (jiiiovi! ; mansit ; perstitit ; 

cessavit, destitit, abstinuit. c. ^» . 
Lo3 , Le_L_. , v. s. Noi . 
}__£> laqueus. 
>- r - a > par, similis fuit. 
>___. adaequavit, assimilavit, com- 

paravit. 
,"____> L/ pass. 
l____3 comparatio, sequalitas ; adj. 

a?qualis. 
>_§_ _ >_g_ saginavit. 
>-§_Lf pass v pinguis factus est. 
;_£—_• discessit ; it. infermentatus 

fuit panis. 
;£_■/ diseedere fecit, dimisit ; desi- 

nere fecit ; absolvit ; abolevit. 
|)o£_ discedens, moriens. 
^I}_g_ discessio. 
|£__|_ crudus; infermentatus, azy- 

mus. 
__o£§_ Petrus. 

J._ ;_£§__ , __._;_;£_ patriarcha. 
|La_;I^s_ patriarchatus. 
____4 > Cl_-_ Pilatus. 

l4___L_ philosophus. 
__o|©,L____ Philotheus. 

________ Philippus, 

L___ scutella, patena, 

^_____ et L___l_- persuasio, certa 

fides ; credidilitas ; argumentuni, 

probatio. it. deprecatio. 

Aph. _— 3/ , fUt. _____ , lilf. a___o , 

denom. a prcec, persuasit ; roga- 
vit ; erudivit ; demonstravit. Part. 
_____» , L__Lo persuadens, etc ; 
persuasum habens. Part, pass. ___„ , ^___o persuasus, edoctus. 
|LaI___^__» obedientia. 
;__— 3 ligavit. 
|;___3 implicatio ; ligamen. 
|L|i_ , st. c. LU_ , pl. ILU-3 aenigma, 

allegoria, symbolum. 
^,,^3 iidit, divisit. 
L^^Ji divisit, spec. in partes ; distri- 

buit. 
^3L/ pass. ct refl. 
L^_3 pars, spec. dimidia. 
|La^__ ut L^__ . 
L^Lai divisio, partitio. 
___ aravit ; serviit ; coluit ; labora- 

vit ; operatus est ; Part. >.. S , ° » , 

\ „\°> ; subst., pl. }. — _____ servus, 

minister ; _ _____ excultus. 

}___.o_ aratio ; cultura ; servitium : 

operatio, opus. 
|La__3 cultura, servitus ; munus, 

ministerium ; militia. 
L___3 agricola ; miles. 
i£_3 effugit ; se eripuit. 
_g_3 evadere fecit ; excussit. 
-§__L/ pass. 

____£__> honorabilis, nobilis. 
ll^<__ f., pl. |L_g__3 , platea. 
*.£•__ palatium. 
( _____ urbs. ) 
^_3 ijuidam ; talis. 
__|.____> Pala3stina. 
^___3 Philisthseus. 
L_J se vertit ; reversus est. 
u__L/ ut Pe. 
_ls reddidit ; l-_-_k «---3 exaudivil 

preces. __3L/ pass. 

___/ vertit, avertit ; trop. convertit 

ad veritatem, reduxit ; reddidit ; 

it. respondit. 
__i3 , |__i3 , pl. ^Lik , |fr_l_j regio, 

mitiidi plaga. 
£_- conversio ; reditus ; it. redditio ; 

responsio. 
| [-_____> conversio, reversio. 
\ -__£__ imaginatio ; phantasia, 

apparentia sine realitate. 
__3 _ ___> oblectavit. Part. pass. 

____. , |._jl_—o delicatus ; voluptati- 

bus saturatus. 
Lttj—i delicise, iuxus. 
___3 _ ___3/ sorte assignavit, inde 

concessit, permisit ; sortes misit ; 

sortiendo definivit. 
i___ secuit, abscidit. 
L__3 sectio, divisio, abscissio ; _>_3 

|£__» desperatio. 
}______-_ abscissio, divisio ; trop. 

decisio, decretum. 
L___- prsecisus, inde brevis ; trop. 

finalis decisio, inde |c_____>> | L «__ 

novissimum tempus, judicium 

extremum in fine mundi ; adverb. 

| (_!_„___ breviter. 
""^J- operatus est part, j_\_ ; subst. 

oporarius. 
;_3 distendit, aperuit. 
L_i ii. ji. Papa. 

|c_> _ _^-_ liberavit, tuitus est. 
_t_L? pass. 
£t— *> liberator. 
«-.^ — _ liilaris fuit, gavisus est ; _ 49 

splenduit ; )__ t-3 liilaris ; splendens ; 

festivus. 
_.♦_>!' kotificavit ; denom. a |_ _%-3 

Pascham celebravit. 
|L<__>1_ hetitia, exsultatio. 
L.lv._ Pascha, agnus paschalis. 
V».3 ndit. 
^ 4.3 scidit. 
»._3 jussit, constituit. 
►_3L/ pass. 

»__ jussa dedit ; mandavit. 
J__L/ pass. 

f»C___ jussus ; auctoritas. 
|Lo>-_3 imperium, principatus. 
|Lot_— • visitatio ; mandatum. 
___3 fioruit, germinavit. 
J_w__ et I-.-3 flos, germen. 
_. __°> , \, „._-3 utilis, conveniens ; 

impers., satius est. 
-___3 disrupit. 

w disrupit. 

) \a°i rima, hiatus. 

|-s__3 campus, planities. 

|;__ rabidus, furens. 

|Lo£_i> furor ; dementia. 

|j_3 ct _;__• fecundus fuit ; fructus 

edidit. 
_£ _/ fecundavit ; fructus edidit ; 

procreavit. 
|jL__ fructus. 
|Lo;-3 vestis pellicea. 
^♦3 _ ^t— 3/ renidens fuit ; trop. 

gavisus est ; it. renidere fecit ; lse- 

tificavit, oblectavit. 
|_^ia_ oblectatio, lastitia, voluptas. 
L^o;-_ pullus. 50 _ 

»;9 discessit, avolavit ; it. separavit. 

\\s — *f. } emph. |L>; — 9 et \ly, — 9 

granum, bacca, acinus ; atomus. 
£>;_9 solubilis, dissipabilis. 
cJ^Vs separate. 
__--»;._3 , L__-*;_9 paradisus. 
l___.©i;9, |__»>o>9 fiducia ; familiaritas. 
L_^_o;_9 Phrygia, 
i_jo^_9 lorum. 

Ut;_9 ferrum ; catense, vincula. 
_;_> volavit ; it. avolavit. 
«_.; — 9 circumvolitavit ; trop. dissi- 

pavit bona. 
!__.;_-> volatile, avis. 
> P ___j;_9 providus. 
_ft_)t— 9 y- denom., administravit ; 

rexit, curam gessit, sustentavit. 
_»;_• extendit, expandit ; exposuit ; 

it. infr., se extendit, se diffudit. 
_»;__ Persia. J-*->;—9 persa. 
u_£-9 expandit ; nudavit ; diripuit. 
Pali. _____;_9 patefecit, personam 

detexit. 
__>;_9L? pass. 
L___;_9 vestis sacerdotalis ; pallium, 

tunica. 
|__>;.9 , pl. \LrJk et |__>;_9 ungula. 
_>o;3 , Lj_»<_3 modus ; propositum ; 

consilium; ^__»>_9 ^__ vcl "_i ^> 

_»o;9 omnimode, prorsus. ^_o ,___■ 

^;__<j--_ aliquo modo. 
-£ — 9 germinavit ; solvit debitum, 

retribuit. 
_^3L/p„ss. ; rct rilmtionem accepit, 

retributionem sibi sumpsit, inde 

ultus est. L__jo9 retributio, remuneratio. 
|L___j_9 retributio ; vindicta. 
L.9o«;9 facies ; homo, persona ; cffi- 

gies ; prastextus ; significatio. 
_; — 9 discessit ; trans. separavit, 

eripuit o malo ; servavit, redemit. 
»_i_3L/ amotus est, se separavit. 
Lioja3 liberatio, salus ; redemptio. 
L_oi!_3 liberator, Redemptor. 
L_u5»_3 turris. 
fugit. 
agitavit. 
j3;__l/ pass. et refl ; singuitum edi- 

dit moriens. 
_;_? separavit, discrevit, distinxit, 

intellexit ; intrans. divisus est, se 

separavit. Part. pass. ___.; 9 , 

L_;9 ; adject., distinctus, diversus. 

specialis. 
L_ j_3 separatio, distinctio ; explicatio 

distincta. 
L_oC-9 separans ; discernens, pru- 

dens ; rationalis ; illustris. 
nIlJ.o^— 9 distincte ; prudenter. 
|L__o^_ 9 distinctio ; vis discretiva ; 

judicium, prudentia. 
__(__;_9 distincte, separatim. 
L__^_3 eques. 
l£_9 et L;_3 Euphrates. 
L^3 fidit, 
L;_3 discerpsit. 
L___s|oL^_3 vcl L_____Loi__9 tempus 

statutum. 
i M - °> discerpsit. 
______ discerpsit ; disrupit ; | .*. . - °> 

part. p. : it. remissus. _£__ extendit, expandit. Part. pass. 

16___ I &dj- planus ; trop. simplex. 
|L_4>-*_ extensio; simplicitas. 
^la (lul)itavit. 
y__L/ perplexus fuit. 
____ — !____.- facilis, planus, it. 

distinctus. 
___ explanavit, interpretatus est : 
___L/ pass. 

c_L___ facile, distincte, palam. 
^___._ explicatio, interpretatio. 
L— — — __ interpres, commentator. 
♦___ solvit ; trop. interpretatus est ; 

intrans., se dissolvit. 
|oc_ amplitudo. 
_c__ , }__-_._ latitudo. 
L__ > 4 k e__ verbum, dietum, respon- 

sum, res, sententia. 
_»_ — 3 aperuit. 
_>& — _L/ pass. et refl. 
L_c_ apertura, rima. 
|; — _c__ imago, idolum ; |La -__£ 

|?__C\_j idololatria. 
^L_3 torsit. Part. pass. "___c__ , 

U-__ ; adject. obliquus, perversus. 
|c__c_ ellychnium. 
LoLos diversorium, caupona. 
1_>L__ caupo ; stabularius. 
!joC_ mensa. J u/ j sorduit, immundus fuit. 

] \-4>J » C_j? ^ ^-4j? P ass - 

\U sordidus, immundus. j 51 

^__>. voluit ; expetivit ; sibi compla- 

cuiti 
i -— 4, i/ delectatus est; consensit. 
J-Ilai voluntas, beneplacitum. 
L___»j voluntarius. 
|L___vj , a_j , Loaj , v _laJ , |t-L»J 

desiderium, propositum ; res ; 

negotium; suppellex. 
LoL__. L__;__ Dominus Sabaotb s_« 

exercituum. 
~__i intinxit. 

__. , l___^ f., digitus ; index. 
|c_._*. ornatus, ornamentum. 

c_". __/*.. denom., ornavit, instruxit. 

" i_ r * 

c_*„ , |c_*sc ornatus. 

C\__|, «f pflss. <?.- re//. 

|_ _>.L ornatus ; m pl. vestes orna- 

tae. 
1} , et _> . desolatus est ; desertus 

fuit. it. irrisit, illusit. 
_^_4 .? desertus est ; illusit, c. _» . 
* \ , fut. * *i <?/ >o ♦_ j defixe intuitus 

est, contemplatus est. 
!o,, et _oi. sitivit ; Part. prces. loV. , 

|_Joij ; Part. prdei. \ou , L-©m , />/. 

^oii e?/?/?/'. C-ci. j sitiens. 
lloi^ , \loi\ et \lo\< silis. 
v __oi. Sion. 

_.. venit, convenit, frequentavit. 
L_o". conventus ; receptaculum. 
« '. venatus est, piscatus est ; per 

extens. cepit. 

| C — % venator, piscator. 

!U-_*_ rete, laqueus. 
?oj jejunavit. 
L_o". jejunium. 52 j 

__/ \ 1 t >°>.,r. sitions. 
i '. figuravit, finxit, pinxit, impres- 
sit. Part. act. jK , \i>\ ; pass. t-« , 

J-.LL/ j0_SS. 

|Lfo« iigura, forma, imago, pictura ; 

mjt?/. |L^o« etiam speciositas. 
Ijo. cervix, collum. 
| — jjo^ vertigo, caligatio oculorum ; 

stupor. 
l\ audivit, auscultavit ; attendit. 
|Lo". auditus ; vox. 
| _. _ Pa. _ — -\ conviciis aflecit, 

vituperavit, maledixit. 
!-___oi convicium. 
^_. , Lu/. sordidus, immundus. 
|La_/. impudicitia. 
v^ , ^ apud, ad, erga. 
jj. et ___. se inclinavit ; tetendit ; 

intendit. 
___". ilexit, inde oravit ; it. tetendit 

laqueos. 
|Le_« , st. cst. -v. ; ap. Nestor. _\. 

oratio, preces. 
___. crucifixit. i_- _. crux. 
_a _ — y ./ pass. ; it. signo crucis 

signatus est. 
|L__A. crucifivio. 
__>. fidit, secuit. 
__-./ prosperum reddidit, prospere 

se hiiluiii : it. illapsus est. 
"_". tinnivit ; trans., puriflcavit ; 

removit. 
V—'. purgavit, mundavil ; abstulit. 
x__. , L___/. simulacrum, effigies : 

Imago, pictura ; statua, idolum. _. — ». ortus est ; apparuit hu:, 

splenduit. 
J__w germen ; splendor, radius solis. 
|U-m gurges, vortex, barathrum. 
^j-j. fecit, arte confecit. Part. usitat. 

adject. ~o. , L__j. sagax, peritus, 

prudens. 
_4 ./ diligens fuit ; machinatus est. 
|__j. studium, opus ; solertia, ars, 

artificium, fraus, machinatio. 
;_>. vilis factus est. 
; — _. probris affecit, contempsit ; 

st upravit. 
•^ljpass. 

lUj contumelia, probrum; ignominia. 
I; 3'. mane diluculum, tempus 

matutinum. 
;Js , |;__*. avis, passer. 
|j . scidit, disrupit. 
J_-»o^ indigentia. 

«_>) 1 ct i_>> . confiavit, igne purgavit. 
J-o> '. contlator. 
$\ constrinxit, Part. act. j/ . , I» . 

pass. t-jj , Jj-lj . 
\j\ . ligamen. y*\.o Cain. 

l— jlo , V. S. —a^) . 

"~_o ox adverso fuit ; accusavit. 
"___ sumpsit, accepit ; obviam ivit ; 

c. ^.» pers., morem gessit. 
"*>■ "1 o/ excepit ; ex adverso fuit ; 

occurrit. ^ -> »-_ _>/ occurrit, adfuit ; casu 

adstitit ; contigit. 
^aoai et ji__-a___. contra, obviam ; 

versus, ex adverso. 
) X-xm^ adversarius, |fr» "X->a_<- 

contraria, res oppositae. 
|Lo— -.aaoro oppositio. 
| i^sr^v» accipiens. 
~_o fixit ; erexit, constituit. 
;__> sepelivit. 
t__o tumulavit, coacervavit ; it. ut 

Pe. 
|j___x> , ILja _x> sepultura; sepul- 

chrum. 
|?a__ vespillo, sepultor. 
|;_x> sepulchrum. 
\ilo cervix. 
>o[o prsecessit. 
)ot-o praevenit, antecessit. 
>c't.-o , |— *h_x> antecessio ; in stat. 

const. ante, coram ; % >o' ¥ x> 

priusquam. 
>oto , (_o»x> primus, prior, antiquus ; 

(-_>»_>_• primum, initio. 
(l_vx> primus, prior, f. ___>,_> ut seq. 
^t|_o^x> primo, primum; primario. 
l_o>ox> c. suff. __jox> etc, ante me, 

etc. ; l__v_ -\_>oo ante regem ; c. 

^ ^o» — oa — _. antea, prius. in pl. 

^_o>ox_\ olim. 
I &__♦-. La_,__o prrescientia. 
J__*x> lebes, olla. 
i**_o _ Pa. _>£_> sanctificavit. 
__^_ oL/ pass. 
u.o^x> , emph. |--jao sanctitas ; res 

sacra ; sacrificium ; sanctuarium. a> 53 

L-»_o consecratio ; oblatio, mysteria 
eucharistica ; sancta. 

L_.C_> sanctus. 

-_(__*-» sancte. 

|L___^_o sanctitas. 

ja_x> _ ___> mansit ; moratus est ; 
exspectavit. 

J_-oa_o permanentia, persistentia. 

L_a__ permanens ; stabilis. 

U_o vox ; per extens., dictum, ver- 
bum ; V» secundum tonum, me- 
trum ; )J_o ^ id. ; Uo ;_» idem to- 
nus. IL_ L;_ pl. \Lo -__» filia vocis: 
vox; vocabulum, dictum, effatum. 

>o__ surrexit, stetit. 

?o__ erexit, stabilivit, constituit. 

yaJo} stare fecit ; suscitavit ; praepo- 
suit. 

l-oooa statura, per extens. setas. 

|__o vacatio ad officium, ipsum offi- 
cium ; res statuta ; fcedus ; institu- 
tum, professio vitse clericalis, as- 
ceticas vel ccenobiticse. 

|-__x> surrectio, resurrectio. 

\»alo stans, assistens ; inde antistes, 
prsefectus. 

>o___ , (___b perstans, subsistens; 
superstes. 

i_.a)Ov>ax> , vel u_aio,_-o periculum. 

i__> _ Pa. ___ debilitavit. 

^-ao poculum. 

p * 

— -aix>ao CJcnilS. 

|»ax> frigus, r. ;x> . 
v a_s__f J_ja_ Kyrie eleison. 
P'^_L|_ v. post <^&> . 
v a___-^_> Ctesiphon. 54 _ 

^^o occidit. 

"_£_ plures interfecit, trucidavit. 

i_g_ caedes, interfectio. 

jja£_» occisor, peremptor. 

) ^ o &— et )-_£_ abscissio ; fragmen- 

Ulin. 

^£_> tenuis factus est . 

^§_ atteniiavit. 

^£— L/ pass. et refl. 

lL&o tenuis, subtilis. 

|La_£_ subtilitas, tenuitas. 

L_£_ Cana. 

_§>- secuit, discerpsit ; intrdns., de- 

fecit ; impers. . __ __£_ miiii vires 

deficiunt, desperavi. 
-£oL/ pass. 
_£x> conscidit ; taedio affecit. Part. 

pass. >_£>__ , )■*$,-_> tsedio affec- 

tus, socors. 
n>>4^L/ pass. ; impers., ut Ethpe. 
_*£_ decerpsit. 
♦-£-0 ligavit, texuit, conipegit ; it. 

coronam cinxit ; c. _>. vel ^~_. op- 

pressit, irruit turbo. ;.-£>_ , \i-^° 

opprimens, violentus ; subst. in 

emph., vi.s, necessitas. 
-_|;*£_ vi; necessario. 
v^;^o accusavit. 
L^jl^ao accusatio. 
L-Jk^-^o , ^Vs^L^a accusator. 
l£— _ aestas. 

)_>a£_o cubiculum, conclave. 
^ct.^.o Cilicia. 
!-_.._ cantus, canticum. 
faber spec. ferrarius. 
, )._>__ lignum. IjiLo m., cithara. 

IjojiLo citharcedus. 

Uo _ __a frixit ; trnjj. vexavit, tur- 

bavit. 
___o/ irixit ; sprevit ; c. "__ , parvi 

fecit ; oppetiit mortem ; intrans., 

protervus fuit. 
|^-_o clavis. 
>m.v^\o Clemens. 
^__;__ clericus. 
^_o levis fuit; decrevit. 
~_ levem reddidit ; trop. irrisui 

tradidit. 
^__x> , U-__o levis, parvus ; agilis, 

velox ; in st. abs. sicut aclverb. : 

paucus, pauci, paucse : parum, 

pa ulatim. 
__iJ__o in brevi, celeriter. 
|Lo___> levitas ; velocitas. 
jj_> , empk. !__.__ , pl. u__ , |-_1__ 

cella ; cellula. 
t.-\ax> laus. 
____ v. denom., laudibus extulit ; 

appellavit. 
),a -o ; it. )__o folium libri. 
L_^____ Chalcidia. 
U___ farina. 
|*__o locusta. 
)-io acquisivit, possedit ; U-_ , )__ : 

L.10 , ).lio possidens. 
_u>/ possidere fecit ; impertitus est. 
)__> adeptio ; possessio ; opes, bona, 

spec. mobilia ; pecora. 
(_o , L_io canna, calamus. 
LU^io candela, lampas. 
Lialo canon ; regula. ugoo timuit, oxpavit. 

L.£ao timor ; metuenda res. 

yoolsi , pM&tA hypostasis, substantia, 

existentia, persona; ^ van.i.o ego 

ipsemet. 
l_o nidus. 

Aph. ^>l v. denom., nidificavit. 
I^xio galea. 
|£.ja§__> ( vox lat. ) qusestionarius, 

carnifex ; satelles. 
;___ ; it. V-_>Lo , ;___• Gsesar ; unde 

caesar, imperator. 
i_o clamavit. 

^9ao acervus, quisquilise fluvii. 
£o o *_o ( )a ppadocia. 
«.___o colaphizavit, contudit ; trop. 

coercuit. 
)i..°io contudit ; repressit, coercuit. 
«.___oL? pass. ; afdictus est; cohibi- 

tus est. 
^fciio detraxit ; denudavit. 
v ojJ°>o capitulum. 

*_> praecidit ; definivit ; pactus est. 
c_o , |L»o , abscissio, inde finis, ter- 

minus; absol. |*o , finis vitre. 
|;-o vocavit, appellavit ; invocavil : 

promovit ; provocavit ; it. legit li- 

hrum, studuit. 
c£oLf pass. 
L_;_ vocatio ; lectio. 
\lo\o lector. 
|;_o , st. emph. L-l»a-o collective, pl. 

__.$oo , __»a_o pagus ; suburbium, 
prsedia. 
|-\_;o , _s_;o pagus ; urbs. 
_>;o adstitit ; accessit. -o 55 

_>;_o appropinquare fecit; obtulit. 
_>£.oL/ pass. ; it. accessit, tetigit. 
_>.;-o/ congressus est, pugnavit. 
LLaiao oblatio, donum ; sacrificium ; 

Eucharistia. 
\k[o bellum. 
|_j&_;o bellator. 
(-___;_> propinquus, vicinus ; proxi- 

mus : consanguineus, affinis ; con- 

formis. 
L-L_>;____ admovens ; oblationem fa- 

ciens. 
p».-;© carchedonius lapis, carbuncu- 

lus gemma. 
xi-a obtexit ; stravit. 
L*>;o tegumentum. 
(xijoo truncus. 
Jj;o f., cornu ; tuba cornea. 
Lio;_ cornix. 
L._^ et L«->jL__ tempus ; tempus ad- 

versum ; bellum, prselium. 
• ;_> discerpsit verbis. 
U; — o frustum quod eroditur ; trop. 

c. ^_f usurp. obtrectavit ; |«;___>/ 

calumniator. 
__ ;o strepitum edidit. 
;o friguit : |>ao frigus. 
!;_;_> frigidus ; subst. massa farnue 

nondurn fermentata. 
Uj-~ frigus. 
|_3 duruit ; partic. \lo , U_o durus, 

iliflicilis, gravis, immitis. 
_IoL/ durus, gravis, acerbus factus 

est. 
|L___> durities ; crudelitas. 
Uo , |c_o stipula. 5 < > ♦ 

), >.»o senex, senior ; presbyter, se- 

nator, praeses. 
|(Lo st. c. o— li> /)/. |^I*o e£ v £l*i> , 

|L^>Z*i arcus. 
|iLa_© veritas, rectitudo, justitia ; 

realitas; adject. c. •. verus, justus. 

it. in forma ^.L__ao c„*n > et ^ ; 

^is^ars \<> verus, vera ; vere. 
| c__o-v_ eatholicus, universalis ; 

inde Catholicus, seu Primas spe- 

ciat. Nestorianorum. Laj el __j crevit, adolevit. 

i. r>\ crescere fecit, multiplicavit ; 

aluit ; trop. educavit filios. 
uJ>>Lf pass. ; confortatus est. 
!__»;_> nutritor, educator. 
|____j[ auctio, incrementum ; trop. 

educatio. 
••-joj pro hms. _>;_f auxit; exalta- 

vit, 
>s,\ , lk\ nnq. M>jo* magnus, potens: 

subst. princeps ; it. prseceptor, ma- 

gister, pl. |__> . PI. L=>5o<i j __»> o) 

^_>ioj ; nnq. La> . ingentes, gran- 

des ; duces, optimates. f. |-\__»o> 

etc. 
a_> , |Lo_j magnitudo ; principatus"; 

Lominatio, |Lom>v- Lo_j Summum 

Sacerdotium. 
J>\ , |Lo_$ pl. v __$ , |L__? , mjrias ; 

numerus ingens. 
__j pecubuit. 
~_j/ quatuor. >-_->» metreta. 
|1 v.^j quartus. 
J» j depressit ; coarctavit. 
v^> desideravit, impers. _j-__^j et 
__ fs — 4* desideravi. i°flr£. act. 

i__ Looi mihi placuit, cupivi. Part. 

pass. k^4' optatus ; adj. . L^.^» 

et k4j4^ > pulcher, prseclarus ; it. 

act. appetens, desiderans ; snbst. 

|ik^4' voluptas, cupiditas. 
v^^jL/ pass. ; cupiditate flagravit. 
14* ' I^Sk» i ^4* desiderium, con- 

cupiscentia. 
|La44* suavitas, pulchritudo. 
<-4» iratus fuit, lv_4» iratus. 
»4»/ exacerbavit. 
I^°> indignatio, ira ; pcena a Deo 

inflicta. 
jL^J pes ; £L^5 _-=> stapia. 
^^-4*-* pede trusit, supplantavit. 
^4j__7 pass ,' illaqueatus est ; trop. 

seductus est. 
l&-_4i pl. 1-—-^? rivus, torrens. 
:*4* lapidavit. 
1*4» fut. 1**4 v-j 5 strepuit : tumul- 

tuatus est ; fnt. _>4;_j sensit, co- 

gnovit. l—_-4» sentiens, conscius. 
<_4H/ sensibus pereeptus est ; com- 

motus est. 
_4W sensit, animadvertit ; it. ani- 

madvertere fecit. 

"4* ' •*-*>*_>> |6*4» sensus. 

U» incessit, cucurrit, iter fecit : llu- 

xit. Part. pass. Uj , [-•« ; doctus, 

peritus. |_>j incessus, cursus ; iluxus. 
It;—v> , ap. Nestor. !»;__ mof/. ?»/*. ; 

sufcl. iter ; eruditio. Cfr. r. *;*> . 

o*;_ cursus ; eastigatio ; institutio, 

doctrina. 
!_.*;_ processus, profectio. 
«_<>♦ insecutus est, persecutus est ; 

abegit, propulit. 
L_>o*j persecutio. 
isoi» tremuit ; properavit ; L=_oij ; 

pavidus; celer ; it. horrendus. 
_»oi»L/ tremuit, timuit. 
«._oi;__ festinavit ; it. act., ursit. 
|L___oi $ timor ; properatio. 
^_>oii__» celeritas ; acceleratio. 
&_l_.oi;__o velociter, citius. 
|Lo._oi;__o concitatio ; festinatio. 
(___oi> pignus ; arrha. 
^,©ij cucurrit, incurrit. 
4,01»/ currere fecit. 
L^o^ et \l<»\ cursus. 
|£oo4 et L|,oi> cursor. 
IJoij putredo. 
| — soooi» , et u___oi Roma ; | — l_„oj 

romanus. 
fI_ooi» Roma?us, Grsecus ; Romanus. 
|ot et uo| inebriatus est ; Part. \o\ , 

\lo'i ebrius ; Part. p. |ot , \io\ . id. 
L__o» strepitus, vociferatio ; tumul- 

tus. 
l1_o> tumultuarius, clamorosus. 
ioj lsetatus est, exsultavit ; trop. 

floruit. 
|_o? , pler. /"., /,l. \lo$ et |-_ ? hali- 

tus, ventus ; anima, spiritus. 
L_,of et |__o> spiritualis. , 57 

__LxI.o9 spiritualiter. 
ILalLo» et |L___ » spiritualitas. 
L__ j halitus ; odor. 
_.o, amplus factus est ; spatiosus 

fuit ; ___oj , L__o$ amplus. 
l_ j |__. j e^ |-_ j s?^.s£. recreatio, 

levatio ; adjcct. spatiosus. 
>z\ altus fuit. 
x_f LL/ exaltatus est ; se extulit ; 

superbivit ; sublatus est. 
>__> usit. in part. pass. L__.;__ ; al- 

tus, excelsus. 
>_.»/ sustulit ; attollit, abstraxit. 
>©;_* erexit ; trop. exaltavit. 
»;_»•} L? pass. 

L»o<| altitudo, elevatio ; collis. 
J_> j altus, trop. superbus ; excelsus. 
|L__f superbia, arrogantia ; celsitu- 

do. 
___ j Rufus. 

i— 'joj V. S. i_j . 

\'\y , it. \'\\\ et \\\\_ secretum; myste- 
rium, sjmbolum ; sacramentum. 

_m conspersit ; effudit. 

\h\) et |_>jj adspersio. 

>«_>j amavit, dilexit ; cupivit. Part. 
act. >__> , \-*~\ ; subst., dilectus, 
amicus. Part. p. | — _____i , nnq. 
L____ j/ amabilis ; gratus. 

>i__j indulsit, misertus est, c. ^__ 
pers. 

>— «U/ misericordia motus est. 

M-_j , |___^ , dilectio, caritas. 

|L___4 dilectio. 

|L_____j id. it amabilitas. 
___,> , pl. L__> uterus ; viscera ; 58 ? 

. in pl. . amor intinms ; mise- 

ricordia, gratia ; eleemosyna. 
^___ j miserator ; dilector. 
|Lo___,j misericoTdia. 
Li^soa^j valde misericors. 
I — iv> ..;_ . _ misericors, miserator ; 

amantissimus. 
|L <___;_ misericordia ; gratia. 
«__♦ insedit. 
«__> ineubuit, illapsus est, c. "\-L ; 

it. imposuit manus super, conse- 

cravit. 
__» _ __»L/ et __$L/ procul fuit ; 

recessit. 
__»/ amovit ; it. se amovit. 
\ — -_o % distantia ; longinquitas ; ^o 

|__oj a longinquo. 
L___» remotus, longinquus. 
«__«) serpsit, repsit; se movit. 
\L.) reptile, et coll. L__> reptilia. 
__£» maduit. 

__£> humectavit. «_s£i/ id. 
♦_4» mutivit, murmuravit ; L-L^j , 

conquerens, c. "^L vel »_ . 
l__j , v. »_oi . 
•_.«> <?/ _j , \ — _•) caput ; initium, 

principium ; dux, princeps. adverb : 

«__<>•) ^so m .__«>,,_„ etf •_-•)«._ de in- 

tegro, denuo. 
_.[_»> prmcipaliter. 
|L__j principatus. 
I— __«> primus; principalis, optimus, 

pretiosus, insignis. 
l& — -_•) prmcipium, initium; pri- 

mitine. 
U+*'y prmceps; praesul; Pontifex. «__-.«> consedit, conscendit.; Part. p. 

\LJ>i ; equitans. 
<__«) composuit ; instruxit ; instituit. 
|____{_9currus. 
V___i , pl. p___<J jumentum ; currus ; 

equitatus ; equites. 
L___o» compactio, compositio ; com- 

pages. 
^_i inclinatus est, inclinavit se. 
«ijL/ se inclinavit, trop. se demisit. 
♦ii/ inclinavit, flexit caput. 
\ — U>\ inclinatus, demissus ; subja- 

cens. 
\1a\ c, pl. ■_*-> equus, pler. collect. 

usurp. 
i_o<> jecit ; effudit ; Pa?i. pass. ^l»» , 

absol. ,-j» prostratus, jacens ; im- 

pers. c. "_ , ____ \ — _ i sollicitus 

sum. 
_-o«U/ pass., se submisit ; consensit. 
<__«)LL/ in errorem inductus est. 
__<>/ jecit ; prostravit ; imposuit : 

L_«>o/ «__«)/ profectus est. *__ <__«>/ 

ovL/ stravit asiiium suum. 
!__♦ innuit ; indicavit. 
I •!-_«) nutus ; trop. signum. 
|__o«j lancea. 
| [<____•♦ lenitas ; longanimitas, man- 

suetudo ; prudentia. 
>«ix>\ , v. s. yo\ . 
<__») vesper. 
|t_oj , r. y>\ , tinea. 
Li» consideravit, cogitavit. 
l!j> cogitatio, cura, studium. 
\ _«> pavit ; curavit ; gubernavit ; 

intrans., pastus est. Part. pass. 


L—».» , nnq. L_j/ , LL_j; it., conten- 

tus, delectatus, c. _ . 
__9 eontentum fecit; placavit. 
~C>L/ pass. ct refl. ; it. cogitavil ; 

studuit rei. 
Ll_j pastio ; pascuum. 
Ll_j, /;/. l!_? et |L__.$ pastor. 
) — __j mens, conscientia ; sensus, 

eogitatio, opinio. 
|<L_;_o pascuum, grex; dioecesis. 
|L__jL satisfactio ; reconciliatio. 

\LL',L . pi. ,!_;[ , i-__>[ , ut Lu__> . 

'"__$ timuit, contremuit, trepidavit. 

^-—j/ tremefecit ; it. tremuit. 

U__j , |-__-_j , tremor. 

>«_j strepuit, sonuit ; tonuit. 

l_a-_ \ tonitru ; sonitus. 

__l_oo__> cum ejulatu. 

li»j laxus fuit ; it. sanavit. 

«-—jL/ dissolutus est. 

i* — _j/ relaxavit, dimisit ; reliquit ; 

neglexit. 
v_*_9» calce feriit ; calcavit ; inlixit. 
<s>\ commovit ; nictavit oculus. 
Laij motus, agitatio ; nictus, .___;_» 

\LL in ictu oculi. 
&\i compegit ; stravit lapidibus 

riiim ; munivit. 
|___ _j«j constrictio cordis, angor. 
« j contudit, confregit. 
,_« saltavit. 
*o»/ deploravit, planxit. 
U_j et \Ib') saltatio. 
|L«a_>;_ planctus, luctus, gemitus. 
>_oj compegit ; firmavit, |____» iii- 

mamentum. 59 

C-Lof ad firmamentum pertinens. 
) — _!»;__» epigastriuni, pars moliior 

ventris. 
Ui culpavit ; increpavit. 
ILoI^so reprehensio. 
^_>j laxus, remissus fuit, languit. 
^-.jL/ dissolutus est, languit. 
yx— Ij signavit ; flguravit : scripsit. 

)_-.__« >c_j se cruce signavit. 
>_mL/ pass. 

*_.»/ delineavit, descripsit. 
>o__lj . J___.oj signum, nota, charac- 

ter. 
__j deliquit, improbus fuit. 
__j/ impie, sceleste egit. 
L__oj impietas ; scelus, peccatum. 
|-___^ impius, improbus. 
|Lj _ _>Lj/ monuit ; hortatus est. 
|La__LV_ admonitio. 
_Lj ferbuit ; exarsit. 
_L;_ exundare fecit ; ditavit. 
_.Lj__>/ abundavit ; floruit. 
\Ll\ et L— L^ , |£_,Lj el)ullitio. ardor ; 

sestus ; zelus. 
Lj contremuit. 
Lj/ , ( LLj/ | terruit ; conquassatus, 

collisus est. |«L_ diabolus, daemon. 

J.j*L* et lIj^L— diabolicus. 

^|_1 fut. ^.L_ postulavit ; quaesivit, 

interrogavit. Part. pass. (uk nnq. 

U_l/ : adj. precarius, mutuatus. 60 

"_l__ interrogavit, percunctatus est. 

|-__^i pl. |£__V petitio ; interroga- 

tio ; preces. 
-_(UU- mutuo, adscititie ; metapho- 

rice. 
jj/-- petitio; interrogatio. 
|L___.|-__» interpellatio ; excusatio ; 

abdicatio. 
!__> captivum fecit, abduxit. 
l___ captivitas, transmigratio. 
!_.-». captivitas ; ipsi captivi. 
!___> captivator, deprsedator. 
>___ Sapor. 

. * y . r 

• 0\__ V. S. «oy- . 

____ _ Part. pass. L_*_4. laudatus ; 

adj. eximius ; sv.bst. gloriosus ; 
gloria. 
____. laudavit ; it. opinatus est. 
|___a_ laus, gloria. 
|L<____ gloria, splendor. 
|_ — _a__L , st. c. _ — L__l c. svff. 

s oo>c_a__L , pl. !_____ L laus, glo- 

ria ; hymnus, canticum. 
Lg>_I virga ; tribus. 
LL-__ via, semita. 
"___ , ii___ spica. 
__*. , ^___ septem. 
^— _ _ septuaginta. 
_ — __d__isit; dereliquit, omisit ; 

trop. culpam condonavit. 
__c_/ pass. 

Loa_». res concredita, depositum. 
Li___i dimissio ; remissio, condona- 

tio, venia. 
Loa__ virga ; ramus. 
;__ . |;_i parvulus, puerulus. |Lo£__ pueritia. 

!-___ f.. c. contract. st. abs. J__ , pl. 

^___ , |— __ sabbatum ; hebdomas, 

) — ___ ♦_ prima dies hebdomadae, 

dies dominica. 
ut^. mutavit, immutavit ; cfr. U_l_ 

et Pa. ut_ . 
u.t^e_f mutatus est, conversus est. 
jll^a- mutatio, conversio. 
^. accendit, calefecit, combussit ; 

trop. concitavit ; intr., defluxit ; 

it. act. fudit. 
k^c_/ poss. 
♦>^-_/ incensus est. 
__^__ agitavit ; turbavit. Part. p. 

\L*^ ; svbst. tumultus. 
_^c_/ pass. 
[ — 1____^_. agitatio, perturbatio ; 

tumultus. 
Lit_a^I turbulentus ; adulator. 
\U jecit, projecit. 
u«c_/ jactus est, ejectus est. 
uU-l ejecit ; sparsit. 
!►__ , ap. Or. 1C--0 , jactus ; profusio. 
'_►_ — '-►-»» blanditus est, pellexit. 
jj«a_ adulatio, blanditise. 
jv_ _ j^__ dimisit, misit ; mandavit. 
»•__/ pass. 
»ov- vigilavit. 
|>o>l vigilia. 
|jo>I vigil, excubitor. 
|_-_ aequalis, par fuit ; dignus fuit ; 

!_! . U-_ conveniens, dignus ; !__ , 

|___ par, sequus. 
uo-__/ par, dignus factus est ; obti- 

nuit : adhsesit. _&_ pequavit ; stravit lectum, etc. 
uL| sequavit, coaequavit. 
bl\lal seque, pariter, simul. 
\lalol coaequatio, conjunctio; sequa- 

litas ; concordia. 
|&_o__ funiculus (J)' ¥ -3» |iL__». filum 

ferreum. 
•^. purgavit. 
»^I/ abluit. 
-•o. e. dmv. y. s. |£I . 

f r r r 

vx^oa y. s. vx«^ • 

ofol, rarf. inus. o £__ , evadere fecit, 

liberavit ; servavit. 
_.'o£_/ pass. ; it. fuga se subcluxit. 
i_.a_ ortus est, germinavit, efiloruit. 
i_ *. liquefactus est, diffluxit ; ta- 

buit. 

» r * + 

^M&A V. S. »••* . • 

*" r • . 

t_a_ y. s. ♦._/ . 

k§1 contempsit, sprevit. Part. pass. 

L£__ ; vilis. 
Ii—oa* dolor, vulnus. 
>> — 1 oblevit, obduxit ; Part. pass. 

L___ depressus, simus ( de naso ). 
|ls_* , st. c. bSl , pl. |__£ bora, mo- 

mentum temporis. 

sl et deriv. v. s. ♦,__ . 
__ illevit ; fricuit. 
___LL/ limatus est. 
Lu_>o_ lima. 

Loo_ forum, platea, vicus ; it. via. 
*»!_ * saliit, insiliit, prosiluit ; ador- 
tus est, c. \_ . 

1 ja». murus, moenia. 
Lu__o_ socius sponsi. 
La_a_ f. ; linteum, mantile. 61 

L4Lai socius, consors; conjux. 
i_Lo__ v. denom., consociavit, com- 

municavit . 
3Lo£sj>/ pass. et refl. . 
|Lo_3Lo — l participatio, communio ; 

consortium, coniugium. 
ILalLai» consociatio. 
>._ __I et deriv. v. s. ___. . 
| v> ..»«» fuscus ; pinguis ; purus, sim- 

plex, merus ; vilis, vulgaris. 
|La — v . f . > nigredo ; simplicitas ; 

vilitas. 
.___ contrivit ; concussit ; consum- 

psit ; trop. infestavit, vexavit ; it. 

laboravit, ) — _____ contritus ; it. 

laboriosus. 
i.__.£x_/ pass. 
;__ niger fuit vel factus est ; trans., 

irrisit. 
;_&_/ pass. V. et. sub. ;_ / . 
Lg* stultus fuit ; deliquit, moechatus 

est ; c. "\__ , contempsit. L_l§_ f. 

\L£L , stultus ; adulter. 
«.■4t\_/ desipuit; deliquit, moechatus 

est. 
*4». desipuit, erravit. 
|£4- chirographum ; syngrapha. 
Ijog- et |jo£_ stultus, insanus. 
"\al_ inferi ; sepulcrum. 
Li_- terra culta ; trop. pax. 
^l v. denom., complanavit ; pacem 

habuit ; pacem egit. 
♦-_&--/ pass. et reff. ; paciftce egit ; 

pace potitus est. 
_-_ recubuit, dormivii. 
J— -ki cubile. 62 _ Part. pass. _. — ___ , ) — _ 

inventus; |-_i .•»., inventiones. __f pro m«S. __.__./ invenit; potuit ; 

Part. l-____o qui potest ; possibilis. 
!__«. |____ inventio ; adeptio. 
^__- consedit : inhabitavit. 
^__ donavit. 
!_____, sedes, habitatio. 
| 11 ,4 domicilium ; tabernaculum, 

tentorium. 
;__. inebriatus est ; foedus fuit. !;___. 

spurcus, turpis ; absonus. |;_ — _o : 

turpis. 
;_____/ inquinatus est ; deformatus 

est. 

|Lo; ___. turpitudo, fceditas. 

U__. , et ___- extraxit ; quievit, siluit ; 

desiit : c. ^-_ destitit ; U__ , |-~__ 

quietus ; contemplativus. 
_____ fecit ut quiesceret, ut sileret. 
»____. ,• )___ quies, silentium, ___> ^ 

subito, statim. 
|» \_ /"., sceletus, cadaver. 
_(h__ et deriv., v. s. _>«*_. . 
____. niisit ; dimisit, reliquit ; exuit 

vestem ; | _____ > nudus : subst. 

A.postolus ; litterse apostoliese. 
u__ spoliavit ; liberavit. 
_____,/ pass. et refl. 
____/ detraxit, exnit, nudavit. 
|_,N_ examen apum. 
pl_ __ mittens, ablegans. 
.£___ dominatus est, imperavit. 
i£___ imperium detulit; potestatem, 

jus dedit : >^— — » , |_|_ __> ; prse- 

fectus, dominus. <n___u_ >£____> liber, vir sui juris. 
.£_-- — _/ pass. ; dominatus est, 

|n±_C- '_— - tg____f urbem potitus 

est. 
)_^__a_ potestas, imperium ; ditio ; 

auctoritas. 
|^___ potestatem habens, dominans ; 

rex, praefectus; pl. J_t^_____., ££-_-- ; 

it. licitum. 
__|£___„> dominatorie. 
* __. integer fuit ; completus est ; 

incolumis fuit ; finem habuit. 
;>«-_-_. perfecit, explevit. 
>____./ pass. 

?____/ tradidit ; commisit. 
|__-__ salus, pax. 
}____ perfectus, integer. 
I _______ integritas, perfectio : con- 

cordia. 
*___ Salem. 
v _____ Salomon. 
L_______ perfectio, consummatio ; 

finis. 
I ________ traditio ; doetrina. 

____ elixavit, coxit, fervefecit. 

._____./ pass. 

;__ , L__ pl. ^l»oc~_ , |o\___ |Lo_-a_ , 

nomen ; fama. 
____ ct oy__ v. denom., nominavit, 

part. p. ov — ___ , |o»_ _ __■- , /. 

|Lov— _-_> ; celebris. 
____./ et o>_-_/ nominatus est. 
|o»_e_ uominatio, appellatio. 
!____, ccelum. 

^___ pinguis fuit ; maturus fuit. 
_.__. audivit. _.._/ pass. ; it. obedivit. 

)__/ audire fecit ; edocuit. 

>--__ auditus ; rumor, fama. 

\L — __ — _____ auditio ; nuutius spec. 

infaustus. 
)_____ auditor ; discipulus. 
|<4____> auditus ; aures ; auditio. 
^-_„___. is cui obeditur ; if. obediens. 
|Lai__ t ___ auditus, obedientia, obse- 

quium. 
^a-v— a Simeon. 
l_-£_~ samaritanus. 
___ _ Pa. ____. miuistravit ; litur- 

gico officio functus est ; egit, ges- 

sit, perfecit rem. 
____/ pass. ; it. adhibitus est. 
J_— - minister ; diaconus. 
Li___ minister, administrator. 
I__- — _kL ministerium, famulatus ; 

officium. 
<___ , |___ sol. 
v ____ . Samson. 
) — 1__ movit se ; discessit ; mutatus 

est ; it. et impers. ©>_. __- insanivit. 

Part. L_I_ , \liL et \L. , (_i_ ; stultus. 
____/ desipuit. 

•* r 

__i — _ movit, mutavit, transtulit, 
abstulit ; desipuil : intrans., migra- 
vit, recessit; trop. obiit. 

___/ pass. 

|L__ et |L<__ insania. 

|_j<_ mutatio ; discossus ; obitus. 

(_., |-\1_, __., pl. ^-_>_, U__, |___U_ 

annus. 
>-*. p/. ^__ , J___ dens ; J-_-_- LS__1 
ferse voraces. * 63 

U_ mucro, cuspis. 
J__i_ acutus. 

L_ , |_\_ ( rad. ^_ ) somnus. 
____ _ __ cruciatu affecit. 

L_i_ angor, cruciatus. 

J. — o_t_L cruciatus ; supplicium. J__ lusit. 

._____/ enarravit. 

jl__ <?<* jl__, lusus, jocus ; ludibrium. 

Jil__, , )_____ / lusus. 

|&__L sermo; narratio, historia. 

|L<___ cera. 

)___. , v. s. _. . 

*___. c. deriv., v. s. ♦_-- . 

J§__ foetus, spec. genimen serpentis. 

J__-_ purus factus est ; trans. laevi- 

gavit. Part. pass. J __> , ) '. *\ 1 ; 

purus, mundus. 
_____ nitidum fecit. Part. act. )___ ; 

it. nitens. 
__jl__ pure, sincere ; clare. 
___ transfixit ; permeavit. 
♦__. transfixit, confodit. 
^ °i - „ "___-_, depressus, humilis 

factus est ; vilis fuit. 
"_>__/ laboravit, debilitatus est. 
&__ liumiliatio, debilitas. 
|Ja__ imum ; radix, pes montis. 
U-__. depressus, humilis. 
_.___. exundavit; effudit.|____ lar- 

gus, copiosus. 
| — _-___ exundatio ; effusio ; copia ; 

illuvies. 
_> _ Aph. I dcprcssit ; trop. 
depressit animan sudm, seu movera 
gessit alicui. 64 

;i_> splenduit ; pulcher fuit ; placuit ; 

placere studuit, blanditus est. 
;_»./ pulchrum, decorum reddidit. 
!;_<_> pulchritudo, in pl. |£_a- bona. 
\\sal ( |;i_ ? !♦=__ ? ) adulator. 
^_*j»;___ adulator. 
|L_j;3a_ pulchritudo ; adulatio. 
I^Al pulcher ; carus ; honestus ; pl. 

f. |L; — .___> bona, beneficia ; adv. 

;__v_ recte, pulchre. 
&_|;J_> bene, pulchre. 
|>a_J. tuba. 
\ o», _ Apk. _.__/ bibendum dedit ; 

irrigavit. 
\».o *. tulit, cepit, abstulit ; eduxit : 

accepit, obtinuit ; |&_-_ "W». fidem 

accepit de incolumitate : _ in- 

trans. se contulit, migravit. 
^tsjj sublatus est, asportatus est. 
"__>> erexit, sustulit. 
^___._/ pass. et refl. ;trop. se extulit, 

superbivit. 
"<___/ tulit, portavit. 
Ll___ sublatio ; onus ; donum. 
&_*. levatio, gestatio ; lucrum ; vec- 

tigal, tributum. 
|J___ elator. 
_v__ percussit, allisit. 
___ allisit, confregit ; trop. vexavit. 
.____/ allisus est ; vexatus est. 
l4.f>» rupes ; caverna. 
;__ _ ;_1 mentitus est, fefellit. 
\laal falsitas, mendacium. 
|£__ solvit, dissolvit, disjunxit; re- 

fellil ;destituit. intrans., sesolvit ; 

substitit, habitavit. ujt_./ pass. ; se solvit ; cessavit. 

u£ - solvit, dissolvit ; dimisit : in- 

trans. ccepit. Part. pass. u; -___ , 
L_;__* debilitatus ; paralyticus. 

* r » 

uj-_/ pass. 

«.;_>/ consedere fecit. 

Ll;_ solutio ; dissolutio ; it. commo- 

ratio, quies ; finis. 
|Lot- solutio jejunii, inde epulse, 

convivium. 
L^o_ principium ; exordium. 
| __£»_> castra ; exercitus. 
|L__j___ solutio. 
._;_ , L_*_ eventus ; historia, narra- 

tio ; tractatus ; res, negotium ; 

causa. 
L_;_ , emph. |-\_;_> prosapia ; genus, 

tribus, gens. 
^_^^_*. lampas. 
^;- v. s. ^} . 
Luo;! cupressus. 

L£jo_ , pl. \l^el satelles, satellites. 
y^_*. superfuit ; pervenit, redactus 

est ad. 
r-s'+-S». reliquia?, residuum, reliqui, 

reliqua ; t_-;_j cseteri. 
\il ;_ reliquise ; posteritas. 
_;__ lapsus est. 
|<L_oU_ sibilum. 
;_> lirmus, stabilis factus est, con- 

valuit ; trop. verus, verax fuit ; 

evenit, successit : ii. certior fac- 

tus est. 
$;_> firmavit, stabilivit ; trop. ratum 

habuit. 
j>-s_/ pass. {_!)' confirmavit ; trop. verum, 

censuit, certo scivit. 
|»;_- firmitas ; veritas. 
\UV* firmus ; integcr, fidus ; verax, 

verus ; certus. 
|Lo{_;.I soliditas ; veritas. 
|_1;__ radix ; | -7» ^ „> radicitus, 

funditus. 
|__. e. / prosth. _.__/ bibit. 
|Lo___> symposium, convivium, con- 

vivium nuptiale. 
|___»|_a et ap. Or. |__»|_I , funda- 

mentum. 
^t-. plantavit; inseruit. 
_>_*. siluit ; reticuit ; cessavit. 
i___ silere fecit ; sedavit. 
>._L__f pass. 
Lo__ silentium. 
L_L___> tacitus, obmutescens. 
___ , |__ et |__/ sex ; |-_w(9 y_/ |__> 

sextus. 
^.__. e£ ^c_7 sexaginta. l Lljo|L theoria, contemplatio. 

|L»|L conscientia, intensio. 

^___L orbis terrarum. 

L_»L palea. 

__L petiit, postulavit, exegit ; ultus 

est. 
|__ __L />/. |__.__L qusestio, petitio ; 

exactio, vindicta, pcena. 
;_L fitt. ;___. , j___j fregit ; discer- 

psit. L 65 

I; — _L confractio: prseda ; clades, 

ruina ; trop. angustise. 
1*4. L e t J>4J L corona, diadema. 
L__>^L , L_^|L ordo ; agmen, cater- 

va. 
I;<^L et I^IL mercator. 
|__o;^L sceletus v. jof^ . 
UL mamma, uber. 
L»ooiL abyssus. 
LciooiL profundus. 
ioiL admiratus est, stupuit. |£_oiL ; 

stupens ; stupendus, mirabilis. 
IjoiL ap.Or. IjoiL , stupor, admiratio. 
IjoiL stupor ; ii. languor, sterilitas. 
|;_oiL mirabilis, mirandus. 
|oL et _oL pcenituit. 
-.oLL/ pcenitentia motus est. 
L.oL et |LoL pcenitentia, animi dolor. 
__L rediit ; trop. resipuit, pcenituit. 
|___L et |La__L pcenitentia. 
ooL rursus ; etiam, item. 
|_.L rediens ; pcenitcns ; propitiator 

Deus. 
oioL admiratus est, obstupuit. 
010L/ in admirationem rapuit, stu- 

pefecit. 
ILoioL , |LoioL el ILoioL stupor. 
L _-_ > . oL vormis. 
v oL , Li|oL <?/ LiooL y. .<(. |o/ . 
»oL miratus est, obstupuit. 
|£_oL admirans, attonitus. 
|Lo{_oL admiratio, stupor. 
jL excitatus fuit. 
joL , ijoL taurus. 
___L relaxatus est, languit ; impar 

fuit rei, c. ^ . Q6 L 

L_o_L infirmus ; rniser ; ineptus. 

>i -L _ *__L limitavit ; cohibuit ; 

decrevit. 
>©___L , |_____L pl. |_»_._L terniinus, 

pl. fines, confinia. 
L--L , _\___L Ct __L sub, infra. 
lI__.L iuferior. 
Pali uC\_L y, denom., demisit, humi- 

liavit. 
___LL/ pass. et refl. 
|;^L et |;^|L fa?x, impuritas. 
__--_9-.L , <_>_a_.?L Theodosius. 
L____L y. *__ . 

__-L institit ; iuvasit ; molestavit. 
__L__>L instanter, continuo. 
"^-J-L confisus est, Pctrt. p. U__sL ; 

confidens. 
>\-LL/ tt. A?. 
-n_U_— >L confidenter. 
___L cohibuit, coercuit. 
JJL suspendit ; elevavit, sustulit ; 

erexit. 
__L disrupit, dilaceravit. 
___[l/ pass. et refl. 
^L , JJL , ii_\L collis, tumulus ; n. 

pr. Tell. 
|^____L et deriv-, v. s. ►__- . 
__L , |___L tres, tria ; |-v._L<> tertius, 

_\__L> tertia. 
^-__L triginta. 

Ll-__L tertius ; trinus ; triplex. 
|L_-___L trias ; SS. Trinitas. 
ov--L admiratus est, stupuit, |ov-_L ; 

attonitus; mirabilis, stupendus. 
|o\_L admiratio, stupor. 
L___L integer, probus ; mitis. ^*L , »/^. V -~L ibi, illic. 

Li_L , Lli_L octo ; |L_I_L octingenti. 

___[ Tamnath. 

li_L palpebra. 

LjL iteratus est ; iteravit ; recitavit, 

narravit, descripsit ; locutus est. 
_j[ iteravit ; recitavit, narravit. 
LujL iteratio, repetitio ; it. adj. se- 

cundus ; duplex. 
__[ f, contractus ; pactum. 
L.1joL narratio ; nuntius. 
IjojL fornax. 
V L , fut. v -o fumavit. 
LijL et I-mjL fumus. 
^jL hic, ibi. 

Ll_____L thessalonicensis. 
U_.L vulpes. 
L__L et L__L fatigatio, labor ; serum- 

na. 
L_L fulcivit. 
._Il posuit, disposuit. 
^_oL appendit, ponderavit ; trop. fi- 

xit, stabilivit; intrans. pondus 

habuit. 
^oLL/ pedem offendit, impegit ; ag- 

gravatus est. 
UoL onus. 

^oL constitit, firmus stetit. 
^oL statuit, condidit, firmavit ; dis- 

posuit, ordinavit, instruxit. 
^oU/ pass. 
^oL/ statuit, disposuit, L_o_s_ part. 

p. , it. basis, fundamentum ; sta- 

bilitas. 
LioL constans, firmus ; trop. rectus, 

probus, pius. (_LooL institutio ; opus ; apparatus 

ccence, ipsum convivium. 
ia«L pobustus fuit, prsevaluit. 
LaooL vis, vehementia. 
La*oL validus ; potens, vehemens. 
>^jL interpretatus est ; allocutus 

est ; admonuit. 
uBa)jL , it. icoaiojL thronus. 
^.JL f. ^.L$L duo ; bini. 
U^[jL gallus, |^<v^»L gallina. 
ui»jL , fnt. \Lyk> aluit, nutrivit. 
<*-L)ll\ nutritus est ; pastus est. L 67 

Ll^>joL alimentum, cibus ; pastus. 

vxjL disrupit ; labefactavit. 

>\)LL/ pass. 

|/Li.joL scissura, hiatus. 

L.*K ostium ; aditus. 

|La-£jE et \Ll)i , v. s. Ll> . 
yfl recte stetit ; recta tendit, se 

direxit; Part. pass. I» «jL ; rec- 

tus. 

<*ll L.CaL novem. *Il> nonus. 

|£»£j>L autumnus. 

|LL ( |_»|L ) ficus. University of Toronl 
Library DO NOT 

REMOVE 

THE 

CARD 

FROM 

THIS 

POCKET Acme Library Card Pocket 
LOWE-MARTIN GO. Limitei